Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Malesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä1.01.00.90.90.8
Tuonnista1.71.81.91.71.9
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.41.51.51.41.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Malesian kanssa, vienti Malesiaan ja tuonti Malesiasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Malesian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta elokuussa 2020 oli 1.5 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.8 %:a ja 1.9 %:a tuonnista. Elokuussa Malesia oli Yhdysvaltain 16. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden 4.8 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 2.8 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Malesian kanssa oli Yhdysvalloille 2.9 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Malesiasta supistui 1.6 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 3.8 miljardia dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Malesiasta olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), joka edusti 38.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 6.9 % sekä Sitc751 (toimistokoneet) 6.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Malesiaan supistui 7.2 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 987 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 22.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7.4 % sekä Sitc288 (muiden epäjalojen metallien romu) 7.1 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 35.4 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 3.8 prosenttia. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 27.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 8.3 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 5.7 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 11.6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 2.0 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 1.9 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 18.9 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 17.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Malesiaan (MY) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 65.9 6.5 44.0 5.0 61.4 6.2 59.1 5.6 57.6 5.8
00. Elävät eläimet 0.5 0.0 0.7 0.1 0.5 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 1.0 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.5 0.0 0.6 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 19.8 2.0 12.9 1.5 18.7 1.9 12.4 1.2 11.7 1.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.2 0.1 0.5 0.1 0.4 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 8.1 0.8 4.3 0.5 10.3 1.0 15.5 1.5 9.0 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 14.5 1.4 9.2 1.0 11.5 1.2 12.7 1.2 12.1 1.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.5 0.1 1.5 0.2 0.2 0.0 2.6 0.2 1.4 0.1
08. Rehuaineet 6.4 0.6 6.4 0.7 4.0 0.4 3.8 0.4 5.6 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 12.6 1.3 7.8 0.9 15.0 1.5 10.8 1.0 16.1 1.6
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 1.2 0.1 1.0 0.1
11. Juomat 0.9 0.1 0.2 0.0 0.4 0.0 0.10 0.1 0.9 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 106.3 10.6 99.4 11.3 115.4 11.8 141.9 13.4 138.7 14.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 23.5 2.3 17.6 2.0 18.5 1.9 10.10 1.0 12.9 1.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.8 0.3 1.8 0.2 0.9 0.1 3.2 0.3 2.9 0.3
24. Puutavara ja korkki 1.4 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 1.1 0.1 1.4 0.1
25. Paperimassa 5.1 0.5 4.6 0.5 6.5 0.7 10.2 1.0 5.8 0.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.4 0.3 1.7 0.2 3.4 0.3 7.6 0.7 10.7 1.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.10 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 69.2 6.9 71.10 8.2 84.1 8.6 108.2 10.2 103.10 10.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.0 0.5 0.0 0.10 0.1 0.5 0.0 0.5 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 124.9 12.4 9.4 1.1 37.9 3.9 1.8 0.2 24.5 2.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 124.9 12.4 9.4 1.1 37.8 3.8 1.7 0.2 24.4 2.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.6 0.1 1.0 0.1 1.0 0.1 0.9 0.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.7 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 0.4 0.0 0.9 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 136.4 13.6 119.8 13.6 138.7 14.1 126.4 12.0 142.9 14.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 9.1 0.9 9.7 1.1 13.8 1.4 10.4 1.0 8.2 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 11.9 1.2 4.7 0.5 7.5 0.8 9.1 0.9 11.3 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 4.2 0.4 2.9 0.3 2.9 0.3 3.6 0.3 3.5 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 8.1 0.8 9.3 1.0 9.1 0.9 6.6 0.6 9.5 1.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.5 0.7 7.2 0.8 8.9 0.9 10.9 1.0 15.3 1.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0.4 0.0 0.7 0.1 0.5 0.0 0.2 0.0 0.8 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 69.8 6.9 56.6 6.4 69.2 7.0 68.0 6.4 67.8 6.9
58. Muovit, valmistetut 6.10 0.7 8.7 1.0 7.0 0.7 6.2 0.6 7.10 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 18.7 1.9 20.7 2.3 20.2 2.1 11.7 1.1 18.9 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 34.9 3.5 32.3 3.7 30.1 3.1 34.8 3.3 35.3 3.6
62. Kumituotteet 2.5 0.2 1.4 0.2 1.8 0.2 1.9 0.2 1.3 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.0 0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.10 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.7 0.3 2.4 0.3 2.5 0.2 2.4 0.2 2.2 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.6 0.3 2.9 0.3 2.0 0.2 2.5 0.2 3.5 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 5.0 0.5 2.4 0.3 3.7 0.4 4.5 0.4 4.6 0.5
67. Rauta ja teräs 4.5 0.4 3.6 0.4 4.1 0.4 4.9 0.5 3.10 0.4
68. Muut metallit 5.8 0.6 6.2 0.7 5.2 0.5 8.0 0.8 7.8 0.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11.6 1.2 13.6 1.5 10.6 1.1 10.5 1.0 11.2 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 446.3 44.4 480.9 54.6 485.1 49.4 567.9 53.8 491.7 49.8
71. Voimakoneet ja moottorit 7.4 0.7 8.5 1.0 14.4 1.5 6.2 0.6 4.8 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 20.10 2.1 19.0 2.2 23.10 2.4 19.5 1.8 19.8 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 1.6 0.2 3.6 0.4 2.1 0.2 2.8 0.3 1.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 50.4 5.0 44.6 5.1 42.6 4.3 46.3 4.4 40.10 4.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 21.9 2.2 21.2 2.4 23.2 2.4 28.0 2.6 18.10 1.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17.3 1.7 20.5 2.3 20.7 2.1 21.9 2.1 20.3 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 289.3 28.8 321.7 36.5 314.2 32.0 403.7 38.2 300.1 30.4
78. Moottoriajoneuvot 4.8 0.5 4.1 0.5 2.1 0.2 4.9 0.5 5.5 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 33.1 3.3 38.2 4.3 42.2 4.3 35.1 3.3 80.4 8.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 73.2 7.3 78.7 8.9 93.5 9.5 104.8 9.9 76.8 7.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.0 3.6 0.4 0.4 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
82. Huonekalut 1.0 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1 1.5 0.2
84. Vaatteet 0.6 0.1 0.3 0.0 0.7 0.1 0.4 0.0 0.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 51.3 5.1 50.10 5.8 65.3 6.6 56.6 5.4 54.5 5.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.6 0.4 3.8 0.4 3.8 0.4 3.7 0.3 2.10 0.3
89. Muut valmiit tavarat 16.7 1.7 19.5 2.2 22.5 2.3 43.3 4.1 16.8 1.7
9. Muut tavarat 16.10 1.7 15.6 1.8 18.3 1.9 17.3 1.6 17.8 1.8
93. Erittelemätön 3.5 0.3 3.9 0.4 5.0 0.5 3.5 0.3 4.5 0.5
97. Kulta, ei monetaarinen 0.1 0.0 0.5 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 13.5 1.3 11.3 1.3 12.8 1.3 13.5 1.3 13.1 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,005.6 100.0 881.0 100.0 981.5 100.0 1,055.7 100.0 986.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Malesiasta (MY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 33.6 1.2 37.0 1.3 29.8 0.9 32.9 1.0 41.5 1.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.9 0.1 2.0 0.1 1.10 0.1 2.3 0.1 1.7 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 1.6 0.1 2.5 0.1 5.5 0.2 4.5 0.1 3.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.8 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 20.6 0.8 23.3 0.8 13.9 0.4 16.5 0.5 27.1 0.7
08. Rehuaineet 6.3 0.2 7.7 0.3 6.2 0.2 6.1 0.2 6.2 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.4 0.1 1.3 0.0 1.8 0.1 2.8 0.1 2.6 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.3 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0 1.0 0.0 0.9 0.0
11. Juomat 0.3 0.0 0.4 0.0 0.9 0.0 0.10 0.0 0.9 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 10.5 0.4 5.9 0.2 6.8 0.2 7.7 0.2 7.10 0.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 5.5 0.2 2.6 0.1 4.2 0.1 2.9 0.1 2.9 0.1
24. Puutavara ja korkki 3.9 0.1 2.7 0.1 1.5 0.0 4.1 0.1 4.1 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.7 0.0 0.2 0.0 0.9 0.0 0.5 0.0 0.8 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.3 0.0 36.4 1.3 1.10 0.1 2.5 0.1 2.7 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.3 0.0 36.4 1.3 1.10 0.1 2.5 0.1 2.7 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 52.0 1.9 42.7 1.5 33.7 1.0 24.6 0.7 51.6 1.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 51.1 1.9 41.9 1.5 32.5 0.9 23.9 0.7 50.8 1.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.10 0.0 0.9 0.0 1.2 0.0 0.8 0.0 0.9 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 48.8 1.8 54.1 1.9 62.2 1.8 65.3 1.9 115.10 3.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 21.7 0.8 29.7 1.0 38.2 1.1 37.9 1.1 77.6 2.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.6 0.1 2.2 0.1 1.0 0.0 2.2 0.1 1.2 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 2.0 0.1 1.2 0.0 0.8 0.0 0.5 0.0 0.10 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.5 0.1 3.10 0.1 2.8 0.1 3.7 0.1 13.6 0.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.6 0.1 1.7 0.1 2.1 0.1 2.6 0.1 2.3 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 2.9 0.1 1.5 0.1 2.1 0.1 1.4 0.0 1.4 0.0
58. Muovit, valmistetut 7.4 0.3 5.1 0.2 6.4 0.2 9.4 0.3 8.3 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.3 0.2 8.10 0.3 9.1 0.3 7.10 0.2 10.9 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 105.8 3.9 74.6 2.6 92.3 2.7 112.9 3.3 126.3 3.3
62. Kumituotteet 19.3 0.7 6.2 0.2 10.8 0.3 17.9 0.5 20.0 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 8.1 0.3 10.8 0.4 9.4 0.3 12.1 0.4 13.8 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.1 0.2 4.6 0.2 6.7 0.2 6.8 0.2 7.8 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 7.6 0.3 5.4 0.2 6.10 0.2 9.6 0.3 8.9 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 12.6 0.5 11.4 0.4 14.2 0.4 18.6 0.5 21.4 0.6
67. Rauta ja teräs 9.3 0.3 12.0 0.4 6.10 0.2 5.6 0.2 5.2 0.1
68. Muut metallit 4.6 0.2 3.8 0.1 7.4 0.2 12.6 0.4 15.4 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 38.6 1.4 20.8 0.7 30.2 0.9 30.1 0.9 34.1 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,828.5 66.9 1,996.8 69.5 2,483.4 72.7 2,293.6 67.7 2,612.0 68.0
71. Voimakoneet ja moottorit 9.8 0.4 2.10 0.1 5.4 0.2 5.5 0.2 7.5 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 33.5 1.2 36.1 1.3 43.9 1.3 62.8 1.9 61.4 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 1.10 0.1 0.6 0.0 1.8 0.1 0.10 0.0 1.5 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 39.5 1.4 22.4 0.8 30.6 0.9 45.5 1.3 57.8 1.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 230.4 8.4 256.4 8.9 327.9 9.6 392.2 11.6 444.7 11.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 204.5 7.5 204.7 7.1 313.2 9.2 327.2 9.7 300.8 7.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,288.5 47.1 1,467.5 51.1 1,748.6 51.2 1,446.5 42.7 1,722.5 44.8
78. Moottoriajoneuvot 9.7 0.4 2.0 0.1 5.7 0.2 6.9 0.2 8.1 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 10.8 0.4 4.5 0.2 6.7 0.2 6.4 0.2 8.2 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 606.6 22.2 580.3 20.2 656.1 19.2 795.8 23.5 835.0 21.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 5.0 0.2 2.2 0.1 4.1 0.1 4.6 0.1 5.6 0.1
82. Huonekalut 125.6 4.6 48.5 1.7 83.9 2.5 169.10 5.0 206.10 5.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.3 0.0 1.2 0.0 0.2 0.0 0.7 0.0 0.3 0.0
84. Vaatteet 177.7 6.5 157.1 5.5 188.0 5.5 192.4 5.7 215.3 5.6
85. Jalkineet 0.8 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 103.2 3.8 146.8 5.1 154.3 4.5 177.9 5.2 188.0 4.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6.5 0.2 8.6 0.3 6.5 0.2 13.2 0.4 19.0 0.5
89. Muut valmiit tavarat 187.7 6.9 216.0 7.5 219.4 6.4 237.4 7.0 199.9 5.2
9. Muut tavarat 47.1 1.7 44.2 1.5 47.2 1.4 53.5 1.6 48.4 1.3
93. Erittelemätön 34.6 1.3 29.4 1.0 30.1 0.9 35.1 1.0 30.8 0.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 12.4 0.5 14.9 0.5 17.1 0.5 18.2 0.5 17.5 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,733.1 100.0 2,872.1 100.0 3,413.9 100.0 3,389.3 100.0 3,841.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu