Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kenian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Keniaan (KE) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.6 2.3 1.1 4.4 1.0 3.5 0.6 1.2 0.6 1.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0.3 1.2 0.9 3.5 0.8 2.7 0.1 0.1 0.4 1.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.1 4.8 1.0 4.1 1.2 4.0 1.5 3.5 1.6 4.0
25. Paperimassa 0.4 1.8 0.2 0.6 0.2 0.6 0 0.0 0.7 1.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.5 2.0 0.6 2.5 0.5 1.6 0.6 1.3 0.4 0.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.6 0.1 0.3 0.4 1.2 0.6 1.4 0.3 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.7 0.1 0.0 0 0.0 15.4 36.3 0 0.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.6 8.3 0 0.0
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11.9 28.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.1 4.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.7 1.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.1 4.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.7 1.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.5 20.1 5.7 23.5 3.9 13.7 5.4 12.6 2.4 6.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 1.4 0.3 0.8 0.6 1.9 0.6 1.2 0.2 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 2.8 12.4 4.9 20.1 2.9 10.3 3.6 8.4 1.8 4.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.9 3.7 0.3 1.1 0.2 0.7 0.9 1.9 0.2 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.6 6.9 1.2 4.7 2.4 8.5 3.3 7.8 1.8 4.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.9 3.7 0.8 2.9 1.2 4.0 2.2 5.1 0.9 2.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.4 1.6 0.3 1.2 0.3 0.9 0.6 1.3 0.5 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 10.3 45.5 9.6 39.6 13.5 48.1 11.3 26.5 27.2 70.3
71. Voimakoneet ja moottorit 0.1 0.2 0.1 0.4 2.1 7.4 0.2 0.3 6.6 16.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.3 5.4 1.3 5.3 1.9 6.5 0.10 2.2 1.3 3.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.8 3.5 0.5 1.7 0.7 2.3 0.8 1.7 1.3 3.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.10 8.6 0.7 2.9 0.4 1.2 0.6 1.2 2.1 5.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.9 8.3 0.4 1.3 0.9 2.9 0.3 0.6 0.5 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.2 9.7 1.1 4.4 0.8 2.5 1.7 3.8 1.9 4.8
79. Muut kuljetusvälineet 2.2 9.6 5.2 21.2 7.0 24.9 6.9 16.2 13.4 34.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.5 10.9 1.3 5.2 2.1 7.3 1.9 4.3 2.5 6.4
87. Kojeet,mittarit yms. 0.9 3.9 0.8 3.1 0.9 2.9 0.10 2.2 0.7 1.7
89. Muut valmiit tavarat 1.1 4.7 0.3 1.1 0.6 2.0 0.6 1.4 0.9 2.3
9. Muut tavarat 0.10 4.2 4.5 18.6 4.2 14.9 3.3 7.7 2.2 5.5
93. Erittelemätön 0.6 2.5 4.1 16.8 3.8 13.3 2.6 6.0 1.5 3.9
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 0.4 1.7 0.5 1.9 0.5 1.5 0.8 1.7 0.7 1.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 22.5 100.0 24.1 100.0 28.0 100.0 42.4 100.0 38.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Keniasta (KE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.3 13.7 6.9 14.5 8.9 12.1 5.6 14.6 6.3 10.4
05. Hedelmät ja kasvikset 4.8 7.9 3.7 7.7 5.3 7.2 2.10 7.7 2.3 3.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.5 5.7 3.2 6.7 3.4 4.6 2.5 6.5 3.9 6.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14.5 24.0 6.5 13.7 6.9 9.4 1.8 4.6 15.9 26.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.2 3.0 0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 14.2 23.4 6.0 12.6 6.0 8.1 0 0.0 15.7 26.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.4 0.6 0.6 1.1 0.9 1.2 0.7 1.6 0.3 0.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.1 1.8 0.10 2.0 0.4 0.5 0.7 1.7 0.6 0.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.1 1.8 0.8 1.6 0.4 0.5 0.7 1.7 0.5 0.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.2 2.0 1.4 2.9 0.1 0.1 0.6 1.5 1.2 1.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.2 1.9 1.3 2.7 0 0.0 0.2 0.5 1.2 1.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 33.8 56.0 30.6 64.7 56.2 76.7 28.7 75.8 34.5 57.5
84. Vaatteet 33.1 54.8 29.7 62.8 55.4 75.6 27.5 72.8 33.10 56.6
89. Muut valmiit tavarat 0.7 1.1 0.9 1.8 0.8 1.1 1.0 2.6 0.5 0.8
9. Muut tavarat 1.2 1.9 0.8 1.5 0.6 0.8 0.6 1.4 1.5 2.4
93. Erittelemätön 0.10 1.5 0.6 1.1 0.4 0.5 0.4 1.0 1.3 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 60.4 100.0 47.2 100.0 73.3 100.0 37.8 100.0 59.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu