Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Egyptin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.30.30.40.40.5
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Egyptiin (EG) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 27.3 6.8 29.4 7.7 23.9 4.6 16.7 4.5 26.9 5.4
00. Elävät eläimet 5.4 1.3 0.3 0.1 0.2 0.0 0 0.0 0 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 6.8 1.7 6.10 1.8 5.2 1.0 3.8 1.0 2.8 0.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.10 1.2 8.5 2.2 9.3 1.8 5.1 1.4 6.3 1.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 7.9 1.6
05. Hedelmät ja kasvikset 6.9 1.7 8.5 2.2 5.0 1.0 3.5 0.9 3.1 0.6
08. Rehuaineet 2.0 0.5 4.6 1.2 3.2 0.6 3.2 0.8 6.2 1.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.7 0.2 0.6 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 98.6 24.6 128.6 33.6 177.5 34.5 160.4 43.3 187.1 37.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 87.0 21.7 115.5 30.1 160.7 31.2 141.4 38.1 139.1 27.9
24. Puutavara ja korkki 1.4 0.3 1.6 0.4 2.2 0.4 1.5 0.4 1.9 0.4
25. Paperimassa 6.9 1.7 5.4 1.4 7.3 1.4 5.7 1.5 6.5 1.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.4 0.6 4.7 1.2 4.8 0.9 5.6 1.5 7.1 1.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.2 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1 0.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 4.0 1.1 29.5 5.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.8 0.2 0.7 0.2 1.9 0.4 1.7 0.5 2.2 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 30.6 7.6 26.5 6.9 19.3 3.7 2.8 0.7 29.8 6.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 3.2 0.8 2.8 0.7 2.7 0.5 0.1 0.0 27.6 5.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3.2 0.8 6.10 1.8 0.5 0.1 2.7 0.7 2.1 0.4
34. Kaasut 24.3 6.1 16.8 4.4 16.2 3.1 0 0.0 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.1 1.3 22.10 6.0 4.5 0.9 0.2 0.0 6.9 1.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 5.1 1.3 22.10 6.0 4.4 0.8 0.1 0.0 6.9 1.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 48.9 12.2 61.3 16.0 69.8 13.5 44.3 11.9 46.1 9.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 14.6 3.6 10.3 2.7 31.10 6.2 2.4 0.6 7.2 1.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.5 0.1 0.4 0.1 0.8 0.1 0.9 0.2 0.6 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.10 0.2 1.8 0.5 2.8 0.5 3.5 0.9 1.6 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.8 1.2 18.1 4.7 6.9 1.3 14.10 4.0 12.2 2.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.5 0.4 1.1 0.3 1.10 0.4 0.10 0.2 1.5 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 20.10 5.2 24.4 6.4 19.6 3.8 17.0 4.6 15.4 3.1
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.1 0.4 0.1 0.8 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.2 1.3 5.1 1.3 4.8 0.9 4.0 1.1 7.4 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 11.2 2.8 12.2 3.2 10.8 2.1 8.4 2.3 9.10 2.0
62. Kumituotteet 0.5 0.1 0.8 0.2 0.6 0.1 0.7 0.2 1.0 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1 0.3 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.0 0.7 2.6 0.7 3.2 0.6 2.4 0.6 1.9 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.2 2.6 0.7 1.4 0.3 0.9 0.2 1.2 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.1 0.0 0.4 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0
67. Rauta ja teräs 1.5 0.4 1.5 0.4 0.5 0.1 0.7 0.2 1.0 0.2
68. Muut metallit 0.1 0.0 0.4 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.0 1.2 3.8 1.0 3.10 0.8 3.1 0.8 4.6 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 108.4 27.0 82.7 21.6 167.3 32.5 75.2 20.3 125.6 25.2
71. Voimakoneet ja moottorit 8.10 2.2 3.9 1.0 31.7 6.2 4.4 1.2 4.4 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.8 1.9 7.3 1.9 10.6 2.1 6.1 1.6 12.0 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 0.10 0.2 0.8 0.2 1.2 0.2 0.7 0.2 0.5 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.3 3.0 16.9 4.4 18.1 3.5 14.1 3.8 14.6 2.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.6 0.9 3.8 1.0 3.5 0.7 5.2 1.4 3.10 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 14.2 3.5 4.2 1.1 8.3 1.6 12.5 3.4 9.7 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 35.1 8.7 12.0 3.1 12.3 2.4 19.6 5.3 19.7 4.0
78. Moottoriajoneuvot 8.2 2.0 5.4 1.4 16.3 3.1 2.9 0.8 4.4 0.9
79. Muut kuljetusvälineet 17.8 4.4 28.8 7.5 65.6 12.7 10.2 2.7 56.7 11.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 63.7 15.9 17.1 4.4 38.5 7.5 60.1 16.2 62.1 12.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.2 2.7 0.5
82. Huonekalut 0.4 0.1 0.3 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 4.10 1.2 6.2 1.6 12.2 2.4 6.9 1.8 5.3 1.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1
89. Muut valmiit tavarat 57.7 14.4 9.9 2.6 24.10 4.8 51.5 13.9 53.7 10.8
9. Muut tavarat 7.3 1.8 2.6 0.7 3.5 0.7 2.9 0.8 3.7 0.7
93. Erittelemätön 4.7 1.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2.6 0.6 2.4 0.6 3.4 0.6 2.4 0.6 3.3 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 401.3 100.0 383.1 100.0 514.7 100.0 370.7 100.0 497.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Egyptista (EG) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10.1 4.1 9.7 5.2 11.2 5.7 10.3 8.7 14.2 10.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.9 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2 1.6 1.3 2.5 1.8
05. Hedelmät ja kasvikset 6.3 2.6 6.6 3.5 8.1 4.1 6.1 5.2 7.2 5.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 1.5 1.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.4 0.6 1.4 0.7 1.6 0.8 1.3 1.0 1.10 1.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.2 0.5 1.1 0.6 0.7 0.3 1.1 0.9 0.8 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 19.9 8.2 11.0 5.9 5.9 3.0 1.3 1.1 3.8 2.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 14.3 5.9 9.5 5.0 4.2 2.1 0.1 0.0 1.5 1.1
28. Malmit ja metalliromu 4.0 1.6 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.9 0.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.7 0.7 1.4 0.7 1.7 0.8 1.2 1.0 1.2 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 79.9 32.9 50.1 26.7 65.7 33.6 1.3 1.1 27.10 21.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 79.9 32.9 50.1 26.7 65.7 33.6 1.3 1.1 27.10 21.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9.1 3.7 6.10 3.7 8.6 4.4 29.6 25.2 34.4 26.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.3 0.5 0.9 0.5 3.7 1.9 0.10 0.8 1.3 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 23.7 20.2 26.1 19.9
57. Muovit, valmistamattomat 3.9 1.6 2.5 1.3 2.1 1.0 1.8 1.5 3.2 2.4
58. Muovit, valmistetut 3.0 1.2 2.2 1.1 1.5 0.8 1.6 1.3 2.8 2.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.2 1.0 0.5 0.6 0.3 1.2 0.9 0.4 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 26.8 11.0 26.2 14.0 27.8 14.2 26.10 23.0 19.1 14.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.2 0.9 0.5 0.8 0.4 3.2 2.6 2.1 1.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 18.4 7.6 17.9 9.6 15.4 7.8 16.3 13.9 10.2 7.7
66. Kivennäisainetuotteet 5.2 2.1 6.4 3.4 6.6 3.3 5.7 4.8 5.1 3.9
67. Rauta ja teräs 0.4 0.2 0.7 0.4 3.4 1.7 0.2 0.1 0.1 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.5 1.0 0.4 0.2 1.6 0.8 1.5 1.3 1.8 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.8 0.3 0.8 0.4 0.6 0.3 0.8 0.6 0.4 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 92.6 38.1 77.4 41.3 73.6 37.6 45.4 38.7 28.2 21.5
82. Huonekalut 0.2 0.1 0.2 0.1 0.7 0.3 0.5 0.4 0.2 0.1
84. Vaatteet 89.7 36.9 75.4 40.2 71.6 36.6 44.0 37.5 27.4 20.9
89. Muut valmiit tavarat 2.4 1.0 1.8 0.9 1.1 0.5 0.6 0.5 0.6 0.4
9. Muut tavarat 3.7 1.5 5.0 2.6 2.2 1.1 1.8 1.5 2.7 2.0
93. Erittelemätön 3.2 1.3 4.5 2.4 1.7 0.8 1.3 1.1 2.4 1.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.5 0.2 0.5 0.3 0.6 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 242.6 100.0 187.3 100.0 195.6 100.0 117.3 100.0 130.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu