Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Marokkon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-lokakuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Marokkoon (7140) 2019 tammi-lokakuu

2019 1-10
milj. $
2018 1-10
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet216.6 497.3 -56.5
00. Elävät eläimet1.4 1.6 -7.0
01. Liha ja lihatuotteet0.2 0.1 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat6.5 18.4 -65.1
03. Kala- ja kalavalmisteet1.4 0.10 47.5
04. Vilja ja viljatuotteet14.5 216.9 -93.3
05. Hedelmät ja kasvikset29.1 21.6 34.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.4 0.4 -9.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.5 1.6 -6.8
08. Rehuaineet156.7 232.3 -32.5
09. Erinäiset elintarvikkeet5.2 3.9 34.2
1. Juomat ja tupakka6.9 4.9 42.8
11. Juomat6.9 4.8 43.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 -8.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat50.0 87.6 -42.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.2 30.2 -96.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.5 0.4 34.4
24. Puutavara ja korkki4.4 6.4 -31.6
25. Paperimassa11.5 12.4 -6.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.6 5.2 -50.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat26.3 29.6 -11.2
28. Malmit ja metalliromu0.1 0..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3.9 3.7 4.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,014.9 1,013.2 0.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.206.3 228.3 -9.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet563.5 608.9 -7.5
34. Kaasut245.3 176.2 39.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat9.9 17.7 -44.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat8.7 9.7 -10.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.7 7.10 -92.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.6 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet225.6 121.1 86.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet120.7 56.6 113.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet1.9 2.1 -6.4
53. Väri- ja parkitusaineet0.7 1.0 -29.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet12.6 10.6 19.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet3.7 3.1 18.2
56. Lannoitteet, valmistetut0.3 0.2 21.6
57. Muovit, valmistamattomat64.3 31.4 104.8
58. Muovit, valmistetut4.5 4.2 8.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet17.3 12.3 40.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan98.9 119.8 -17.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -39.1
62. Kumituotteet4.9 2.3 114.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.5 0.2 120.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä29.1 55.2 -47.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet35.2 37.7 -6.8
66. Kivennäisainetuotteet0.6 0.9 -33.3
67. Rauta ja teräs1.1 4.7 -78.2
68. Muut metallit2.7 1.3 114.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista25.3 17.8 42.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,235.2 488.7 152.8
71. Voimakoneet ja moottorit9.4 8.2 14.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet92.10 76.1 22.1
73. Metalliteollisuuskoneet2.6 2.0 26.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet22.7 27.9 -18.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet8.1 7.2 13.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet14.1 11.6 21.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet58.5 57.6 1.6
78. Moottoriajoneuvot28.2 36.5 -22.9
79. Muut kuljetusvälineet999.2 262.0 281.4
8. Erinäiset valmiit tavarat66.9 115.3 -41.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.5 0.4 303.2
82. Huonekalut1.3 1.3 -2.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 63.5
84. Vaatteet0.5 0.5 0.4
85. Jalkineet1.3 2.1 -39.5
87. Kojeet,mittarit yms.21.7 29.0 -25.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.4 2.5 -46.5
89. Muut valmiit tavarat39.5 79.6 -50.5
9. Muut tavarat34.7 32.9 5.5
93. Erittelemätön17.10 16.7 7.4
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.2 -30.4
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND16.7 16.1 3.8
Kaikki ryhmät yhteensä2,959.3 2,497.8 18.5

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Marokosta (7140) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-lokakuu

2019 1-10
milj. $
2018 1-10
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet183.9 166.7 10.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.3 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet44.6 47.7 -6.5
04. Vilja ja viljatuotteet0.3 0.2 65.8
05. Hedelmät ja kasvikset129.7 108.9 19.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 -73.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3.5 5.3 -34.7
08. Rehuaineet1.8 1.3 46.4
09. Erinäiset elintarvikkeet3.10 3.4 16.7
1. Juomat ja tupakka0.2 0.3 -31.7
11. Juomat0.2 0.3 -31.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat43.10 72.1 -39.0
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 -66.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 13.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat32.8 55.10 -41.4
28. Malmit ja metalliromu0.2 2.1 -91.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet11.0 14.0 -21.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.1 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.1 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat26.9 19.8 36.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.9 0.8 13.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat26.1 19.0 37.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet721.9 675.7 6.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.2 0.1 ..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet41.4 14.10 176.8
53. Väri- ja parkitusaineet00.1 ..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet12.9 0.1 ..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet7.2 7.2 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut653.8 648.8 0.8
57. Muovit, valmistamattomat5.3 4.3 23.8
58. Muovit, valmistetut0.3 0.4 -16.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.1 0.2 -73.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan41.3 57.6 -28.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.7 0.7 -11.7
62. Kumituotteet0.4 0.9 -58.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.4 0.5 -14.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1.2 1.6 -25.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet8.5 8.8 -3.5
66. Kivennäisainetuotteet10.7 9.4 13.7
67. Rauta ja teräs11.3 19.2 -41.2
68. Muut metallit7.2 15.7 -54.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista1.4 1.2 12.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet145.2 134.8 7.7
71. Voimakoneet ja moottorit22.5 20.4 10.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.2 0.1 89.6
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 301.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet6.7 4.8 39.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.4 0.2 95.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet1.5 2.5 -37.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet88.1 99.9 -11.8
78. Moottoriajoneuvot3.10 1.5 178.4
79. Muut kuljetusvälineet22.2 5.8 282.1
8. Erinäiset valmiit tavarat146.6 144.2 1.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.8 1.10 -58.9
82. Huonekalut3.5 2.8 27.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.8 1.3 35.8
84. Vaatteet120.1 115.3 4.1
85. Jalkineet12.1 11.1 9.1
87. Kojeet,mittarit yms.1.8 3.4 -46.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.1 -65.4
89. Muut valmiit tavarat6.8 8.6 -21.8
9. Muut tavarat44.5 34.0 30.7
93. Erittelemätön11.6 5.7 106.4
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY32.9 28.4 15.8
Kaikki ryhmät yhteensä1,354.1 1,304.8 3.8

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu