Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Marokkon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.30.20.20.10.3
Tuonnista0.10.10.10.00.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Marokkoon (MA) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 38.7 11.0 27.6 10.1 34.5 13.4 13.9 10.3 17.0 4.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.7 0.5 1.4 0.5 0.9 0.3 0.8 0.6 0.6 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.1 0.0 4.5 1.6 12.5 4.8 0.1 0.0 0.2 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.4 0.1 0.4 0.1 3.7 1.4 3.6 2.6 4.5 1.2
08. Rehuaineet 36.1 10.3 20.1 7.3 17.1 6.6 8.8 6.5 11.0 2.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.2 0.0 0.10 0.3 0.1 0.0 0.4 0.3 0.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 1.0 0.3 0.6 0.2 0.7 0.3 0.6 0.4 0.6 0.1
11. Juomat 0.10 0.3 0.6 0.2 0.7 0.3 0.6 0.4 0.6 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13.3 3.8 1.8 0.6 8.2 3.1 2.8 2.1 14.1 3.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.0 0.1 0.0 5.1 2.0 0.2 0.1 0.2 0.0
24. Puutavara ja korkki 1.1 0.3 0.5 0.2 0.6 0.2 0.6 0.4 0.5 0.1
25. Paperimassa 2.2 0.6 0.1 0.0 1.8 0.7 1.7 1.2 1.8 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.2 0.0 0.6 0.2 0.7 0.2 0.3 0.2 0.10 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 9.8 2.8 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 10.2 2.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 196.3 55.8 173.5 63.5 115.10 45.0 56.8 42.1 40.7 10.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 24.4 6.9 15.1 5.5 29.1 11.3 22.9 17.0 24.10 6.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 171.9 48.9 125.4 45.9 53.8 20.9 0.1 0.1 15.8 4.1
34. Kaasut 0 0.0 33.1 12.1 33.1 12.8 33.8 25.1 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 7.10 2.3 3.5 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0 0.0 3.5 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 7.10 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26.5 7.5 6.5 2.4 10.5 4.1 9.9 7.3 7.8 2.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 19.8 5.6 0.4 0.1 0.4 0.1 0.3 0.2 0.8 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.2 0.3 1.3 0.5 1.6 0.6 1.2 0.8 1.2 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.6 0.4 0.4 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 3.7 1.0 3.4 1.2 5.8 2.2 6.2 4.6 3.3 0.9
58. Muovit, valmistetut 0.7 0.2 0.2 0.1 0.8 0.3 0.6 0.4 0.8 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.0 0.3 1.0 0.3 1.6 0.6 1.1 0.8 1.3 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13.6 3.9 15.2 5.5 10.6 4.1 11.2 8.3 13.6 3.6
62. Kumituotteet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.3 0.2 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.6 2.2 9.8 3.6 3.7 1.4 6.9 5.1 6.6 1.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.9 1.1 3.3 1.2 4.0 1.5 3.1 2.3 3.8 1.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.6 0.4 1.5 0.5 2.1 0.8 0.10 0.7 2.2 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 42.8 12.2 38.4 14.0 50.9 19.7 35.0 26.0 260.2 68.3
71. Voimakoneet ja moottorit 1.4 0.4 0.7 0.3 0.5 0.2 0.9 0.7 0.8 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.0 2.3 8.10 3.3 9.4 3.6 4.8 3.6 7.2 1.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.1 0.6 2.4 0.9 3.6 1.4 3.9 2.9 2.4 0.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.2 0.0 1.0 0.3 0.6 0.2 0.5 0.3 0.9 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.1 0.3 0.7 0.2 1.5 0.6 1.4 1.0 5.3 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.8 1.6 6.9 2.5 5.1 2.0 6.0 4.5 7.0 1.8
78. Moottoriajoneuvot 8.2 2.3 1.7 0.6 3.9 1.5 1.2 0.9 1.0 0.3
79. Muut kuljetusvälineet 16.4 4.6 16.3 5.9 26.5 10.3 16.4 12.2 235.6 61.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.10 2.3 3.4 1.2 21.9 8.5 3.3 2.4 24.4 6.4
87. Kojeet,mittarit yms. 2.1 0.6 1.6 0.6 1.8 0.7 1.9 1.3 2.5 0.6
89. Muut valmiit tavarat 5.6 1.6 1.2 0.4 19.7 7.6 0.7 0.5 20.9 5.5
9. Muut tavarat 3.10 1.1 3.2 1.2 4.8 1.8 1.7 1.3 2.9 0.8
93. Erittelemätön 1.7 0.5 1.3 0.5 3.1 1.2 0.8 0.6 1.8 0.5
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 2.4 0.7 1.9 0.7 1.8 0.7 0.10 0.7 1.1 0.3
0-9. Kaikki ryhmät 351.8 100.0 273.3 100.0 257.6 100.0 134.7 100.0 380.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Marokosta (MA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 11.2 6.8 14.5 12.1 10.3 5.7 14.1 16.4 26.6 15.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.8 2.9 7.8 6.5 4.9 2.7 5.8 6.7 7.6 4.6
05. Hedelmät ja kasvikset 5.5 3.4 6.1 5.1 4.3 2.3 8.0 9.3 17.9 10.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.4 0.5 0.4 0.9 0.5 0.3 0.3 0.8 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 11.6 7.1 5.0 4.1 6.2 3.4 4.4 5.0 3.6 2.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 9.2 5.6 4.0 3.3 4.10 2.7 3.1 3.6 2.7 1.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.4 1.4 0.9 0.7 0.9 0.5 1.1 1.2 0.9 0.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.8 2.3 2.9 2.4 3.1 1.7 0.10 1.1 1.3 0.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.6 2.2 2.9 2.4 3.1 1.7 0.10 1.1 1.3 0.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 87.6 53.7 64.7 54.1 120.3 66.8 24.8 28.9 106.1 63.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.8 3.5 0.1 0.1 4.1 2.3 0.3 0.3 4.8 2.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.7 1.0 0.6 0.4 1.1 0.6 1.2 1.3 1.3 0.7
56. Lannoitteet, valmistetut 79.8 48.9 63.6 53.2 114.4 63.5 23.1 26.9 99.3 59.5
57. Muovit, valmistamattomat 0.4 0.2 0.5 0.3 0.7 0.4 0.3 0.3 0.8 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 13.3 8.2 3.10 3.3 4.1 2.3 3.1 3.5 2.0 1.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.10 0.6 1.2 0.9 0.8 0.4 0.7 0.8 1.2 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 1.4 0.8 0.10 0.8 1.3 0.7 1.2 1.3 0.7 0.4
67. Rauta ja teräs 8.8 5.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
68. Muut metallit 1.6 1.0 1.5 1.2 1.5 0.8 0.8 0.9 0 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 13.8 8.4 12.10 10.8 15.0 8.3 19.2 22.4 12.10 7.7
71. Voimakoneet ja moottorit 2.5 1.5 1.9 1.6 1.10 1.1 2.10 3.4 1.7 1.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.7 0.4 0.7 0.6 0.8 0.4 4.8 5.5 0.4 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.2 0.1 0.3 0.2 0.6 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.10 6.1 9.3 7.7 11.0 6.1 10.4 12.1 10.3 6.2
79. Muut kuljetusvälineet 0.5 0.3 0.8 0.6 0.6 0.3 0.8 0.9 0.4 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 18.0 11.0 12.2 10.2 16.7 9.3 14.9 17.4 10.9 6.5
84. Vaatteet 14.3 8.7 9.8 8.1 14.1 7.8 12.9 15.0 8.6 5.1
85. Jalkineet 2.2 1.3 1.2 1.0 1.6 0.8 0.9 1.0 0.9 0.5
89. Muut valmiit tavarat 0.8 0.4 0.9 0.7 0.7 0.3 0.5 0.5 0.9 0.5
9. Muut tavarat 3.9 2.4 3.5 2.9 4.7 2.6 4.6 5.3 3.8 2.2
93. Erittelemätön 0.3 0.2 0.4 0.3 0.6 0.3 0.6 0.7 1.3 0.8
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 3.7 2.2 3.1 2.6 4.2 2.3 4.0 4.6 2.5 1.5
0-9. Kaikki ryhmät 163.1 100.0 119.5 100.0 180.1 100.0 85.7 100.0 166.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu