Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Korean ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä3.83.53.13.13.1
Tuonnista2.93.02.83.33.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta3.23.22.93.23.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Etelä-Korean kanssa, vienti Etelä-Koreaan ja tuonti Etelä-Koreasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Etelä-Korean osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2020 oli 3.2 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 3.1 %:a ja 3.2 %:a tuonnista. Marraskuussa Etelä-Korea oli Yhdysvaltain kuudenneksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 10.7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 1.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Etelä-Korean kanssa oli Yhdysvalloille 3.0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Etelä-Koreasta oli 10.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 6.9 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Etelä-Koreasta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 23.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 7.4 % sekä Sitc784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 5.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Etelä-Koreaan supistui 16.9 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 3.9 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc343 (luonnonkaasu), mikä edusti 7.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 7.2 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 7.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 115.1 miljardiin dollariin, laskun ollessa 5.7 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 68.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 46.4 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 3.1 prosentilla ja viennin arvo 9.4 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 14.6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat), arvon ollessa 4.5 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 22.3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 19.6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Etelä-Koreaan (KR) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 604.6 14.1 536.5 13.2 513.1 13.7 505.5 12.4 476.9 12.3
00. Elävät eläimet 2.1 0.0 1.8 0.0 0.6 0.0 0.10 0.0 2.7 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 199.2 4.6 211.8 5.2 170.9 4.5 168.4 4.1 171.7 4.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 31.2 0.7 27.6 0.7 27.8 0.7 23.3 0.6 22.1 0.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 62.10 1.5 49.9 1.2 30.8 0.8 33.6 0.8 15.7 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 88.7 2.1 50.5 1.2 97.0 2.6 50.10 1.2 35.5 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 90.3 2.1 64.6 1.6 62.9 1.7 79.1 1.9 91.8 2.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3.5 0.1 3.2 0.1 4.5 0.1 3.3 0.1 3.6 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 16.6 0.4 17.0 0.4 14.10 0.4 15.3 0.4 17.9 0.5
08. Rehuaineet 59.4 1.4 59.3 1.5 55.1 1.5 75.1 1.8 63.2 1.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 51.2 1.2 51.2 1.3 49.2 1.3 55.7 1.4 53.2 1.4
1. Juomat ja tupakka 14.7 0.3 12.7 0.3 9.6 0.3 12.0 0.3 12.9 0.3
11. Juomat 9.9 0.2 9.8 0.2 7.7 0.2 10.0 0.2 10.7 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 4.9 0.1 2.10 0.1 1.9 0.1 2.1 0.1 2.2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 160.4 3.7 216.9 5.3 205.9 5.5 274.0 6.7 190.0 4.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 3.7 0.1 3.3 0.1 3.2 0.1 4.10 0.1 4.4 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4.10 0.1 5.9 0.1 26.10 0.7 134.0 3.3 30.6 0.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.3 0.1 4.2 0.1 5.3 0.1 6.1 0.1 5.2 0.1
24. Puutavara ja korkki 5.3 0.1 4.2 0.1 7.4 0.2 3.5 0.1 2.6 0.1
25. Paperimassa 18.7 0.4 18.9 0.5 20.6 0.5 21.6 0.5 19.3 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 9.1 0.2 5.9 0.1 5.9 0.2 7.10 0.2 4.5 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.8 0.1 2.9 0.1 3.7 0.1 4.4 0.1 4.8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 101.1 2.4 165.5 4.1 128.10 3.4 87.3 2.1 112.10 2.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 9.9 0.2 6.6 0.2 4.2 0.1 4.4 0.1 5.9 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 603.1 14.1 620.7 15.2 670.3 17.8 589.8 14.5 634.1 16.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 35.4 0.8 16.1 0.4 6.2 0.2 17.9 0.4 21.8 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 449.1 10.5 449.2 11.0 378.2 10.1 418.4 10.3 230.0 5.9
34. Kaasut 118.7 2.8 155.5 3.8 286.0 7.6 153.6 3.8 382.3 9.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 14.6 0.3 18.5 0.5 23.5 0.6 20.5 0.5 38.8 1.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1.8 0.0 4.7 0.1 2.4 0.1 2.2 0.1 3.2 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 11.10 0.3 13.3 0.3 20.2 0.5 17.6 0.4 34.5 0.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.9 0.0 0.6 0.0 1.1 0.0 0.8 0.0 1.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 580.3 13.5 576.2 14.1 542.3 14.4 705.5 17.3 649.1 16.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 181.5 4.2 166.5 4.1 138.7 3.7 269.4 6.6 186.8 4.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 50.9 1.2 54.3 1.3 35.1 0.9 56.9 1.4 58.7 1.5
53. Väri- ja parkitusaineet 22.9 0.5 26.10 0.7 20.4 0.5 25.7 0.6 24.10 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 82.9 1.9 78.9 1.9 97.8 2.6 96.1 2.4 93.6 2.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 43.2 1.0 39.2 1.0 40.3 1.1 40.5 1.0 45.2 1.2
56. Lannoitteet, valmistetut 7.9 0.2 8.6 0.2 7.6 0.2 8.9 0.2 9.5 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 59.10 1.4 75.9 1.9 65.10 1.8 67.5 1.7 81.1 2.1
58. Muovit, valmistetut 18.3 0.4 17.0 0.4 20.3 0.5 20.1 0.5 16.7 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 113.2 2.6 109.3 2.7 116.5 3.1 120.9 3.0 132.9 3.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 168.1 3.9 191.3 4.7 165.3 4.4 235.3 5.8 184.4 4.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.4 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
62. Kumituotteet 13.3 0.3 10.10 0.3 11.4 0.3 14.3 0.3 12.5 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.3 0.0 1.10 0.0 1.10 0.1 2.5 0.1 1.8 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 19.6 0.5 22.2 0.5 16.7 0.4 18.5 0.5 21.6 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 9.2 0.2 10.6 0.3 9.5 0.3 12.6 0.3 10.3 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 26.2 0.6 28.2 0.7 26.7 0.7 28.3 0.7 32.4 0.8
67. Rauta ja teräs 9.6 0.2 13.9 0.3 7.9 0.2 10.8 0.3 12.1 0.3
68. Muut metallit 47.3 1.1 58.3 1.4 56.0 1.5 105.3 2.6 58.10 1.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 41.6 1.0 45.2 1.1 35.3 0.9 42.9 1.0 34.5 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,701.5 39.7 1,485.8 36.5 1,186.3 31.6 1,282.8 31.5 1,296.2 33.4
71. Voimakoneet ja moottorit 104.6 2.4 51.0 1.3 98.8 2.6 85.8 2.1 71.3 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 566.3 13.2 440.2 10.8 275.8 7.3 266.3 6.5 265.7 6.9
73. Metalliteollisuuskoneet 4.7 0.1 5.7 0.1 7.5 0.2 6.1 0.1 6.6 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 101.10 2.4 109.4 2.7 100.6 2.7 125.1 3.1 100.2 2.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 52.9 1.2 52.10 1.3 53.1 1.4 44.9 1.1 36.5 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 44.4 1.0 39.7 1.0 40.9 1.1 57.3 1.4 49.3 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 376.3 8.8 383.1 9.4 347.1 9.2 371.8 9.1 387.6 10.0
78. Moottoriajoneuvot 367.4 8.6 349.10 8.6 206.6 5.5 237.8 5.8 307.7 7.9
79. Muut kuljetusvälineet 83.3 1.9 54.0 1.3 56.3 1.5 88.1 2.2 71.6 1.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 378.3 8.8 361.2 8.9 394.5 10.5 396.1 9.7 345.9 8.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.7 0.0 3.3 0.1 1.8 0.0 3.8 0.1 2.0 0.1
82. Huonekalut 3.3 0.1 4.7 0.1 4.2 0.1 3.6 0.1 4.9 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.9 0.0 1.4 0.0 1.4 0.0 1.5 0.0 2.2 0.1
84. Vaatteet 10.4 0.2 8.0 0.2 7.4 0.2 9.5 0.2 6.7 0.2
85. Jalkineet 1.3 0.0 1.2 0.0 1.7 0.0 1.7 0.0 1.9 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 224.6 5.2 201.8 5.0 232.9 6.2 211.6 5.2 197.2 5.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 40.7 0.9 35.8 0.9 37.1 1.0 37.0 0.9 22.2 0.6
89. Muut valmiit tavarat 95.7 2.2 105.3 2.6 108.3 2.9 127.7 3.1 109.2 2.8
9. Muut tavarat 63.0 1.5 54.6 1.3 47.9 1.3 57.6 1.4 49.1 1.3
93. Erittelemätön 21.4 0.5 14.3 0.4 10.9 0.3 17.9 0.4 11.0 0.3
97. Kulta, ei monetaarinen 0.6 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 1.1 0.0 0.6 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 39.9 0.9 38.9 1.0 35.6 0.9 38.2 0.9 36.9 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,288.2 100.0 4,074.1 100.0 3,758.3 100.0 4,078.7 100.0 3,876.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Koreasta (KR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 78.1 1.3 74.5 1.2 57.6 1.0 81.7 1.1 82.5 1.2
01. Liha ja lihatuotteet 0.10 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.0 0.0 1.4 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 10.3 0.2 11.7 0.2 8.5 0.1 13.7 0.2 13.10 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 13.5 0.2 12.2 0.2 8.10 0.2 14.4 0.2 13.6 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 20.0 0.3 20.1 0.3 16.3 0.3 22.1 0.3 25.2 0.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.3 0.0 2.2 0.0 2.8 0.0 3.4 0.0 3.4 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 29.9 0.5 25.10 0.4 19.5 0.3 26.1 0.4 25.0 0.4
1. Juomat ja tupakka 25.3 0.4 27.4 0.4 11.10 0.2 25.9 0.4 20.7 0.3
11. Juomat 9.6 0.2 10.8 0.2 9.1 0.2 11.3 0.2 8.9 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 15.7 0.3 16.7 0.3 2.9 0.0 14.6 0.2 11.9 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 25.7 0.4 26.0 0.4 25.5 0.4 32.7 0.4 31.6 0.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 9.7 0.2 10.6 0.2 7.6 0.1 11.3 0.2 7.7 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 10.3 0.2 11.1 0.2 12.1 0.2 15.3 0.2 14.1 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.10 0.0 1.1 0.0 2.1 0.0 1.7 0.0 1.6 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.7 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 2.4 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.1 0.1 3.0 0.0 3.2 0.1 4.0 0.1 5.8 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 119.7 2.0 243.8 3.9 208.1 3.5 201.4 2.8 263.2 3.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 118.2 2.0 242.5 3.9 207.1 3.5 199.6 2.7 261.3 3.8
34. Kaasut 1.5 0.0 1.4 0.0 1.0 0.0 1.8 0.0 1.10 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 583.4 9.9 507.2 8.2 454.5 7.7 575.10 7.9 470.8 6.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 61.2 1.0 60.8 1.0 51.8 0.9 74.5 1.0 89.8 1.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9.3 0.2 10.7 0.2 7.5 0.1 11.4 0.2 13.1 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 12.6 0.2 7.8 0.1 7.6 0.1 11.2 0.2 11.5 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 149.4 2.5 137.6 2.2 124.2 2.1 164.4 2.3 54.6 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 69.4 1.2 66.1 1.1 54.9 0.9 71.10 1.0 66.1 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.1 0.0 4.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 81.1 1.4 75.3 1.2 63.4 1.1 87.7 1.2 95.4 1.4
58. Muovit, valmistetut 70.6 1.2 84.2 1.4 65.1 1.1 75.8 1.0 74.0 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 130.2 2.2 64.10 1.0 76.2 1.3 79.4 1.1 66.6 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 563.3 9.6 588.0 9.5 623.8 10.6 758.5 10.4 698.7 10.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.2 0.0 0.1 0.0 0.8 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
62. Kumituotteet 102.9 1.8 115.1 1.9 95.5 1.6 132.8 1.8 152.2 2.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.8 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 32.1 0.5 28.6 0.5 27.4 0.5 34.7 0.5 31.6 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 77.2 1.3 87.2 1.4 69.10 1.2 88.6 1.2 86.6 1.3
66. Kivennäisainetuotteet 32.3 0.5 40.0 0.6 35.3 0.6 42.10 0.6 40.1 0.6
67. Rauta ja teräs 121.4 2.1 104.3 1.7 96.2 1.6 118.4 1.6 106.2 1.5
68. Muut metallit 75.6 1.3 91.1 1.5 183.10 3.1 169.3 2.3 133.9 1.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 121.1 2.1 121.3 2.0 114.6 2.0 170.7 2.3 147.2 2.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3,718.5 63.3 3,908.2 63.2 3,647.6 62.2 4,804.5 66.0 4,506.4 65.6
71. Voimakoneet ja moottorit 161.2 2.7 127.3 2.1 186.8 3.2 196.2 2.7 183.6 2.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 223.4 3.8 276.2 4.5 206.2 3.5 248.10 3.4 314.4 4.6
73. Metalliteollisuuskoneet 41.6 0.7 38.7 0.6 35.7 0.6 30.2 0.4 48.8 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 259.8 4.4 288.1 4.7 254.4 4.3 386.2 5.3 312.2 4.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 422.9 7.2 400.1 6.5 552.3 9.4 536.1 7.4 546.2 8.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 306.0 5.2 229.3 3.7 169.1 2.9 177.1 2.4 165.9 2.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 653.4 11.1 793.10 12.8 681.4 11.6 941.2 12.9 896.5 13.1
78. Moottoriajoneuvot 1,622.9 27.6 1,733.8 28.0 1,537.9 26.2 2,253.7 30.9 2,007.2 29.2
79. Muut kuljetusvälineet 27.7 0.5 21.0 0.3 24.3 0.4 35.2 0.5 31.9 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 653.2 11.1 709.5 11.5 719.3 12.3 675.2 9.3 610.2 8.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 11.8 0.2 12.6 0.2 8.8 0.1 10.5 0.1 13.6 0.2
82. Huonekalut 16.2 0.3 19.2 0.3 18.10 0.3 26.3 0.4 26.4 0.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 5.9 0.1 7.2 0.1 8.2 0.1 9.9 0.1 10.6 0.2
84. Vaatteet 18.7 0.3 19.2 0.3 15.4 0.3 26.4 0.4 17.5 0.3
85. Jalkineet 3.8 0.1 3.1 0.0 2.1 0.0 5.9 0.1 3.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 67.2 1.1 66.2 1.1 71.5 1.2 80.0 1.1 85.9 1.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 10.7 0.2 12.5 0.2 11.0 0.2 9.6 0.1 15.4 0.2
89. Muut valmiit tavarat 519.4 8.8 569.9 9.2 583.7 9.9 507.0 7.0 437.4 6.4
9. Muut tavarat 111.3 1.9 102.7 1.7 119.9 2.0 128.1 1.8 182.9 2.7
93. Erittelemätön 81.5 1.4 74.3 1.2 93.3 1.6 97.8 1.3 153.4 2.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.10 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 25.8 0.4 26.0 0.4 25.8 0.4 29.9 0.4 28.9 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5,878.7 100.0 6,187.4 100.0 5,868.2 100.0 7,283.9 100.0 6,867.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu