Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Marokon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Marokkoon (MA) 2020 tammi-syyskuu

2020 1-9
milj. $
2019 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet251,8 190,5 32.1
00. Elävät eläimet1,4 1,2 10.5
01. Liha ja lihatuotteet0,3 0,2 73.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat12,3 6,3 97.3
03. Kala- ja kalavalmisteet0,2 1,4 -89.8
04. Vilja ja viljatuotteet10,7 14,2 -24.6
05. Hedelmät ja kasvikset63,8 24,1 164.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,2 0,3 -34.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0,6 1,4 -55.7
08. Rehuaineet160,3 136,8 17.2
09. Erinäiset elintarvikkeet2,3 5,1 -54.7
1. Juomat ja tupakka3,6 5,5 -34.3
11. Juomat3,5 5,5 -36.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0,2 0,1 281.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat70,10 47,5 49.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet37,8 1,1 ..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0,2 0,5 -73.9
24. Puutavara ja korkki3,3 3,8 -15.4
25. Paperimassa9,9 10,1 -1.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2,9 2,6 10.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat14,8 25,10 -43.0
28. Malmit ja metalliromu0,1 0,1 79.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2,4 3,8 -36.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta533,7 1.003,1 -46.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.49,5 190,6 -74.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet320,7 580,10 -44.8
34. Kaasut163,6 231,6 -29.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat69,8 4,9 ..
41. Eläinöljyt ja -rasvat5,5 4,1 35.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat61,4 0,7 ..
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.3,1 0,3 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet87,8 219,0 -59.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet14,4 122,1 -88.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet10,1 1,9 454.1
53. Väri- ja parkitusaineet0,6 0,7 -18.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet14,2 11,3 25.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet3,7 3,3 12.9
56. Lannoitteet, valmistetut0,2 0,2 -36.3
57. Muovit, valmistamattomat35,7 59,7 -40.2
58. Muovit, valmistetut3,1 3,9 -22.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet6,3 16,4 -61.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan75,6 88,4 -14.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat00,1 ..
62. Kumituotteet4,1 4,3 -4.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,3 0,4 -21.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä36,5 25,7 42.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet15,4 32,2 -52.1
66. Kivennäisainetuotteet0,3 0,6 -44.6
67. Rauta ja teräs0,10 0,6 62.5
68. Muut metallit4,1 2,4 77.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista14,1 22,5 -37.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet514,8 1.166,5 -55.9
71. Voimakoneet ja moottorit31,6 8,3 280.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet40,6 85,5 -52.5
73. Metalliteollisuuskoneet0,7 2,5 -73.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet26,4 20,7 27.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet5,9 7,6 -23.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet7,8 13,7 -43.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet43,0 52,1 -17.5
78. Moottoriajoneuvot20,5 23,7 -13.6
79. Muut kuljetusvälineet338,7 952,7 -64.5
8. Erinäiset valmiit tavarat41,1 61,8 -33.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,5 1,4 -65.6
82. Huonekalut0,10 1,2 -15.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,2 0,1 129.1
84. Vaatteet0,3 0,5 -50.6
85. Jalkineet0,3 1,1 -72.3
87. Kojeet,mittarit yms.12,7 20,7 -38.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1,1 1,1 2.1
89. Muut valmiit tavarat25,3 36,1 -30.0
9. Muut tavarat23,1 33,3 -30.8
93. Erittelemätön11,4 17,6 -35.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0,1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen0,1 0,1 -48.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain11,6 15,7 -26.0
Kaikki ryhmät yhteensä1.671,7 2.820,1 -40.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Marokosta (MA) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-syyskuu

2020 1-9
milj. $
2019 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet160,6 172,5 -7.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0,3 0,3 -2.9
03. Kala- ja kalavalmisteet55,0 40,1 37.5
04. Vilja ja viljatuotteet0,4 0,3 50.7
05. Hedelmät ja kasvikset96,4 124,1 -22.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1,2 0,1 ..
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2,6 3,1 -15.8
08. Rehuaineet1,8 1,7 8.2
09. Erinäiset elintarvikkeet3,2 3,4 -4.4
1. Juomat ja tupakka0,4 0,2 84.6
11. Juomat0,4 0,2 84.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat29,2 35,7 -18.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0,1 0..
24. Puutavara ja korkki0,1 0,1 282.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0,1 0,1 -97.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat18,2 25,10 -29.9
28. Malmit ja metalliromu0,7 0,2 384.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet10,3 9,6 7.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat19,3 24,4 -20.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat0,6 0,9 -38.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat18,8 23,5 -20.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet322,8 651,6 -50.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet0,2 1,0 -86.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet38,4 41,2 -6.8
53. Väri- ja parkitusaineet0,1 0..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet012,9 ..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet6,5 6,3 2.4
56. Lannoitteet, valmistetut276,5 584,9 -52.7
57. Muovit, valmistamattomat0,6 5,1 -89.1
58. Muovit, valmistetut0,8 0,3 188.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0,1 0,1 -72.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan27,8 38,7 -28.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0,4 0,6 -47.7
62. Kumituotteet0,1 0,4 -77.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0,2 0,3 -32.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1,1 1,1 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet6,0 7,9 -23.5
66. Kivennäisainetuotteet10,9 9,9 10.3
67. Rauta ja teräs0,6 8,5 -93.9
68. Muut metallit8,4 9,0 -7.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista0,5 1,3 -64.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet171,9 128,1 34.2
71. Voimakoneet ja moottorit35,4 19,2 84.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0,2 0,2 2.2
73. Metalliteollisuuskoneet0,1 0,1 -79.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet5,6 5,7 -2.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0,1 0,3 -69.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0,10 1,4 -33.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet46,6 80,5 -42.1
78. Moottoriajoneuvot63,7 2,2 ..
79. Muut kuljetusvälineet19,7 18,9 4.2
8. Erinäiset valmiit tavarat89,9 130,5 -31.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0,4 0,7 -55.5
82. Huonekalut2,4 3,3 -26.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0,10 1,6 -43.0
84. Vaatteet72,5 106,6 -32.0
85. Jalkineet7,4 10,9 -32.2
87. Kojeet,mittarit yms.1,7 1,6 6.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0,1 0,1 60.0
89. Muut valmiit tavarat4,9 6,2 -19.9
9. Muut tavarat34,6 38,7 -10.6
93. Erittelemätön16,6 10,0 66.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta18,0 28,7 -37.3
Kaikki ryhmät yhteensä856,0 1.220,0 -29.8

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu