Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Afrikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.40.40.30.20.3
Tuonnista0.30.30.30.30.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.30.30.30.4

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Etelä-Afrikkaan (ZA) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 20.9 4.2 22.0 4.3 23.4 5.2 13.4 4.1 20.1 4.4
01. Liha ja lihatuotteet 10.5 2.1 9.6 1.9 9.7 2.1 4.2 1.3 6.5 1.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.6 0.3 2.8 0.5 1.9 0.4 1.8 0.5 0.2 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1.8 0.3 1.5 0.3 4.1 0.9 0.6 0.2 3.6 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 2.2 0.4 1.5 0.3 2.0 0.4 2.8 0.8 3.4 0.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.10 0.2 0.9 0.2 1.1 0.2 0.8 0.2 0.9 0.2
08. Rehuaineet 1.9 0.4 3.6 0.7 2.0 0.4 0.8 0.2 2.9 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.9 0.4 1.10 0.4 2.5 0.5 2.2 0.7 2.6 0.6
1. Juomat ja tupakka 2.8 0.6 2.1 0.4 1.7 0.4 1.2 0.4 2.7 0.6
11. Juomat 2.8 0.6 1.10 0.4 1.4 0.3 0.10 0.3 2.7 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 17.7 3.6 17.0 3.4 16.8 3.7 12.3 3.8 16.2 3.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.4 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.8 0.2
24. Puutavara ja korkki 1.3 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.4 0.1 1.5 0.3
25. Paperimassa 6.9 1.4 7.3 1.4 7.5 1.6 4.4 1.3 6.4 1.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.8 0.4 1.9 0.4 0.7 0.1 1.4 0.4 2.0 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.5 0.9 4.2 0.8 4.7 1.0 4.2 1.3 3.9 0.8
28. Malmit ja metalliromu 2.1 0.4 1.1 0.2 1.0 0.2 0.5 0.1 0.3 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.1 0.2 1.7 0.3 1.7 0.4 1.7 0.5 1.7 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 56.6 11.4 7.9 1.5 8.6 1.9 5.9 1.8 29.3 6.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 14.7 2.9 0 0.0 0.2 0.0 0 0.0 8.5 1.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 41.10 8.4 7.9 1.5 8.5 1.9 5.9 1.8 20.8 4.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 1.5 0.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 1.5 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 62.5 12.5 95.3 18.8 59.10 13.2 50.3 15.4 66.2 14.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 7.4 1.5 3.1 0.6 3.9 0.9 5.4 1.6 8.8 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.6 0.7 24.1 4.8 2.1 0.5 1.5 0.4 3.2 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.3 1.4 0.3 2.1 0.4 1.0 0.3 1.3 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7.9 1.6 12.3 2.4 10.9 2.4 8.7 2.7 7.4 1.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9.4 1.9 7.6 1.5 9.0 2.0 6.5 2.0 10.5 2.3
57. Muovit, valmistamattomat 6.5 1.3 10.7 2.1 8.9 1.9 10.2 3.1 7.10 1.7
58. Muovit, valmistetut 4.0 0.8 5.2 1.0 6.2 1.3 3.4 1.0 3.8 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 22.1 4.4 31.0 6.1 17.1 3.8 13.9 4.2 23.3 5.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 47.7 9.6 41.2 8.1 52.2 11.5 38.5 11.8 42.6 9.3
62. Kumituotteet 12.2 2.4 9.6 1.9 9.2 2.0 5.3 1.6 7.4 1.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.8 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.6 0.5 3.8 0.7 3.3 0.7 3.1 1.0 3.10 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.4 0.3 2.0 0.4 1.9 0.4 1.5 0.5 1.4 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 14.8 3.0 14.1 2.8 18.1 4.0 18.2 5.6 12.8 2.8
67. Rauta ja teräs 0.8 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 0.7 0.2 0.6 0.1
68. Muut metallit 3.4 0.7 0.9 0.2 8.3 1.8 2.10 0.9 8.9 1.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.7 2.5 9.7 1.9 10.3 2.3 6.8 2.1 7.1 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 228.5 45.9 261.1 51.6 228.7 50.4 156.7 48.1 221.1 48.5
71. Voimakoneet ja moottorit 16.1 3.2 16.4 3.2 14.6 3.2 12.10 4.0 10.8 2.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 30.3 6.1 37.4 7.4 44.1 9.7 22.9 7.0 38.3 8.4
73. Metalliteollisuuskoneet 1.4 0.3 1.4 0.3 1.7 0.4 1.9 0.6 1.1 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 40.8 8.2 38.2 7.5 42.9 9.5 29.7 9.1 38.1 8.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.10 1.4 11.6 2.3 13.3 2.9 12.9 4.0 5.8 1.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8.9 1.8 13.3 2.6 8.9 2.0 8.3 2.5 11.4 2.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 26.2 5.3 24.3 4.8 22.3 4.9 16.7 5.1 18.5 4.1
78. Moottoriajoneuvot 73.9 14.8 59.6 11.8 57.5 12.7 31.3 9.6 53.9 11.8
79. Muut kuljetusvälineet 24.4 4.9 59.3 11.7 23.7 5.2 20.4 6.2 43.6 9.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 38.8 7.8 37.8 7.5 41.8 9.2 33.6 10.3 31.2 6.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1
82. Huonekalut 0.4 0.1 0.6 0.1 0.9 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1
84. Vaatteet 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.2 0.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 16.7 3.3 18.7 3.7 21.1 4.6 16.6 5.1 16.8 3.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.3 0.3 0.9 0.2 1.6 0.3 1.5 0.4 0.9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 19.1 3.8 16.9 3.3 17.4 3.8 13.9 4.3 11.9 2.6
9. Muut tavarat 22.4 4.5 21.7 4.3 20.5 4.5 13.7 4.2 25.5 5.6
93. Erittelemätön 1.7 0.3 2.4 0.5 1.6 0.3 1.0 0.3 7.9 1.7
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0 0.0 0.10 0.2 0 0.0 0 0.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 20.3 4.1 19.3 3.8 18.0 4.0 12.7 3.9 17.7 3.9
0-9. Kaikki ryhmät 497.6 100.0 505.8 100.0 453.3 100.0 325.4 100.0 455.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Afrikasta (ZA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 42.10 6.1 29.8 4.6 35.3 5.0 45.0 6.8 23.10 2.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 5.3 0.7 3.3 0.5 2.3 0.3 3.2 0.5 2.6 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 34.9 4.9 24.9 3.9 29.9 4.2 24.6 3.7 17.8 1.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 13.9 2.1 0.2 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.0 0.1 0.3 0.0 2.0 0.3 2.4 0.4 2.2 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.9 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1
1. Juomat ja tupakka 4.5 0.6 3.5 0.5 4.7 0.7 4.9 0.7 3.3 0.3
11. Juomat 4.5 0.6 3.5 0.5 4.7 0.7 4.9 0.7 3.1 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 64.9 9.2 63.3 9.9 41.7 5.9 44.5 6.8 54.1 5.4
25. Paperimassa 2.4 0.3 1.2 0.2 2.6 0.4 1.10 0.3 2.3 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 6.1 0.9 12.5 1.9 2.6 0.4 0.8 0.1 2.6 0.3
28. Malmit ja metalliromu 52.8 7.5 47.6 7.4 33.7 4.8 39.5 6.0 47.3 4.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.6 0.5 2.1 0.3 2.8 0.4 2.0 0.3 1.7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 7.9 1.1 3.6 0.6 4.7 0.7 4.8 0.7 8.3 0.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 1.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 2.6 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 7.9 1.1 2.5 0.4 4.5 0.6 4.8 0.7 5.7 0.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 63.9 9.0 57.3 8.9 78.4 11.1 40.7 6.2 94.1 9.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 23.1 3.3 27.6 4.3 43.1 6.1 1.8 0.3 52.6 5.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 20.7 2.9 16.6 2.6 17.4 2.4 22.5 3.4 18.0 1.8
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7.6 1.1 1.9 0.3 2.1 0.3 2.0 0.3 2.8 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.3 0.7 2.9 0.4 5.1 0.7 2.9 0.4 4.6 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 5.2 0.7 5.7 0.9 8.4 1.2 9.1 1.4 15.0 1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.9 0.1 2.4 0.4 1.7 0.2 1.3 0.2 0.6 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 409.6 58.0 404.8 63.2 441.5 62.4 355.10 54.0 531.6 53.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.1 0.1 1.1 0.2 1.0 0.1 1.3 0.2 0.10 0.1
62. Kumituotteet 1.0 0.1 0.4 0.1 1.9 0.3 0.4 0.0 0.7 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.5 0.2 0.6 0.1 1.1 0.1 0.8 0.1 1.2 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.4 0.2 1.5 0.2 1.5 0.2 1.1 0.2 1.1 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 46.2 6.5 146.9 22.9 121.8 17.2 63.2 9.6 196.1 19.7
67. Rauta ja teräs 111.1 15.7 37.8 5.9 80.2 11.3 47.1 7.1 63.9 6.4
68. Muut metallit 244.5 34.6 213.3 33.3 231.1 32.7 239.10 36.4 265.5 26.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.1 0.4 3.5 0.5 3.2 0.4 2.3 0.3 2.3 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 70.7 10.0 46.1 7.2 51.2 7.2 67.4 10.2 59.2 6.0
71. Voimakoneet ja moottorit 8.1 1.1 9.2 1.4 9.8 1.4 11.1 1.7 10.6 1.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.3 0.3 1.1 0.2 2.6 0.4 0.10 0.1 1.5 0.1
73. Metalliteollisuuskoneet 2.8 0.4 0.8 0.1 0.4 0.0 1.3 0.2 0.6 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 21.5 3.0 19.6 3.1 15.8 2.2 24.9 3.8 20.9 2.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.0 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.9 0.4 2.4 0.4 3.1 0.4 1.9 0.3 2.4 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.5 0.3 2.2 0.3 5.3 0.7 2.4 0.4 3.6 0.4
78. Moottoriajoneuvot 24.7 3.5 9.4 1.5 12.8 1.8 22.7 3.4 15.5 1.6
79. Muut kuljetusvälineet 5.9 0.8 1.3 0.2 1.4 0.2 1.9 0.3 4.3 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 28.9 4.1 20.7 3.2 31.4 4.4 26.8 4.1 18.7 1.9
82. Huonekalut 1.3 0.2 0.7 0.1 1.1 0.1 0.6 0.1 0.10 0.1
84. Vaatteet 0.9 0.1 0.8 0.1 1.1 0.1 0.10 0.1 0.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 0.9 0.1 2.6 0.4 1.6 0.2 1.6 0.2 1.4 0.1
89. Muut valmiit tavarat 25.8 3.7 16.5 2.6 27.5 3.9 23.5 3.6 15.5 1.6
9. Muut tavarat 12.6 1.8 11.8 1.8 18.6 2.6 69.0 10.5 200.1 20.1
93. Erittelemätön 7.9 1.1 10.3 1.6 14.9 2.1 8.0 1.2 4.8 0.5
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0 0.0 0 0.0 58.9 8.9 193.0 19.4
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 1.6 0.2 1.5 0.2 1.6 0.2 1.10 0.3 1.2 0.1
0-9. Kaikki ryhmät 705.8 100.0 640.6 100.0 707.2 100.0 658.8 100.0 993.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu