Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Vietnamin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.60.70.60.60.6
Tuonnista2.22.12.11.91.8
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.61.51.51.41.3

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Vietnamiin (VN) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 127.3 16.4 199.5 21.8 186.3 20.3 211.8 24.9 134.5 16.7
00. Elävät eläimet 0.3 0.0 6.2 0.7 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 23.5 3.0 27.2 3.0 30.7 3.3 25.6 3.0 14.0 1.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5.3 0.7 17.4 1.9 13.2 1.4 9.9 1.2 4.3 0.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 7.3 0.9 9.4 1.0 8.1 0.9 6.7 0.8 11.5 1.4
04. Vilja ja viljatuotteet 1.3 0.2 25.5 2.8 11.6 1.3 17.10 2.1 0.10 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 28.4 3.7 46.7 5.1 68.6 7.5 79.1 9.3 43.7 5.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.5 0.2 1.9 0.2 1.8 0.2 1.9 0.2 1.7 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.9 0.4 3.6 0.4 2.2 0.2 6.0 0.7 4.7 0.6
08. Rehuaineet 52.8 6.8 57.4 6.3 43.8 4.8 56.3 6.6 47.5 5.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.3 0.6 4.5 0.5 6.4 0.7 8.7 1.0 6.1 0.7
1. Juomat ja tupakka 18.7 2.4 17.6 1.9 14.4 1.6 16.10 2.0 17.4 2.1
11. Juomat 16.5 2.1 17.1 1.9 13.6 1.5 16.0 1.9 17.0 2.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.3 0.3 0.6 0.1 0.9 0.1 1.0 0.1 0.4 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 205.9 26.5 238.9 26.1 273.6 29.8 163.7 19.3 219.10 27.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 44.4 5.7 42.2 4.6 113.8 12.4 18.3 2.2 59.5 7.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.4 0.2 0.8 0.1 1.1 0.1 1.5 0.2 0.7 0.1
24. Puutavara ja korkki 29.0 3.7 28.4 3.1 28.0 3.0 27.4 3.2 15.9 2.0
25. Paperimassa 18.1 2.3 14.9 1.6 12.8 1.4 15.8 1.9 13.5 1.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 80.9 10.4 87.6 9.6 58.8 6.4 74.6 8.8 111.1 13.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.8 0.1 0.5 0.0 0.5 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 26.5 3.4 60.3 6.6 53.5 5.8 18.9 2.2 13.7 1.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.7 0.6 4.4 0.5 5.0 0.5 6.5 0.8 5.0 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.7 0.1 0.5 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 0.5 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.6 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1 0.8 0.1 0.5 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1 0.5 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.5 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1 0.4 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 94.2 12.1 110.4 12.0 137.3 15.0 116.0 13.7 107.8 13.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.4 0.4 6.6 0.7 10.4 1.1 3.7 0.4 9.8 1.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 16.5 2.1 7.5 0.8 12.2 1.3 9.3 1.1 7.6 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 2.5 0.3 3.3 0.4 3.5 0.4 2.5 0.3 2.8 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 10.0 1.3 7.8 0.8 9.9 1.1 10.5 1.2 10.6 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 7.1 0.9 6.6 0.7 6.9 0.7 6.8 0.8 6.5 0.8
56. Lannoitteet, valmistetut 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 1.3 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 35.6 4.6 61.4 6.7 76.7 8.4 63.2 7.4 45.4 5.6
58. Muovit, valmistetut 5.5 0.7 3.3 0.4 4.2 0.5 4.10 0.6 4.4 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13.7 1.8 14.0 1.5 13.7 1.5 15.2 1.8 19.8 2.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 42.3 5.4 44.3 4.8 37.3 4.1 38.9 4.6 36.8 4.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 12.0 1.5 9.2 1.0 7.2 0.8 7.3 0.9 7.3 0.9
62. Kumituotteet 0.7 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.9 0.2 2.0 0.2 1.8 0.2 1.5 0.2 1.7 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.9 0.2 2.6 0.3 2.1 0.2 1.8 0.2 1.1 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 12.0 1.5 12.3 1.3 7.2 0.8 10.2 1.2 7.9 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 5.3 0.7 8.5 0.9 8.3 0.9 8.9 1.0 7.9 1.0
67. Rauta ja teräs 3.5 0.4 3.8 0.4 1.7 0.2 1.7 0.2 2.8 0.3
68. Muut metallit 1.4 0.2 1.4 0.2 2.1 0.2 2.3 0.3 2.3 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.0 0.5 4.4 0.5 6.7 0.7 5.0 0.6 5.3 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 225.6 29.0 240.9 26.3 200.3 21.8 234.9 27.7 217.1 26.9
71. Voimakoneet ja moottorit 3.7 0.5 24.3 2.7 3.8 0.4 2.2 0.3 15.0 1.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 14.5 1.9 13.0 1.4 7.0 0.8 9.5 1.1 10.6 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 5.5 0.7 2.2 0.2 1.4 0.1 2.9 0.3 1.9 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 15.9 2.0 18.3 2.0 16.6 1.8 12.2 1.4 17.4 2.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10.3 1.3 6.3 0.7 8.4 0.9 7.8 0.9 9.8 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 31.10 4.1 25.1 2.7 29.7 3.2 36.2 4.3 34.1 4.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 108.9 14.0 113.4 12.4 115.3 12.6 87.8 10.3 99.7 12.3
78. Moottoriajoneuvot 18.6 2.4 11.9 1.3 8.8 1.0 6.3 0.7 9.5 1.2
79. Muut kuljetusvälineet 16.6 2.1 26.8 2.9 9.8 1.1 70.4 8.3 19.5 2.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 56.3 7.2 56.9 6.2 61.5 6.7 58.10 6.9 67.5 8.4
82. Huonekalut 0.9 0.1 0.10 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 0.4 0.0 0.6 0.1
84. Vaatteet 1.0 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.2 0.0 0.10 0.1
85. Jalkineet 20.7 2.7 22.5 2.5 24.0 2.6 23.5 2.8 26.2 3.2
87. Kojeet,mittarit yms. 18.5 2.4 18.6 2.0 18.9 2.1 19.7 2.3 24.8 3.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.1 0.4 3.6 0.4 2.9 0.3 2.7 0.3 2.10 0.4
89. Muut valmiit tavarat 11.4 1.5 10.1 1.1 13.5 1.5 11.9 1.4 11.5 1.4
9. Muut tavarat 5.5 0.7 6.5 0.7 6.6 0.7 6.6 0.8 5.7 0.7
93. Erittelemätön 0.3 0.0 0.3 0.0 0.5 0.1 1.3 0.2 0.6 0.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 4.8 0.6 5.9 0.6 5.9 0.6 5.3 0.6 4.10 0.6
0-9. Kaikki ryhmät 776.7 100.0 915.7 100.0 918.2 100.0 849.2 100.0 807.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Vietnamista (VN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 369.8 7.5 342.8 7.7 369.5 7.4 334.10 8.2 291.1 7.7
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.9 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.6 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.9 0.0 2.3 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 162.9 3.3 168.8 3.8 185.5 3.7 171.3 4.2 150.7 4.0
04. Vilja ja viljatuotteet 3.8 0.1 3.3 0.1 3.7 0.1 4.2 0.1 3.6 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 142.2 2.9 117.9 2.7 124.8 2.5 99.7 2.5 86.2 2.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 7.8 0.2 6.7 0.1 8.8 0.2 8.10 0.2 6.4 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 45.5 0.9 40.7 0.9 38.3 0.8 41.5 1.0 33.3 0.9
08. Rehuaineet 3.7 0.1 2.0 0.0 3.0 0.1 3.5 0.1 5.2 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.7 0.1 3.1 0.1 4.4 0.1 4.1 0.1 3.8 0.1
1. Juomat ja tupakka 2.8 0.1 2.1 0.0 2.0 0.0 1.5 0.0 2.1 0.1
11. Juomat 2.8 0.1 2.1 0.0 2.0 0.0 1.5 0.0 1.9 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 13.3 0.3 14.8 0.3 11.9 0.2 15.1 0.4 15.6 0.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6.2 0.1 3.6 0.1 3.5 0.1 5.3 0.1 6.10 0.2
24. Puutavara ja korkki 0.8 0.0 1.0 0.0 0.8 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.1 0.1 3.4 0.1 3.2 0.1 6.3 0.2 3.1 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.2 0.0 5.7 0.1 2.6 0.1 0.2 0.0 3.10 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.7 0.0 0.8 0.0 1.4 0.0 2.0 0.0 0.7 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 0.3 0.0 2.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 0.3 0.0 2.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.2 0.0 1.4 0.0 1.7 0.0 1.4 0.0 0.10 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.5 0.0 1.0 0.0 1.2 0.0 1.2 0.0 0.6 0.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 0.7 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.4 0.3 16.3 0.4 21.3 0.4 29.4 0.7 26.8 0.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 2.6 0.1 2.5 0.1 7.8 0.2 2.5 0.1 2.3 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.2 0.1 2.4 0.1 3.4 0.1 2.6 0.1 2.3 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.0 1.1 0.0 0.10 0.0 1.1 0.0 0.6 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 0.0 0.7 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.6 0.1 2.2 0.0 2.5 0.1 3.5 0.1 2.3 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 0.9 0.0 3.9 0.1 1.5 0.0 12.9 0.3 13.8 0.4
58. Muovit, valmistetut 3.2 0.1 2.7 0.1 4.7 0.1 5.9 0.1 4.9 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.0 0.0 1.2 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0 0.7 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 300.4 6.1 265.9 6.0 323.8 6.5 322.4 7.9 294.4 7.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 2.6 0.1 1.2 0.0 2.1 0.0 1.2 0.0 1.7 0.0
62. Kumituotteet 55.4 1.1 40.8 0.9 51.7 1.0 52.7 1.3 54.0 1.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 32.6 0.7 29.2 0.7 31.4 0.6 35.3 0.9 30.5 0.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.7 0.2 7.2 0.2 9.1 0.2 8.5 0.2 8.4 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 37.6 0.8 33.1 0.7 30.4 0.6 25.5 0.6 26.7 0.7
66. Kivennäisainetuotteet 26.6 0.5 18.4 0.4 26.1 0.5 23.5 0.6 27.7 0.7
67. Rauta ja teräs 59.6 1.2 64.2 1.4 91.5 1.8 98.1 2.4 77.3 2.0
68. Muut metallit 19.2 0.4 16.8 0.4 21.5 0.4 14.1 0.3 14.8 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 59.5 1.2 55.3 1.2 60.3 1.2 63.9 1.6 53.6 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,687.6 34.5 1,459.3 32.9 1,467.0 29.4 1,202.5 29.6 1,010.4 26.7
71. Voimakoneet ja moottorit 24.2 0.5 15.7 0.4 19.2 0.4 21.2 0.5 19.2 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 59.6 1.2 69.8 1.6 38.5 0.8 22.7 0.6 19.6 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27.5 0.6 29.3 0.7 24.6 0.5 27.7 0.7 22.6 0.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 189.3 3.9 170.7 3.8 241.4 4.8 203.7 5.0 148.7 3.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1,037.5 21.2 852.2 19.2 791.1 15.9 604.1 14.9 438.9 11.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 314.8 6.4 286.5 6.5 308.2 6.2 281.7 6.9 322.7 8.5
78. Moottoriajoneuvot 25.7 0.5 24.1 0.5 29.8 0.6 30.5 0.8 28.10 0.8
79. Muut kuljetusvälineet 9.2 0.2 11.1 0.2 14.1 0.3 10.8 0.3 9.7 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 2,488.10 50.8 2,315.7 52.1 2,765.7 55.5 2,122.5 52.2 2,124.3 56.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.5 0.1 2.9 0.1 2.8 0.1 2.6 0.1 3.3 0.1
82. Huonekalut 429.7 8.8 404.8 9.1 477.1 9.6 480.2 11.8 489.3 12.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 98.4 2.0 79.1 1.8 92.4 1.9 72.8 1.8 69.3 1.8
84. Vaatteet 1,206.6 24.6 1,125.2 25.3 1,351.9 27.1 863.8 21.3 866.10 22.9
85. Jalkineet 530.4 10.8 489.3 11.0 577.8 11.6 478.4 11.8 498.4 13.2
87. Kojeet,mittarit yms. 20.1 0.4 18.6 0.4 21.10 0.4 20.4 0.5 17.8 0.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6.4 0.1 5.8 0.1 5.7 0.1 3.8 0.1 3.8 0.1
89. Muut valmiit tavarat 194.2 4.0 190.5 4.3 236.5 4.7 200.8 4.9 175.8 4.6
9. Muut tavarat 18.1 0.4 22.10 0.5 20.2 0.4 33.3 0.8 22.3 0.6
93. Erittelemätön 7.5 0.2 11.10 0.3 9.2 0.2 20.10 0.5 11.6 0.3
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 10.6 0.2 11.1 0.2 10.10 0.2 12.3 0.3 10.7 0.3
0-9. Kaikki ryhmät 4,897.3 100.0 4,441.2 100.0 4,984.7 100.0 4,062.8 100.0 3,787.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu