Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Brunein ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Brunein kanssa, vienti Bruneihin ja tuonti Bruneista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Brunei oli USAn 172. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 30 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Bruneihin. Kuukauden 5.7 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 29.7 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Brunein kanssa oli 3.0 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Bruneista supistui 6.2 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.4 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bruneista olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 28.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc844 (naisten ja tyttöjen vaatteet,neulosta) 20.7 % sekä Sitc691 (rakenteet ja rakenteiden osat (muut kuin edellä mainitut), rautaa, terästä tai alumiinia) 14.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Bruneihin oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 4.3 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-40.4 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 191 miljoonaan dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 82 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 109 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 102.0 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 58 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), arvon ollessa 31 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 61.0 % . Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Brunein välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 27 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bruneihin (BN) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.3 4.9 0.3 2.3 1.4 18.7 0.5 3.1 0.2 3.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.2 3.3 0.1 0.3 0.9 12.3 0.1 0.4 0.2 3.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.9 14.4 1.1 8.6 1.3 18.4 1.0 6.7 0.5 9.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.2 2.9 0.9 6.4 0.7 9.4 0.7 4.6 0.2 2.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3.5 61.3 9.3 72.0 3.1 43.9 11.0 76.4 2.6 59.0
71. Voimakoneet ja moottorit 0.2 3.3 6.5 50.5 0.1 0.5 6.3 43.7 0.3 5.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.8 12.8 0.3 2.2 1.4 19.7 0.5 2.8 0.4 8.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.9 32.3 1.6 11.7 0.7 9.1 2.9 20.0 0.6 12.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.1 1.5 0.6 4.0 0.3 4.2 0.5 2.9 0.4 7.4
79. Muut kuljetusvälineet 0.5 7.5 0.3 2.0 0.4 4.8 0.6 4.0 0.5 10.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.4 6.3 0.7 5.2 0.5 7.0 0.5 3.1 0.3 5.3
87. Kojeet,mittarit yms. 0.2 3.4 0.6 4.4 0.5 5.9 0.3 1.4 0.2 3.1
9. Muut tavarat 0.6 9.1 1.0 7.7 0.6 7.2 1.1 7.2 0.6 12.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.5 7.7 1.0 7.5 0.6 7.2 1.1 7.2 0.4 7.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.7 100.0 12.8 100.0 7.0 100.0 14.4 100.0 4.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bruneista (BN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
9. Muut tavarat 1.8 66.5 1.4 79.7 1.1 61.5 0.3 35.1 0.4 29.1
93. Erittelemätön 1.8 66.1 1.4 79.1 1.1 60.8 0.3 33.0 0.4 28.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2.7 100.0 1.8 100.0 1.8 100.0 0.9 100.0 1.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu