in English

Suomen vienti ja tuonti kaikki maiden yhteensä kanssa vuonna 2017
Suurimmat tavararyhmät

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät (SITC) ulkomaankaupassa vuonna 2017

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
641Paperi ja pahvi7,171
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut6,603
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen5,097
333Raakaöljy4,358
931Erittelemätön4,319
675Levyvalmisteet, seostettua terästä2,961
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat2,331
251Paperimassa2,240
248Sahattu ja höylätty puutavara1,983
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet1,890
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat1,878
716Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat1,819
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet1,744
679Putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä1,622
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet1,609

Lähde: Tulli

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät viennissä vuonna 2017

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
641Paperi ja pahvi6,864
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut4,466
675Levyvalmisteet, seostettua terästä2,711
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen2,429
251Paperimassa1,971
248Sahattu ja höylätty puutavara1,855
793Laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset1,501
716Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat1,396
931Erittelemätön1,241
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet1,195
728Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,103
872Lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten1,055
682Kupari1,002
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet972
771Muuntajat,kiinteät muuttajat,tasasuuntaajat908

Lähde: Tulli

Taulukko: Merkittävimmät tavararyhmät tuonnissa vuonna 2017

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
Muutos edellisestä vuodesta
%
333Raakaöljy4,358
931Erittelemätön3,078
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen2,668
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut2,137
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat1,602
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat1,596
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet1,407
752Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat1,357
679Putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä1,247
772Sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet852
282Rauta- ja teräsromu846
792Ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat771
782Kuorma-,paketti- ja erikoisautot765
351Sähkövirta717
778Muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet713

Lähde: Tulli

Taulukko: Eniten kauppataseen ylijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa vuonna 2017

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
641Paperi ja pahvi7,171
334Kivennäisöljytuotteet,raffinoidut6,603
675Levyvalmisteet, seostettua terästä2,961
251Paperimassa2,240
248Sahattu ja höylätty puutavara1,983
716Sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat1,819
723Maansiirto-, kaivuu- yms. koneet1,744
874Mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet1,609
793Laivat,veneet ja muut uivat rakenteet, myös ilmatyynyalukset1,580
728Muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,546
872Lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten1,461
744Nostamis- ja lastaamiskoneet ja -laitteet ja niiden osat1,446
771Muuntajat,kiinteät muuttajat,tasasuuntaajat1,360
682Kupari1,351
598Erinäiset kemialliset tuotteet1,023

Lähde: Tulli

Taulukko: Eniten kauppataseen alijäämää tuottavat tavararyhmät ulkomaankaupassa vuonna 2017

SITCNimikeArvo
miljoonaa euroa
781Moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen5,097
333Raakaöljy4,358
931Erittelemätön4,319
764Puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat2,331
542Lääkkeet,myös eläinlääkkeet1,890
784Moottoriajoneuvojen alustat ja osat1,878
679Putket, profiiliputket ja putkien osat, rautaa tai terästä1,622
752Automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat1,563
772Sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet1,478
782Kuorma-,paketti- ja erikoisautot1,452
713Mäntämoottorit ja niiden osat1,170
778Muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet1,104
792Ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat1,087
776Elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.1,083
284Nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet1,021

Lähde: Tulli

2018
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

Suomen ulkomaankauppa alkusivu

Maat ja raporttivaihtoehdot