Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Libyan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Libyan kanssa, vienti Libyaan ja tuonti Libyasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Libya oli Yhdysvaltain 139. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 11 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Libyaan. Kuukauden 14 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 83.9 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Libyan kanssa oli 14 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Libyasta supistui voimakkasti eli 100.0 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 16.9 tuhatta dollaria marraskuussa 2020. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc896 (taideteokset,kokoelma- ja antiikkiesineet) edustaen 100.0 prosentin osuutta.

Viennin arvo Libyaan supistui rajusti (70.4 prosentilla) edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 14 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 25.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc722 (traktorit (muut kuin nimikkeisiin 74414 ja 74415 kuuluvat)) 17.3 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 10.5 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-71.2 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 500 miljoonaan dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 215 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 284 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 84.2 % ja viennin arvon osalla 24.0 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 212 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 76 miljoonaa dollaria. Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-marraskuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 69 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Libyaan (LY) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 18.4 59.4 2.4 21.0 1.7 8.9 2.5 19.3 1.6 11.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.9 2.8 1.2 9.9 0.4 1.7 0.6 4.1 0 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 1.2 1.1 9.7 0 0.0 0.1 0.2 0 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.2 0.6 0.2 1.1 1.4 7.3 1.9 14.7 1.6 11.1
08. Rehuaineet 16.9 54.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.5 4.7 0.4 2.8 0.2 0.7 0.3 1.9 0.1 0.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.5 4.6 0 0.0 0.1 0.2 0.3 1.9 0.1 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.1 16.4 0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.1 16.4 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.5 11.1 2.6 22.8 7.0 36.8 1.8 13.6 2.3 16.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.6 5.2 0.4 3.2 5.5 29.0 0.7 5.5 1.4 9.5
57. Muovit, valmistamattomat 1.4 4.5 1.7 15.3 1.1 5.3 0.2 1.1 0 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.3 0.7 0.5 4.0 0.2 0.7 0.8 5.9 0.2 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.3 0.7 0.1 0.6 1.1 5.8 0.2 1.2 0.2 1.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0 0.0 0 0.0 0.7 3.5 0.1 0.6 0.1 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5.3 17.2 4.9 43.4 7.8 40.8 4.0 31.8 8.8 62.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.6 1.8 0.4 3.1 0.5 2.6 0.2 1.0 3.4 23.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.1 6.5 1.9 16.4 0.5 2.4 0.9 7.0 0.6 4.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.4 1.2 0.7 5.5 4.7 24.4 0.3 2.2 0.6 3.9
78. Moottoriajoneuvot 2.1 6.5 1.5 13.0 2.1 10.7 2.1 16.1 4.1 29.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.9 2.8 0.7 5.9 0.9 4.4 1.5 11.9 0.8 5.0
87. Kojeet,mittarit yms. 0.7 2.3 0.5 4.4 0.6 2.8 1.1 8.3 0.4 2.6
9. Muut tavarat 1.1 3.2 0.2 1.5 0.3 1.5 0.2 1.5 0.3 1.7
93. Erittelemätön 0.6 1.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 30.9 100.0 11.2 100.0 19.0 100.0 12.6 100.0 13.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Libyasta (LY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu