Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-lokakuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Egyptiin (7290) 2019 tammi-lokakuu

2019 1-10
milj. $
2018 1-10
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet425.4 566.5 -24.9
00. Elävät eläimet3.7 4.1 -7.9
01. Liha ja lihatuotteet65.1 56.9 14.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat30.6 26.6 15.2
03. Kala- ja kalavalmisteet1.6 2.6 -40.0
04. Vilja ja viljatuotteet189.9 323.2 -41.2
05. Hedelmät ja kasvikset23.5 15.10 47.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.1 0.7 81.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.2 1.1 17.9
08. Rehuaineet104.3 131.8 -20.9
09. Erinäiset elintarvikkeet4.6 4.1 12.9
1. Juomat ja tupakka6.8 22.9 -70.3
11. Juomat1.5 0.9 81.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet5.3 22.1 -75.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1,128.6 1,430.1 -21.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.6 0..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet856.9 1,016.3 -15.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi2.6 2.4 8.2
24. Puutavara ja korkki15.6 16.1 -3.1
25. Paperimassa74.2 80.5 -7.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet48.9 82.4 -40.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat6.4 9.7 -34.1
28. Malmit ja metalliromu111.4 214.9 -48.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet12.3 8.0 53.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta531.5 516.6 2.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.288.3 227.6 26.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet85.1 137.1 -37.9
34. Kaasut158.2 152.0 4.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat27.1 27.7 -2.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -17.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat26.9 27.6 -2.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.3 0.1 210.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet475.0 464.7 2.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet80.5 88.3 -8.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet8.4 7.3 16.4
53. Väri- ja parkitusaineet6.10 12.7 -45.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet98.5 72.3 36.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet17.9 21.5 -16.4
56. Lannoitteet, valmistetut3.4 2.5 33.1
57. Muovit, valmistamattomat192.7 187.3 2.9
58. Muovit, valmistetut5.3 3.6 46.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet61.7 69.6 -11.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan119.7 140.2 -14.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.1 252.5
62. Kumituotteet10.8 9.1 18.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5.7 7.0 -18.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä22.6 27.9 -19.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet6.9 6.2 11.4
66. Kivennäisainetuotteet4.4 4.9 -11.2
67. Rauta ja teräs18.6 17.5 6.5
68. Muut metallit4.1 3.7 8.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista46.8 64.1 -26.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,766.2 802.4 120.1
71. Voimakoneet ja moottorit60.3 89.0 -32.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet101.6 86.2 17.9
73. Metalliteollisuuskoneet5.8 8.3 -30.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet195.5 195.3 0.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet60.4 31.8 90.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet84.7 68.9 23.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet127.8 80.6 58.6
78. Moottoriajoneuvot86.2 62.1 38.8
79. Muut kuljetusvälineet1,044.4 180.6 478.5
8. Erinäiset valmiit tavarat270.3 202.4 33.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet5.1 1.6 231.3
82. Huonekalut4.4 6.6 -33.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.2 -73.2
84. Vaatteet1.5 2.2 -35.7
85. Jalkineet0.8 0.5 83.1
87. Kojeet,mittarit yms.64.9 87.2 -25.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.8 2.5 12.3
89. Muut valmiit tavarat191.0 101.8 87.6
9. Muut tavarat44.9 68.5 -34.5
93. Erittelemätön20.2 41.4 -51.3
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND24.8 27.2 -9.0
Kaikki ryhmät yhteensä4,795.1 4,241.5 13.1

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Egyptista (7290) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-lokakuu

2019 1-10
milj. $
2018 1-10
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet120.7 87.7 37.6
00. Elävät eläimet0.1 0.1 -20.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat1.9 1.8 6.8
03. Kala- ja kalavalmisteet40.3 15.3 163.0
04. Vilja ja viljatuotteet1.2 1.3 -9.9
05. Hedelmät ja kasvikset63.5 54.7 16.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.3 1.0 -75.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä11.4 11.7 -2.8
08. Rehuaineet0.1 0.2 -43.1
09. Erinäiset elintarvikkeet2.4 1.10 20.6
1. Juomat ja tupakka2.5 1.9 29.8
11. Juomat1.8 1.5 15.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.8 0.4 84.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat86.9 50.5 72.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 14.1
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 -61.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.9 2.8 -31.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat66.8 27.4 144.1
28. Malmit ja metalliromu2.2 2.3 -5.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet16.0 18.0 -11.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta972.5 690.8 40.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -12.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet972.4 690.8 40.8
34. Kaasut0.1 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.5 1.7 -71.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.5 1.6 -71.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -59.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet168.3 94.1 78.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.7 0.5 45.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet2.2 1.7 27.1
53. Väri- ja parkitusaineet3.7 2.7 34.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.6 0.1 718.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet16.7 20.2 -17.2
56. Lannoitteet, valmistetut57.10 50.4 15.2
57. Muovit, valmistamattomat77.6 4.1 ..
58. Muovit, valmistetut4.5 12.1 -63.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet4.9 2.7 82.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan303.2 337.9 -10.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -57.9
62. Kumituotteet0.5 0.1 ..
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.7 0.7 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä10.5 28.3 -62.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet132.5 147.6 -10.2
66. Kivennäisainetuotteet43.3 24.5 76.7
67. Rauta ja teräs59.5 96.1 -38.1
68. Muut metallit44.2 29.2 51.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista12.4 11.8 5.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet12.3 9.7 26.8
71. Voimakoneet ja moottorit0.3 0.6 -57.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.9 1.6 -47.9
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 40.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet3.4 0.10 259.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1.6 0.3 530.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.10 1.4 -32.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet4.7 2.2 112.9
78. Moottoriajoneuvot0.7 2.8 -76.9
79. Muut kuljetusvälineet0.1 0.1 54.5
8. Erinäiset valmiit tavarat980.7 738.4 32.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.2 2.9 -23.0
82. Huonekalut4.3 4.0 6.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.2 -40.8
84. Vaatteet836.2 694.5 20.4
85. Jalkineet0.3 0.5 -56.9
87. Kojeet,mittarit yms.0.6 0.7 -16.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0..
89. Muut valmiit tavarat137.2 35.9 283.0
9. Muut tavarat35.7 70.5 -49.4
93. Erittelemätön30.0 65.1 -53.9
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY5.7 5.5 5.1
Kaikki ryhmät yhteensä2,682.9 2,082.8 28.8

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu