Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Marokkon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/3 - 2019/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
Viennistä0.30.20.30.40.2
Tuonnista0.10.10.00.00.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.10.10.20.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Marokkoon (MA) jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 13.2 2.7 25.4 10.0 16.10 3.9 16.5 3.4 20.1 7.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.0 0.2 2.2 0.9 0.6 0.1 0.7 0.1 0.9 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 5.9 1.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 5.3 1.1 2.1 0.8 1.5 0.3 2.0 0.4 0.3 0.1
08. Rehuaineet 0.5 0.1 19.6 7.8 13.0 3.0 13.1 2.7 17.4 6.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.2 0.0 0.7 0.3 0.9 0.2 0.4 0.1 0.9 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.1 0.8 0.3 0.8 0.2 0.7 0.1 0.5 0.2
11. Juomat 0.7 0.1 0.8 0.3 0.8 0.2 0.7 0.1 0.5 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.9 0.8 5.8 2.3 11.1 2.5 4.6 0.9 0.9 0.3
24. Puutavara ja korkki 0.7 0.1 0.6 0.2 0.5 0.1 0.3 0.0 0.3 0.1
25. Paperimassa 2.3 0.5 0.5 0.2 1.2 0.3 2.3 0.5 0.4 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.1 0.0 0 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.2 0.0 3.9 1.5 8.7 2.0 1.1 0.2 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 134.6 27.6 115.1 45.6 132.1 30.6 154.4 31.8 132.0 47.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 34.3 7.0 22.1 8.7 24.2 5.6 19.2 3.9 16.9 6.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 57.2 11.7 40.4 16.0 69.1 16.0 105.4 21.7 94.10 33.8
34. Kaasut 43.2 8.9 52.7 20.8 38.9 9.0 29.9 6.1 20.3 7.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0 0.0 4.4 1.7 0 0.0 0 0.0 0.4 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0 0.0 4.1 1.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 38.7 7.9 33.9 13.4 13.1 3.0 28.4 5.8 29.9 10.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 24.3 5.0 23.9 9.5 1.9 0.4 15.3 3.1 17.7 6.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.0 1.2 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.6 0.3 1.2 0.5 0.7 0.1 1.10 0.4 2.8 1.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 10.3 2.1 4.8 1.9 5.5 1.3 9.4 1.9 6.5 2.3
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.1 0.6 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.5 0.3 1.9 0.8 4.3 1.0 0.9 0.2 1.10 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9.3 1.9 8.5 3.4 10.5 2.4 8.7 1.8 5.1 1.8
62. Kumituotteet 0.2 0.0 0.2 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.4 0.9 1.9 0.7 1.5 0.3 1.2 0.2 0.4 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.4 0.7 4.1 1.6 5.1 1.2 3.6 0.7 1.6 0.6
68. Muut metallit 0.1 0.0 0.2 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.3 0.3 2.1 0.8 3.0 0.7 2.7 0.5 2.4 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 278.9 57.2 49.1 19.4 239.4 55.4 256.8 52.9 76.6 27.2
71. Voimakoneet ja moottorit 2.6 0.5 0.3 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 13.2 2.7 8.6 3.4 7.1 1.6 12.2 2.5 7.4 2.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.5 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.8 0.4 1.10 0.8 1.7 0.4 2.3 0.5 4.9 1.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.8 0.1 0.5 0.2 0.5 0.1 0.8 0.2 0.7 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.10 0.2 0.9 0.3 1.7 0.4 1.8 0.4 0.7 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7.1 1.5 5.6 2.2 6.2 1.4 4.9 1.0 4.3 1.5
78. Moottoriajoneuvot 0.10 0.2 0.10 0.4 1.8 0.4 6.2 1.3 7.1 2.5
79. Muut kuljetusvälineet 251.2 51.5 30.6 12.1 219.7 50.9 228.3 47.0 51.1 18.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 5.3 1.1 7.4 2.9 5.3 1.2 11.2 2.3 11.6 4.1
87. Kojeet,mittarit yms. 3.10 0.8 1.8 0.7 2.6 0.6 1.5 0.3 2.4 0.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2
89. Muut valmiit tavarat 0.9 0.2 4.10 2.0 2.5 0.6 9.3 1.9 8.5 3.0
9. Muut tavarat 3.5 0.7 2.5 1.0 2.10 0.7 4.6 0.9 4.3 1.5
93. Erittelemätön 1.8 0.4 0.7 0.3 1.2 0.3 2.5 0.5 2.3 0.8
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1.7 0.3 1.8 0.7 1.8 0.4 2.2 0.4 1.10 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 487.8 100.0 252.5 100.0 431.8 100.0 485.5 100.0 280.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Marokosta (MA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/3 - 2019/7

2019 / 32019 / 42019 / 52019 / 62019 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 22.9 16.7 19.8 16.8 17.2 21.9 13.6 13.9 12.7 8.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.3 3.1 4.4 3.7 3.6 4.6 4.4 4.4 4.7 3.1
05. Hedelmät ja kasvikset 17.6 12.8 14.4 12.3 12.10 16.5 8.2 8.3 7.2 4.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.8 1.3 1.4 1.1 8.3 10.6 4.5 4.5 5.6 3.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.8 0.5 0.1 0.0 7.6 9.6 2.9 3.0 4.7 3.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.1 0.7 1.4 1.1 0.7 0.9 1.6 1.6 0.9 0.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.1 1.5 6.3 5.3 1.4 1.7 5.6 5.7 2.2 1.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.10 1.4 6.3 5.3 1.3 1.5 5.3 5.4 2.2 1.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 70.10 51.9 48.9 41.7 6.10 8.9 43.8 44.7 87.0 58.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.4 0.2 4.8 4.1 4.8 6.1 4.10 5.0 4.7 3.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.1 0.8 4.2 3.5 0.9 1.1 2.1 2.1 3.6 2.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 0.3 0.9 0.7 0.3 0.3 0.8 0.8 0.10 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 68.2 49.8 38.7 33.0 0.4 0.5 35.4 36.2 77.5 52.1
57. Muovit, valmistamattomat 0.9 0.6 0.5 0.4 0.7 0.8 0.7 0.7 0.5 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.6 1.9 3.3 2.7 8.5 10.8 2.9 2.9 5.5 3.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.5 1.2 1.0 1.4 1.7 0.9 0.9 1.0 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 0.8 0.5 1.1 0.9 1.4 1.7 0.9 0.9 1.1 0.7
67. Rauta ja teräs 0 0.0 0 0.0 5.4 6.8 0 0.0 3.2 2.1
68. Muut metallit 0.7 0.5 0.7 0.5 0 0.0 0.4 0.4 0.1 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 15.4 11.2 16.0 13.6 12.10 16.5 12.6 12.8 17.4 11.7
71. Voimakoneet ja moottorit 2.6 1.9 3.1 2.6 1.9 2.3 1.9 1.9 2.1 1.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.7 0.5 0.6 0.5 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 10.8 7.8 8.3 7.0 7.5 9.6 8.7 8.9 10.6 7.1
79. Muut kuljetusvälineet 0.8 0.5 3.9 3.3 2.9 3.6 1.2 1.2 3.9 2.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 15.10 11.7 16.6 14.2 17.9 22.8 12.3 12.5 14.5 9.7
84. Vaatteet 13.4 9.8 14.4 12.2 15.1 19.3 8.8 9.0 12.1 8.1
85. Jalkineet 0.10 0.7 1.1 0.9 0.9 1.1 1.10 2.0 1.2 0.8
89. Muut valmiit tavarat 0.7 0.4 0.6 0.5 0.9 1.1 0.6 0.6 0.6 0.4
9. Muut tavarat 5.4 3.9 5.3 4.4 5.4 6.8 2.9 2.9 4.1 2.7
93. Erittelemätön 1.7 1.2 1.3 1.1 1.3 1.6 0.4 0.4 1.0 0.7
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 3.7 2.7 3.10 3.3 4.2 5.2 2.5 2.5 3.1 2.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 136.8 100.0 117.2 100.0 78.2 100.0 97.8 100.0 148.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu