Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Algerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/3 - 2019/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
Viennistä0.10.00.10.10.1
Tuonnista0.20.20.20.20.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.20.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Algeriaan (DZ) jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 20.10 22.8 2.7 5.0 16.9 11.9 45.1 36.8 50.2 33.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0 0.0 0.7 1.2 0.3 0.2 0.3 0.2 4.8 3.1
04. Vilja ja viljatuotteet 15.7 17.1 0.1 0.0 12.7 8.9 41.2 33.6 44.7 29.6
05. Hedelmät ja kasvikset 4.8 5.2 1.8 3.3 3.2 2.2 2.7 2.2 0.2 0.1
08. Rehuaineet 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.2 0.9 0.7 0.3 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.4 4.7 4.0 7.6 4.6 3.3 4.1 3.3 17.4 11.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 10.6 7.0
25. Paperimassa 3.9 4.2 3.5 6.6 3.9 2.8 3.5 2.8 3.9 2.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2.7 1.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 0.1 0.0 15.2 10.7 0.1 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 0.1 0.0 15.2 10.7 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.6 9.3 7.8 14.9 10.9 7.7 10.4 8.5 9.6 6.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.2 0.2 0.4 0.7 0.7 0.5 0.2 0.1 1.10 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 6.7 7.2 6.10 13.3 8.6 6.0 8.4 6.8 6.5 4.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.3 1.4 0.3 0.5 1.1 0.7 1.0 0.8 0.8 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.2 5.6 4.8 9.0 3.7 2.6 2.2 1.8 2.2 1.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0 0.0 0.1 0.1 0.7 0.5 0 0.0 0.4 0.3
67. Rauta ja teräs 0.2 0.2 0.7 1.2 0.5 0.3 0.3 0.2 0.6 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.8 5.2 3.4 6.3 2.1 1.5 1.6 1.3 1.1 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 40.8 44.4 27.1 51.8 87.7 62.1 48.5 39.5 65.4 43.3
71. Voimakoneet ja moottorit 22.1 24.1 3.9 7.4 68.7 48.6 18.4 15.0 46.0 30.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.10 5.4 8.1 15.5 3.7 2.6 12.3 10.0 7.1 4.7
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.9 3.1 5.9 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.3 4.6 4.3 8.2 5.7 4.0 9.5 7.7 4.2 2.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 0.4 0.7 0.5 1.2 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.4 4.8 1.9 3.6 3.6 2.5 0.9 0.7 2.5 1.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.9 3.1 3.5 6.7 3.4 2.3 2.10 2.4 2.6 1.7
78. Moottoriajoneuvot 0.9 0.9 0.2 0.3 0.7 0.4 3.0 2.4 0.2 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.5 0.5 2.1 3.9 1.5 1.0 0.9 0.7 1.10 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 11.7 12.7 2.9 5.4 1.9 1.3 11.6 9.4 4.9 3.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.8 0.8 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 1.5 1.6 1.9 3.6 1.5 1.0 2.6 2.1 3.6 2.4
89. Muut valmiit tavarat 8.8 9.6 0.6 1.0 0.3 0.1 8.4 6.8 0.6 0.4
9. Muut tavarat 0.3 0.3 3.3 6.2 0.6 0.4 0.9 0.7 1.5 1.0
93. Erittelemätön 0.2 0.1 3.2 6.0 0.3 0.2 0.8 0.6 1.3 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 91.7 100.0 52.2 100.0 141.2 100.0 122.6 100.0 150.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Algeriasta (DZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.5 0.5 2.2 0.6 1.4 0.3 1.6 0.5 0.9 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 1.5 0.5 2.2 0.6 1.4 0.3 1.6 0.5 0.9 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 285.6 87.8 317.2 91.8 395.7 87.6 333.2 99.3 170.3 94.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 285.6 87.8 317.2 91.8 395.7 87.6 333.2 99.3 170.3 94.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 37.7 11.6 25.8 7.5 14.8 3.3 0.4 0.1 1.1 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.0 1.4 0.4 1.2 0.2 0.1 0.0 1.0 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 37.7 11.6 24.5 7.1 13.7 3.0 0.3 0.1 0.1 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0 0.0 0 0.0 7.9 1.7 0.1 0.0 6.9 3.8
67. Rauta ja teräs 0 0.0 0 0.0 7.9 1.7 0 0.0 6.9 3.8
9. Muut tavarat 0.5 0.1 0.4 0.1 31.9 7.1 0.7 0.2 0.2 0.1
93. Erittelemätön 0.5 0.1 0.4 0.1 31.9 7.1 0.7 0.2 0.2 0.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 325.2 100.0 345.7 100.0 451.6 100.0 335.7 100.0 179.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu