Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tunisian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tunisiaan (TN) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.7 1.4 4.8 8.2 0.2 0.6 0.9 2.5 0.6 2.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.1 0.0 4.1 7.1 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 24.7 57.4 27.8 48.4 13.3 43.9 13.4 39.6 2.3 8.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 21.6 50.2 24.8 43.1 11.8 39.0 11.2 33.2 0 0.0
25. Paperimassa 2.4 5.4 1.10 3.4 1.0 3.2 1.2 3.5 1.2 4.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.5 1.1 0.7 1.2 0.4 1.3 0.8 2.1 0.10 3.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.1 2.4 0 0.0 1.9 6.2 0.1 0.0 1.3 4.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.1 2.4 0 0.0 1.9 6.2 0.1 0.0 1.3 4.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.8 8.6 7.1 12.2 3.3 10.7 5.2 15.3 6.0 23.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.0 2.6 4.5 0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.8 1.8 0.3 0.4 0.2 0.5 0.5 1.4 0.6 2.1
57. Muovit, valmistamattomat 2.4 5.5 3.10 6.8 2.8 9.2 4.1 12.1 4.2 16.0
58. Muovit, valmistetut 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.0 0.6 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.1 4.8 1.10 3.3 1.4 4.5 2.2 6.3 1.4 5.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.2 0.4 0.1 0.2 0.6 2.0 0.1 0.1 0.6 2.3
67. Rauta ja teräs 0.2 0.4 0.6 1.0 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2
68. Muut metallit 0.3 0.5 0.7 1.1 0.2 0.4 0.8 2.2 0.2 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.1 2.5 0.2 0.3 0.2 0.5 0.8 2.2 0.2 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 6.5 15.1 6.8 11.7 7.9 25.9 7.8 22.9 5.10 22.9
71. Voimakoneet ja moottorit 0.3 0.5 0.2 0.2 2.6 8.6 0.5 1.3 2.2 8.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.6 1.3 0.10 1.6 0.3 1.0 1.10 5.7 0.4 1.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.5 1.0 0.6 1.0 0.9 2.7 0.5 1.5 0.8 2.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.7 1.4 1.0 1.7 2.1 6.9 1.8 5.2 0.4 1.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.4 0.9 1.2 2.0 0.7 2.3 0.6 1.8 0.8 2.7
78. Moottoriajoneuvot 0.5 1.1 0.4 0.6 0.5 1.4 0.6 1.7 0.10 3.5
79. Muut kuljetusvälineet 3.7 8.5 2.5 4.3 0.8 2.5 1.8 5.3 0.6 2.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.1 4.8 6.7 11.6 1.10 6.4 1.8 5.2 6.10 26.7
87. Kojeet,mittarit yms. 1.1 2.5 0.6 1.0 0.7 2.3 0.6 1.7 0.7 2.7
89. Muut valmiit tavarat 0.7 1.5 5.8 10.1 1.1 3.5 1.1 3.1 5.9 22.7
9. Muut tavarat 1.9 4.4 2.6 4.5 0.5 1.6 2.8 8.2 1.7 6.4
93. Erittelemätön 1.5 3.3 2.0 3.4 0.2 0.5 2.4 7.1 1.4 5.3
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 0.5 1.1 0.7 1.1 0.4 1.1 0.4 1.1 0.3 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 43.0 100.0 57.5 100.0 30.2 100.0 33.7 100.0 25.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tunisiasta (TN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.8 4.9 0.7 1.5 1.3 3.9 2.6 5.1 2.7 4.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.3 0.8 0.1 0.1 0.2 0.4 0.6 1.0 0.6 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.1 3.0 0.4 0.9 0.8 2.3 1.5 2.9 1.9 3.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.1 0.2 0.1 0.2 0.7 2.1 0.1 0.2 0.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 2.1 0 0.0 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 6.4 17.8 11.9 27.2 7.9 24.4 19.1 37.3 25.6 44.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 6.4 17.8 11.9 27.2 7.9 24.4 19.1 37.3 25.6 44.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.6 1.6 0.4 0.9 0.4 1.0 0.2 0.3 0.7 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.9 5.1 1.8 4.1 0.9 2.7 3.1 6.0 3.0 5.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.9 2.2 0.1 0.2 0.2 0.4 0.1 0.1 0.4 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.3 0.6 0.7 1.5 0.2 0.5 0.4 0.8 1.2 2.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.6 0.2 0.3 0.2 0.5 1.2 2.3 0.1 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.4 1.0 0.7 1.6 0.4 1.0 1.3 2.4 1.3 2.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 14.5 40.3 15.6 35.5 9.7 29.8 12.2 23.7 11.8 20.6
71. Voimakoneet ja moottorit 3.8 10.4 3.5 7.8 1.7 5.0 4.3 8.3 3.9 6.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.1 2.9 0.9 2.0 0.7 1.9 0.9 1.7 0.7 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.3 11.8 5.6 12.8 2.4 7.2 1.3 2.4 1.3 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.5 12.4 4.8 10.8 4.2 12.9 5.4 10.4 5.4 9.4
79. Muut kuljetusvälineet 0.7 1.9 0.6 1.3 0.6 1.8 0.2 0.3 0.2 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 9.3 25.7 11.2 25.4 10.4 32.3 13.1 25.5 11.2 19.6
82. Huonekalut 0.2 0.3 0.6 1.2 0.3 0.6 0.5 0.9 0.6 0.9
84. Vaatteet 5.3 14.6 6.1 13.9 5.7 17.5 6.8 13.1 5.9 10.2
85. Jalkineet 0.1 0.2 0.5 1.0 1.0 3.0 0.8 1.4 0.9 1.5
87. Kojeet,mittarit yms. 1.3 3.6 1.9 4.1 1.7 5.2 3.1 6.0 1.9 3.3
89. Muut valmiit tavarat 1.9 5.2 1.7 3.7 1.4 4.1 1.6 3.0 1.8 3.0
9. Muut tavarat 1.7 4.5 2.4 5.3 1.3 3.9 1.1 2.0 2.3 4.0
93. Erittelemätön 0.7 1.9 1.4 3.2 0.4 1.1 0.2 0.2 1.4 2.4
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 0.10 2.6 0.10 2.1 0.10 2.8 0.10 1.8 0.10 1.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 35.8 100.0 43.9 100.0 32.3 100.0 51.2 100.0 57.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu