Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/12 - 2019/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 12
%
2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
Viennistä0.30.30.30.40.4
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.30.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Egyptiin (EG) jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 42.5 9.9 67.3 16.6 42.3 10.0 47.2 7.1 72.5 12.4
01. Liha ja lihatuotteet 5.4 1.2 5.8 1.4 7.5 1.8 8.8 1.3 5.9 1.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.4 0.6 1.1 0.3 2.7 0.6 4.5 0.7 2.3 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 25.4 5.9 55.3 13.6 25.9 6.1 11.0 1.7 42.5 7.3
05. Hedelmät ja kasvikset 6.3 1.4 3.9 0.9 4.10 1.2 4.6 0.7 2.4 0.4
08. Rehuaineet 2.4 0.6 0.8 0.2 0.9 0.2 17.5 2.6 18.5 3.2
1. Juomat ja tupakka 0 0.0 1.6 0.4 2.1 0.5 0.4 0.1 0.2 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 1.6 0.4 1.9 0.4 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 123.1 28.6 122.0 30.1 132.9 31.5 149.2 22.4 87.8 15.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 58.8 13.7 97.8 24.1 120.6 28.6 127.2 19.1 71.1 12.2
24. Puutavara ja korkki 1.2 0.3 0.10 0.2 0.9 0.2 1.3 0.2 1.4 0.2
25. Paperimassa 8.7 2.0 8.2 2.0 6.5 1.5 8.8 1.3 6.2 1.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7.4 1.7 2.1 0.5 3.4 0.8 9.3 1.4 7.4 1.3
28. Malmit ja metalliromu 45.4 10.5 11.4 2.8 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.3 0.3 1.5 0.3 0.7 0.2 1.7 0.3 1.1 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 54.3 12.6 48.4 11.9 80.6 19.1 56.1 8.4 46.4 8.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 27.4 6.3 15.7 3.9 29.5 7.0 34.5 5.2 24.1 4.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 26.10 6.3 19.10 4.9 4.4 1.0 2.7 0.4 22.3 3.8
34. Kaasut 0 0.0 12.8 3.2 46.8 11.1 18.10 2.9 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.1 1.0 1.6 0.4 0.1 0.0 11.2 1.7 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 4.1 0.9 1.6 0.4 0 0.0 11.2 1.7 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 65.3 15.1 38.6 9.5 45.8 10.9 57.8 8.7 53.10 9.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6.9 1.6 5.5 1.3 6.3 1.5 5.7 0.8 13.1 2.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.9 0.2 0.3 0.1 0.4 0.1 2.8 0.4 0.6 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 2.8 0.6 0.4 0.1 0.5 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7.4 1.7 7.6 1.9 9.3 2.2 14.5 2.2 5.8 1.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.4 0.5 1.8 0.4 1.3 0.3 1.5 0.2 2.1 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0.7 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 19.4 4.5 18.6 4.6 21.3 5.0 24.3 3.6 24.6 4.2
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 24.7 5.7 4.2 1.0 6.2 1.5 7.5 1.1 6.2 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13.4 3.1 8.2 2.0 10.9 2.6 23.8 3.6 10.9 1.9
62. Kumituotteet 1.6 0.4 0.8 0.2 0.8 0.2 1.7 0.2 1.1 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.10 0.2 0.5 0.1 0.3 0.1 0.10 0.1 0.9 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.10 0.2 0.5 0.1 0.7 0.2 3.8 0.6 2.0 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.2 0.9 0.2 1.5 0.3 0.7 0.1 0.6 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.2 0.6 0.1 0.5 0.1 0.9 0.1 0.5 0.1
67. Rauta ja teräs 3.9 0.9 1.3 0.3 1.2 0.3 7.10 1.2 0.10 0.2
68. Muut metallit 0.3 0.0 0.3 0.1 0.2 0.0 1.8 0.3 0.3 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.5 1.0 3.6 0.9 5.9 1.4 6.3 0.9 4.9 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 101.2 23.5 97.4 24.0 76.5 18.1 277.8 41.8 238.7 41.0
71. Voimakoneet ja moottorit 11.9 2.7 5.7 1.4 3.3 0.8 9.9 1.5 4.4 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14.6 3.4 16.8 4.1 5.10 1.4 17.7 2.6 8.2 1.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.2 0.3 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.9 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 39.6 9.2 24.6 6.1 18.1 4.3 18.5 2.8 17.1 2.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.7 0.6 2.10 0.7 2.2 0.5 11.7 1.7 11.8 2.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.4 0.5 6.4 1.6 9.2 2.2 9.3 1.4 8.6 1.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 15.1 3.5 22.8 5.6 9.8 2.3 11.10 1.8 11.6 2.0
78. Moottoriajoneuvot 5.10 1.4 5.0 1.2 11.4 2.7 18.3 2.8 19.0 3.3
79. Muut kuljetusvälineet 8.8 2.0 13.3 3.3 16.2 3.8 180.3 27.1 157.4 27.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 21.5 5.0 17.9 4.4 27.7 6.6 37.4 5.6 67.5 11.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.7 0.2 0.1 0.0 0.5 0.1 0.3 0.0
82. Huonekalut 0.5 0.1 0.7 0.2 0.3 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 9.6 2.2 5.3 1.3 5.9 1.4 9.6 1.4 6.2 1.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.7 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1
89. Muut valmiit tavarat 10.3 2.4 11.0 2.7 20.10 5.0 26.2 3.9 60.1 10.3
9. Muut tavarat 5.4 1.2 2.8 0.7 3.5 0.8 4.5 0.7 5.1 0.9
93. Erittelemätön 2.6 0.6 0.1 0.0 0.7 0.2 1.4 0.2 2.3 0.4
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 2.9 0.7 2.7 0.7 2.8 0.7 3.1 0.5 2.8 0.5
0-9. Kaikki ryhmät 430.4 100.0 405.3 100.0 421.8 100.0 664.8 100.0 582.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Egyptista (EG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.1 2.8 8.1 4.0 5.6 2.5 8.0 3.0 8.6 4.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0 0.5 0.2 0.3 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.8 0.3 0.6 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 1.2 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 4.7 1.8 5.10 2.9 4.3 1.9 5.10 2.2 5.9 2.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.1 0.4 1.3 0.6 1.0 0.4 1.1 0.4 1.2 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 23.1 9.0 17.1 8.4 6.5 2.9 7.7 2.8 3.6 1.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 20.5 8.0 14.9 7.3 4.7 2.1 5.8 2.1 1.6 0.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.9 0.7 2.0 1.0 1.3 0.6 1.5 0.5 1.8 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 99.9 39.0 22.6 11.1 0 0.0 113.9 42.1 40.6 20.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 99.9 39.0 22.6 11.1 0 0.0 113.9 42.1 40.6 20.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.8 1.8 9.3 4.6 9.8 4.4 8.4 3.1 23.8 11.9
53. Väri- ja parkitusaineet 0.1 0.0 0.6 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.10 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.8 0.3 1.2 0.6 2.1 1.0 2.9 1.1 1.2 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 13.7 6.9
57. Muovit, valmistamattomat 3.3 1.3 6.1 3.0 6.7 3.0 3.10 1.4 6.9 3.4
58. Muovit, valmistetut 0.2 0.1 0.9 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 28.7 11.2 53.5 26.4 27.2 12.3 37.1 13.7 37.2 18.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.3 1.3 1.4 0.7 0.6 0.2 0.6 0.2 2.6 1.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 16.1 6.2 22.5 11.1 10.5 4.8 17.10 6.6 11.6 5.8
66. Kivennäisainetuotteet 2.6 1.0 4.4 2.2 3.3 1.5 5.4 2.0 2.8 1.4
67. Rauta ja teräs 0.1 0.0 16.9 8.3 7.5 3.4 4.1 1.5 13.2 6.6
68. Muut metallit 5.2 2.0 7.4 3.6 4.6 2.1 7.7 2.8 6.2 3.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.6 0.6 1.1 0.5 0.9 0.4 1.5 0.5 1.1 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.4 0.1 1.0 0.5 0.6 0.3 0.5 0.2 1.8 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.1 0.0 0.6 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.7 0.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.10 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 87.1 34.0 88.8 43.8 166.0 75.5 92.7 34.3 82.1 41.1
82. Huonekalut 0.6 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.8 0.3 0.5 0.2
84. Vaatteet 82.10 32.4 86.2 42.5 69.1 31.4 88.3 32.6 72.9 36.5
89. Muut valmiit tavarat 3.6 1.4 2.0 1.0 96.5 43.8 3.5 1.3 8.5 4.2
9. Muut tavarat 5.2 2.0 2.3 1.1 4.4 2.0 2.6 1.0 1.7 0.8
93. Erittelemätön 4.6 1.8 1.8 0.9 3.9 1.7 1.10 0.7 1.0 0.5
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.6 0.2 0.6 0.3 0.5 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3
0-9. Kaikki ryhmät 256.3 100.0 202.6 100.0 219.9 100.0 270.6 100.0 199.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu