Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Japanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä4.34.44.04.14.0
Tuonnista4.24.84.85.15.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta4.24.64.54.74.9

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Japanin kanssa, vienti Japaniin ja tuonti Japanista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa 2020 Japani edusti 4.9 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 4.0 prosenttia USAn viennistä ja 5.5 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Japani oli Yhdysvaltain neljänneksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 16.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 3.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Japanin kanssa oli Yhdysvalloille 6.7 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Japanista oli 2.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 11.8 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Japanista olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 31.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 5.1 % sekä Sitc778 (muut sähkökoneet,-laitteet ja -tarvikkeet) 4.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Japaniin supistui 15.6 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 5.0 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), mikä edusti 5.8 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc343 (luonnonkaasu) 5.0 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 4.9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 166.6 miljardiin dollariin, laskun ollessa 16.5 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 108.1 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 58.5 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 18.1 % ja viennin arvon osalla 13.4 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 28.5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 4.5 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 49.6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 64.4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Japaniin (JP) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 889.3 18.3 826.1 15.9 719.9 14.9 762.2 14.1 808.6 16.1
00. Elävät eläimet 0.4 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 18.6 0.3 16.2 0.3
01. Liha ja lihatuotteet 322.0 6.6 284.9 5.5 276.4 5.7 301.2 5.6 312.5 6.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 22.8 0.5 19.8 0.4 18.4 0.4 17.5 0.3 20.8 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 45.10 0.9 76.6 1.5 73.5 1.5 60.2 1.1 47.6 0.9
04. Vilja ja viljatuotteet 282.2 5.8 238.3 4.6 134.6 2.8 150.1 2.8 160.6 3.2
05. Hedelmät ja kasvikset 97.9 2.0 89.9 1.7 99.5 2.1 102.3 1.9 123.0 2.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6.4 0.1 5.3 0.1 6.2 0.1 9.4 0.2 6.1 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 8.6 0.2 9.7 0.2 7.5 0.2 9.1 0.2 11.7 0.2
08. Rehuaineet 82.1 1.7 81.4 1.6 79.4 1.6 69.6 1.3 84.6 1.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 21.3 0.4 20.2 0.4 24.3 0.5 24.4 0.5 25.9 0.5
1. Juomat ja tupakka 20.3 0.4 22.9 0.4 23.0 0.5 25.9 0.5 29.7 0.6
11. Juomat 19.9 0.4 22.7 0.4 22.9 0.5 25.2 0.5 28.2 0.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.4 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 1.5 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 227.8 4.7 330.3 6.3 391.7 8.1 316.3 5.9 341.7 6.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 38.1 0.8 69.9 1.3 89.8 1.9 87.8 1.6 84.6 1.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 8.2 0.2 2.7 0.1 4.6 0.1 6.2 0.1 6.5 0.1
24. Puutavara ja korkki 32.9 0.7 47.1 0.9 42.5 0.9 42.1 0.8 38.4 0.8
25. Paperimassa 37.1 0.8 39.0 0.7 35.1 0.7 39.7 0.7 38.1 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.7 0.1 7.1 0.1 6.1 0.1 7.1 0.1 8.8 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 12.6 0.3 14.8 0.3 11.8 0.2 8.2 0.2 11.1 0.2
28. Malmit ja metalliromu 85.4 1.8 140.2 2.7 194.5 4.0 115.8 2.1 145.7 2.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9.3 0.2 9.4 0.2 7.5 0.2 9.7 0.2 8.5 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 638.3 13.2 484.9 9.3 394.7 8.2 638.7 11.8 622.6 12.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 44.1 0.9 25.6 0.5 44.6 0.9 47.0 0.9 33.4 0.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 154.0 3.2 59.2 1.1 68.10 1.4 107.10 2.0 45.7 0.9
34. Kaasut 440.3 9.1 400.1 7.7 281.1 5.8 483.8 9.0 543.7 10.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.4 0.0 2.9 0.1 2.2 0.0 2.6 0.0 2.2 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.0 1.9 0.0 1.7 0.0 1.7 0.0 1.5 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.3 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 823.8 17.0 812.9 15.6 832.7 17.2 945.9 17.5 769.9 15.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 156.7 3.2 183.6 3.5 149.1 3.1 173.5 3.2 172.3 3.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 64.4 1.3 70.1 1.3 54.7 1.1 58.5 1.1 67.9 1.3
53. Väri- ja parkitusaineet 12.7 0.3 12.9 0.2 10.8 0.2 11.9 0.2 13.7 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 351.3 7.2 278.6 5.4 370.8 7.7 398.5 7.4 258.4 5.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 36.9 0.8 40.0 0.8 39.5 0.8 48.6 0.9 41.4 0.8
56. Lannoitteet, valmistetut 4.10 0.1 6.2 0.1 0.5 0.0 14.3 0.3 0.2 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 63.6 1.3 68.10 1.3 59.4 1.2 71.1 1.3 59.2 1.2
58. Muovit, valmistetut 25.7 0.5 27.4 0.5 27.10 0.6 29.3 0.5 27.8 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 107.9 2.2 125.5 2.4 120.2 2.5 140.5 2.6 129.3 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 202.4 4.2 211.0 4.1 233.9 4.8 284.6 5.3 294.3 5.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.4 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0
62. Kumituotteet 12.1 0.2 12.4 0.2 13.3 0.3 14.9 0.3 14.7 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.8 0.1 3.6 0.1 3.8 0.1 2.2 0.0 2.7 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 34.5 0.7 37.2 0.7 38.4 0.8 31.6 0.6 35.3 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 14.6 0.3 14.1 0.3 15.1 0.3 19.2 0.4 17.8 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 42.3 0.9 49.4 0.9 48.8 1.0 49.10 0.9 58.5 1.2
67. Rauta ja teräs 8.3 0.2 7.6 0.1 8.6 0.2 8.3 0.2 11.5 0.2
68. Muut metallit 31.5 0.6 30.10 0.6 34.9 0.7 85.7 1.6 91.5 1.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 55.3 1.1 55.7 1.1 71.2 1.5 72.5 1.3 61.10 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,281.5 26.4 1,689.8 32.5 1,431.2 29.6 1,528.9 28.3 1,356.7 26.9
71. Voimakoneet ja moottorit 79.10 1.6 62.4 1.2 82.3 1.7 88.5 1.6 76.3 1.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 296.3 6.1 385.5 7.4 402.0 8.3 355.1 6.6 254.3 5.0
73. Metalliteollisuuskoneet 13.2 0.3 10.1 0.2 14.2 0.3 12.8 0.2 10.0 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 134.2 2.8 144.4 2.8 149.6 3.1 187.7 3.5 141.8 2.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 88.3 1.8 84.8 1.6 92.8 1.9 82.5 1.5 83.4 1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 155.9 3.2 144.8 2.8 117.9 2.4 154.0 2.9 166.6 3.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 198.0 4.1 233.8 4.5 238.6 4.9 226.8 4.2 241.0 4.8
78. Moottoriajoneuvot 96.4 2.0 165.8 3.2 120.6 2.5 145.10 2.7 134.3 2.7
79. Muut kuljetusvälineet 219.7 4.5 458.7 8.8 213.7 4.4 275.9 5.1 249.4 5.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 677.8 14.0 712.9 13.7 731.3 15.1 803.1 14.9 728.8 14.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.10 0.1 3.9 0.1 3.6 0.1 5.1 0.1 2.3 0.0
82. Huonekalut 11.0 0.2 10.5 0.2 7.6 0.2 10.9 0.2 9.5 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 4.2 0.1 8.1 0.2 8.3 0.2 9.6 0.2 10.2 0.2
84. Vaatteet 12.9 0.3 19.1 0.4 16.6 0.3 16.7 0.3 14.8 0.3
85. Jalkineet 2.1 0.0 2.8 0.1 2.6 0.1 3.1 0.1 2.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 319.6 6.6 359.6 6.9 335.9 6.9 404.5 7.5 368.7 7.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 56.3 1.2 56.6 1.1 60.4 1.2 66.3 1.2 58.3 1.2
89. Muut valmiit tavarat 268.0 5.5 252.5 4.9 296.5 6.1 287.1 5.3 263.3 5.2
9. Muut tavarat 84.9 1.7 112.1 2.2 80.9 1.7 93.4 1.7 81.7 1.6
93. Erittelemätön 30.3 0.6 55.6 1.1 27.2 0.6 34.1 0.6 25.3 0.5
97. Kulta, ei monetaarinen 1.4 0.0 1.3 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 1.6 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 52.7 1.1 54.2 1.0 52.2 1.1 57.7 1.1 54.2 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,846.9 100.0 5,205.1 100.0 4,841.1 100.0 5,401.1 100.0 5,035.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Japanista (JP) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 56.2 0.7 57.4 0.6 58.5 0.6 72.2 0.6 79.5 0.7
00. Elävät eläimet 0 0.0 0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 2.5 0.0 2.6 0.0 3.6 0.0 4.5 0.0 6.1 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 12.1 0.1 16.5 0.2 17.3 0.2 22.9 0.2 22.1 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 6.9 0.1 5.7 0.1 5.9 0.1 9.2 0.1 8.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 4.10 0.1 4.4 0.0 4.6 0.0 5.2 0.0 6.0 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.0 0.9 0.0 1.2 0.0 1.1 0.0 1.7 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 10.5 0.1 9.3 0.1 9.2 0.1 11.4 0.1 13.6 0.1
08. Rehuaineet 0.5 0.0 0.7 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 18.1 0.2 17.2 0.2 15.5 0.2 16.3 0.1 20.9 0.2
1. Juomat ja tupakka 12.3 0.1 18.7 0.2 12.9 0.1 14.1 0.1 12.2 0.1
11. Juomat 12.3 0.1 18.6 0.2 12.9 0.1 13.10 0.1 12.1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 50.2 0.6 47.2 0.5 43.5 0.4 54.0 0.5 50.4 0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 9.0 0.1 9.8 0.1 11.2 0.1 12.2 0.1 13.7 0.1
24. Puutavara ja korkki 1.2 0.0 1.2 0.0 0.7 0.0 1.3 0.0 1.1 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 14.0 0.2 7.6 0.1 6.9 0.1 5.4 0.0 5.9 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.3 0.0 6.4 0.1 4.5 0.0 4.8 0.0 3.3 0.0
28. Malmit ja metalliromu 18.3 0.2 19.3 0.2 17.5 0.2 26.6 0.2 22.3 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.5 0.0 3.3 0.0 2.9 0.0 3.9 0.0 4.4 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 51.3 0.6 39.4 0.4 17.2 0.2 24.1 0.2 6.4 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 51.3 0.6 39.4 0.4 17.2 0.2 24.1 0.2 6.4 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.3 0.1 3.10 0.0 4.2 0.0 4.6 0.0 4.4 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.2 0.0 2.10 0.0 3.7 0.0 3.6 0.0 4.1 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.9 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 781.9 9.3 887.6 9.1 958.5 9.6 1,006.5 8.9 973.9 8.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 136.9 1.6 130.2 1.3 107.2 1.1 131.9 1.2 146.8 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 32.4 0.4 34.3 0.4 27.8 0.3 36.1 0.3 67.10 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 16.5 0.2 23.1 0.2 20.7 0.2 22.0 0.2 25.3 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 295.3 3.5 355.8 3.7 476.10 4.8 504.8 4.5 364.3 3.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 23.6 0.3 25.9 0.3 20.2 0.2 24.8 0.2 28.4 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut 1.1 0.0 1.5 0.0 1.6 0.0 2.3 0.0 2.2 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 78.6 0.9 64.7 0.7 71.1 0.7 73.1 0.6 87.9 0.7
58. Muovit, valmistetut 35.1 0.4 37.3 0.4 35.8 0.4 40.8 0.4 42.7 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 162.8 1.9 215.2 2.2 197.4 2.0 171.1 1.5 208.6 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 469.8 5.6 463.7 4.8 530.6 5.3 562.7 5.0 641.7 5.5
62. Kumituotteet 110.3 1.3 114.6 1.2 113.2 1.1 128.4 1.1 146.0 1.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2.3 0.0 1.10 0.0 1.7 0.0 2.5 0.0 2.8 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 13.4 0.2 13.7 0.1 13.8 0.1 14.3 0.1 17.9 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 29.0 0.3 34.2 0.4 30.4 0.3 38.7 0.3 48.1 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 66.5 0.8 61.3 0.6 72.8 0.7 74.6 0.7 90.3 0.8
67. Rauta ja teräs 73.5 0.9 58.7 0.6 83.7 0.8 83.3 0.7 75.8 0.6
68. Muut metallit 51.6 0.6 38.6 0.4 54.6 0.5 44.8 0.4 56.6 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 123.3 1.5 140.9 1.4 160.7 1.6 176.3 1.6 204.5 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5,811.6 68.8 7,012.6 72.0 7,037.4 70.8 8,273.4 73.5 8,874.2 75.5
71. Voimakoneet ja moottorit 445.3 5.3 466.0 4.8 493.3 5.0 598.5 5.3 694.2 5.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 734.6 8.7 636.7 6.5 544.8 5.5 649.10 5.8 799.9 6.8
73. Metalliteollisuuskoneet 176.5 2.1 198.4 2.0 145.2 1.5 175.9 1.6 187.3 1.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 577.3 6.8 644.3 6.6 645.4 6.5 770.7 6.9 834.5 7.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 203.8 2.4 221.0 2.3 231.3 2.3 269.0 2.4 338.2 2.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 168.8 2.0 170.1 1.7 218.6 2.2 229.4 2.0 241.7 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 855.2 10.1 947.9 9.7 988.2 9.9 1,071.0 9.5 1,173.5 10.0
78. Moottoriajoneuvot 2,407.8 28.5 3,483.10 35.8 3,532.3 35.6 4,292.7 38.2 4,412.7 37.5
79. Muut kuljetusvälineet 242.6 2.9 244.6 2.5 238.8 2.4 216.5 1.9 192.7 1.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 835.4 9.9 821.1 8.4 1,015.5 10.2 971.9 8.6 860.0 7.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4.4 0.1 5.7 0.1 4.10 0.0 6.1 0.1 6.1 0.1
82. Huonekalut 6.7 0.1 8.0 0.1 10.9 0.1 13.9 0.1 15.6 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.8 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0
84. Vaatteet 16.9 0.2 7.7 0.1 9.3 0.1 10.5 0.1 7.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 337.8 4.0 322.1 3.3 323.6 3.3 365.3 3.2 378.2 3.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 163.5 1.9 177.10 1.8 195.8 2.0 201.6 1.8 193.6 1.6
89. Muut valmiit tavarat 305.3 3.6 298.6 3.1 470.4 4.7 373.8 3.3 258.3 2.2
9. Muut tavarat 377.3 4.5 381.7 3.9 256.4 2.6 265.7 2.4 250.9 2.1
93. Erittelemätön 242.1 2.9 287.0 2.9 154.7 1.6 155.2 1.4 138.0 1.2
97. Kulta, ei monetaarinen 43.7 0.5 0.1 0.0 2.2 0.0 0.2 0.0 2.6 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 91.4 1.1 94.6 1.0 99.6 1.0 110.5 1.0 110.4 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 8,449.8 100.0 9,732.10 100.0 9,934.2 100.0 11,248.9 100.0 11,753.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu