Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.30.30.30.30.3
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.10.20.10.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Egyptiin (EG) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 67.8 17.0 52.1 14.4 57.4 14.9 12.9 3.4 42.6 9.9
00. Elävät eläimet 0.10 0.2 0.2 0.0 0.7 0.2 0.1 0.0 0 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 4.2 1.0 3.8 1.0 6.1 1.6 4.7 1.2 5.4 1.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.3 0.3 1.10 0.5 2.4 0.6 1.4 0.3 2.4 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 31.2 7.8 42.5 11.7 45.9 11.9 0.4 0.1 25.4 5.9
05. Hedelmät ja kasvikset 0.10 0.2 0.9 0.2 0.8 0.2 4.3 1.1 6.3 1.4
08. Rehuaineet 28.9 7.2 2.4 0.6 1.2 0.3 1.5 0.4 2.4 0.6
1. Juomat ja tupakka 4.2 1.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 4.2 1.0 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 120.7 30.3 134.8 37.2 124.1 32.3 107.2 28.2 123.1 28.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 54.0 13.6 106.3 29.3 95.4 24.8 89.5 23.6 58.8 13.6
24. Puutavara ja korkki 2.8 0.7 1.5 0.4 1.3 0.3 1.7 0.4 1.2 0.3
25. Paperimassa 10.9 2.7 7.8 2.1 7.6 2.0 6.2 1.6 8.7 2.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.7 1.2 6.4 1.7 3.2 0.8 4.10 1.3 7.4 1.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.1 0.7 0.2 2.5 0.6 0.4 0.1 0.3 0.0
28. Malmit ja metalliromu 45.4 11.4 11.7 3.2 13.6 3.5 3.4 0.9 45.4 10.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.1 0.5 0.5 0.1 0.7 0.2 0.9 0.2 1.3 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 42.10 10.8 19.8 5.5 42.0 10.9 52.4 13.8 54.3 12.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 28.7 7.2 18.7 5.1 3.8 1.0 20.10 5.5 27.4 6.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 14.4 3.6 1.2 0.3 13.6 3.5 10.4 2.7 26.10 6.2
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 24.7 6.4 21.1 5.6 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 1.7 0.5 1.8 0.5 2.6 0.7 4.1 0.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 1.7 0.4 1.8 0.5 2.6 0.7 4.1 0.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 53.9 13.5 32.8 9.0 38.8 10.1 45.10 12.1 65.5 15.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 13.8 3.4 0.10 0.2 6.4 1.6 6.8 1.8 6.9 1.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.0 0.2 1.1 0.3 0.8 0.2 1.2 0.3 0.9 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 2.3 0.6 0.5 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 2.8 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6.10 1.7 6.10 1.9 10.2 2.7 8.6 2.3 7.4 1.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.4 0.6 2.7 0.7 2.7 0.7 1.7 0.4 2.4 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.7 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 17.5 4.4 14.2 3.9 12.1 3.1 17.8 4.7 19.6 4.5
58. Muovit, valmistetut 0.3 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 9.6 2.4 6.2 1.7 5.6 1.4 9.1 2.4 24.8 5.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.8 2.2 12.5 3.4 10.5 2.7 13.2 3.5 13.6 3.1
62. Kumituotteet 0.6 0.1 1.6 0.4 1.8 0.5 1.2 0.3 1.6 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.1 0.8 0.2 0.7 0.2 0.10 0.2 0.10 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.7 0.4 1.2 0.3 0.9 0.2 1.0 0.3 1.2 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.6 0.2 0.8 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2
67. Rauta ja teräs 1.9 0.5 0.6 0.2 1.4 0.3 1.7 0.4 3.9 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.5 0.9 7.4 2.0 5.1 1.3 7.3 1.9 4.5 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 67.3 16.9 76.2 21.0 83.6 21.8 88.2 23.2 101.2 23.5
71. Voimakoneet ja moottorit 6.2 1.5 10.4 2.9 8.8 2.3 6.6 1.7 11.9 2.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.9 2.0 9.9 2.7 9.8 2.5 23.3 6.1 14.6 3.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.8 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11.7 2.9 13.5 3.7 23.5 6.1 11.2 2.9 39.6 9.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.3 0.6 2.3 0.6 4.3 1.1 4.3 1.1 2.7 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.5 1.9 15.7 4.3 11.1 2.9 5.9 1.5 2.4 0.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7.8 1.9 5.3 1.4 8.4 2.2 5.2 1.4 15.0 3.5
78. Moottoriajoneuvot 4.5 1.1 8.3 2.3 7.6 2.0 15.1 4.0 5.10 1.4
79. Muut kuljetusvälineet 19.6 4.9 10.7 2.9 9.9 2.6 16.6 4.4 8.8 2.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 9.4 2.4 23.6 6.5 20.9 5.4 54.8 14.4 21.5 5.0
82. Huonekalut 0.9 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1 1.0 0.3 0.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 4.2 1.0 10.4 2.9 10.1 2.6 4.1 1.1 9.6 2.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.4 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.1
89. Muut valmiit tavarat 3.9 1.0 12.4 3.4 9.9 2.6 49.6 13.1 10.3 2.4
9. Muut tavarat 22.9 5.7 9.4 2.6 5.1 1.3 2.7 0.7 5.4 1.2
93. Erittelemätön 20.3 5.1 7.1 1.9 2.9 0.7 0.3 0.1 2.6 0.6
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 2.6 0.7 2.4 0.6 2.3 0.6 2.5 0.6 2.9 0.7
0-9. Kaikki ryhmät 397.6 100.0 362.5 100.0 383.10 100.0 379.7 100.0 430.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Egyptista (EG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11.9 3.9 8.5 5.3 7.9 3.2 10.5 7.4 7.1 2.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.3 1.1 2.1 1.3 1.2 0.5 2.2 1.5 0.8 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 6.8 2.3 4.6 2.9 5.1 2.0 5.9 4.1 4.7 1.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.5 0.5 1.3 0.8 1.2 0.5 1.8 1.2 1.1 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.10 2.3 3.7 2.3 6.10 2.8 9.0 6.3 23.1 9.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.6 0.2 0.8 0.5 0.1 0.0 0.3 0.2 0.5 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.4 1.4 1.3 0.8 4.4 1.8 6.5 4.6 20.5 8.0
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.7 0.4 0.4 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.0 0.7 1.6 1.0 2.3 0.9 1.6 1.1 1.9 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 126.5 42.1 23.7 14.8 98.9 39.8 31.10 22.6 99.9 39.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 126.5 42.1 23.7 14.8 98.9 39.8 31.10 22.6 99.9 39.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.2 2.7 4.5 2.8 21.9 8.8 2.6 1.8 4.8 1.8
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.3 0.4 2.5 1.5 2.3 0.9 0.9 0.6 0.8 0.3
56. Lannoitteet, valmistetut 4.7 1.5 0.1 0.0 17.8 7.2 0 0.0 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.1 0.0 0.7 0.4 1.0 0.4 0.9 0.6 3.3 1.3
58. Muovit, valmistetut 0.8 0.3 0.7 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 27.4 9.1 39.9 25.0 40.4 16.2 22.6 16.0 28.8 11.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.8 0.6 1.2 0.7 2.3 0.9 2.9 2.0 3.3 1.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 13.3 4.4 11.5 7.2 14.4 5.8 13.0 9.2 16.1 6.3
66. Kivennäisainetuotteet 3.2 1.0 2.10 1.8 2.1 0.8 1.9 1.3 2.6 1.0
67. Rauta ja teräs 4.8 1.6 18.8 11.8 13.4 5.4 0.2 0.1 0.1 0.0
68. Muut metallit 3.4 1.1 4.8 3.0 6.8 2.7 3.9 2.7 5.2 2.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.2 0.4 0.8 0.5 1.4 0.5 0.9 0.6 1.6 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.6 0.2 0.8 0.5 0.9 0.3 0.8 0.6 0.4 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 84.10 28.3 73.9 46.3 68.5 27.6 61.10 43.8 87.0 34.0
82. Huonekalut 0.6 0.2 0.5 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2
84. Vaatteet 78.10 26.3 71.5 44.9 64.6 26.0 59.7 42.2 82.9 32.3
89. Muut valmiit tavarat 5.2 1.7 1.6 0.9 3.6 1.4 1.8 1.2 3.6 1.4
9. Muut tavarat 33.8 11.2 4.6 2.9 2.8 1.1 2.3 1.6 5.2 2.0
93. Erittelemätön 33.2 11.0 4.1 2.5 2.1 0.8 1.7 1.2 4.6 1.8
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.7 0.2 0.6 0.3 0.7 0.3 0.6 0.4 0.6 0.2
0-9. Kaikki ryhmät 300.3 100.0 159.4 100.0 248.2 100.0 141.6 100.0 256.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu