Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.00.10.10.00.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Nigerian kanssa, vienti Nigeriaan ja tuonti Nigeriasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Nigeria oli Yhdysvaltain 57. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden 404 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 57.0 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Nigerian kanssa oli 108 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Nigeriasta supistui voimakkasti eli 78.2 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 148 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 83.4 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) vastaten 8.5 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Nigeriaan supistui 2.0 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 256 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 27.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc041 (vehnä) 16.9 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 5.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-45.9 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 2.8 miljardiin dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 930 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 1.9 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 70.4 prosentilla ja viennin arvo 8.8 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 736 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 452 miljoonaa dollaria. Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-elokuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 971 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 33.0 14.3 25.0 11.1 50.4 21.8 21.2 8.2 50.1 19.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.2 0.1 0.0 0.5 0.2 0.4 0.2 0.5 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.1 0.0 0.7 0.3 4.9 2.1 4.3 1.7 3.2 1.2
04. Vilja ja viljatuotteet 31.2 13.5 19.1 8.5 37.8 16.3 12.3 4.8 43.5 17.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.1 0.4 5.1 2.2 7.2 3.1 4.1 1.6 2.8 1.1
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2 0.10 0.4 1.4 0.5
11. Juomat 0.1 0.0 0.3 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 1.1 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.6 0.2 0.4 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.7 1.2 1.3 0.6 3.8 1.6 2.3 0.9 1.7 0.6
25. Paperimassa 0.3 0.1 0.9 0.4 1.3 0.5 0.8 0.3 0.6 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.9 0.8 0.1 0.0 2.5 1.1 1.4 0.5 1.1 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 57.3 24.8 12.10 5.7 29.7 12.8 16.8 6.5 19.2 7.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 44.6 19.3 4.4 1.9 9.3 4.0 10.3 4.0 8.6 3.3
34. Kaasut 12.8 5.5 8.6 3.8 20.3 8.8 6.5 2.5 10.7 4.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 18.9 8.2 19.4 8.6 15.9 6.9 14.7 5.7 31.2 12.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.5 0.2 4.9 2.2 4.6 2.0 0.7 0.2 14.4 5.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.4 0.1 1.0 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.2 0.1 0.6 0.3 0.1 0.0 0.7 0.2 0.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.6 0.2 0.7 0.3 0.3 0.1 0.5 0.2 0.5 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.3 1.0 1.4 0.6 1.10 0.8 1.6 0.6 1.5 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 8.0 3.5 6.3 2.8 5.3 2.3 4.7 1.8 10.7 4.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.0 3.0 4.5 2.0 3.5 1.5 6.7 2.6 3.8 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.2 2.2 12.3 5.5 4.0 1.7 15.8 6.1 5.4 2.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.7 0.7 2.4 1.0 2.0 0.8 2.3 0.9 1.2 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 1.2 0.4 0.3 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.3 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1
67. Rauta ja teräs 1.1 0.4 8.2 3.6 0.5 0.2 10.9 4.2 1.4 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.3 0.5 1.2 0.5 1.2 0.5 1.1 0.4 1.7 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 108.4 47.1 146.5 65.2 117.9 51.0 175.7 68.5 140.3 54.8
71. Voimakoneet ja moottorit 5.8 2.5 2.7 1.2 2.9 1.2 25.7 10.0 3.2 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.2 2.7 3.9 1.7 3.4 1.4 4.8 1.9 8.9 3.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 24.10 10.8 73.8 32.8 33.5 14.5 44.9 17.5 17.9 7.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.1 0.5 1.1 0.4 1.3 0.5 0.7 0.3 2.5 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.7 0.3 0.4 0.2 0.9 0.4 1.10 0.8 3.3 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.3 2.3 2.8 1.2 5.0 2.2 1.5 0.6 4.5 1.7
78. Moottoriajoneuvot 55.8 24.2 61.1 27.2 69.5 30.1 93.9 36.6 97.6 38.1
79. Muut kuljetusvälineet 8.7 3.8 1.1 0.5 1.4 0.6 2.4 0.9 2.7 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.2 1.4 5.3 2.3 7.3 3.1 6.6 2.6 5.1 2.0
87. Kojeet,mittarit yms. 2.5 1.0 3.3 1.4 4.10 2.1 5.5 2.1 2.10 1.1
89. Muut valmiit tavarat 0.5 0.2 1.7 0.7 1.7 0.7 0.7 0.2 1.1 0.4
9. Muut tavarat 1.8 0.8 1.8 0.8 1.8 0.8 2.6 1.0 2.1 0.8
93. Erittelemätön 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2 0.2 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.7 0.7 1.7 0.7 1.8 0.7 1.10 0.8 1.9 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 230.3 100.0 224.6 100.0 231.0 100.0 256.4 100.0 256.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.1 2.5 12.9 14.0 6.9 5.2 1.6 2.6 3.5 2.3
05. Hedelmät ja kasvikset 0.6 0.7 0.4 0.4 1.1 0.8 0.10 1.5 0.10 0.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.10 1.1 9.3 10.0 5.4 4.0 0.3 0.4 1.10 1.3
08. Rehuaineet 0 0.0 2.5 2.7 0.1 0.0 0.1 0.1 0 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.1 0.1 0.4 0.4 0.5 0.3 0.2 0.2 0.6 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.6 1.8 1.3 1.3 1.2 0.9 0.5 0.7 0.9 0.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.6 0.6 0.2 0.2 0.7 0.5 0.1 0.2 0.2 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.7 0.8 1.0 1.1 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 75.3 92.6 64.6 70.2 117.2 89.4 53.4 91.3 136.2 91.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 75.3 92.6 64.6 70.2 111.9 85.4 53.4 91.3 136.2 91.9
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 5.3 4.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.2 0.2 9.7 10.5 0.1 0.0 0.4 0.6 0.4 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 9.5 10.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.5 1.8 2.4 2.5 0.3 0.2 0.1 0.2 2.5 1.7
68. Muut metallit 1.1 1.3 2.4 2.5 0.2 0.1 0 0.0 2.2 1.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.2 0.2 0.9 0.9 0.4 0.3 0.3 0.4 2.3 1.5
89. Muut valmiit tavarat 0.2 0.2 0.8 0.9 0.3 0.2 0.2 0.3 2.3 1.5
9. Muut tavarat 0.6 0.7 0.5 0.5 5.2 3.9 2.4 4.0 2.5 1.7
93. Erittelemätön 0.5 0.6 0.5 0.5 4.10 3.8 2.2 3.6 2.2 1.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 81.4 100.0 92.1 100.0 131.0 100.0 58.5 100.0 148.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu