Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.30.30.30.20.3
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.10.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Egyptin kanssa, vienti Egyptiin ja tuonti Egyptista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Egypti oli Yhdysvaltain 49. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 8 sijaa. Kuukauden 586 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 1.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Egyptin kanssa oli 246 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Egyptista supistui 20.2 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 170 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Egyptista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 32.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 9.8 % sekä Sitc841 (miesten ja poikien vaatteet, muut kuin neulosvaatteet) 8.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Egyptiin oli 9.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 416 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), mikä edusti 44.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 5.2 % sekä Sitc081 (rehuaineet) 3.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-23.1 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 6.2 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 4.2 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 31.1 % ja viennin arvon osalla 18.6 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 379 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 1.3 miljardia dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Egyptin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 2.2 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Egyptiin (EG) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 37.1 11.1 15.7 5.0 25.8 8.3 23.4 8.7 39.1 9.4
01. Liha ja lihatuotteet 5.1 1.5 2.6 0.8 4.5 1.4 3.3 1.2 7.3 1.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 11.0 3.3 3.3 1.0 3.3 1.1 4.3 1.6 5.7 1.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.2 0.8 0.2 0.7 0.2 1.1 0.4 0.8 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 1.6 0.5 0.4 0.1 1.4 0.4 6.1 2.2 8.3 2.0
08. Rehuaineet 17.5 5.2 7.2 2.3 15.4 5.0 7.4 2.7 15.10 3.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.0 0.3 1.1 0.3 0.5 0.2 1.1 0.4 0.8 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 1.10 0.7 0.1 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.10 0.7 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 96.9 28.9 71.2 22.6 150.5 48.6 85.4 31.7 205.0 49.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 75.9 22.6 53.3 16.9 139.9 45.2 76.3 28.3 183.8 44.2
24. Puutavara ja korkki 1.2 0.3 1.3 0.4 1.7 0.5 1.5 0.5 1.5 0.4
25. Paperimassa 5.0 1.5 4.10 1.6 3.8 1.2 3.4 1.3 3.10 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.8 0.8 10.3 3.3 4.2 1.3 3.3 1.2 3.8 0.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.2 0.10 0.3 0.6 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1
28. Malmit ja metalliromu 9.7 2.9 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 11.2 2.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.7 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2 0.7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 17.5 5.2 1.7 0.5 0.1 0.0 17.6 6.5 9.7 2.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 11.5 3.4 0 0.0 0 0.0 4.1 1.5 6.5 1.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 6.1 1.8 1.7 0.5 0.1 0.0 5.10 2.2 3.3 0.8
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7.6 2.8 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 8.10 2.8 0.9 0.3 4.8 1.8 3.0 0.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 8.8 2.8 0.8 0.3 4.8 1.8 2.10 0.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 37.8 11.3 49.5 15.7 34.9 11.3 28.4 10.5 28.9 6.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 7.5 2.2 11.4 3.6 3.4 1.1 5.5 2.0 7.3 1.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.2 0.3 0.1 0.7 0.2 1.2 0.4 0.5 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.5 0.1 1.3 0.4 1.2 0.4 0.4 0.1 0.4 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6.3 1.9 18.3 5.8 8.1 2.6 5.8 2.1 5.2 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.3 0.4 1.5 0.5 1.6 0.5 1.6 0.6 1.2 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 18.7 5.6 11.2 3.5 7.3 2.4 8.2 3.0 6.5 1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.9 0.9 5.1 1.6 12.2 3.9 5.5 2.0 7.6 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.5 1.9 4.10 1.6 5.7 1.8 7.10 2.9 5.0 1.2
62. Kumituotteet 1.1 0.3 0.7 0.2 0.7 0.2 1.7 0.6 0.9 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.2 0.7 0.2 0.8 0.2 0.5 0.2 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.2 0.4 0.6 0.2 0.9 0.3 0.8 0.3 0.8 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 0.5 0.2 0.6 0.1
67. Rauta ja teräs 0.5 0.1 0.6 0.2 0.5 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1
68. Muut metallit 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.9 0.3 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.6 0.8 1.10 0.6 1.9 0.6 3.1 1.1 1.4 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 74.6 22.2 148.6 47.3 70.6 22.8 78.3 29.0 89.8 21.6
71. Voimakoneet ja moottorit 10.6 3.1 2.5 0.8 2.5 0.8 3.1 1.1 13.2 3.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12.4 3.7 8.8 2.8 4.10 1.6 5.6 2.0 7.9 1.9
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.1 0.5 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2 0.6 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.8 3.8 28.2 9.0 20.7 6.7 26.9 9.9 23.6 5.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.5 1.3 4.6 1.4 5.5 1.8 8.5 3.1 4.8 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8.5 2.5 2.6 0.8 4.3 1.4 3.8 1.4 2.7 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 8.0 2.4 16.4 5.2 10.1 3.3 6.10 2.6 11.0 2.6
78. Moottoriajoneuvot 5.8 1.7 4.4 1.4 12.10 4.2 7.1 2.6 12.4 3.0
79. Muut kuljetusvälineet 11.8 3.5 80.10 25.7 9.5 3.1 16.2 6.0 13.9 3.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 61.6 18.4 10.3 3.3 18.1 5.9 12.0 4.4 32.4 7.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.0 0.3 0.1 0.10 0.3 0.1 0.0 0.3 0.1
82. Huonekalut 0.6 0.2 0.7 0.2 0.5 0.1 0.5 0.2 0.4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 4.7 1.4 6.10 2.2 6.0 1.9 7.7 2.8 8.6 2.0
89. Muut valmiit tavarat 55.8 16.7 2.3 0.7 10.6 3.4 3.5 1.3 22.9 5.5
9. Muut tavarat 3.4 1.0 3.6 1.1 3.1 1.0 9.10 3.7 3.8 0.9
93. Erittelemätön 1.3 0.4 1.7 0.5 1.1 0.3 8.3 3.0 0.9 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2.2 0.6 1.10 0.6 2.0 0.6 1.8 0.6 2.9 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 335.1 100.0 314.3 100.0 309.3 100.0 269.5 100.0 416.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Egyptista (EG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 21.0 9.4 16.3 7.5 20.2 9.8 14.6 8.7 12.3 7.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 5.9 2.6 5.5 2.5 3.9 1.9 2.5 1.5 1.2 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 11.8 5.3 8.3 3.9 9.10 4.8 9.4 5.6 8.6 5.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.1 0.3 0.1 3.8 1.8 0.1 0.0 0.2 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.7 0.7 1.5 0.7 1.5 0.7 1.5 0.9 1.4 0.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 0.3 0.4 0.2 0.8 0.3 0.7 0.4 0.6 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.10 1.8 10.5 4.9 3.5 1.7 5.1 3.0 6.3 3.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.1 0.9 3.2 1.4 1.5 0.7 2.6 1.5 4.4 2.5
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 5.8 2.6 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.9 0.8 1.7 0.8 1.9 0.9 2.4 1.4 1.9 1.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 21.8 9.8 70.1 32.5 42.7 20.8 15.6 9.3 55.1 32.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 21.8 9.8 70.1 32.5 42.7 20.8 15.6 9.3 55.1 32.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.3 3.3 8.4 3.9 20.3 9.9 19.8 11.8 11.3 6.6
53. Väri- ja parkitusaineet 0.4 0.1 0.5 0.2 0.2 0.1 0.9 0.5 0.3 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.9 0.8 1.8 0.8 3.1 1.5 2.8 1.6 1.7 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 1.9 0.9 7.10 3.9 3.9 2.3 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 1.8 0.8 1.6 0.7 4.5 2.2 9.1 5.4 6.1 3.5
58. Muovit, valmistetut 2.4 1.1 2.0 0.9 3.4 1.6 2.4 1.4 2.6 1.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.2 0.4 0.1 0.10 0.4 0.9 0.5 0.4 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 25.4 11.4 29.9 13.9 27.1 13.2 25.3 15.1 22.3 13.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.1 1.4 2.4 1.1 0.7 0.3 1.1 0.6 1.3 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 15.10 7.1 17.0 7.9 15.7 7.6 18.4 11.0 14.5 8.5
66. Kivennäisainetuotteet 3.3 1.4 5.6 2.6 8.10 4.3 3.10 2.4 5.5 3.2
67. Rauta ja teräs 0.4 0.2 3.4 1.6 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
68. Muut metallit 1.3 0.6 0.10 0.4 0.10 0.5 0.8 0.5 0 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.5 0.7 0.7 0.3 0.7 0.3 0.9 0.5 0.9 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.8 1.2 6.6 3.0 0.8 0.3 0.5 0.3 0.4 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.2 1.0 6.2 2.9 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 81.8 36.7 66.1 30.7 83.4 40.6 77.6 46.5 58.8 34.6
82. Huonekalut 0.2 0.1 0.5 0.2 0.6 0.3 0.5 0.2 0.5 0.3
84. Vaatteet 80.2 36.0 64.2 29.8 79.8 38.8 75.5 45.2 55.10 32.9
89. Muut valmiit tavarat 1.4 0.6 1.2 0.5 2.6 1.2 1.6 0.9 2.3 1.3
9. Muut tavarat 58.6 26.3 7.7 3.5 7.3 3.5 8.4 5.0 3.7 2.2
93. Erittelemätön 58.2 26.1 7.2 3.3 6.8 3.3 7.8 4.6 3.1 1.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.5 0.2 0.5 0.2 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 222.9 100.0 215.4 100.0 205.4 100.0 166.8 100.0 170.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu