Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Algerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.10.10.00.00.1
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Algerian kanssa, vienti Algeriaan ja tuonti Algeriasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Algeria oli Yhdysvaltain 90. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Algeriaan. Kuukauden 91 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 62.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Algerian kanssa oli 54 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Algeriasta supistui voimakkasti eli 87.1 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 18 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) edustaen 87.5 prosentin osuutta. Toinen tuonnin suuri tuoteryhmä oli Sitc931 (erittelemätön) vastaten 5.1 prosentin osuutta tuonnista.

Viennin arvo Algeriaan supistui 27.8 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 72 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc716 (sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat), mikä edusti 31.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc743 (pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;) 21.9 % sekä Sitc421 (kasviöljyt ja -rasvat, 'pehmeät') 9.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-69.8 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 858 miljoonaan dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 344 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 514 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 83.6 % ja viennin arvon osalla 30.8 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 249 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc743 (pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;), arvon ollessa 58 miljoonaa dollaria. Maiden välinen alkuvuoden kauppatase oli ylijäämäinen, kun se edellisen vuoden tammi-elokuussa oli jäänyt alijäämäiseksi. Ylijäämää kertyi 170 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Algeriaan (DZ) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 21.4 32.5 14.9 20.3 10.6 20.4 5.0 9.5 1.0 1.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.3 3.5 1.9 2.5 3.9 7.4 2.2 4.2 0.3 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 17.3 26.1 6.8 9.3 0 0.0 0.2 0.2 0 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.6 2.3 6.2 8.3 5.7 10.9 2.6 4.8 0.5 0.6
08. Rehuaineet 0.4 0.6 0.1 0.1 0.9 1.6 0.1 0.1 0.1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.9 4.3 5.4 7.4 3.2 6.1 3.9 7.3 2.1 2.9
25. Paperimassa 2.5 3.8 5.2 7.1 2.8 5.3 3.3 6.2 1.5 2.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 9.8 14.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7.2 9.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 9.8 14.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7.2 9.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.4 12.7 9.2 12.5 7.5 14.5 6.4 12.1 6.1 8.4
57. Muovit, valmistamattomat 7.0 10.6 7.8 10.5 6.9 13.1 5.5 10.4 5.2 7.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.1 1.5 0.8 1.1 0.3 0.6 0.6 1.1 0.7 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.4 3.5 2.9 3.9 1.10 3.7 0.10 1.8 3.6 4.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.1 0.0 0.1 0.1 0.6 1.1 0.4 0.8 0.3 0.4
67. Rauta ja teräs 0.7 1.0 0.6 0.7 0.2 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.5 2.2 2.0 2.7 0.6 1.1 0.5 1.0 3.1 4.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 18.7 28.4 37.7 51.3 25.2 48.5 34.3 65.5 50.7 70.0
71. Voimakoneet ja moottorit 2.6 3.9 24.6 33.4 11.8 22.6 6.10 13.3 23.1 31.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.1 6.1 3.6 4.8 1.10 3.7 6.1 11.6 2.3 3.0
73. Metalliteollisuuskoneet 1.3 1.9 0.6 0.7 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.3 6.4 4.7 6.4 5.2 10.0 17.4 33.3 17.6 24.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.1 3.1 0.3 0.3 0.3 0.5 0.4 0.8 0.1 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.9 1.4 0.7 0.9 1.5 2.9 1.0 1.9 0.6 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.3 3.4 1.0 1.3 2.5 4.7 1.4 2.7 2.4 3.3
78. Moottoriajoneuvot 0.1 0.0 0.7 0.9 0.3 0.5 0.1 0.1 2.9 3.9
79. Muut kuljetusvälineet 1.5 2.1 1.10 2.6 1.9 3.6 1.1 1.9 2.1 2.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.3 3.5 1.7 2.2 3.4 6.4 1.7 3.1 1.6 2.1
87. Kojeet,mittarit yms. 1.5 2.2 1.6 2.0 3.1 5.8 1.4 2.6 1.2 1.6
89. Muut valmiit tavarat 0.8 1.2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.2
9. Muut tavarat 0.2 0.2 1.8 2.3 0.2 0.4 0.3 0.5 0.4 0.5
93. Erittelemätön 0.1 0.0 1.6 2.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 65.8 100.0 73.4 100.0 51.9 100.0 52.4 100.0 72.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Algeriasta (DZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.2 2.3 0.8 3.4 1.1 8.1 0.7 2.4 0.9 4.7
05. Hedelmät ja kasvikset 1.2 2.3 0.7 3.4 1.1 8.1 0.7 2.4 0.9 4.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 5.9 11.4 0.3 1.4 8.6 64.1 23.8 86.5 16.1 87.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5.9 11.4 0.3 1.4 8.6 64.1 23.8 86.5 16.1 87.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 43.10 85.5 19.5 94.6 1.9 13.7 0.9 3.2 0.1 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.1 0.6 2.9 1.9 13.6 0.9 3.1 0.1 0.0
56. Lannoitteet, valmistetut 43.9 85.3 18.9 91.8 0.1 0.1 0 0.0 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.1 0.0 0 0.0 1.9 13.7 2.2 7.7 0.5 2.7
67. Rauta ja teräs 0 0.0 0 0.0 1.8 13.2 2.2 7.7 0 0.0
9. Muut tavarat 0.2 0.2 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1 0.2 0.10 5.1
93. Erittelemätön 0.1 0.2 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.1 0.10 5.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 51.4 100.0 20.6 100.0 13.4 100.0 27.6 100.0 18.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu