Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Vietnamin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.70.70.70.60.6
Tuonnista3.84.13.83.63.7
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.72.92.72.52.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Vietnamin kanssa, vienti Vietnamiin ja tuonti Vietnamista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Vietnamin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2020 oli 2.6 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.6 %:a ja 3.7 %:a tuonnista. Marraskuussa Vietnam oli Yhdysvaltain kahdeksanneksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 8.7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 37.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Vietnamin kanssa oli Yhdysvalloille 7.1 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Vietnamista oli 43.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 7.9 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Vietnamista olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 22.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet) 13.3 % sekä Sitc851 (jalkineet) 6.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Vietnamiin supistui 3.3 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 819 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 14.3 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 11.0 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 6.3 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 81.8 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 15.4 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 72.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 9.0 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 19.5 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 15.4 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), arvon ollessa 1.2 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 9.4 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 63.7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 50.9 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Vietnamiin (VN) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 123.1 16.0 173.6 22.0 147.1 18.1 134.5 17.0 133.9 16.3
00. Elävät eläimet 0.5 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.4 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 23.7 3.1 26.5 3.3 24.7 3.0 17.0 2.1 15.7 1.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 11.9 1.5 14.8 1.9 6.10 0.9 14.3 1.8 6.7 0.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.3 0.3 9.2 1.2 3.7 0.5 2.4 0.3 2.4 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0.9 0.1 39.4 5.0 30.1 3.7 1.9 0.2 6.2 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 31.9 4.1 22.4 2.8 22.1 2.7 39.8 5.0 41.3 5.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.1 0.1 0.7 0.1 1.5 0.2 2.0 0.2 2.3 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.7 0.2 3.6 0.4 2.1 0.2 5.1 0.6 1.9 0.2
08. Rehuaineet 37.1 4.8 44.7 5.6 40.9 5.0 43.2 5.5 47.4 5.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 12.5 1.6 12.3 1.5 14.10 1.8 8.5 1.1 10.2 1.2
1. Juomat ja tupakka 7.1 0.9 7.9 1.0 6.10 0.9 5.6 0.7 3.10 0.5
11. Juomat 4.9 0.6 4.2 0.5 3.6 0.4 4.2 0.5 3.2 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.3 0.3 3.7 0.5 3.5 0.4 1.4 0.2 0.8 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 218.2 28.4 149.5 18.9 205.4 25.3 184.7 23.3 237.5 29.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.3 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.5 0.1 0.7 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 12.6 1.6 12.3 1.5 72.3 8.9 20.7 2.6 91.1 11.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.3 0.3 2.1 0.3 2.5 0.3 3.9 0.5 2.9 0.4
24. Puutavara ja korkki 21.9 2.8 26.10 3.4 26.2 3.2 32.2 4.1 30.7 3.7
25. Paperimassa 14.3 1.9 13.1 1.6 13.6 1.7 24.2 3.1 28.5 3.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 122.3 15.9 65.3 8.3 54.2 6.7 57.2 7.2 48.4 5.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 39.2 5.1 24.10 3.2 32.3 4.0 42.3 5.3 29.10 3.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5.1 0.7 4.5 0.6 3.5 0.4 3.6 0.4 4.7 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 6.10 0.9 15.4 1.9 0.7 0.1 45.3 5.7 0.4 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.7 0.1 1.5 0.2 0.7 0.1 45.3 5.7 0.4 0.0
34. Kaasut 6.3 0.8 13.9 1.8 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.8 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0 0.4 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.8 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 101.8 13.2 94.0 11.9 91.0 11.2 106.2 13.4 112.1 13.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 13.2 1.7 4.4 0.5 2.10 0.4 6.0 0.8 6.7 0.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.9 0.8 6.3 0.8 9.1 1.1 7.5 0.9 12.2 1.5
53. Väri- ja parkitusaineet 3.2 0.4 2.9 0.4 2.3 0.3 5.0 0.6 5.4 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 11.2 1.4 14.8 1.9 24.4 3.0 17.1 2.1 18.2 2.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 10.5 1.4 10.3 1.3 7.10 1.0 11.7 1.5 9.1 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 41.5 5.4 34.6 4.4 28.4 3.5 34.2 4.3 34.2 4.2
58. Muovit, valmistetut 3.8 0.5 4.3 0.5 4.3 0.5 4.9 0.6 6.6 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 12.6 1.6 16.2 2.0 11.8 1.5 20.0 2.5 19.9 2.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 26.4 3.4 29.6 3.7 26.8 3.3 35.1 4.4 34.3 4.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2.5 0.3 2.0 0.2 4.6 0.6 6.8 0.8 8.6 1.0
62. Kumituotteet 1.1 0.1 0.10 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.4 0.2 3.1 0.4 2.5 0.3 2.8 0.3 2.1 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.8 0.2 0.9 0.1 2.1 0.3 2.3 0.3 2.0 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.0 0.8 9.8 1.2 7.1 0.9 8.0 1.0 6.2 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 4.6 0.6 4.1 0.5 3.5 0.4 6.7 0.8 6.2 0.8
67. Rauta ja teräs 1.3 0.2 1.4 0.2 1.2 0.1 1.4 0.2 1.9 0.2
68. Muut metallit 1.10 0.3 1.2 0.1 1.2 0.1 1.4 0.2 2.7 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.10 0.8 6.5 0.8 4.3 0.5 5.1 0.6 4.1 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 231.1 30.1 250.7 31.7 267.0 32.8 215.8 27.3 234.10 28.7
71. Voimakoneet ja moottorit 6.0 0.8 6.5 0.8 5.9 0.7 12.5 1.6 8.8 1.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 8.7 1.1 8.3 1.0 8.9 1.1 8.2 1.0 6.9 0.8
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.1 1.3 0.2 1.7 0.2 0.5 0.1 1.7 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.9 1.2 11.8 1.5 10.6 1.3 10.9 1.4 9.5 1.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10.1 1.3 9.6 1.2 10.6 1.3 8.8 1.1 9.7 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 32.8 4.3 40.5 5.1 52.4 6.4 51.0 6.4 51.9 6.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 119.2 15.5 164.3 20.8 166.8 20.5 108.5 13.7 139.7 17.1
78. Moottoriajoneuvot 12.9 1.7 5.5 0.7 8.1 1.0 13.5 1.7 5.3 0.6
79. Muut kuljetusvälineet 32.3 4.2 3.3 0.4 2.4 0.3 2.2 0.3 1.9 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 48.7 6.3 60.4 7.6 59.10 7.4 58.3 7.4 53.2 6.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.0 0.10 0.1 0.4 0.0 0.6 0.1 0.7 0.1
82. Huonekalut 1.0 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 1.7 0.2
84. Vaatteet 0.2 0.0 0.7 0.1 0.4 0.0 0.5 0.1 0.6 0.1
85. Jalkineet 14.1 1.8 17.5 2.2 15.5 1.9 20.7 2.6 16.10 2.1
87. Kojeet,mittarit yms. 20.8 2.7 18.0 2.3 16.6 2.0 17.6 2.2 16.9 2.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.3 0.3 2.2 0.3 2.1 0.2 2.8 0.3 2.9 0.3
89. Muut valmiit tavarat 10.1 1.3 20.3 2.6 24.4 3.0 15.7 2.0 13.6 1.7
9. Muut tavarat 5.2 0.7 8.6 1.1 8.2 1.0 6.3 0.8 8.9 1.1
93. Erittelemätön 0.3 0.0 3.3 0.4 2.4 0.3 0.4 0.0 3.0 0.4
97. Kulta, ei monetaarinen 0.2 0.0 0.6 0.1 0.10 0.1 1.0 0.1 0.7 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 4.8 0.6 4.8 0.6 4.9 0.6 4.9 0.6 5.2 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 768.5 100.0 789.10 100.0 813.2 100.0 791.6 100.0 819.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Vietnamista (VN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 299.4 4.0 297.8 3.6 327.3 4.1 320.8 4.0 293.4 3.7
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.7 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 127.3 1.7 153.4 1.8 150.8 1.9 136.8 1.7 139.9 1.8
04. Vilja ja viljatuotteet 6.8 0.1 5.8 0.1 5.8 0.1 4.4 0.1 4.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 103.3 1.4 78.10 0.9 108.5 1.4 110.2 1.4 90.4 1.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6.8 0.1 6.8 0.1 7.1 0.1 6.0 0.1 7.5 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 37.4 0.5 38.6 0.5 37.10 0.5 45.2 0.6 36.8 0.5
08. Rehuaineet 8.0 0.1 6.4 0.1 9.4 0.1 9.7 0.1 5.5 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 9.8 0.1 7.2 0.1 7.7 0.1 8.7 0.1 8.8 0.1
1. Juomat ja tupakka 2.4 0.0 2.2 0.0 1.9 0.0 3.2 0.0 2.6 0.0
11. Juomat 1.10 0.0 1.6 0.0 1.6 0.0 2.9 0.0 2.4 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.5 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16.2 0.2 21.3 0.3 15.7 0.2 15.7 0.2 13.4 0.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.4 0.0 1.10 0.0 2.1 0.0 2.8 0.0 2.5 0.0
24. Puutavara ja korkki 2.2 0.0 1.5 0.0 1.6 0.0 1.10 0.0 2.6 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.8 0.1 4.3 0.1 5.3 0.1 4.6 0.1 3.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.0 7.5 0.1 0.3 0.0 1.4 0.0 0.4 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 8.5 0.1 5.10 0.1 6.5 0.1 4.8 0.1 4.10 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.2 0.0 2.1 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 1.3 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.9 0.0 1.6 0.0 0.10 0.0 0.7 0.0 1.0 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.4 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 26.9 0.4 31.2 0.4 30.0 0.4 30.3 0.4 34.9 0.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.7 0.0 2.0 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 1.10 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.7 0.0 1.3 0.0 1.5 0.0 1.5 0.0 1.4 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.10 0.0 1.2 0.0 0.9 0.0 1.2 0.0 1.0 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.6 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.0 0.7 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.10 0.1 9.7 0.1 6.0 0.1 4.6 0.1 4.6 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 3.6 0.0 4.4 0.1 8.0 0.1 7.9 0.1 11.7 0.1
58. Muovit, valmistetut 10.6 0.1 9.4 0.1 8.1 0.1 9.9 0.1 9.1 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.7 0.0 3.1 0.0 3.6 0.0 3.1 0.0 4.1 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 508.0 6.7 507.2 6.1 514.1 6.5 549.10 6.9 464.2 5.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 4.4 0.1 3.7 0.0 5.1 0.1 5.4 0.1 4.7 0.1
62. Kumituotteet 79.4 1.0 75.5 0.9 82.3 1.0 91.0 1.1 75.5 1.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 44.7 0.6 49.7 0.6 49.1 0.6 54.6 0.7 56.8 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 33.6 0.4 28.1 0.3 37.6 0.5 37.9 0.5 34.3 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 164.2 2.2 152.0 1.8 133.2 1.7 121.7 1.5 96.8 1.2
66. Kivennäisainetuotteet 42.2 0.6 42.7 0.5 49.2 0.6 51.4 0.6 51.9 0.7
67. Rauta ja teräs 28.4 0.4 23.7 0.3 20.1 0.3 20.1 0.3 30.2 0.4
68. Muut metallit 24.4 0.3 33.6 0.4 36.7 0.5 60.3 0.8 11.3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 87.1 1.1 98.5 1.2 101.4 1.3 107.10 1.4 103.2 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3,375.3 44.6 4,132.3 49.3 3,539.3 44.7 3,425.2 43.1 3,723.3 47.3
71. Voimakoneet ja moottorit 54.8 0.7 61.6 0.7 62.8 0.8 73.9 0.9 70.6 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 34.5 0.5 92.5 1.1 57.9 0.7 58.3 0.7 81.5 1.0
73. Metalliteollisuuskoneet 1.5 0.0 4.1 0.0 4.3 0.1 2.3 0.0 1.1 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 66.10 0.9 78.8 0.9 91.2 1.2 100.2 1.3 96.2 1.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 391.2 5.2 410.7 4.9 467.2 5.9 529.5 6.7 560.2 7.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,026.3 26.8 2,536.7 30.3 1,926.7 24.3 1,689.1 21.2 1,920.9 24.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 753.5 10.0 898.9 10.7 868.9 11.0 913.0 11.5 923.5 11.7
78. Moottoriajoneuvot 36.3 0.5 40.1 0.5 51.7 0.7 52.0 0.7 63.1 0.8
79. Muut kuljetusvälineet 10.7 0.1 9.2 0.1 8.10 0.1 7.2 0.1 6.6 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,318.8 43.8 3,366.10 40.2 3,463.2 43.7 3,580.9 45.0 3,318.2 42.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 27.7 0.4 36.6 0.4 30.9 0.4 31.5 0.4 34.4 0.4
82. Huonekalut 824.5 10.9 905.7 10.8 996.2 12.6 1,025.0 12.9 1,048.5 13.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 77.6 1.0 94.2 1.1 75.3 1.0 69.4 0.9 76.8 1.0
84. Vaatteet 1,389.2 18.4 1,323.8 15.8 1,313.1 16.6 1,345.6 16.9 1,039.7 13.2
85. Jalkineet 547.5 7.2 535.4 6.4 527.7 6.7 516.8 6.5 536.5 6.8
87. Kojeet,mittarit yms. 31.8 0.4 39.10 0.5 38.10 0.5 53.1 0.7 46.5 0.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 7.4 0.1 7.9 0.1 8.10 0.1 10.3 0.1 7.3 0.1
89. Muut valmiit tavarat 413.6 5.5 423.8 5.1 472.5 6.0 529.6 6.7 528.7 6.7
9. Muut tavarat 21.2 0.3 21.1 0.3 25.0 0.3 25.1 0.3 24.2 0.3
93. Erittelemätön 9.1 0.1 7.5 0.1 9.8 0.1 10.8 0.1 9.2 0.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 12.1 0.2 13.7 0.2 15.2 0.2 14.4 0.2 15.0 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 7,569.10 100.0 8,381.8 100.0 7,917.7 100.0 7,952.0 100.0 7,875.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu