Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Algerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.00.10.10.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Algerian kanssa, vienti Algeriaan ja tuonti Algeriasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Algeria oli Yhdysvaltain 91. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 17 sijaa. Kuukauden 84 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 51.0 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Algerian kanssa oli 28 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Algeriasta supistui voimakkasti eli 67.5 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 28 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 81.6 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc661 (kalkki,sementti yms. rakennusaineet (paitsi lasi ja savi)), 6.7 prosenttia tuonnista ja Sitc522 (epäorgaaniset kemialliset alkuaineet,oksidit ym.) 6.2 %.

Viennin arvo Algeriaan oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 56 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot), mikä edusti 14.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 10.1 % sekä Sitc716 (sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat) 8.7 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-67.2 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 1.1 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 402 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 693 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 83.5 % ja viennin arvon osalla 23.4 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 270 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc743 (pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;), arvon ollessa 97 miljoonaa dollaria. Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-marraskuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 290 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Algeriaan (DZ) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.0 9.5 1.0 1.3 2.1 2.3 7.10 23.4 12.5 22.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.2 4.2 0.3 0.4 1.1 1.1 3.1 9.0 2.8 5.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.2 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.1 3.7
05. Hedelmät ja kasvikset 2.6 4.8 0.5 0.6 0.3 0.3 4.2 12.3 7.3 12.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.9 7.3 2.1 2.9 15.2 17.1 2.3 6.7 2.8 4.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 14.0 15.8 0 0.0 0 0.0
25. Paperimassa 3.3 6.2 1.5 2.0 0.8 0.9 1.8 5.2 2.1 3.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 7.2 9.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 7.2 9.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.4 12.1 6.1 8.4 4.5 5.0 4.1 11.9 5.7 10.0
57. Muovit, valmistamattomat 5.5 10.4 5.2 7.1 3.3 3.7 2.8 8.0 3.7 6.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 1.1 0.7 0.9 0.5 0.5 0.4 1.0 1.6 2.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.10 1.8 3.6 4.9 1.1 1.1 1.1 3.1 2.9 5.1
67. Rauta ja teräs 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 1.2 2.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.5 1.0 3.1 4.2 0.6 0.6 0.5 1.3 0.8 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 34.3 65.5 50.7 70.0 64.1 72.2 14.1 41.4 28.3 50.3
71. Voimakoneet ja moottorit 6.10 13.3 23.1 31.9 12.6 14.1 1.5 4.3 5.2 9.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.1 11.6 2.3 3.0 1.3 1.4 6.1 17.9 4.2 7.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 17.4 33.3 17.6 24.3 43.4 48.8 2.4 6.8 7.4 13.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.8 0.1 0.1 0.4 0.4 0.1 0.2 0.9 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.0 1.9 0.6 0.7 0.7 0.7 1.2 3.4 0.4 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.4 2.7 2.4 3.3 3.0 3.3 1.5 4.3 1.6 2.7
78. Moottoriajoneuvot 0.1 0.1 2.9 3.9 0.1 0.0 0.1 0.2 7.9 14.0
79. Muut kuljetusvälineet 1.1 1.9 2.1 2.8 3.1 3.4 1.5 4.2 0.10 1.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.7 3.1 1.6 2.1 1.6 1.7 4.2 12.4 2.7 4.8
87. Kojeet,mittarit yms. 1.4 2.6 1.2 1.6 1.1 1.2 2.4 7.0 2.0 3.5
89. Muut valmiit tavarat 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 1.6 4.5 0.7 1.2
9. Muut tavarat 0.3 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.3 0.7 1.5 2.6
93. Erittelemätön 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.5 1.4 2.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 52.4 100.0 72.4 100.0 88.8 100.0 33.9 100.0 56.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Algeriasta (DZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.7 2.4 0.9 4.7 0.6 2.6 0.8 8.9 0.6 2.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 2.4 0.9 4.7 0.6 2.6 0.8 8.9 0.6 2.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 23.8 86.5 16.1 87.5 18.0 84.2 3.9 45.5 23.1 81.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 23.8 86.5 16.1 87.5 18.0 84.2 3.9 45.5 23.1 81.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.9 3.2 0.1 0.0 1.8 8.4 2.8 32.3 1.8 6.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.9 3.1 0.1 0.0 1.8 8.4 2.8 32.3 1.8 6.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.2 7.7 0.5 2.7 0.9 3.8 1.1 12.3 2.7 9.3
62. Kumituotteet 0 0.0 0.5 2.7 0.9 3.8 1.1 12.3 0.8 2.6
66. Kivennäisainetuotteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.9 6.7
67. Rauta ja teräs 2.2 7.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
9. Muut tavarat 0.1 0.2 0.10 5.1 0.2 0.8 0.1 0.5 0.1 0.4
93. Erittelemätön 0.1 0.1 0.10 5.1 0.2 0.8 0.1 0.5 0.1 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 27.6 100.0 18.4 100.0 21.4 100.0 8.6 100.0 28.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu