Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tunisian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Tunisian kanssa, vienti Tunisiaan ja tuonti Tunisiasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Tunisia oli USAn 87. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 5 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 99 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 74.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Tunisian kanssa oli 12 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Tunisiasta oli 23.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 44 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Tunisiasta olivat Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät'), joka edusti 45.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 6.5 % sekä Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 3.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Tunisiaan yli kaksinkertaistui edellisen vuoden elokuusta. Viennin arvo oli 55 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), mikä edusti 44.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 20.0 % sekä Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 7.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 644 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 2.9 prosenttia. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 384 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 259 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 18.1 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät'), arvon ollessa 191 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 71 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 13.5 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 125 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 25 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tunisiaan (TN) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.9 26.8 18.2 50.8 5.1 30.3 0.2 0.4 0.8 1.4
04. Vilja ja viljatuotteet 4.6 25.3 17.7 49.4 4.6 27.1 0 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.7 3.6 1.4 3.8 1.9 11.3 24.7 56.0 26.6 47.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 23.0 52.1 24.8 44.6
25. Paperimassa 0.4 2.1 0.9 2.3 0.4 2.2 0.5 1.1 1.1 1.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.3 1.4 0.6 1.5 0.4 2.3 1.3 2.8 0.8 1.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0 0.0 0 0.0 1.2 6.8 0 0.0 0.1 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 4.1 11.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 4.1 11.2 0 0.0 0.1 0.2 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.4 12.9 2.3 6.2 3.4 20.0 3.6 8.0 3.4 6.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.2 0.6 0.3 0.7 0.6 3.3 0.1 0.1 1.1 1.8
57. Muovit, valmistamattomat 1.10 10.8 1.7 4.6 2.6 15.4 2.9 6.5 2.0 3.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.8 9.6 1.6 4.3 1.7 10.1 2.7 5.9 1.3 2.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.8 4.4 0.9 2.4 0.5 2.6 0.5 0.9 0.4 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.1 0.4 0.1 0.2 0.4 2.3 0.8 1.7 0.5 0.9
67. Rauta ja teräs 0.6 2.9 0.2 0.4 0.2 0.8 0.2 0.3 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.3 1.3 0.3 0.7 0.2 1.1 1.3 2.8 0.2 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 7.3 40.2 4.5 12.4 3.2 18.7 3.4 7.5 10.5 18.8
71. Voimakoneet ja moottorit 0.6 2.9 0.1 0.2 0.1 0.2 0.4 0.8 0.2 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.9 4.7 0.1 0.2 0.2 1.1 0.4 0.8 0.2 0.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 2.9 0.1 0.0 0.1 0.5 0.3 0.6 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.6 14.0 1.1 3.0 0.7 3.9 0.7 1.4 0.5 0.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 1.0 2.2 0.2 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.1 0.1 1.3 3.5 1.2 6.8 0.2 0.3 0.2 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.4 2.2 0.3 0.6 0.6 3.4 0.3 0.5 0.4 0.7
78. Moottoriajoneuvot 0.1 0.3 0.9 2.3 0.1 0.0 0.2 0.4 4.5 8.1
79. Muut kuljetusvälineet 2.4 13.1 0.9 2.4 0.5 2.6 0.3 0.6 4.6 8.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.9 4.9 3.0 8.3 1.1 6.5 9.1 20.5 11.8 21.3
87. Kojeet,mittarit yms. 0.5 2.5 1.7 4.6 0.9 5.2 4.3 9.7 0.7 1.1
89. Muut valmiit tavarat 0.3 1.3 1.2 3.2 0.2 1.1 4.7 10.6 11.2 20.1
9. Muut tavarat 0.4 1.9 1.1 2.9 0.6 3.1 0.7 1.4 1.3 2.3
93. Erittelemätön 0.2 0.8 0.7 1.8 0.4 2.0 0.2 0.3 0.8 1.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.3 1.1 0.5 1.1 0.2 1.1 0.5 1.1 0.6 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 17.10 100.0 35.7 100.0 16.7 100.0 44.1 100.0 55.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tunisiasta (TN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.8 4.2 1.10 4.3 1.7 2.7 1.5 2.6 2.2 5.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.3 2.9 1.3 2.9 1.1 1.8 1.1 1.9 1.7 3.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 23.5 55.8 27.7 62.1 41.9 70.6 25.7 47.4 20.1 45.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 23.5 55.8 27.7 62.1 41.9 70.6 25.7 47.4 20.1 45.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.5 1.1 0.10 2.0 0.4 0.6 0.5 0.8 0.6 1.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.4 0.9 0.7 1.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.5 5.7 1.3 2.7 0.8 1.3 3.2 5.8 1.8 3.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.2 0.4 0.5 1.1 0.3 0.4 0.6 1.0 0.6 1.2
66. Kivennäisainetuotteet 1.3 3.0 0.2 0.4 0.2 0.2 1.4 2.6 0.2 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.8 1.7 0.3 0.7 0.4 0.5 0.9 1.6 0.7 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 8.6 20.3 6.7 15.0 7.6 12.8 10.8 19.8 9.9 22.6
71. Voimakoneet ja moottorit 3.4 8.0 1.2 2.6 0.9 1.5 3.2 5.7 1.10 4.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.2 2.7 0.5 0.9 0.3 0.5 0.9 1.5 0.8 1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.5 1.1 1.3 2.9 1.5 2.5 1.2 2.0 1.1 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.3 7.7 3.4 7.5 4.4 7.3 5.3 9.8 5.3 12.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.8 11.2 5.6 12.4 6.4 10.7 8.10 16.5 8.5 19.3
84. Vaatteet 2.2 5.1 1.4 3.1 2.10 4.9 5.6 10.2 4.1 9.3
87. Kojeet,mittarit yms. 1.4 3.2 2.4 5.2 1.4 2.2 0.10 1.7 2.0 4.5
89. Muut valmiit tavarat 0.6 1.3 1.5 3.4 1.8 3.0 1.8 3.2 1.6 3.6
9. Muut tavarat 0.7 1.5 0.6 1.3 0.8 1.3 3.8 6.9 0.10 2.1
93. Erittelemätön 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 2.9 5.3 0.1 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.7 1.5 0.6 1.3 0.8 1.2 0.9 1.6 0.9 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 42.0 100.0 44.6 100.0 59.4 100.0 54.3 100.0 43.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu