Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Marokkon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Marokkoon (7140) 2019 tammi-marraskuu

2019 1-11
milj. $
2018 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet243.5 511.1 -52.4
00. Elävät eläimet1.5 1.7 -9.6
01. Liha ja lihatuotteet0.2 0.1 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat7.3 19.1 -62.1
03. Kala- ja kalavalmisteet1.4 1.2 15.2
04. Vilja ja viljatuotteet22.1 216.9 -89.9
05. Hedelmät ja kasvikset38.4 25.1 53.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.4 0.4 -9.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.6 1.7 -6.2
08. Rehuaineet164.9 240.10 -31.6
09. Erinäiset elintarvikkeet6.1 4.3 43.6
1. Juomat ja tupakka7.6 5.3 43.7
11. Juomat7.5 5.2 44.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 12.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat53.6 90.3 -40.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.7 30.3 -94.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.5 0.4 42.5
24. Puutavara ja korkki4.6 7.0 -34.3
25. Paperimassa12.10 14.0 -7.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.5 5.5 -37.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat26.4 29.7 -11.1
28. Malmit ja metalliromu0.1 0..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet4.2 3.7 13.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,093.8 1,069.9 2.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.216.6 251.2 -13.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet609.9 608.10 0.1
34. Kaasut267.4 209.9 27.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat10.2 17.7 -42.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat8.7 9.7 -10.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.9 7.10 -89.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.7 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet268.7 130.9 105.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet151.9 56.8 167.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet4.5 2.2 108.3
53. Väri- ja parkitusaineet0.7 1.0 -32.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet14.8 11.7 26.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet4.4 3.6 20.3
56. Lannoitteet, valmistetut0.3 0.2 21.6
57. Muovit, valmistamattomat69.9 37.6 86.1
58. Muovit, valmistetut5.1 4.7 8.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet17.7 13.3 32.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan111.1 132.9 -16.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -17.0
62. Kumituotteet5.1 2.5 103.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.5 0.2 120.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä34.2 63.9 -46.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet38.5 40.7 -5.5
66. Kivennäisainetuotteet0.7 0.9 -23.5
67. Rauta ja teräs1.1 4.7 -77.4
68. Muut metallit3.0 1.4 114.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista28.4 18.7 51.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,326.8 523.6 153.4
71. Voimakoneet ja moottorit10.3 9.1 13.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet102.4 80.9 26.6
73. Metalliteollisuuskoneet2.6 2.1 25.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet26.2 31.7 -17.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet10.6 7.6 39.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet15.7 12.10 21.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet64.3 63.6 1.1
78. Moottoriajoneuvot32.1 37.7 -14.8
79. Muut kuljetusvälineet1,062.9 278.4 281.8
8. Erinäiset valmiit tavarat77.6 118.5 -34.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.7 0.5 312.9
82. Huonekalut1.4 1.5 -4.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 122.9
84. Vaatteet0.7 0.6 10.7
85. Jalkineet1.3 2.1 -39.5
87. Kojeet,mittarit yms.28.9 30.8 -6.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.4 2.10 -53.6
89. Muut valmiit tavarat42.3 80.3 -47.3
9. Muut tavarat36.10 34.6 6.9
93. Erittelemätön18.4 17.5 5.4
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.2 -39.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND18.5 17.0 8.8
Kaikki ryhmät yhteensä3,229.4 2,634.3 22.6

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Marokosta (7140) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-marraskuu

2019 1-11
milj. $
2018 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet197.10 180.7 9.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.3 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet49.7 53.4 -7.0
04. Vilja ja viljatuotteet0.3 0.2 76.3
05. Hedelmät ja kasvikset138.2 116.9 18.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 -73.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3.6 5.6 -35.3
08. Rehuaineet1.8 1.3 46.4
09. Erinäiset elintarvikkeet4.3 3.5 21.9
1. Juomat ja tupakka0.3 0.3 -22.4
11. Juomat0.3 0.3 -22.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat48.0 76.4 -37.2
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 -66.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.1 43.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat35.4 59.0 -40.1
28. Malmit ja metalliromu0.3 2.3 -90.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet12.4 15.1 -17.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.1 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.1 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat28.1 20.7 35.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.9 0.8 13.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat27.3 19.9 36.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet756.2 700.5 8.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet1.2 0.2 572.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet41.7 15.3 173.9
53. Väri- ja parkitusaineet00.1 ..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet15.1 0.1 ..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet7.5 8.3 -9.5
56. Lannoitteet, valmistetut685.3 671.8 2.0
57. Muovit, valmistamattomat5.3 4.5 17.9
58. Muovit, valmistetut0.3 0.4 -29.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.1 0.2 -73.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan45.2 60.6 -25.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.7 0.8 -11.1
62. Kumituotteet0.4 0.9 -59.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.4 0.5 -22.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä1.3 1.6 -24.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet9.2 9.5 -2.3
66. Kivennäisainetuotteet12.2 10.6 15.4
67. Rauta ja teräs11.3 19.2 -41.2
68. Muut metallit8.7 16.4 -47.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista1.4 1.5 -3.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet171.3 149.6 14.5
71. Voimakoneet ja moottorit25.7 23.4 9.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.2 0.1 99.0
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 301.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet7.5 5.1 47.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.5 0.2 142.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet1.7 2.6 -35.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet96.9 110.2 -12.1
78. Moottoriajoneuvot8.6 1.6 445.0
79. Muut kuljetusvälineet30.4 6.6 362.7
8. Erinäiset valmiit tavarat162.9 159.1 2.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.9 2.0 -56.0
82. Huonekalut3.9 3.1 29.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.10 1.5 34.3
84. Vaatteet134.1 128.2 4.7
85. Jalkineet12.8 11.10 6.9
87. Kojeet,mittarit yms.2.1 3.6 -43.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.1 -65.4
89. Muut valmiit tavarat7.4 9.1 -18.8
9. Muut tavarat50.4 38.6 30.7
93. Erittelemätön13.7 6.2 120.4
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY36.8 32.4 13.6
Kaikki ryhmät yhteensä1,460.0 1,386.1 5.3

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu