Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes))
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Italiasta ja Suomen vienti Italiaan toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2020/2 - 2020/6


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020/22020/32020/42020/52020/6
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS150.0263240.0148270.0271740.135340.029
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 140.0 220.0 250.0 900.1 270.0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu 8 8 17 16 8
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA80.012830.07430.010630.0131330.175
B 07 Metallimalmien louhinta 10.0 30.0 20.0 30.0 1300.1
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 128 74 106 13 75
C TEOLLISUUS46,67432.085,78257,84336.389,79540,69634.083,78747,79134.696,33049,01833.487,823
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 1,4541.01,065 2,0891.31,300 1,8461.5850 1,3441.01,478 1,3200.9830
C 11 Juomien valmistus 1,5221.0117 1,4330.927 1,5091.367 1,1350.8102 1,1850.871
C 13 Tekstiilien valmistus 3570.2145 2420.2150 4300.4244 3620.384 3640.2310
C 14 Vaatteiden valmistus 7630.5428 6380.4518 3710.386 3530.3203 3770.3183
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 1,3010.940 1,2050.832 7910.742 7060.532 9020.614
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 2220.23,094 1620.12,579 470.01,858 1510.13,133 1410.13,385
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 8280.620,236 1,3960.926,474 1,3221.127,709 1,2630.926,320 1,0280.723,663
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 510.05 400.05 720.15 280.05 830.14
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 3,1342.12,069 4,3662.73,573 2,9582.53,748 3,6712.73,334 3,1632.24,422
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 2,4051.61,884 3,9482.52,112 1,5281.31,647 2,6861.91,730 2,1741.51,903
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1,0500.7404 1,0530.7425 8970.7332 1,0050.7497 8720.6454
C 24 Metallien jalostus 8890.619,313 9650.621,862 4270.419,743 4570.324,562 9790.721,538
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 4,3483.02,167 5,7273.61,740 3,9483.31,188 5,3743.92,231 6,4374.41,784
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 5300.43,018 1,2180.85,660 1,1661.03,226 7300.52,017 5250.42,985
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 4,7603.310,915 5,8433.710,499 5,6744.79,919 4,5193.314,422 4,9443.412,050
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 14,3159.817,484 18,03611.310,522 13,11211.09,270 17,18512.413,978 16,32511.111,383
C 31 Huonekalujen valmistus 4040.3131 5590.481 4150.324 4800.386 3490.233
C 32 Muu valmistus 5700.4279 4660.3154 2310.270 8540.6135 2900.2169
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 2370.294 5650.471 4220.4174 5060.487 6400.4238
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO4860.39660.64750.47040.53820.3
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto 4860.3 9660.6 4750.4 7040.5 3820.3
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO90.0817360.0193330.0417150.06351350.1148
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 30.0 30.0 60.0 50.0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys 40.0817 310.0193 70.0417 40.0635 1240.1147
F RAKENTAMINEN1,9621.3312,2931.4102,0551.793,2472.3151,8241.216
F 41 Talonrakentaminen 3540.231 1,0600.710 1,0190.99 2,1951.615 8970.616
F 42 Maa- ja vesirakentaminen 2490.2 990.1 3480.3 380.0 280.0
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 1,3580.9 1,1340.7 6870.6 1,0140.7 8990.6
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS91,14662.421,90692,99258.413,84272,40760.518,82780,61558.314,46588,98760.615,800
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 10,5897.3214 8,7205.537 6,3565.3193 6,2604.538 7,7125.3176
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 68,39446.821,560 72,42945.413,704 58,03848.518,523 64,85346.914,300 70,01247.715,517
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 12,1628.3133 11,8437.4101 8,0136.7111 9,5016.9127 11,2637.7106
H KULJETUS JA VARASTOINTI2790.2154900.3444010.31024000.31125720.423
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 420.0 430.0 690.1 740.1 560.0
H 50 Vesiliikenne 30.0 10.0 70.0 160.0 10.0
H 51 Ilmaliikenne 1 16 5 2
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 2330.211 4460.318 3240.373 3090.2108 5150.413
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA650.05530.06170.02210.01300.01
I 55 Majoitus 70.03 120.05 50.01 20.01 110.01
I 56 Ravitsemistoiminta 580.02 420.01 110.01 180.01 190.0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ600.01,120530.0364550.03,3081080.13,5341670.13,979
J 58 Kustannustoiminta 190.09 40.08 60.02 40.07 50.05
J 60 Radio- ja televisiotoiminta 6 10.0 1
J 61 Televiestintä 10.0 20.04 10.0 20.0 10.0
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 220.01,110 360.0352 290.03,300 180.03,526 1450.13,972
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA160.0522500.21161030.1262720.2171490.121
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta) 110.052 2430.2116 960.126 2690.217 1450.121
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA720.0430.0510.0210.0390.0
L 68 Kiinteistöalan toiminta 720.0 430.0 510.0 210.0 390.0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA1,6311.17042,0921.39851,3801.23562,4251.87582,3151.6676
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 100.0 150.0 50.0 30.0 80.01
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi 7580.51 7580.52 6800.61 1,0050.7 7140.51
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 6110.4612 1,0520.7827 5030.4274 1,1200.8261 1,0340.7563
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 200.065 120.0125 540.058 140.0479 3200.288
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 650.0 340.0 290.0 220.0 250.0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle 1590.17 2110.121 1060.14 2580.210 2100.111
M 75 Eläinlääkintäpalvelut 70.0 90.0 30.0 30.0 40.0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA2020.1303030.2321990.2201810.1151,1000.731
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta 160.029 660.029 190.017 460.015 9190.628
N 78 Työllistämistoiminta 1 1 1
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut 3 2
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 340.0 460.0 860.1 330.0 280.0
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito 10.0 20.0 10.0 10.0 10.0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle 1330.1 1740.1 790.1 910.1 1400.1
P KOULUTUS140.07140.03180.0160.02180.04
P 85 Koulutus 140.07 140.03 180.01 60.02 180.04
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT760.12770.02710.123540.02330.02
Q 86 Terveyspalvelut 690.0 710.0 650.121 470.0 240.0
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 40.0 40.0 50.0 40.0 50.0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut 30.0 30.0 20.0 30.0 40.0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS3130.22400.22300.23110.23710.3
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta 5 3 1 1 1
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 3080.2 2360.1 2250.2 3090.2 3640.2
S MUU PALVELUTOIMINTA960.13900.12480.01760.11950.11
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus 20.0 20.01 30.0 30.0 30.0
X Toimiala tuntematon2,8902.02221,4310.98701,2351.09241,7501.33211,3400.9463
A-X KAIKKI RYHMÄT 146,044100.0111,126100.0 159,368100.0106,559100.0 119,714100.0107,987100.0 138,197100.0116,376100.0 146,789100.0109,132100.0

Lähde: Tulli

Linkit eri tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien Italian Suomeen suuntautuvan tuontia ja Suomen vientiä Italialle
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot