Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Marokon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Marokon kanssa, vienti Marokkoon ja tuonti Marokosta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Marokko oli Yhdysvaltain 66. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Kuukauden 243 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 35.2 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Marokon kanssa oli 106 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Marokosta supistui voimakkasti eli 35.3 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 68 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Marokosta olivat Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta), joka edusti 12.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 12.1 % sekä Sitc037 (kala-,äyriäis- yms. valmisteet) 9.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Marokkoon oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 174 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 35.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 12.3 % sekä Sitc081 (rehuaineet) 6.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-36.1 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 3.0 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 981 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 2.0 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 32.9 % ja viennin arvon osalla 37.6 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), arvon ollessa 276 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 431 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Marokon välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.0 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Marokkoon (MA) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 26.9 19.1 8.3 5.7 35.4 22.7 27.4 15.2 23.7 13.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.2 0.8 0.7 0.5 1.1 0.7 0.2 0.1 0.9 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 1.4 0.9 0.4 0.3 0.6 0.3 1.2 0.6 0.6 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 8.3 5.9 1.8 1.2 1.8 1.1 8.3 4.6 10.3 5.9
08. Rehuaineet 16.1 11.4 4.10 3.4 31.4 20.1 16.9 9.4 11.8 6.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.1 0.1 0.6 0.4 0.1 0.0 0.8 0.4 0.2 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.0 0.10 0.6 0.7 0.4 1.9 1.0 0.6 0.3
11. Juomat 0.1 0.0 0.10 0.6 0.6 0.4 1.8 1.0 0.6 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 8.1 5.7 1.8 1.2 2.9 1.8 1.9 1.0 3.7 2.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4.6 3.3 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.2 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2 0.7 0.3 0.7 0.4
25. Paperimassa 0.6 0.4 1.1 0.7 1.10 1.3 0.8 0.4 1.1 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.1 0.0 0 0.0 0.6 0.3 0 0.0 1.4 0.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.3 1.6 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 60.10 43.2 72.5 49.8 33.5 21.5 40.9 22.7 34.9 20.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 6.5 4.6 7.0 4.8 4.5 2.9 0 0.0 10.6 6.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 33.1 23.5 52.7 36.2 8.8 5.6 7.1 3.9 2.9 1.6
34. Kaasut 21.4 15.1 12.8 8.8 20.3 13.0 33.9 18.8 21.5 12.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 5.7 3.9 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 5.7 3.9 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 15.0 10.6 10.8 7.4 7.6 4.8 6.6 3.6 9.9 5.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.6 2.5 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 2.7 1.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.1 1.5 2.6 1.8 2.6 1.7 0.2 0.1 0.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.8 1.3 2.1 1.4 0.9 0.6 1.7 0.9 2.4 1.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.5 0.5 0.3 0.6 0.4 0.7 0.3 0.4 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 5.9 4.1 4.7 3.2 2.4 1.5 1.8 1.0 3.2 1.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.8 0.6 0.3 0.2 0.7 0.4 1.8 1.0 1.1 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.9 3.5 5.5 3.7 7.10 5.1 8.8 4.9 9.3 5.3
62. Kumituotteet 0.5 0.3 0.4 0.2 0.3 0.2 0.7 0.4 0.4 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.9 2.0 2.4 1.6 4.1 2.6 3.2 1.8 2.9 1.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.4 1.1 0.7 1.6 1.0 4.1 2.3 3.4 1.9
68. Muut metallit 0.1 0.0 0.5 0.3 0.5 0.3 0.1 0.0 1.2 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.10 0.7 1.2 0.8 1.6 1.0 0.7 0.4 1.5 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 20.1 14.2 34.7 23.8 57.5 36.8 48.6 26.9 86.5 49.6
71. Voimakoneet ja moottorit 4.4 3.1 2.2 1.5 6.7 4.3 4.4 2.4 11.9 6.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.3 0.9 10.1 6.9 0.9 0.6 1.8 1.0 3.0 1.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.0 1.4 1.10 1.3 1.4 0.9 1.2 0.6 0.6 0.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 0.3 0.9 0.6 0.6 0.4 0.9 0.5 0.8 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.8 1.2 0.7 0.4 0.5 0.3 0.9 0.5 0.6 0.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.7 1.9 4.3 2.9 7.9 5.0 5.0 2.8 6.2 3.6
78. Moottoriajoneuvot 4.10 3.5 2.0 1.3 6.1 3.9 1.1 0.6 0.6 0.3
79. Muut kuljetusvälineet 2.5 1.8 12.8 8.8 33.7 21.6 33.7 18.7 62.7 36.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 3.6 2.5 3.4 2.3 8.8 5.6 42.8 23.7 4.4 2.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 5.9 3.2 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 0.5 0.3 1.1 0.7 2.0 1.3 1.8 1.0 1.7 0.9
89. Muut valmiit tavarat 2.9 2.0 1.7 1.1 6.5 4.1 34.8 19.3 2.2 1.2
9. Muut tavarat 1.7 1.2 2.3 1.6 1.10 1.2 1.8 1.0 1.6 0.9
93. Erittelemätön 0.7 0.5 1.3 0.9 0.9 0.5 0.6 0.3 0.4 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.0 0.7 1.0 0.7 1.1 0.7 1.3 0.7 1.2 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 141.0 100.0 145.5 100.0 155.9 100.0 180.2 100.0 174.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Marokosta (MA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 8.10 11.0 16.1 25.9 11.0 17.8 12.9 22.8 20.10 30.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.6 5.6 6.10 11.2 4.10 8.0 7.1 12.4 6.9 10.0
05. Hedelmät ja kasvikset 3.6 4.4 8.5 13.6 5.3 8.5 4.9 8.6 13.4 19.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.6 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.7 0.4 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7.3 8.9 1.2 1.8 3.9 6.2 1.5 2.6 1.6 2.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.6 6.9 0.1 0.0 3.2 5.2 0.1 0.0 0.2 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 2.0 1.1 1.7 0.6 0.9 1.4 2.4 1.4 2.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.3 2.8 2.7 4.3 2.1 3.3 2.1 3.6 0.5 0.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.3 2.8 2.7 4.3 2.1 3.3 2.1 3.6 0.5 0.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 19.6 24.0 8.8 14.2 8.1 13.0 5.9 10.4 4.2 6.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.0 4.9 8.4 13.4 7.0 11.3 4.4 7.8 3.4 4.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.6 0.5 0.7 0.9 1.5 1.3 2.2 0.8 1.2
56. Lannoitteet, valmistetut 14.8 18.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.1 5.0 3.3 5.3 3.9 6.2 2.5 4.3 4.6 6.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.9 1.0 1.1 1.7 0.10 1.5 0.6 0.9 0.6 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 0.8 0.9 1.9 3.0 1.2 1.9 1.8 3.1 1.6 2.3
68. Muut metallit 2.2 2.6 0 0.0 1.7 2.6 0 0.0 2.3 3.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 15.2 18.6 16.6 26.8 13.9 22.4 14.5 25.5 15.8 23.0
71. Voimakoneet ja moottorit 1.9 2.3 3.5 5.5 5.1 8.2 3.9 6.9 2.5 3.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.6 0.7 0.4 0.6 0.8 1.2 0.5 0.8 0.7 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.8 4.6 7.4 11.9 5.1 8.2 4.5 7.9 6.2 9.0
78. Moottoriajoneuvot 8.6 10.6 1.9 3.0 1.4 2.3 4.3 7.5 2.9 4.2
79. Muut kuljetusvälineet 0.3 0.3 3.5 5.6 1.5 2.4 1.3 2.2 3.6 5.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 12.8 15.7 10.5 16.9 15.5 25.0 13.7 24.2 17.7 25.7
84. Vaatteet 10.7 13.1 8.8 14.1 13.2 21.3 11.5 20.2 15.5 22.5
85. Jalkineet 1.2 1.4 0.6 0.9 1.1 1.8 0.10 1.7 0.8 1.2
89. Muut valmiit tavarat 0.4 0.4 0.6 0.9 0.6 1.0 0.7 1.1 0.9 1.2
9. Muut tavarat 11.5 14.1 2.9 4.6 3.8 6.0 3.7 6.5 3.5 5.0
93. Erittelemätön 9.3 11.3 0.6 0.9 0.4 0.5 0.5 0.8 0.6 0.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 2.3 2.8 2.4 3.7 3.5 5.5 3.3 5.7 2.9 4.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 81.3 100.0 61.9 100.0 61.7 100.0 56.5 100.0 68.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu