Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/12 - 2019/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 12
%
2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
Viennistä0.20.10.20.20.2
Tuonnista0.20.20.00.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.10.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 26.6 12.7 39.6 22.2 41.1 17.9 65.7 23.0 82.8 29.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.2 0.2 0.1 0.9 0.4 0.4 0.1 0.7 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.8 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 24.6 11.7 38.3 21.4 37.7 16.4 62.8 22.0 74.3 26.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.4 0.7 0.9 0.5 2.5 1.1 1.7 0.6 6.7 2.3
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.3 2.1 1.1 1.1 0.5 0.2 0.1 3.3 1.1
11. Juomat 0.7 0.3 1.6 0.9 0.9 0.4 0.2 0.1 3.1 1.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.10 1.9 2.1 1.2 7.4 3.2 3.9 1.3 2.1 0.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0.1 0.0 4.6 2.0 0 0.0 0 0.0
25. Paperimassa 1.3 0.6 0.6 0.3 1.2 0.5 1.2 0.4 0.1 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.3 1.1 1.4 0.8 1.4 0.6 2.2 0.8 1.4 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 13.10 6.7 18.10 10.6 16.5 7.2 2.9 1.0 21.7 7.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 13.10 6.7 18.10 10.6 16.5 7.2 2.9 1.0 8.7 3.1
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 13.0 4.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 16.6 7.9 12.8 7.2 23.9 10.4 30.4 10.6 30.7 10.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.4 0.2 0.5 0.3 5.5 2.4 0.7 0.2 6.1 2.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.5 0.2 0.1 0.0 4.2 1.8 1.2 0.4 0.3 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.8 0.3 0.8 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.6 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.5 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.5 1.3 0.7 1.1 0.5 2.0 0.7 0.8 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 7.2 3.4 7.1 4.0 8.5 3.7 18.9 6.6 18.9 6.7
58. Muovit, valmistetut 0.1 0.0 0.5 0.3 0.7 0.3 0.6 0.2 0.2 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.7 3.2 3.3 1.8 3.10 1.7 6.4 2.2 3.4 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.5 2.6 7.5 4.2 7.8 3.4 12.9 4.5 6.7 2.4
62. Kumituotteet 0.2 0.1 0.4 0.2 0.3 0.1 0.7 0.2 0.6 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.1 0.5 1.2 0.7 1.4 0.6 0.7 0.2 0.7 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.0 0.2 0.1 0.10 0.4 1.0 0.4 0.7 0.2
67. Rauta ja teräs 2.3 1.1 3.0 1.7 2.5 1.1 6.7 2.3 1.10 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.7 0.8 2.5 1.4 2.2 0.9 3.5 1.2 2.5 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 131.2 62.7 86.4 48.5 115.7 50.4 159.9 56.0 126.9 44.8
71. Voimakoneet ja moottorit 14.9 7.1 2.7 1.5 18.4 8.0 5.2 1.8 4.4 1.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.5 2.1 3.6 2.0 3.9 1.7 7.8 2.7 8.4 3.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 22.6 10.8 6.2 3.4 9.0 3.9 38.9 13.6 15.6 5.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.5 1.2 3.3 1.8 4.1 1.8 3.3 1.1 3.1 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.5 0.7 1.9 1.0 1.10 0.8 2.4 0.8 2.5 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 8.5 4.1 2.9 1.6 5.8 2.5 6.8 2.4 5.1 1.8
78. Moottoriajoneuvot 72.6 34.7 61.10 34.8 61.7 26.8 71.7 25.1 76.5 27.0
79. Muut kuljetusvälineet 4.4 2.1 4.0 2.2 11.0 4.8 23.7 8.3 11.4 4.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 8.10 4.3 6.1 3.4 8.9 3.9 7.4 2.6 6.8 2.4
82. Huonekalut 0.3 0.1 0.6 0.3 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 6.4 3.1 3.1 1.7 6.6 2.8 3.1 1.1 3.6 1.2
89. Muut valmiit tavarat 1.6 0.7 1.9 1.0 1.6 0.7 3.1 1.1 1.8 0.6
9. Muut tavarat 1.8 0.8 2.9 1.6 7.3 3.2 2.3 0.8 2.3 0.8
93. Erittelemätön 0.3 0.1 1.6 0.9 5.7 2.4 0.2 0.1 0.2 0.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1.6 0.7 1.4 0.7 1.7 0.7 2.1 0.7 2.2 0.7
0-9. Kaikki ryhmät 209.1 100.0 178.3 100.0 229.6 100.0 285.3 100.0 282.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.3 0.3 2.5 0.7 2.5 2.9 4.8 1.6 4.5 1.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.1 0.0 1.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.0 0.2 1.1 0.3 0.5 0.5 0.9 0.3 0.8 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.2 0.0 0.2 0.0 0.5 0.5 3.6 1.2 1.5 0.6
08. Rehuaineet 0 0.0 0 0.0 1.5 1.7 0.1 0.0 2.1 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.10 0.5 1.10 0.6 1.3 1.5 2.8 0.9 1.5 0.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.3 0.1 0.5 0.1 0 0.0 1.4 0.4 0.2 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.7 0.2 0.4 0.1 0 0.0 0.6 0.2 0.3 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.1 0.2 1.1 0.3 1.2 1.4 0.9 0.3 0.8 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 403.1 95.3 309.5 93.8 72.3 87.1 286.0 95.3 225.2 96.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 376.4 89.0 309.5 93.8 72.3 87.1 286.0 95.3 225.2 96.1
34. Kaasut 26.8 6.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 13.6 3.2 12.2 3.7 0.5 0.5 0.5 0.1 0.4 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut 13.3 3.1 11.4 3.4 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.2 0.0 0.7 0.2 0.4 0.4 0.4 0.1 0.4 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.3 0.1 1.7 0.5 0.4 0.4 0.3 0.1 0.3 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.1 0.0 1.7 0.5 0.2 0.2 0 0.0 0.1 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.2 0.0 0.3 0.1 0.6 0.7 0.1 0.0 0.2 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.5 0.3 1.5 0.4 1.9 2.2 1.4 0.4 1.4 0.6
89. Muut valmiit tavarat 1.4 0.3 1.5 0.4 1.9 2.2 1.2 0.4 1.3 0.5
9. Muut tavarat 1.2 0.3 0.8 0.2 3.8 4.6 4.4 1.5 1.3 0.5
93. Erittelemätön 1.0 0.2 0.6 0.2 3.7 4.4 4.3 1.4 1.1 0.4
0-9. Kaikki ryhmät 422.9 100.0 330.0 100.0 83.0 100.0 300.0 100.0 234.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu