Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Filippinien ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.60.60.60.60.6
Tuonnista0.40.40.40.50.5
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.50.50.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Filippinien kanssa, vienti Filippiineille ja tuonti Filippiineiltä vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Filippinien osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta elokuussa 2020 oli 0.5 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.6 %:a ja 0.5 %:a tuonnista. Elokuussa Filippiinit oli Yhdysvaltain 28. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 1.7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 9.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Filippinien kanssa oli Yhdysvalloille 299 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Filippiineiltä supistui 10.2 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 984 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Filippiineiltä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), joka edusti 9.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa) 7.8 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 7.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Filippiineille supistui 8.8 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 685 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 16.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc041 (vehnä) 12.2 % sekä Sitc223 (muut öljysiemenet ja -hedelmät) 9.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 12.2 miljardiin dollariin, laskun ollessa 14.3 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 7.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 5.2 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 17.5 prosentilla ja viennin arvo 9.6 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc759 (toimistokoneiden ja atk-laitteiden osat ja tarvikkeet (muut kuin suojuspeitteet, kantolaukut ja niiden kaltaiset tavarat), jotka soveltuvat käytettäviksi yksinomaan tai pääasiallisesti ryhmien 751 ja 752 laitteissa), arvon ollessa 912 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 997 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 2.7 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Filippiineille (PH) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 184.8 30.3 181.3 32.8 198.8 30.5 199.7 30.1 224.0 32.7
00. Elävät eläimet 0 0.0 1.9 0.3 1.8 0.3 1.7 0.3 1.6 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 12.1 2.0 11.7 2.1 15.8 2.4 19.8 3.0 21.8 3.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 37.0 6.1 42.7 7.7 29.9 4.6 35.8 5.4 36.5 5.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.1 0.0 0.4 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 92.3 15.1 74.8 13.5 95.4 14.6 63.5 9.5 93.2 13.6
05. Hedelmät ja kasvikset 9.4 1.5 9.1 1.6 8.10 1.4 12.8 1.9 14.3 2.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.5 0.4 3.4 0.6 2.2 0.3 2.2 0.3 2.8 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.6 0.3 2.5 0.4 1.10 0.3 2.0 0.3 4.1 0.6
08. Rehuaineet 19.4 3.2 27.2 4.9 32.2 4.9 49.4 7.4 32.4 4.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 11.0 1.8 8.2 1.5 10.5 1.6 12.5 1.9 16.8 2.4
1. Juomat ja tupakka 1.7 0.3 0.9 0.2 1.9 0.3 1.7 0.2 3.6 0.5
11. Juomat 1.7 0.3 0.9 0.2 1.8 0.3 1.5 0.2 3.1 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 75.9 12.4 82.8 15.0 90.8 13.9 77.1 11.6 87.6 12.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 57.4 9.4 75.0 13.6 72.5 11.1 66.1 9.9 77.4 11.3
24. Puutavara ja korkki 0.8 0.1 0.5 0.1 1.0 0.2 0.8 0.1 1.3 0.2
25. Paperimassa 2.6 0.4 4.3 0.8 2.9 0.4 2.10 0.4 3.7 0.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.8 0.1 0.10 0.2 1.1 0.2 2.2 0.3 1.4 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.9 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
28. Malmit ja metalliromu 12.4 2.0 1.2 0.2 11.6 1.8 1.8 0.3 1.8 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.2 0.2 0.9 0.1 1.6 0.2 3.1 0.5 2.1 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 17.8 2.9 0.6 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 2.3 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 17.8 2.9 0.6 0.1 0.3 0.0 0.4 0.1 2.3 0.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 50.6 8.3 42.8 7.7 35.7 5.5 43.6 6.6 46.5 6.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8.2 1.3 3.0 0.5 2.6 0.4 10.5 1.6 9.3 1.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.9 0.5 4.7 0.8 2.1 0.3 2.7 0.4 2.2 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 10.3 1.7 2.7 0.5 1.2 0.2 1.1 0.2 1.0 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 8.7 1.4 10.3 1.9 5.2 0.8 5.2 0.8 10.0 1.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.10 1.1 6.4 1.1 8.6 1.3 10.3 1.5 8.9 1.3
57. Muovit, valmistamattomat 4.3 0.7 5.7 1.0 4.3 0.7 5.0 0.7 3.9 0.6
58. Muovit, valmistetut 2.8 0.5 2.4 0.4 2.6 0.4 3.1 0.5 2.9 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.6 1.1 7.8 1.4 9.3 1.4 6.2 0.9 8.2 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 21.0 3.4 20.2 3.6 20.4 3.1 17.1 2.6 19.6 2.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.4 0.1 0.9 0.2 0.3 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
62. Kumituotteet 1.1 0.2 0.7 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.6 1.2 5.7 1.0 7.3 1.1 6.9 1.0 7.7 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.2 0.2 1.5 0.3 1.3 0.2 0.8 0.1 1.7 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 1.4 0.2 0.5 0.1 1.4 0.2 0.7 0.1 1.4 0.2
67. Rauta ja teräs 0.7 0.1 1.5 0.3 0.8 0.1 1.1 0.2 1.5 0.2
68. Muut metallit 1.6 0.2 1.5 0.3 1.4 0.2 1.6 0.2 1.3 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7.2 1.2 8.2 1.5 7.3 1.1 5.3 0.8 4.9 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 227.1 37.2 193.2 35.0 260.4 39.9 284.8 42.9 260.5 38.0
71. Voimakoneet ja moottorit 3.7 0.6 3.9 0.7 2.3 0.3 5.7 0.8 3.8 0.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 10.5 1.7 11.9 2.2 30.0 4.6 11.8 1.8 8.9 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.1 0.9 0.2 0.8 0.1 0.9 0.1 1.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 17.4 2.8 16.10 3.1 16.4 2.5 12.10 1.9 8.9 1.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 16.7 2.7 13.2 2.4 18.10 2.9 39.8 6.0 25.2 3.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 12.4 2.0 23.7 4.3 39.7 6.1 47.3 7.1 56.9 8.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 127.2 20.9 115.7 20.9 142.10 21.9 153.4 23.1 136.7 20.0
78. Moottoriajoneuvot 6.7 1.1 1.7 0.3 3.0 0.5 4.4 0.7 7.5 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 32.2 5.3 5.7 1.0 6.5 1.0 9.0 1.4 11.7 1.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 20.2 3.3 21.4 3.9 33.6 5.1 30.7 4.6 30.6 4.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.1 0.8 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0
82. Huonekalut 0.7 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 10.8 1.8 14.1 2.5 22.3 3.4 19.0 2.9 18.1 2.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.2 0.2 1.0 0.2 1.2 0.2 1.9 0.3 1.2 0.2
89. Muut valmiit tavarat 6.7 1.1 4.9 0.9 9.2 1.4 9.0 1.3 10.6 1.5
9. Muut tavarat 10.5 1.7 8.8 1.6 10.4 1.6 9.4 1.4 10.1 1.5
93. Erittelemätön 1.6 0.2 0.10 0.2 1.3 0.2 0.3 0.0 0.7 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 8.8 1.4 7.7 1.4 8.10 1.4 9.0 1.4 9.2 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 609.7 100.0 552.3 100.0 652.2 100.0 664.5 100.0 684.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Filippiineiltä (PH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 44.7 6.4 57.7 9.6 40.0 5.5 69.8 7.0 51.9 5.3
03. Kala- ja kalavalmisteet 11.9 1.7 8.7 1.4 10.9 1.5 18.1 1.8 14.6 1.5
04. Vilja ja viljatuotteet 3.2 0.5 1.6 0.3 1.2 0.2 2.1 0.2 2.5 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 24.10 3.6 25.8 4.3 24.4 3.3 26.0 2.6 29.2 3.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.0 18.8 3.1 0.4 0.0 18.4 1.8 0.5 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.0 0.6 2.7 0.4 3.1 0.4 4.9 0.5 4.9 0.5
1. Juomat ja tupakka 7.5 1.1 11.4 1.9 10.2 1.4 12.2 1.2 8.3 0.8
11. Juomat 6.6 0.9 10.0 1.7 9.6 1.3 11.7 1.2 7.5 0.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.10 0.1 1.4 0.2 0.7 0.1 0.5 0.0 0.8 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 6.8 1.0 6.8 1.1 6.8 0.9 7.5 0.7 3.1 0.3
25. Paperimassa 1.1 0.1 1.5 0.2 1.8 0.2 1.9 0.2 0.6 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5.2 0.7 5.3 0.9 4.9 0.7 5.4 0.5 2.5 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 27.9 4.0 23.10 4.0 15.7 2.1 33.6 3.4 27.6 2.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 27.9 4.0 23.6 3.9 14.9 2.0 32.5 3.2 26.2 2.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0 0.0 0.4 0.1 0.8 0.1 1.2 0.1 1.4 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 10.4 1.5 9.3 1.5 7.1 1.0 12.4 1.2 13.4 1.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.7 0.7 5.8 1.0 3.8 0.5 3.10 0.4 2.8 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.5 0.2 0.6 0.1 0.4 0.0 1.1 0.1 1.2 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.10 0.1 1.5 0.2 0.9 0.1 3.6 0.4 6.9 0.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.1 0.3 0.0 0.9 0.1 1.1 0.1 0.4 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.4 0.2 0.10 0.2 0.9 0.1 1.9 0.2 1.9 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 31.1 4.5 10.5 1.7 14.3 2.0 23.8 2.4 31.5 3.2
62. Kumituotteet 12.8 1.8 1.5 0.2 1.5 0.2 7.2 0.7 10.2 1.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.9 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1 1.0 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.6 0.2 0.4 0.1 1.1 0.1 1.8 0.2 1.8 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.4 0.3 2.1 0.3 3.4 0.5 2.1 0.2 2.10 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 4.9 0.7 3.4 0.6 3.9 0.5 4.5 0.4 6.0 0.6
67. Rauta ja teräs 0.5 0.1 0.3 0.0 0.8 0.1 0.10 0.1 0.4 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.3 1.2 2.7 0.4 3.5 0.5 7.0 0.7 9.2 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 422.7 60.8 344.4 57.6 451.7 62.2 585.1 58.4 559.1 56.8
71. Voimakoneet ja moottorit 14.3 2.0 10.3 1.7 8.3 1.1 13.10 1.4 17.5 1.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.8 0.1 1.1 0.2 1.2 0.2 0.9 0.1 1.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9.9 1.4 15.2 2.5 11.8 1.6 14.8 1.5 15.7 1.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 166.6 24.0 152.7 25.5 187.4 25.8 240.8 24.0 202.1 20.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 40.3 5.8 37.3 6.2 57.4 7.9 66.6 6.6 58.10 6.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 186.3 26.8 124.10 20.9 182.8 25.2 244.1 24.4 257.4 26.2
78. Moottoriajoneuvot 3.8 0.5 2.1 0.3 1.7 0.2 3.3 0.3 5.2 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 0.8 0.1 1.1 0.2 1.2 0.2 0.8 0.1 1.1 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 129.3 18.6 114.9 19.2 152.2 21.0 214.0 21.4 253.4 25.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.6 0.4 1.10 0.3 1.6 0.2 6.2 0.6 9.9 1.0
82. Huonekalut 13.5 1.9 4.3 0.7 6.1 0.8 9.9 1.0 16.3 1.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 23.5 3.4 14.0 2.3 8.6 1.2 23.2 2.3 38.5 3.9
84. Vaatteet 33.8 4.9 13.9 2.3 18.1 2.5 42.2 4.2 47.9 4.9
85. Jalkineet 2.1 0.3 0.10 0.2 4.9 0.7 3.8 0.4 2.0 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 9.3 1.3 11.9 2.0 13.1 1.8 21.4 2.1 20.2 2.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.7 0.5 6.1 1.0 7.9 1.1 14.4 1.4 15.6 1.6
89. Muut valmiit tavarat 41.2 5.9 62.2 10.4 92.2 12.7 93.3 9.3 103.1 10.5
9. Muut tavarat 15.0 2.2 19.3 3.2 28.6 3.9 43.9 4.4 36.1 3.7
93. Erittelemätön 9.3 1.3 14.1 2.4 22.5 3.1 36.3 3.6 28.6 2.9
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.8 0.1 0 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 5.8 0.8 5.3 0.9 6.1 0.8 6.9 0.7 7.5 0.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 695.0 100.0 597.9 100.0 726.1 100.0 1,001.9 100.0 983.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu