Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä0.40.30.40.30.3
Tuonnista0.20.20.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Egyptiin (EG) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 25.9 4.4 16.5 3.6 23.0 4.7 42.2 11.9 32.10 6.7
00. Elävät eläimet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 3.4 0.7
01. Liha ja lihatuotteet 6.5 1.1 4.10 1.1 6.0 1.2 6.8 1.9 6.2 1.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.1 0.7 2.6 0.6 3.2 0.6 3.0 0.8 4.2 0.9
04. Vilja ja viljatuotteet 5.0 0.9 0.2 0.0 0.6 0.1 23.0 6.5 0.3 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.4 0.2 0.10 0.2 0.3 0.1 0.9 0.2 3.4 0.7
08. Rehuaineet 8.4 1.4 6.8 1.5 12.3 2.5 7.9 2.2 14.6 3.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 64.2 11.0 72.8 15.8 128.1 26.3 96.7 27.3 230.1 46.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 24.2 4.1 28.7 6.2 81.6 16.8 74.3 21.0 214.7 43.7
24. Puutavara ja korkki 1.6 0.3 1.10 0.4 2.3 0.5 1.9 0.5 2.2 0.4
25. Paperimassa 8.4 1.4 6.10 1.5 9.2 1.9 5.0 1.4 8.0 1.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 5.9 1.0 7.2 1.5 4.3 0.9 1.1 0.3 3.1 0.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.8 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 2.1 0.6 0.4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 21.6 3.7 26.1 5.7 29.5 6.0 11.5 3.2 0.3 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.9 0.3 1.3 0.3 0.8 0.1 0.7 0.2 1.4 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 44.5 7.6 61.1 13.2 23.2 4.7 52.6 14.8 62.7 12.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 33.9 5.8 55.4 12.0 17.3 3.6 23.5 6.6 16.3 3.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 10.7 1.8 5.7 1.2 5.9 1.2 0.4 0.1 11.9 2.4
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 28.8 8.1 34.6 7.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.9 0.3 3.10 0.9 0 0.0 2.5 0.7 3.10 0.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.9 0.3 3.10 0.9 0 0.0 2.5 0.7 3.9 0.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 66.1 11.4 44.8 9.7 45.6 9.4 43.5 12.3 31.9 6.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 20.4 3.5 10.1 2.2 10.1 2.1 1.1 0.3 6.8 1.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.1 0.7 0.1 1.4 0.3 0.4 0.1 0.8 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.1 0.7 0.1 1.0 0.2 1.2 0.3 0.8 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 11.7 2.0 7.1 1.5 10.1 2.1 16.5 4.6 6.6 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.2 0.4 1.9 0.4 1.5 0.3 1.9 0.5 1.8 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0.3 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 22.10 3.9 18.4 4.0 12.9 2.6 15.6 4.4 8.2 1.7
58. Muovit, valmistetut 0.4 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.10 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.2 1.2 5.0 1.1 8.3 1.7 6.5 1.8 6.3 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 7.6 1.3 11.1 2.4 11.1 2.3 13.5 3.8 12.8 2.6
62. Kumituotteet 0.8 0.1 0.9 0.2 1.0 0.2 2.0 0.6 1.3 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.2 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 1.1 0.3 0.4 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.1 2.3 0.5 2.7 0.5 4.9 1.4 3.7 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.3 0.0 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 1.1 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.4 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
67. Rauta ja teräs 1.1 0.2 1.8 0.4 1.4 0.3 1.4 0.4 1.1 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.4 0.6 4.4 1.0 4.8 1.0 3.2 0.9 5.1 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 354.2 60.9 224.3 48.7 232.1 47.7 85.7 24.2 89.8 18.3
71. Voimakoneet ja moottorit 9.2 1.6 9.8 2.1 4.2 0.9 5.3 1.5 3.9 0.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.8 1.5 5.7 1.2 9.7 2.0 8.8 2.5 10.2 2.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.10 0.3 0.8 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 19.5 3.3 16.2 3.5 16.10 3.5 28.7 8.1 17.2 3.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.8 0.8 2.5 0.5 5.0 1.0 5.5 1.5 5.2 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.4 0.8 11.4 2.5 14.9 3.1 8.6 2.4 6.10 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6.6 1.1 9.9 2.1 13.5 2.8 8.6 2.4 17.4 3.5
78. Moottoriajoneuvot 4.3 0.7 3.4 0.7 5.9 1.2 6.8 1.9 6.5 1.3
79. Muut kuljetusvälineet 296.1 50.9 165.6 35.9 161.8 33.3 12.7 3.6 21.9 4.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 13.3 2.3 24.4 5.3 15.2 3.1 14.6 4.1 18.8 3.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.1 2.4 0.5 0.7 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
82. Huonekalut 0.3 0.0 0.3 0.1 0.7 0.1 0.9 0.2 0.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 5.9 1.0 6.8 1.5 4.2 0.9 4.6 1.3 5.6 1.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.0 0.7 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
89. Muut valmiit tavarat 6.3 1.1 14.3 3.1 9.3 1.9 8.9 2.5 12.1 2.5
9. Muut tavarat 3.9 0.7 2.2 0.5 8.6 1.8 3.6 1.0 8.1 1.6
93. Erittelemätön 2.1 0.3 0.3 0.0 6.4 1.3 1.3 0.4 4.10 1.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1.9 0.3 2.0 0.4 2.2 0.4 2.3 0.6 3.2 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 581.8 100.0 460.8 100.0 486.4 100.0 354.3 100.0 490.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Egyptista (EG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 15.9 4.8 16.9 4.7 15.8 5.2 12.4 4.3 12.3 6.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 7.3 2.2 6.6 1.8 8.7 2.8 4.10 1.7 3.6 1.8
05. Hedelmät ja kasvikset 6.8 2.0 8.5 2.4 5.8 1.9 6.2 2.1 6.7 3.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.5 0.4 1.6 0.4 1.0 0.3 0.8 0.3 0.9 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1 0.4 0.1 0.9 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 11.0 3.3 5.4 1.5 10.6 3.4 5.5 1.9 12.9 6.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 9.8 2.9 3.5 1.0 8.5 2.8 2.8 0.9 10.9 5.6
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0 0.0 0.4 0.1 1.0 0.3 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.2 0.3 1.9 0.5 1.7 0.5 1.8 0.6 1.6 0.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 201.8 60.7 162.6 45.3 138.4 45.1 137.0 47.1 34.2 17.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 201.8 60.7 162.6 45.3 138.4 45.1 137.0 47.1 34.2 17.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 13.6 4.1 26.2 7.3 14.4 4.7 21.7 7.4 5.5 2.8
53. Väri- ja parkitusaineet 0.1 0.0 0.6 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.8 0.5 1.3 0.4 2.5 0.8 1.4 0.5 1.3 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 12.8 3.5 0.1 0.0 9.10 3.4 0.2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 10.9 3.3 10.4 2.9 10.8 3.5 8.7 3.0 1.8 0.9
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.9 0.3 0.9 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.2 0.1 0.7 0.2 0.7 0.2 0.4 0.1 0.7 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 20.6 6.2 26.1 7.3 26.2 8.5 16.4 5.6 20.4 10.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.10 0.3 1.8 0.5 0.6 0.2 0.5 0.2 0.6 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 9.5 2.9 13.5 3.7 13.4 4.3 8.10 3.1 12.7 6.6
66. Kivennäisainetuotteet 6.3 1.9 4.6 1.3 5.5 1.8 3.4 1.1 4.1 2.1
67. Rauta ja teräs 0.3 0.1 0.9 0.2 3.8 1.2 2.7 0.9 0.5 0.2
68. Muut metallit 2.3 0.7 4.4 1.2 1.4 0.4 0.2 0.1 0.10 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.2 0.3 1.1 0.3 1.8 0.6 0.7 0.2 1.6 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.9 0.3 1.5 0.4 1.3 0.4 0.7 0.2 1.1 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.6 0.2 0.5 0.1 0.8 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 63.7 19.2 119.5 33.3 95.0 31.0 87.6 30.1 104.9 54.3
82. Huonekalut 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5 0.2 0.6 0.2 0.4 0.2
84. Vaatteet 60.1 18.1 110.1 30.6 92.3 30.1 79.10 27.5 99.3 51.5
89. Muut valmiit tavarat 3.1 0.9 8.7 2.4 1.9 0.6 6.8 2.3 5.1 2.6
9. Muut tavarat 4.8 1.4 1.1 0.3 4.10 1.6 9.8 3.4 1.2 0.6
93. Erittelemätön 4.3 1.3 0.6 0.2 4.4 1.4 9.3 3.2 0.6 0.3
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.5 0.1 0.6 0.1 0.6 0.2 0.6 0.2 0.7 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 332.2 100.0 359.1 100.0 306.8 100.0 291.2 100.0 192.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu