Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.00.10.10.00.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Nigerian kanssa, vienti Nigeriaan ja tuonti Nigeriasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Nigeria oli Yhdysvaltain 59. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden 429 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 21.5 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Nigerian kanssa oli 68 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Nigeriasta supistui voimakkasti eli 37.0 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 180 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 83.5 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) vastaten 7.3 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Nigeriaan supistui 4.4 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 249 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 30.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 14.3 % sekä Sitc041 (vehnä) 9.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-44.7 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 3.9 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.6 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 68.5 % ja viennin arvon osalla 10.2 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 1.1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 699 miljoonaa dollaria. Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-marraskuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 1.3 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 21.2 8.2 50.1 19.5 26.3 11.4 46.0 19.7 27.4 11.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.2 0.5 0.2 1.1 0.4 1.1 0.5 0.6 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.3 1.7 3.2 1.2 2.6 1.1 2.9 1.2 0.9 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 12.3 4.8 43.5 17.0 19.7 8.5 39.10 17.1 22.10 9.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.1 1.6 2.8 1.1 2.8 1.2 1.5 0.6 2.5 1.0
1. Juomat ja tupakka 0.10 0.4 1.4 0.5 1.2 0.5 2.4 1.0 2.9 1.2
11. Juomat 0.4 0.1 1.1 0.4 0.7 0.3 2.0 0.9 2.9 1.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2 0.4 0.2 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.3 0.9 1.7 0.6 8.5 3.7 1.2 0.5 0.10 0.4
25. Paperimassa 0.8 0.3 0.6 0.2 0.5 0.2 0.8 0.3 0.5 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.4 0.5 1.1 0.4 7.9 3.4 0.5 0.2 0.4 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 16.8 6.5 19.2 7.5 7.5 3.3 0.4 0.2 7.2 2.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 10.3 4.0 8.6 3.3 0.6 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1
34. Kaasut 6.5 2.5 10.7 4.2 6.10 3.0 0 0.0 7.0 2.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.2 0.1 2.5 1.1 0.2 0.1 0.2 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 2.4 1.0 0.1 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.7 5.7 31.2 12.2 16.2 7.0 21.0 9.0 20.10 8.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.7 0.2 14.4 5.6 1.1 0.4 6.8 2.9 9.8 3.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.0 0.3 0.1 1.3 0.5 0.5 0.2 0.2 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.7 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.10 0.4 0.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.5 0.2 0.5 0.2 0.2 0.1 0.9 0.4 0.2 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.6 0.6 1.5 0.6 2.5 1.1 1.7 0.7 1.8 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 4.7 1.8 10.7 4.2 8.8 3.8 6.2 2.6 5.8 2.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.7 2.6 3.8 1.5 2.2 1.0 4.0 1.7 3.3 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 15.8 6.1 5.4 2.1 3.4 1.5 3.7 1.6 10.2 4.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.3 0.9 1.2 0.5 0.7 0.3 1.0 0.4 3.2 1.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.2 0.4 0.3 0.1 0.9 0.4 0.3 0.1 0.5 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.1 0.0 0.4 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.9 0.3
67. Rauta ja teräs 10.9 4.2 1.4 0.5 0.1 0.0 0.6 0.2 0.3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.1 0.4 1.7 0.7 1.3 0.5 1.4 0.6 5.1 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 175.7 68.5 140.3 54.8 156.3 68.0 151.9 65.2 171.5 68.9
71. Voimakoneet ja moottorit 25.7 10.0 3.2 1.2 4.5 1.9 2.10 1.2 11.3 4.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.8 1.9 8.9 3.4 5.1 2.2 5.2 2.2 3.3 1.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 44.9 17.5 17.9 7.0 11.8 5.1 7.4 3.1 7.3 2.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.7 0.3 2.5 0.9 1.9 0.8 1.8 0.8 2.7 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.10 0.8 3.3 1.3 2.8 1.2 1.4 0.6 2.4 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.5 0.6 4.5 1.7 1.9 0.8 2.8 1.2 3.4 1.3
78. Moottoriajoneuvot 93.9 36.6 97.6 38.1 117.3 51.0 127.7 54.8 105.9 42.6
79. Muut kuljetusvälineet 2.4 0.9 2.7 1.0 11.4 4.9 2.7 1.2 35.7 14.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.6 2.6 5.1 2.0 6.5 2.8 4.7 2.0 4.8 1.9
87. Kojeet,mittarit yms. 5.5 2.1 2.10 1.1 4.4 1.9 2.7 1.1 2.6 1.0
89. Muut valmiit tavarat 0.7 0.2 1.1 0.4 1.2 0.5 0.9 0.4 1.0 0.4
9. Muut tavarat 2.6 1.0 2.1 0.8 1.8 0.8 2.1 0.9 3.0 1.2
93. Erittelemätön 0.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 1.4 0.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.10 0.8 1.9 0.7 1.7 0.7 1.8 0.8 1.7 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 256.4 100.0 256.2 100.0 229.9 100.0 233.1 100.0 248.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.6 2.6 3.5 2.3 5.1 3.1 2.7 5.4 5.1 2.8
05. Hedelmät ja kasvikset 0.10 1.5 0.10 0.6 1.1 0.6 1.3 2.6 1.5 0.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 0.4 1.10 1.3 0.7 0.4 0.4 0.8 0.6 0.3
08. Rehuaineet 0.1 0.1 0 0.0 2.3 1.3 0.1 0.1 2.4 1.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.2 0.2 0.6 0.4 1.1 0.6 0.9 1.7 0.6 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.5 0.7 0.9 0.6 1.2 0.7 2.1 4.1 0.9 0.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 1.2 2.4 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.4 0.5 0.5 0.3 0.8 0.5 0.8 1.6 0.6 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 53.4 91.3 136.2 91.9 153.7 92.7 38.8 79.8 163.8 90.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 53.4 91.3 136.2 91.9 153.7 92.7 38.8 79.8 163.8 90.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.4 0.6 0.4 0.2 0.3 0.2 0.10 1.9 0.5 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.1 0.2 2.5 1.7 2.4 1.4 1.3 2.5 2.4 1.3
68. Muut metallit 0 0.0 2.2 1.5 2.1 1.2 0.8 1.5 2.3 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.3 0.4 2.3 1.5 1.1 0.6 1.2 2.3 4.8 2.6
89. Muut valmiit tavarat 0.2 0.3 2.3 1.5 1.1 0.6 1.1 2.2 4.7 2.6
9. Muut tavarat 2.4 4.0 2.5 1.7 2.1 1.3 1.5 3.1 3.1 1.7
93. Erittelemätön 2.2 3.6 2.2 1.5 1.8 1.1 1.2 2.4 2.7 1.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 58.5 100.0 148.3 100.0 165.9 100.0 48.6 100.0 180.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu