Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Uuden-Seelannin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.20.20.20.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Uuden-Seelannin kanssa, vienti Uuteen-Seelantiin ja tuonti Uudesta-Seelannista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Uusi-Seelanti oli Yhdysvaltain 53. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 566 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 3.3 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Uuden-Seelannin kanssa oli Yhdysvalloille 33 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Uudesta-Seelannista oli 9.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 299 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Uudesta-Seelannista olivat Sitc112 (alkoholipitoiset juomat), joka edusti 13.2 prosentin osuutta tuonnista, Sitc011 (naudanliha,tuore,jäähdytetty,jäädytetty) 11.2 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 8.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Uuteen-Seelantiin supistui 14.2 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 267 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 6.8 miljardiin dollariin, laskun ollessa 9.0 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.9 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 2.3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc011 (naudanliha,tuore,jäähdytetty,jäädytetty), arvon ollessa 835 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 487 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 20.6 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 957 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 114 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Uuteen-Seelantiin (NZ) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 32.5 12.8 62.10 22.3 41.6 16.4 39.10 12.3 44.5 16.7
01. Liha ja lihatuotteet 2.9 1.1 2.10 1.0 2.10 1.2 3.2 1.0 3.8 1.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6.1 2.4 6.8 2.4 6.7 2.6 4.8 1.5 6.6 2.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.9 0.3 1.0 0.3 0.1 0.0 0.7 0.2 0.5 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 1.5 0.6 8.4 2.9 0.9 0.3 1.3 0.4 1.6 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 7.6 3.0 10.5 3.7 7.4 2.9 8.6 2.6 11.2 4.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.10 1.9 6.4 2.2 4.10 1.9 5.6 1.7 5.3 2.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.2 1.3 0.4 1.0 0.4 1.1 0.3 0.4 0.1
08. Rehuaineet 2.5 1.0 19.7 7.0 12.6 5.0 10.1 3.1 9.7 3.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.9 2.3 6.3 2.2 5.4 2.1 4.7 1.4 5.8 2.2
1. Juomat ja tupakka 1.10 0.8 3.5 1.2 4.2 1.6 3.0 0.9 4.3 1.6
11. Juomat 1.10 0.8 3.5 1.2 4.2 1.6 3.0 0.9 4.3 1.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.2 0.9 3.5 1.2 2.8 1.1 2.1 0.6 2.7 1.0
24. Puutavara ja korkki 0.6 0.2 0.8 0.3 0.6 0.2 0.4 0.1 0.8 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 0.2 0.4 0.1 0.3 0.1 0.5 0.1 0.6 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.3 2.1 0.7 1.5 0.6 1.1 0.3 1.2 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.4 0.1 0.5 0.1 5.8 2.3 2.6 0.8 0.7 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.4 0.1 0.4 0.1 5.7 2.2 2.6 0.8 0.6 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.6 0.2 0.4 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 29.4 11.6 28.6 10.1 35.3 14.0 36.9 11.3 37.9 14.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.8 1.9 2.0 0.7 4.4 1.7 2.7 0.8 6.7 2.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.0 0.4 0.10 0.3 1.10 0.8 1.1 0.3 1.0 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.3 1.5 0.5 1.1 0.4 1.1 0.3 1.4 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.6 2.2 6.8 2.4 10.2 4.0 7.7 2.4 7.8 2.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.6 1.8 5.3 1.8 4.5 1.8 6.7 2.0 5.7 2.1
56. Lannoitteet, valmistetut 0.2 0.1 0.1 0.0 0.4 0.1 2.9 0.9 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 3.5 1.4 3.5 1.2 3.5 1.4 3.5 1.1 3.7 1.4
58. Muovit, valmistetut 1.9 0.7 3.0 1.0 3.4 1.3 3.4 1.0 3.1 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.3 2.9 5.8 2.0 6.2 2.4 8.3 2.5 8.9 3.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 12.6 5.0 16.6 5.9 15.1 6.0 14.4 4.4 15.5 5.8
62. Kumituotteet 1.4 0.5 1.3 0.4 1.5 0.6 1.4 0.4 1.2 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.2 0.7 0.2 0.5 0.2 0.3 0.1 0.8 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.9 0.7 2.5 0.9 3.9 1.5 2.3 0.7 2.6 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.6 1.0 3.4 1.2 2.6 1.0 3.4 1.0 2.4 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 1.6 0.6 2.10 1.0 1.9 0.7 2.2 0.7 1.9 0.7
67. Rauta ja teräs 0.5 0.2 0.6 0.2 0.3 0.1 0.5 0.1 0.6 0.2
68. Muut metallit 0.7 0.3 1.1 0.4 0.10 0.4 1.0 0.3 0.10 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.5 1.4 4.4 1.5 3.7 1.5 3.5 1.1 5.5 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 119.2 47.1 111.5 39.4 95.8 37.9 165.7 50.9 109.9 41.2
71. Voimakoneet ja moottorit 6.4 2.5 6.8 2.4 8.4 3.3 10.1 3.1 8.3 3.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9.0 3.5 10.3 3.6 11.7 4.6 9.7 3.0 10.3 3.8
73. Metalliteollisuuskoneet 0.8 0.3 0.8 0.3 1.1 0.4 3.1 0.9 1.4 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 10.0 3.9 16.8 5.9 11.1 4.4 13.4 4.1 17.3 6.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.4 1.3 3.4 1.2 3.0 1.2 3.1 0.9 3.3 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8.5 3.4 11.5 4.0 10.6 4.2 6.6 2.0 6.7 2.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 7.1 2.8 9.5 3.4 13.3 5.2 11.0 3.4 12.1 4.5
78. Moottoriajoneuvot 14.0 5.5 22.9 8.1 10.9 4.3 22.3 6.8 16.4 6.1
79. Muut kuljetusvälineet 60.3 23.8 29.8 10.5 26.0 10.3 86.7 26.6 34.5 12.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 23.7 9.3 28.2 10.0 27.8 11.0 28.9 8.9 24.7 9.2
82. Huonekalut 0.10 0.4 0.6 0.2 0.10 0.4 0.8 0.2 0.9 0.3
84. Vaatteet 0.7 0.3 1.2 0.4 1.9 0.7 1.5 0.4 0.10 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 12.6 5.0 12.5 4.4 13.1 5.2 13.9 4.3 12.5 4.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.5 0.2 0.7 0.2 0.5 0.2 0.8 0.2 0.7 0.2
89. Muut valmiit tavarat 8.3 3.3 12.5 4.4 10.7 4.2 11.3 3.5 9.2 3.4
9. Muut tavarat 31.4 12.4 27.2 9.6 24.4 9.6 31.6 9.7 26.8 10.0
93. Erittelemätön 2.0 0.8 2.5 0.9 3.5 1.4 2.7 0.8 2.4 0.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 8.7 3.4 1.4 0.5 0.1 0.0 3.6 1.1 0.3 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 1.5 0.6 0.2 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1 3.2 1.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 18.4 7.2 21.4 7.6 19.5 7.7 24.4 7.5 20.6 7.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 253.1 100.0 282.7 100.0 252.7 100.0 325.4 100.0 266.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Uudesta-Seelannista (NZ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 250.4 55.6 167.3 50.2 120.0 38.6 110.8 36.0 103.2 34.4
00. Elävät eläimet 0.7 0.1 0.2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 163.8 36.4 107.2 32.1 72.9 23.4 66.1 21.4 61.1 20.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 30.4 6.7 17.9 5.3 10.6 3.4 13.4 4.4 17.1 5.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 9.3 2.1 13.5 4.0 8.7 2.8 10.6 3.4 11.4 3.8
05. Hedelmät ja kasvikset 32.7 7.3 19.7 5.9 17.2 5.5 12.4 4.0 5.0 1.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6.6 1.4 3.3 1.0 3.10 1.3 3.8 1.2 3.9 1.3
08. Rehuaineet 4.9 1.1 4.6 1.4 3.4 1.1 3.0 1.0 2.7 0.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.1 0.5 0.9 0.2 3.2 1.0 1.5 0.5 1.7 0.6
1. Juomat ja tupakka 25.9 5.7 32.7 9.8 48.1 15.4 45.6 14.8 39.9 13.3
11. Juomat 25.9 5.7 32.7 9.8 48.1 15.4 45.6 14.8 39.9 13.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 24.6 5.5 21.3 6.4 25.10 8.3 23.0 7.5 24.6 8.2
24. Puutavara ja korkki 14.5 3.2 16.1 4.8 16.10 5.4 15.3 4.9 18.6 6.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.7 0.1 0.6 0.2 0.9 0.3 0.4 0.1 0.8 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9.0 2.0 4.5 1.3 7.7 2.5 7.2 2.3 4.10 1.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.7 0.6 4.3 1.3 1.8 0.6 2.8 0.9 2.5 0.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.3 0.5 4.3 1.3 1.8 0.6 2.8 0.9 2.5 0.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 41.5 9.2 17.2 5.1 22.1 7.1 22.2 7.2 28.2 9.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 5.3 1.2 1.3 0.4 0.2 0.0 1.1 0.3 0.1 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 3.9 0.9 0.1 0.0 0.3 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.6 1.2 3.3 1.0 5.6 1.8 8.4 2.7 6.5 2.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.9 0.6 1.5 0.4 3.1 1.0 2.3 0.7 2.4 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0 0.7 0.2
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 22.8 5.1 10.8 3.2 12.7 4.1 9.9 3.2 18.1 6.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.1 1.8 8.1 2.4 7.7 2.5 8.0 2.6 7.2 2.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.6 0.3 2.0 0.6 1.7 0.5 2.3 0.7 2.2 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.1 0.5 1.9 0.5 1.9 0.6 1.6 0.5 1.8 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.4 0.1
67. Rauta ja teräs 1.1 0.2 0.7 0.2 1.7 0.5 1.6 0.5 0.5 0.2
68. Muut metallit 0.3 0.1 0.8 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.3 0.5 2.1 0.6 1.8 0.5 1.8 0.6 1.9 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 44.8 9.9 36.1 10.8 35.4 11.4 34.2 11.1 38.7 12.9
71. Voimakoneet ja moottorit 1.8 0.4 1.6 0.5 1.3 0.4 0.10 0.3 1.8 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 16.3 3.6 11.9 3.6 7.3 2.3 9.2 3.0 11.4 3.8
73. Metalliteollisuuskoneet 2.7 0.6 1.6 0.5 3.5 1.1 1.8 0.6 2.2 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.7 1.9 9.8 2.9 8.7 2.8 10.1 3.3 8.1 2.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.0 0.2 0.7 0.2 0.9 0.3 0.10 0.3 1.2 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.9 0.6 2.5 0.7 1.9 0.6 1.8 0.6 2.7 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.3 2.1 5.8 1.7 9.5 3.1 6.7 2.2 7.7 2.5
78. Moottoriajoneuvot 0.7 0.2 0.8 0.2 0.8 0.2 1.2 0.4 0.6 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 1.6 0.3 1.6 0.5 1.8 0.6 1.9 0.6 3.3 1.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 30.3 6.7 28.8 8.6 27.2 8.7 24.3 7.9 27.5 9.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.9 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 23.1 5.1 21.1 6.3 22.3 7.2 19.7 6.4 22.4 7.5
89. Muut valmiit tavarat 6.1 1.3 6.8 2.0 4.1 1.3 4.1 1.3 3.8 1.2
9. Muut tavarat 22.4 5.0 18.1 5.4 23.0 7.4 37.3 12.1 28.3 9.4
93. Erittelemätön 20.7 4.6 16.5 4.9 20.8 6.7 35.5 11.5 26.7 8.9
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.3 0.3 1.3 0.4 1.3 0.4 1.3 0.4 1.4 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 450.3 100.0 333.3 100.0 310.10 100.0 307.9 100.0 299.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu