Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Taiwanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä2.02.12.21.92.0
Tuonnista2.62.52.72.62.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.42.42.52.32.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Taiwanin kanssa, vienti Taiwaniin ja tuonti Taiwanista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Taiwanin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2020 oli 2.4 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 2.0 %:a ja 2.6 %:a tuonnista. Marraskuussa Taiwan oli Yhdysvaltain yhdeksänneksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 8.0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 10.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Taiwanin kanssa oli Yhdysvalloille 2.9 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Taiwanista oli 21.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 5.4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Taiwanista olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), joka edusti 13.6 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 10.9 % sekä Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 8.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Taiwaniin supistui 6.6 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2.6 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 11.2 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 10.9 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 9.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 82.5 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 5.8 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 54.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 27.8 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 10.7 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 7.9 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat), arvon ollessa 3.5 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 2.7 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 26.9 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 20.9 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Taiwaniin (TW) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 259.1 11.3 232.7 9.4 192.2 7.1 214.0 8.3 223.5 8.6
00. Elävät eläimet 0.3 0.0 0.1 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 76.4 3.3 85.5 3.4 68.7 2.5 71.2 2.8 68.4 2.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 11.7 0.5 9.5 0.4 7.2 0.3 9.3 0.4 7.8 0.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.3 0.1 2.9 0.1 2.9 0.1 3.5 0.1 2.8 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 60.7 2.6 42.10 1.7 34.2 1.3 35.4 1.4 63.9 2.5
05. Hedelmät ja kasvikset 63.7 2.8 47.8 1.9 39.3 1.4 52.6 2.0 43.7 1.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.9 0.0 1.2 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 4.10 0.2 6.7 0.3 5.0 0.2 5.3 0.2 4.9 0.2
08. Rehuaineet 20.1 0.9 21.3 0.9 17.3 0.6 20.5 0.8 17.1 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 18.5 0.8 15.1 0.6 16.2 0.6 15.3 0.6 14.1 0.5
1. Juomat ja tupakka 2.9 0.1 6.5 0.3 5.8 0.2 6.6 0.3 9.10 0.4
11. Juomat 2.7 0.1 5.1 0.2 5.8 0.2 6.5 0.3 9.10 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.0 1.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 104.8 4.6 156.8 6.3 105.4 3.9 152.3 5.9 218.5 8.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.3 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 8.4 0.4 25.1 1.0 26.6 1.0 64.7 2.5 124.6 4.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.6 0.1 2.3 0.1 3.9 0.1 5.2 0.2 6.8 0.3
24. Puutavara ja korkki 1.7 0.1 1.7 0.1 1.5 0.1 1.8 0.1 1.8 0.1
25. Paperimassa 14.2 0.6 16.8 0.7 11.9 0.4 14.1 0.5 19.1 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.1 0.2 2.2 0.1 0.6 0.0 1.7 0.1 2.9 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.3 0.1 2.6 0.1 2.4 0.1 3.1 0.1 3.2 0.1
28. Malmit ja metalliromu 70.7 3.1 104.3 4.2 57.4 2.1 59.6 2.3 58.1 2.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.0 1.9 0.1 1.4 0.1 2.2 0.1 1.7 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 84.5 3.7 323.6 13.1 227.0 8.3 235.2 9.2 195.6 7.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 71.7 3.1 300.10 12.2 176.4 6.5 213.1 8.3 163.1 6.3
34. Kaasut 12.8 0.6 22.5 0.9 50.5 1.9 22.0 0.9 32.6 1.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.2 0.1 0.9 0.0 1.6 0.1 0.7 0.0 0.9 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.0 0.7 0.0 1.0 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 278.2 12.1 295.6 11.9 276.8 10.2 327.10 12.8 317.3 12.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 67.7 3.0 73.9 3.0 55.4 2.0 97.3 3.8 80.9 3.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 25.5 1.1 28.10 1.2 21.1 0.8 37.1 1.4 29.4 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 5.7 0.2 6.9 0.3 5.4 0.2 8.7 0.3 7.0 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 32.3 1.4 27.5 1.1 44.10 1.6 24.9 1.0 31.7 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 25.3 1.1 29.9 1.2 25.6 0.9 32.6 1.3 36.1 1.4
56. Lannoitteet, valmistetut 9.3 0.4 0.3 0.0 3.6 0.1 0.3 0.0 7.6 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 53.6 2.3 54.3 2.2 54.6 2.0 57.9 2.3 60.10 2.4
58. Muovit, valmistetut 12.2 0.5 23.2 0.9 19.8 0.7 23.3 0.9 17.7 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 47.1 2.1 50.10 2.1 46.7 1.7 46.1 1.8 46.3 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 77.0 3.4 93.2 3.8 120.2 4.4 95.8 3.7 79.3 3.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0
62. Kumituotteet 3.10 0.2 3.4 0.1 2.10 0.1 3.6 0.1 3.4 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 12.10 0.6 14.6 0.6 13.8 0.5 12.5 0.5 11.6 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.7 0.2 4.7 0.2 3.2 0.1 3.6 0.1 6.1 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 16.2 0.7 17.3 0.7 33.6 1.2 17.1 0.7 15.10 0.6
67. Rauta ja teräs 3.9 0.2 5.4 0.2 4.7 0.2 6.1 0.2 5.7 0.2
68. Muut metallit 23.9 1.0 35.1 1.4 49.1 1.8 29.10 1.2 21.7 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.3 0.5 12.4 0.5 12.7 0.5 22.3 0.9 14.5 0.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,174.9 51.3 1,074.6 43.4 1,417.10 52.1 1,170.2 45.6 1,204.1 46.5
71. Voimakoneet ja moottorit 42.6 1.9 13.5 0.5 92.0 3.4 21.7 0.8 70.8 2.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 309.6 13.5 318.4 12.9 316.2 11.6 370.2 14.4 284.9 11.0
73. Metalliteollisuuskoneet 1.7 0.1 4.7 0.2 5.0 0.2 5.2 0.2 2.7 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 52.7 2.3 55.5 2.2 54.1 2.0 58.8 2.3 62.8 2.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 80.3 3.5 61.8 2.5 60.1 2.2 56.10 2.2 43.2 1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 31.5 1.4 26.0 1.0 26.1 1.0 28.4 1.1 34.3 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 427.1 18.6 398.4 16.1 370.6 13.6 363.9 14.2 355.8 13.7
78. Moottoriajoneuvot 125.7 5.5 107.5 4.3 27.7 1.0 98.2 3.8 92.4 3.6
79. Muut kuljetusvälineet 103.10 4.5 89.1 3.6 466.5 17.1 167.2 6.5 257.6 9.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 257.8 11.3 243.7 9.8 320.2 11.8 308.7 12.0 281.1 10.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.0 1.1 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0
82. Huonekalut 2.2 0.1 3.2 0.1 2.7 0.1 2.8 0.1 3.2 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.4 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
84. Vaatteet 2.2 0.1 2.2 0.1 2.8 0.1 2.5 0.1 1.5 0.1
85. Jalkineet 0.6 0.0 0.9 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 173.5 7.6 159.8 6.5 169.5 6.2 166.3 6.5 167.1 6.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 24.3 1.1 25.3 1.0 24.2 0.9 27.9 1.1 22.4 0.9
89. Muut valmiit tavarat 54.4 2.4 51.1 2.1 119.8 4.4 107.9 4.2 85.6 3.3
9. Muut tavarat 50.2 2.2 49.5 2.0 56.9 2.1 57.8 2.2 59.3 2.3
93. Erittelemätön 21.6 0.9 17.9 0.7 21.1 0.8 22.8 0.9 21.0 0.8
97. Kulta, ei monetaarinen 3.2 0.1 2.3 0.1 8.4 0.3 5.3 0.2 9.2 0.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 25.5 1.1 29.4 1.2 27.4 1.0 29.8 1.2 29.1 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,290.1 100.0 2,476.7 100.0 2,723.6 100.0 2,568.10 100.0 2,589.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Taiwanista (TW) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 49.0 0.9 44.7 0.9 49.8 0.9 48.4 0.9 46.0 0.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.3 0.1 4.0 0.1 2.8 0.1 2.4 0.0 1.3 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 11.0 0.2 10.0 0.2 11.0 0.2 13.6 0.2 12.0 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 10.3 0.2 8.1 0.2 7.9 0.1 6.1 0.1 7.4 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 5.2 0.1 5.3 0.1 6.1 0.1 6.5 0.1 6.3 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.5 0.0 2.8 0.1 3.1 0.1 3.2 0.1 3.6 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.1 0.0 2.7 0.1 3.5 0.1 2.3 0.0 2.5 0.0
08. Rehuaineet 0.2 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 13.6 0.3 11.3 0.2 14.9 0.3 13.7 0.2 12.6 0.2
1. Juomat ja tupakka 3.6 0.1 3.9 0.1 4.4 0.1 4.6 0.1 5.1 0.1
11. Juomat 3.6 0.1 3.9 0.1 4.4 0.1 4.6 0.1 5.1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 15.1 0.3 14.4 0.3 14.7 0.3 16.4 0.3 14.5 0.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3.5 0.1 4.10 0.1 4.4 0.1 4.5 0.1 3.10 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.8 0.1 2.0 0.0 1.0 0.0 1.7 0.0 2.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.2 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.4 0.0 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8.1 0.2 6.7 0.1 8.4 0.2 8.4 0.1 8.0 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.3 0.0 1.2 0.0 3.3 0.1 3.2 0.1 3.5 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.3 0.0 1.2 0.0 3.3 0.1 3.1 0.1 3.5 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.7 0.0 1.2 0.0 1.5 0.0 1.8 0.0 1.5 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.7 0.0 1.2 0.0 1.5 0.0 1.6 0.0 1.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 173.1 3.3 187.1 3.6 182.5 3.3 174.1 3.1 183.9 3.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 23.3 0.4 23.4 0.5 28.5 0.5 22.6 0.4 26.6 0.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 14.1 0.3 12.2 0.2 12.4 0.2 13.1 0.2 15.2 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 4.2 0.1 2.4 0.0 3.7 0.1 3.5 0.1 3.9 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 12.9 0.2 32.7 0.6 29.9 0.5 12.10 0.2 19.8 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9.5 0.2 7.10 0.2 9.1 0.2 11.4 0.2 9.8 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 29.2 0.5 29.3 0.6 22.5 0.4 27.5 0.5 34.7 0.6
58. Muovit, valmistetut 48.4 0.9 49.3 1.0 48.7 0.9 50.6 0.9 46.3 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 31.7 0.6 30.1 0.6 28.1 0.5 32.6 0.6 27.9 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 627.2 11.8 597.4 11.7 697.7 12.6 687.9 12.3 672.9 12.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.8 0.0 2.6 0.0 2.4 0.0 2.6 0.0 2.2 0.0
62. Kumituotteet 72.4 1.4 68.2 1.3 84.1 1.5 85.7 1.5 81.4 1.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 3.3 0.1 2.9 0.1 2.9 0.1 3.7 0.1 3.8 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 13.7 0.3 14.2 0.3 15.8 0.3 17.5 0.3 15.9 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 56.2 1.1 55.5 1.1 61.7 1.1 62.4 1.1 54.0 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 30.6 0.6 28.3 0.6 31.8 0.6 35.0 0.6 33.7 0.6
67. Rauta ja teräs 53.3 1.0 46.2 0.9 65.8 1.2 38.0 0.7 52.5 1.0
68. Muut metallit 30.7 0.6 18.5 0.4 25.5 0.5 18.4 0.3 34.4 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 365.5 6.9 361.4 7.1 408.1 7.3 425.0 7.6 395.3 7.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3,429.10 64.6 3,242.7 63.3 3,462.2 62.4 3,528.1 62.8 3,276.10 60.1
71. Voimakoneet ja moottorit 48.5 0.9 48.8 1.0 55.7 1.0 60.0 1.1 53.6 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 97.5 1.8 98.4 1.9 115.4 2.1 110.3 2.0 102.3 1.9
73. Metalliteollisuuskoneet 49.7 0.9 60.8 1.2 58.9 1.1 56.6 1.0 49.9 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 229.7 4.3 223.5 4.4 244.4 4.4 248.1 4.4 247.7 4.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1,424.4 26.8 1,274.6 24.9 1,354.1 24.4 1,303.9 23.2 1,197.1 22.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 599.6 11.3 619.7 12.1 627.0 11.3 618.2 11.0 647.4 11.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 707.5 13.3 678.8 13.2 693.2 12.5 807.9 14.4 705.10 13.0
78. Moottoriajoneuvot 239.2 4.5 230.7 4.5 279.7 5.0 280.8 5.0 256.9 4.7
79. Muut kuljetusvälineet 34.4 0.6 7.8 0.2 34.2 0.6 42.5 0.8 16.4 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 841.2 15.8 883.2 17.2 991.1 17.8 997.2 17.8 988.1 18.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 11.5 0.2 10.2 0.2 12.1 0.2 11.5 0.2 11.8 0.2
82. Huonekalut 98.3 1.8 110.1 2.1 117.9 2.1 123.2 2.2 123.6 2.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 3.10 0.1 3.1 0.1 4.3 0.1 3.6 0.1 3.8 0.1
84. Vaatteet 23.4 0.4 24.6 0.5 21.1 0.4 21.6 0.4 19.6 0.4
85. Jalkineet 3.1 0.1 2.10 0.1 4.1 0.1 3.0 0.1 1.6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 149.1 2.8 159.4 3.1 146.8 2.6 165.3 2.9 155.1 2.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 30.7 0.6 30.6 0.6 32.8 0.6 37.7 0.7 34.2 0.6
89. Muut valmiit tavarat 521.5 9.8 542.5 10.6 652.4 11.7 631.6 11.2 638.9 11.7
9. Muut tavarat 168.2 3.2 150.7 2.9 145.8 2.6 153.2 2.7 256.6 4.7
93. Erittelemätön 116.4 2.2 101.9 2.0 89.9 1.6 97.6 1.7 200.6 3.7
97. Kulta, ei monetaarinen 1.0 0.0 0.7 0.0 2.9 0.1 1.4 0.0 3.7 0.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 50.9 1.0 48.3 0.9 53.1 1.0 54.3 1.0 52.4 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,310.10 100.0 5,126.0 100.0 5,552.4 100.0 5,614.4 100.0 5,448.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu