Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Indonesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Indonesiaan (5600) 2019 tammi-marraskuu

2019 1-11
milj. $
2018 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,340.5 1,182.3 13.4
00. Elävät eläimet22.2 21.10 0.9
01. Liha ja lihatuotteet81.1 82.3 -1.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat198.6 146.7 35.4
03. Kala- ja kalavalmisteet22.10 27.9 -17.7
04. Vilja ja viljatuotteet301.8 191.9 57.3
05. Hedelmät ja kasvikset135.6 121.8 11.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja26.3 22.1 19.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä28.5 21.9 30.0
08. Rehuaineet429.2 469.5 -8.6
09. Erinäiset elintarvikkeet94.7 76.7 23.5
1. Juomat ja tupakka41.7 75.6 -44.9
11. Juomat2.2 2.1 3.5
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet39.6 73.6 -46.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat2,063.10 2,458.2 -16.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at6.4 9.9 -35.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet796.8 989.5 -19.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi11.6 10.3 13.6
24. Puutavara ja korkki36.5 43.10 -17.1
25. Paperimassa479.7 430.1 11.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet466.3 641.5 -27.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat27.8 20.7 34.5
28. Malmit ja metalliromu198.6 259.7 -23.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet40.7 52.10 -23.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta869.8 670.5 29.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.4 0.3 18.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet69.5 35.3 96.9
34. Kaasut800.0 634.9 26.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat2.7 2.7 2.5
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.5 1.0 -52.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat1.9 1.5 27.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.4 0.2 84.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet972.0 888.4 9.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet152.1 90.9 67.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet187.8 146.2 28.4
53. Väri- ja parkitusaineet16.6 25.9 -36.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet103.2 84.8 21.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet70.9 69.4 2.2
56. Lannoitteet, valmistetut2.4 3.4 -30.1
57. Muovit, valmistamattomat210.1 197.9 6.1
58. Muovit, valmistetut24.4 30.2 -19.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet204.10 240.2 -14.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan208.8 211.6 -1.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.6 1.1 -50.5
62. Kumituotteet10.9 13.10 -22.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut9.2 8.6 7.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä31.6 40.2 -21.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet22.1 26.1 -15.3
66. Kivennäisainetuotteet19.5 23.3 -16.5
67. Rauta ja teräs9.4 23.9 -61.0
68. Muut metallit43.10 11.2 295.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista61.9 63.6 -2.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,225.0 1,655.0 -26.0
71. Voimakoneet ja moottorit117.9 142.3 -17.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet186.10 191.3 -2.3
73. Metalliteollisuuskoneet31.3 31.2 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet260.8 214.3 21.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet43.7 48.9 -10.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet88.1 81.8 7.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet160.9 181.6 -11.4
78. Moottoriajoneuvot54.1 48.1 12.4
79. Muut kuljetusvälineet281.7 715.8 -60.6
8. Erinäiset valmiit tavarat336.0 309.5 8.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet7.6 8.5 -10.9
82. Huonekalut11.2 10.7 5.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.4.1 0.5 860.6
84. Vaatteet4.7 4.6 2.3
85. Jalkineet45.2 37.0 22.1
87. Kojeet,mittarit yms.137.6 150.9 -8.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot26.3 20.8 26.7
89. Muut valmiit tavarat99.6 76.7 29.8
9. Muut tavarat91.2 91.4 -0.2
93. Erittelemätön14.4 15.8 -8.8
97. Kulta, ei monetaarinen2.5 1.6 56.3
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND74.4 74.1 0.4
Kaikki ryhmät yhteensä7,151.4 7,544.8 -5.2

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Indonesiasta (5600) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-marraskuu

2019 1-11
milj. $
2018 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet2,671.1 2,772.8 -3.7
00. Elävät eläimet1.4 1.8 -21.2
03. Kala- ja kalavalmisteet1,684.1 1,779.5 -5.4
04. Vilja ja viljatuotteet30.6 29.3 4.6
05. Hedelmät ja kasvikset117.1 107.8 8.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja42.1 47.10 -12.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä751.10 771.5 -2.5
08. Rehuaineet14.2 3.5 304.9
09. Erinäiset elintarvikkeet29.10 31.8 -5.8
1. Juomat ja tupakka32.4 40.2 -19.5
11. Juomat4.5 13.5 -67.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet27.10 26.7 4.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat978.2 973.8 0.5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -21.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 -53.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi840.7 877.7 -4.2
24. Puutavara ja korkki46.5 38.3 21.4
25. Paperimassa0.1 0.1 -81.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet64.0 29.8 114.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat4.5 5.3 -14.8
28. Malmit ja metalliromu0.2 1.5 -89.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet22.5 21.2 6.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta164.4 1,237.0 -86.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.40.1 64.3 -37.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet123.3 1,171.7 -89.5
34. Kaasut1.0 1.1 -10.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat811.9 1,025.5 -20.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat775.1 981.7 -21.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.36.8 43.9 -16.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet630.10 654.8 -3.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet377.2 420.8 -10.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet2.5 2.8 -9.2
53. Väri- ja parkitusaineet54.10 50.7 8.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet2.4 2.1 14.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet59.7 58.8 1.6
56. Lannoitteet, valmistetut13.1 1.5 797.9
57. Muovit, valmistamattomat17.4 12.9 34.9
58. Muovit, valmistetut80.2 75.9 5.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet23.8 29.6 -19.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan2,216.8 2,420.8 -8.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat1.4 0.8 78.1
62. Kumituotteet630.4 654.0 -3.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut347.6 500.7 -30.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä371.6 249.6 48.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet148.3 154.2 -3.8
66. Kivennäisainetuotteet101.6 84.4 20.4
67. Rauta ja teräs73.0 157.5 -53.6
68. Muut metallit309.1 461.2 -33.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista234.1 158.8 47.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet2,176.8 1,938.8 12.3
71. Voimakoneet ja moottorit67.1 47.5 41.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet103.6 73.1 41.8
73. Metalliteollisuuskoneet0.4 0.8 -54.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet106.4 91.4 16.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet465.5 466.8 -0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet588.6 470.8 25.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet701.3 665.10 5.3
78. Moottoriajoneuvot137.0 108.2 26.7
79. Muut kuljetusvälineet7.4 14.8 -49.8
8. Erinäiset valmiit tavarat8,651.8 8,083.3 7.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet33.6 32.9 2.2
82. Huonekalut895.6 711.2 25.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.383.8 251.4 52.7
84. Vaatteet4,294.7 4,358.1 -1.5
85. Jalkineet1,534.1 1,430.9 7.2
87. Kojeet,mittarit yms.130.4 114.5 13.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot93.7 106.6 -12.1
89. Muut valmiit tavarat1,286.3 1,078.1 19.3
9. Muut tavarat143.4 124.6 15.1
93. Erittelemätön83.5 68.1 22.5
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -95.3
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY59.10 56.4 6.3
Kaikki ryhmät yhteensä18,477.4 19,271.2 -4.1

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu