Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Indonesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.70.60.50.50.5
Tuonnista0.80.80.80.80.8
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.80.70.70.70.6

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Indonesiaan (ID) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 118.1 12.1 117.3 15.0 128.4 16.6 133.9 21.0 122.1 19.4
00. Elävät eläimet 1.7 0.2 2.1 0.3 4.1 0.5 0.6 0.1 2.4 0.4
01. Liha ja lihatuotteet 5.2 0.5 5.4 0.7 10.1 1.3 9.3 1.5 4.6 0.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 10.9 1.1 13.5 1.7 19.7 2.5 12.7 2.0 2.5 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.5 0.3 5.0 0.6 1.3 0.2 2.3 0.3 1.9 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 24.7 2.5 17.7 2.3 14.7 1.9 15.1 2.4 42.3 6.7
05. Hedelmät ja kasvikset 10.8 1.1 15.2 1.9 15.9 2.0 14.8 2.3 6.4 1.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.4 0.2 2.9 0.4 2.1 0.3 1.9 0.3 2.1 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.1 0.2 4.1 0.5 2.6 0.3 2.5 0.4 2.6 0.4
08. Rehuaineet 50.9 5.2 44.10 5.7 52.9 6.8 67.5 10.6 52.6 8.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 7.3 0.7 6.9 0.9 5.4 0.7 7.5 1.2 5.3 0.8
1. Juomat ja tupakka 10.7 1.1 7.3 0.9 3.3 0.4 2.2 0.3 0.5 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 10.6 1.1 6.9 0.9 3.2 0.4 1.8 0.3 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 273.9 28.2 186.3 23.8 152.1 19.6 182.4 28.6 187.0 29.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.9 0.1 1.0 0.1 1.4 0.2 0.5 0.1 0.8 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 123.6 12.7 85.2 10.9 59.1 7.6 88.2 13.8 67.2 10.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.0 0.1 1.1 0.1 1.0 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1
24. Puutavara ja korkki 4.6 0.5 4.10 0.6 4.9 0.6 3.4 0.5 3.0 0.5
25. Paperimassa 45.8 4.7 42.2 5.4 41.7 5.4 36.2 5.7 56.6 9.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 50.6 5.2 29.1 3.7 19.3 2.5 21.8 3.4 28.6 4.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.9 0.2 3.0 0.4 1.6 0.2 1.2 0.2 2.1 0.3
28. Malmit ja metalliromu 40.7 4.2 15.9 2.0 18.8 2.4 26.9 4.2 23.3 3.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5.2 0.5 4.1 0.5 4.6 0.6 3.9 0.6 4.10 0.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 107.4 11.0 161.4 20.6 146.8 18.9 30.3 4.7 12.4 2.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 11.1 1.1 0.8 0.1 0.7 0.1 7.6 1.2 12.4 2.0
34. Kaasut 96.3 9.9 160.6 20.5 146.2 18.9 22.7 3.6 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 70.4 7.2 92.6 11.8 88.2 11.4 83.0 13.0 80.1 12.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 7.9 0.8 10.3 1.3 11.3 1.5 6.3 1.0 6.2 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.7 0.6 17.3 2.2 10.10 1.4 19.1 3.0 13.0 2.1
53. Väri- ja parkitusaineet 2.0 0.2 2.5 0.3 2.4 0.3 3.3 0.5 1.10 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7.3 0.8 8.5 1.1 8.7 1.1 7.0 1.1 8.7 1.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.3 0.6 4.4 0.6 7.9 1.0 5.6 0.9 6.5 1.0
57. Muovit, valmistamattomat 14.5 1.5 22.2 2.8 28.6 3.7 18.9 3.0 16.5 2.6
58. Muovit, valmistetut 2.7 0.3 2.3 0.3 2.9 0.4 2.2 0.3 3.0 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 24.0 2.5 25.4 3.2 15.6 2.0 21.0 3.3 24.4 3.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 20.2 2.1 16.6 2.1 19.2 2.5 17.2 2.7 20.6 3.3
62. Kumituotteet 1.0 0.1 1.2 0.2 0.8 0.1 0.9 0.1 3.8 0.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 1.2 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.8 0.4 2.8 0.4 2.8 0.4 5.2 0.8 3.9 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.9 0.4 2.4 0.3 1.10 0.2 2.1 0.3 2.3 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 1.3 0.1 1.9 0.2 5.4 0.7 2.0 0.3 1.8 0.3
67. Rauta ja teräs 0.9 0.1 0.10 0.1 1.1 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1
68. Muut metallit 0.5 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1 1.4 0.2 0.6 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.4 0.9 6.5 0.8 6.1 0.8 4.3 0.7 6.5 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 335.5 34.5 164.5 21.0 197.7 25.5 150.2 23.6 169.8 27.0
71. Voimakoneet ja moottorit 9.6 1.0 4.4 0.6 24.9 3.2 12.9 2.0 15.1 2.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 19.1 2.0 22.4 2.9 22.2 2.9 23.4 3.7 19.2 3.1
73. Metalliteollisuuskoneet 2.7 0.3 7.2 0.9 2.7 0.3 2.9 0.5 2.1 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 18.7 1.9 20.8 2.6 21.10 2.8 18.5 2.9 22.7 3.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 3.9 0.4 7.4 0.9 4.6 0.6 3.6 0.6 3.9 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 4.9 0.5 11.6 1.5 6.2 0.8 7.2 1.1 10.4 1.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 14.5 1.5 13.4 1.7 16.3 2.1 19.5 3.1 14.9 2.4
78. Moottoriajoneuvot 3.2 0.3 3.5 0.4 5.9 0.8 4.1 0.6 6.8 1.1
79. Muut kuljetusvälineet 259.3 26.7 74.2 9.5 93.2 12.0 58.4 9.1 75.0 11.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 27.5 2.8 28.4 3.6 27.4 3.5 30.6 4.8 28.9 4.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.1 1.7 0.2 0.7 0.1 0.9 0.1 0.5 0.1
82. Huonekalut 0.5 0.1 0.2 0.0 0.5 0.1 1.4 0.2 1.0 0.2
85. Jalkineet 4.4 0.4 4.2 0.5 4.6 0.6 3.10 0.6 4.1 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 13.0 1.3 13.4 1.7 13.5 1.7 12.4 1.9 13.2 2.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.0 0.2 1.8 0.2 2.1 0.3 1.6 0.2 1.8 0.3
89. Muut valmiit tavarat 6.6 0.7 6.8 0.9 5.8 0.7 10.2 1.6 7.9 1.2
9. Muut tavarat 9.0 0.9 8.2 1.0 12.2 1.6 8.1 1.3 7.4 1.2
93. Erittelemätön 1.8 0.2 0.5 0.1 4.2 0.5 1.3 0.2 1.3 0.2
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.1 0.6 0.1 0 0.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 7.3 0.7 7.7 1.0 7.5 1.0 6.3 1.0 6.1 1.0
0-9. Kaikki ryhmät 972.5 100.0 782.5 100.0 774.8 100.0 637.6 100.0 628.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Indonesiasta (ID) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 272.3 14.7 227.9 13.2 268.6 14.1 246.4 14.5 246.5 15.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 163.8 8.8 144.1 8.3 174.0 9.2 162.2 9.5 164.6 10.5
04. Vilja ja viljatuotteet 4.2 0.2 2.8 0.2 3.9 0.2 2.5 0.1 2.1 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 8.9 0.5 9.3 0.5 11.4 0.6 9.3 0.5 9.5 0.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.0 0.2 4.5 0.3 5.0 0.3 4.8 0.3 4.4 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 87.9 4.7 63.6 3.7 70.1 3.7 64.2 3.8 62.9 4.0
08. Rehuaineet 0.1 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0 0.10 0.1 0.9 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.5 0.2 2.8 0.2 3.3 0.2 2.5 0.1 2.4 0.2
1. Juomat ja tupakka 4.5 0.2 3.3 0.2 3.5 0.2 3.4 0.2 3.1 0.2
11. Juomat 1.0 0.1 1.1 0.1 1.7 0.1 1.0 0.1 1.2 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.5 0.2 2.3 0.1 1.9 0.1 2.4 0.1 1.10 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 79.10 4.3 93.3 5.4 104.1 5.5 76.1 4.5 65.4 4.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 72.4 3.9 85.9 5.0 91.3 4.8 64.7 3.8 54.8 3.5
24. Puutavara ja korkki 2.3 0.1 3.2 0.2 4.4 0.2 4.5 0.3 3.10 0.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.9 0.2 2.6 0.1 4.6 0.2 4.2 0.2 3.10 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.10 0.1 1.3 0.1 3.5 0.2 2.6 0.1 2.5 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 171.10 9.3 116.10 6.8 75.3 4.0 107.7 6.3 17.3 1.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 5.4 0.3 5.6 0.3 5.4 0.3 5.2 0.3 4.10 0.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 166.6 9.0 111.2 6.4 69.8 3.7 102.4 6.0 12.2 0.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 73.10 4.0 70.7 4.1 82.3 4.3 62.6 3.7 89.4 5.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 70.8 3.8 65.7 3.8 78.5 4.1 57.7 3.4 84.1 5.4
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 3.2 0.2 5.1 0.3 3.8 0.2 4.9 0.3 5.3 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 56.8 3.1 56.8 3.3 52.6 2.8 61.7 3.6 65.6 4.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 36.2 1.9 36.3 2.1 26.9 1.4 37.1 2.2 27.10 1.8
53. Väri- ja parkitusaineet 3.6 0.2 3.1 0.2 5.8 0.3 5.5 0.3 7.6 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.7 0.3 4.9 0.3 7.7 0.4 6.3 0.4 7.5 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 12.9 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 1.0 0.1 0.9 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1 0.9 0.1
58. Muovit, valmistetut 7.5 0.4 8.1 0.5 8.7 0.5 9.1 0.5 6.9 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.3 0.1 3.2 0.2 2.3 0.1 2.2 0.1 1.9 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 222.2 12.0 261.2 15.1 226.8 11.9 263.2 15.5 256.9 16.4
62. Kumituotteet 55.8 3.0 49.3 2.8 61.5 3.2 75.0 4.4 71.8 4.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 51.3 2.8 49.1 2.8 37.7 2.0 48.6 2.9 41.6 2.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 27.1 1.5 31.3 1.8 34.8 1.8 33.9 2.0 24.1 1.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 13.7 0.7 13.3 0.8 15.9 0.8 13.3 0.8 10.4 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 8.2 0.4 9.0 0.5 8.3 0.4 10.2 0.6 8.2 0.5
67. Rauta ja teräs 3.4 0.2 41.9 2.4 4.3 0.2 2.8 0.2 38.0 2.4
68. Muut metallit 36.4 2.0 42.7 2.5 54.1 2.8 56.1 3.3 47.6 3.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 26.6 1.4 24.7 1.4 10.4 0.5 23.5 1.4 15.4 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 185.3 10.0 177.6 10.3 209.8 11.0 169.4 10.0 168.0 10.7
71. Voimakoneet ja moottorit 4.3 0.2 4.9 0.3 4.6 0.2 5.4 0.3 4.3 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.5 0.2 8.4 0.5 4.2 0.2 8.0 0.5 4.8 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.4 0.3 8.0 0.5 11.1 0.6 9.3 0.5 8.2 0.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 44.9 2.4 34.6 2.0 43.4 2.3 40.4 2.4 48.2 3.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 48.9 2.6 46.4 2.7 49.8 2.6 37.5 2.2 33.6 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 66.8 3.6 63.4 3.7 67.10 3.6 57.8 3.4 52.9 3.4
78. Moottoriajoneuvot 9.1 0.5 10.5 0.6 26.5 1.4 9.9 0.6 15.1 1.0
79. Muut kuljetusvälineet 0.6 0.0 1.6 0.1 2.3 0.1 1.3 0.1 1.1 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 774.5 41.8 712.1 41.2 869.7 45.7 693.7 40.8 648.3 41.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5.7 0.3 5.1 0.3 3.3 0.2 2.8 0.2 2.0 0.1
82. Huonekalut 52.0 2.8 59.3 3.4 64.9 3.4 66.8 3.9 68.7 4.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 30.2 1.6 23.6 1.4 32.9 1.7 19.6 1.2 30.0 1.9
84. Vaatteet 441.4 23.8 384.8 22.2 479.7 25.2 336.3 19.8 324.1 20.6
85. Jalkineet 124.3 6.7 113.6 6.6 130.3 6.9 138.6 8.1 106.4 6.8
87. Kojeet,mittarit yms. 9.3 0.5 9.0 0.5 11.1 0.6 9.6 0.6 10.4 0.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 7.7 0.4 10.0 0.6 16.9 0.9 8.3 0.5 6.3 0.4
89. Muut valmiit tavarat 104.2 5.6 107.1 6.2 130.10 6.9 111.10 6.6 100.6 6.4
9. Muut tavarat 11.6 0.6 11.0 0.6 8.9 0.5 17.7 1.0 10.8 0.7
93. Erittelemätön 6.4 0.3 5.8 0.3 3.2 0.2 12.2 0.7 5.8 0.4
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 5.3 0.3 5.2 0.3 5.7 0.3 5.5 0.3 5.0 0.3
0-9. Kaikki ryhmät 1,852.7 100.0 1,730.4 100.0 1,901.1 100.0 1,701.6 100.0 1,570.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu