Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Marokkon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä0.40.20.20.20.1
Tuonnista0.00.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Marokkoon (MA) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 16.5 3.4 20.1 7.2 23.2 8.6 12.3 4.5 26.3 17.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.7 0.1 0.9 0.3 0.7 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.1 0.0 0.3 0.1 0.8 0.3 0.6 0.2 0.4 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 2.0 0.4 0.3 0.1 0.9 0.3 0.8 0.3 5.3 3.4
08. Rehuaineet 13.1 2.7 17.4 6.2 20.4 7.5 10.3 3.8 19.10 13.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.4 0.1 0.9 0.3 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.1 0.5 0.2 1.3 0.5 0.7 0.2 0.8 0.5
11. Juomat 0.7 0.1 0.5 0.1 1.3 0.5 0.7 0.2 0.8 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.6 0.9 0.9 0.3 2.2 0.8 5.7 2.1 2.3 1.4
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.0 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.4
25. Paperimassa 2.3 0.5 0.4 0.1 0.9 0.3 0.9 0.3 1.5 1.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.2 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2 0.2 0.1 0 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.1 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 3.9 1.4 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.7 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 0.5 0.2 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 154.4 31.8 132.0 47.0 114.6 42.4 112.1 41.1 24.3 15.8
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 19.2 3.9 16.9 6.0 16.7 6.2 11.6 4.2 11.7 7.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 105.4 21.7 94.10 33.8 89.2 33.0 86.8 31.8 12.6 8.2
34. Kaasut 29.9 6.1 20.3 7.2 8.7 3.2 13.8 5.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 0.4 0.1 0.2 0.1 0 0.0 5.1 3.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.7 3.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 28.4 5.8 29.9 10.6 33.7 12.4 21.3 7.8 10.2 6.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 15.3 3.1 17.7 6.3 25.5 9.4 9.7 3.5 2.3 1.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.10 0.4 2.8 1.0 0.7 0.3 1.3 0.5 1.3 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 0.1 0.6 0.2 0.3 0.1 0.5 0.2 0.4 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 9.4 1.9 6.5 2.3 5.2 1.9 7.7 2.8 4.7 3.0
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.1 0.5 0.1 0.6 0.2 0.3 0.1 0.6 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.9 0.2 1.10 0.7 1.5 0.5 1.9 0.7 0.9 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.7 1.8 5.1 1.8 11.2 4.1 8.3 3.0 10.7 6.9
62. Kumituotteet 0.6 0.1 0.4 0.1 1.1 0.4 0.6 0.2 0.7 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.2 0.2 0.4 0.1 2.2 0.8 3.3 1.2 3.3 2.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.6 0.7 1.6 0.6 4.4 1.6 2.1 0.8 3.0 1.9
68. Muut metallit 0.6 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.7 0.5 2.4 0.8 3.4 1.2 2.1 0.8 2.10 1.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 256.8 52.9 76.6 27.2 78.1 28.9 101.6 37.2 67.8 44.1
71. Voimakoneet ja moottorit 0.5 0.1 0.3 0.1 0.8 0.3 0.8 0.3 1.1 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 12.2 2.5 7.4 2.6 8.2 3.0 7.7 2.8 7.5 4.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.3 0.5 4.9 1.7 3.4 1.3 2.1 0.8 2.0 1.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.8 0.2 0.7 0.2 1.5 0.5 1.9 0.7 0.5 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.8 0.4 0.7 0.2 0.9 0.3 4.1 1.5 0.4 0.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.9 1.0 4.3 1.5 5.3 1.9 6.1 2.2 6.3 4.1
78. Moottoriajoneuvot 6.2 1.3 7.1 2.5 2.3 0.8 2.2 0.8 4.0 2.6
79. Muut kuljetusvälineet 228.3 47.0 51.1 18.2 56.0 20.7 77.0 28.2 46.2 30.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 11.2 2.3 11.6 4.1 3.3 1.2 4.9 1.8 5.2 3.3
87. Kojeet,mittarit yms. 1.5 0.3 2.4 0.9 1.5 0.6 1.3 0.5 1.1 0.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.1 0.0 0.6 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.2
89. Muut valmiit tavarat 9.3 1.9 8.5 3.0 1.4 0.5 2.9 1.1 3.4 2.2
9. Muut tavarat 4.6 0.9 4.3 1.5 2.9 1.1 6.4 2.3 1.5 0.9
93. Erittelemätön 2.5 0.5 2.3 0.8 1.0 0.4 4.6 1.6 0.4 0.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 2.2 0.4 1.10 0.7 1.10 0.7 1.9 0.7 1.1 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 485.5 100.0 280.9 100.0 270.3 100.0 272.9 100.0 153.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Marokosta (MA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 13.6 13.9 12.7 8.5 13.7 10.2 11.10 10.9 11.5 8.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.4 4.4 4.7 3.1 4.3 3.2 4.3 3.9 4.6 3.4
05. Hedelmät ja kasvikset 8.2 8.3 7.2 4.8 8.7 6.5 6.10 6.3 5.7 4.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.4 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.7 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.5 4.5 5.6 3.7 4.4 3.3 0.6 0.5 8.4 6.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.9 3.0 4.7 3.1 3.6 2.7 0.1 0.0 6.9 5.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 1.6 0.9 0.6 0.8 0.6 0.6 0.5 1.5 1.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.6 5.7 2.2 1.5 2.7 2.0 1.6 1.4 2.6 1.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 5.3 5.4 2.2 1.5 2.6 1.9 1.5 1.4 2.6 1.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 43.8 44.7 87.0 58.5 76.9 57.6 59.5 54.3 70.3 51.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 4.10 5.0 4.7 3.2 4.6 3.4 7.4 6.7 0.3 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.1 2.1 3.6 2.4 0 0.0 1.3 1.2 0 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.8 0.8 0.10 0.6 0.6 0.4 1.0 0.9 0.9 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 35.4 36.2 77.5 52.1 71.4 53.5 49.7 45.3 68.9 50.7
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.7 0.5 0.3 0.4 0.3 0.3 0.2 0.3 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.9 2.9 5.5 3.6 3.3 2.5 4.6 4.2 4.4 3.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.9 0.9 1.0 0.7 0.5 0.3 1.1 0.9 0.6 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 0.9 0.9 1.1 0.7 1.0 0.7 1.5 1.3 0.9 0.6
67. Rauta ja teräs 0 0.0 3.2 2.1 0 0.0 0.1 0.0 2.8 2.1
68. Muut metallit 0.4 0.4 0.1 0.0 1.6 1.2 1.8 1.6 0.1 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 12.6 12.8 17.4 11.7 12.7 9.5 14.9 13.6 17.0 12.5
71. Voimakoneet ja moottorit 1.9 1.9 2.1 1.4 2.6 1.9 1.7 1.6 3.2 2.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.7 0.7 0.8 0.5 0.7 0.5 0.6 0.5 1.0 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 8.7 8.9 10.6 7.1 7.4 5.5 7.9 7.1 7.7 5.6
78. Moottoriajoneuvot 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 1.4 1.2 1.8 1.3
79. Muut kuljetusvälineet 1.2 1.2 3.9 2.6 1.10 1.4 3.4 3.1 3.3 2.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 12.3 12.5 14.5 9.7 15.6 11.6 12.5 11.4 16.1 11.8
84. Vaatteet 8.8 9.0 12.1 8.1 12.6 9.4 9.9 9.0 13.5 9.9
85. Jalkineet 1.10 2.0 1.2 0.8 1.1 0.8 1.4 1.2 1.3 0.9
89. Muut valmiit tavarat 0.6 0.6 0.6 0.4 1.2 0.9 0.6 0.5 0.6 0.4
9. Muut tavarat 2.9 2.9 4.1 2.7 4.4 3.2 4.2 3.8 5.8 4.2
93. Erittelemätön 0.4 0.4 1.0 0.7 0.7 0.5 1.0 0.9 1.7 1.2
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 2.5 2.5 3.1 2.1 3.7 2.8 3.2 2.9 4.2 3.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 97.8 100.0 148.7 100.0 133.5 100.0 109.6 100.0 135.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu