Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Marokkon ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.20.20.20.20.1
Tuonnista0.10.10.10.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Marokkon kanssa, vienti Marokkoon ja tuonti Marokosta vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Marokko oli USAn 68. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 5 sijaa. Kuukauden 222 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 52.9 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Marokkon kanssa oli 60 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Marokosta supistui voimakkasti eli 45.4 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 81 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Marokosta olivat Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), joka edusti 18.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 11.3 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 10.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Marokkoon supistui rajusti (56.3 prosentilla) edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 141 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 22.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 15.1 % sekä Sitc081 (rehuaineet) 11.4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-34.8 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 2.1 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 732 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 1.4 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 24.9 % ja viennin arvon osalla 39.1 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), arvon ollessa 276 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 290 miljoonaa dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Marokkon välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 638 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Marokkoon (MA) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 37,2 18.2 21,9 14.9 38,9 27.6 21,3 12.2 26,9 19.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3,2 1.6 1,3 0.8 2,4 1.6 0,3 0.1 1,2 0.8
04. Vilja ja viljatuotteet 0,3 0.1 1,6 1.1 5,8 4.1 0,2 0.1 1,4 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 14,6 7.1 5,6 3.8 4,10 3.5 3,5 2.0 8,3 5.9
08. Rehuaineet 18,3 8.9 13,1 8.9 25,3 18.0 17,2 9.8 16,1 11.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,3 0.1 0,3 0.2 0,6 0.4 0,3 0.2 0,1 0.1
1. Juomat ja tupakka 1,2 0.6 0,2 0.1 0,2 0.1 0 0.0 0,1 0.0
11. Juomat 1,2 0.6 0,2 0.1 0,2 0.1 0 0.0 0,1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5,10 2.9 26,7 18.1 2,4 1.6 15,0 8.6 8,1 5.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,1 0.0 22,10 15.6 0,1 0.1 9,6 5.5 4,6 3.3
25. Paperimassa 1,9 0.9 1,0 0.7 0,4 0.2 0,7 0.4 0,6 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0,7 0.3 0 0.0 0,5 0.3 0,3 0.2 0,1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2,8 1.4 2,0 1.3 1,2 0.8 3,7 2.1 2,3 1.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0,3 0.1 0,6 0.4 0,1 0.0 0,5 0.3 0,2 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 32,9 16.1 14,5 9.8 24,9 17.7 82,6 47.2 60,10 43.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 5,0 2.5 4,6 3.1 6,0 4.3 7,0 4.0 6,5 4.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,1 0.0 2,3 1.5 1,4 1.0 66,4 37.9 33,1 23.5
34. Kaasut 27,9 13.6 7,8 5.3 17,5 12.4 9,3 5.3 21,4 15.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 14,9 7.3 0,9 0.6 17,3 12.3 0,1 0.0 0,1 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0 0.0 0 0.0 5,5 3.9 0 0.0 0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 14,9 7.3 0,1 0.0 9,8 6.9 0 0.0 0 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0 0.0 0,9 0.6 2,2 1.5 0,1 0.0 0,1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9,2 4.5 7,1 4.8 5,7 4.0 12,9 7.3 15,0 10.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0,10 0.5 1,2 0.8 0,5 0.3 7,4 4.2 3,6 2.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.1 0,1 0.0 2,1 1.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1,2 0.6 1,0 0.7 1,8 1.2 1,8 1.0 1,8 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,2 0.1 0,4 0.2 0,4 0.3 0,6 0.3 0,7 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 5,8 2.8 3,3 2.2 2,0 1.4 2,4 1.3 5,9 4.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,7 0.3 0,10 0.6 0,9 0.6 0,8 0.4 0,8 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10,1 4.9 6,6 4.4 4,9 3.4 3,6 2.0 4,9 3.5
62. Kumituotteet 0,4 0.1 0,3 0.2 0,2 0.1 1,2 0.6 0,5 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4,2 2.1 4,3 2.9 3,6 2.5 1,3 0.7 2,9 2.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2,9 1.4 0,1 0.1 0,1 0.0 0,5 0.3 0,7 0.4
68. Muut metallit 1,3 0.6 0,3 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,4 0.7 1,4 0.9 1,1 0.7 0,5 0.3 0,10 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 87,5 42.9 62,2 42.3 43,3 30.8 29,9 17.1 20,1 14.2
71. Voimakoneet ja moottorit 9,6 4.7 5,8 3.9 0,9 0.6 0,6 0.3 4,4 3.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3,1 1.5 1,5 1.0 1,1 0.8 0,3 0.2 1,3 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,1 1.0 2,1 1.4 2,7 1.9 1,4 0.8 2,0 1.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,9 0.4 0,5 0.3 0,4 0.3 1,1 0.6 0,5 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,3 0.6 0,5 0.3 0,3 0.2 1,6 0.9 1,8 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5,2 2.5 2,2 1.5 3,7 2.6 2,1 1.2 2,7 1.9
78. Moottoriajoneuvot 1,6 0.8 0,9 0.6 0,4 0.3 1,9 1.1 4,10 3.5
79. Muut kuljetusvälineet 63,7 31.2 48,9 33.2 34,1 24.2 21,2 12.1 2,5 1.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,4 1.7 4,4 3.0 2,0 1.4 6,4 3.7 3,6 2.5
87. Kojeet,mittarit yms. 1,7 0.8 0,9 0.5 1,1 0.7 1,6 0.9 0,5 0.3
89. Muut valmiit tavarat 1,6 0.7 3,5 2.4 0,5 0.3 4,6 2.6 2,9 2.0
9. Muut tavarat 2,0 1.0 2,10 2.0 1,5 1.0 3,4 1.9 1,7 1.2
93. Erittelemätön 0,6 0.3 1,10 1.3 0,5 0.3 2,2 1.2 0,7 0.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1,5 0.7 1,0 0.7 1,0 0.7 1,3 0.7 1,0 0.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 203,10 100.0 147,1 100.0 140,6 100.0 174,8 100.0 141,0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Marokosta (MA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 28,9 21.0 17,8 13.9 15,4 12.6 10,9 17.9 8,10 11.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 6,4 4.6 8,7 6.8 6,7 5.5 4,0 6.5 4,6 5.6
05. Hedelmät ja kasvikset 21,2 15.5 8,1 6.3 7,1 5.8 5,9 9.7 3,6 4.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0 0.0 0,4 0.3 0,6 0.4 0 0.0 0 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,5 0.3 0,4 0.3 0,4 0.3 0,6 0.9 0,6 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,4 1.0 0,8 0.6 5,10 4.9 4,4 7.2 7,3 8.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,1 0.0 0 0.0 4,1 3.3 3,6 5.8 5,6 6.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,4 1.0 0,8 0.6 1,7 1.4 0,9 1.4 1,6 2.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,5 1.1 2,3 1.8 3,2 2.6 2,8 4.5 2,3 2.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,2 0.8 2,2 1.7 3,2 2.6 2,6 4.3 2,3 2.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 57,6 42.1 83,1 65.0 64,2 52.5 17,2 28.2 19,6 24.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,7 0.4 5,4 4.2 8,1 6.6 0,3 0.5 4,0 4.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,0 1.4 0,3 0.2 0,6 0.5 0,9 1.4 0,6 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 55,0 40.1 77,3 60.4 55,3 45.3 15,8 25.9 14,8 18.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3,6 2.6 2,5 1.9 2,5 2.0 2,4 3.9 4,1 5.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,8 0.5 0,6 0.4 0,3 0.2 0,3 0.4 0,9 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 1,2 0.8 0,10 0.7 1,3 1.1 0,8 1.2 0,8 0.9
68. Muut metallit 1,4 1.0 0,8 0.6 0,7 0.6 0,7 1.1 2,2 2.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 28,0 20.4 17,5 13.7 25,8 21.1 15,3 25.1 15,2 18.6
71. Voimakoneet ja moottorit 3,7 2.6 5,7 4.4 6,7 5.4 2,7 4.4 1,9 2.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0,8 0.5 0,8 0.6 0,5 0.4 0,7 1.1 0,6 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 6,0 4.4 4,3 3.3 3,5 2.9 2,7 4.4 3,8 4.6
78. Moottoriajoneuvot 13,4 9.7 4,6 3.6 13,10 11.4 7,8 12.7 8,6 10.6
79. Muut kuljetusvälineet 4,2 3.0 2,2 1.7 1,2 0.9 1,5 2.4 0,3 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 11,4 8.3 2,9 2.2 4,3 3.5 6,6 10.8 12,8 15.7
84. Vaatteet 9,6 7.0 2,0 1.6 2,10 2.4 4,2 6.8 10,7 13.1
85. Jalkineet 0,8 0.5 0,1 0.1 0,4 0.3 1,6 2.5 1,2 1.4
89. Muut valmiit tavarat 0,4 0.3 0,6 0.4 0,8 0.6 0,3 0.5 0,4 0.4
9. Muut tavarat 4,8 3.4 1,3 1.0 1,2 0.9 1,4 2.3 11,5 14.1
93. Erittelemätön 2,5 1.8 0,5 0.4 0,3 0.2 0,4 0.6 9,3 11.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 2,3 1.7 0,8 0.6 0,9 0.7 1,1 1.7 2,3 2.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 136,10 100.0 127,9 100.0 122,1 100.0 60,8 100.0 81,3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu