Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Vietnamin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.70.80.80.80.7
Tuonnista3.13.42.73.03.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta2.12.31.92.22.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Vietnamiin (VN) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 110.3 12.6 135.3 13.5 137.3 13.0 164.8 21.1 106.3 15.7
00. Elävät eläimet 5.9 0.7 3.8 0.4 0.5 0.0 6.3 0.8 1.5 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 31.6 3.6 30.9 3.1 20.7 2.0 12.1 1.5 13.8 2.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 15.6 1.8 14.4 1.4 19.8 1.9 15.7 2.0 19.5 2.9
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.8 0.4 3.7 0.4 7.1 0.7 7.10 1.0 4.5 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.1 27.10 2.8 3.5 0.3 46.2 5.9 5.10 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 20.7 2.4 21.1 2.1 19.4 1.8 14.3 1.8 17.9 2.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.3 0.1 1.6 0.2 1.4 0.1 2.0 0.3 2.3 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.6 0.1 1.1 0.1 1.4 0.1 2.3 0.3 2.4 0.3
08. Rehuaineet 23.10 2.7 26.3 2.6 50.8 4.8 45.6 5.8 28.8 4.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 6.8 0.8 4.9 0.5 13.2 1.2 12.7 1.6 10.1 1.5
1. Juomat ja tupakka 9.5 1.1 8.6 0.9 11.2 1.1 5.4 0.7 7.8 1.1
11. Juomat 9.2 1.0 6.4 0.6 6.5 0.6 5.4 0.7 6.8 1.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.3 0.0 2.2 0.2 4.8 0.4 0.1 0.0 1.0 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 298.0 34.1 256.7 25.7 231.0 21.9 220.5 28.2 194.2 28.7
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 46.5 5.3 28.5 2.8 23.4 2.2 40.0 5.1 25.4 3.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.8 0.2 1.4 0.1 1.0 0.1 2.3 0.3 1.6 0.2
24. Puutavara ja korkki 32.8 3.7 32.1 3.2 25.4 2.4 20.8 2.6 17.6 2.6
25. Paperimassa 15.7 1.8 12.1 1.2 16.3 1.5 17.3 2.2 15.6 2.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 156.7 17.9 147.0 14.7 145.5 13.8 116.4 14.9 117.8 17.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.9 0.1 0.5 0.0 0.4 0.0 1.1 0.1 0.4 0.1
28. Malmit ja metalliromu 38.1 4.3 30.6 3.1 14.0 1.3 18.8 2.4 12.0 1.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 5.6 0.6 4.5 0.4 4.7 0.4 4.2 0.5 3.9 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 55.2 6.3 133.3 13.3 21.9 2.1 1.8 0.2 21.2 3.1
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0.1 0.0 0.9 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 55.2 6.3 133.3 13.3 21.1 2.0 1.6 0.2 0.6 0.1
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.0 20.6 3.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.5 0.0 0.8 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.3 0.0 0.7 0.1 0.4 0.0 0.5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 101.7 11.6 104.6 10.5 106.1 10.0 90.9 11.6 100.2 14.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.9 0.4 3.4 0.3 3.7 0.3 4.2 0.5 7.7 1.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.9 0.2 10.7 1.1 11.7 1.1 7.0 0.9 14.2 2.1
53. Väri- ja parkitusaineet 2.4 0.3 2.2 0.2 4.0 0.4 3.5 0.4 4.1 0.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6.4 0.7 10.2 1.0 12.10 1.2 12.1 1.5 15.1 2.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 6.2 0.7 7.10 0.8 9.3 0.9 7.2 0.9 9.3 1.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0.6 0.1 0.2 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 53.5 6.1 50.3 5.0 37.7 3.6 38.7 4.9 32.5 4.8
58. Muovit, valmistetut 6.8 0.8 5.10 0.6 8.1 0.8 5.8 0.7 3.5 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20.5 2.3 14.2 1.4 18.6 1.8 12.7 1.6 14.0 2.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 40.3 4.6 47.1 4.7 47.7 4.5 30.7 3.9 25.4 3.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 13.3 1.5 13.7 1.4 13.4 1.3 6.4 0.8 1.5 0.2
62. Kumituotteet 0.7 0.1 0.5 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.10 0.1 2.6 0.3 2.6 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2.4 0.3 2.6 0.3 2.1 0.2 2.4 0.3 2.6 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.4 0.6 8.8 0.9 9.2 0.9 9.5 1.2 9.8 1.4
66. Kivennäisainetuotteet 10.2 1.2 8.4 0.8 6.6 0.6 1.8 0.2 5.2 0.8
67. Rauta ja teräs 1.4 0.2 2.2 0.2 2.2 0.2 1.2 0.1 1.6 0.2
68. Muut metallit 1.0 0.1 2.6 0.3 3.6 0.3 3.3 0.4 1.1 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.2 0.6 6.1 0.6 7.8 0.7 5.6 0.7 3.3 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 208.7 23.8 243.7 24.4 414.5 39.3 208.7 26.7 176.5 26.1
71. Voimakoneet ja moottorit 1.7 0.2 5.3 0.5 3.6 0.3 2.2 0.3 2.1 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.9 1.4 13.1 1.3 6.6 0.6 11.2 1.4 10.3 1.5
73. Metalliteollisuuskoneet 9.7 1.1 19.7 2.0 3.9 0.4 2.2 0.3 0.10 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11.4 1.3 14.10 1.5 15.6 1.5 12.3 1.6 10.9 1.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 6.8 0.8 10.4 1.0 10.10 1.0 9.1 1.2 11.2 1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 33.2 3.8 34.4 3.4 29.4 2.8 30.7 3.9 34.4 5.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 124.8 14.3 126.3 12.6 146.3 13.9 135.5 17.3 101.4 15.0
78. Moottoriajoneuvot 5.2 0.6 5.10 0.6 11.8 1.1 3.10 0.5 3.0 0.4
79. Muut kuljetusvälineet 4.4 0.5 13.9 1.4 186.8 17.7 1.9 0.2 2.6 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 45.8 5.2 62.6 6.3 76.4 7.2 45.6 5.8 38.5 5.7
82. Huonekalut 0.3 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1 0.3 0.0
84. Vaatteet 0.7 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.5 0.1
85. Jalkineet 16.4 1.9 19.5 1.9 27.6 2.6 9.3 1.2 9.9 1.5
87. Kojeet,mittarit yms. 16.5 1.9 21.5 2.1 33.4 3.2 22.8 2.9 15.9 2.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.6 0.2 2.3 0.2 3.3 0.3 2.6 0.3 1.9 0.3
89. Muut valmiit tavarat 10.1 1.2 18.7 1.9 11.2 1.1 9.9 1.3 9.9 1.5
9. Muut tavarat 5.8 0.7 7.2 0.7 8.5 0.8 13.7 1.7 5.5 0.8
93. Erittelemätön 0.2 0.0 0.8 0.1 2.9 0.3 9.0 1.1 1.5 0.2
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 5.5 0.6 6.3 0.6 5.2 0.5 4.7 0.6 4.1 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 875.2 100.0 999.3 100.0 1,055.1 100.0 782.1 100.0 675.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Vietnamista (VN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 281.7 4.6 209.10 3.5 214.5 4.1 281.8 5.7 295.9 6.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 116.9 1.9 84.4 1.4 73.6 1.4 99.7 2.0 80.7 1.7
04. Vilja ja viljatuotteet 4.8 0.1 2.9 0.0 3.8 0.1 4.9 0.1 4.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 93.6 1.5 75.4 1.2 78.5 1.5 111.4 2.2 135.9 2.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6.7 0.1 4.0 0.1 2.8 0.1 5.9 0.1 8.0 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 50.4 0.8 34.4 0.6 47.3 0.9 48.6 1.0 51.8 1.1
08. Rehuaineet 4.1 0.1 4.9 0.1 4.0 0.1 4.6 0.1 7.3 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.1 0.1 3.8 0.1 4.7 0.1 6.9 0.1 8.2 0.2
1. Juomat ja tupakka 2.1 0.0 2.2 0.0 1.5 0.0 2.7 0.1 4.3 0.1
11. Juomat 1.7 0.0 2.0 0.0 1.3 0.0 2.4 0.0 4.1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 25.6 0.4 15.1 0.2 11.6 0.2 14.3 0.3 11.3 0.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6.9 0.1 3.9 0.1 3.2 0.1 3.5 0.1 2.2 0.0
24. Puutavara ja korkki 2.3 0.0 1.4 0.0 1.2 0.0 1.8 0.0 1.10 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.4 0.1 3.7 0.1 3.5 0.1 4.6 0.1 2.9 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 8.5 0.1 3.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.7 0.1 3.2 0.1 3.7 0.1 4.2 0.1 4.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 0.1 0.0 36.9 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 0.1 0.0 36.9 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.8 0.0 1.10 0.0 1.0 0.0 1.6 0.0 1.8 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.0 1.5 0.0 0.8 0.0 1.6 0.0 1.4 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 30.5 0.5 26.3 0.4 23.6 0.5 30.1 0.6 27.8 0.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.1 0.0 2.1 0.0 2.0 0.0 2.3 0.0 2.2 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.8 0.1 1.1 0.0 1.2 0.0 1.3 0.0 2.3 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 1.5 0.0 1.2 0.0 0.10 0.0 1.3 0.0 1.5 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.5 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.9 0.0 3.1 0.1 2.2 0.0 3.1 0.1 3.6 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 8.1 0.1 5.9 0.1 8.6 0.2 10.3 0.2 7.9 0.2
58. Muovit, valmistetut 8.9 0.1 8.0 0.1 6.6 0.1 9.4 0.2 8.5 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.8 0.1 4.8 0.1 1.4 0.0 2.4 0.0 1.9 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 371.3 6.1 336.6 5.6 329.3 6.4 394.1 7.9 427.5 8.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2.8 0.0 3.1 0.1 2.5 0.0 2.7 0.1 2.7 0.1
62. Kumituotteet 70.3 1.1 55.5 0.9 67.3 1.3 69.7 1.4 61.2 1.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 48.4 0.8 45.6 0.8 35.9 0.7 46.5 0.9 47.7 1.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 21.5 0.4 20.9 0.3 19.2 0.4 27.9 0.6 42.1 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 51.7 0.8 45.3 0.8 37.7 0.7 64.10 1.3 107.6 2.2
66. Kivennäisainetuotteet 49.2 0.8 49.3 0.8 43.3 0.8 44.4 0.9 32.5 0.7
67. Rauta ja teräs 25.6 0.4 22.7 0.4 23.5 0.5 23.4 0.5 26.7 0.5
68. Muut metallit 21.3 0.3 19.3 0.3 30.3 0.6 26.6 0.5 31.1 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 80.8 1.3 75.4 1.2 70.1 1.4 88.3 1.8 76.2 1.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,976.1 32.3 2,665.5 44.2 1,996.2 38.6 1,803.2 36.3 2,114.7 43.6
71. Voimakoneet ja moottorit 48.4 0.8 37.4 0.6 38.5 0.7 38.6 0.8 48.3 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 32.7 0.5 84.10 1.4 34.10 0.7 45.2 0.9 109.6 2.3
73. Metalliteollisuuskoneet 1.2 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 1.5 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 59.3 1.0 51.7 0.9 57.2 1.1 72.7 1.5 74.8 1.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 237.6 3.9 183.5 3.0 237.6 4.6 249.0 5.0 301.0 6.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 887.4 14.5 1,631.1 27.0 790.9 15.3 708.2 14.3 905.10 18.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 661.8 10.8 632.7 10.5 796.2 15.4 638.9 12.9 636.5 13.1
78. Moottoriajoneuvot 37.3 0.6 41.4 0.7 36.4 0.7 44.5 0.9 33.6 0.7
79. Muut kuljetusvälineet 10.7 0.2 2.4 0.0 4.2 0.1 5.9 0.1 3.9 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,406.5 55.7 2,751.7 45.6 2,542.6 49.1 2,417.6 48.7 1,908.5 39.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 14.3 0.2 11.6 0.2 10.10 0.2 12.5 0.3 13.5 0.3
82. Huonekalut 825.5 13.5 704.8 11.7 587.0 11.3 692.4 14.0 468.5 9.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 91.10 1.5 87.1 1.4 79.6 1.5 84.9 1.7 74.0 1.5
84. Vaatteet 1,342.4 22.0 1,085.4 18.0 1,015.8 19.6 827.2 16.7 669.4 13.8
85. Jalkineet 773.0 12.6 562.9 9.3 520.5 10.1 538.1 10.8 421.0 8.7
87. Kojeet,mittarit yms. 30.5 0.5 33.1 0.5 30.8 0.6 32.1 0.6 25.1 0.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6.9 0.1 4.7 0.1 4.1 0.1 5.6 0.1 5.9 0.1
89. Muut valmiit tavarat 322.3 5.3 262.6 4.4 294.1 5.7 225.1 4.5 231.3 4.8
9. Muut tavarat 20.6 0.3 22.5 0.4 18.7 0.4 16.8 0.3 56.1 1.2
93. Erittelemätön 7.7 0.1 9.6 0.2 6.8 0.1 6.6 0.1 46.1 1.0
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 12.9 0.2 12.9 0.2 11.9 0.2 10.3 0.2 10.0 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 6,114.9 100.0 6,031.5 100.0 5,175.4 100.0 4,961.7 100.0 4,847.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu