Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/3 - 2019/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.10.10.30.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.30.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 65.7 23.0 82.8 29.3 80.3 26.3 54.6 19.1 46.10 18.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.1 0.7 0.2 0.5 0.2 0.5 0.1 0 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.3 0.1 0.8 0.3 0.9 0.3 4.7 1.6 5.1 2.0
04. Vilja ja viljatuotteet 62.8 22.0 74.3 26.2 72.3 23.6 42.1 14.7 37.1 14.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.7 0.6 6.7 2.3 6.5 2.1 7.2 2.5 3.9 1.6
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.1 3.3 1.1 1.7 0.5 2.3 0.8 4.8 1.9
11. Juomat 0.2 0.1 3.1 1.1 1.1 0.4 1.7 0.6 2.5 1.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.6 0.2 0.7 0.2 2.4 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.9 1.3 2.1 0.7 3.9 1.3 3.3 1.1 3.6 1.4
25. Paperimassa 1.2 0.4 0.1 0.0 1.9 0.6 1.2 0.4 1.0 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.2 0.8 1.4 0.5 1.4 0.4 1.4 0.5 1.7 0.6
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.1 0.7 0.2 0.8 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.9 1.0 21.7 7.7 38.5 12.6 23.4 8.2 15.5 6.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.9 1.0 8.7 3.1 36.4 11.9 22.5 7.8 11.4 4.6
34. Kaasut 0 0.0 13.0 4.6 2.2 0.7 0.9 0.3 4.1 1.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.1 0.1 0.0 1.10 0.6 0.5 0.1 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0 0.0 1.10 0.6 0.3 0.1 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 30.4 10.6 30.7 10.8 25.4 8.3 31.3 10.9 31.6 12.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.7 0.2 6.1 2.1 0.3 0.1 0.4 0.1 10.6 4.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.2 0.4 0.3 0.1 3.2 1.0 0.1 0.0 2.7 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.8 0.3 0.8 0.3 1.4 0.4 0.3 0.1 0.6 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.2 0.1 0.5 0.2 0.2 0.1 0.10 0.3 0.4 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.0 0.7 0.8 0.3 1.1 0.3 1.3 0.4 1.4 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 18.9 6.6 18.9 6.7 15.3 5.0 22.10 8.0 11.8 4.7
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.4 2.2 3.4 1.2 3.10 1.3 5.5 1.9 4.4 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 12.9 4.5 6.7 2.4 9.7 3.2 10.0 3.5 9.7 3.9
62. Kumituotteet 0.7 0.2 0.6 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.9 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.2 0.7 0.2 1.5 0.5 1.2 0.4 1.8 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 1.0 0.4 0.7 0.2 0.6 0.2 0.6 0.2 0.3 0.1
67. Rauta ja teräs 6.7 2.3 1.10 0.7 2.1 0.7 2.2 0.8 1.7 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.5 1.2 2.5 0.9 5.3 1.7 5.4 1.9 4.7 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 159.9 56.0 126.9 44.8 135.6 44.3 151.8 53.0 127.4 51.2
71. Voimakoneet ja moottorit 5.2 1.8 4.4 1.5 7.10 2.6 9.6 3.3 6.7 2.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.8 2.7 8.4 3.0 6.7 2.2 20.5 7.2 9.2 3.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 38.9 13.6 15.6 5.5 11.10 3.9 19.5 6.8 13.6 5.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.3 1.1 3.1 1.1 2.8 0.9 4.10 1.7 2.4 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.4 0.8 2.5 0.9 2.2 0.7 1.3 0.4 1.4 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6.8 2.4 5.1 1.8 4.0 1.3 3.8 1.3 3.8 1.5
78. Moottoriajoneuvot 71.7 25.1 76.5 27.0 82.6 27.0 85.1 29.7 78.9 31.7
79. Muut kuljetusvälineet 23.7 8.3 11.4 4.0 17.6 5.7 6.10 2.4 11.5 4.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.4 2.6 6.8 2.4 6.7 2.2 6.10 2.4 7.2 2.9
82. Huonekalut 0.4 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2 1.1 0.4 0.4 0.1
84. Vaatteet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 0.5 0.1 1.0 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 3.1 1.1 3.6 1.2 3.3 1.1 3.4 1.2 4.1 1.6
89. Muut valmiit tavarat 3.1 1.1 1.8 0.6 2.0 0.6 1.8 0.6 1.6 0.6
9. Muut tavarat 2.3 0.8 2.3 0.8 2.4 0.8 2.5 0.8 2.1 0.8
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 2.1 0.7 2.2 0.7 2.2 0.7 2.2 0.8 1.9 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 285.3 100.0 282.9 100.0 305.9 100.0 286.2 100.0 248.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.8 1.6 4.5 1.9 2.9 0.5 3.7 0.8 4.2 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.3 0.8 0.3 1.2 0.2 0.9 0.2 1.7 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.6 1.2 1.5 0.6 1.1 0.2 2.3 0.5 1.9 0.4
08. Rehuaineet 0.1 0.0 2.1 0.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.8 0.9 1.5 0.6 1.3 0.2 4.3 0.9 1.2 0.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1.4 0.4 0.2 0.1 0.2 0.0 0.5 0.1 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.6 0.2 0.3 0.1 0.7 0.1 2.2 0.5 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.3 0.8 0.3 0.6 0.1 1.6 0.3 1.0 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 286.0 95.3 225.2 96.1 561.2 91.9 437.2 96.5 482.1 97.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 286.0 95.3 225.2 96.1 561.2 91.9 437.2 96.5 482.1 97.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.5 0.1 0.4 0.2 0.7 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.3 0.1 0.3 0.1 1.7 0.3 0.4 0.1 0.5 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0 0.0 0.1 0.0 1.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.1 0.6 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.4 0.4 1.4 0.6 0.7 0.1 2.1 0.4 1.1 0.2
89. Muut valmiit tavarat 1.2 0.4 1.3 0.5 0.7 0.1 2.0 0.4 1.0 0.2
9. Muut tavarat 4.4 1.5 1.3 0.5 42.3 6.9 5.1 1.1 4.7 0.9
93. Erittelemätön 4.3 1.4 1.1 0.4 42.1 6.9 4.9 1.1 4.4 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 300.0 100.0 234.4 100.0 610.7 100.0 453.2 100.0 494.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu