Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kiinan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä8.09.39.511.111.2
Tuonnista20.320.120.020.421.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta15.916.116.116.917.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kiinan kanssa, vienti Kiinaan ja tuonti Kiinasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa 2020 Kiina edusti 17.4 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 11.2 prosenttia USAn viennistä ja 21.1 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Kiina oli Yhdysvaltain suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 59.0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 26.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Kiinan kanssa oli Yhdysvalloille 30.7 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Kiinasta oli 23.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 44.9 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kiinasta olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 21.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 12.4 % sekä Sitc894 (lastenvaunut,lelut,pelit,urheiluvälineet) 8.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Kiinaan oli 40.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 14.2 miljardia dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), mikä edusti 23.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 6.6 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 5.4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Vuoden 2020 tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 503.6 miljardiin dollariin, laskun ollessa 2.3 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 393.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 110.0 miljardia dollaria. Vuoden 2019 tammi-marraskuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 5.8 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 55.1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 11.4 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 12.8 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 283.6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 320.4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kiinaan (CN) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 646.3 7.2 804.8 7.3 883.9 7.7 1,043.2 7.1 1,277.1 9.0
00. Elävät eläimet 1.5 0.0 2.8 0.0 2.0 0.0 0.7 0.0 1.8 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 207.3 2.3 205.0 1.9 217.6 1.9 275.4 1.9 324.2 2.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 27.8 0.3 37.6 0.3 29.5 0.3 38.3 0.3 28.10 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 46.1 0.5 56.10 0.5 63.0 0.5 72.2 0.5 53.3 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 168.4 1.9 336.4 3.0 351.7 3.0 327.8 2.2 489.3 3.5
05. Hedelmät ja kasvikset 71.4 0.8 39.8 0.4 101.5 0.9 190.3 1.3 266.8 1.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 10.1 0.1 7.1 0.1 8.3 0.1 8.7 0.1 7.5 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.4 0.0 4.6 0.0 4.7 0.0 3.6 0.0 3.8 0.0
08. Rehuaineet 78.3 0.9 93.1 0.8 76.7 0.7 87.1 0.6 79.5 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 32.4 0.4 22.1 0.2 29.4 0.3 39.5 0.3 22.3 0.2
1. Juomat ja tupakka 5.7 0.1 5.6 0.1 6.1 0.1 6.8 0.0 7.6 0.1
11. Juomat 5.6 0.1 5.6 0.1 6.1 0.1 6.8 0.0 7.5 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 973.0 10.8 1,748.0 15.8 2,608.7 22.6 4,286.8 29.1 4,121.9 29.1
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 37.9 0.4 37.5 0.3 33.4 0.3 39.2 0.3 33.3 0.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 170.3 1.9 895.5 8.1 1,937.4 16.8 3,515.2 23.9 3,330.3 23.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 16.6 0.2 14.8 0.1 14.9 0.1 19.3 0.1 13.4 0.1
24. Puutavara ja korkki 140.7 1.6 129.8 1.2 100.10 0.9 131.9 0.9 132.5 0.9
25. Paperimassa 187.5 2.1 240.6 2.2 231.7 2.0 204.6 1.4 151.6 1.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 205.3 2.3 217.9 2.0 117.1 1.0 174.7 1.2 221.2 1.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 17.2 0.2 15.8 0.1 18.8 0.2 23.3 0.2 22.7 0.2
28. Malmit ja metalliromu 159.9 1.8 157.3 1.4 122.4 1.1 145.1 1.0 178.1 1.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 37.10 0.4 39.0 0.4 32.2 0.3 33.10 0.2 39.1 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 967.2 10.7 977.6 8.9 1,153.8 10.0 1,257.5 8.5 949.6 6.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.1 0.0 0.1 0.0 12.1 0.1 0.1 0.0 38.1 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 754.7 8.4 772.6 7.0 925.3 8.0 922.8 6.3 479.5 3.4
34. Kaasut 212.5 2.4 204.10 1.9 216.5 1.9 334.7 2.3 432.1 3.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 17.1 0.2 4.8 0.0 2.6 0.0 2.6 0.0 11.7 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1.1 0.0 1.6 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 15.3 0.2 2.3 0.0 0.8 0.0 1.5 0.0 10.7 0.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.9 0.0 1.0 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,402.4 15.5 1,804.8 16.4 1,437.4 12.5 1,555.5 10.6 2,032.4 14.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 171.0 1.9 201.6 1.8 155.2 1.3 199.8 1.4 198.5 1.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 61.3 0.7 63.3 0.6 75.8 0.7 67.8 0.5 112.1 0.8
53. Väri- ja parkitusaineet 31.0 0.3 26.4 0.2 30.1 0.3 40.3 0.3 32.10 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 348.4 3.9 737.1 6.7 327.10 2.8 411.9 2.8 791.0 5.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 91.3 1.0 99.7 0.9 118.1 1.0 109.5 0.7 117.5 0.8
56. Lannoitteet, valmistetut 7.8 0.1 11.7 0.1 18.1 0.2 21.7 0.1 11.6 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 353.0 3.9 298.0 2.7 314.1 2.7 298.2 2.0 286.0 2.0
58. Muovit, valmistetut 83.2 0.9 98.8 0.9 94.3 0.8 111.3 0.8 100.10 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 255.7 2.8 268.4 2.4 304.3 2.6 295.5 2.0 382.0 2.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 552.0 6.1 554.10 5.0 639.4 5.5 704.4 4.8 681.9 4.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 4.7 0.1 5.4 0.0 8.3 0.1 9.6 0.1 10.3 0.1
62. Kumituotteet 20.4 0.2 23.7 0.2 23.9 0.2 27.2 0.2 22.8 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.3 0.0 1.5 0.0 1.4 0.0 2.3 0.0 1.6 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 58.4 0.6 73.5 0.7 60.4 0.5 57.3 0.4 67.3 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 40.10 0.5 35.3 0.3 38.2 0.3 43.2 0.3 42.7 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 62.7 0.7 61.1 0.6 67.10 0.6 71.1 0.5 82.6 0.6
67. Rauta ja teräs 48.1 0.5 63.9 0.6 43.7 0.4 73.4 0.5 32.9 0.2
68. Muut metallit 229.6 2.5 206.9 1.9 315.1 2.7 315.4 2.1 324.2 2.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 86.3 1.0 83.9 0.8 80.8 0.7 105.2 0.7 98.0 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3,481.1 38.5 4,101.1 37.2 3,817.2 33.1 4,694.8 31.9 3,993.9 28.2
71. Voimakoneet ja moottorit 171.9 1.9 170.7 1.5 127.8 1.1 185.8 1.3 145.5 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 542.10 6.0 582.7 5.3 725.4 6.3 536.4 3.6 520.7 3.7
73. Metalliteollisuuskoneet 31.2 0.3 29.5 0.3 21.5 0.2 29.6 0.2 27.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 319.6 3.5 328.4 3.0 313.10 2.7 356.2 2.4 349.5 2.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 167.7 1.9 193.8 1.8 163.1 1.4 164.6 1.1 128.2 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 100.9 1.1 104.2 0.9 111.10 1.0 127.6 0.9 119.9 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,439.9 15.9 1,303.5 11.8 1,271.2 11.0 1,417.7 9.6 1,426.7 10.1
78. Moottoriajoneuvot 470.5 5.2 1,106.5 10.0 722.8 6.3 1,175.7 8.0 959.5 6.8
79. Muut kuljetusvälineet 236.7 2.6 282.2 2.6 359.9 3.1 701.6 4.8 317.2 2.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 906.8 10.0 930.5 8.4 883.0 7.7 1,041.4 7.1 979.10 6.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5.2 0.1 6.6 0.1 5.6 0.0 4.5 0.0 4.1 0.0
82. Huonekalut 5.4 0.1 6.10 0.1 8.3 0.1 6.8 0.0 8.4 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 3.2 0.0 7.2 0.1 5.3 0.0 5.9 0.0 5.6 0.0
84. Vaatteet 10.9 0.1 10.9 0.1 10.6 0.1 10.8 0.1 11.2 0.1
85. Jalkineet 14.3 0.2 16.9 0.2 13.9 0.1 14.6 0.1 15.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 557.4 6.2 568.8 5.2 534.6 4.6 620.8 4.2 610.1 4.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 89.2 1.0 99.8 0.9 83.3 0.7 94.10 0.6 91.6 0.6
89. Muut valmiit tavarat 221.7 2.5 213.7 1.9 221.8 1.9 283.3 1.9 233.8 1.6
9. Muut tavarat 85.9 0.9 104.4 0.9 105.2 0.9 130.4 0.9 123.7 0.9
93. Erittelemätön 29.6 0.3 35.1 0.3 31.8 0.3 36.4 0.2 32.8 0.2
97. Kulta, ei monetaarinen 0.4 0.0 1.4 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 1.8 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 56.1 0.6 67.9 0.6 73.3 0.6 93.4 0.6 89.2 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 9,037.1 100.0 11,036.1 100.0 11,536.8 100.0 14,723.1 100.0 14,179.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kiinasta (CN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 421.3 1.0 387.5 0.9 335.7 0.8 374.2 0.8 349.0 0.8
01. Liha ja lihatuotteet 0.7 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0 1.0 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.0 0.0 0.10 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 167.8 0.4 147.6 0.4 133.4 0.3 133.8 0.3 124.6 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 21.7 0.1 13.9 0.0 10.7 0.0 10.6 0.0 16.1 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 114.5 0.3 116.1 0.3 89.1 0.2 112.2 0.3 109.3 0.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 7.3 0.0 10.2 0.0 9.6 0.0 9.8 0.0 8.1 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 25.2 0.1 25.0 0.1 18.7 0.0 25.3 0.1 23.8 0.1
08. Rehuaineet 25.6 0.1 16.0 0.0 18.5 0.0 25.2 0.1 16.6 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 57.9 0.1 57.5 0.1 54.5 0.1 56.2 0.1 49.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 4.3 0.0 4.0 0.0 3.1 0.0 2.9 0.0 3.1 0.0
11. Juomat 2.6 0.0 2.3 0.0 1.9 0.0 1.8 0.0 2.1 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.8 0.0 1.7 0.0 1.3 0.0 1.2 0.0 0.10 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 115.1 0.3 91.5 0.2 87.1 0.2 94.5 0.2 95.3 0.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1.1 0.0 1.3 0.0 1.5 0.0 1.3 0.0 1.1 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.10 0.0 1.5 0.0 1.6 0.0 1.5 0.0 1.3 0.0
24. Puutavara ja korkki 28.9 0.1 8.0 0.0 5.4 0.0 8.5 0.0 9.7 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 8.1 0.0 11.8 0.0 9.2 0.0 10.9 0.0 11.3 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 15.7 0.0 12.6 0.0 17.6 0.0 11.5 0.0 13.9 0.0
28. Malmit ja metalliromu 6.5 0.0 4.8 0.0 2.7 0.0 5.0 0.0 2.10 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 52.8 0.1 51.3 0.1 49.1 0.1 55.9 0.1 55.2 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 9.4 0.0 0.9 0.0 11.9 0.0 15.0 0.0 20.1 0.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.1 0.0 0.2 0.0 0.8 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 9.2 0.0 0.7 0.0 10.10 0.0 14.8 0.0 19.5 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.6 0.0 4.6 0.0 3.7 0.0 3.6 0.0 4.4 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.1 0.0 2.8 0.0 2.7 0.0 1.10 0.0 1.8 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2.3 0.0 1.4 0.0 0.8 0.0 1.3 0.0 2.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,871.7 4.6 1,633.0 4.0 1,448.5 3.5 1,460.9 3.3 1,392.1 3.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 501.0 1.2 471.1 1.2 422.5 1.0 456.8 1.0 434.10 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 78.5 0.2 63.6 0.2 52.2 0.1 56.5 0.1 60.6 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 32.5 0.1 35.1 0.1 30.8 0.1 32.8 0.1 33.5 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 395.3 1.0 310.2 0.8 266.1 0.6 296.5 0.7 305.6 0.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 190.4 0.5 193.2 0.5 192.10 0.5 227.9 0.5 164.2 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 1.1 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0 1.2 0.0 0.6 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 53.0 0.1 45.0 0.1 43.0 0.1 41.3 0.1 44.9 0.1
58. Muovit, valmistetut 126.2 0.3 133.4 0.3 120.4 0.3 117.0 0.3 112.7 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 494.1 1.2 380.10 0.9 320.5 0.8 231.2 0.5 235.4 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6,142.8 15.1 5,834.1 14.3 5,644.5 13.7 5,067.4 11.3 4,583.7 10.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 32.9 0.1 39.4 0.1 44.4 0.1 60.9 0.1 32.6 0.1
62. Kumituotteet 167.1 0.4 170.1 0.4 166.9 0.4 193.9 0.4 183.0 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 204.3 0.5 199.7 0.5 194.1 0.5 222.4 0.5 221.2 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 227.8 0.6 222.1 0.5 231.4 0.6 254.6 0.6 220.6 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3,076.1 7.6 2,669.1 6.5 2,507.7 6.1 1,668.3 3.7 1,399.5 3.1
66. Kivennäisainetuotteet 369.10 0.9 428.1 1.0 412.5 1.0 459.3 1.0 432.4 1.0
67. Rauta ja teräs 121.3 0.3 73.5 0.2 66.4 0.2 77.2 0.2 93.3 0.2
68. Muut metallit 82.9 0.2 72.3 0.2 65.6 0.2 71.5 0.2 77.1 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,860.9 4.6 1,960.2 4.8 1,955.9 4.7 2,059.6 4.6 1,924.4 4.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 19,641.5 48.3 19,260.3 47.2 20,125.8 48.8 22,585.1 50.425,161.10 56.1
71. Voimakoneet ja moottorit 527.2 1.3 518.9 1.3 459.10 1.1 475.3 1.1 422.4 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 430.7 1.1 441.3 1.1 465.8 1.1 448.10 1.0 477.7 1.1
73. Metalliteollisuuskoneet 64.1 0.2 63.7 0.2 66.4 0.2 65.0 0.1 61.0 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1,878.10 4.6 1,846.9 4.5 1,700.5 4.1 1,750.10 3.9 1,826.7 4.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5,744.4 14.1 5,714.10 14.0 6,094.2 14.8 6,429.6 14.3 6,427.9 14.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6,071.8 14.9 5,506.5 13.5 5,933.8 14.4 7,875.5 17.6 10,667.3 23.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3,792.5 9.3 3,932.10 9.6 4,165.4 10.1 4,218.9 9.4 4,115.1 9.2
78. Moottoriajoneuvot 1,083.7 2.7 1,200.4 2.9 1,210.8 2.9 1,284.2 2.9 1,131.3 2.5
79. Muut kuljetusvälineet 48.5 0.1 35.2 0.1 29.3 0.1 36.10 0.1 33.1 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 11,656.9 28.7 12,727.3 31.2 12,766.6 31.0 14,366.2 32.012,333.10 27.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 615.5 1.5 660.2 1.6 648.0 1.6 666.8 1.5 596.0 1.3
82. Huonekalut 1,545.7 3.8 1,595.3 3.9 1,548.4 3.8 1,712.7 3.8 1,709.0 3.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 201.0 0.5 185.5 0.5 178.7 0.4 203.9 0.5 174.0 0.4
84. Vaatteet 2,619.6 6.4 2,824.5 6.9 2,623.8 6.4 2,599.1 5.8 2,106.8 4.7
85. Jalkineet 812.7 2.0 907.3 2.2 885.6 2.1 852.4 1.9 639.8 1.4
87. Kojeet,mittarit yms. 828.6 2.0 799.10 2.0 783.6 1.9 794.9 1.8 784.1 1.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 241.1 0.6 247.7 0.6 235.5 0.6 246.0 0.5 236.10 0.5
89. Muut valmiit tavarat 4,793.0 11.8 5,507.4 13.5 5,863.4 14.2 7,290.9 16.3 6,087.6 13.6
9. Muut tavarat 790.2 1.9 873.8 2.1 781.9 1.9 858.6 1.9 912.5 2.0
93. Erittelemätön 444.0 1.1 519.8 1.3 430.0 1.0 497.8 1.1 541.10 1.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 345.4 0.8 352.9 0.9 351.2 0.9 359.3 0.8 368.0 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 40,657.3 100.0 40,816.5 100.0 41,208.4 100.0 44,828.1 100.0 44,855.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu