Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Malesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-lokakuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Malesiaan (5570) 2019 tammi-lokakuu

2019 1-10
milj. $
2018 1-10
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet623.0 507.8 22.7
00. Elävät eläimet35.5 5.7 527.6
01. Liha ja lihatuotteet12.0 12.3 -2.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat81.8 79.7 2.6
03. Kala- ja kalavalmisteet8.10 8.4 6.9
04. Vilja ja viljatuotteet137.0 75.7 81.0
05. Hedelmät ja kasvikset151.5 136.4 11.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja7.10 7.3 9.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä21.2 18.2 16.8
08. Rehuaineet56.1 65.8 -14.8
09. Erinäiset elintarvikkeet111.3 98.6 12.8
1. Juomat ja tupakka6.6 6.7 -2.0
11. Juomat5.6 5.3 6.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.10 1.4 -33.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1,335.9 932.3 43.3
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.5 3.5 -87.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet201.5 190.3 5.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi24.7 28.10 -14.7
24. Puutavara ja korkki15.7 19.5 -19.7
25. Paperimassa63.9 56.4 13.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet107.5 95.3 12.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat12.4 13.6 -9.5
28. Malmit ja metalliromu904.7 519.5 74.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet5.4 5.5 -1.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta157.10 425.3 -62.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.3 0.3 -17.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet157.4 424.6 -62.9
34. Kaasut0.4 0.4 -1.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat12.6 12.2 3.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.9 0.6 47.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat11.5 11.3 2.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.3 0.4 -34.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet1,377.2 1,135.1 21.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet81.7 134.1 -39.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet182.9 170.9 7.0
53. Väri- ja parkitusaineet39.2 41.8 -6.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet78.3 70.7 10.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet88.0 78.8 11.7
56. Lannoitteet, valmistetut10.10 9.0 21.4
57. Muovit, valmistamattomat540.3 307.7 75.6
58. Muovit, valmistetut91.1 97.8 -6.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet265.1 224.6 18.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan451.10 426.7 5.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.7 0.5 59.6
62. Kumituotteet22.10 18.1 27.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut5.9 5.6 5.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä38.8 50.3 -23.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet33.2 29.3 13.5
66. Kivennäisainetuotteet83.8 57.8 45.0
67. Rauta ja teräs43.10 40.1 9.6
68. Muut metallit90.4 94.2 -4.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista132.5 131.2 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet5,538.9 6,217.1 -10.9
71. Voimakoneet ja moottorit114.5 91.7 24.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet249.1 288.2 -13.6
73. Metalliteollisuuskoneet23.3 35.6 -34.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet455.5 421.3 8.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet297.2 339.3 -12.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet214.6 278.4 -22.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet3,363.6 3,771.5 -10.8
78. Moottoriajoneuvot43.10 70.6 -37.7
79. Muut kuljetusvälineet777.7 920.8 -15.5
8. Erinäiset valmiit tavarat961.4 990.7 -3.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet6.7 10.2 -34.2
82. Huonekalut14.2 20.9 -32.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.4 2.2 -35.3
84. Vaatteet6.8 8.7 -22.5
85. Jalkineet0.7 0.5 43.1
87. Kojeet,mittarit yms.642.9 584.2 10.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot30.6 37.2 -17.8
89. Muut valmiit tavarat258.4 327.1 -21.0
9. Muut tavarat209.8 192.2 9.2
93. Erittelemätön71.0 54.1 31.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen2.4 3.7 -36.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND136.4 134.4 1.5
Kaikki ryhmät yhteensä10,674.9 10,845.4 -1.6

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Malesiasta (5570) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-lokakuu

2019 1-10
milj. $
2018 1-10
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet311.8 215.1 45.0
00. Elävät eläimet0.3 0.2 19.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.8 0.1 681.1
03. Kala- ja kalavalmisteet30.2 21.9 37.9
04. Vilja ja viljatuotteet22.2 18.4 20.6
05. Hedelmät ja kasvikset7.4 7.3 1.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.9 2.1 -9.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä185.9 104.1 78.6
08. Rehuaineet48.7 48.8 -0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet14.8 12.4 19.4
1. Juomat ja tupakka6.1 9.6 -36.8
11. Juomat6.1 9.6 -36.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat122.1 99.1 23.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi47.5 34.9 36.3
24. Puutavara ja korkki57.7 48.7 18.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet4.3 0.8 484.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.2 0.7 -72.0
28. Malmit ja metalliromu7.8 9.3 -15.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet4.7 5.0 -6.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta108.4 144.4 -24.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet108.4 144.4 -24.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat395.6 456.7 -13.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat384.8 443.2 -13.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.10.8 13.5 -20.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet628.2 718.9 -12.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet298.7 363.2 -17.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet13.8 6.6 111.5
53. Väri- ja parkitusaineet16.8 17.5 -3.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet39.9 38.10 2.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet28.10 31.1 -6.7
56. Lannoitteet, valmistetut26.5 17.7 50.3
57. Muovit, valmistamattomat31.7 79.4 -60.1
58. Muovit, valmistetut81.5 47.1 73.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet90.5 117.8 -23.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,108.6 953.10 16.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.3 -18.7
62. Kumituotteet137.3 126.3 8.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut126.7 133.5 -5.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä47.7 22.3 114.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet71.2 76.4 -6.7
66. Kivennäisainetuotteet70.9 33.2 113.5
67. Rauta ja teräs195.7 174.10 11.8
68. Muut metallit186.5 206.0 -9.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista272.7 181.4 50.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet24,052.1 23,657.9 1.7
71. Voimakoneet ja moottorit58.10 60.10 -3.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet288.4 282.9 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet18.6 16.2 15.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet366.5 335.9 9.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet2,586.1 2,624.7 -1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet3,245.0 4,481.6 -27.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet17,253.7 15,653.2 10.2
78. Moottoriajoneuvot74.1 61.1 21.4
79. Muut kuljetusvälineet161.1 141.9 13.5
8. Erinäiset valmiit tavarat5,888.9 5,522.2 6.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet15.5 13.6 14.5
82. Huonekalut964.2 757.1 27.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.3.3 1.1 196.7
84. Vaatteet1,710.1 1,643.9 4.0
85. Jalkineet1.7 2.3 -28.0
87. Kojeet,mittarit yms.1,716.1 1,490.8 15.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot182.8 237.1 -22.9
89. Muut valmiit tavarat1,295.6 1,376.6 -5.9
9. Muut tavarat596.8 874.2 -31.7
93. Erittelemätön437.6 719.1 -39.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.2 -16.3
97. Kulta, ei monetaarinen1.5 0.9 75.2
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY157.7 154.1 2.3
Kaikki ryhmät yhteensä33,218.1 32,651.6 1.7

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu