Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Tunisian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.00.00.00.00.1
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Tunisian kanssa, vienti Tunisiaan ja tuonti Tunisiasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Tunisia oli Yhdysvaltain 84. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 9 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 114 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 45.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Tunisian kanssa oli 18 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Tunisiasta oli 34.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 48 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Tunisiasta olivat Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät'), joka edusti 46.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc772 (sähkövirtapiirin kytkentä- yms. laitteet) 6.8 % sekä Sitc713 (mäntämoottorit ja niiden osat) 4.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Vienti Tunisiaan kasvoi voimakkaasti edellisen vuoden marraskuussa nähden. Viennin arvo oli 66 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), mikä edusti 68.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 9.4 % sekä Sitc335 (muut kivennäisöljytuotteet) 2.3 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 881 miljoonaan dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 6.3 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 520 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 361 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 22.1 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät'), arvon ollessa 248 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 116 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 10.4 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 159 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 23 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Tunisiaan (TN) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.2 0.4 0.8 1.4 0.10 7.0 1.0 4.3 0.4 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 24.7 56.0 26.6 47.9 1.2 8.5 2.3 10.0 46.1 69.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 23.0 52.1 24.8 44.6 0 0.0 0 0.0 45.2 68.2
25. Paperimassa 0.5 1.1 1.1 1.8 0.2 1.3 0.5 2.0 0.6 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.3 2.8 0.8 1.4 1.0 7.2 0.6 2.3 0.3 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0 0.0 0.1 0.1 0 0.0 1.3 5.6 0.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 2.8 12.5 1.6 2.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 2.8 12.5 1.6 2.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.6 8.0 3.4 6.0 2.1 15.2 5.6 24.9 1.8 2.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.1 0.1 1.1 1.8 0.1 0.1 4.0 17.9 0.3 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 2.9 6.5 2.0 3.5 1.10 14.4 1.5 6.6 1.1 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.7 5.9 1.3 2.2 1.0 7.3 1.0 4.5 1.7 2.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 1.7 0.5 0.9 0.3 1.7 0.9 3.9 0.10 1.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.3 2.8 0.2 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.3 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3.4 7.5 10.5 18.8 6.3 46.3 6.3 28.1 12.4 18.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.7 1.4 0.5 0.9 1.1 7.8 0.5 2.1 0.6 0.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.0 2.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 1.5 2.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.2 0.3 0.2 0.2 3.5 26.0 0.4 1.6 1.4 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.3 0.5 0.4 0.7 0.6 3.8 0.3 1.1 0.7 1.0
78. Moottoriajoneuvot 0.2 0.4 4.5 8.1 0.2 1.1 2.7 11.9 0.4 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 0.3 0.6 4.6 8.2 0.4 2.5 1.10 8.8 7.6 11.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 9.1 20.5 11.8 21.3 1.7 12.3 2.8 12.3 1.3 1.9
87. Kojeet,mittarit yms. 4.3 9.7 0.7 1.1 1.1 7.5 1.3 5.7 0.8 1.2
89. Muut valmiit tavarat 4.7 10.6 11.2 20.1 0.7 4.5 1.3 5.5 0.4 0.6
9. Muut tavarat 0.7 1.4 1.3 2.3 0.5 3.4 0.8 3.5 1.4 2.0
93. Erittelemätön 0.2 0.3 0.8 1.3 0.3 2.2 0.6 2.4 0.7 0.9
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.5 1.1 0.6 1.1 0.2 1.2 0.3 1.1 0.8 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 44.1 100.0 55.4 100.0 13.5 100.0 22.2 100.0 66.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Tunisiasta (TN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.5 2.6 2.2 5.0 1.7 3.8 1.7 3.7 1.10 4.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.1 1.9 1.7 3.7 1.2 2.8 1.1 2.2 1.2 2.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 25.7 47.4 20.1 45.9 18.0 42.8 17.0 37.1 22.3 46.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 25.7 47.4 20.1 45.9 18.0 42.8 17.0 37.1 22.3 46.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.5 0.8 0.6 1.3 0.4 0.8 1.1 2.3 0.9 1.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.1 0.2 0.4 0.7 0.2 0.4 0.6 1.3 0.6 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.2 5.8 1.8 3.9 2.6 6.1 4.2 9.1 2.8 5.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.5 2.10 6.4 0.6 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 1.0 0.6 1.2 0.2 0.4 0.4 0.7 0.3 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 1.4 2.6 0.2 0.2 1.6 3.6 0.2 0.4 1.3 2.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.9 1.6 0.7 1.6 0.5 1.1 0.5 1.0 0.6 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 10.8 19.8 9.9 22.6 10.3 24.4 11.7 25.4 11.1 23.0
71. Voimakoneet ja moottorit 3.2 5.7 1.10 4.4 2.4 5.6 2.4 5.1 3.1 6.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.9 1.5 0.8 1.7 1.2 2.8 0.9 1.9 1.0 2.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.2 2.0 1.1 2.3 0.9 2.0 1.4 2.8 1.2 2.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.3 9.8 5.3 12.0 5.1 12.0 5.5 11.8 4.9 10.2
78. Moottoriajoneuvot 0.3 0.5 0.5 1.0 0.5 1.1 0.9 1.9 0.6 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.1 0.2 0.4 0.8 0.3 0.6 0.9 1.8 0.4 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 8.10 16.5 8.5 19.3 8.3 19.6 9.2 20.0 8.2 17.1
84. Vaatteet 5.6 10.2 4.1 9.3 5.0 11.8 4.1 8.7 3.4 6.9
87. Kojeet,mittarit yms. 0.10 1.7 2.0 4.5 1.7 3.8 2.4 5.0 2.4 4.9
89. Muut valmiit tavarat 1.8 3.2 1.6 3.6 1.2 2.7 2.2 4.7 1.8 3.6
9. Muut tavarat 3.8 6.9 0.10 2.1 1.1 2.4 1.2 2.4 1.0 2.0
93. Erittelemätön 2.9 5.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.9 1.6 0.9 2.0 1.0 2.3 1.1 2.2 0.10 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 54.3 100.0 43.8 100.0 42.1 100.0 45.8 100.0 48.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu