Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kenian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kenian kanssa, vienti Keniaan ja tuonti Keniasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Kenia oli USAn 97. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden 68 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 31.5 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Kenian kanssa oli Yhdysvalloille 26 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Keniasta supistui 25.0 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 47 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Keniasta olivat Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), joka edusti 20.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet) 19.1 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 15.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Keniaan oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 21 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc573 (vinyylikloridi- yms. polymeerit alkumuodossa), mikä edusti 18.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc571 (eteenipolymeerit alkumuodossa) 6.3 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 5.9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 623 miljoonaan dollariin, laskun ollessa 16.3 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 381 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 243 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 15.1 % ja viennin arvon osalla 17.9 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), arvon ollessa 92 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 46 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 138 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 153 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Keniaan (KE) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.10 4.1 0.9 5.3 0.4 1.7 0.4 1.4 0.5 2.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.8 3.7 0.6 3.1 0.3 0.9 0.1 0.2 0.2 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.1 2.4 1.3 7.7 0.6 2.3 1.0 3.5 1.2 5.8
25. Paperimassa 0.4 0.8 0.7 3.8 0.1 0.4 0.8 2.7 0.6 2.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 1.1 0.5 2.7 0.3 1.2 0.1 0.3 0.2 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 9.10 21.4 0.1 0.0 0 0.0 7.6 27.9 0 0.0
34. Kaasut 9.10 21.4 0 0.0 0 0.0 7.6 27.9 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.9 0.6 3.5 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.9 0.6 3.5 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9.7 20.7 2.9 17.4 4.9 20.5 5.6 20.5 7.1 34.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.9 1.9 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 1.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.5 11.9 0.2 1.0 0.2 0.7 0.1 0.1 0.9 4.1
57. Muovit, valmistamattomat 2.3 4.8 1.9 11.5 3.5 14.6 4.1 15.0 5.1 24.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.7 1.3 0.6 3.2 1.0 4.1 0.9 3.2 0.6 2.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.3 7.1 1.8 10.8 1.2 4.8 1.8 6.4 1.5 6.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.1 2.2 1.2 7.0 0.7 2.7 0.8 2.9 0.4 1.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.0 4.2 0.5 3.0 0.2 0.8 0.2 0.4 0.7 3.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 13.1 28.1 6.9 41.8 13.7 57.5 8.9 32.7 7.0 34.1
71. Voimakoneet ja moottorit 1.9 3.9 0.1 0.3 0.1 0.0 0.2 0.6 0.1 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.10 12.8 0.7 4.3 0.4 1.4 0.8 2.8 1.1 5.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.8 4.8 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.10 2.0 0.7 4.2 0.6 2.4 0.6 2.1 1.2 5.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 1.2 0.2 0.9 0.6 2.2 2.5 9.0 0.7 3.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.3 0.6 0.4 2.1 0.4 1.5 0.7 2.4 1.2 5.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.7 1.4 0.7 3.7 1.2 5.0 0.7 2.5 1.6 7.6
79. Muut kuljetusvälineet 2.6 5.6 3.3 19.9 10.2 42.7 3.5 12.9 1.3 6.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.4 3.0 1.2 6.8 2.9 11.8 1.2 4.1 2.8 13.3
87. Kojeet,mittarit yms. 1.1 2.2 0.7 3.9 2.1 8.5 0.8 2.8 2.4 11.5
89. Muut valmiit tavarat 0.2 0.4 0.3 1.2 0.6 2.5 0.3 1.0 0.3 1.2
9. Muut tavarat 5.7 12.2 0.10 5.8 0.4 1.3 0.10 3.4 0.8 3.5
93. Erittelemätön 4.8 10.3 0.7 4.1 0.1 0.0 0.5 1.7 0.4 1.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.9 1.9 0.3 1.7 0.3 1.3 0.5 1.8 0.4 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 46.4 100.0 16.3 100.0 23.7 100.0 27.0 100.0 20.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Keniasta (KE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.1 13.0 8.8 24.0 12.5 33.0 11.9 28.1 11.3 23.9
05. Hedelmät ja kasvikset 1.2 2.5 2.5 6.7 3.7 9.8 4.5 10.6 4.0 8.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.9 10.4 6.3 17.2 8.7 23.1 7.3 17.3 6.9 14.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.2 0.2 0.3 0.6 0.5 1.2 0.4 0.8 0.6 1.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.2 0.3 0.6 0.5 1.2 0.4 0.8 0.6 1.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.9 1.9 0.8 2.0 0.10 2.5 0.6 1.4 0.7 1.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.9 1.9 0.8 2.0 0.10 2.5 0.5 1.1 0.7 1.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.2 2.5 1.0 2.7 1.7 4.4 1.6 3.7 1.9 3.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 2.3 0.9 2.3 1.0 2.5 1.6 3.7 1.5 3.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4 0.8 0.6 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 0.6 1.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 38.3 81.6 23.7 65.1 21.5 57.0 27.0 64.2 30.2 64.2
84. Vaatteet 36.8 78.4 22.10 63.1 21.0 55.8 26.1 62.0 29.2 62.1
89. Muut valmiit tavarat 1.5 3.0 0.6 1.5 0.4 1.1 0.9 2.0 0.10 2.0
9. Muut tavarat 0.2 0.4 1.9 5.1 0.6 1.4 0.3 0.6 1.8 3.8
93. Erittelemätön 0.2 0.2 1.8 4.9 0.4 1.1 0.2 0.4 1.7 3.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 46.9 100.0 36.3 100.0 37.6 100.0 42.1 100.0 47.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu