Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Malesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.90.80.80.80.8
Tuonnista1.71.92.02.01.9
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.41.51.51.61.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Malesian kanssa, vienti Malesiaan ja tuonti Malesiasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa 2020 Malesia edusti 1.5 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.8 prosenttia USAn viennistä ja 1.9 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Malesia oli Yhdysvaltain 16. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 5.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 9.5 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Malesian kanssa oli Yhdysvalloille 3.0 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Malesiasta oli 16.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 4.1 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Malesiasta olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), joka edusti 37.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc848 (vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin tekstiiliä; päähineet) 7.6 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 7.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Malesiaan supistui 10.2 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.1 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 25.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc288 (muiden epäjalojen metallien romu) 9.9 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 4.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 51.1 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 5.0 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 39.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 11.4 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 8.2 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 16.4 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 2.7 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 4.7 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 28.3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 24.8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Malesiaan (MY) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 59.1 5.6 57.6 5.8 48.2 5.2 65.2 5.8 54.5 5.1
00. Elävät eläimet 0.2 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1 0.1 0.0 0.5 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.5 0.0 0.6 0.1 1.3 0.1 1.5 0.1 0.8 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 12.4 1.2 11.7 1.2 12.3 1.3 9.2 0.8 9.3 0.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.5 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1 0.5 0.0 0.6 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 15.5 1.5 9.0 0.9 2.7 0.3 12.1 1.1 5.6 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 12.7 1.2 12.1 1.2 13.6 1.5 18.2 1.6 14.7 1.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.0 0.4 0.0 0.7 0.1 0.6 0.0 0.5 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.6 0.2 1.4 0.1 1.2 0.1 2.0 0.2 2.5 0.2
08. Rehuaineet 3.8 0.4 5.6 0.6 4.8 0.5 6.8 0.6 5.4 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 10.8 1.0 16.1 1.6 10.7 1.2 14.8 1.3 15.0 1.4
1. Juomat ja tupakka 1.2 0.1 1.0 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 1.2 0.1
11. Juomat 0.10 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 0.6 0.0 1.1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 141.9 13.4 138.7 14.0 141.2 15.4 168.1 15.0 195.6 18.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 10.10 1.0 12.9 1.3 18.2 2.0 21.2 1.9 20.4 1.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3.2 0.3 2.9 0.3 3.10 0.4 3.1 0.3 3.9 0.4
24. Puutavara ja korkki 1.1 0.1 1.4 0.1 1.8 0.2 2.1 0.2 1.5 0.1
25. Paperimassa 10.2 1.0 5.8 0.6 5.5 0.6 8.4 0.7 16.3 1.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7.6 0.7 10.7 1.1 5.0 0.5 6.4 0.6 5.7 0.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 0.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 108.2 10.2 103.10 10.5 105.7 11.5 125.6 11.2 147.0 13.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.0 0.5 0.0 0.8 0.1 0.7 0.1 0.4 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.8 0.2 24.5 2.5 2.3 0.2 0.7 0.1 6.6 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 1.7 0.2 24.4 2.5 2.3 0.2 0.6 0.1 6.6 0.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.0 0.1 0.9 0.1 0.3 0.0 2.3 0.2 2.7 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.7 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 2.3 0.2 2.4 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 126.4 12.0 142.9 14.5 116.5 12.7 133.7 12.0 131.6 12.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 10.4 1.0 8.2 0.8 5.8 0.6 9.9 0.9 7.4 0.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9.1 0.9 11.3 1.1 14.10 1.6 14.7 1.3 12.2 1.1
53. Väri- ja parkitusaineet 3.6 0.3 3.5 0.3 2.3 0.2 3.9 0.3 2.7 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6.6 0.6 9.5 1.0 12.3 1.3 13.1 1.2 7.4 0.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10.9 1.0 15.3 1.5 11.10 1.3 10.8 1.0 12.7 1.2
56. Lannoitteet, valmistetut 0.2 0.0 0.8 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 68.0 6.4 67.8 6.9 46.9 5.1 56.7 5.1 56.5 5.3
58. Muovit, valmistetut 6.2 0.6 7.10 0.8 7.5 0.8 8.4 0.7 8.3 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11.7 1.1 18.9 1.9 14.8 1.6 16.3 1.5 24.3 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 34.8 3.3 35.3 3.6 31.2 3.4 37.6 3.4 37.7 3.5
62. Kumituotteet 1.9 0.2 1.3 0.1 1.6 0.2 1.6 0.1 1.3 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.0 0.10 0.1 0.4 0.0 0.8 0.1 0.8 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.4 0.2 2.2 0.2 2.4 0.3 2.1 0.2 2.7 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.5 0.2 3.5 0.3 2.4 0.3 3.1 0.3 3.0 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 4.5 0.4 4.6 0.5 3.10 0.4 4.6 0.4 4.10 0.5
67. Rauta ja teräs 4.9 0.5 3.10 0.4 3.8 0.4 6.2 0.5 6.8 0.6
68. Muut metallit 8.0 0.8 7.8 0.8 7.0 0.8 6.9 0.6 7.6 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 10.5 1.0 11.2 1.1 9.9 1.1 12.6 1.1 10.8 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 567.9 53.8 491.7 49.8 456.9 49.8 590.9 52.9 538.10 50.4
71. Voimakoneet ja moottorit 6.2 0.6 4.8 0.5 6.7 0.7 16.9 1.5 5.9 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 19.5 1.8 19.8 2.0 18.4 2.0 27.5 2.5 17.2 1.6
73. Metalliteollisuuskoneet 2.8 0.3 1.3 0.1 3.7 0.4 3.6 0.3 4.6 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 46.3 4.4 40.10 4.1 36.1 3.9 44.8 4.0 35.4 3.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 28.0 2.6 18.10 1.9 17.5 1.9 25.1 2.2 22.4 2.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 21.9 2.1 20.3 2.1 20.4 2.2 19.2 1.7 21.9 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 403.7 38.2 300.1 30.4 292.5 31.9 386.5 34.6 374.6 35.0
78. Moottoriajoneuvot 4.9 0.5 5.5 0.5 5.2 0.6 5.5 0.5 6.0 0.6
79. Muut kuljetusvälineet 35.1 3.3 80.4 8.1 56.9 6.2 62.2 5.6 51.3 4.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 104.8 9.9 76.8 7.8 99.7 10.9 100.3 9.0 83.7 7.8
82. Huonekalut 0.7 0.1 1.5 0.2 1.4 0.2 2.0 0.2 0.10 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1
84. Vaatteet 0.4 0.0 0.8 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 56.6 5.4 54.5 5.5 64.3 7.0 61.5 5.5 49.6 4.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.7 0.3 2.10 0.3 3.7 0.4 5.2 0.5 3.1 0.3
89. Muut valmiit tavarat 43.3 4.1 16.8 1.7 29.2 3.2 30.3 2.7 28.6 2.7
9. Muut tavarat 17.3 1.6 17.8 1.8 20.3 2.2 17.4 1.6 17.8 1.7
93. Erittelemätön 3.5 0.3 4.5 0.5 8.2 0.9 2.6 0.2 3.9 0.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 13.5 1.3 13.1 1.3 12.1 1.3 14.7 1.3 13.8 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,055.7 100.0 986.8 100.0 917.0 100.0 1,116.5 100.0 1,069.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Malesiasta (MY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 32.9 1.0 41.5 1.1 30.3 0.7 28.3 0.6 28.8 0.7
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.3 0.1 1.7 0.0 3.2 0.1 2.5 0.1 1.6 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 4.5 0.1 3.2 0.1 2.6 0.1 2.6 0.1 3.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.6 0.0 0.7 0.0 2.0 0.0 1.6 0.0 1.1 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 16.5 0.5 27.1 0.7 12.8 0.3 13.4 0.3 15.4 0.4
08. Rehuaineet 6.1 0.2 6.2 0.2 5.9 0.1 5.4 0.1 5.2 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.8 0.1 2.6 0.1 3.8 0.1 2.9 0.1 1.9 0.0
1. Juomat ja tupakka 1.0 0.0 0.9 0.0 1.5 0.0 1.1 0.0 0.9 0.0
11. Juomat 0.10 0.0 0.9 0.0 1.5 0.0 1.1 0.0 0.9 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 7.7 0.2 7.10 0.2 6.9 0.2 9.7 0.2 7.5 0.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.9 0.1 2.9 0.1 1.5 0.0 2.2 0.0 2.2 0.1
24. Puutavara ja korkki 4.1 0.1 4.1 0.1 3.9 0.1 4.9 0.1 3.8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.5 0.0 0.8 0.0 1.1 0.0 1.8 0.0 1.5 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.5 0.1 2.7 0.1 8.9 0.2 60.2 1.4 15.9 0.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.5 0.1 2.7 0.1 8.9 0.2 60.2 1.4 15.9 0.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 24.6 0.7 51.6 1.3 41.1 1.0 24.9 0.6 48.10 1.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 23.9 0.7 50.8 1.3 40.2 1.0 24.4 0.6 48.1 1.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.8 0.0 0.9 0.0 0.9 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 65.3 1.9 115.10 3.0 169.5 4.1 197.8 4.5 132.3 3.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 37.9 1.1 77.6 2.0 129.7 3.1 164.10 3.8 109.4 2.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.2 0.1 1.2 0.0 4.7 0.1 3.2 0.1 0.7 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.5 0.0 0.10 0.0 0.6 0.0 3.1 0.1 1.4 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.7 0.1 13.6 0.4 10.6 0.3 3.7 0.1 1.10 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.6 0.1 2.3 0.1 3.0 0.1 2.5 0.1 2.6 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 1.4 0.0 1.4 0.0 3.3 0.1 2.2 0.0 3.0 0.1
58. Muovit, valmistetut 9.4 0.3 8.3 0.2 8.4 0.2 8.8 0.2 5.1 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.10 0.2 10.9 0.3 9.5 0.2 9.7 0.2 8.4 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 112.9 3.3 126.3 3.3 127.3 3.1 142.0 3.3 125.9 3.1
62. Kumituotteet 17.9 0.5 20.0 0.5 21.7 0.5 21.0 0.5 16.9 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 12.1 0.4 13.8 0.4 11.5 0.3 13.9 0.3 14.10 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.8 0.2 7.8 0.2 4.9 0.1 5.7 0.1 6.1 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 9.6 0.3 8.9 0.2 10.8 0.3 10.4 0.2 9.5 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 18.6 0.5 21.4 0.6 23.5 0.6 23.1 0.5 24.9 0.6
67. Rauta ja teräs 5.6 0.2 5.2 0.1 3.7 0.1 9.3 0.2 3.4 0.1
68. Muut metallit 12.6 0.4 15.4 0.4 11.4 0.3 12.10 0.3 11.0 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 30.1 0.9 34.1 0.9 40.2 1.0 45.10 1.1 39.4 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,293.6 67.7 2,612.0 68.0 2,787.9 67.4 2,841.3 65.3 2,694.6 66.2
71. Voimakoneet ja moottorit 5.5 0.2 7.5 0.2 6.10 0.2 6.3 0.1 6.1 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 62.8 1.9 61.4 1.6 83.5 2.0 79.1 1.8 85.8 2.1
73. Metalliteollisuuskoneet 0.10 0.0 1.5 0.0 1.3 0.0 1.10 0.0 1.9 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 45.5 1.3 57.8 1.5 46.4 1.1 43.6 1.0 48.1 1.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 392.2 11.6 444.7 11.6 372.7 9.0 394.2 9.1 387.9 9.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 327.2 9.7 300.8 7.8 346.4 8.4 404.9 9.3 355.2 8.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,446.5 42.7 1,722.5 44.8 1,913.2 46.3 1,894.4 43.5 1,790.4 44.0
78. Moottoriajoneuvot 6.9 0.2 8.1 0.2 9.8 0.2 8.3 0.2 9.3 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 6.4 0.2 8.2 0.2 7.9 0.2 9.1 0.2 10.2 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 795.8 23.5 835.0 21.7 917.3 22.2 986.8 22.7 969.3 23.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4.6 0.1 5.6 0.1 4.9 0.1 6.8 0.2 6.8 0.2
82. Huonekalut 169.10 5.0 206.10 5.4 215.5 5.2 215.4 4.9 185.1 4.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.7 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0
84. Vaatteet 192.4 5.7 215.3 5.6 294.8 7.1 318.3 7.3 326.2 8.0
87. Kojeet,mittarit yms. 177.9 5.2 188.0 4.9 210.7 5.1 213.4 4.9 204.7 5.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 13.2 0.4 19.0 0.5 17.3 0.4 20.6 0.5 20.5 0.5
89. Muut valmiit tavarat 237.4 7.0 199.9 5.2 174.2 4.2 212.3 4.9 225.3 5.5
9. Muut tavarat 53.5 1.6 48.4 1.3 44.6 1.1 62.2 1.4 45.7 1.1
93. Erittelemätön 35.1 1.0 30.8 0.8 27.1 0.7 42.10 1.0 27.8 0.7
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 18.2 0.5 17.5 0.5 17.3 0.4 19.1 0.4 17.9 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3,389.3 100.0 3,841.10 100.0 4,134.7 100.0 4,353.9 100.0 4,069.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu