Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Marokkon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdsysvaltojen vienti Marokkoon (7140) 2019 tammi-huhtikuu

2019 1-4
milj. $
2018 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet101.4 236.7 -57.2
00. Elävät eläimet0.7 0.7 0.8
01. Liha ja lihatuotteet0.1 0.1 320.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat3.4 7.7 -56.3
03. Kala- ja kalavalmisteet0.8 0.1 799.4
04. Vilja ja viljatuotteet12.0 130.9 -90.9
05. Hedelmät ja kasvikset18.6 10.8 72.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.2 -63.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.9 0.7 33.8
08. Rehuaineet62.8 84.6 -25.8
09. Erinäiset elintarvikkeet2.5 1.3 98.0
1. Juomat ja tupakka2.4 1.6 49.8
11. Juomat2.4 1.6 49.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 309.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat23.7 43.6 -45.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.7 17.7 -96.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.4 0.2 185.9
24. Puutavara ja korkki2.3 2.2 8.8
25. Paperimassa4.7 4.6 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.2 2.3 -50.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat12.4 14.7 -15.6
28. Malmit ja metalliromu0.1 0..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.2 2.2 -0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta345.8 305.1 13.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.106.3 98.6 7.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet105.5 116.7 -9.6
34. Kaasut134.1 89.9 49.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat4.4 2.8 56.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat4.1 2.8 45.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.4 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet89.4 37.7 137.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet48.7 18.5 163.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.5 0.4 287.1
53. Väri- ja parkitusaineet0.4 0.6 -43.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet4.1 1.8 137.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.3 1.2 9.8
56. Lannoitteet, valmistetut0.2 0.2 -29.1
57. Muovit, valmistamattomat25.7 7.5 246.6
58. Muovit, valmistetut1.8 1.6 12.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet6.2 6.4 -2.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan44.7 44.4 0.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -63.6
62. Kumituotteet1.2 0.7 85.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0..
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä17.5 16.9 3.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet15.5 13.8 12.3
66. Kivennäisainetuotteet0.4 0.4 9.2
67. Rauta ja teräs0.3 3.6 -92.5
68. Muut metallit1.0 0.5 96.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista8.10 8.7 3.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet415.1 167.9 147.2
71. Voimakoneet ja moottorit5.6 3.6 56.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet43.2 27.7 56.0
73. Metalliteollisuuskoneet1.6 0.9 67.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet6.5 9.4 -30.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet2.5 4.1 -39.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet4.7 4.4 8.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet25.6 20.10 22.0
78. Moottoriajoneuvot4.8 9.8 -51.2
79. Muut kuljetusvälineet321.0 87.5 267.3
8. Erinäiset valmiit tavarat25.7 40.10 -37.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.3 0.2 607.0
82. Huonekalut0.6 0.4 47.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 -2.4
84. Vaatteet0.3 0.3 17.1
85. Jalkineet0.3 1.5 -83.0
87. Kojeet,mittarit yms.11.5 13.2 -12.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.2 0.9 -76.0
89. Muut valmiit tavarat11.7 24.7 -52.8
9. Muut tavarat12.4 12.5 -1.2
93. Erittelemätön6.3 6.5 -3.2
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 6.5
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND6.0 5.10 0.9
Kaikki ryhmät1,064.6 893.0 19.2

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Marokosta (7140) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-huhtikuu

2019 1-4
milj. $
2018 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet103.5 87.9 17.8
03. Kala- ja kalavalmisteet18.10 17.0 11.4
04. Vilja ja viljatuotteet0.1 0.1 42.6
05. Hedelmät ja kasvikset80.2 66.4 20.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 -15.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.8 2.3 -23.5
08. Rehuaineet0.10 0.7 43.4
09. Erinäiset elintarvikkeet1.7 1.6 7.5
1. Juomat ja tupakka0.1 0.1 -39.2
11. Juomat0.1 0.1 -39.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat12.5 26.4 -52.7
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 -77.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat7.3 20.4 -64.4
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.8 -91.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet5.2 5.3 -2.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat11.0 3.1 258.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.3 0.3 2.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat10.8 2.9 277.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet377.6 325.9 15.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.0 0..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet14.9 4.7 217.4
53. Väri- ja parkitusaineet00.1 ..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet5.2 0..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.9 2.8 4.4
56. Lannoitteet, valmistetut350.8 317.0 10.7
57. Muovit, valmistamattomat2.8 1.3 123.7
58. Muovit, valmistetut0.2 0.2 46.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.1 0.1 -74.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan12.3 15.10 -22.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.2 2.7
62. Kumituotteet0.2 0.5 -63.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.2 0.2 -11.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.7 0.4 97.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet3.1 3.3 -6.6
66. Kivennäisainetuotteet4.2 2.7 59.1
68. Muut metallit3.5 8.5 -59.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.5 0.5 20.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet57.9 50.9 13.7
71. Voimakoneet ja moottorit9.4 6.9 35.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.1 0.1 710.8
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet2.5 1.4 86.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.2 0.2 47.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.9 0.9 -0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet38.6 39.0 -1.2
78. Moottoriajoneuvot0.6 0.6 2.8
79. Muut kuljetusvälineet5.8 2.2 173.8
8. Erinäiset valmiit tavarat58.1 57.4 1.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.3 1.1 -76.6
82. Huonekalut1.5 1.3 18.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.5 0.6 -12.2
84. Vaatteet48.3 45.8 5.5
85. Jalkineet4.5 2.8 62.5
87. Kojeet,mittarit yms.0.8 2.4 -67.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0..
89. Muut valmiit tavarat2.5 3.8 -34.8
9. Muut tavarat17.10 12.6 42.9
93. Erittelemätön5.8 2.5 134.8
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY12.2 10.1 20.7
Kaikki ryhmät650.7 579.9 12.2

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu