Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.40.50.40.30.3
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Egyptin kanssa, vienti Egyptiin ja tuonti Egyptista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Egypti oli Yhdysvaltain 51. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 530 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 31.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Egyptin kanssa oli 99 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Egyptista supistui 29.8 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 215 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Egyptista olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), joka edusti 32.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 11.0 % sekä Sitc659 (lattianpäällysteet yms.) 6.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Egyptiin supistui 32.8 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 314 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc791 (liikkuva rautatie- ja raitiotiekalusto), mikä edusti 24.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 16.9 % sekä Sitc743 (pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;) 4.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-24.0 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 4.7 miljardiin dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 3.2 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 33.9 % ja viennin arvon osalla 18.5 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 268 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 887 miljoonaa dollaria. Tammi-elokuun välinen Yhdysvaltain ja Egyptin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.8 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Egyptiin (EG) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 16.7 4.5 26.9 5.4 27.7 6.9 37.1 11.1 15.7 5.0
01. Liha ja lihatuotteet 3.8 1.0 2.8 0.5 3.5 0.9 5.1 1.5 2.6 0.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5.1 1.4 6.3 1.3 10.2 2.5 11.0 3.3 3.3 1.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.2 0.0 7.9 1.6 0.6 0.1 0.6 0.2 0.8 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 3.5 0.9 3.1 0.6 3.0 0.7 1.6 0.5 0.4 0.1
08. Rehuaineet 3.2 0.8 6.2 1.2 9.1 2.3 17.5 5.2 7.2 2.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 0.2 0.6 0.1 0.8 0.2 1.0 0.3 1.1 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 160.4 43.3 187.1 37.6 136.9 34.0 96.9 28.9 71.2 22.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 141.4 38.1 139.1 27.9 115.1 28.6 75.9 22.6 53.3 16.9
24. Puutavara ja korkki 1.5 0.4 1.9 0.4 0.10 0.2 1.2 0.3 1.3 0.4
25. Paperimassa 5.7 1.5 6.5 1.3 3.7 0.9 5.0 1.5 4.10 1.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 5.6 1.5 7.1 1.4 5.4 1.3 2.8 0.8 10.3 3.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1 0.6 0.2 0.10 0.3
28. Malmit ja metalliromu 4.0 1.1 29.5 5.9 8.9 2.2 9.7 2.9 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.7 0.5 2.2 0.4 2.4 0.6 1.7 0.5 0.6 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.8 0.7 29.8 6.0 12.8 3.2 17.5 5.2 1.7 0.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.1 0.0 27.6 5.5 12.5 3.1 11.5 3.4 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.7 0.7 2.1 0.4 0.3 0.1 6.1 1.8 1.7 0.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 6.9 1.4 2.7 0.7 0.1 0.0 8.10 2.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 6.9 1.4 2.7 0.6 0.1 0.0 8.8 2.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 44.3 11.9 46.1 9.3 41.7 10.4 37.8 11.3 49.5 15.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.4 0.6 7.2 1.4 3.4 0.8 7.5 2.2 11.4 3.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.9 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.2 0.3 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 3.5 0.9 1.6 0.3 0.3 0.1 0.5 0.1 1.3 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 14.10 4.0 12.2 2.4 17.5 4.3 6.3 1.9 18.3 5.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.10 0.2 1.5 0.3 1.6 0.4 1.3 0.4 1.5 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 17.0 4.6 15.4 3.1 12.10 3.2 18.7 5.6 11.2 3.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.0 1.1 7.4 1.5 4.9 1.2 2.9 0.9 5.1 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.4 2.3 9.10 2.0 6.5 1.6 6.5 1.9 4.10 1.6
62. Kumituotteet 0.7 0.2 1.0 0.2 0.10 0.2 1.1 0.3 0.7 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 0.6 0.2 0.7 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.4 0.6 1.9 0.4 1.3 0.3 1.2 0.4 0.6 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.9 0.2 1.2 0.2 0.9 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0
67. Rauta ja teräs 0.7 0.2 1.0 0.2 0.5 0.1 0.5 0.1 0.6 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.1 0.8 4.6 0.9 2.3 0.5 2.6 0.8 1.10 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 75.2 20.3 125.6 25.2 155.1 38.5 74.6 22.2 148.6 47.3
71. Voimakoneet ja moottorit 4.4 1.2 4.4 0.9 5.2 1.3 10.6 3.1 2.5 0.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.1 1.6 12.0 2.4 8.3 2.1 12.4 3.7 8.8 2.8
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.2 0.5 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.5 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 14.1 3.8 14.6 2.9 22.1 5.5 12.8 3.8 28.2 9.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.2 1.4 3.10 0.8 4.6 1.1 4.5 1.3 4.6 1.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 12.5 3.4 9.7 1.9 8.8 2.2 8.5 2.5 2.6 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 19.6 5.3 19.7 4.0 13.1 3.2 8.0 2.4 16.4 5.2
78. Moottoriajoneuvot 2.9 0.8 4.4 0.9 12.2 3.0 5.8 1.7 4.4 1.4
79. Muut kuljetusvälineet 10.2 2.7 56.7 11.4 80.9 20.1 11.8 3.5 80.10 25.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 60.1 16.2 62.1 12.5 16.8 4.2 61.6 18.4 10.3 3.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.2 2.7 0.5 1.6 0.4 0.2 0.0 0.3 0.1
82. Huonekalut 0.6 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 0.6 0.2 0.7 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 6.9 1.8 5.3 1.1 4.5 1.1 4.7 1.4 6.10 2.2
89. Muut valmiit tavarat 51.5 13.9 53.7 10.8 9.10 2.5 55.8 16.7 2.3 0.7
9. Muut tavarat 2.9 0.8 3.7 0.7 2.8 0.7 3.4 1.0 3.6 1.1
93. Erittelemätön 0.5 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0 1.3 0.4 1.7 0.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2.4 0.6 3.3 0.6 2.6 0.6 2.2 0.6 1.10 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 370.7 100.0 497.8 100.0 402.5 100.0 335.1 100.0 314.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Egyptista (EG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10.3 8.7 14.2 10.8 24.1 17.1 21.0 9.4 16.3 7.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.2 0.1 0.3 0.2 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.6 1.3 2.5 1.8 7.5 5.3 5.9 2.6 5.5 2.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.3 0.2 0.3 0.2 0.5 0.3 0.6 0.3 0.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 6.1 5.2 7.2 5.5 9.9 7.0 11.8 5.3 8.3 3.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.1 0.0 1.5 1.1 3.3 2.3 0.2 0.1 0.3 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.3 1.0 1.10 1.5 2.0 1.4 1.7 0.7 1.5 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.1 0.9 0.8 0.6 0.6 0.4 0.7 0.3 0.4 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.3 1.1 3.8 2.9 3.2 2.3 3.10 1.8 10.5 4.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.1 0.0 1.5 1.1 0.6 0.4 2.1 0.9 3.2 1.4
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.9 0.7 0.5 0.3 0 0.0 5.8 2.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.2 1.0 1.2 0.9 1.9 1.3 1.9 0.8 1.7 0.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.3 1.1 27.10 21.4 16.5 11.6 21.8 9.8 70.1 32.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.3 1.1 27.10 21.4 16.4 11.6 21.8 9.8 70.1 32.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 29.6 25.2 34.4 26.3 11.7 8.3 7.3 3.3 8.4 3.9
53. Väri- ja parkitusaineet 0.2 0.1 0.5 0.3 0.8 0.5 0.4 0.1 0.5 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.10 0.8 1.3 1.0 1.4 0.9 1.9 0.8 1.8 0.8
56. Lannoitteet, valmistetut 23.7 20.2 26.1 19.9 0 0.0 0.1 0.0 1.9 0.9
57. Muovit, valmistamattomat 1.8 1.5 3.2 2.4 6.6 4.7 1.8 0.8 1.6 0.7
58. Muovit, valmistetut 1.6 1.3 2.8 2.1 1.7 1.1 2.4 1.1 2.0 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.2 0.9 0.4 0.3 1.2 0.8 0.5 0.2 0.4 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 26.10 23.0 19.1 14.6 24.6 17.4 25.4 11.4 29.9 13.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.2 2.6 2.1 1.6 3.8 2.7 3.1 1.4 2.4 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 16.3 13.9 10.2 7.7 12.3 8.7 15.10 7.1 17.0 7.9
66. Kivennäisainetuotteet 5.7 4.8 5.1 3.9 4.4 3.1 3.3 1.4 5.6 2.6
67. Rauta ja teräs 0.2 0.1 0.1 0.1 2.7 1.9 0.4 0.2 3.4 1.6
68. Muut metallit 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 1.3 0.6 0.10 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.5 1.3 1.8 1.3 1.5 1.0 1.5 0.7 0.7 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.8 0.6 0.4 0.3 0.4 0.2 2.8 1.2 6.6 3.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.3 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 2.2 1.0 6.2 2.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 45.4 38.7 28.2 21.5 57.9 41.0 81.8 36.7 66.1 30.7
84. Vaatteet 44.0 37.5 27.4 20.9 56.3 39.9 80.2 36.0 64.2 29.8
89. Muut valmiit tavarat 0.6 0.5 0.6 0.4 0.10 0.7 1.4 0.6 1.2 0.5
9. Muut tavarat 1.8 1.5 2.7 2.0 2.7 1.9 58.6 26.3 7.7 3.5
93. Erittelemätön 1.3 1.1 2.4 1.8 2.3 1.6 58.2 26.1 7.2 3.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 117.3 100.0 130.7 100.0 141.1 100.0 222.9 100.0 215.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu