Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Japanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä5.75.34.54.34.4
Tuonnista5.84.53.74.24.8
Tavaroiden ulkomaankaupasta5.84.84.04.24.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Japanin kanssa, vienti Japaniin ja tuonti Japanista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Japanin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta elokuussa 2020 oli 4.6 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 4.4 %:a ja 4.8 %:a tuonnista. Elokuussa Japani oli Yhdysvaltain neljänneksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 14.9 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 19.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Japanin kanssa oli Yhdysvalloille 4.5 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Japanista supistui 21.6 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 9.7 miljardia dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Japanista olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 30.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 4.8 % sekä Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 4.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Japaniin supistui 14.9 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 5.2 miljardia dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), mikä edusti 8.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 7.0 % sekä Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 4.9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 118.4 miljardiin dollariin, laskun ollessa 19.8 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 75.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 43.2 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 23.5 % ja viennin arvon osalla 12.4 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 18.1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 3.8 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 31.9 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 48.8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Japaniin (JP) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1,061.0 19.4 923.8 19.2 809.5 16.9 889.3 18.3 826.1 15.9
00. Elävät eläimet 5.0 0.1 0.7 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 369.4 6.7 240.9 5.0 258.8 5.4 322.0 6.6 284.9 5.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 25.3 0.5 31.10 0.7 26.8 0.6 22.8 0.5 19.8 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 65.5 1.2 39.9 0.8 17.5 0.4 45.10 0.9 76.6 1.5
04. Vilja ja viljatuotteet 291.9 5.3 332.8 6.9 277.1 5.8 282.2 5.8 238.3 4.6
05. Hedelmät ja kasvikset 161.1 2.9 149.9 3.1 114.5 2.4 97.9 2.0 89.9 1.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.4 0.1 6.1 0.1 5.7 0.1 6.4 0.1 5.3 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 9.5 0.2 6.5 0.1 6.5 0.1 8.6 0.2 9.7 0.2
08. Rehuaineet 98.10 1.8 88.2 1.8 77.6 1.6 82.1 1.7 81.4 1.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 30.6 0.6 27.2 0.6 25.3 0.5 21.3 0.4 20.2 0.4
1. Juomat ja tupakka 29.3 0.5 33.3 0.7 23.8 0.5 20.3 0.4 22.9 0.4
11. Juomat 29.0 0.5 32.10 0.7 22.7 0.5 19.9 0.4 22.7 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.0 0.4 0.0 1.1 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 387.1 7.1 352.1 7.3 312.2 6.5 227.8 4.7 330.3 6.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.7 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 91.9 1.7 104.2 2.2 53.9 1.1 38.1 0.8 69.9 1.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 11.7 0.2 9.9 0.2 9.3 0.2 8.2 0.2 2.7 0.1
24. Puutavara ja korkki 53.8 1.0 47.1 1.0 40.4 0.8 32.9 0.7 47.1 0.9
25. Paperimassa 38.5 0.7 52.6 1.1 42.7 0.9 37.1 0.8 39.0 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6.6 0.1 7.1 0.1 8.1 0.2 4.7 0.1 7.1 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 21.3 0.4 15.2 0.3 16.10 0.4 12.6 0.3 14.8 0.3
28. Malmit ja metalliromu 151.5 2.8 105.6 2.2 130.7 2.7 85.4 1.8 140.2 2.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 11.3 0.2 10.5 0.2 10.4 0.2 9.3 0.2 9.4 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 617.3 11.3 331.1 6.9 531.7 11.1 638.3 13.2 484.9 9.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 49.7 0.9 15.7 0.3 41.8 0.9 44.1 0.9 25.6 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 239.6 4.4 59.5 1.2 71.1 1.5 154.0 3.2 59.2 1.1
34. Kaasut 327.10 6.0 256.0 5.3 418.10 8.8 440.3 9.1 400.1 7.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.8 0.1 2.8 0.1 2.7 0.1 1.4 0.0 2.9 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.9 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 4.6 0.1 1.1 0.0 1.6 0.0 0.8 0.0 1.9 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.5 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,006.0 18.4 976.4 20.3 887.9 18.6 823.8 17.0 812.9 15.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 192.1 3.5 180.4 3.8 144.0 3.0 156.7 3.2 183.6 3.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 97.10 1.8 82.1 1.7 88.4 1.9 64.4 1.3 70.1 1.3
53. Väri- ja parkitusaineet 15.6 0.3 18.8 0.4 13.6 0.3 12.7 0.3 12.9 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 370.0 6.8 360.1 7.5 369.8 7.7 351.3 7.2 278.6 5.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 37.10 0.7 41.5 0.9 42.10 0.9 36.9 0.8 40.0 0.8
56. Lannoitteet, valmistetut 8.4 0.2 16.5 0.3 7.10 0.2 4.10 0.1 6.2 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 100.7 1.8 95.8 2.0 65.9 1.4 63.6 1.3 68.10 1.3
58. Muovit, valmistetut 31.4 0.6 31.4 0.7 28.5 0.6 25.7 0.5 27.4 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 152.3 2.8 150.3 3.1 127.0 2.7 107.9 2.2 125.5 2.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 287.6 5.3 254.6 5.3 301.2 6.3 202.4 4.2 211.0 4.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.5 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0
62. Kumituotteet 12.6 0.2 11.8 0.2 10.5 0.2 12.1 0.2 12.4 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.9 0.1 2.8 0.1 2.10 0.1 3.8 0.1 3.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 34.9 0.6 46.2 1.0 36.2 0.8 34.5 0.7 37.2 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 17.6 0.3 21.1 0.4 18.1 0.4 14.6 0.3 14.1 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 42.3 0.8 43.8 0.9 40.7 0.9 42.3 0.9 49.4 0.9
67. Rauta ja teräs 12.9 0.2 11.3 0.2 9.3 0.2 8.3 0.2 7.6 0.1
68. Muut metallit 84.0 1.5 47.5 1.0 127.8 2.7 31.5 0.6 30.10 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 80.2 1.5 70.1 1.5 55.7 1.2 55.3 1.1 55.7 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,300.3 23.8 1,216.2 25.3 1,236.4 25.9 1,281.5 26.4 1,689.8 32.5
71. Voimakoneet ja moottorit 58.7 1.1 83.8 1.7 70.3 1.5 79.10 1.6 62.4 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 154.4 2.8 220.4 4.6 282.2 5.9 296.3 6.1 385.5 7.4
73. Metalliteollisuuskoneet 10.4 0.2 11.5 0.2 11.6 0.2 13.2 0.3 10.1 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 147.3 2.7 130.1 2.7 134.4 2.8 134.2 2.8 144.4 2.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 98.9 1.8 91.3 1.9 100.2 2.1 88.3 1.8 84.8 1.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 122.0 2.2 132.6 2.8 102.7 2.1 155.9 3.2 144.8 2.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 196.2 3.6 233.6 4.9 192.10 4.0 198.0 4.1 233.8 4.5
78. Moottoriajoneuvot 65.7 1.2 39.4 0.8 67.1 1.4 96.4 2.0 165.8 3.2
79. Muut kuljetusvälineet 447.1 8.2 273.9 5.7 275.3 5.8 219.7 4.5 458.7 8.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 683.1 12.5 633.8 13.2 590.7 12.4 677.8 14.0 712.9 13.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.6 0.1 3.4 0.1 3.3 0.1 3.10 0.1 3.9 0.1
82. Huonekalut 9.6 0.2 7.2 0.1 10.9 0.2 11.0 0.2 10.5 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 3.7 0.1 3.5 0.1 3.5 0.1 4.2 0.1 8.1 0.2
84. Vaatteet 13.5 0.2 8.9 0.2 9.5 0.2 12.9 0.3 19.1 0.4
85. Jalkineet 1.7 0.0 1.8 0.0 2.3 0.0 2.1 0.0 2.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 392.3 7.2 339.4 7.1 312.1 6.5 319.6 6.6 359.6 6.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 63.9 1.2 65.4 1.4 54.3 1.1 56.3 1.2 56.6 1.1
89. Muut valmiit tavarat 195.1 3.6 204.5 4.3 195.2 4.1 268.0 5.5 252.5 4.9
9. Muut tavarat 95.9 1.8 76.4 1.6 80.9 1.7 84.9 1.7 112.1 2.2
93. Erittelemätön 36.1 0.7 22.8 0.5 28.6 0.6 30.3 0.6 55.6 1.1
97. Kulta, ei monetaarinen 1.2 0.0 1.3 0.0 0.5 0.0 1.4 0.0 1.3 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 58.4 1.1 52.2 1.1 51.2 1.1 52.7 1.1 54.2 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,472.9 100.0 4,800.1 100.0 4,776.6 100.0 4,846.9 100.0 5,205.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Japanista (JP) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 67.4 0.7 40.8 0.6 42.8 0.6 56.2 0.7 57.4 0.6
01. Liha ja lihatuotteet 1.2 0.0 1.6 0.0 2.5 0.0 2.5 0.0 2.6 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 23.6 0.2 8.7 0.1 8.4 0.1 12.1 0.1 16.5 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 8.2 0.1 6.6 0.1 5.2 0.1 6.9 0.1 5.7 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 5.4 0.1 3.8 0.1 3.3 0.0 4.10 0.1 4.4 0.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.5 0.0 1.0 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 6.8 0.1 4.2 0.1 9.8 0.1 10.5 0.1 9.3 0.1
08. Rehuaineet 0.7 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 19.9 0.2 14.4 0.2 12.2 0.2 18.1 0.2 17.2 0.2
1. Juomat ja tupakka 17.2 0.2 20.6 0.3 6.6 0.1 12.3 0.1 18.7 0.2
11. Juomat 17.1 0.2 20.6 0.3 6.6 0.1 12.3 0.1 18.6 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 73.2 0.8 61.9 0.8 43.5 0.7 50.2 0.6 47.2 0.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 19.3 0.2 18.3 0.2 11.3 0.2 9.0 0.1 9.8 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.0 0.8 0.0 1.1 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 12.1 0.1 10.8 0.1 9.4 0.1 14.0 0.2 7.6 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 6.6 0.1 5.9 0.1 8.2 0.1 4.3 0.0 6.4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 31.3 0.3 22.10 0.3 10.5 0.2 18.3 0.2 19.3 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.8 0.0 3.3 0.0 3.2 0.0 3.5 0.0 3.3 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 35.10 0.4 35.9 0.5 37.2 0.6 51.3 0.6 39.4 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 35.8 0.4 35.8 0.5 37.2 0.6 51.3 0.6 39.4 0.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 6.4 0.1 5.1 0.1 3.8 0.1 4.3 0.1 3.10 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.6 0.0 0.10 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 1.0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 5.1 0.1 3.2 0.0 3.2 0.0 3.2 0.0 2.10 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.8 0.0 1.1 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,013.1 10.5 1,083.4 14.7 1,028.9 15.5 781.9 9.3 887.6 9.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 178.0 1.8 145.3 2.0 134.4 2.0 136.9 1.6 130.2 1.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 115.5 1.2 92.6 1.3 35.6 0.5 32.4 0.4 34.3 0.4
53. Väri- ja parkitusaineet 27.2 0.3 27.5 0.4 20.5 0.3 16.5 0.2 23.1 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 372.9 3.9 514.6 7.0 535.1 8.0 295.3 3.5 355.8 3.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 24.1 0.2 24.0 0.3 26.4 0.4 23.6 0.3 25.9 0.3
56. Lannoitteet, valmistetut 2.4 0.0 1.10 0.0 1.2 0.0 1.1 0.0 1.5 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 106.4 1.1 95.8 1.3 69.2 1.0 78.6 0.9 64.7 0.7
58. Muovit, valmistetut 47.10 0.5 46.2 0.6 34.9 0.5 35.1 0.4 37.3 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 139.1 1.4 135.7 1.8 172.1 2.6 162.8 1.9 215.2 2.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 675.8 7.0 598.7 8.1 465.5 7.0 469.8 5.6 463.7 4.8
62. Kumituotteet 164.8 1.7 119.9 1.6 105.8 1.6 110.3 1.3 114.6 1.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.6 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 2.3 0.0 1.10 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 23.2 0.2 18.9 0.3 12.5 0.2 13.4 0.2 13.7 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 45.2 0.5 37.8 0.5 30.3 0.5 29.0 0.3 34.2 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 87.2 0.9 74.6 1.0 68.3 1.0 66.5 0.8 61.3 0.6
67. Rauta ja teräs 97.3 1.0 132.5 1.8 75.3 1.1 73.5 0.9 58.7 0.6
68. Muut metallit 72.4 0.7 68.1 0.9 67.4 1.0 51.6 0.6 38.6 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 184.4 1.9 145.7 2.0 104.9 1.6 123.3 1.5 140.9 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 6,669.8 69.0 4,707.9 63.8 4,035.6 60.7 5,811.6 68.8 7,012.6 72.0
71. Voimakoneet ja moottorit 554.1 5.7 355.2 4.8 367.7 5.5 445.3 5.3 466.0 4.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 818.8 8.5 707.8 9.6 643.3 9.7 734.6 8.7 636.7 6.5
73. Metalliteollisuuskoneet 171.4 1.8 184.5 2.5 149.9 2.3 176.5 2.1 198.4 2.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 773.4 8.0 646.7 8.8 548.2 8.2 577.3 6.8 644.3 6.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 322.10 3.3 269.7 3.7 193.3 2.9 203.8 2.4 221.0 2.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 162.1 1.7 123.7 1.7 134.10 2.0 168.8 2.0 170.1 1.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 949.7 9.8 660.2 8.9 690.7 10.4 855.2 10.1 947.9 9.7
78. Moottoriajoneuvot 2,816.7 29.1 1,612.5 21.9 1,130.1 17.0 2,407.8 28.5 3,483.10 35.8
79. Muut kuljetusvälineet 100.9 1.0 148.0 2.0 177.8 2.7 242.6 2.9 244.6 2.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 837.6 8.7 576.1 7.8 729.0 11.0 835.4 9.9 821.1 8.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.6 0.0 2.10 0.0 3.9 0.1 4.4 0.1 5.7 0.1
82. Huonekalut 13.1 0.1 12.5 0.2 4.9 0.1 6.7 0.1 8.0 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.4 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0
84. Vaatteet 5.1 0.1 4.4 0.1 7.5 0.1 16.9 0.2 7.7 0.1
85. Jalkineet 0.2 0.0 1.0 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 342.1 3.5 267.6 3.6 307.6 4.6 337.8 4.0 322.1 3.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 155.9 1.6 130.6 1.8 145.5 2.2 163.5 1.9 177.10 1.8
89. Muut valmiit tavarat 317.5 3.3 156.1 2.1 258.6 3.9 305.3 3.6 298.6 3.1
9. Muut tavarat 273.5 2.8 248.4 3.4 258.2 3.9 377.3 4.5 381.7 3.9
93. Erittelemätön 192.9 2.0 179.8 2.4 179.10 2.7 242.1 2.9 287.0 2.9
97. Kulta, ei monetaarinen 0.2 0.0 0.1 0.0 2.2 0.0 43.7 0.5 0.1 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 80.4 0.8 68.7 0.9 76.0 1.1 91.4 1.1 94.6 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 9,669.4 100.0 7,378.3 100.0 6,650.6 100.0 8,449.8 100.0 9,732.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu