Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/3 - 2019/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
Viennistä0.40.40.20.40.3
Tuonnista0.10.10.10.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.30.20.20.30.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Egyptiin (EG) jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 47.2 7.1 72.5 12.4 56.1 16.2 25.9 4.4 16.5 3.6
01. Liha ja lihatuotteet 8.8 1.3 5.9 1.0 7.2 2.1 6.5 1.1 4.10 1.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.5 0.7 2.3 0.4 3.4 1.0 4.1 0.7 2.6 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 11.0 1.7 42.5 7.3 26.6 7.6 5.0 0.9 0.2 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 4.6 0.7 2.4 0.4 1.1 0.3 1.4 0.2 0.10 0.2
08. Rehuaineet 17.5 2.6 18.5 3.2 17.1 4.9 8.4 1.4 6.8 1.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.1 0.2 0.0 2.4 0.7 0.4 0.1 0.1 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0 0.0 1.10 0.6 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 149.2 22.4 87.8 15.1 45.3 13.0 64.2 11.0 72.8 15.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 127.2 19.1 71.1 12.2 17.2 5.0 24.2 4.1 28.7 6.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.2 0.2 0.0 0.2 0.0
24. Puutavara ja korkki 1.3 0.2 1.4 0.2 1.5 0.4 1.6 0.3 1.10 0.4
25. Paperimassa 8.8 1.3 6.2 1.1 7.3 2.1 8.4 1.4 6.10 1.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 9.3 1.4 7.4 1.3 5.5 1.6 5.9 1.0 7.2 1.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 0.1 0.3 0.0 0.8 0.2 0.8 0.1 0.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.2 0.0 11.1 3.2 21.6 3.7 26.1 5.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.7 0.3 1.1 0.2 1.7 0.5 1.9 0.3 1.3 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 56.1 8.4 46.4 8.0 56.4 16.2 44.5 7.6 61.1 13.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 34.5 5.2 24.1 4.1 38.5 11.1 33.9 5.8 55.4 12.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.7 0.4 22.3 3.8 1.6 0.4 10.7 1.8 5.7 1.2
34. Kaasut 18.10 2.9 0.1 0.0 16.4 4.7 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 11.2 1.7 0.1 0.0 2.2 0.6 1.9 0.3 3.10 0.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 11.2 1.7 0 0.0 2.2 0.6 1.9 0.3 3.10 0.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 57.8 8.7 53.10 9.3 47.4 13.7 66.1 11.4 44.8 9.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.7 0.8 13.1 2.2 1.9 0.5 20.4 3.5 10.1 2.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.8 0.4 0.6 0.1 0.8 0.2 0.7 0.1 0.7 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2 0.6 0.1 0.7 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 14.5 2.2 5.8 1.0 9.8 2.8 11.7 2.0 7.1 1.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.5 0.2 2.1 0.4 2.2 0.6 2.2 0.4 1.9 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0.3 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.7 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 24.3 3.6 24.6 4.2 26.3 7.6 22.10 3.9 18.4 4.0
58. Muovit, valmistetut 0.7 0.1 0.8 0.1 1.0 0.3 0.4 0.1 0.5 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.5 1.1 6.2 1.1 4.7 1.3 7.2 1.2 5.0 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 23.8 3.6 10.9 1.9 10.3 3.0 7.6 1.3 11.1 2.4
62. Kumituotteet 1.7 0.2 1.1 0.2 0.8 0.2 0.8 0.1 0.9 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.10 0.1 0.9 0.2 0.2 0.0 1.2 0.2 0.3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.8 0.6 2.0 0.3 1.7 0.5 0.7 0.1 2.3 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2 0.3 0.0 0.5 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.9 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1
67. Rauta ja teräs 7.10 1.2 0.10 0.2 0.9 0.2 1.1 0.2 1.8 0.4
68. Muut metallit 1.8 0.3 0.3 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 0.5 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 6.3 0.9 4.9 0.8 5.6 1.6 3.4 0.6 4.4 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 277.8 41.8 238.7 41.0 90.2 26.0 354.2 60.9 224.3 48.7
71. Voimakoneet ja moottorit 9.9 1.5 4.4 0.7 4.9 1.4 9.2 1.6 9.8 2.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 17.7 2.6 8.2 1.4 10.1 2.9 8.8 1.5 5.7 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.1 0.9 0.2 0.6 0.2 0.8 0.1 0.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 18.5 2.8 17.1 2.9 18.8 5.4 19.5 3.3 16.2 3.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 11.7 1.7 11.8 2.0 9.1 2.6 4.8 0.8 2.5 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.3 1.4 8.6 1.5 5.3 1.5 4.4 0.8 11.4 2.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 11.10 1.8 11.6 2.0 16.2 4.7 6.6 1.1 9.9 2.1
78. Moottoriajoneuvot 18.3 2.8 19.0 3.3 5.8 1.7 4.3 0.7 3.4 0.7
79. Muut kuljetusvälineet 180.3 27.1 157.4 27.0 19.7 5.7 296.1 50.9 165.6 35.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 37.4 5.6 67.5 11.6 33.10 9.8 13.3 2.3 24.4 5.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1 2.4 0.5
82. Huonekalut 0.4 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 9.6 1.4 6.2 1.1 11.2 3.2 5.9 1.0 6.8 1.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.6 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1
89. Muut valmiit tavarat 26.2 3.9 60.1 10.3 22.2 6.4 6.3 1.1 14.3 3.1
9. Muut tavarat 4.5 0.7 5.1 0.9 3.1 0.9 3.9 0.7 2.2 0.5
93. Erittelemätön 1.4 0.2 2.3 0.4 0.10 0.3 2.1 0.3 0.3 0.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 3.1 0.5 2.8 0.5 2.2 0.6 1.9 0.3 2.0 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 664.8 100.0 582.7 100.0 346.10 100.0 581.8 100.0 460.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Egyptista (EG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.0 3.0 8.6 4.3 17.2 5.6 15.9 4.8 16.9 4.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.3 0.1 1.2 0.6 7.4 2.4 7.3 2.2 6.6 1.8
05. Hedelmät ja kasvikset 5.10 2.2 5.9 2.9 7.8 2.5 6.8 2.0 8.5 2.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.1 0.4 1.2 0.6 1.3 0.4 1.5 0.4 1.6 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7.7 2.8 3.6 1.8 7.1 2.3 11.0 3.3 5.4 1.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.1 0.2 0.1 0.7 0.2 0 0.0 0 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.8 2.1 1.6 0.8 4.8 1.5 9.8 2.9 3.5 1.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.5 0.5 1.8 0.9 1.6 0.5 1.2 0.3 1.9 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 113.9 42.1 40.6 20.3 121.7 39.4 201.8 60.7 162.6 45.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 113.9 42.1 40.6 20.3 121.7 39.4 201.8 60.7 162.6 45.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.4 3.1 23.8 11.9 36.2 11.7 13.6 4.1 26.2 7.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0.1 0.0 0.10 0.5 0.7 0.2 0.1 0.0 0.6 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.9 1.1 1.2 0.6 1.3 0.4 1.8 0.5 1.3 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0.3 0.1 13.7 6.9 21.2 6.8 0.1 0.0 12.8 3.5
57. Muovit, valmistamattomat 3.10 1.4 6.9 3.4 11.7 3.8 10.9 3.3 10.4 2.9
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2 0.5 0.1 0.2 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.2 0.5 0.2 0.6 0.2 0.2 0.1 0.7 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 37.1 13.7 37.2 18.6 39.1 12.7 20.6 6.2 26.1 7.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.2 2.6 1.3 1.5 0.5 0.10 0.3 1.8 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 17.10 6.6 11.6 5.8 12.3 4.0 9.5 2.9 13.5 3.7
66. Kivennäisainetuotteet 5.4 2.0 2.8 1.4 3.10 1.3 6.3 1.9 4.6 1.3
67. Rauta ja teräs 4.1 1.5 13.2 6.6 10.1 3.3 0.3 0.1 0.9 0.2
68. Muut metallit 7.7 2.8 6.2 3.1 9.5 3.1 2.3 0.7 4.4 1.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.5 0.5 1.1 0.5 1.8 0.6 1.2 0.3 1.1 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.5 0.2 1.8 0.9 3.2 1.0 0.9 0.3 1.5 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.1 0.0 0.1 0.0 1.9 0.6 0.1 0.0 0.2 0.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.1 0.0 0.7 0.3 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.2 0.1 0.10 0.5 1.1 0.3 0.6 0.2 0.5 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 92.7 34.3 82.1 41.1 80.8 26.2 63.7 19.2 119.5 33.3
82. Huonekalut 0.8 0.3 0.5 0.2 0.7 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1
84. Vaatteet 88.3 32.6 72.9 36.5 78.4 25.4 60.1 18.1 110.1 30.6
89. Muut valmiit tavarat 3.5 1.3 8.5 4.2 1.6 0.5 3.1 0.9 8.7 2.4
9. Muut tavarat 2.6 1.0 1.7 0.8 3.2 1.0 4.8 1.4 1.1 0.3
93. Erittelemätön 1.10 0.7 1.0 0.5 2.5 0.8 4.3 1.3 0.6 0.2
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.7 0.3 0.7 0.3 0.7 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 270.6 100.0 199.5 100.0 308.6 100.0 332.2 100.0 359.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu