Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Egyptiin (EG) 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet292.6 443.4 -34.0
00. Elävät eläimet5.9 3.7 57.9
01. Liha ja lihatuotteet51.3 72.5 -29.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat71.6 35.7 100.6
03. Kala- ja kalavalmisteet1.9 1.6 14.3
04. Vilja ja viljatuotteet12.10 185.0 -93.0
05. Hedelmät ja kasvikset47.3 29.3 61.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.7 1.3 38.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.2 1.4 -15.1
08. Rehuaineet91.4 107.9 -15.3
09. Erinäiset elintarvikkeet7.8 5.3 47.5
1. Juomat ja tupakka2.8 7.4 -62.0
11. Juomat0.8 1.8 -57.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet2.1 5.7 -63.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1,497.5 1,231.6 21.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.2 0.6 -72.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1,287.5 949.0 35.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi1.8 2.10 -41.1
24. Puutavara ja korkki16.3 17.2 -5.0
25. Paperimassa56.2 79.7 -29.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet53.9 51.5 4.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat5.3 6.8 -22.2
28. Malmit ja metalliromu63.4 111.5 -43.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet13.3 12.8 4.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta167.9 588.5 -71.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.70.7 294.6 -76.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet32.5 90.4 -64.1
34. Kaasut64.8 203.6 -68.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat59.6 31.3 90.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.3 0.1 658.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat59.1 31.0 90.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.3 0.3 2.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet491.2 521.7 -5.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet104.5 92.7 12.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet6.5 9.1 -28.4
53. Väri- ja parkitusaineet14.3 7.8 83.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet117.6 108.9 8.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet15.3 19.6 -22.2
56. Lannoitteet, valmistetut2.9 3.6 -18.3
57. Muovit, valmistamattomat161.7 207.5 -22.1
58. Muovit, valmistetut4.5 5.7 -21.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet64.3 67.2 -4.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan88.7 132.7 -33.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.2 -48.7
62. Kumituotteet9.1 12.2 -25.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5.3 6.3 -15.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä18.4 26.7 -31.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet9.7 7.4 31.8
66. Kivennäisainetuotteet3.2 4.7 -31.2
67. Rauta ja teräs7.6 19.6 -61.5
68. Muut metallit2.5 4.2 -40.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista33.2 51.10 -36.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,175.6 1,875.4 -37.3
71. Voimakoneet ja moottorit89.10 63.3 42.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet91.3 110.5 -17.4
73. Metalliteollisuuskoneet6.6 7.6 -14.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet209.8 213.7 -1.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet52.1 64.6 -19.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet79.2 88.6 -10.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet163.8 146.1 12.1
78. Moottoriajoneuvot91.5 91.9 -0.5
79. Muut kuljetusvälineet391.8 1,089.5 -64.0
8. Erinäiset valmiit tavarat392.2 296.3 32.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet6.6 5.8 15.0
82. Huonekalut4.3 4.9 -13.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.1 208.6
84. Vaatteet2.3 1.6 44.5
85. Jalkineet0.7 0.9 -21.4
87. Kojeet,mittarit yms.73.5 71.3 3.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.5 3.1 -18.9
89. Muut valmiit tavarat302.4 208.9 44.8
9. Muut tavarat46.2 48.2 -4.3
93. Erittelemätön19.2 21.1 -8.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain26.10 27.2 -0.9
Kaikki ryhmät yhteensä4,213.9 5,176.0 -18.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Egyptista (EG) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-marraskuu

2020 1-11
milj. $
2019 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet163.4 131.4 24.4
00. Elävät eläimet0.1 0.1 -12.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat2.8 1.9 49.5
03. Kala- ja kalavalmisteet31.8 42.7 -25.5
04. Vilja ja viljatuotteet2.6 1.3 112.8
05. Hedelmät ja kasvikset91.9 69.9 31.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja9.4 0.3 ..
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä16.8 12.3 36.7
08. Rehuaineet0.1 0.1 -42.0
09. Erinäiset elintarvikkeet8.2 3.1 163.4
1. Juomat ja tupakka3.1 2.7 15.0
11. Juomat2.8 2.0 37.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.4 0.8 -46.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat74.2 99.1 -25.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.2 0.1 78.4
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 -16.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.6 1.9 -69.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat43.6 77.4 -43.7
28. Malmit ja metalliromu11.6 2.2 441.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet18.3 17.7 3.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta446.1 1,053.6 -57.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -47.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet446.1 1,053.5 -57.7
34. Kaasut00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.4 0.5 -35.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.3 0.5 -46.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 314.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet166.10 177.7 -6.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.3 0.7 -59.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.9 2.6 -27.2
53. Väri- ja parkitusaineet4.3 4.3 -0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.3 0.7 93.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet20.4 17.6 16.3
56. Lannoitteet, valmistetut63.6 58.0 9.7
57. Muovit, valmistamattomat42.7 82.1 -48.0
58. Muovit, valmistetut25.2 6.8 274.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet7.5 5.3 42.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan280.10 327.7 -14.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -83.0
62. Kumituotteet0.1 0.5 -78.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.4 0.7 -52.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä19.4 11.0 76.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet171.5 146.9 16.8
66. Kivennäisainetuotteet60.4 49.7 21.6
67. Rauta ja teräs11.7 59.5 -80.4
68. Muut metallit4.3 45.1 -90.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista13.5 14.7 -8.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet14.2 14.1 0.6
71. Voimakoneet ja moottorit0.5 0.6 -16.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1.5 0.9 69.6
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 -68.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet8.9 3.9 128.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 2.4 -96.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.4 0.10 -58.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet2.3 4.8 -53.4
78. Moottoriajoneuvot0.7 0.7 -2.8
79. Muut kuljetusvälineet0.1 0.1 -43.5
8. Erinäiset valmiit tavarat742.4 1,052.7 -29.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.4 2.4 -0.4
82. Huonekalut3.9 4.7 -17.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.1 118.7
84. Vaatteet719.5 906.8 -20.6
85. Jalkineet00.3 ..
87. Kojeet,mittarit yms.0.4 0.7 -50.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.1 -52.9
89. Muut valmiit tavarat16.2 138.0 -88.3
9. Muut tavarat103.4 36.8 181.0
93. Erittelemätön97.10 30.6 220.5
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta5.5 6.3 -12.9
Kaikki ryhmät yhteensä1,994.7 2,895.10 -31.1

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu