Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kenian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kenian kanssa, vienti Keniaan ja tuonti Keniasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Kenia oli Yhdysvaltain 94. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 81 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 2.2 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Kenian kanssa oli Yhdysvalloille 23 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Keniasta supistui 13.7 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 52 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Keniasta olivat Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), joka edusti 26.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 18.2 % sekä Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 16.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Keniaan oli 28.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 29 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc045 (muu vilja), mikä edusti 15.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 12.8 % sekä Sitc743 (pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;) 8.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 863 miljoonaan dollariin, laskun ollessa 13.4 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 529 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 334 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 14.7 % ja viennin arvon osalla 11.4 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet), arvon ollessa 128 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 54 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 194 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 243 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Keniaan (KE) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.4 1.4 0.5 2.1 6.1 14.1 0.3 1.3 7.5 25.8
04. Vilja ja viljatuotteet 0.1 0.3 0.2 1.0 0.1 0.0 0 0.0 4.7 16.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.1 0.2 0.2 0.5 0.1 0.0 0.2 0.5 1.7 5.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.2 0.7 0.2 0.6 6.0 14.0 0.1 0.5 1.0 3.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.0 3.5 1.2 5.8 2.5 5.8 2.0 9.9 1.8 6.2
25. Paperimassa 0.8 2.7 0.6 2.7 0.6 1.3 0.4 1.9 0.3 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.1 0.3 0.2 0.7 0.9 2.0 1.2 5.8 1.2 3.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.1 0.3 0.2 0.7 0.7 1.6 0.3 1.0 0.3 1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 7.6 27.9 0 0.0 11.3 26.3 0 0.0 0 0.0
34. Kaasut 7.6 27.9 0 0.0 11.3 26.3 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0.1 0.1 0 0.0 1.3 6.1 0.7 2.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0.1 0.1 0 0.0 1.3 6.0 0.7 2.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.6 20.5 7.1 34.2 3.2 7.5 3.8 18.9 1.9 6.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.1 0.1 0.9 4.1 0.2 0.4 0.2 0.6 0.2 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 4.1 15.0 5.1 24.7 1.9 4.4 0.5 2.2 0.6 1.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.9 3.2 0.6 2.7 0.9 2.0 2.9 14.3 0.5 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.8 6.4 1.5 6.8 1.9 4.4 1.8 8.6 1.9 6.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.8 2.9 0.4 1.7 0.5 1.1 0.3 1.2 1.1 3.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 1.3 0.1 0.0 0.8 1.8 0.5 2.4 0 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.2 0.4 0.7 3.4 0.4 0.7 0.6 2.8 0.6 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.9 32.7 7.0 34.1 9.3 21.6 7.0 34.8 11.8 40.7
71. Voimakoneet ja moottorit 0.2 0.6 0.1 0.1 1.7 3.9 0.3 1.0 0.1 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.8 2.8 1.1 5.2 1.5 3.3 1.4 6.7 1.8 6.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.6 2.1 1.2 5.6 0.9 2.0 0.6 3.0 3.2 11.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.5 9.0 0.7 3.1 0.6 1.3 0.4 1.7 0.7 2.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.7 2.4 1.2 5.4 0.10 2.2 0.8 3.8 0.6 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.7 2.5 1.6 7.6 1.4 3.2 1.2 5.9 1.2 4.0
79. Muut kuljetusvälineet 3.5 12.9 1.3 6.2 2.2 5.0 2.4 11.6 3.8 12.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.2 4.1 2.8 13.3 4.9 11.4 1.6 8.0 2.3 7.7
87. Kojeet,mittarit yms. 0.8 2.8 2.4 11.5 4.6 10.6 1.0 5.0 1.7 5.6
9. Muut tavarat 0.10 3.4 0.8 3.5 3.8 8.9 2.5 12.4 1.4 4.7
93. Erittelemätön 0.5 1.7 0.4 1.8 3.0 7.0 2.2 10.5 0.9 3.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.5 1.8 0.4 1.7 0.8 1.8 0.4 1.9 0.5 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 27.0 100.0 20.6 100.0 42.7 100.0 20.1 100.0 28.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Keniasta (KE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11.9 28.1 11.3 23.9 8.1 16.7 8.6 17.9 9.0 17.2
05. Hedelmät ja kasvikset 4.5 10.6 4.0 8.5 3.7 7.5 5.4 11.2 5.0 9.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 7.3 17.3 6.9 14.6 4.1 8.3 3.0 6.3 3.9 7.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.4 0.8 0.6 1.1 0.5 0.9 0.9 1.7 0.8 1.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.4 0.8 0.6 1.1 0.5 0.9 0.9 1.7 0.8 1.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.6 1.4 0.7 1.4 1.1 2.3 0.3 0.5 0.7 1.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.5 1.1 0.7 1.4 1.1 2.3 0.2 0.3 0.5 0.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.6 3.7 1.9 3.9 0.5 0.9 1.6 3.3 1.7 3.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.6 3.7 1.5 3.1 0.5 0.9 1.6 3.3 1.7 3.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.4 0.8 0.6 1.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.1 0.1 0.6 1.1 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 27.0 64.2 30.2 64.2 35.2 72.7 33.10 71.2 38.6 74.1
84. Vaatteet 26.1 62.0 29.2 62.1 34.2 70.6 33.3 69.8 37.3 71.5
89. Muut valmiit tavarat 0.9 2.0 0.10 2.0 1.0 2.0 0.6 1.2 1.2 2.2
9. Muut tavarat 0.3 0.6 1.8 3.8 2.9 6.0 2.4 4.9 1.3 2.4
93. Erittelemätön 0.2 0.4 1.7 3.6 2.8 5.7 2.3 4.6 1.1 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 42.1 100.0 47.0 100.0 48.4 100.0 47.7 100.0 52.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu