Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Filippinien ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.60.60.50.50.5
Tuonnista0.50.50.50.50.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.50.50.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Filippinien kanssa, vienti Filippiineille ja tuonti Filippiineiltä vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Filippiinit oli Yhdysvaltain 30. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 1.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 9.4 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Filippinien kanssa oli Yhdysvalloille 414 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Filippiineiltä supistui 2.7 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.0 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Filippiineiltä olivat Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa), joka edusti 11.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 8.1 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 7.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Filippiineille supistui 19.0 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 599 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 20.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc041 (vehnä) 13.7 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 7.4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 17.3 miljardiin dollariin, laskun ollessa 12.3 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 10.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 7.1 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 13.1 % ja viennin arvon osalla 11.0 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa), arvon ollessa 1.2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 1.4 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 3.1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 3.8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Filippiineille (PH) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 199.7 30.1 224.0 32.7 226.0 34.4 158.8 24.6 189.1 31.6
00. Elävät eläimet 1.7 0.3 1.6 0.2 0.6 0.1 1.4 0.2 0.5 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 19.8 3.0 21.8 3.2 24.4 3.7 27.7 4.3 18.3 3.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 35.8 5.4 36.5 5.3 40.4 6.1 39.6 6.1 23.6 3.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.6 0.1 0.9 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1 0.5 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 63.5 9.5 93.2 13.6 93.6 14.2 24.10 3.9 85.2 14.2
05. Hedelmät ja kasvikset 12.8 1.9 14.3 2.1 16.9 2.6 22.0 3.4 17.2 2.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.2 0.3 2.8 0.4 2.5 0.4 2.2 0.3 2.6 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.0 0.3 4.1 0.6 4.5 0.7 4.9 0.7 3.1 0.5
08. Rehuaineet 49.4 7.4 32.4 4.7 27.8 4.2 22.2 3.4 24.5 4.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 12.5 1.9 16.8 2.4 15.6 2.4 13.7 2.1 14.0 2.3
1. Juomat ja tupakka 1.7 0.2 3.6 0.5 2.3 0.3 2.2 0.3 1.8 0.3
11. Juomat 1.5 0.2 3.1 0.4 2.3 0.3 2.2 0.3 1.8 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 77.1 11.6 87.6 12.8 80.8 12.3 100.2 15.6 55.5 9.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 66.1 9.9 77.4 11.3 70.7 10.7 91.8 14.2 44.5 7.4
24. Puutavara ja korkki 0.8 0.1 1.3 0.2 1.2 0.2 1.4 0.2 0.10 0.2
25. Paperimassa 2.10 0.4 3.7 0.5 2.8 0.4 2.5 0.4 4.3 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.2 0.3 1.4 0.2 2.3 0.3 1.7 0.3 1.1 0.2
28. Malmit ja metalliromu 1.8 0.3 1.8 0.2 2.1 0.3 1.4 0.2 2.4 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.1 0.5 2.1 0.3 1.5 0.2 1.0 0.1 2.1 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.4 0.1 2.3 0.3 0.4 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.4 0.1 2.3 0.3 0.4 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 43.6 6.6 46.5 6.8 48.1 7.3 46.1 7.2 40.6 6.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 10.5 1.6 9.3 1.4 7.0 1.1 6.2 1.0 9.3 1.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.7 0.4 2.2 0.3 5.1 0.8 5.1 0.8 3.1 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.2 1.0 0.1 1.1 0.2 2.6 0.4 2.1 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.2 0.8 10.0 1.5 6.2 0.9 3.8 0.6 4.8 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10.3 1.5 8.9 1.3 10.3 1.6 12.4 1.9 6.3 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1 0.3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 5.0 0.7 3.9 0.6 3.3 0.5 2.7 0.4 2.10 0.5
58. Muovit, valmistetut 3.1 0.5 2.9 0.4 3.2 0.5 4.5 0.7 4.2 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.2 0.9 8.2 1.2 11.9 1.8 8.5 1.3 8.1 1.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 17.1 2.6 19.6 2.9 13.7 2.1 18.9 2.9 18.8 3.1
62. Kumituotteet 0.7 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.2 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.9 1.0 7.7 1.1 5.7 0.9 6.2 1.0 3.10 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.1 1.7 0.2 1.2 0.2 0.10 0.1 1.1 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 0.1 1.4 0.2 0.7 0.1 1.3 0.2 0.7 0.1
67. Rauta ja teräs 1.1 0.2 1.5 0.2 0.8 0.1 1.1 0.2 0.7 0.1
68. Muut metallit 1.6 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2 1.7 0.3 0.9 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.3 0.8 4.9 0.7 3.6 0.5 6.6 1.0 10.7 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 284.8 42.9 260.5 38.0 247.0 37.6 276.6 42.9 258.10 43.2
71. Voimakoneet ja moottorit 5.7 0.8 3.8 0.6 3.7 0.6 3.3 0.5 2.7 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.8 1.8 8.9 1.3 8.8 1.3 10.10 1.7 11.8 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 0.9 0.1 1.2 0.2 0.8 0.1 1.5 0.2 0.3 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.10 1.9 8.9 1.3 9.8 1.5 14.0 2.2 11.0 1.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 39.8 6.0 25.2 3.7 31.7 4.8 40.7 6.3 35.2 5.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 47.3 7.1 56.9 8.3 34.3 5.2 35.3 5.5 44.7 7.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 153.4 23.1 136.7 20.0 149.9 22.8 149.8 23.2 143.2 23.9
78. Moottoriajoneuvot 4.4 0.7 7.5 1.1 1.9 0.3 3.7 0.6 2.10 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 9.0 1.4 11.7 1.7 6.6 1.0 17.8 2.7 7.4 1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 30.7 4.6 30.6 4.5 29.6 4.5 30.6 4.7 25.3 4.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 4.3 0.7 0.4 0.1
82. Huonekalut 0.6 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1
84. Vaatteet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 19.0 2.9 18.1 2.6 19.7 3.0 17.1 2.6 15.5 2.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.9 0.3 1.2 0.2 1.2 0.2 0.9 0.1 0.10 0.2
89. Muut valmiit tavarat 9.0 1.3 10.6 1.5 7.4 1.1 7.2 1.1 7.2 1.2
9. Muut tavarat 9.4 1.4 10.1 1.5 9.7 1.5 10.1 1.6 8.6 1.4
93. Erittelemätön 0.3 0.0 0.7 0.1 0.2 0.0 1.0 0.1 0.4 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.4 0.1 0.2 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 9.0 1.4 9.2 1.3 9.0 1.4 8.8 1.4 8.1 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 664.5 100.0 684.10 100.0 657.7 100.0 644.2 100.0 599.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Filippiineiltä (PH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 69.8 7.0 51.9 5.3 72.7 6.6 55.8 5.1 58.7 5.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 18.1 1.8 14.6 1.5 14.3 1.3 15.2 1.4 15.3 1.5
04. Vilja ja viljatuotteet 2.1 0.2 2.5 0.2 2.9 0.3 3.5 0.3 4.0 0.4
05. Hedelmät ja kasvikset 26.0 2.6 29.2 3.0 30.0 2.7 29.0 2.7 33.1 3.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 18.4 1.8 0.5 0.0 19.9 1.8 3.8 0.3 0.3 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.5 0.0 0.3 0.0 0.8 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.9 0.5 4.9 0.5 4.10 0.4 4.1 0.4 5.7 0.6
1. Juomat ja tupakka 12.2 1.2 8.3 0.8 8.4 0.8 9.0 0.8 14.3 1.4
11. Juomat 11.7 1.2 7.5 0.8 8.3 0.7 8.5 0.8 12.2 1.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.5 0.0 0.8 0.1 0.1 0.0 0.5 0.0 2.2 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7.5 0.7 3.1 0.3 4.7 0.4 5.8 0.5 6.5 0.6
24. Puutavara ja korkki 0.2 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.8 0.1
25. Paperimassa 1.9 0.2 0.6 0.1 1.5 0.1 1.2 0.1 1.0 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5.4 0.5 2.5 0.2 3.1 0.3 4.3 0.4 4.6 0.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 33.6 3.4 27.6 2.8 25.3 2.3 35.8 3.3 24.10 2.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat 32.5 3.2 26.2 2.7 23.5 2.1 34.4 3.2 23.3 2.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1.2 0.1 1.4 0.1 1.9 0.2 1.4 0.1 1.8 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 12.4 1.2 13.4 1.4 9.5 0.9 10.4 1.0 10.4 1.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.10 0.4 2.8 0.3 2.9 0.3 3.5 0.3 1.8 0.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.1 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1 0.6 0.1 1.8 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 3.6 0.4 6.9 0.7 2.5 0.2 3.3 0.3 2.7 0.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.1 0.4 0.0 0.8 0.1 0.10 0.1 1.7 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.9 0.2 1.9 0.2 1.8 0.2 1.6 0.1 2.1 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 23.8 2.4 31.5 3.2 37.5 3.4 36.2 3.3 42.8 4.2
62. Kumituotteet 7.2 0.7 10.2 1.0 11.10 1.1 14.2 1.3 17.9 1.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.6 0.1 1.0 0.1 1.3 0.1 0.8 0.1 1.0 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.8 0.2 1.8 0.2 2.4 0.2 1.8 0.2 2.3 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.1 0.2 2.10 0.3 3.3 0.3 2.9 0.3 3.6 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 4.5 0.4 6.0 0.6 6.10 0.6 6.0 0.6 7.3 0.7
67. Rauta ja teräs 0.10 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1 1.0 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.0 0.7 9.2 0.9 10.8 1.0 9.10 0.9 9.9 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 585.1 58.4 559.1 56.8 611.5 55.2 617.0 56.8 612.1 60.4
71. Voimakoneet ja moottorit 13.10 1.4 17.5 1.8 16.8 1.5 19.1 1.8 17.4 1.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.9 0.1 1.3 0.1 1.2 0.1 1.5 0.1 1.7 0.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 1.2 0.1 0.4 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 14.8 1.5 15.7 1.6 14.5 1.3 15.5 1.4 16.3 1.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 240.8 24.0 202.1 20.5 193.7 17.5 215.7 19.9 242.4 23.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 66.6 6.6 58.10 6.0 100.4 9.1 81.7 7.5 79.1 7.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 244.1 24.4 257.4 26.2 277.8 25.1 275.3 25.3 249.4 24.6
78. Moottoriajoneuvot 3.3 0.3 5.2 0.5 5.4 0.5 5.1 0.5 4.4 0.4
79. Muut kuljetusvälineet 0.8 0.1 1.1 0.1 1.9 0.2 2.2 0.2 1.4 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 214.0 21.4 253.4 25.7 295.0 26.6 273.7 25.2 211.0 20.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 6.2 0.6 9.9 1.0 11.10 1.1 10.5 1.0 4.1 0.4
82. Huonekalut 9.9 1.0 16.3 1.7 16.6 1.5 13.1 1.2 13.1 1.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 23.2 2.3 38.5 3.9 34.10 3.2 36.6 3.4 27.3 2.7
84. Vaatteet 42.2 4.2 47.9 4.9 43.6 3.9 56.4 5.2 37.10 3.7
85. Jalkineet 3.8 0.4 2.0 0.2 8.0 0.7 11.4 1.0 3.8 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 21.4 2.1 20.2 2.1 26.6 2.4 28.2 2.6 21.8 2.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 14.4 1.4 15.6 1.6 15.1 1.4 15.7 1.4 14.1 1.4
89. Muut valmiit tavarat 93.3 9.3 103.1 10.5 138.5 12.5 102.0 9.4 89.4 8.8
9. Muut tavarat 43.9 4.4 36.1 3.7 42.8 3.9 42.7 3.9 32.9 3.2
93. Erittelemätön 36.3 3.6 28.6 2.9 35.5 3.2 35.2 3.2 25.0 2.5
97. Kulta, ei monetaarinen 0.8 0.1 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 6.9 0.7 7.5 0.8 7.4 0.7 7.5 0.7 7.9 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,001.9 100.0 983.8 100.0 1,107.0 100.0 1,085.10 100.0 1,013.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu