Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.20.20.30.20.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.30.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 54.6 19.1 46.10 18.9 26.6 10.7 49.2 17.7 29.8 10.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.1 0 0.0 0.6 0.2 0.4 0.1 0.7 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.7 1.6 5.1 2.0 4.3 1.7 3.9 1.4 2.1 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 42.1 14.7 37.1 14.9 19.8 8.0 38.0 13.6 19.5 7.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 7.2 2.5 3.9 1.6 1.7 0.7 6.6 2.4 7.0 2.5
1. Juomat ja tupakka 2.3 0.8 4.8 1.9 5.0 2.0 4.3 1.5 5.8 2.1
11. Juomat 1.7 0.6 2.5 1.0 4.1 1.6 3.9 1.4 5.1 1.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.7 0.2 2.4 0.9 1.0 0.4 0.5 0.1 0.7 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.3 1.1 3.6 1.4 2.0 0.8 1.5 0.5 3.2 1.1
25. Paperimassa 1.2 0.4 1.0 0.4 0.6 0.2 0.5 0.2 0.6 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.4 0.5 1.7 0.6 1.3 0.5 0.9 0.3 2.3 0.8
28. Malmit ja metalliromu 0.7 0.2 0.8 0.3 0.2 0.0 0 0.0 0.2 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 23.4 8.2 15.5 6.2 22.8 9.2 28.8 10.3 17.7 6.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 22.5 7.8 11.4 4.6 16.5 6.7 22.7 8.1 10.5 3.8
34. Kaasut 0.9 0.3 4.1 1.6 6.4 2.5 6.2 2.2 7.3 2.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.1 0.8 0.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 31.3 10.9 31.6 12.7 26.9 10.9 33.3 11.9 28.5 10.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.4 0.1 10.6 4.2 4.10 2.0 9.6 3.4 5.6 2.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.0 2.7 1.1 0.7 0.3 0.2 0.1 0.5 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.3 0.1 0.6 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.10 0.3 0.4 0.1 0.5 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.3 0.4 1.4 0.5 1.7 0.7 1.9 0.7 2.1 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 22.10 8.0 11.8 4.7 13.10 5.6 19.0 6.8 15.6 5.6
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.10 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.5 1.9 4.4 1.8 4.9 2.0 2.3 0.8 3.5 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10.0 3.5 9.7 3.9 10.6 4.3 6.1 2.2 12.1 4.3
62. Kumituotteet 0.3 0.1 0.9 0.3 0.4 0.1 0.5 0.2 0.4 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.2 0.4 1.8 0.7 2.1 0.8 0.9 0.3 2.1 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.2 0.5 0.2 1.5 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
67. Rauta ja teräs 2.2 0.8 1.7 0.6 4.3 1.7 2.4 0.8 2.2 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.4 1.9 4.7 1.9 3.2 1.3 1.5 0.5 5.5 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 151.8 53.0 127.4 51.2 144.7 58.4 140.5 50.4 170.6 61.3
71. Voimakoneet ja moottorit 9.6 3.3 6.7 2.7 11.0 4.4 6.8 2.4 15.1 5.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 20.5 7.2 9.2 3.7 10.2 4.1 5.7 2.0 12.4 4.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.2 0.1 0.0 0.7 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 19.5 6.8 13.6 5.5 15.5 6.2 15.1 5.4 24.9 8.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.10 1.7 2.4 1.0 3.4 1.4 3.2 1.1 3.5 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.3 0.4 1.4 0.6 1.9 0.7 2.7 1.0 1.10 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.8 1.3 3.8 1.5 4.6 1.8 2.8 1.0 5.0 1.8
78. Moottoriajoneuvot 85.1 29.7 78.9 31.7 83.3 33.6 78.7 28.3 93.4 33.6
79. Muut kuljetusvälineet 6.10 2.4 11.5 4.6 14.4 5.8 25.6 9.2 14.6 5.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.10 2.4 7.2 2.9 7.3 2.9 8.1 2.9 7.6 2.7
82. Huonekalut 1.1 0.4 0.4 0.1 0.4 0.1 0.8 0.3 0.8 0.3
84. Vaatteet 0.5 0.1 1.0 0.4 0.3 0.1 0.5 0.1 0.7 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 3.4 1.2 4.1 1.6 4.6 1.8 4.10 1.8 3.7 1.3
89. Muut valmiit tavarat 1.8 0.6 1.6 0.6 1.7 0.7 1.6 0.6 1.10 0.7
9. Muut tavarat 2.5 0.8 2.1 0.8 1.10 0.8 6.8 2.4 2.5 0.9
93. Erittelemätön 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 4.8 1.7 0.5 0.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 2.2 0.8 1.9 0.7 1.9 0.7 1.10 0.7 2.1 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 286.2 100.0 248.5 100.0 247.7 100.0 278.4 100.0 278.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.7 0.8 4.2 0.8 4.6 0.7 1.9 0.4 3.5 1.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.2 1.7 0.3 0.8 0.1 0.7 0.1 0.8 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.3 0.5 1.9 0.4 1.2 0.2 0.5 0.1 0.3 0.1
08. Rehuaineet 0 0.0 0 0.0 2.6 0.4 0 0.0 2.2 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.3 0.9 1.2 0.2 1.10 0.3 1.7 0.4 1.7 0.5
28. Malmit ja metalliromu 2.2 0.5 0 0.0 0.7 0.1 1.1 0.2 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 0.3 1.0 0.2 1.0 0.2 0.5 0.1 1.2 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 437.2 96.5 482.1 97.5 629.4 98.0 456.2 98.2 300.8 96.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 437.2 96.5 482.1 97.5 629.4 98.0 456.2 98.2 300.8 96.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.3 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.1 0.4 1.1 0.2 1.9 0.3 1.0 0.2 0.7 0.2
89. Muut valmiit tavarat 2.0 0.4 1.0 0.2 1.8 0.3 0.9 0.2 0.6 0.2
9. Muut tavarat 5.1 1.1 4.7 0.9 4.0 0.6 3.3 0.7 4.3 1.4
93. Erittelemätön 4.9 1.1 4.4 0.9 3.8 0.6 3.1 0.6 4.1 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 453.2 100.0 494.3 100.0 642.5 100.0 464.6 100.0 311.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu