Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Marokkon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Marokkoon (MA) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 26.9 10.0 31.1 12.4 24.4 8.7 37.8 13.3 37.2 18.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.9 0.3 0.4 0.1 0.6 0.2 2.0 0.7 3.2 1.6
04. Vilja ja viljatuotteet 7.6 2.8 0.9 0.3 0.6 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 9.4 3.5 12.7 5.0 6.3 2.2 17.4 6.1 14.6 7.1
08. Rehuaineet 8.2 3.0 16.1 6.4 16.8 6.0 17.5 6.1 18.3 8.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.10 0.3 1.0 0.4 0.1 0.0 0.4 0.1 0.3 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.2 1.6 0.6 0.2 0.1 0.4 0.1 1.2 0.6
11. Juomat 0.7 0.2 1.6 0.6 0.1 0.0 0.4 0.1 1.2 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.6 1.3 4.6 1.8 2.4 0.8 6.1 2.1 5.10 2.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.6 0.2 0 0.0 0.4 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0
25. Paperimassa 1.5 0.5 1.5 0.6 0.6 0.2 2.0 0.7 1.9 0.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.9 0.3 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.2 0.7 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.1 0.0 2.2 0.9 0.1 0.0 2.9 1.0 2.8 1.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 78.9 29.2 106.6 42.6 111.7 39.9 100.6 35.4 32.9 16.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 10.4 3.8 16.0 6.4 8.10 3.2 0 0.0 5.0 2.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 46.5 17.2 66.8 26.7 81.8 29.3 74.5 26.3 0.1 0.0
34. Kaasut 22.2 8.2 23.9 9.6 21.0 7.5 26.1 9.2 27.9 13.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.1 0.1 0.0 16.7 5.9 14.4 5.1 14.9 7.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.1 0.1 0.0 16.7 5.9 14.4 5.1 14.9 7.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 43.2 16.0 10.5 4.2 11.0 3.9 8.10 3.2 9.2 4.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 31.2 11.5 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1 0.10 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.6 0.9 2.8 1.1 2.6 0.9 0.1 0.0 0.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.2 0.8 1.2 0.5 2.4 0.9 1.5 0.5 1.2 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.3 0.6 0.2 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 5.7 2.1 4.1 1.6 4.3 1.5 5.3 1.9 5.8 2.8
58. Muovit, valmistetut 0.7 0.2 0.4 0.1 0.5 0.2 0.8 0.3 0.4 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.4 0.1 1.2 0.5 0.7 0.2 0.8 0.3 0.7 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 12.3 4.5 15.1 6.0 16.2 5.8 16.3 5.7 10.1 4.9
62. Kumituotteet 0.2 0.1 1.0 0.4 0.6 0.2 0.6 0.2 0.4 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.2 1.9 7.6 3.0 6.3 2.2 7.9 2.8 4.2 2.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.4 1.2 2.10 1.2 5.1 1.8 3.8 1.3 2.9 1.4
67. Rauta ja teräs 0.1 0.0 0.7 0.3 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
68. Muut metallit 0.4 0.1 0.1 0.0 1.3 0.4 0.4 0.1 1.3 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.1 1.1 2.8 1.1 2.8 1.0 3.6 1.3 1.4 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 91.6 33.9 66.4 26.5 90.2 32.3 89.8 31.7 87.5 42.9
71. Voimakoneet ja moottorit 0.10 0.3 2.1 0.8 0.8 0.3 0.9 0.3 9.6 4.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9.5 3.5 10.2 4.1 11.5 4.1 11.1 3.9 3.1 1.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.6 1.3 4.3 1.7 3.7 1.3 9.4 3.3 2.1 1.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.6 0.9 0.9 0.3 0.8 0.3 0.6 0.2 0.9 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.7 0.6 1.6 0.6 1.2 0.4 0.3 0.1 1.3 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.8 2.1 5.8 2.3 8.3 2.9 6.10 2.4 5.2 2.5
78. Moottoriajoneuvot 4.0 1.5 2.0 0.8 0.9 0.3 2.1 0.7 1.6 0.8
79. Muut kuljetusvälineet 63.7 23.6 39.8 15.9 63.3 22.6 58.7 20.7 63.7 31.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 10.7 3.9 11.8 4.7 3.10 1.4 5.4 1.9 3.4 1.7
85. Jalkineet 0 0.0 0.7 0.3 0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 7.3 2.7 6.3 2.5 1.8 0.6 2.4 0.8 1.7 0.8
89. Muut valmiit tavarat 2.9 1.1 4.4 1.8 1.9 0.7 2.6 0.9 1.6 0.7
9. Muut tavarat 2.3 0.8 2.7 1.1 3.2 1.1 4.4 1.5 2.0 1.0
93. Erittelemätön 0.5 0.2 0.10 0.4 1.2 0.4 2.4 0.8 0.6 0.3
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 1.8 0.7 1.8 0.7 1.10 0.7 2.0 0.7 1.5 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 270.2 100.0 249.10 100.0 279.5 100.0 283.6 100.0 203.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Marokosta (MA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 14.1 13.3 18.7 15.4 27.8 24.3 24.0 26.8 28.9 21.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 5.1 4.8 5.3 4.3 7.9 6.9 5.3 5.8 6.4 4.6
05. Hedelmät ja kasvikset 8.5 8.0 12.7 10.5 18.8 16.5 18.2 20.3 21.2 15.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.1 3.8 1.5 1.2 2.8 2.4 1.9 2.0 1.4 1.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.6 2.4 0.2 0.1 1.8 1.6 0 0.0 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.5 1.3 1.3 1.0 0.9 0.8 1.6 1.7 1.4 1.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.3 1.1 1.7 1.4 1.1 0.9 1.8 1.9 1.5 1.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.3 1.1 1.7 1.4 1.1 0.9 1.8 1.9 1.2 0.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 34.3 32.4 51.9 42.9 46.8 41.0 17.8 19.8 57.6 42.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.4 0.3 7.4 6.1 4.5 3.9 0.4 0.4 0.7 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.2 2.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.3 0.3 0.2 0.8 0.6 0.3 0.3 2.0 1.4
56. Lannoitteet, valmistetut 31.6 29.7 44.2 36.5 41.5 36.3 17.1 19.1 55.0 40.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.10 3.7 4.5 3.7 2.5 2.1 3.5 3.8 3.6 2.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.7 0.9 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 1.5 1.4 0.7 0.6 1.5 1.3 1.6 1.7 1.2 0.8
68. Muut metallit 1.5 1.4 1.6 1.3 0 0.0 1.2 1.2 1.4 1.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.1 0.1 1.3 1.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 26.2 24.7 25.4 21.0 16.10 14.8 23.1 25.7 28.0 20.4
71. Voimakoneet ja moottorit 3.3 3.1 3.7 3.0 2.9 2.5 3.6 4.0 3.7 2.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.9 0.8 0.8 0.6 0.5 0.4 0.8 0.9 0.8 0.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 8.8 8.3 7.3 6.0 7.2 6.3 6.9 7.7 6.0 4.4
78. Moottoriajoneuvot 4.7 4.4 9.6 7.9 3.3 2.9 9.1 10.1 13.4 9.7
79. Muut kuljetusvälineet 8.3 7.8 4.1 3.4 2.10 2.6 2.7 3.0 4.2 3.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 16.3 15.4 12.8 10.6 12.7 11.1 13.6 15.1 11.4 8.3
84. Vaatteet 14.1 13.3 9.9 8.2 9.8 8.6 11.6 12.9 9.6 7.0
85. Jalkineet 0.7 0.6 1.1 0.9 1.2 1.0 0.7 0.7 0.8 0.5
89. Muut valmiit tavarat 0.7 0.6 1.1 0.9 0.10 0.8 0.7 0.7 0.4 0.3
9. Muut tavarat 5.10 5.6 4.8 3.9 3.8 3.3 4.3 4.8 4.8 3.4
93. Erittelemätön 2.1 1.9 2.1 1.7 1.9 1.6 1.2 1.3 2.5 1.8
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 3.9 3.7 2.8 2.3 2.0 1.7 3.2 3.5 2.3 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 105.9 100.0 121.0 100.0 114.0 100.0 89.7 100.0 136.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu