Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Libyan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Libyan kanssa, vienti Libyaan ja tuonti Libyasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Libya oli USAn 148. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 36 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Libyaan. Kuukauden 11 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 94.3 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Libyan kanssa oli 11 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Libyasta supistui voimakkasti eli 99.9 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 132.3 tuhatta dollaria elokuussa 2020. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) edustaen 95.3 prosentin osuutta.

Viennin arvo Libyaan supistui rajusti (64.4 prosentilla) edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 11 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc571 (eteenipolymeerit alkumuodossa), mikä edusti 15.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 10.7 % sekä Sitc747 (hanat, venttiilit ja niiden kaltaiset laitteet putkijohtoja, höyrykattiloita, säiliöitä, astioita tai niiden kaltaisia tavaroita varten, myös paineenalennusventtiilit ja termostaatin ohjaamat venttiilit) 10.3 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-65.0 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 454 miljoonaan dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 215 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 239 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 79.3 prosentilla ja viennin arvo 6.4 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 212 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 69 miljoonaa dollaria. Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-elokuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 24 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Libyaan (LY) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.5 6.8 0.8 6.8 31.6 74.6 18.4 59.4 2.4 21.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.7 2.9 0.5 4.0 1.8 4.0 0.9 2.8 1.2 9.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.1 0.1 0 0.0 0 0.0 0.4 1.2 1.1 9.7
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 3.7 0.3 2.8 0.3 0.6 0.2 0.6 0.2 1.1
08. Rehuaineet 0 0.0 0 0.0 29.5 69.5 16.9 54.6 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.2 0.6 0.3 2.1 0.7 1.4 1.5 4.7 0.4 2.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.1 0.2 0.3 2.1 0.6 1.3 1.5 4.6 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.2 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.2 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.10 8.8 1.7 15.6 2.7 6.2 3.5 11.1 2.6 22.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.1 0.3 0.1 0.7 0.7 1.4 1.6 5.2 0.4 3.2
57. Muovit, valmistamattomat 1.2 5.3 1.1 9.3 1.1 2.4 1.4 4.5 1.7 15.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.3 1.0 0.2 1.8 0.7 1.5 0.3 0.7 0.5 4.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.2 0.5 0.7 5.9 0.6 1.4 0.3 0.7 0.1 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.1 0.4 0.7 5.6 0.4 0.8 0.1 0.0 0.1 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 13.8 62.8 6.8 61.7 5.9 13.7 5.3 17.2 4.9 43.4
71. Voimakoneet ja moottorit 1.6 7.0 0.2 1.3 0.2 0.4 0.2 0.6 0.4 3.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.4 1.8 0.7 6.3 0.3 0.5 0.6 1.8 0.4 3.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.7 2.8 0.5 4.4 0.7 1.7 2.1 6.5 1.9 16.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.1 4.9 0.5 3.7 0.9 1.9 0.4 1.2 0.7 5.5
78. Moottoriajoneuvot 9.9 44.9 4.9 44.7 3.8 8.9 2.1 6.5 1.5 13.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.0 4.3 0.7 5.7 0.4 0.8 0.9 2.8 0.7 5.9
87. Kojeet,mittarit yms. 0.8 3.2 0.6 4.9 0.2 0.4 0.7 2.3 0.5 4.4
9. Muut tavarat 0.4 1.6 0.2 1.5 0.7 1.6 1.1 3.2 0.2 1.5
93. Erittelemätön 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 1.7 0 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.4 1.6 0.2 1.5 0.7 1.6 0.5 1.6 0.2 1.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 22.0 100.0 10.9 100.0 42.3 100.0 30.9 100.0 11.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Libyasta (LY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu