Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Hongkongin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/9 - 2021/1

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
2020/12
%
2021/1
%
Viennistä1.61.61.71.81.8
Tuonnista0.20.10.20.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.70.70.70.70.8

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Hongkongin kanssa, vienti Hongkongiin ja tuonti Hongkongista vuoden 2021 tammikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Hongkongin kanssa edusti vuoden 2021 tammikuussa 0.8 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 1.8 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0.1 prosenttia tuonnista. Tammikuussa Hongkong oli Yhdysvaltain 22. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Hongkongiin. Kuukauden suuruudeltaan 2.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 13.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Hongkongin kanssa oli 2.1 miljardin dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Hongkongista supistui 15.2 prosentilla edellisen vuoden tammikuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 269 miljoonaa dollaria tammikuussa 2021. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Hongkongista olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 32.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 16.7 % sekä Sitc971 (kulta, ei monetaarinen) 11.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Hongkongiin oli 18.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden tammikuussa, ollen suuruudeltaan 2.3 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 21.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 20.1 % sekä Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 7.3 prosenttia viennin arvosta.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Hongkongiin (HK) jaksolla 2020/9 - 2021/1

2020 / 92020 / 102020 / 112020 / 122021 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 154,8 7.9 206,6 9.6 194,8 8.8 196,5 8.2 101,6 4.4
00. Elävät eläimet 1,2 0.1 0,7 0.0 0,3 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 65,0 3.3 78,0 3.6 74,9 3.4 69,0 2.9 40,0 1.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5,3 0.3 4,2 0.2 5,9 0.3 4,6 0.2 5,4 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 11,5 0.6 14,8 0.7 15,7 0.7 16,1 0.7 11,4 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 3,6 0.2 4,1 0.2 3,10 0.2 4,6 0.2 2,8 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 40,8 2.1 76,8 3.6 67,9 3.1 67,5 2.8 21,3 0.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0,6 0.0 0,4 0.0 0,5 0.0 0,5 0.0 0,4 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2,1 0.1 4,6 0.2 5,10 0.3 3,9 0.2 2,4 0.1
08. Rehuaineet 8,4 0.4 5,3 0.2 3,10 0.2 5,3 0.2 4,0 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 16,7 0.9 18,0 0.8 16,1 0.7 25,4 1.1 14,2 0.6
1. Juomat ja tupakka 4,3 0.2 8,2 0.4 11,2 0.5 19,0 0.8 10,4 0.4
11. Juomat 4,3 0.2 8,2 0.4 10,9 0.5 18,2 0.8 9,6 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0,1 0.0 0 0.0 0,3 0.0 0,9 0.0 0,8 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16,0 0.8 25,8 1.2 29,6 1.3 37,4 1.6 51,10 2.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,2 0.0 0,6 0.0 0,5 0.0 0,5 0.0 1,4 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0,7 0.0 0,7 0.0 0,5 0.0 0,4 0.0 1,2 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0,7 0.0 0,2 0.0 0,2 0.0 0,5 0.0 0,4 0.0
24. Puutavara ja korkki 0,7 0.0 0,8 0.0 0,5 0.0 0,7 0.0 0,8 0.0
25. Paperimassa 4,7 0.2 10,7 0.5 3,8 0.2 2,6 0.1 1,4 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1,5 0.1 1,4 0.1 3,10 0.2 0,2 0.0 0,5 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,5 0.0 0,5 0.0 0,6 0.0 0,8 0.0 0,6 0.0
28. Malmit ja metalliromu 4,10 0.3 6,4 0.3 11,7 0.5 20,7 0.9 38,9 1.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,6 0.1 5,1 0.2 8,2 0.4 11,5 0.5 7,2 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 17,3 0.9 0,4 0.0 20,3 0.9 0,6 0.0 0,6 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 17,3 0.9 0,3 0.0 20,3 0.9 0,6 0.0 0,6 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,2 0.1 0,7 0.0 0,7 0.0 1,3 0.1 2,0 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0,10 0.0 0,5 0.0 0,4 0.0 1,1 0.0 1,5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 124,2 6.4 143,4 6.6 145,8 6.6 149,3 6.2 134,7 5.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,2 0.2 2,5 0.1 5,8 0.3 19,9 0.8 6,7 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,6 0.1 2,5 0.1 1,4 0.1 1,1 0.0 1,5 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 2,9 0.1 4,8 0.2 4,10 0.2 3,10 0.2 3,4 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 19,1 1.0 19,4 0.9 35,4 1.6 15,8 0.7 13,7 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 33,6 1.7 47,4 2.2 34,10 1.6 38,0 1.6 34,9 1.5
57. Muovit, valmistamattomat 27,3 1.4 29,1 1.3 28,1 1.3 31,7 1.3 37,2 1.6
58. Muovit, valmistetut 17,1 0.9 18,8 0.9 15,2 0.7 17,8 0.7 19,1 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 19,7 1.0 19,4 0.9 20,2 0.9 21,3 0.9 18,5 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 179,9 9.2 216,6 10.0 192,5 8.7 223,10 9.3 247,7 10.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0,4 0.0 0,6 0.0 0,6 0.0 0,9 0.0 0,6 0.0
62. Kumituotteet 3,6 0.2 3,6 0.2 4,0 0.2 3,5 0.1 2,6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3,9 0.2 2,4 0.1 2,6 0.1 3,5 0.1 2,8 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6,3 0.3 8,9 0.4 8,6 0.4 8,5 0.4 11,5 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 141,0 7.2 164,6 7.6 119,2 5.4 177,9 7.4 181,4 7.8
67. Rauta ja teräs 1,4 0.1 1,2 0.1 1,2 0.1 1,1 0.0 1,3 0.1
68. Muut metallit 13,5 0.7 20,9 1.0 43,0 1.9 15,7 0.7 35,5 1.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9,8 0.5 14,4 0.7 13,5 0.6 12,9 0.5 12,2 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.002,1 51.4 1.112,1 51.6 1.186,7 53.5 1.337,7 55.7 1.320,8 56.8
71. Voimakoneet ja moottorit 11,8 0.6 7,7 0.4 8,8 0.4 12,6 0.5 11,5 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 22,1 1.1 14,7 0.7 15,4 0.7 11,9 0.5 11,5 0.5
73. Metalliteollisuuskoneet 1,6 0.1 1,2 0.1 0,5 0.0 0,10 0.0 0,5 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 38,3 2.0 42,7 2.0 27,2 1.2 24,3 1.0 23,2 1.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 104,2 5.3 60,4 2.8 68,1 3.1 109,7 4.6 96,7 4.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 299,6 15.4 299,3 13.9 367,2 16.5 546,8 22.8 491,1 21.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 396,6 20.3 558,1 25.9 495,6 22.3 553,4 23.0 575,6 24.8
78. Moottoriajoneuvot 5,6 0.3 58,1 2.7 11,8 0.5 5,6 0.2 3,9 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 122,7 6.3 70,4 3.3 192,5 8.7 72,8 3.0 107,2 4.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 403,7 20.7 399,8 18.5 397,5 17.9 395,2 16.4 304,10 13.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1,8 0.1 1,1 0.0 2,5 0.1 1,3 0.1 1,3 0.1
82. Huonekalut 2,4 0.1 1,10 0.1 1,9 0.1 1,7 0.1 1,2 0.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2,2 0.1 2,8 0.1 2,6 0.1 3,2 0.1 2,1 0.1
84. Vaatteet 5,10 0.3 6,3 0.3 5,3 0.2 6,2 0.3 5,2 0.2
85. Jalkineet 3,3 0.2 4,4 0.2 3,1 0.1 3,9 0.2 2,8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 66,2 3.4 70,1 3.2 66,2 3.0 77,6 3.2 67,3 2.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 65,7 3.4 64,1 3.0 58,9 2.7 73,2 3.0 55,8 2.4
89. Muut valmiit tavarat 256,4 13.2 249,5 11.6 257,3 11.6 228,4 9.5 169,6 7.3
9. Muut tavarat 45,8 2.3 43,7 2.0 41,4 1.9 41,9 1.7 149,1 6.4
93. Erittelemätön 8,6 0.4 5,6 0.3 6,5 0.3 11,6 0.5 23,1 1.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 2,4 0.1 0,7 0.0 0,3 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 2,5 0.1 3,7 0.2 3,5 0.2 1,5 0.1 32,2 1.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 24,9 1.3 29,1 1.3 30,5 1.4 27,0 1.1 25,2 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.948,8 100.0 2.156,10 100.0 2.220,1 100.0 2.402,5 100.0 2.323,4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Hongkongista (HK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/9 - 2021/1

2020 / 92020 / 102020 / 112020 / 122021 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10,7 3.1 7,1 2.3 9,7 3.0 6,9 3.4 14,2 5.3
01. Liha ja lihatuotteet 0,1 0.0 0,1 0.0 0,4 0.1 0,9 0.4 0,2 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 2,10 0.8 1,10 0.6 1,5 0.4 1,3 0.6 4,6 1.7
04. Vilja ja viljatuotteet 1,1 0.3 0,8 0.3 1,3 0.4 0,4 0.2 0,8 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 0,7 0.2 0,4 0.1 0,9 0.3 0,5 0.2 0,4 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 5,5 1.6 3,8 1.3 5,3 1.6 3,7 1.8 7,9 2.9
1. Juomat ja tupakka 0,7 0.2 1,1 0.4 1,3 0.4 0,6 0.3 1,1 0.4
11. Juomat 0,7 0.2 1,1 0.4 0,8 0.2 0,6 0.3 1,1 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2,1 0.6 2,1 0.7 2,3 0.7 3,10 1.9 8,6 3.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2,0 0.6 1,10 0.6 2,2 0.7 3,9 1.9 8,5 3.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2,9 0.8 2,5 0.8 1,8 0.5 2,4 1.1 2,6 0.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,1 0.0 0,1 0.0 0,2 0.0 0,7 0.3 0,5 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,0 0.3 1,1 0.3 0,4 0.1 0,6 0.3 0,9 0.3
58. Muovit, valmistetut 1,4 0.4 0,5 0.2 0,5 0.1 0,5 0.2 0,6 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 16,4 4.7 10,1 3.3 31,4 9.7 9,1 4.4 7,8 2.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1,3 0.4 1,1 0.3 0,7 0.2 0,6 0.2 0,6 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,7 1.1 1,5 0.5 3,9 1.2 0,9 0.4 0,8 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 7,8 2.2 3,3 1.1 13,4 4.1 3,4 1.6 1,8 0.7
68. Muut metallit 0,5 0.1 0,5 0.2 9,9 3.0 1,5 0.7 1,5 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2,9 0.8 3,5 1.1 3,1 0.9 2,4 1.1 2,4 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 39,2 11.3 26,8 8.9 37,0 11.4 37,2 18.1 36,1 13.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0,5 0.1 0,5 0.2 0,4 0.1 0,8 0.4 0,4 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2,7 0.8 2,4 0.8 2,5 0.8 1,4 0.7 2,8 1.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4,8 1.4 4,3 1.4 6,6 2.0 9,2 4.5 6,8 2.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 18,7 5.4 8,9 2.9 13,1 4.0 11,9 5.8 12,8 4.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 11,0 3.2 9,1 3.0 12,5 3.8 12,3 6.0 12,4 4.6
78. Moottoriajoneuvot 1,4 0.4 1,3 0.4 1,3 0.4 1,2 0.5 0,8 0.3
79. Muut kuljetusvälineet 0,1 0.0 0,2 0.0 0,7 0.2 0,5 0.2 0,1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 106,0 30.6 105,9 35.2 95,8 29.5 74,9 36.5 76,2 28.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0,4 0.1 0,4 0.1 0,4 0.1 0,7 0.3 0,5 0.2
82. Huonekalut 2,4 0.7 1,5 0.5 2,2 0.7 1,8 0.9 1,6 0.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0,9 0.2 0,8 0.2 1,0 0.3 0,10 0.4 2,3 0.8
84. Vaatteet 25,8 7.4 20,8 6.9 9,5 2.9 5,3 2.6 6,4 2.4
85. Jalkineet 1,1 0.3 0,8 0.3 1,7 0.5 0,6 0.3 1,6 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 3,8 1.1 4,2 1.4 3,8 1.2 3,9 1.9 2,1 0.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1,9 0.5 2,4 0.8 2,8 0.9 1,6 0.7 1,9 0.7
89. Muut valmiit tavarat 70,0 20.2 75,4 25.1 74,7 23.0 60,4 29.4 60,1 22.3
9. Muut tavarat 168,1 48.6 145,6 48.4 145,5 44.8 70,7 34.4 122,8 45.6
93. Erittelemätön 148,10 43.0 141,7 47.1 122,10 37.9 66,8 32.5 87,10 32.7
97. Kulta, ei monetaarinen 15,5 4.5 0,5 0.1 18,6 5.7 0,3 0.1 31,7 11.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3,7 1.1 3,5 1.1 3,10 1.2 3,7 1.8 3,1 1.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 346,2 100.0 300,8 100.0 324,6 100.0 205,5 100.0 269,2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)


Vuositason tiedot (ATP)

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu