Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2018 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdsysvaltojen vienti Egyptiin (7290) 2018 tammi-marraskuu

2018 1-11
milj. $
2017 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet579.2 284.1 103.9
00. Elävät eläimet4.1 4.4 -5.9
01. Liha ja lihatuotteet61.5 65.9 -6.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat27.8 28.1 -0.9
03. Kala- ja kalavalmisteet2.8 2.3 23.7
04. Vilja ja viljatuotteet323.3 63.9 406.6
05. Hedelmät ja kasvikset20.2 10.0 102.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.7 3.0 -76.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.1 1.1 6.7
08. Rehuaineet133.3 101.3 31.6
09. Erinäiset elintarvikkeet4.6 4.6 1.3
1. Juomat ja tupakka22.10 1.0 ..
11. Juomat0.10 0.6 60.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet22.1 0.5 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1,538.2 622.9 147.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1,105.7 316.8 249.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi2.8 2.7 3.3
24. Puutavara ja korkki17.7 13.5 31.2
25. Paperimassa88.3 67.2 31.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet87.8 84.10 3.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat10.0 5.8 74.2
28. Malmit ja metalliromu217.2 118.6 83.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet8.9 13.6 -34.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta583.4 482.5 20.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.245.10 150.2 63.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet148.6 169.1 -12.1
34. Kaasut188.10 163.3 15.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat30.2 41.0 -26.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -55.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat30.1 40.9 -26.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -2.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet501.2 406.9 23.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet84.9 35.1 141.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet8.5 4.9 74.3
53. Väri- ja parkitusaineet13.0 11.7 11.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet80.9 61.1 32.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet23.0 19.5 18.4
56. Lannoitteet, valmistetut2.9 1.9 57.8
57. Muovit, valmistamattomat205.9 187.9 9.6
58. Muovit, valmistetut3.8 6.2 -38.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet78.6 79.0 -0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan152.6 177.3 -13.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.2 -70.0
62. Kumituotteet10.3 10.5 -1.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut7.9 6.1 30.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä28.1 38.9 -27.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet6.8 14.8 -54.2
66. Kivennäisainetuotteet5.3 10.2 -48.6
67. Rauta ja teräs19.2 29.2 -34.4
68. Muut metallit3.9 4.8 -19.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista71.3 62.9 13.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet890.1 1,352.6 -34.2
71. Voimakoneet ja moottorit95.8 166.0 -42.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet109.4 104.1 5.1
73. Metalliteollisuuskoneet8.6 7.1 20.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet206.5 189.4 9.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet35.8 21.1 69.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet74.6 73.3 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet85.5 73.5 16.3
78. Moottoriajoneuvot77.2 83.6 -7.7
79. Muut kuljetusvälineet197.2 634.7 -68.9
8. Erinäiset valmiit tavarat257.0 186.4 37.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.7 2.2 -26.8
82. Huonekalut7.6 8.4 -9.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.6 -68.5
84. Vaatteet2.3 2.6 -11.7
85. Jalkineet0.5 0.7 -34.1
87. Kojeet,mittarit yms.91.2 65.3 39.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.5 2.5 0.9
89. Muut valmiit tavarat151.4 104.4 45.0
9. Muut tavarat71.2 47.6 49.5
93. Erittelemätön41.6 27.7 50.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND29.7 19.10 48.6
Kaikki ryhmät4,625.7 3,601.7 28.4

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Egyptista (7290) Yhdysvaltoihin 2018 tammi-marraskuu

2018 1-11
milj. $
2017 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet98.2 78.5 25.2
00. Elävät eläimet0.1 0.1 64.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat1.9 1.9 3.0
03. Kala- ja kalavalmisteet17.5 9.2 90.5
04. Vilja ja viljatuotteet1.6 1.4 14.1
05. Hedelmät ja kasvikset60.6 49.3 22.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.0 2.6 -61.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä13.4 12.4 8.1
08. Rehuaineet0.2 0.1 161.1
09. Erinäiset elintarvikkeet2.3 1.9 18.9
1. Juomat ja tupakka2.1 2.7 -22.9
11. Juomat1.7 2.0 -17.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.5 0.7 -38.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat59.4 42.10 38.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 191.1
24. Puutavara ja korkki0.2 0.1 67.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.0 2.3 30.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat33.9 17.0 99.6
28. Malmit ja metalliromu2.9 2.9 -0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet19.5 20.7 -5.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta722.7 146.5 393.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet722.7 146.5 393.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.7 2.7 -38.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat1.6 2.6 -38.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -39.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet96.6 115.0 -16.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.7 0.3 120.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.10 0.9 125.3
53. Väri- ja parkitusaineet2.7 2.4 13.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.1 0.1 412.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet20.10 15.2 37.7
56. Lannoitteet, valmistetut50.4 79.5 -36.7
57. Muovit, valmistamattomat4.9 4.2 16.6
58. Muovit, valmistetut12.2 8.10 35.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet3.1 3.8 -19.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan360.6 318.7 13.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -35.6
62. Kumituotteet0.1 0.2 -84.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.7 0.5 65.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä31.1 30.4 2.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet160.6 152.6 5.2
66. Kivennäisainetuotteet26.4 28.7 -7.9
67. Rauta ja teräs96.2 95.4 0.9
68. Muut metallit33.1 1.4 ..
69. Tuotteet epäjalosta metallista12.7 9.9 28.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet10.7 13.3 -19.8
71. Voimakoneet ja moottorit0.6 2.7 -78.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1.7 1.4 21.6
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 -57.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet1.3 0.9 43.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.3 0.2 56.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet1.6 1.2 34.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet2.4 2.8 -14.4
78. Moottoriajoneuvot2.9 4.2 -31.8
79. Muut kuljetusvälineet0.1 0.1 17.1
8. Erinäiset valmiit tavarat801.1 724.6 10.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3.2 3.9 -17.9
82. Huonekalut4.2 4.2 0.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.1 43.2
84. Vaatteet754.9 677.2 11.5
85. Jalkineet0.5 0.3 95.8
87. Kojeet,mittarit yms.0.7 0.4 129.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot00.3 ..
89. Muut valmiit tavarat37.6 38.6 -2.6
9. Muut tavarat72.7 50.2 45.1
93. Erittelemätön66.7 44.5 50.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -69.9
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY6.0 5.6 7.1
Kaikki ryhmät2,225.3 1,494.6 48.9

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevan kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu