Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Algerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.10.10.10.00.1
Tuonnista0.00.00.10.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.00.10.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Algeriaan (DZ) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 6.2 7.3 6.4 6.7 2.9 3.8 4.4 11.6 8.3 9.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0 0.0 0.6 0.6 0.6 0.8 1.4 3.7 5.8 6.5
05. Hedelmät ja kasvikset 5.7 6.6 3.8 3.9 2.1 2.8 2.2 5.8 1.9 2.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0 0.0 0.6 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
08. Rehuaineet 0.3 0.3 0.9 0.9 0 0.0 0.2 0.4 0.3 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.2 0.2 0.6 0.6 0.1 0.1 0.3 0.6 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.0 4.7 4.5 4.7 25.7 34.8 3.1 8.2 6.4 7.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 22.5 30.5 0 0.0 0 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.9 1.0 0.10 1.0 0 0.0 0.7 1.8 1.0 1.1
25. Paperimassa 2.9 3.4 3.1 3.3 2.1 2.8 2.2 5.9 5.2 5.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.3 0.5 0.4 1.2 1.5 0.2 0.5 0.2 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 17.6 20.5 32.8 34.5 0.1 0.0 0.2 0.3 0.1 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 17.6 20.5 32.8 34.5 0.1 0.0 0.2 0.3 0.1 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9.1 10.6 12.2 12.8 3.6 4.9 10.3 27.5 16.5 18.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 0.6 0.6 0.6 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.9 1.0 0.6 0.6 0.1 0.1 0.3 0.6 0.2 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 6.5 7.5 9.7 10.2 3.2 4.3 9.2 24.6 14.9 17.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.1 1.2 0.8 0.8 0.1 0.1 0.7 1.6 0.8 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.6 5.4 2.3 2.4 1.4 1.9 1.8 4.7 3.1 3.5
67. Rauta ja teräs 0.6 0.7 0.2 0.1 0.3 0.3 0.2 0.4 0.8 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.9 4.5 1.8 1.9 0.8 1.0 1.3 3.3 1.10 2.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 40.8 47.6 33.10 35.7 33.9 45.9 15.4 41.1 26.9 30.7
71. Voimakoneet ja moottorit 27.2 31.8 10.2 10.6 3.4 4.6 3.1 8.1 7.2 8.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.2 3.7 6.6 6.9 1.1 1.4 3.2 8.4 8.3 9.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.2 4.8 9.3 9.7 24.1 32.6 4.3 11.5 5.4 6.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.9 1.0 2.5 2.5 1.7 2.3 0.7 1.8 0.7 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.8 4.4 3.4 3.6 1.9 2.5 1.10 5.2 2.3 2.5
79. Muut kuljetusvälineet 0.9 1.0 1.7 1.8 0.9 1.2 1.10 5.2 2.3 2.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.8 3.3 2.2 2.3 6.3 8.4 2.2 5.9 26.0 29.8
85. Jalkineet 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.5 0.5 1.1 0.6 0.7
87. Kojeet,mittarit yms. 2.1 2.4 1.7 1.7 2.3 3.1 1.3 3.2 1.4 1.5
89. Muut valmiit tavarat 0.3 0.3 0.3 0.3 3.4 4.6 0.3 0.7 23.9 27.3
9. Muut tavarat 0.7 0.7 0.9 0.9 0.3 0.3 0.3 0.6 0.4 0.4
93. Erittelemätön 0.5 0.6 0.8 0.8 0.2 0.1 0.2 0.5 0.3 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 85.5 100.0 94.10 100.0 73.8 100.0 37.4 100.0 87.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Algeriasta (DZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.9 1.0 0.7 1.3 1.1 1.0 0.7 0.9 1.0 2.3
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 1.0 0.7 1.3 1.1 1.0 0.7 0.9 1.0 2.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 79.1 91.2 44.8 96.1 97.6 98.0 70.6 98.0 27.6 66.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 79.1 91.2 44.8 96.1 97.6 98.0 70.6 98.0 26.1 62.2
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.6 3.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.1 0.0 0 0.0 0.2 0.2 0.3 0.3 11.6 27.7
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 11.4 27.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.5 7.5 0.1 0.1 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
67. Rauta ja teräs 6.5 7.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9. Muut tavarat 0.3 0.3 1.2 2.4 0.8 0.7 0.6 0.7 1.5 3.5
93. Erittelemätön 0.3 0.3 1.2 2.4 0.8 0.7 0.5 0.7 1.5 3.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 86.7 100.0 46.6 100.0 99.5 100.0 72.0 100.0 41.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu