Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Indonesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.50.50.40.50.6
Tuonnista0.70.90.80.80.8
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.60.70.70.70.7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Indonesian kanssa, vienti Indonesiaan ja tuonti Indonesiasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Indonesian kanssa edusti vuoden 2020 marraskuussa 0.7 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.6 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 0.8 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Indonesia oli Yhdysvaltain 23. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 2.4 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 13.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Indonesian kanssa oli Yhdysvalloille 1.0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Indonesiasta oli 8.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1.7 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Indonesiasta olivat Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet), joka edusti 7.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 6.7 % sekä Sitc851 (jalkineet) 5.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Indonesiaan oli 26.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 702 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani), mikä edusti 22.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 11.1 % sekä Sitc081 (rehuaineet) 8.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Vuoden 2020 tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 25.2 miljardiin dollariin, laskun ollessa 1.5 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 18.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 6.7 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 0.1 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), arvon ollessa 1.2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), arvon ollessa 763 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 5.7 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 11.8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 11.3 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Indonesiaan (ID) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 107.2 18.6 117.9 19.3 95.4 17.9 125.0 19.2 128.8 18.3
00. Elävät eläimet 1.5 0.2 3.3 0.5 2.3 0.4 2.10 0.4 1.8 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 5.6 1.0 10.8 1.8 5.7 1.0 7.1 1.1 4.8 0.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 22.3 3.9 22.9 3.7 20.6 3.9 30.4 4.7 26.4 3.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.2 0.2 2.2 0.3 0.7 0.1 0.7 0.1 1.0 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 25.8 4.5 20.9 3.4 17.0 3.2 16.5 2.5 16.5 2.3
05. Hedelmät ja kasvikset 6.4 1.1 9.5 1.5 7.2 1.3 9.2 1.4 10.7 1.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3.1 0.5 1.9 0.3 2.4 0.4 2.7 0.4 2.8 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.8 0.5 2.5 0.4 0.6 0.1 1.3 0.2 0.5 0.1
08. Rehuaineet 30.3 5.2 34.7 5.7 32.4 6.1 43.7 6.7 56.9 8.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 8.8 1.5 9.6 1.6 6.9 1.3 10.9 1.7 7.9 1.1
1. Juomat ja tupakka 4.1 0.7 4.4 0.7 7.1 1.3 4.5 0.7 4.3 0.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 4.1 0.7 4.0 0.7 6.7 1.3 4.4 0.7 3.9 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 157.9 27.4 158.2 26.0 140.1 26.2 148.8 22.8 172.6 24.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 85.2 14.8 68.3 11.2 65.5 12.3 79.3 12.2 103.4 14.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.0 0.2 1.5 0.2 1.6 0.3 1.7 0.3 1.6 0.2
24. Puutavara ja korkki 1.5 0.3 1.10 0.3 1.7 0.3 2.6 0.4 2.5 0.3
25. Paperimassa 31.0 5.4 27.4 4.5 26.9 5.0 26.2 4.0 24.6 3.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 20.5 3.6 28.5 4.7 25.1 4.7 27.5 4.2 16.2 2.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.10 0.2 1.3 0.2 1.7 0.3 2.4 0.4 1.6 0.2
28. Malmit ja metalliromu 14.1 2.4 26.3 4.3 14.6 2.7 4.6 0.7 19.6 2.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.8 0.7 3.1 0.5 3.3 0.6 4.8 0.7 3.4 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 104.8 18.2 70.8 11.6 84.2 15.8 87.9 13.5 159.4 22.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 11.6 2.0 11.10 2.0 1.6 0.3 0.4 0.0 0.4 0.1
34. Kaasut 93.2 16.2 58.9 9.7 82.5 15.4 87.6 13.4 159.1 22.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 76.3 13.2 106.5 17.5 60.2 11.3 81.5 12.5 70.9 10.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 13.5 2.3 29.2 4.8 12.2 2.3 15.1 2.3 15.7 2.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 11.6 2.0 6.9 1.1 5.2 1.0 9.2 1.4 6.2 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.1 0.7 0.1 1.1 0.2 1.2 0.2 1.2 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7.9 1.4 37.5 6.1 10.4 1.9 11.10 1.8 9.5 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8.2 1.4 7.6 1.2 6.0 1.1 8.7 1.3 5.8 0.8
56. Lannoitteet, valmistetut 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.8 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 13.7 2.4 9.3 1.5 12.1 2.2 10.7 1.6 11.4 1.6
58. Muovit, valmistetut 2.2 0.4 2.3 0.4 1.9 0.3 1.9 0.3 1.4 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 18.7 3.2 13.1 2.1 11.5 2.1 22.9 3.5 19.3 2.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10.9 1.9 9.10 1.6 11.10 2.2 18.1 2.8 11.0 1.6
62. Kumituotteet 1.2 0.2 0.7 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.7 0.1 0.8 0.1 0.9 0.2 1.2 0.2 1.2 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.10 0.3 1.6 0.3 2.4 0.4 3.0 0.5 2.2 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.5 0.2 1.5 0.2 1.6 0.3 4.6 0.7 1.5 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 1.8 0.3 1.4 0.2 2.6 0.5 2.6 0.4 1.6 0.2
67. Rauta ja teräs 0.7 0.1 0.8 0.1 1.1 0.2 1.0 0.1 0.9 0.1
68. Muut metallit 0.6 0.1 0.8 0.1 0.5 0.1 1.4 0.2 0.3 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.8 0.5 2.6 0.4 2.7 0.5 3.8 0.6 2.10 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 82.5 14.3 104.6 17.2 94.10 17.8 133.1 20.4 111.10 15.9
71. Voimakoneet ja moottorit 9.6 1.7 14.9 2.4 4.9 0.9 9.4 1.4 9.0 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9.9 1.7 10.4 1.7 16.4 3.1 28.1 4.3 17.7 2.5
73. Metalliteollisuuskoneet 2.1 0.4 0.9 0.1 2.5 0.5 1.2 0.2 1.1 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 14.9 2.6 17.4 2.8 12.5 2.3 26.6 4.1 26.6 3.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.3 0.4 5.6 0.9 8.8 1.6 11.4 1.7 6.2 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.6 1.0 7.6 1.2 10.2 1.9 9.8 1.5 5.10 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 16.10 2.9 13.5 2.2 19.1 3.6 26.9 4.1 19.2 2.7
78. Moottoriajoneuvot 2.3 0.4 7.9 1.3 3.9 0.7 4.6 0.7 6.6 0.9
79. Muut kuljetusvälineet 19.2 3.3 26.8 4.4 17.1 3.2 15.4 2.4 19.9 2.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 25.3 4.4 28.4 4.7 34.8 6.5 45.4 7.0 35.7 5.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.1 0.2 1.2 0.2 2.2 0.4 0.3 0.0 1.5 0.2
82. Huonekalut 0.4 0.1 0.5 0.1 0.9 0.2 0.10 0.1 0.6 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.9 0.3 0.7 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1
84. Vaatteet 0.3 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0
85. Jalkineet 2.6 0.4 2.8 0.4 3.2 0.6 4.10 0.8 4.4 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 12.6 2.2 15.5 2.5 17.4 3.2 27.1 4.2 14.9 2.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.9 0.1 1.6 0.2 0.6 0.1 1.2 0.2 2.2 0.3
89. Muut valmiit tavarat 5.8 1.0 5.9 1.0 9.8 1.8 10.3 1.6 11.4 1.6
9. Muut tavarat 7.2 1.2 8.6 1.4 5.7 1.1 7.0 1.1 7.6 1.1
93. Erittelemätön 0.6 0.1 1.7 0.3 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0.6 0.1 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 6.1 1.0 6.4 1.0 5.6 1.0 6.9 1.0 7.4 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 575.9 100.0 609.0 100.0 534.1 100.0 651.3 100.0 702.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Indonesiasta (ID) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 223.5 15.5 268.3 15.3 255.5 14.9 257.1 14.1 258.6 14.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 150.9 10.5 194.7 11.1 183.6 10.7 180.0 9.8 178.6 10.3
04. Vilja ja viljatuotteet 2.6 0.2 3.2 0.2 3.6 0.2 4.2 0.2 4.5 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 9.3 0.6 11.2 0.6 11.1 0.6 17.2 0.9 17.0 1.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 4.1 0.3 4.0 0.2 4.7 0.3 4.3 0.2 5.1 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 51.3 3.6 49.2 2.8 47.9 2.8 45.8 2.5 47.6 2.7
08. Rehuaineet 1.5 0.1 1.6 0.1 1.3 0.1 1.3 0.1 1.1 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.9 0.3 4.6 0.3 3.5 0.2 4.4 0.2 4.9 0.3
1. Juomat ja tupakka 1.8 0.1 2.7 0.2 3.2 0.2 2.0 0.1 1.10 0.1
11. Juomat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.7 0.1 2.7 0.1 3.1 0.2 1.5 0.1 1.8 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 42.2 2.9 49.7 2.8 66.9 3.9 58.2 3.2 66.9 3.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 30.4 2.1 34.0 1.9 50.2 2.9 41.2 2.2 48.3 2.8
24. Puutavara ja korkki 6.8 0.5 8.3 0.5 9.9 0.6 9.2 0.5 11.8 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.6 0.1 3.2 0.2 3.9 0.2 3.1 0.2 2.10 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.8 0.1 1.1 0.1 0.9 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.8 0.2 2.9 0.2 2.2 0.1 4.0 0.2 3.2 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 25.2 1.7 37.2 2.1 14.1 0.8 17.0 0.9 34.6 2.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 4.0 0.3 4.2 0.2 3.10 0.2 4.0 0.2 4.0 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 21.2 1.5 32.9 1.9 10.1 0.6 12.10 0.7 30.6 1.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 84.7 5.9 96.4 5.5 56.9 3.3 66.5 3.6 72.3 4.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 83.2 5.8 95.3 5.4 54.7 3.2 65.1 3.6 70.9 4.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1.5 0.1 1.2 0.1 2.2 0.1 1.4 0.1 1.5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 62.4 4.3 70.1 4.0 59.1 3.4 70.2 3.8 71.8 4.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 40.9 2.8 43.3 2.5 34.4 2.0 36.2 2.0 45.8 2.6
53. Väri- ja parkitusaineet 2.1 0.1 2.4 0.1 1.4 0.1 1.9 0.1 3.3 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.6 0.4 7.3 0.4 5.9 0.3 6.0 0.3 7.9 0.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 12.1 0.7 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 1.9 0.1 1.4 0.1 1.6 0.1 0.6 0.0 0.4 0.0
58. Muovit, valmistetut 9.1 0.6 12.8 0.7 12.8 0.7 12.1 0.7 10.5 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.5 0.2 2.6 0.1 2.8 0.2 0.9 0.0 3.10 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 156.4 10.9 159.0 9.1 201.3 11.8 213.10 11.7 217.2 12.5
62. Kumituotteet 40.2 2.8 51.7 3.0 70.3 4.1 79.1 4.3 76.4 4.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 36.6 2.5 30.8 1.8 32.10 1.9 45.9 2.5 47.7 2.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 23.6 1.6 25.7 1.5 32.7 1.9 35.5 1.9 29.9 1.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 13.4 0.9 16.7 1.0 17.4 1.0 15.5 0.8 16.3 0.9
66. Kivennäisainetuotteet 4.9 0.3 6.0 0.3 6.9 0.4 6.9 0.4 8.3 0.5
67. Rauta ja teräs 4.4 0.3 3.8 0.2 3.10 0.2 2.9 0.2 2.7 0.2
68. Muut metallit 13.8 1.0 9.8 0.6 13.2 0.8 11.7 0.6 21.10 1.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 19.8 1.4 14.7 0.8 23.10 1.4 16.8 0.9 14.1 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 217.8 15.1 267.5 15.3 276.6 16.2 290.4 15.9 286.1 16.5
71. Voimakoneet ja moottorit 1.4 0.1 2.4 0.1 5.3 0.3 7.6 0.4 6.7 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.8 0.4 7.8 0.4 4.1 0.2 8.7 0.5 11.7 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.4 0.9 13.1 0.7 12.5 0.7 14.3 0.8 12.4 0.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 48.7 3.4 39.2 2.2 51.5 3.0 50.7 2.8 49.4 2.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 68.3 4.7 105.1 6.0 101.7 5.9 90.9 5.0 95.9 5.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 71.9 5.0 86.8 5.0 88.8 5.2 100.5 5.5 91.9 5.3
78. Moottoriajoneuvot 9.2 0.6 12.8 0.7 12.3 0.7 17.4 0.9 17.9 1.0
79. Muut kuljetusvälineet 0.5 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 615.0 42.7 741.0 42.4 749.8 43.8 841.5 46.0 711.5 41.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.10 0.2 7.7 0.4 7.9 0.5 5.1 0.3 2.1 0.1
82. Huonekalut 87.10 6.1 113.3 6.5 122.1 7.1 118.6 6.5 122.10 7.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 24.2 1.7 26.0 1.5 19.3 1.1 19.7 1.1 26.3 1.5
84. Vaatteet 286.3 19.9 321.5 18.4 321.3 18.8 390.9 21.4 292.7 16.9
85. Jalkineet 82.4 5.7 96.6 5.5 91.7 5.4 97.9 5.4 87.4 5.0
87. Kojeet,mittarit yms. 11.6 0.8 9.8 0.6 10.6 0.6 11.7 0.6 9.7 0.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6.9 0.5 4.10 0.3 8.3 0.5 7.6 0.4 9.6 0.6
89. Muut valmiit tavarat 113.0 7.9 161.5 9.2 168.10 9.9 190.3 10.4 161.1 9.3
9. Muut tavarat 10.7 0.7 56.7 3.2 28.5 1.7 11.2 0.6 12.2 0.7
93. Erittelemätön 6.3 0.4 51.6 2.9 23.5 1.4 5.3 0.3 6.10 0.4
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 4.5 0.3 5.1 0.3 5.1 0.3 5.9 0.3 5.3 0.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,439.2 100.0 1,748.2 100.0 1,711.4 100.0 1,827.6 100.0 1,732.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu