Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Algerian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä0.10.10.10.00.0
Tuonnista0.20.10.10.10.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Algeriaan (DZ) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 45.1 36.8 50.2 33.2 11.1 11.0 1.7 5.6 5.5 11.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.3 0.2 4.8 3.1 8.6 8.5 0 0.0 0 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 41.2 33.6 44.7 29.6 0.1 0.1 0.1 0.0 0 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 2.7 2.2 0.2 0.1 1.9 1.8 0.10 3.1 5.2 11.2
08. Rehuaineet 0.9 0.7 0.3 0.2 0 0.0 0.5 1.6 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.1 3.3 17.4 11.5 3.0 3.0 3.3 10.9 5.3 11.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.0 10.6 7.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
25. Paperimassa 3.5 2.8 3.9 2.6 2.6 2.6 3.1 10.0 4.10 10.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0 0.0 2.7 1.7 0.1 0.1 0.1 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 0.1 0.0 40.7 40.6 0.1 0.0 0.3 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 0.1 0.0 40.7 40.6 0.1 0.0 0.3 0.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 10.4 8.5 9.6 6.4 8.1 8.0 4.5 14.7 10.0 21.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.2 0.1 1.10 1.3 1.6 1.5 0.3 0.7 0.2 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 8.4 6.8 6.5 4.3 4.4 4.4 2.8 9.1 7.2 15.5
58. Muovit, valmistetut 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.7 0.4 1.2 0.9 1.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.0 0.8 0.8 0.5 0.9 0.9 0.8 2.4 1.4 3.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.2 1.8 2.2 1.4 4.4 4.4 3.8 12.3 2.7 5.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0 0.0 0.4 0.3 1.4 1.3 0.6 1.9 0.7 1.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 1.3 4.2 0 0.0
67. Rauta ja teräs 0.3 0.2 0.6 0.4 1.2 1.2 0.3 0.9 0.10 2.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.6 1.3 1.1 0.7 1.5 1.4 1.5 4.8 0.9 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 48.5 39.5 65.4 43.3 26.7 26.7 13.3 44.1 15.0 32.4
71. Voimakoneet ja moottorit 18.4 15.0 46.0 30.5 8.2 8.1 1.9 6.0 2.6 5.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12.3 10.0 7.1 4.7 5.9 5.9 3.1 10.2 2.9 6.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9.5 7.7 4.2 2.8 3.1 3.0 2.7 8.8 3.9 8.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.7 0.5 1.2 0.7 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.9 0.7 2.5 1.6 0.10 0.9 3.4 11.2 1.9 4.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.10 2.4 2.6 1.7 6.0 6.0 1.4 4.3 1.10 4.1
78. Moottoriajoneuvot 3.0 2.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.3 0.8 0.1 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.9 0.7 1.10 1.3 2.0 2.0 0.9 2.7 1.7 3.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 11.6 9.4 4.9 3.2 6.0 6.0 2.5 8.2 5.0 10.7
87. Kojeet,mittarit yms. 2.6 2.1 3.6 2.4 4.0 4.0 1.8 5.8 4.5 9.6
89. Muut valmiit tavarat 8.4 6.8 0.6 0.4 1.4 1.4 0.6 1.7 0.3 0.6
9. Muut tavarat 0.9 0.7 1.5 1.0 0.4 0.4 1.3 4.2 2.7 5.7
93. Erittelemätön 0.8 0.6 1.3 0.8 0.3 0.2 1.3 4.1 2.6 5.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 122.6 100.0 150.10 100.0 100.1 100.0 30.2 100.0 46.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Algeriasta (DZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.6 0.5 0.9 0.5 0.10 0.7 0.9 0.6 0.9 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 1.6 0.5 0.9 0.5 0.10 0.7 0.9 0.6 0.9 0.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 333.2 99.3 170.3 94.9 140.1 98.3 109.10 76.8 104.2 97.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 333.2 99.3 170.3 94.9 140.1 98.3 109.10 76.8 104.2 97.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.4 0.1 1.1 0.6 1.4 0.9 16.10 11.8 1.4 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.0 1.0 0.6 1.3 0.9 3.1 2.1 1.4 1.2
56. Lannoitteet, valmistetut 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 13.10 9.7 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.1 0.0 6.9 3.8 0 0.0 10.2 7.1 0.1 0.0
67. Rauta ja teräs 0 0.0 6.9 3.8 0 0.0 10.2 7.1 0.1 0.0
9. Muut tavarat 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 5.2 3.6 0.3 0.3
93. Erittelemätön 0.7 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 5.2 3.6 0.3 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 335.7 100.0 179.4 100.0 142.5 100.0 143.1 100.0 106.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu