Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Algerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.10.00.10.10.1
Tuonnista0.10.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Algeriaan (DZ) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.9 3.8 4.4 11.6 8.3 9.4 21.4 32.5 14.9 20.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.8 1.4 3.7 5.8 6.5 2.3 3.5 1.9 2.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.1 0.1 0.3 0.7 0.1 0.1 17.3 26.1 6.8 9.3
05. Hedelmät ja kasvikset 2.1 2.8 2.2 5.8 1.9 2.1 1.6 2.3 6.2 8.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 25.7 34.8 3.1 8.2 6.4 7.3 2.9 4.3 5.4 7.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 22.5 30.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
24. Puutavara ja korkki 0 0.0 0.7 1.8 1.0 1.1 0.1 0.1 0.2 0.2
25. Paperimassa 2.1 2.8 2.2 5.9 5.2 5.9 2.5 3.8 5.2 7.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.2 1.5 0.2 0.5 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.8 14.9 0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.8 14.9 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.6 4.9 10.3 27.5 16.5 18.9 8.4 12.7 9.2 12.5
57. Muovit, valmistamattomat 3.2 4.3 9.2 24.6 14.9 17.0 7.0 10.6 7.8 10.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.1 0.1 0.7 1.6 0.8 0.9 1.1 1.5 0.8 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.4 1.9 1.8 4.7 3.1 3.5 2.4 3.5 2.9 3.9
67. Rauta ja teräs 0.3 0.3 0.2 0.4 0.8 0.9 0.7 1.0 0.6 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.8 1.0 1.3 3.3 1.10 2.2 1.5 2.2 2.0 2.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 33.9 45.9 15.4 41.1 26.9 30.7 18.7 28.4 37.7 51.3
71. Voimakoneet ja moottorit 3.4 4.6 3.1 8.1 7.2 8.2 2.6 3.9 24.6 33.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.1 1.4 3.2 8.4 8.3 9.5 4.1 6.1 3.6 4.8
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.6 0.2 0.3 0.3 0.2 1.3 1.9 0.6 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 24.1 32.6 4.3 11.5 5.4 6.1 4.3 6.4 4.7 6.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.3 2.1 3.1 0.3 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.7 2.3 0.7 1.8 0.7 0.7 0.9 1.4 0.7 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.9 2.5 1.10 5.2 2.3 2.5 2.3 3.4 1.0 1.3
78. Moottoriajoneuvot 0.5 0.6 0.2 0.4 0.5 0.5 0.1 0.0 0.7 0.9
79. Muut kuljetusvälineet 0.9 1.2 1.10 5.2 2.3 2.6 1.5 2.1 1.10 2.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.3 8.4 2.2 5.9 26.0 29.8 2.3 3.5 1.7 2.2
85. Jalkineet 0.4 0.5 0.5 1.1 0.6 0.7 0 0.0 0 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 2.3 3.1 1.3 3.2 1.4 1.5 1.5 2.2 1.6 2.0
89. Muut valmiit tavarat 3.4 4.6 0.3 0.7 23.9 27.3 0.8 1.2 0.1 0.1
9. Muut tavarat 0.3 0.3 0.3 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 1.8 2.3
93. Erittelemätön 0.2 0.1 0.2 0.5 0.3 0.2 0.1 0.0 1.6 2.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 73.8 100.0 37.4 100.0 87.3 100.0 65.8 100.0 73.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Algeriasta (DZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.1 1.0 0.7 0.9 1.0 2.3 1.2 2.3 0.8 3.4
05. Hedelmät ja kasvikset 1.1 1.0 0.7 0.9 1.0 2.3 1.2 2.3 0.7 3.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 97.6 98.0 70.6 98.0 27.6 66.0 5.9 11.4 0.3 1.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 97.6 98.0 70.6 98.0 26.1 62.2 5.9 11.4 0.3 1.4
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 1.6 3.8 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.2 0.2 0.3 0.3 11.6 27.7 43.10 85.5 19.5 94.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.5 0.1 0.1 0.6 2.9
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0.1 0.0 11.4 27.2 43.9 85.3 18.9 91.8
9. Muut tavarat 0.8 0.7 0.6 0.7 1.5 3.5 0.2 0.2 0.1 0.5
93. Erittelemätön 0.8 0.7 0.5 0.7 1.5 3.5 0.1 0.2 0.1 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 99.5 100.0 72.0 100.0 41.9 100.0 51.4 100.0 20.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu