Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Afrikan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.30.30.30.40.3
Tuonnista0.60.60.40.40.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.40.40.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Etelä-Afrikan kanssa, vienti Etelä-Afrikkaan ja tuonti Etelä-Afrikasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Etelä-Afrikka oli Yhdysvaltain 34. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 1.4 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 35.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Etelä-Afrikan kanssa oli Yhdysvalloille 739 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Etelä-Afrikasta oli 56.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1.1 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Etelä-Afrikasta olivat Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit), joka edusti 48.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 9.0 % sekä Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 5.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Etelä-Afrikkaan supistui 6.0 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 333 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 14.4 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 19.5 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 10.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4.1 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 44.6 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc681 (hopea, platina ja muut platinaryhmän metallit), arvon ollessa 3.7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat), arvon ollessa 322 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 16.8 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 6.2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Etelä-Afrikkaan (ZA) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11.10 3.6 37.6 9.3 17.5 5.0 16.3 3.5 13.7 4.1
01. Liha ja lihatuotteet 2.10 0.9 8.1 2.0 6.10 2.0 4.4 0.9 3.9 1.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.4 0.4 0.9 0.2 1.2 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 1.4 0.4 3.2 0.8 1.8 0.5 3.7 0.8 1.7 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 2.3 0.7 13.1 3.3 2.9 0.8 1.7 0.4 1.5 0.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.5 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2 0.7 0.1 0.6 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.7 0.2 0.5 0.1 0.1 0.0 0.6 0.1 0.8 0.2
08. Rehuaineet 0.10 0.3 8.2 2.0 1.1 0.3 1.2 0.2 2.0 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.0 0.6 2.9 0.7 2.1 0.6 3.8 0.8 3.0 0.9
1. Juomat ja tupakka 1.1 0.3 0.10 0.2 0.6 0.2 0.9 0.2 1.7 0.5
11. Juomat 1.1 0.3 0.9 0.2 0.6 0.1 0.8 0.2 1.7 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7.2 2.1 7.2 1.8 7.7 2.2 5.4 1.2 11.5 3.4
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.1 0.7 0.2 0.6 0.2 0.7 0.1 0.3 0.1
25. Paperimassa 3.2 0.9 2.10 0.7 3.3 0.9 2.1 0.4 5.7 1.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.9 0.6 1.4 0.3 0.5 0.1 0.2 0.0 2.6 0.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.2 0.2 0.0 0.7 0.2 0.5 0.1 0.9 0.3
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 1.5 0.4 1.6 0.5 0.8 0.2 0.7 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.2 0.7 0.2 0.9 0.2 1.3 0.3 1.3 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 33.5 10.1 56.5 14.0 3.0 0.9 35.4 7.6 26.1 7.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 9.8 2.9 0 0.0 0 0.0 16.5 3.5 5.1 1.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 22.0 6.6 20.9 5.2 3.0 0.9 11.6 2.5 12.3 3.7
34. Kaasut 1.7 0.5 35.7 8.9 0 0.0 7.4 1.6 8.8 2.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 58.2 17.6 64.7 16.1 52.7 15.2 79.9 17.2 56.3 16.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.10 1.8 4.8 1.2 4.1 1.2 3.7 0.8 3.4 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.4 0.4 1.3 0.3 1.3 0.4 1.3 0.3 3.3 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.7 0.2 0.7 0.2 0.9 0.2 1.2 0.2 2.1 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 11.7 3.5 6.4 1.6 7.2 2.1 15.2 3.3 6.6 2.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.5 2.0 11.2 2.8 8.2 2.3 8.8 1.9 7.8 2.3
56. Lannoitteet, valmistetut 0.7 0.2 0.4 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 8.0 2.4 17.4 4.3 15.2 4.4 28.8 6.2 7.10 2.4
58. Muovit, valmistetut 2.6 0.8 2.2 0.5 1.9 0.5 3.0 0.6 2.5 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 21.1 6.3 20.8 5.1 14.3 4.1 18.1 3.9 22.9 6.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 40.9 12.3 45.5 11.3 68.4 19.7 76.6 16.5 37.6 11.3
62. Kumituotteet 7.7 2.3 10.6 2.6 11.8 3.4 5.6 1.2 6.7 2.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.5 1.3 2.5 0.6 2.4 0.7 2.9 0.6 2.3 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.1 0.3 0.9 0.2 1.9 0.5 0.8 0.2 1.1 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 10.5 3.2 9.4 2.3 24.3 7.0 18.10 4.1 19.3 5.8
67. Rauta ja teräs 1.0 0.3 0.3 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1 0.6 0.2
68. Muut metallit 8.9 2.7 13.1 3.2 18.9 5.5 39.9 8.6 0.4 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.2 2.2 8.8 2.2 8.5 2.4 7.9 1.7 7.2 2.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 141.3 42.6 145.2 36.1 150.8 43.5 205.1 44.2 144.5 43.3
71. Voimakoneet ja moottorit 5.8 1.7 21.5 5.3 20.0 5.8 15.4 3.3 15.3 4.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 34.8 10.5 26.5 6.6 18.3 5.3 29.2 6.3 31.5 9.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.1 1.2 0.3 1.1 0.3 1.3 0.3 1.6 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 26.3 7.9 23.8 5.9 21.3 6.1 28.2 6.1 26.4 7.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10.9 3.3 6.9 1.7 5.5 1.6 5.4 1.2 5.4 1.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.8 2.3 5.5 1.4 6.3 1.8 11.5 2.5 8.1 2.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 14.5 4.4 17.2 4.3 20.7 6.0 20.6 4.4 14.5 4.3
78. Moottoriajoneuvot 36.2 10.9 36.8 9.1 49.3 14.2 50.7 10.9 32.9 9.8
79. Muut kuljetusvälineet 5.1 1.5 6.3 1.5 8.6 2.5 43.2 9.3 9.3 2.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 22.3 6.7 28.1 7.0 32.4 9.3 26.9 5.8 27.10 8.4
87. Kojeet,mittarit yms. 12.9 3.9 16.5 4.1 20.5 5.9 15.7 3.4 16.10 5.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 1.1 0.3
89. Muut valmiit tavarat 8.6 2.6 10.0 2.5 10.8 3.1 9.7 2.1 9.0 2.7
9. Muut tavarat 14.7 4.4 16.10 4.2 13.6 3.9 18.2 3.9 14.4 4.3
93. Erittelemätön 1.1 0.3 0.5 0.1 0.3 0.1 0.8 0.2 0.8 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 13.6 4.1 16.5 4.1 13.4 3.9 17.5 3.8 13.6 4.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 331.4 100.0 402.5 100.0 346.4 100.0 464.5 100.0 333.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Afrikasta (ZA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 43.4 3.7 56.6 4.7 38.2 4.3 30.2 3.7 37.5 3.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.4 0.1 2.3 0.2 0.8 0.1 0.5 0.1 0.9 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.9 0.2 3.9 0.3 2.8 0.3 2.6 0.3 3.0 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.0 0.6 0.0 0.8 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 36.9 3.1 38.3 3.2 32.5 3.7 25.2 3.1 16.6 1.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.1 0.0 9.7 0.8 0.3 0.0 0.1 0.0 12.6 1.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.0 0.8 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1 2.0 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.2 0.1 1.2 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 1.9 0.2
1. Juomat ja tupakka 4.5 0.4 5.2 0.4 3.9 0.4 4.6 0.6 7.6 0.7
11. Juomat 4.5 0.4 5.2 0.4 3.9 0.4 4.3 0.5 7.6 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.5 0.6 77.2 6.4 20.2 2.3 18.9 2.3 57.1 5.3
25. Paperimassa 1.6 0.1 1.4 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.3 0.1 5.2 0.4 0.8 0.1 0.9 0.1 11.0 1.0
28. Malmit ja metalliromu 1.6 0.1 67.9 5.6 15.6 1.8 9.5 1.2 43.5 4.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.8 0.1 2.7 0.2 2.9 0.3 7.8 0.9 1.5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 5.7 0.5 7.1 0.6 6.7 0.8 4.3 0.5 6.1 0.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.2 0.0 0.9 0.1 0 0.0 0 0.0 0.2 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5.6 0.5 6.2 0.5 6.7 0.8 4.3 0.5 5.9 0.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 49.5 4.2 74.4 6.2 49.6 5.6 44.0 5.4 51.8 4.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 25.7 2.2 30.6 2.5 20.6 2.3 9.6 1.2 18.8 1.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 8.1 0.7 24.7 2.0 16.4 1.9 20.8 2.5 11.2 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 1.0 0.1 1.10 0.2 1.5 0.2 1.0 0.1 2.3 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.0 0.3 5.5 0.5 2.2 0.2 2.5 0.3 2.1 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.4 0.5 4.6 0.4 3.2 0.4 3.4 0.4 7.2 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 1.7 0.1 5.2 0.4 1.7 0.2 1.2 0.1 0.5 0.0
58. Muovit, valmistetut 0.4 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 1.1 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.5 0.3 1.8 0.1 3.9 0.4 5.7 0.7 8.5 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 365.9 31.3 602.4 49.8 608.2 69.1 544.2 66.5 711.9 66.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.1 0.1 0.1 0.0 1.0 0.1 0.2 0.0 1.2 0.1
62. Kumituotteet 0.10 0.1 1.7 0.1 2.1 0.2 2.2 0.3 3.1 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.9 0.1 0.10 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.7 0.1 1.0 0.1 1.1 0.1 1.6 0.2 1.4 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 14.9 1.3 47.6 3.9 39.8 4.5 48.10 6.0 97.7 9.1
67. Rauta ja teräs 7.2 0.6 10.9 0.9 27.9 3.2 17.5 2.1 43.1 4.0
68. Muut metallit 335.8 28.7 537.7 44.5 532.7 60.5 469.8 57.4 561.6 52.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.7 0.3 2.8 0.2 3.0 0.3 3.3 0.4 3.4 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 102.7 8.8 58.2 4.8 90.5 10.3 101.9 12.4 104.9 9.8
71. Voimakoneet ja moottorit 2.6 0.2 4.5 0.4 3.8 0.4 5.7 0.7 4.3 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.3 0.2 1.3 0.1 2.7 0.3 1.5 0.2 1.10 0.2
73. Metalliteollisuuskoneet 1.4 0.1 1.1 0.1 0.7 0.1 1.9 0.2 1.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.1 0.6 24.2 2.0 29.8 3.4 28.9 3.5 31.1 2.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.3 0.2 2.8 0.2 2.0 0.2 1.5 0.2 2.6 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.5 0.2 2.5 0.2 3.5 0.4 2.0 0.2 4.4 0.4
78. Moottoriajoneuvot 82.7 7.1 13.5 1.1 40.1 4.6 50.3 6.1 56.1 5.2
79. Muut kuljetusvälineet 1.7 0.1 8.5 0.7 7.9 0.9 10.3 1.3 3.3 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 428.3 36.6 250.8 20.7 54.8 6.2 61.7 7.5 79.1 7.4
82. Huonekalut 1.2 0.1 0.10 0.1 0.8 0.1 0.4 0.0 1.4 0.1
84. Vaatteet 1.0 0.1 0.10 0.1 1.3 0.1 0.10 0.1 1.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 1.6 0.1 1.8 0.1 2.6 0.3 3.0 0.4 3.6 0.3
89. Muut valmiit tavarat 424.4 36.3 246.10 20.4 49.9 5.7 57.1 7.0 72.8 6.8
9. Muut tavarat 163.9 14.0 77.2 6.4 8.3 0.9 9.2 1.1 16.6 1.5
93. Erittelemätön 3.6 0.3 5.0 0.4 4.10 0.6 5.3 0.6 10.0 0.9
97. Kulta, ei monetaarinen 145.1 12.4 68.1 5.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.2 0.1 1.4 0.1 1.3 0.1 1.6 0.2 1.5 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,170.1 100.0 1,209.0 100.0 879.10 100.0 818.7 100.0 1,072.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu