Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Nigerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.10.10.30.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Nigeriaan (NG) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 28.4 11.1 20.6 9.1 23.9 9.5 18.7 7.2 26.6 12.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.2 0.6 0.2 0.5 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.8 1.1 1.6 0.7 0.5 0.2 0.1 0.0 0 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 22.4 8.8 14.7 6.5 16.2 6.4 14.9 5.7 24.6 11.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.7 1.1 3.7 1.6 6.3 2.5 2.8 1.1 1.4 0.7
1. Juomat ja tupakka 2.5 1.0 1.8 0.8 0.6 0.2 0.9 0.3 0.9 0.4
11. Juomat 0.9 0.3 0.8 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.7 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.6 0.6 1.0 0.4 0.5 0.2 0.8 0.3 0.3 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13.9 5.4 2.2 1.0 2.7 1.0 3.0 1.1 3.10 1.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 10.8 4.2 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
25. Paperimassa 1.6 0.6 1.3 0.6 1.3 0.5 1.6 0.6 1.3 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.3 0.5 0.7 0.3 1.1 0.4 1.0 0.4 2.3 1.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 20.7 8.1 28.4 12.6 24.0 9.5 49.5 19.1 13.10 6.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 10.4 4.1 28.4 12.6 24.0 9.5 49.5 19.1 13.10 6.7
34. Kaasut 10.3 4.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 25.1 9.8 16.5 7.3 19.0 7.5 20.6 7.9 16.6 7.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.4 2.1 0.3 0.1 0.4 0.2 5.9 2.3 0.4 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.4 1.2 0.5 0.7 0.3 0.2 0.0 0.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.2 0.4 0.2 0.1 0.6 0.2 0.3 0.1 0.6 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.0 0.8 1.3 0.5 2.2 0.9 1.8 0.7 1.1 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 11.4 4.5 9.0 4.0 11.6 4.6 7.5 2.9 7.2 3.4
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.0 0.6 0.3 0.3 0.1 1.1 0.4 0.1 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.7 1.4 3.9 1.7 3.1 1.2 3.8 1.4 6.7 3.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.3 2.8 7.3 3.2 19.3 7.6 12.3 4.7 5.5 2.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.8 0.7 1.1 0.5 2.3 0.9 0.8 0.3 1.1 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.2 1.0 0.4 0.7 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.1 1.5 0.6 0.5 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0
67. Rauta ja teräs 1.7 0.6 0.8 0.3 6.5 2.5 2.7 1.0 2.3 1.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.5 0.9 2.6 1.1 9.1 3.6 7.10 3.1 1.6 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 148.6 58.2 137.7 61.2 151.5 60.2 145.1 56.0 131.4 62.7
71. Voimakoneet ja moottorit 3.6 1.4 11.9 5.3 14.6 5.8 13.7 5.3 14.9 7.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 13.5 5.3 17.5 7.7 9.5 3.8 11.7 4.5 4.5 2.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.9 0.4 0.3 0.1 0.5 0.2 0.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 16.7 6.5 11.2 5.0 21.1 8.4 20.4 7.9 22.6 10.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.4 1.3 2.1 0.9 2.9 1.1 2.2 0.8 2.5 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.0 0.8 1.5 0.7 1.5 0.6 2.4 0.9 1.5 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.8 1.5 4.7 2.1 8.3 3.3 5.5 2.1 8.5 4.0
78. Moottoriajoneuvot 72.7 28.5 73.1 32.5 88.6 35.2 86.8 33.5 72.8 34.7
79. Muut kuljetusvälineet 33.1 12.9 15.3 6.8 5.1 2.0 2.4 0.9 4.4 2.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.7 2.6 9.1 4.0 8.0 3.2 6.10 2.7 8.10 4.3
82. Huonekalut 0.6 0.2 0.5 0.2 0.9 0.3 0.6 0.2 0.3 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 3.5 1.4 4.8 2.1 3.2 1.2 2.10 1.1 6.4 3.0
89. Muut valmiit tavarat 1.6 0.6 3.1 1.3 3.3 1.3 2.8 1.1 1.6 0.7
9. Muut tavarat 2.3 0.9 1.8 0.8 2.10 1.2 2.4 0.9 1.8 0.8
93. Erittelemätön 0.6 0.2 0.2 0.1 1.1 0.4 0.5 0.2 0.3 0.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1.7 0.7 1.7 0.7 1.9 0.7 1.10 0.7 1.6 0.7
0-9. Kaikki ryhmät 255.3 100.0 225.0 100.0 251.7 100.0 259.0 100.0 209.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Nigeriasta (NG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.7 1.7 1.6 0.7 3.5 0.6 4.7 1.2 1.3 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.4 0.5 0.5 0.2 0.5 0.1 1.0 0.2 0.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.5 0.2 0.5 0.2 0.9 0.1 0.8 0.2 1.0 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.8 1.0 0.6 0.2 1.10 0.3 0.10 0.2 0.2 0.0
08. Rehuaineet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.10 0.5 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.6 0.9 3.7 1.7 2.9 0.5 1.10 0.5 2.0 0.5
28. Malmit ja metalliromu 0.8 0.3 2.7 1.2 1.5 0.2 0.5 0.1 0.7 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.5 0.5 0.8 0.3 1.4 0.2 1.5 0.4 1.1 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 258.5 94.8 209.8 96.2 582.8 96.2 382.5 96.3 403.1 95.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 258.5 94.8 209.8 96.2 582.8 96.2 382.5 96.3 376.4 89.0
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 26.8 6.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.7 0.2 0.4 0.1 13.2 2.2 0.5 0.1 13.6 3.2
56. Lannoitteet, valmistetut 0.2 0.0 0 0.0 12.5 2.0 0 0.0 13.3 3.1
57. Muovit, valmistamattomat 0.4 0.1 0.3 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.9 0.3 1.2 0.5 1.9 0.3 5.3 1.3 1.5 0.3
82. Huonekalut 0 0.0 0 0.0 1.3 0.2 0.1 0.0 0 0.0
89. Muut valmiit tavarat 0.8 0.3 1.0 0.5 0.6 0.1 5.2 1.3 1.4 0.3
9. Muut tavarat 4.9 1.8 1.5 0.7 1.5 0.2 2.3 0.6 1.2 0.3
93. Erittelemätön 4.7 1.7 1.4 0.6 1.3 0.2 2.2 0.5 1.0 0.2
0-9. Kaikki ryhmät 272.6 100.0 218.1 100.0 606.1 100.0 397.2 100.0 422.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu