Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Vietnamin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.80.80.70.60.7
Tuonnista2.73.03.03.33.8
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.92.22.22.32.7

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Vietnamin kanssa, vienti Vietnamiin ja tuonti Vietnamista vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Vietnamin kanssa edusti vuoden 2020 heinäkuussa 2.7 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.7 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 3.8 prosenttia tuonnista. Heinäkuussa Vietnam oli Yhdysvaltain kahdeksanneksi suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 2 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 8.3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 31.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Heinäkuussa kauppatase Vietnamin kanssa oli Yhdysvalloille 6.8 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Vietnamista oli 36.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa, ollen suuruudeltaan 7.6 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Vietnamista olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), joka edusti 25.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc821 (huonekalut ja niiden osat; vuodevarusteet) 10.9 % sekä Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 8.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Vietnamiin supistui 4.3 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 768 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc263 (puuvilla), mikä edusti 15.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 13.4 % sekä Sitc081 (rehuaineet) 4.8 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 46.4 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 10.8 prosenttia. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 40.6 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 5.8 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 12.8 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 7.8 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc263 (puuvilla), arvon ollessa 894 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 1.4 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-heinäkuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 34.8 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 30.1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Vietnamiin (VN) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 137,3 13.0 164,8 21.1 106,3 15.7 115,9 17.2 123,1 16.0
00. Elävät eläimet 0,5 0.0 6,3 0.8 1,5 0.2 1,9 0.3 0,5 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 20,7 2.0 12,1 1.5 13,8 2.0 18,3 2.7 23,7 3.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 19,8 1.9 15,7 2.0 19,5 2.9 11,4 1.7 11,9 1.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 7,1 0.7 7,10 1.0 4,5 0.7 2,3 0.3 2,3 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 3,5 0.3 46,2 5.9 5,10 0.9 16,8 2.5 0,9 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 19,4 1.8 14,3 1.8 17,9 2.6 22,5 3.3 31,9 4.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1,4 0.1 2,0 0.3 2,3 0.3 1,4 0.2 1,1 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1,4 0.1 2,3 0.3 2,4 0.3 1,8 0.3 1,7 0.2
08. Rehuaineet 50,8 4.8 45,6 5.8 28,8 4.3 34,2 5.1 37,1 4.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 13,2 1.2 12,7 1.6 10,1 1.5 5,7 0.8 12,5 1.6
1. Juomat ja tupakka 11,2 1.1 5,4 0.7 7,8 1.1 8,5 1.3 7,1 0.9
11. Juomat 6,5 0.6 5,4 0.7 6,8 1.0 4,9 0.7 4,9 0.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 4,8 0.4 0,1 0.0 1,0 0.1 3,7 0.5 2,3 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 231,0 21.9 220,5 28.2 194,2 28.7 186,1 27.6 218,2 28.4
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0,6 0.1 0,1 0.0 0,2 0.0 0,2 0.0 0,3 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 23,4 2.2 40,0 5.1 25,4 3.8 16,3 2.4 12,6 1.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1,0 0.1 2,3 0.3 1,6 0.2 1,1 0.2 2,3 0.3
24. Puutavara ja korkki 25,4 2.4 20,8 2.6 17,6 2.6 19,2 2.8 21,9 2.8
25. Paperimassa 16,3 1.5 17,3 2.2 15,6 2.3 18,9 2.8 14,3 1.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 145,5 13.8 116,4 14.9 117,8 17.4 101,5 15.1 122,3 15.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,4 0.0 1,1 0.1 0,4 0.1 0,4 0.1 0,6 0.1
28. Malmit ja metalliromu 14,0 1.3 18,8 2.4 12,0 1.8 25,6 3.8 39,2 5.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4,7 0.4 4,2 0.5 3,9 0.6 3,2 0.5 5,1 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 21,9 2.1 1,8 0.2 21,2 3.1 3,0 0.4 6,10 0.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0,9 0.1 0,1 0.0 0,1 0.0 0 0.0 0,1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 21,1 2.0 1,6 0.2 0,6 0.1 3,0 0.4 0,7 0.1
34. Kaasut 0 0.0 0,2 0.0 20,6 3.0 0 0.0 6,3 0.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0.1 0,5 0.1 0,5 0.1 0,5 0.1 0,2 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,7 0.1 0,4 0.0 0,5 0.1 0,5 0.1 0,2 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 106,1 10.0 90,9 11.6 100,2 14.8 86,7 12.9 101,8 13.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3,7 0.3 4,2 0.5 7,7 1.1 3,6 0.5 13,2 1.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 11,7 1.1 7,0 0.9 14,2 2.1 9,2 1.4 5,9 0.8
53. Väri- ja parkitusaineet 4,0 0.4 3,5 0.4 4,1 0.6 3,1 0.4 3,2 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 12,10 1.2 12,1 1.5 15,1 2.2 13,6 2.0 11,2 1.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9,3 0.9 7,2 0.9 9,3 1.4 7,4 1.1 10,5 1.4
57. Muovit, valmistamattomat 37,7 3.6 38,7 4.9 32,5 4.8 32,8 4.9 41,5 5.4
58. Muovit, valmistetut 8,1 0.8 5,8 0.7 3,5 0.5 4,7 0.7 3,8 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 18,6 1.8 12,7 1.6 14,0 2.1 12,4 1.8 12,6 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 47,7 4.5 30,7 3.9 25,4 3.7 27,9 4.1 26,4 3.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 13,4 1.3 6,4 0.8 1,5 0.2 1,3 0.2 2,5 0.3
62. Kumituotteet 0,6 0.1 0,6 0.1 0,6 0.1 1,3 0.2 1,1 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 2,6 0.2 0,3 0.0 0,1 0.0 0,8 0.1 1,4 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 2,1 0.2 2,4 0.3 2,6 0.4 1,6 0.2 1,8 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 9,2 0.9 9,5 1.2 9,8 1.4 7,4 1.1 6,0 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 6,6 0.6 1,8 0.2 5,2 0.8 7,10 1.2 4,6 0.6
67. Rauta ja teräs 2,2 0.2 1,2 0.1 1,6 0.2 1,9 0.3 1,3 0.2
68. Muut metallit 3,6 0.3 3,3 0.4 1,1 0.2 1,1 0.2 1,10 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 7,8 0.7 5,6 0.7 3,3 0.5 4,10 0.7 5,10 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 414,5 39.3 208,7 26.7 176,5 26.1 186,9 27.7 231,1 30.1
71. Voimakoneet ja moottorit 3,6 0.3 2,2 0.3 2,1 0.3 8,8 1.3 6,0 0.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6,6 0.6 11,2 1.4 10,3 1.5 10,8 1.6 8,7 1.1
73. Metalliteollisuuskoneet 3,9 0.4 2,2 0.3 0,10 0.1 0,7 0.1 0,6 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 15,6 1.5 12,3 1.6 10,9 1.6 17,1 2.5 8,9 1.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10,10 1.0 9,1 1.2 11,2 1.7 8,8 1.3 10,1 1.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 29,4 2.8 30,7 3.9 34,4 5.1 29,5 4.4 32,8 4.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 146,3 13.9 135,5 17.3 101,4 15.0 102,2 15.2 119,2 15.5
78. Moottoriajoneuvot 11,8 1.1 3,10 0.5 3,0 0.4 7,1 1.1 12,9 1.7
79. Muut kuljetusvälineet 186,8 17.7 1,9 0.2 2,6 0.4 2,1 0.3 32,3 4.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 76,4 7.2 45,6 5.8 38,5 5.7 52,4 7.8 48,7 6.3
82. Huonekalut 0,5 0.0 0,7 0.1 0,3 0.0 0,2 0.0 1,0 0.1
84. Vaatteet 0,6 0.1 0,4 0.0 0,5 0.1 0,3 0.0 0,2 0.0
85. Jalkineet 27,6 2.6 9,3 1.2 9,9 1.5 15,4 2.3 14,1 1.8
87. Kojeet,mittarit yms. 33,4 3.2 22,8 2.9 15,9 2.3 21,0 3.1 20,8 2.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3,3 0.3 2,6 0.3 1,9 0.3 2,10 0.4 2,3 0.3
89. Muut valmiit tavarat 11,2 1.1 9,9 1.3 9,9 1.5 12,4 1.8 10,1 1.3
9. Muut tavarat 8,5 0.8 13,7 1.7 5,5 0.8 6,3 0.9 5,2 0.7
93. Erittelemätön 2,9 0.3 9,0 1.1 1,5 0.2 1,8 0.3 0,3 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0,5 0.0 0 0.0 0 0.0 0,6 0.1 0,2 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 5,2 0.5 4,7 0.6 4,1 0.6 4,0 0.6 4,8 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1.055,1 100.0 782,1 100.0 675,7 100.0 673,7 100.0 768,5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Vietnamista (VN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 214,5 4.1 281,8 5.7 295,9 6.1 276,7 4.7 299,4 4.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 73,6 1.4 99,7 2.0 80,7 1.7 94,2 1.6 127,3 1.7
04. Vilja ja viljatuotteet 3,8 0.1 4,9 0.1 4,2 0.1 5,8 0.1 6,8 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 78,5 1.5 111,4 2.2 135,9 2.8 106,1 1.8 103,3 1.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2,8 0.1 5,9 0.1 8,0 0.2 6,5 0.1 6,8 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 47,3 0.9 48,6 1.0 51,8 1.1 49,9 0.8 37,4 0.5
08. Rehuaineet 4,0 0.1 4,6 0.1 7,3 0.2 5,9 0.1 8,0 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 4,7 0.1 6,9 0.1 8,2 0.2 8,5 0.1 9,8 0.1
1. Juomat ja tupakka 1,5 0.0 2,7 0.1 4,3 0.1 3,2 0.1 2,4 0.0
11. Juomat 1,3 0.0 2,4 0.0 4,1 0.1 2,10 0.0 1,10 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 11,6 0.2 14,3 0.3 11,3 0.2 16,1 0.3 16,2 0.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3,2 0.1 3,5 0.1 2,2 0.0 0,10 0.0 1,4 0.0
24. Puutavara ja korkki 1,2 0.0 1,8 0.0 1,10 0.0 1,4 0.0 2,2 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3,5 0.1 4,6 0.1 2,9 0.1 2,7 0.0 3,8 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0,2 0.0 0,3 0.0 0,2 0.0 5,3 0.1 0,4 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3,7 0.1 4,2 0.1 4,1 0.1 5,8 0.1 8,5 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 36,9 0.7 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 36,9 0.7 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0 0,1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1,0 0.0 1,6 0.0 1,8 0.0 3,0 0.1 2,2 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0,8 0.0 1,6 0.0 1,4 0.0 2,8 0.0 1,9 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 23,6 0.5 30,1 0.6 27,8 0.6 23,5 0.4 26,9 0.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2,0 0.0 2,3 0.0 2,2 0.0 1,8 0.0 1,7 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1,2 0.0 1,3 0.0 2,3 0.0 2,3 0.0 1,7 0.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0,10 0.0 1,3 0.0 1,5 0.0 0,9 0.0 0,10 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,8 0.0 0,2 0.0 0,1 0.0 0,4 0.0 0,6 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2,2 0.0 3,1 0.1 3,6 0.1 3,3 0.1 4,10 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 8,6 0.2 10,3 0.2 7,9 0.2 3,8 0.1 3,6 0.0
58. Muovit, valmistetut 6,6 0.1 9,4 0.2 8,5 0.2 8,8 0.1 10,6 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,4 0.0 2,4 0.0 1,9 0.0 2,4 0.0 2,7 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 329,3 6.4 394,1 7.9 427,5 8.8 527,8 9.0 508,0 6.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2,5 0.0 2,7 0.1 2,7 0.1 3,2 0.1 4,4 0.1
62. Kumituotteet 67,3 1.3 69,7 1.4 61,2 1.3 51,9 0.9 79,4 1.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 35,9 0.7 46,5 0.9 47,7 1.0 36,7 0.6 44,7 0.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 19,2 0.4 27,9 0.6 42,1 0.9 58,5 1.0 33,6 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 37,7 0.7 64,10 1.3 107,6 2.2 222,7 3.8 164,2 2.2
66. Kivennäisainetuotteet 43,3 0.8 44,4 0.9 32,5 0.7 37,6 0.6 42,2 0.6
67. Rauta ja teräs 23,5 0.5 23,4 0.5 26,7 0.5 19,10 0.3 28,4 0.4
68. Muut metallit 30,3 0.6 26,6 0.5 31,1 0.6 19,4 0.3 24,4 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 70,1 1.4 88,3 1.8 76,2 1.6 78,3 1.3 87,1 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.996,2 38.6 1.803,2 36.3 2.114,7 43.6 2.676,5 45.4 3.375,3 44.6
71. Voimakoneet ja moottorit 38,5 0.7 38,6 0.8 48,3 1.0 46,4 0.8 54,8 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 34,10 0.7 45,2 0.9 109,6 2.3 24,5 0.4 34,5 0.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0,7 0.0 0,7 0.0 1,5 0.0 1,2 0.0 1,5 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 57,2 1.1 72,7 1.5 74,8 1.5 70,3 1.2 66,10 0.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 237,6 4.6 249,0 5.0 301,0 6.2 394,8 6.7 391,2 5.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 790,9 15.3 708,2 14.3 905,10 18.7 1.386,6 23.5 2.026,3 26.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 796,2 15.4 638,9 12.9 636,5 13.1 721,3 12.2 753,5 10.0
78. Moottoriajoneuvot 36,4 0.7 44,5 0.9 33,6 0.7 29,7 0.5 36,3 0.5
79. Muut kuljetusvälineet 4,2 0.1 5,9 0.1 3,9 0.1 2,2 0.0 10,7 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.542,6 49.1 2.417,6 48.7 1.908,5 39.4 2.350,6 39.9 3.318,8 43.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 10,10 0.2 12,5 0.3 13,5 0.3 19,1 0.3 27,7 0.4
82. Huonekalut 587,0 11.3 692,4 14.0 468,5 9.7 528,9 9.0 824,5 10.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 79,6 1.5 84,9 1.7 74,0 1.5 70,10 1.2 77,6 1.0
84. Vaatteet 1.015,8 19.6 827,2 16.7 669,4 13.8 948,6 16.1 1.389,2 18.4
85. Jalkineet 520,5 10.1 538,1 10.8 421,0 8.7 483,3 8.2 547,5 7.2
87. Kojeet,mittarit yms. 30,8 0.6 32,1 0.6 25,1 0.5 26,3 0.4 31,8 0.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 4,1 0.1 5,6 0.1 5,9 0.1 5,10 0.1 7,4 0.1
89. Muut valmiit tavarat 294,1 5.7 225,1 4.5 231,3 4.8 267,9 4.5 413,6 5.5
9. Muut tavarat 18,7 0.4 16,8 0.3 56,1 1.2 19,7 0.3 21,2 0.3
93. Erittelemätön 6,8 0.1 6,6 0.1 46,1 1.0 7,8 0.1 9,1 0.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 11,9 0.2 10,3 0.2 10,0 0.2 11,10 0.2 12,1 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.175,4 100.0 4.961,7 100.0 4.847,4 100.0 5.896,8 100.0 7.569,10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu