Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Italiasta ja Suomen vienti Italiaan toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2021/12 - 2022/4


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2021/122022/12022/22022/32022/4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS330,0 479200,0 172650,0 768340,0 97410,0 252
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 90,0 60,0 2 440,0 9 90,0 12 120,0 3
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 58
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA90,0 1321.0060,7 57100,0 64120,0 87110,0 146
B 07 Metallimalmien louhinta 20,0 20,0 50,0 90,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 20,0 132 1.0040,7 57 10,0 64 50,0 87 20,0 146
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 70,0 20,0 1
C TEOLLISUUS71.01638,0 1.107.32750.52133,4 130.97958.53934,2 136.45991.70238,7 205.89564.19234,2 182.042
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 3.6922,0 1.562 2.6431,7 2.606 3.9322,3 1.643 5.5282,3 2.996 3.9062,1 1.957
C 11 Juomien valmistus 2.1451,1 16 1.8371,2 40 1.9111,1 42 3.1381,3 23 2.9691,6 58
C 13 Tekstiilien valmistus 3920,2 423 6480,4 376 4640,3 252 7360,3 295 3150,2 288
C 14 Vaatteiden valmistus 6090,3 543 7580,5 253 7760,5 486 1.1150,5 754 6460,3 484
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 9540,5 9380,6 5 1.3850,8 20 1.3070,6 16 1.2110,6 35
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 2180,1 3.491 590,0 5.504 1360,1 6.360 2980,1 8.672 3480,2 8.414
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 1.5660,8 36.591 6850,5 30.322 5160,3 40.270 5340,2 40.665 5880,3 43.671
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 610,0 5 1500,1 26 690,0 2 1880,1 18 1910,1 5
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 3.4201,8 5.833 5.4753,6 5.359 5.6693,3 5.702 4.2731,8 5.221 3.7292,0 4.723
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2.5221,3 1.722 4.6183,1 3.105 3.0671,8 2.951 19.2098,1 3.420 3.3301,8 3.838
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 5.7393,1 475 1.1250,7 968 1.1550,7 860 1.6260,7 1.124 1.6150,9 950
C 24 Metallien jalostus 2.1461,1 50.383 1.0600,7 44.152 1.3970,8 40.717 8500,4 81.665 1.1930,6 54.778
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 5.5833,0 1.976 4.8453,2 1.691 5.3703,1 3.083 6.7772,9 2.988 7.3833,9 2.407
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 1.2440,7 7.966 6700,4 4.589 2.2081,3 4.609 1.9810,8 4.568 5720,3 4.400
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 10.7695,8 12.473 6.0904,0 10.075 6.9764,1 11.481 12.7745,4 13.453 9.6895,2 12.777
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 21.53311,5 28.856 13.1748,7 19.501 16.7399,8 12.204 22.3089,4 36.688 19.06410,1 39.947
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 2.3501,6 691 3.2081,9 780 4.3801,8 875 4.1212,2 1.059
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 1.0360,7 771 8080,5 3.711 1.1090,5 906 1.0740,6 531
C 31 Huonekalujen valmistus 4590,2 54 7590,5 69 5510,3 106 9750,4 34 6390,3 135
C 32 Muu valmistus 6670,4 146 2840,2 277 6940,4 341 3310,1 207 3800,2 289
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3750,2 1.176 3850,3 74 5420,3 123 6450,3 265 3230,2 252
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO4830,3 3830,3 3640,2 6400,3 5970,3
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 4830,3 3830,3 3640,2 6400,3 5970,3
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO1220,1 11830,1 232260,0 11300,0 394320,0 414
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 40,0
E 37 Viemäri- ja jätevesihuolto 100,0 130,0 40,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 1170,1 10 820,1 232 120,0 10 150,0 394 260,0 414
E 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut 10,0 20,0 20,0
F RAKENTAMINEN2.0411,1 402.6991,8 681.4360,8 862.5981,1 1872.2731,2 83
F 41 Talonrakentaminen 5800,3
F 42 Maa- ja vesirakentaminen 5670,3
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 8950,5 40 9780,6 68 8180,5 86 1.7900,8 187 1.2920,7 83
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS104.96656,1 36.68988.11858,3 38.753102.77660,0 40.684133.66156,4 49.265111.16459,2 41.348
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 10.6935,7 13 9.1376,0 200 10.5006,1 478 11.8205,0 600 9.2074,9 204
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 81.41743,5 32.326 67.61744,7 36.123 79.65146,5 36.782 107.03945,2 46.458 89.81147,8 35.060
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 12.8566,9 4.350 11.3647,5 2.430 12.6257,4 3.425 14.8026,2 2.207 12.1466,5 6.083
H KULJETUS JA VARASTOINTI6940,4 9390,6 3890,2 5610,2 6010,3
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 960,1 580,0 620,0 760,0 710,0
H 50 Vesiliikenne 10,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 5970,3 8810,6 3240,2 4820,2 5210,3
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta 1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA290,0 28180,0 17290,0 12370,0 13320,0 7
I 55 Majoitus 11 7 2 1 2
I 56 Ravitsemistoiminta 290,0 18 180,0 10 290,0 10 370,0 12 320,0 5
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ2060,1 6347680,5 1971820,1 1992790,1 5474790,3 171
J 58 Kustannustoiminta 10,0 10,0 9 10,0 16 10,0 9 10,0 14
J 61 Televiestintä 1 5 2 2 3260,2 2
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 2010,1 615 5490,4 182 1050,1 179 1110,0 536 980,1 155
J 63 Tietopalvelutoiminta 40,0 2150,1 760,0 1650,1 530,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA1950,1 3190,2 1510,1 7730,3 2130,1
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 1910,1 3160,2 1480,1 7640,3 2030,1
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA150,0 190,0 1250,0 90,0 70,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta 150,0 1 90,0 12 50,0 90,0 70,0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA1.4420,8 5561.2800,8 3781.3220,8 6931.5620,7 4471.5630,8 1.096
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 140,0 50,0 280,0 60,0 110,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 6980,4 8290,5 5300,3 7010,3 5490,3
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 5630,3 371 3370,2 261 6200,4 614 6910,3 282 8110,4 1.006
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 990,1 90 190,0 82 930,1 57 660,0 125 1200,1 63
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 20,0 15 20,0 17 20,0 8 20,0 8 20,0 8
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 540,0 20 850,1 16 420,0 11 900,0 24 620,0 11
M 75 Eläinlääkintäpalvelut 120,0 40,0 60,0 70,0 90,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA6700,4 256160,4 291.1980,7 2474810,2 1.5158020,4 2.099
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 3420,2 4 2350,2 10 8470,5 4 730,0 50 5450,3 18
N 78 Työllistämistoiminta 70,0 50,0 100,0 100,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 1 60,0 1 100,0 140,0 1 140,0 1
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 170,0 680,0 290,0 490,0 310,0
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 110,0 80,0 8 170,0 5 150,0 12 170,0 8
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 2580,1 8 2920,2 2890,2 3190,1 1850,1
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS160,0 100,0 130,0 150,0 170,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 160,0 100,0 130,0 150,0 170,0
P KOULUTUS610,0 3130,0 22130,0 2270,0 25370,0 7
P 85 Koulutus 610,0 3 130,0 22 130,0 2 270,0 25 370,0 7
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT470,0 140,0 3140,0 25320,0 4180,0 3
Q 86 Terveyspalvelut 340,0 90,0 80,0 21 250,0 100,0
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 30,0 20,0 30,0 50,0 40,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 100,0 3 30,0 30,0 30,0 40,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS1.0250,5 7770,5 1308460,5 1518540,4 2536450,3 106
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 440,0 17 4 4 8 6
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 9820,5 7530,5 8200,5 8280,3 6230,3
S MUU PALVELUTOIMINTA980,1 471920,1 44650,0 77550,0 72560,0 51
S 94 Järjestöjen toiminta 1 140,0 3 80,0 2 40,0 2 60,0 1
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 50,0 60,0 50,0 50,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 860,0 1740,1 500,0 450,0 450,0
X Toimiala tuntematon3.8052,0 2.0513.4312,3 1.9213.9492,3 2.9013.4981,5 1.9445.1072,7 1.132
A-X KAIKKI RYHMÄT 186.974100,0 1.148.189100,0 151.216100,0 173.011100,0 171.392100,0 182.381100,0 236.857100,0 260.747100,0 187.886100,0 228.959100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Italiasta Suomeen ja Suomen vientiä Italiaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot