Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.20.20.10.20.2
Tuonnista0.10.20.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 25.7 9.9 43.2 14.5 27.2 14.5 29.5 12.1 38.1 14.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.2 0.4 0.1 0.7 0.3 0.3 0.1 0.5 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.8 0.7 1.3 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 14.2 5.5 37.10 12.7 23.4 12.5 25.6 10.5 35.5 13.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 8.2 3.1 3.0 1.0 2.7 1.4 3.2 1.3 1.9 0.7
1. Juomat ja tupakka 2.9 1.1 0.8 0.2 1.9 1.0 2.1 0.9 2.9 1.0
11. Juomat 2.4 0.9 0.5 0.1 1.8 0.9 2.1 0.9 2.8 1.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.6 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.0 0.8 2.4 0.8 4.5 2.4 13.6 5.6 2.1 0.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 12.2 5.0 0.1 0.0
25. Paperimassa 1.5 0.6 2.1 0.7 0.9 0.4 0.8 0.3 1.7 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.2 0.3 0.1 3.6 1.9 0.5 0.2 0.3 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 30.6 11.8 39.9 13.4 15.6 8.3 20.8 8.5 16.4 6.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 10.10 4.2 28.3 9.5 0.5 0.2 0.4 0.1 7.1 2.6
34. Kaasut 19.7 7.6 11.6 3.9 15.1 8.0 20.5 8.4 9.4 3.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.9 2.3 0.6 0.2 0.6 0.3 0.3 0.1 0.2 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.2 0.8 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.8 1.5 0.4 0.1 0.5 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 28.8 11.1 29.4 9.8 24.0 12.8 24.9 10.2 37.9 13.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8.5 3.3 2.5 0.8 6.8 3.6 0.3 0.1 14.3 5.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.4 0.1 2.6 0.9 0.7 0.4 1.10 0.8 0.4 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.2 0.1 0.8 0.2 0.1 0.0 1.0 0.4 1.0 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.8 0.3 0.9 0.3 0.2 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.7 1.0 2.9 1.0 1.6 0.8 1.9 0.8 2.1 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 12.8 4.9 11.3 3.8 12.8 6.8 11.9 4.8 13.1 4.8
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.1 0.6 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.4 1.3 8.1 2.7 1.9 1.0 7.7 3.1 7.0 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 11.0 4.2 7.0 2.3 7.8 4.1 6.9 2.8 7.0 2.6
62. Kumituotteet 0.6 0.2 0.3 0.1 0.5 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.7 1.0 2.3 0.8 1.8 0.9 2.4 1.0 2.6 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.9 0.3 0.4 0.1 0.2 0.1 0.4 0.2 0.5 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.5 0.2 0.9 0.4 0.5 0.2
67. Rauta ja teräs 3.6 1.4 2.2 0.7 2.8 1.5 1.1 0.4 1.7 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.6 1.0 1.6 0.5 1.10 1.0 1.7 0.7 1.6 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 140.9 54.4 166.5 55.7 99.8 53.4 136.3 55.8 160.8 59.1
71. Voimakoneet ja moottorit 13.3 5.1 22.7 7.6 5.1 2.7 6.3 2.6 4.1 1.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.6 3.3 6.9 2.3 5.1 2.7 8.7 3.5 6.7 2.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 23.3 9.0 37.7 12.6 8.7 4.6 22.5 9.2 41.9 15.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.8 1.1 3.5 1.2 3.3 1.8 4.8 1.9 1.9 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.3 0.5 3.0 1.0 1.3 0.7 1.1 0.4 0.8 0.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.4 1.3 5.4 1.8 3.5 1.8 5.6 2.3 4.1 1.5
78. Moottoriajoneuvot 81.2 31.3 79.3 26.5 69.6 37.2 81.2 33.2 91.7 33.7
79. Muut kuljetusvälineet 7.2 2.8 8.1 2.7 3.5 1.8 6.3 2.6 9.7 3.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 9.0 3.5 6.4 2.1 4.3 2.3 8.1 3.3 5.1 1.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.2 0.1 0.0 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0
82. Huonekalut 0.7 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1 0.10 0.4 0.3 0.1
84. Vaatteet 0.5 0.2 1.1 0.3 0.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 5.7 2.2 3.8 1.3 2.1 1.1 4.5 1.8 3.1 1.1
89. Muut valmiit tavarat 1.1 0.4 1.0 0.3 1.4 0.7 1.7 0.7 1.1 0.4
9. Muut tavarat 2.6 1.0 2.10 1.0 1.6 0.8 2.1 0.8 2.1 0.8
93. Erittelemätön 0.7 0.3 0.9 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 1.10 0.8 2.1 0.7 1.5 0.8 1.9 0.7 2.0 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 259.1 100.0 298.8 100.0 186.9 100.0 244.3 100.0 272.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.2 0.7 0.10 0.2 5.1 2.8 0.10 0.7 1.8 1.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.10 0.3 0.1 0.0 1.5 0.8 0.1 0.0 0.6 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.3 0.7 0.2 0.10 0.5 0.6 0.4 0.8 0.8
08. Rehuaineet 0 0.0 0 0.0 2.3 1.2 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.5 0.5 1.5 0.4 1.2 0.7 0.9 0.6 1.0 0.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.0 0.3 1.1 0.3 0.7 0.4 0.8 0.5 0.9 0.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 275.9 96.3 386.10 97.1 158.6 89.6 130.2 93.7 95.8 92.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 275.9 96.3 368.4 92.4 149.6 84.5 130.2 93.7 95.8 92.4
34. Kaasut 0 0.0 18.7 4.7 8.10 5.1 0 0.0 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.6 0.2 1.2 0.3 4.6 2.6 0.6 0.4 1.6 1.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.4 0.2 0.1 0.3 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.1 0.0 0.2 0.0 2.3 1.3 0.2 0.1 0.1 0.0
68. Muut metallit 0.5 0.2 0.9 0.2 1.6 0.9 0.3 0.2 1.3 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.9 0.6 0.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.9 0.6 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.0 1.4 0.7 0.2 0.7 0.4 1.0 0.7 1.2 1.1
89. Muut valmiit tavarat 3.9 1.3 0.6 0.1 0.6 0.3 0.9 0.6 1.1 1.0
9. Muut tavarat 2.0 0.7 7.1 1.8 6.7 3.8 4.5 3.2 1.9 1.8
93. Erittelemätön 1.9 0.6 6.9 1.7 6.5 3.6 4.3 3.0 1.8 1.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 286.5 100.0 398.7 100.0 177.0 100.0 138.9 100.0 103.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu