Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.20.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Uuden-Seelannin kanssa, vienti Uuteen-Seelantiin ja tuonti Uudesta-Seelannista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Uusi-Seelanti oli USAn 48. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden 616 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 18.0 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Uuden-Seelannin kanssa oli Yhdysvalloille 51 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Uudesta-Seelannista supistui 0.5 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 333 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Uudesta-Seelannista olivat Sitc011 (naudanliha,tuore,jäähdytetty,jäädytetty), joka edusti 25.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc112 (alkoholipitoiset juomat) 9.7 % sekä Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten) 5.3 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Uuteen-Seelantiin supistui 32.1 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 283 miljoonaa dollaria elokuussa 2020.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 5.0 miljardiin dollariin, laskun ollessa 7.9 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.1 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 1.7 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc011 (naudanliha,tuore,jäähdytetty,jäädytetty), arvon ollessa 711 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 349 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 18.9 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 884 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 354 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Uuteen-Seelantiin (NZ) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 37.5 20.2 42.7 19.8 33.0 15.6 32.5 12.8 62.10 22.3
00. Elävät eläimet 0 0.0 0.10 0.4 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 2.5 1.3 3.2 1.4 2.3 1.1 2.9 1.1 2.10 1.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6.3 3.4 7.5 3.5 6.9 3.3 6.1 2.4 6.8 2.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.9 1.0 1.5 0.7 1.5 0.7 0.9 0.3 1.0 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 2.2 1.1 1.4 0.6 7.5 3.5 1.5 0.6 8.4 2.9
05. Hedelmät ja kasvikset 7.3 3.9 3.9 1.8 4.6 2.2 7.6 3.0 10.5 3.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3.6 1.9 3.5 1.6 3.0 1.4 4.10 1.9 6.4 2.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.7 0.3 0.5 0.2 0.7 0.3 0.6 0.2 1.3 0.4
08. Rehuaineet 8.6 4.6 15.6 7.2 3.1 1.5 2.5 1.0 19.7 7.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.9 2.6 5.3 2.4 3.7 1.7 5.9 2.3 6.3 2.2
1. Juomat ja tupakka 1.9 1.0 2.7 1.2 2.6 1.2 1.10 0.8 3.5 1.2
11. Juomat 1.9 1.0 2.7 1.2 2.6 1.2 1.10 0.8 3.5 1.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.0 1.6 2.8 1.3 2.4 1.1 2.2 0.9 3.5 1.2
24. Puutavara ja korkki 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2 0.8 0.3
28. Malmit ja metalliromu 0.6 0.3 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.8 0.9 1.9 0.9 1.6 0.7 0.9 0.3 2.1 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 5.4 2.9 0.4 0.2 3.7 1.7 0.4 0.1 0.5 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5.4 2.9 0.3 0.1 3.7 1.7 0.4 0.1 0.4 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.6 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 31.4 16.9 44.7 20.7 34.6 16.4 29.4 11.6 28.6 10.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.7 2.5 11.6 5.4 2.0 0.9 4.8 1.9 2.0 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.6 0.3 1.9 0.8 0.9 0.4 1.0 0.4 0.10 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0.10 0.5 1.2 0.5 0.5 0.2 0.9 0.3 1.5 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.0 2.7 9.3 4.3 9.8 4.6 5.6 2.2 6.8 2.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.5 1.9 4.6 2.1 3.5 1.6 4.6 1.8 5.3 1.8
56. Lannoitteet, valmistetut 0.2 0.1 0.1 0.0 3.2 1.5 0.2 0.1 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 3.4 1.8 4.1 1.9 3.2 1.5 3.5 1.4 3.5 1.2
58. Muovit, valmistetut 2.5 1.3 1.8 0.8 1.9 0.9 1.9 0.7 3.0 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11.0 5.9 10.7 4.9 9.9 4.7 7.3 2.9 5.8 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10.4 5.6 10.4 4.8 10.1 4.7 12.6 5.0 16.6 5.9
62. Kumituotteet 0.10 0.5 0.6 0.3 0.10 0.4 1.4 0.5 1.3 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.7 0.2 0.7 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.1 1.1 1.10 0.9 1.6 0.7 1.9 0.7 2.5 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.1 0.6 1.7 0.8 2.3 1.1 2.6 1.0 3.4 1.2
66. Kivennäisainetuotteet 1.1 0.5 1.6 0.7 0.9 0.4 1.6 0.6 2.10 1.0
67. Rauta ja teräs 0.6 0.3 0.4 0.2 0.6 0.3 0.5 0.2 0.6 0.2
68. Muut metallit 0.4 0.2 0.3 0.1 0.6 0.3 0.7 0.3 1.1 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.1 2.2 3.8 1.7 3.1 1.5 3.5 1.4 4.4 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 62.5 33.6 71.6 33.1 87.4 41.4 119.2 47.1 111.5 39.4
71. Voimakoneet ja moottorit 5.5 2.9 9.1 4.2 9.1 4.3 6.4 2.5 6.8 2.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.4 2.9 9.4 4.3 9.6 4.5 9.0 3.5 10.3 3.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.3 1.3 0.6 0.6 0.3 0.8 0.3 0.8 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9.6 5.1 8.7 4.0 9.9 4.7 10.0 3.9 16.8 5.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.8 2.0 2.0 0.9 3.4 1.6 3.4 1.3 3.4 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.2 2.2 5.8 2.7 8.8 4.2 8.5 3.4 11.5 4.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7.4 3.9 7.6 3.5 9.9 4.7 7.1 2.8 9.5 3.4
78. Moottoriajoneuvot 7.5 4.0 9.2 4.3 9.0 4.3 14.0 5.5 22.9 8.1
79. Muut kuljetusvälineet 19.0 10.2 18.9 8.7 27.4 12.9 60.3 23.8 29.8 10.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 15.8 8.5 19.8 9.2 19.1 9.0 23.7 9.3 28.2 10.0
82. Huonekalut 0.7 0.4 0.7 0.3 0.7 0.3 0.10 0.4 0.6 0.2
84. Vaatteet 0.6 0.3 1.1 0.5 0.8 0.4 0.7 0.3 1.2 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 7.9 4.2 9.6 4.4 10.1 4.8 12.6 5.0 12.5 4.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.3 0.1 0.4 0.2 0.5 0.2 0.5 0.2 0.7 0.2
89. Muut valmiit tavarat 6.2 3.3 7.5 3.5 6.6 3.1 8.3 3.3 12.5 4.4
9. Muut tavarat 17.9 9.6 21.0 9.7 18.5 8.7 31.4 12.4 27.2 9.6
93. Erittelemätön 2.2 1.2 2.3 1.1 1.3 0.6 2.0 0.8 2.5 0.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.5 0.3 0.1 0.0 0 0.0 8.7 3.4 1.4 0.5
97. Kulta, ei monetaarinen 0.3 0.1 0.7 0.3 0.4 0.1 1.5 0.6 0.2 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 14.3 7.7 16.10 7.8 16.0 7.6 18.4 7.2 21.4 7.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 185.8 100.0 215.9 100.0 210.10 100.0 253.1 100.0 282.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Uudesta-Seelannista (NZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 204.2 53.9 167.7 50.0 179.9 50.4 250.4 55.6 167.3 50.2
00. Elävät eläimet 0 0.0 0 0.0 0.4 0.1 0.7 0.1 0.2 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 138.10 36.7 84.8 25.3 97.10 27.4 163.8 36.4 107.2 32.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 25.10 6.9 33.10 10.1 19.9 5.6 30.4 6.7 17.9 5.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 14.3 3.8 9.2 2.7 8.10 2.5 9.3 2.1 13.5 4.0
05. Hedelmät ja kasvikset 14.6 3.9 27.9 8.3 44.2 12.4 32.7 7.3 19.7 5.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.1 1.1 6.7 2.0 3.3 0.9 6.6 1.4 3.3 1.0
08. Rehuaineet 5.1 1.3 3.10 1.2 4.2 1.2 4.9 1.1 4.6 1.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.2 0.3 1.4 0.4 1.1 0.3 2.1 0.5 0.9 0.2
1. Juomat ja tupakka 47.2 12.5 43.3 12.9 46.7 13.1 25.9 5.7 32.7 9.8
11. Juomat 47.2 12.5 43.3 12.9 46.7 13.1 25.9 5.7 32.7 9.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 18.10 5.0 12.10 3.9 27.6 7.7 24.6 5.5 21.3 6.4
24. Puutavara ja korkki 10.10 2.9 4.5 1.3 12.6 3.5 14.5 3.2 16.1 4.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0 0.7 0.1 0.6 0.2
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.2 0.1 5.2 1.4 0.1 0.0 0.1 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7.3 1.9 7.6 2.3 9.4 2.6 9.0 2.0 4.5 1.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.9 0.2 1.0 0.3 2.0 0.5 2.7 0.6 4.3 1.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.9 0.2 1.0 0.3 2.0 0.5 2.3 0.5 4.3 1.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 27.7 7.3 36.0 10.7 26.10 7.5 41.5 9.2 17.2 5.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.5 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 5.3 1.2 1.3 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 4.3 1.1 2.8 0.8 1.9 0.5 3.9 0.9 0.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.3 1.4 6.7 2.0 8.0 2.2 5.6 1.2 3.3 1.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.3 1.4 0.4 1.6 0.4 2.9 0.6 1.5 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 0.6 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0
58. Muovit, valmistetut 0.4 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.1 0.3 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 15.9 4.2 24.10 7.4 15.1 4.2 22.8 5.1 10.8 3.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 9.10 2.6 4.2 1.2 7.3 2.0 8.1 1.8 8.1 2.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.8 0.5 0.4 0.1 1.9 0.5 1.6 0.3 2.0 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.8 0.5 0.7 0.2 1.6 0.4 2.1 0.5 1.9 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.8 0.2 0.6 0.1 0.4 0.1
67. Rauta ja teräs 4.0 1.0 1.5 0.4 1.1 0.3 1.1 0.2 0.7 0.2
68. Muut metallit 0.9 0.2 0.2 0.1 0.2 0.0 0.3 0.1 0.8 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.1 0.3 1.0 0.3 1.9 0.5 2.3 0.5 2.1 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 37.7 9.9 29.9 8.9 28.3 7.9 44.8 9.9 36.1 10.8
71. Voimakoneet ja moottorit 2.4 0.6 0.6 0.2 1.3 0.3 1.8 0.4 1.6 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.9 2.3 11.5 3.4 9.4 2.6 16.3 3.6 11.9 3.6
73. Metalliteollisuuskoneet 2.1 0.5 0.6 0.2 0.10 0.3 2.7 0.6 1.6 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.1 1.9 8.9 2.7 5.7 1.6 8.7 1.9 9.8 2.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 0.1 0.6 0.2 0.8 0.2 1.0 0.2 0.7 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.2 0.3 2.2 0.7 2.7 0.8 2.9 0.6 2.5 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.1 1.1 5.2 1.5 6.9 1.9 9.3 2.1 5.8 1.7
78. Moottoriajoneuvot 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2 0.8 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 11.4 3.0 0.1 0.0 0.7 0.2 1.6 0.3 1.6 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 18.8 5.0 16.3 4.8 23.3 6.5 30.3 6.7 28.8 8.6
84. Vaatteet 0.2 0.0 0.8 0.2 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 15.7 4.1 11.0 3.3 18.9 5.3 23.1 5.1 21.1 6.3
89. Muut valmiit tavarat 2.8 0.7 3.10 1.2 3.5 1.0 6.1 1.3 6.8 2.0
9. Muut tavarat 13.5 3.5 24.3 7.2 15.4 4.3 22.4 5.0 18.1 5.4
93. Erittelemätön 12.9 3.4 22.7 6.8 13.9 3.9 20.7 4.6 16.5 4.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.7 0.2 1.2 0.4 1.2 0.3 1.3 0.3 1.3 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 378.5 100.0 335.3 100.0 357.1 100.0 450.3 100.0 333.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu