Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tunisian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.00.00.00.00.1
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tunisiaan (TN) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.9 11.3 11.8 20.4 13.8 30.9 0.7 1.1 0.5 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 4.6 10.6 11.2 19.3 8.3 18.6 0 0.0 0 0.0
08. Rehuaineet 0 0.0 0.1 0.1 5.2 11.7 0 0.0 0.1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16.1 37.7 17.9 31.1 13.5 30.4 35.4 57.5 13.0 19.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 13.3 31.1 16.3 28.2 10.2 22.9 34.7 56.3 10.5 15.5
25. Paperimassa 1.7 3.9 1.6 2.6 2.3 5.2 0.5 0.7 1.5 2.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.1 2.4 0.2 0.2 0.10 2.1 0.3 0.4 1.1 1.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 3.9 9.0 3.7 6.3 0 0.0 4.3 6.8 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 3.9 9.0 3.7 6.3 0 0.0 4.3 6.8 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.9 1.9 2.5 4.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.9 1.9 2.5 4.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.3 10.1 5.5 9.5 5.6 12.6 8.1 13.1 4.2 6.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.0 0.4 0.6 2.9 6.5 0.1 0.1 0.3 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 5.6 9.0 0.1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.3 2.9 2.0 3.4 0 0.0 0.4 0.5 0.7 1.0
57. Muovit, valmistamattomat 2.7 6.1 2.8 4.8 2.2 5.0 1.7 2.8 2.8 4.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.3 2.9 1.9 3.2 1.2 2.5 1.1 1.7 1.4 1.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.3 0.7 1.1 1.9 0.2 0.4 0.1 0.1 0.2 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.3 0.5 0.2 0.3 0.2 0.4 0.6 0.9 0.7 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.6 20.0 11.5 19.8 6.6 14.9 8.4 13.5 44.3 65.3
71. Voimakoneet ja moottorit 0.2 0.4 1.4 2.3 0.1 0.1 0.9 1.4 0.10 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.5 1.0 0.7 1.2 0.3 0.6 0.7 1.1 1.1 1.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.0 9.3 1.6 2.7 1.3 2.7 1.9 3.0 1.9 2.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.1 0.0 0.4 0.6 2.0 4.5 0.2 0.3 1.6 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.2 2.7 1.2 2.0 0.7 1.5 0.7 1.1 0.6 0.8
78. Moottoriajoneuvot 0.4 0.8 0.8 1.3 0.1 0.2 0.5 0.7 0.10 1.3
79. Muut kuljetusvälineet 2.4 5.5 5.6 9.6 2.2 5.0 3.7 5.9 37.5 55.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.0 4.6 2.0 3.4 3.0 6.7 2.10 4.7 2.1 3.0
87. Kojeet,mittarit yms. 0.7 1.6 1.0 1.7 0.8 1.6 1.5 2.3 1.6 2.3
89. Muut valmiit tavarat 1.2 2.8 0.9 1.5 2.1 4.6 1.4 2.2 0.3 0.3
9. Muut tavarat 1.2 2.6 1.2 2.0 0.9 2.0 0.10 1.5 2.8 4.0
93. Erittelemätön 0.7 1.5 0.6 0.9 0.5 0.9 0.3 0.4 1.10 2.9
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 0.5 1.1 0.7 1.1 0.5 1.1 0.7 1.1 0.8 1.1
0-9. Kaikki ryhmät 42.7 100.0 57.6 100.0 44.3 100.0 61.6 100.0 67.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tunisiasta (TN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.2 4.7 2.9 9.0 2.9 6.9 1.8 5.1 1.7 4.4
05. Hedelmät ja kasvikset 4.7 4.2 2.6 7.9 2.4 5.6 1.6 4.5 1.5 3.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.7 0.6 0.2 0.5 0.2 0.4 0.4 1.0 3.3 8.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 3.3 8.5
28. Malmit ja metalliromu 0.6 0.5 0.2 0.5 0.2 0.4 0.4 0.9 0.1 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 65.3 59.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 65.3 59.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 10.2 9.3 6.6 20.8 9.5 22.7 5.9 17.1 6.7 17.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 10.2 9.3 6.6 20.8 9.5 22.7 5.9 17.1 6.7 17.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.2 0.1 0.3 0.7 0.9 2.1 0.2 0.5 0.2 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.2 0.1 0.3 0.7 0.9 2.1 0.2 0.3 0.1 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.6 3.2 2.7 8.3 3.2 7.5 2.10 8.6 3.1 8.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.2 0.1 0.3 0.9 1.3 2.9 1.3 3.7 0.2 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.5 1.3 0.3 0.9 0.9 2.0 0.8 2.2 1.1 2.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.6 1.4 2.0 6.3 0.7 1.6 0.6 1.7 1.6 4.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 12.8 11.7 10.9 34.3 13.2 31.5 12.5 36.5 12.9 33.9
71. Voimakoneet ja moottorit 4.3 3.9 3.4 10.7 2.9 6.8 3.1 8.9 4.0 10.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.10 0.9 0.7 2.0 1.2 2.7 1.2 3.5 0.10 2.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.6 1.4 1.3 3.9 1.7 4.1 1.7 4.7 1.10 5.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.5 5.0 4.8 15.0 6.5 15.4 5.9 17.0 5.5 14.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 10.4 9.5 7.4 23.3 9.2 22.1 8.3 24.3 8.6 22.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.5 0.4 0.6 1.8 0.6 1.2 0.6 1.6 0.8 1.9
84. Vaatteet 6.8 6.2 5.2 16.2 5.8 13.8 5.7 16.6 6.4 16.9
85. Jalkineet 0.6 0.5 0.1 0.3 0.4 0.9 0.2 0.4 0.2 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 1.0 0.9 0.6 1.7 0.9 2.1 0.10 2.8 0.4 0.9
89. Muut valmiit tavarat 1.3 1.2 0.6 1.9 1.1 2.4 0.7 1.9 0.7 1.8
9. Muut tavarat 1.2 1.0 1.0 3.1 2.8 6.7 2.4 6.9 1.7 4.2
93. Erittelemätön 0.3 0.2 0.2 0.5 1.9 4.4 1.6 4.6 0.7 1.8
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 0.9 0.8 0.9 2.6 0.10 2.3 0.8 2.3 0.10 2.4
0-9. Kaikki ryhmät 109.3 100.0 31.7 100.0 41.7 100.0 34.2 100.0 37.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu