Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Taiwanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä2.12.52.42.12.0
Tuonnista2.32.83.02.72.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.32.72.82.52.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Taiwanin kanssa, vienti Taiwaniin ja tuonti Taiwanista vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Taiwanin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta heinäkuussa 2020 oli 2.4 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 2.0 %:a ja 2.6 %:a tuonnista. Heinäkuussa Taiwan oli Yhdysvaltain kymmeneksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 7.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 4.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Taiwanin kanssa oli Yhdysvalloille 3.0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Taiwanista oli 12.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 5.3 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Taiwanista olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), joka edusti 17.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 9.6 % sekä Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 9.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Taiwaniin supistui 9.0 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2.3 miljardia dollaria heinäkuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 15.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat) 13.3 % sekä Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet) 5.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 50.4 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 3.6 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 33.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 17.4 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 7.3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 4.5 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat), arvon ollessa 2.2 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 2.7 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 15.5 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 12.8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Taiwaniin (TW) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 221,1 7.7 223,7 9.4 198,4 9.1 176,6 7.8 259,1 11.3
00. Elävät eläimet 0,1 0.0 1,2 0.0 0,1 0.0 0,3 0.0 0,3 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 74,6 2.6 75,9 3.2 61,4 2.8 58,6 2.6 76,4 3.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 9,3 0.3 11,0 0.5 11,6 0.5 12,3 0.5 11,7 0.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 3,4 0.1 3,9 0.2 2,4 0.1 1,8 0.1 2,3 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 63,8 2.2 51,5 2.2 51,9 2.4 24,1 1.1 60,7 2.6
05. Hedelmät ja kasvikset 23,8 0.8 29,2 1.2 28,9 1.3 38,2 1.7 63,7 2.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,9 0.0 0,8 0.0 1,3 0.1 0,7 0.0 0,9 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5,4 0.2 7,3 0.3 4,2 0.2 3,6 0.2 4,10 0.2
08. Rehuaineet 22,9 0.8 23,10 1.0 22,5 1.0 19,3 0.9 20,1 0.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 17,4 0.6 19,3 0.8 14,5 0.7 18,1 0.8 18,5 0.8
1. Juomat ja tupakka 8,9 0.3 8,7 0.4 6,1 0.3 5,6 0.2 2,9 0.1
11. Juomat 7,3 0.3 8,2 0.3 6,1 0.3 5,5 0.2 2,7 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1,7 0.1 0,5 0.0 0,1 0.0 0,2 0.0 0,3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 153,0 5.3 117,6 4.9 144,2 6.6 106,7 4.7 104,8 4.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1,7 0.1 1,6 0.1 0,6 0.0 0,3 0.0 0,3 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 48,2 1.7 14,1 0.6 24,8 1.1 14,1 0.6 8,4 0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4,9 0.2 4,2 0.2 3,0 0.1 2,4 0.1 2,6 0.1
24. Puutavara ja korkki 2,6 0.1 2,5 0.1 5,4 0.2 1,9 0.1 1,7 0.1
25. Paperimassa 19,4 0.7 15,10 0.7 13,2 0.6 15,9 0.7 14,2 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 11,2 0.4 7,5 0.3 5,7 0.3 4,1 0.2 4,1 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4,6 0.2 5,2 0.2 4,6 0.2 2,8 0.1 2,3 0.1
28. Malmit ja metalliromu 59,1 2.1 64,8 2.7 84,9 3.9 63,8 2.8 70,7 3.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1,7 0.1 1,10 0.1 2,2 0.1 1,9 0.1 0,9 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 500,8 17.5 334,1 14.0 147,8 6.8 313,1 13.9 84,5 3.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 425,7 14.9 304,7 12.8 86,5 4.0 269,5 11.9 71,7 3.1
34. Kaasut 75,0 2.6 29,4 1.2 61,3 2.8 43,6 1.9 12,8 0.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,2 0.0 1,1 0.0 1,2 0.1 1,7 0.1 1,2 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,2 0.0 0,6 0.0 0,1 0.0 0,5 0.0 0,4 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1,0 0.0 0,5 0.0 1,0 0.0 1,2 0.1 0,8 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 412,8 14.4 322,7 13.5 326,3 14.9 322,7 14.3 278,2 12.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 89,9 3.1 80,8 3.4 63,6 2.9 102,3 4.5 67,7 3.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 24,4 0.9 40,4 1.7 30,1 1.4 24,3 1.1 25,5 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 10,0 0.3 8,7 0.4 9,8 0.4 8,2 0.4 5,7 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 134,1 4.7 28,9 1.2 50,6 2.3 35,4 1.6 32,3 1.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 27,6 1.0 30,9 1.3 32,2 1.5 30,7 1.4 25,3 1.1
56. Lannoitteet, valmistetut 4,6 0.2 0,3 0.0 10,6 0.5 0,1 0.0 9,3 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 53,4 1.9 55,8 2.3 54,5 2.5 42,1 1.9 53,6 2.3
58. Muovit, valmistetut 16,3 0.6 18,7 0.8 19,1 0.9 14,0 0.6 12,2 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 52,8 1.8 58,5 2.4 56,2 2.6 65,10 2.9 47,1 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 99,6 3.5 95,6 4.0 97,4 4.4 82,8 3.7 77,0 3.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,7 0.0 0,6 0.0 0,4 0.0 0,2 0.0 0,2 0.0
62. Kumituotteet 3,8 0.1 3,10 0.2 4,4 0.2 2,6 0.1 3,10 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 18,4 0.6 20,7 0.9 19,4 0.9 13,5 0.6 12,10 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5,8 0.2 4,3 0.2 4,10 0.2 4,6 0.2 3,7 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 21,9 0.8 19,4 0.8 24,3 1.1 18,4 0.8 16,2 0.7
67. Rauta ja teräs 7,5 0.3 7,1 0.3 6,2 0.3 3,9 0.2 3,9 0.2
68. Muut metallit 27,1 0.9 24,2 1.0 23,3 1.1 26,9 1.2 23,9 1.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 14,4 0.5 15,6 0.6 14,5 0.7 12,7 0.6 12,3 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.122,8 39.2 987,6 41.3 962,10 44.0 926,5 41.1 1.174,9 51.3
71. Voimakoneet ja moottorit 22,1 0.8 37,0 1.5 10,7 0.5 17,7 0.8 42,6 1.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 343,2 12.0 294,3 12.3 233,1 10.7 261,1 11.6 309,6 13.5
73. Metalliteollisuuskoneet 4,2 0.1 4,2 0.2 3,0 0.1 4,8 0.2 1,7 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 55,8 1.9 54,5 2.3 66,1 3.0 52,1 2.3 52,7 2.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 52,3 1.8 57,2 2.4 64,0 2.9 38,5 1.7 80,3 3.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 34,8 1.2 22,4 0.9 28,4 1.3 32,4 1.4 31,5 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 388,8 13.6 384,2 16.1 397,7 18.2 400,7 17.8 427,1 18.6
78. Moottoriajoneuvot 80,2 2.8 41,5 1.7 44,5 2.0 41,7 1.8 125,7 5.5
79. Muut kuljetusvälineet 141,8 5.0 92,6 3.9 115,8 5.3 77,10 3.5 103,10 4.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 282,8 9.9 250,5 10.5 260,8 11.9 270,5 12.0 257,8 11.3
82. Huonekalut 3,1 0.1 2,1 0.1 2,5 0.1 2,10 0.1 2,2 0.1
84. Vaatteet 2,8 0.1 2,2 0.1 1,2 0.1 2,0 0.1 2,2 0.1
85. Jalkineet 0,5 0.0 0,4 0.0 0,2 0.0 0,5 0.0 0,6 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 182,8 6.4 150,0 6.3 167,10 7.7 184,0 8.2 173,5 7.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 24,5 0.9 27,0 1.1 30,9 1.4 27,9 1.2 24,3 1.1
89. Muut valmiit tavarat 68,6 2.4 68,6 2.9 57,7 2.6 52,5 2.3 54,4 2.4
9. Muut tavarat 59,10 2.1 47,9 2.0 43,0 2.0 49,5 2.2 50,2 2.2
93. Erittelemätön 21,9 0.8 14,3 0.6 13,3 0.6 20,8 0.9 21,6 0.9
97. Kulta, ei monetaarinen 2,0 0.1 5,7 0.2 4,4 0.2 2,1 0.1 3,2 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 36,1 1.3 27,10 1.2 25,4 1.2 26,7 1.2 25,5 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.862,5 100.0 2.388,10 100.0 2.187,8 100.0 2.255,4 100.0 2.290,1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Taiwanista (TW) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 44,5 1.0 46,2 1.0 36,4 0.7 37,3 0.8 49,0 0.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,10 0.0 3,1 0.1 2,8 0.1 3,7 0.1 4,3 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 14,5 0.3 11,8 0.3 8,5 0.2 8,5 0.2 11,0 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 5,8 0.1 7,3 0.2 7,2 0.1 6,5 0.1 10,3 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 6,4 0.1 6,2 0.1 4,3 0.1 3,6 0.1 5,2 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,5 0.1 3,2 0.1 2,4 0.0 2,2 0.0 2,5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,5 0.0 2,3 0.0 1,4 0.0 1,6 0.0 2,1 0.0
08. Rehuaineet 0,6 0.0 0,4 0.0 0,4 0.0 0,5 0.0 0,2 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 11,4 0.2 12,3 0.3 9,7 0.2 10,10 0.2 13,6 0.3
1. Juomat ja tupakka 3,6 0.1 3,9 0.1 3,10 0.1 3,8 0.1 3,6 0.1
11. Juomat 3,6 0.1 3,9 0.1 3,10 0.1 3,5 0.1 3,6 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 20,10 0.5 18,6 0.4 16,1 0.3 14,8 0.3 15,1 0.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 10,5 0.2 7,8 0.2 7,4 0.2 4,9 0.1 3,5 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2,1 0.0 2,6 0.1 2,2 0.0 2,7 0.1 2,8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0,7 0.0 0,5 0.0 0,2 0.0 0,1 0.0 0,2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7,4 0.2 7,3 0.2 5,8 0.1 6,9 0.1 8,1 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 11,4 0.2 37,9 0.8 20,2 0.4 11,5 0.2 2,3 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 11,4 0.2 37,9 0.8 20,2 0.4 11,4 0.2 2,3 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,10 0.0 1,3 0.0 0,8 0.0 0,10 0.0 1,7 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,10 0.0 1,3 0.0 0,8 0.0 0,10 0.0 1,7 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 181,3 4.0 184,3 4.0 194,1 4.0 177,3 3.7 173,1 3.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 29,6 0.6 27,6 0.6 33,10 0.7 24,1 0.5 23,3 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 15,0 0.3 14,8 0.3 13,8 0.3 13,8 0.3 14,1 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 4,8 0.1 5,1 0.1 4,10 0.1 4,0 0.1 4,2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 15,2 0.3 11,2 0.2 14,0 0.3 19,7 0.4 12,9 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9,4 0.2 9,2 0.2 8,6 0.2 8,5 0.2 9,5 0.2
56. Lannoitteet, valmistetut 0,6 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 37,4 0.8 43,5 0.9 37,4 0.8 31,4 0.7 29,2 0.5
58. Muovit, valmistetut 45,6 1.0 47,2 1.0 44,7 0.9 45,9 1.0 48,4 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 24,1 0.5 25,8 0.6 36,9 0.8 30,3 0.6 31,7 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 610,6 13.4 652,8 14.1 596,7 12.3 598,9 12.5 627,2 11.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1,6 0.0 1,4 0.0 1,6 0.0 1,7 0.0 1,8 0.0
62. Kumituotteet 68,8 1.5 71,4 1.5 52,4 1.1 51,5 1.1 72,4 1.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,5 0.1 2,7 0.1 2,4 0.0 2,7 0.1 3,3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 18,2 0.4 21,7 0.5 15,3 0.3 15,4 0.3 13,7 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 45,7 1.0 45,4 1.0 45,0 0.9 51,4 1.1 56,2 1.1
66. Kivennäisainetuotteet 26,4 0.6 26,1 0.6 24,10 0.5 26,9 0.6 30,6 0.6
67. Rauta ja teräs 71,5 1.6 68,9 1.5 80,1 1.6 72,2 1.5 53,3 1.0
68. Muut metallit 20,5 0.4 26,9 0.6 25,0 0.5 27,7 0.6 30,7 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 355,8 7.8 388,5 8.4 350,3 7.2 349,9 7.3 365,5 6.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.741,6 60.3 2.747,0 59.2 3.002,5 61.9 2.895,7 60.3 3.429,10 64.6
71. Voimakoneet ja moottorit 61,4 1.3 50,1 1.1 43,2 0.9 42,4 0.9 48,5 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 79,9 1.8 73,4 1.6 70,7 1.5 84,4 1.8 97,5 1.8
73. Metalliteollisuuskoneet 49,9 1.1 57,10 1.2 44,2 0.9 44,4 0.9 49,7 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 203,7 4.5 211,1 4.5 203,1 4.2 209,7 4.4 229,7 4.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 833,8 18.3 981,3 21.1 1.247,9 25.7 1.087,1 22.6 1.424,4 26.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 516,8 11.4 479,1 10.3 571,5 11.8 552,10 11.5 599,6 11.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 731,6 16.1 645,10 13.9 610,9 12.6 637,5 13.3 707,5 13.3
78. Moottoriajoneuvot 236,4 5.2 224,9 4.8 199,1 4.1 202,8 4.2 239,2 4.5
79. Muut kuljetusvälineet 28,5 0.6 23,6 0.5 12,2 0.3 34,10 0.7 34,4 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 741,3 16.3 792,7 17.1 782,7 16.1 904,6 18.8 841,2 15.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 10,3 0.2 10,5 0.2 10,3 0.2 11,8 0.2 11,5 0.2
82. Huonekalut 88,9 2.0 96,5 2.1 83,9 1.7 84,1 1.7 98,3 1.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 5,2 0.1 4,5 0.1 3,5 0.1 2,9 0.1 3,10 0.1
84. Vaatteet 21,6 0.5 19,10 0.4 20,10 0.4 23,8 0.5 23,4 0.4
85. Jalkineet 2,3 0.1 2,1 0.0 2,0 0.0 1,8 0.0 3,1 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 131,6 2.9 145,8 3.1 143,3 3.0 169,10 3.5 149,1 2.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 27,10 0.6 25,3 0.5 29,7 0.6 28,4 0.6 30,7 0.6
89. Muut valmiit tavarat 453,9 10.0 488,4 10.5 489,3 10.1 582,3 12.1 521,5 9.8
9. Muut tavarat 193,4 4.3 156,6 3.4 199,6 4.1 159,10 3.3 168,2 3.2
93. Erittelemätön 135,4 3.0 104,8 2.3 152,7 3.1 113,7 2.4 116,4 2.2
97. Kulta, ei monetaarinen 1,1 0.0 0,8 0.0 0,9 0.0 0,5 0.0 1,0 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 56,9 1.3 51,1 1.1 46,1 0.9 45,9 1.0 50,9 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.549,2 100.0 4.640,9 100.0 4.852,5 100.0 4.804,5 100.0 5.310,10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu