Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Malesian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä0.80.80.80.80.9
Tuonnista1.51.51.81.61.9
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.21.31.41.31.5

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Malesiaan (MY) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 54.5 5.1 60.7 5.5 52.8 5.0 61.2 5.8 60.10 4.9
00. Elävät eläimet 5.9 0.5 1.0 0.1 0.4 0.0 1.3 0.1 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 1.4 0.1 0.7 0.1 1.3 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 7.9 0.7 11.10 1.1 10.2 1.0 7.7 0.7 13.10 1.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.9 0.1 0.7 0.1 0.10 0.1 1.0 0.1 1.3 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 9.2 0.9 13.4 1.2 1.3 0.1 12.4 1.2 2.2 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 13.9 1.3 13.3 1.2 15.3 1.4 16.8 1.6 24.4 2.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.8 0.1 0.6 0.0 1.1 0.1 1.1 0.1 0.7 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.3 0.1 1.7 0.1 2.9 0.3 2.7 0.2 1.7 0.1
08. Rehuaineet 4.5 0.4 5.7 0.5 7.6 0.7 5.9 0.6 5.4 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 9.1 0.8 12.0 1.1 12.3 1.2 12.3 1.2 10.8 0.9
1. Juomat ja tupakka 1.1 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0 0.9 0.1 1.4 0.1
11. Juomat 0.9 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0 0.8 0.1 1.2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 128.10 12.2 126.4 11.4 144.2 13.6 140.2 13.2 160.8 12.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 24.5 2.3 18.1 1.6 22.2 2.1 26.2 2.5 25.4 2.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.2 0.2 2.0 0.2 3.5 0.3 2.6 0.2 2.4 0.2
24. Puutavara ja korkki 1.5 0.1 1.5 0.1 1.8 0.2 1.7 0.2 1.8 0.1
25. Paperimassa 7.1 0.7 7.9 0.7 7.10 0.7 4.5 0.4 5.3 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 11.8 1.1 10.2 0.9 9.9 0.9 4.2 0.4 7.5 0.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.7 0.2 1.1 0.1 0.7 0.1 1.0 0.1 0.6 0.0
28. Malmit ja metalliromu 79.0 7.4 85.1 7.7 98.2 9.2 99.7 9.4 117.5 9.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.0 0.8 0.1 0.4 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 1.1 0.1 33.7 3.0 14.9 1.4 21.1 2.0 74.9 6.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.10 0.1 33.7 3.0 14.8 1.4 21.1 2.0 74.9 6.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.7 0.1 0.10 0.1 1.5 0.1 0.9 0.1 0.3 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.1 0.9 0.1 1.5 0.1 0.8 0.1 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 132.9 12.5 129.3 11.7 136.6 12.9 178.4 16.8 151.9 12.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 6.6 0.6 6.3 0.6 7.5 0.7 18.8 1.8 7.9 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 20.8 2.0 19.5 1.8 7.7 0.7 17.1 1.6 20.2 1.6
53. Väri- ja parkitusaineet 3.5 0.3 4.3 0.4 3.5 0.3 3.9 0.4 4.0 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6.2 0.6 8.10 0.8 6.8 0.6 5.7 0.5 6.3 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8.7 0.8 9.4 0.8 9.5 0.9 9.7 0.9 7.1 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0.3 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1 0.9 0.1 0.3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 47.5 4.5 40.8 3.7 66.10 6.3 76.1 7.2 76.2 6.1
58. Muovit, valmistetut 9.6 0.9 8.5 0.8 8.6 0.8 10.1 0.9 8.5 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 30.1 2.8 31.5 2.8 25.6 2.4 36.6 3.4 21.7 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 43.1 4.1 44.1 4.0 45.6 4.3 41.3 3.9 46.2 3.7
62. Kumituotteet 3.2 0.3 1.8 0.2 2.6 0.2 2.3 0.2 2.8 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.9 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1 0.8 0.1 0.6 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.6 0.4 3.1 0.3 4.3 0.4 3.5 0.3 3.7 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.5 0.3 3.8 0.3 3.7 0.3 2.9 0.3 3.4 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 6.6 0.6 7.8 0.7 6.5 0.6 8.3 0.8 9.6 0.8
67. Rauta ja teräs 4.7 0.4 5.5 0.5 6.1 0.6 4.6 0.4 4.6 0.4
68. Muut metallit 8.8 0.8 9.0 0.8 8.3 0.8 6.7 0.6 7.4 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11.0 1.0 12.10 1.2 13.6 1.3 12.5 1.2 14.1 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 579.9 54.7 598.1 54.1 553.6 52.2 502.8 47.5 612.4 49.1
71. Voimakoneet ja moottorit 8.5 0.8 13.4 1.2 11.4 1.1 14.1 1.3 11.4 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 22.6 2.1 27.4 2.5 18.8 1.8 22.2 2.1 34.2 2.7
73. Metalliteollisuuskoneet 1.3 0.1 1.5 0.1 2.9 0.3 1.4 0.1 1.8 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 43.8 4.1 68.5 6.2 43.0 4.1 48.6 4.6 40.1 3.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 32.5 3.1 25.5 2.3 28.4 2.7 25.1 2.4 25.2 2.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 17.4 1.6 21.6 2.0 25.7 2.4 22.4 2.1 23.6 1.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 334.2 31.5 369.9 33.4 348.1 32.8 311.6 29.4 377.4 30.3
78. Moottoriajoneuvot 6.2 0.6 4.3 0.4 7.3 0.7 5.4 0.5 4.7 0.4
79. Muut kuljetusvälineet 113.8 10.7 66.4 6.0 68.3 6.4 52.3 4.9 94.4 7.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 100.7 9.5 93.3 8.4 92.7 8.7 92.9 8.8 114.3 9.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.6 0.0
82. Huonekalut 1.2 0.1 1.7 0.1 1.5 0.1 1.3 0.1 1.7 0.1
84. Vaatteet 0.6 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 66.5 6.3 67.6 6.1 64.1 6.0 63.9 6.0 80.5 6.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.2 0.3 3.4 0.3 3.1 0.3 2.6 0.2 3.1 0.2
89. Muut valmiit tavarat 28.7 2.7 19.0 1.7 22.7 2.1 23.5 2.2 27.6 2.2
9. Muut tavarat 18.1 1.7 19.6 1.8 18.10 1.8 19.4 1.8 24.7 2.0
93. Erittelemätön 4.10 0.5 4.9 0.4 5.2 0.5 5.2 0.5 8.5 0.7
97. Kulta, ei monetaarinen 0.3 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 13.0 1.2 14.4 1.3 13.7 1.3 13.7 1.3 16.1 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,060.7 100.0 1,106.4 100.0 1,060.10 100.0 1,058.7 100.0 1,247.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Malesiasta (MY) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 29.6 1.0 35.2 1.1 34.10 0.9 35.5 1.0 34.4 0.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.9 0.1 3.1 0.1 3.7 0.1 2.7 0.1 4.5 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 3.4 0.1 4.5 0.1 1.8 0.0 1.7 0.0 2.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0 0.10 0.0 1.2 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 18.3 0.6 20.2 0.6 21.3 0.5 23.4 0.7 17.8 0.4
08. Rehuaineet 3.6 0.1 4.9 0.1 6.2 0.2 5.5 0.2 5.8 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 0.0 1.7 0.0 1.3 0.0 1.1 0.0 2.4 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0
11. Juomat 0.9 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.5 0.3 10.9 0.3 12.8 0.3 13.2 0.4 10.4 0.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.2 0.1 4.1 0.1 6.5 0.2 6.1 0.2 3.0 0.1
24. Puutavara ja korkki 4.2 0.1 4.9 0.1 4.4 0.1 5.2 0.2 6.1 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.2 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.6 0.0 0.8 0.0 0.10 0.0 1.2 0.0 0.6 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.7 0.0 38.5 1.2 8.6 0.2 19.9 0.6 1.9 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.7 0.0 38.5 1.2 8.6 0.2 19.9 0.6 1.9 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 45.10 1.5 47.2 1.4 36.10 0.9 44.8 1.3 25.6 0.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 44.5 1.4 46.2 1.4 36.2 0.9 44.2 1.3 24.8 0.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 1.5 0.0 0.10 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0 0.9 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 58.1 1.9 61.5 1.8 57.1 1.5 48.0 1.4 64.10 1.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 28.5 0.9 28.9 0.9 25.3 0.6 24.1 0.7 33.1 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.8 0.1 2.1 0.1 1.2 0.0 1.1 0.0 2.1 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 2.3 0.1 1.8 0.1 0.10 0.0 1.1 0.0 1.5 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.2 0.1 4.9 0.1 5.10 0.2 2.2 0.1 1.9 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.6 0.1 2.4 0.1 2.3 0.1 2.4 0.1 4.1 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 2.6 0.1 1.10 0.1 2.4 0.1 1.6 0.0 2.5 0.1
58. Muovit, valmistetut 10.2 0.3 10.1 0.3 10.1 0.3 8.5 0.2 10.8 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.3 0.2 9.7 0.3 9.1 0.2 7.2 0.2 9.3 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 97.9 3.2 106.9 3.2 126.0 3.2 116.8 3.4 125.7 3.0
62. Kumituotteet 9.5 0.3 11.8 0.4 19.6 0.5 15.9 0.5 15.2 0.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 6.10 0.2 17.5 0.5 13.5 0.3 14.3 0.4 17.7 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.7 0.2 4.8 0.1 6.3 0.2 6.9 0.2 7.1 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.10 0.2 6.7 0.2 6.5 0.2 8.2 0.2 9.2 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 5.6 0.2 6.6 0.2 10.2 0.3 11.3 0.3 12.8 0.3
67. Rauta ja teräs 30.2 1.0 16.4 0.5 18.8 0.5 9.9 0.3 13.9 0.3
68. Muut metallit 14.6 0.5 15.7 0.5 11.2 0.3 20.1 0.6 15.1 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 21.6 0.7 27.8 0.8 40.3 1.0 30.6 0.9 34.9 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2,290.8 74.0 2,369.7 71.2 2,975.6 76.2 2,457.2 72.2 3,060.7 74.2
71. Voimakoneet ja moottorit 4.9 0.2 5.6 0.2 6.1 0.2 8.1 0.2 5.3 0.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 34.8 1.1 36.2 1.1 35.3 0.9 27.5 0.8 28.7 0.7
73. Metalliteollisuuskoneet 1.6 0.1 3.2 0.1 1.10 0.0 0.9 0.0 1.0 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 30.4 1.0 37.8 1.1 37.7 1.0 29.1 0.9 36.1 0.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 226.7 7.3 254.5 7.6 275.2 7.0 296.0 8.7 259.5 6.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 284.8 9.2 338.8 10.2 317.0 8.1 355.8 10.4 393.2 9.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,686.0 54.4 1,673.8 50.3 2,280.3 58.4 1,709.6 50.2 2,301.10 55.8
78. Moottoriajoneuvot 5.7 0.2 6.1 0.2 5.10 0.2 6.9 0.2 15.4 0.4
79. Muut kuljetusvälineet 16.3 0.5 14.2 0.4 16.4 0.4 23.6 0.7 19.9 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 517.8 16.7 598.8 18.0 600.1 15.4 616.3 18.1 728.5 17.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.0 0.1 1.5 0.0 1.5 0.0 2.4 0.1 2.5 0.1
82. Huonekalut 81.9 2.6 97.4 2.9 106.2 2.7 112.7 3.3 130.4 3.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.3 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
84. Vaatteet 156.3 5.0 171.8 5.2 170.6 4.4 171.1 5.0 184.10 4.5
87. Kojeet,mittarit yms. 152.5 4.9 186.4 5.6 167.1 4.3 174.3 5.1 207.3 5.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 20.0 0.6 19.9 0.6 16.7 0.4 18.5 0.5 20.1 0.5
89. Muut valmiit tavarat 105.0 3.4 121.3 3.6 137.8 3.5 136.7 4.0 182.9 4.4
9. Muut tavarat 46.2 1.5 60.10 1.8 51.2 1.3 52.2 1.5 71.9 1.7
93. Erittelemätön 31.6 1.0 44.1 1.3 34.5 0.9 36.7 1.1 54.6 1.3
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 14.5 0.5 16.7 0.5 16.6 0.4 15.5 0.5 17.2 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3,097.3 100.0 3,329.8 100.0 3,903.8 100.0 3,404.2 100.0 4,124.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu