Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Algerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Algeriaan (7210) 2019 tammi-heinäkuu

2019 1-7
milj. $
2018 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet150.2 94.4 59.1
00. Elävät eläimet0.8 1.1 -28.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat5.10 4.0 48.6
03. Kala- ja kalavalmisteet0.1 0..
04. Vilja ja viljatuotteet121.1 65.9 83.8
05. Hedelmät ja kasvikset18.7 18.8 -0.6
08. Rehuaineet2.4 2.4 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet1.5 2.5 -39.9
1. Juomat ja tupakka00.1 ..
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet00.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat42.8 31.5 35.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet10.7 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.3 -49.9
24. Puutavara ja korkki1.6 2.1 -25.0
25. Paperimassa25.10 24.6 5.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.7 0.1 ..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.2 0.2 -3.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.8 4.6 -61.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta27.5 155.6 -82.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet27.5 155.5 -82.3
34. Kaasut00.2 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet59.9 45.5 31.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.6 1.5 7.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.4 0.7 -42.9
53. Väri- ja parkitusaineet0.8 0.9 -12.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet3.5 3.7 -7.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.1 1.1 1.4
56. Lannoitteet, valmistetut0.4 0.2 134.1
57. Muovit, valmistamattomat46.7 31.2 49.8
58. Muovit, valmistetut0.5 1.1 -56.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet5.3 5.5 -3.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan22.0 39.8 -44.8
62. Kumituotteet1.2 1.3 -8.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0..
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1.4 0.10 40.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.3 0.8 -63.9
66. Kivennäisainetuotteet0.6 3.8 -84.4
67. Rauta ja teräs2.6 23.8 -89.5
68. Muut metallit0.6 0.7 -18.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista15.6 8.7 79.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet296.1 153.7 92.7
71. Voimakoneet ja moottorit160.2 19.9 706.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet43.3 22.4 93.7
73. Metalliteollisuuskoneet4.2 2.9 43.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet33.4 45.7 -27.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet3.0 1.9 60.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet19.3 32.8 -41.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet18.8 15.7 19.8
78. Moottoriajoneuvot5.2 5.9 -10.9
79. Muut kuljetusvälineet9.1 6.9 32.7
8. Erinäiset valmiit tavarat37.6 41.0 -8.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.4 7.1 -81.2
82. Huonekalut0.3 0.3 0.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.3 -55.3
84. Vaatteet0.2 0.2 25.7
85. Jalkineet2.5 1.4 84.3
87. Kojeet,mittarit yms.13.7 25.9 -47.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.3 0.4 -2.0
89. Muut valmiit tavarat19.3 5.9 231.1
9. Muut tavarat6.8 18.4 -63.0
93. Erittelemätön5.9 17.5 -66.7
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND1.0 0.9 9.1
Kaikki ryhmät yhteensä642.5 579.7 10.9

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Algeriasta (7210) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-heinäkuu

2019 1-7
milj. $
2018 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet9.9 14.3 -31.3
01. Liha ja lihatuotteet00.2 ..
05. Hedelmät ja kasvikset9.9 14.2 -30.8
1. Juomat ja tupakka0.1 0..
11. Juomat0.1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat03.3 ..
28. Malmit ja metalliromu03.3 ..
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,775.4 2,448.10 -27.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1,775.4 2,442.0 -27.3
34. Kaasut07.0 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet105.7 101.2 4.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet00.1 ..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet3.5 4.2 -15.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.1 0..
56. Lannoitteet, valmistetut102.2 97.1 5.2
58. Muovit, valmistetut0.1 0..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan20.0 0.1 ..
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0..
62. Kumituotteet00.1 ..
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet00.1 ..
66. Kivennäisainetuotteet0.1 0.1 47.7
67. Rauta ja teräs20.0 0..
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.1 0..
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1.0 0.5 121.9
71. Voimakoneet ja moottorit0.1 0.1 -25.3
73. Metalliteollisuuskoneet00.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.5 0.4 20.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.3 0..
77. Muut sähkökoneet ja laitteet0.1 0.1 ..
78. Moottoriajoneuvot0.1 0.1 -68.5
79. Muut kuljetusvälineet0.3 0..
8. Erinäiset valmiit tavarat0.1 0.6 -83.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0..
84. Vaatteet0.1 0.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.2 -83.1
89. Muut valmiit tavarat0.1 0.4 -86.9
9. Muut tavarat42.2 7.3 482.5
93. Erittelemätön42.2 7.2 485.6
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY0.1 0.1 32.7
Kaikki ryhmät yhteensä1,954.1 2,575.9 -24.1

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu