Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Etelä-Korean ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä4.34.23.83.83.5
Tuonnista4.03.33.32.93.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta4.13.63.53.23.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Etelä-Korean kanssa, vienti Etelä-Koreaan ja tuonti Etelä-Koreasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Etelä-Korean osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta elokuussa 2020 oli 3.2 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 3.5 %:a ja 3.0 %:a tuonnista. Elokuussa Etelä-Korea oli Yhdysvaltain kuudenneksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 10.3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 10.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Etelä-Korean kanssa oli Yhdysvalloille 2.1 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Etelä-Koreasta supistui 8.7 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 6.2 miljardia dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Etelä-Koreasta olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), joka edusti 22.9 prosentin osuutta tuonnista, Sitc898 (soittimet ja niiden osat,äänitallenteet) 7.0 % sekä Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 5.9 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Etelä-Koreaan supistui 12.8 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 4.1 miljardia dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat), mikä edusti 10.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 10.2 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 8.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 83.4 miljardiin dollariin, laskun ollessa 7.3 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 48.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 34.7 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 7.2 prosentilla ja viennin arvo 7.4 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 10.0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc728 (muut jonkin tietyn toimialan käyttöön tarkoitetut erikoiskoneet ja -laitteet ja niiden osat), arvon ollessa 3.7 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 14.0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 15.0 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Etelä-Koreaan (KR) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 640.2 15.5 661.4 17.5 526.6 13.2 604.6 14.1 536.5 13.2
00. Elävät eläimet 2.2 0.1 1.10 0.1 0.5 0.0 2.1 0.0 1.8 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 181.6 4.4 166.3 4.4 141.8 3.6 199.2 4.6 211.8 5.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 25.3 0.6 39.5 1.0 35.8 0.9 31.2 0.7 27.6 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 47.9 1.2 15.7 0.4 9.7 0.2 62.10 1.5 49.9 1.2
04. Vilja ja viljatuotteet 169.1 4.1 193.4 5.1 131.2 3.3 88.7 2.1 50.5 1.2
05. Hedelmät ja kasvikset 77.8 1.9 105.8 2.8 90.9 2.3 90.3 2.1 64.6 1.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.3 0.1 5.4 0.1 3.1 0.1 3.5 0.1 3.2 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 12.8 0.3 14.10 0.4 13.0 0.3 16.6 0.4 17.0 0.4
08. Rehuaineet 70.1 1.7 65.4 1.7 54.5 1.4 59.4 1.4 59.3 1.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 49.6 1.2 53.3 1.4 46.4 1.2 51.2 1.2 51.2 1.3
1. Juomat ja tupakka 16.1 0.4 15.10 0.4 15.8 0.4 14.7 0.3 12.7 0.3
11. Juomat 15.7 0.4 12.7 0.3 12.8 0.3 9.9 0.2 9.8 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.5 0.0 3.3 0.1 3.1 0.1 4.9 0.1 2.10 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 158.6 3.9 183.5 4.9 169.1 4.2 160.4 3.7 216.9 5.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 3.5 0.1 2.7 0.1 3.10 0.1 3.7 0.1 3.3 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 4.5 0.1 22.5 0.6 24.7 0.6 4.10 0.1 5.9 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6.6 0.2 5.2 0.1 5.3 0.1 4.3 0.1 4.2 0.1
24. Puutavara ja korkki 4.5 0.1 3.9 0.1 9.7 0.2 5.3 0.1 4.2 0.1
25. Paperimassa 27.1 0.7 23.4 0.6 19.0 0.5 18.7 0.4 18.9 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 14.3 0.3 12.9 0.3 13.1 0.3 9.1 0.2 5.9 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 6.5 0.2 5.7 0.1 5.2 0.1 3.8 0.1 2.9 0.1
28. Malmit ja metalliromu 84.6 2.1 98.10 2.6 76.7 1.9 101.1 2.4 165.5 4.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 7.3 0.2 8.6 0.2 11.8 0.3 9.9 0.2 6.6 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 501.9 12.2 395.9 10.5 552.10 13.9 603.1 14.1 620.7 15.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 25.6 0.6 32.3 0.9 38.5 1.0 35.4 0.8 16.1 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 279.9 6.8 201.5 5.3 231.3 5.8 449.1 10.5 449.2 11.0
34. Kaasut 196.5 4.8 162.2 4.3 283.3 7.1 118.7 2.8 155.5 3.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 16.10 0.4 59.8 1.6 17.6 0.4 14.6 0.3 18.5 0.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat 6.7 0.2 7.1 0.2 1.3 0.0 1.8 0.0 4.7 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 9.6 0.2 51.8 1.4 15.1 0.4 11.10 0.3 13.3 0.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.7 0.0 1.0 0.0 1.2 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 775.3 18.8 636.9 16.9 559.5 14.0 580.3 13.5 576.2 14.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 264.1 6.4 191.10 5.1 164.2 4.1 181.5 4.2 166.5 4.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 75.10 1.8 47.1 1.2 47.4 1.2 50.9 1.2 54.3 1.3
53. Väri- ja parkitusaineet 18.7 0.5 17.3 0.5 20.3 0.5 22.9 0.5 26.10 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 123.7 3.0 86.1 2.3 73.8 1.9 82.9 1.9 78.9 1.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 45.3 1.1 43.6 1.2 39.2 1.0 43.2 1.0 39.2 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 12.1 0.3 13.1 0.3 9.1 0.2 7.9 0.2 8.6 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 101.9 2.5 93.8 2.5 72.9 1.8 59.10 1.4 75.9 1.9
58. Muovit, valmistetut 18.7 0.5 21.10 0.6 19.3 0.5 18.3 0.4 17.0 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 115.1 2.8 122.3 3.2 113.8 2.9 113.2 2.6 109.3 2.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 212.7 5.2 202.4 5.4 207.3 5.2 168.1 3.9 191.3 4.7
62. Kumituotteet 14.4 0.3 12.5 0.3 14.0 0.4 13.3 0.3 10.10 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.1 0.0 0.7 0.0 0.10 0.0 1.3 0.0 1.10 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 24.8 0.6 25.2 0.7 26.5 0.7 19.6 0.5 22.2 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 13.4 0.3 11.4 0.3 10.7 0.3 9.2 0.2 10.6 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 29.2 0.7 33.10 0.9 30.6 0.8 26.2 0.6 28.2 0.7
67. Rauta ja teräs 13.2 0.3 13.5 0.4 10.4 0.3 9.6 0.2 13.9 0.3
68. Muut metallit 70.8 1.7 62.5 1.7 75.9 1.9 47.3 1.1 58.3 1.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 45.10 1.1 42.10 1.1 38.4 1.0 41.6 1.0 45.2 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,416.4 34.4 1,237.9 32.8 1,511.6 38.0 1,701.5 39.7 1,485.8 36.5
71. Voimakoneet ja moottorit 95.10 2.3 74.5 2.0 109.7 2.8 104.6 2.4 51.0 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 459.5 11.2 443.2 11.8 590.0 14.8 566.3 13.2 440.2 10.8
73. Metalliteollisuuskoneet 5.7 0.1 5.9 0.2 6.3 0.2 4.7 0.1 5.7 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 100.3 2.4 97.7 2.6 111.5 2.8 101.10 2.4 109.4 2.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 45.3 1.1 37.3 1.0 55.3 1.4 52.9 1.2 52.10 1.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 81.1 2.0 32.4 0.9 52.9 1.3 44.4 1.0 39.7 1.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 385.0 9.3 376.6 10.0 364.1 9.1 376.3 8.8 383.1 9.4
78. Moottoriajoneuvot 162.4 3.9 87.5 2.3 93.5 2.3 367.4 8.6 349.10 8.6
79. Muut kuljetusvälineet 81.5 2.0 83.3 2.2 128.8 3.2 83.3 1.9 54.0 1.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 322.0 7.8 319.6 8.5 360.4 9.0 378.3 8.8 361.2 8.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.8 0.1 3.1 0.1 3.2 0.1 1.7 0.0 3.3 0.1
82. Huonekalut 3.9 0.1 3.1 0.1 3.2 0.1 3.3 0.1 4.7 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.9 0.0 1.6 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0 1.4 0.0
84. Vaatteet 5.10 0.1 7.2 0.2 6.7 0.2 10.4 0.2 8.0 0.2
85. Jalkineet 1.2 0.0 1.1 0.0 1.0 0.0 1.3 0.0 1.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 167.8 4.1 188.7 5.0 229.6 5.8 224.6 5.2 201.8 5.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 35.7 0.9 39.7 1.1 24.7 0.6 40.7 0.9 35.8 0.9
89. Muut valmiit tavarat 104.1 2.5 75.4 2.0 91.6 2.3 95.7 2.2 105.3 2.6
9. Muut tavarat 58.10 1.4 56.8 1.5 61.7 1.5 63.0 1.5 54.6 1.3
93. Erittelemätön 19.5 0.5 20.1 0.5 22.5 0.6 21.4 0.5 14.3 0.4
97. Kulta, ei monetaarinen 0.3 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 38.7 0.9 36.1 1.0 38.1 1.0 39.9 0.9 38.9 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,118.7 100.0 3,769.7 100.0 3,982.1 100.0 4,288.2 100.0 4,074.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Etelä-Koreasta (KR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 85.9 1.3 72.10 1.3 66.7 1.1 78.1 1.3 74.5 1.2
01. Liha ja lihatuotteet 0.4 0.0 1.1 0.0 0.8 0.0 0.10 0.0 0.7 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.7 0.0 4.0 0.1 1.2 0.0 1.0 0.0 1.4 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 16.0 0.2 8.5 0.2 8.8 0.1 10.3 0.2 11.7 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 14.10 0.2 14.2 0.3 12.1 0.2 13.5 0.2 12.2 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 21.3 0.3 17.4 0.3 15.6 0.3 20.0 0.3 20.1 0.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.7 0.0 1.6 0.0 3.4 0.1 2.3 0.0 2.2 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 28.5 0.4 26.0 0.5 24.7 0.4 29.9 0.5 25.10 0.4
1. Juomat ja tupakka 18.8 0.3 16.3 0.3 21.8 0.4 25.3 0.4 27.4 0.4
11. Juomat 11.7 0.2 10.5 0.2 8.4 0.1 9.6 0.2 10.8 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 7.1 0.1 5.8 0.1 13.5 0.2 15.7 0.3 16.7 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 38.0 0.6 27.9 0.5 20.9 0.4 25.7 0.4 26.0 0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 14.3 0.2 13.6 0.2 7.1 0.1 9.7 0.2 10.6 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 17.2 0.3 10.10 0.2 7.6 0.1 10.3 0.2 11.1 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.4 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.10 0.0 1.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 1.4 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.1 0.1 2.4 0.0 5.4 0.1 4.1 0.1 3.0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 128.1 1.9 111.2 2.0 100.7 1.7 119.7 2.0 243.8 3.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 125.9 1.9 109.7 2.0 99.6 1.7 118.2 2.0 242.5 3.9
34. Kaasut 2.2 0.0 1.6 0.0 1.2 0.0 1.5 0.0 1.4 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.7 0.0 0.4 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 683.2 10.4 574.5 10.5 646.6 11.0 583.4 9.9 507.2 8.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 131.2 2.0 77.1 1.4 63.8 1.1 61.2 1.0 60.8 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 15.9 0.2 12.7 0.2 11.2 0.2 9.3 0.2 10.7 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 14.9 0.2 12.6 0.2 11.1 0.2 12.6 0.2 7.8 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 192.9 2.9 174.3 3.2 237.1 4.0 149.4 2.5 137.6 2.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 57.3 0.9 53.8 1.0 65.9 1.1 69.4 1.2 66.1 1.1
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 3.8 0.1 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 108.6 1.6 93.9 1.7 78.3 1.3 81.1 1.4 75.3 1.2
58. Muovit, valmistetut 68.9 1.0 50.4 0.9 54.8 0.9 70.6 1.2 84.2 1.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 93.9 1.4 96.3 1.8 124.7 2.1 130.2 2.2 64.10 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 734.7 11.1 635.8 11.6 580.1 9.9 563.3 9.6 588.0 9.5
62. Kumituotteet 149.6 2.3 67.1 1.2 76.3 1.3 102.9 1.8 115.1 1.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.9 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 52.4 0.8 44.4 0.8 32.9 0.6 32.1 0.5 28.6 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 84.0 1.3 78.5 1.4 72.3 1.2 77.2 1.3 87.2 1.4
66. Kivennäisainetuotteet 37.2 0.6 33.2 0.6 30.7 0.5 32.3 0.5 40.0 0.6
67. Rauta ja teräs 154.5 2.3 180.4 3.3 156.1 2.7 121.4 2.1 104.3 1.7
68. Muut metallit 95.10 1.5 105.4 1.9 90.3 1.5 75.6 1.3 91.1 1.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 160.5 2.4 126.0 2.3 120.8 2.1 121.1 2.1 121.3 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4,133.4 62.7 3,309.2 60.3 3,628.0 61.7 3,718.5 63.3 3,908.2 63.2
71. Voimakoneet ja moottorit 156.8 2.4 123.3 2.2 105.2 1.8 161.2 2.7 127.3 2.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 277.2 4.2 273.3 5.0 285.6 4.9 223.4 3.8 276.2 4.5
73. Metalliteollisuuskoneet 51.7 0.8 49.3 0.9 62.5 1.1 41.6 0.7 38.7 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 393.2 6.0 269.0 4.9 251.5 4.3 259.8 4.4 288.1 4.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 602.4 9.1 593.9 10.8 660.8 11.2 422.9 7.2 400.1 6.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 164.9 2.5 255.10 4.7 291.4 5.0 306.0 5.2 229.3 3.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 692.3 10.5 664.9 12.1 732.8 12.5 653.4 11.1 793.10 12.8
78. Moottoriajoneuvot 1,758.5 26.7 1,061.4 19.3 1,214.5 20.6 1,622.9 27.6 1,733.8 28.0
79. Muut kuljetusvälineet 36.7 0.6 18.5 0.3 24.2 0.4 27.7 0.5 21.0 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 659.6 10.0 660.0 12.0 628.8 10.7 653.2 11.1 709.5 11.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 11.8 0.2 12.6 0.2 10.9 0.2 11.8 0.2 12.6 0.2
82. Huonekalut 23.4 0.4 13.7 0.2 12.2 0.2 16.2 0.3 19.2 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 3.0 0.0 7.0 0.1 7.2 0.1 5.9 0.1 7.2 0.1
84. Vaatteet 10.5 0.2 11.2 0.2 16.3 0.3 18.7 0.3 19.2 0.3
85. Jalkineet 4.1 0.1 2.6 0.0 3.2 0.1 3.8 0.1 3.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 64.9 1.0 51.0 0.9 51.4 0.9 67.2 1.1 66.2 1.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 9.7 0.1 13.6 0.2 9.0 0.2 10.7 0.2 12.5 0.2
89. Muut valmiit tavarat 532.5 8.1 548.5 10.0 518.9 8.8 519.4 8.8 569.9 9.2
9. Muut tavarat 113.2 1.7 83.2 1.5 188.8 3.2 111.3 1.9 102.7 1.7
93. Erittelemätön 80.9 1.2 58.9 1.1 155.1 2.6 81.5 1.4 74.3 1.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.10 0.0 0.1 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 27.0 0.4 22.1 0.4 22.4 0.4 25.8 0.4 26.0 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 6,595.1 100.0 5,491.3 100.0 5,882.6 100.0 5,878.7 100.0 6,187.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu