Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Algerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/12 - 2019/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 12
%
2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
Viennistä0.10.00.00.10.0
Tuonnista0.20.10.10.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Algeriaan (DZ) jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.1 2.7 2.1 6.3 12.6 24.3 20.10 22.8 2.7 5.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.7 1.2
04. Vilja ja viljatuotteet 0.1 0.0 0 0.0 6.9 13.3 15.7 17.1 0.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 3.3 2.2 1.9 5.8 4.4 8.5 4.8 5.2 1.8 3.3
08. Rehuaineet 0.6 0.4 0 0.0 0.5 0.8 0.3 0.3 0.3 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.1 0.1 0.2 0.5 0.7 1.2 0.2 0.1 0.1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.5 3.7 5.1 15.6 3.3 6.3 4.4 4.7 4.0 7.6
25. Paperimassa 3.5 2.3 4.7 14.2 2.9 5.5 3.9 4.2 3.5 6.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.3 0.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 18.6 12.6 0.4 0.9 11.9 23.1 0.1 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 18.6 12.6 0.4 0.9 11.9 23.1 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11.7 7.8 5.9 18.1 6.8 13.2 8.6 9.3 7.8 14.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.0 0.1 0.0 1.0 1.9 0.1 0.0 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 8.4 5.6 5.1 15.4 4.7 9.1 6.7 7.2 6.10 13.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.0 1.3 0.5 1.4 0.7 1.2 1.3 1.4 0.3 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.8 2.6 1.9 5.7 2.3 4.4 5.2 5.6 4.8 9.0
67. Rauta ja teräs 0.4 0.2 0.1 0.2 0.5 0.8 0.2 0.2 0.7 1.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.2 2.1 1.5 4.5 1.4 2.6 4.8 5.2 3.4 6.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 95.9 64.7 14.7 45.1 12.4 23.9 40.8 44.4 27.1 51.8
71. Voimakoneet ja moottorit 53.6 36.2 0.6 1.8 0.7 1.3 22.1 24.1 3.9 7.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.2 2.1 4.9 14.9 2.5 4.7 4.10 5.4 8.1 15.5
73. Metalliteollisuuskoneet 6.3 4.2 0.1 0.0 0 0.0 0.8 0.9 3.1 5.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.2 5.5 1.8 5.5 3.8 7.2 4.3 4.6 4.3 8.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.10 0.6 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 16.3 11.0 3.6 10.8 2.8 5.3 4.4 4.8 1.9 3.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.7 3.2 2.7 8.2 1.1 1.9 2.9 3.1 3.5 6.7
78. Moottoriajoneuvot 0.4 0.2 0.4 1.1 0.2 0.3 0.9 0.9 0.2 0.3
79. Muut kuljetusvälineet 2.6 1.7 0.8 2.4 1.5 2.9 0.5 0.5 2.1 3.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.1 4.8 2.6 7.8 2.2 4.2 11.7 12.7 2.9 5.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.1 0.3 0.7 0.1 0.1 0.8 0.8 0.1 0.1
85. Jalkineet 0.3 0.2 0.3 0.9 0.6 1.1 0.5 0.5 0.3 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 1.8 1.2 1.4 4.3 1.3 2.4 1.5 1.6 1.9 3.6
89. Muut valmiit tavarat 4.9 3.2 0.6 1.8 0.3 0.5 8.8 9.6 0.6 1.0
9. Muut tavarat 1.7 1.1 0.2 0.4 0.3 0.6 0.3 0.3 3.3 6.2
93. Erittelemätön 1.5 1.0 0.1 0.3 0.3 0.4 0.2 0.1 3.2 6.0
0-9. Kaikki ryhmät 148.1 100.0 32.6 100.0 51.5 100.0 91.7 100.0 52.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Algeriasta (DZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.4 0.3 1.4 0.6 1.2 1.1 1.5 0.5 2.2 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 1.4 0.3 1.4 0.6 1.2 1.1 1.5 0.5 2.2 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 432.7 99.4 188.6 90.3 85.0 78.8 285.6 87.8 317.2 91.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 432.7 99.4 188.6 90.3 85.0 78.8 285.6 87.8 317.2 91.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.1 0.0 12.3 5.9 13.8 12.8 37.7 11.6 25.8 7.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.4 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 12.3 5.9 13.8 12.8 37.7 11.6 24.5 7.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.1 0.0 0 0.0 5.4 4.9 0 0.0 0 0.0
67. Rauta ja teräs 0 0.0 0 0.0 5.4 4.9 0 0.0 0 0.0
9. Muut tavarat 1.3 0.3 6.2 3.0 2.6 2.4 0.5 0.1 0.4 0.1
93. Erittelemätön 1.3 0.3 6.2 3.0 2.6 2.4 0.5 0.1 0.4 0.1
0-9. Kaikki ryhmät 435.4 100.0 208.9 100.0 107.9 100.0 325.2 100.0 345.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu