Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Thaimaan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.80.70.60.60.8
Tuonnista1.51.61.71.61.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.31.31.31.31.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Thaimaan kanssa, vienti Thaimaahan ja tuonti Thaimaasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Kauppa Thaimaan kanssa edusti vuoden 2020 marraskuussa 1.3 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.8 prosenttia Yhdysvaltain viennistä ja 1.6 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Thaimaa oli Yhdysvaltain 19. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 4.3 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 12.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Thaimaan kanssa oli Yhdysvalloille 2.4 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Thaimaasta oli 18.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 3.4 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Thaimaasta olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), joka edusti 15.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 11.9 % sekä Sitc625 (ulko- ja sisärenkaat,kumia; vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat, vannenauhat) 7.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Thaimaahan supistui 6.0 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 974 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), mikä edusti 13.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 8.6 % sekä Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.) 7.4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 44.5 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 4.3 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 34.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 10.2 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 12.2 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 5.6 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 1.1 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 15.6 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 24.1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 18.5 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Thaimaahan (TH) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 108.6 12.5 92.8 11.5 107.9 14.3 79.2 9.3 70.8 7.3
00. Elävät eläimet 0 0.0 0.3 0.0 2.5 0.3 0.10 0.1 2.5 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 0.3 0.0 0.8 0.1 1.0 0.1 1.5 0.2 0.8 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 6.5 0.7 3.1 0.4 3.9 0.5 3.7 0.4 1.6 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 8.4 1.0 22.4 2.8 24.9 3.3 8.1 0.9 2.7 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 16.5 1.9 16.8 2.1 22.0 2.9 2.5 0.3 16.2 1.7
05. Hedelmät ja kasvikset 9.8 1.1 7.7 0.9 9.8 1.3 9.4 1.1 10.8 1.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.7 0.2 1.7 0.2 1.8 0.2 2.2 0.3 1.9 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.7 0.3 3.5 0.4 3.8 0.5 3.4 0.4 4.4 0.4
08. Rehuaineet 46.0 5.3 20.9 2.6 21.5 2.8 30.3 3.5 15.2 1.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 16.10 1.9 16.0 2.0 17.1 2.3 17.4 2.0 15.2 1.6
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.1 0.10 0.1 1.4 0.2 1.0 0.1 2.1 0.2
11. Juomat 0.9 0.1 0.10 0.1 1.2 0.2 1.0 0.1 2.1 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 80.8 9.3 72.5 9.0 63.3 8.4 167.4 19.6 202.9 20.8
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 1.5 0.2 0.7 0.1 1.2 0.1 0.10 0.1 0.9 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 10.3 1.2 11.6 1.4 15.6 2.1 117.3 13.7 132.2 13.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 3.5 0.4 3.4 0.4 5.5 0.7 5.3 0.6 5.3 0.5
24. Puutavara ja korkki 1.8 0.2 1.6 0.2 1.7 0.2 1.4 0.2 1.5 0.2
25. Paperimassa 14.2 1.6 10.9 1.3 9.1 1.2 11.10 1.4 16.9 1.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 9.5 1.1 8.10 1.1 6.5 0.9 4.10 0.6 7.1 0.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.3 0.1 2.2 0.3 2.1 0.3 2.2 0.3 2.1 0.2
28. Malmit ja metalliromu 37.6 4.3 32.2 4.0 20.4 2.7 22.7 2.6 34.10 3.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.4 0.2 1.2 0.1 1.6 0.2 0.8 0.1 2.3 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 75.6 8.7 90.4 11.2 2.3 0.3 1.1 0.1 105.1 10.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 75.6 8.7 90.4 11.2 2.3 0.3 1.0 0.1 105.1 10.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet 95.9 11.0 94.1 11.7 103.7 13.7 104.9 12.3 114.9 11.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8.9 1.0 11.4 1.4 11.8 1.6 13.1 1.5 9.9 1.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 6.5 0.7 7.5 0.9 11.1 1.5 8.3 1.0 16.4 1.7
53. Väri- ja parkitusaineet 3.4 0.4 6.0 0.7 5.6 0.7 6.0 0.7 7.1 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 9.9 1.1 10.3 1.3 8.10 1.2 11.8 1.4 17.3 1.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 16.6 1.9 12.0 1.5 10.3 1.4 11.9 1.4 9.9 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0.6 0.1 0.2 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 24.10 2.9 19.9 2.5 24.8 3.3 23.5 2.7 23.4 2.4
58. Muovit, valmistetut 5.2 0.6 4.8 0.6 6.3 0.8 5.9 0.7 7.7 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 20.3 2.3 22.5 2.8 24.10 3.3 24.6 2.9 23.5 2.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 47.4 5.4 36.10 4.6 44.8 5.9 49.7 5.8 43.3 4.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 1.3 0.1 1.1 0.1 2.1 0.3 3.0 0.3 2.3 0.2
62. Kumituotteet 2.8 0.3 3.7 0.5 2.3 0.3 2.8 0.3 4.3 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.2 0.5 4.0 0.5 4.1 0.5 4.5 0.5 3.5 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 4.4 0.5 4.9 0.6 4.4 0.6 6.3 0.7 6.1 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 19.4 2.2 11.6 1.4 14.10 2.0 17.8 2.1 11.3 1.2
67. Rauta ja teräs 3.10 0.5 1.9 0.2 2.8 0.4 2.10 0.3 3.6 0.4
68. Muut metallit 2.6 0.3 2.5 0.3 3.5 0.5 2.6 0.3 2.7 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.8 1.0 7.5 0.9 10.7 1.4 9.9 1.1 9.5 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 365.8 42.1 315.6 39.1 320.9 42.5 356.9 41.8 296.5 30.4
71. Voimakoneet ja moottorit 11.5 1.3 8.3 1.0 8.5 1.1 8.7 1.0 7.6 0.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 10.6 1.2 11.7 1.4 18.3 2.4 11.4 1.3 11.7 1.2
73. Metalliteollisuuskoneet 1.6 0.2 1.2 0.1 1.9 0.3 3.1 0.4 2.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 39.6 4.5 36.3 4.5 25.3 3.4 31.7 3.7 27.5 2.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 25.1 2.9 31.6 3.9 39.3 5.2 28.4 3.3 32.4 3.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 29.8 3.4 42.1 5.2 33.6 4.4 36.6 4.3 29.10 3.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 140.1 16.1 127.5 15.8 130.4 17.3 146.2 17.1 108.5 11.1
78. Moottoriajoneuvot 45.6 5.2 35.5 4.4 48.8 6.5 72.1 8.4 67.5 6.9
79. Muut kuljetusvälineet 62.3 7.2 21.8 2.7 15.2 2.0 19.1 2.2 9.4 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 79.4 9.1 87.9 10.9 93.5 12.4 77.3 9.0 59.5 6.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.5 0.2 1.5 0.2 0.2 0.0 1.7 0.2 0.8 0.1
82. Huonekalut 1.6 0.2 1.3 0.2 1.9 0.2 1.8 0.2 1.7 0.2
84. Vaatteet 0.3 0.0 0.5 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 34.4 4.0 31.4 3.9 31.4 4.2 35.7 4.2 32.1 3.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6.2 0.7 5.4 0.7 4.10 0.7 5.7 0.7 5.4 0.5
89. Muut valmiit tavarat 34.9 4.0 47.8 5.9 54.2 7.2 31.8 3.7 18.8 1.9
9. Muut tavarat 14.8 1.7 15.7 1.9 17.0 2.3 17.4 2.0 79.4 8.1
93. Erittelemätön 0.5 0.1 0.5 0.1 3.8 0.5 1.7 0.2 0.10 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0.9 0.1 1.9 0.2 1.4 0.2 1.5 0.2 62.1 6.4
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 13.5 1.5 13.3 1.6 11.9 1.6 14.2 1.7 16.4 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 869.0 100.0 806.6 100.0 754.5 100.0 854.5 100.0 974.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Thaimaasta (TH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 343.8 11.3 332.9 10.1 344.8 10.0 338.2 9.5 292.9 8.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0 1.3 0.0 0.4 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 125.6 4.1 132.1 4.0 131.9 3.8 132.3 3.7 127.2 3.8
04. Vilja ja viljatuotteet 74.7 2.4 62.9 1.9 58.5 1.7 65.1 1.8 51.1 1.5
05. Hedelmät ja kasvikset 58.9 1.9 62.8 1.9 63.5 1.8 56.7 1.6 45.4 1.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 5.3 0.2 6.1 0.2 17.9 0.5 7.6 0.2 7.5 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.3 0.0 1.4 0.0 1.3 0.0 1.5 0.0 1.1 0.0
08. Rehuaineet 43.7 1.4 33.6 1.0 35.4 1.0 39.6 1.1 28.6 0.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 33.7 1.1 33.0 1.0 35.8 1.0 34.6 1.0 31.7 0.9
1. Juomat ja tupakka 9.5 0.3 9.1 0.3 7.4 0.2 7.8 0.2 6.7 0.2
11. Juomat 9.5 0.3 7.9 0.2 7.4 0.2 7.7 0.2 6.7 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 1.3 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 37.1 1.2 40.2 1.2 39.3 1.1 49.5 1.4 65.10 2.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 17.10 0.6 22.2 0.7 17.2 0.5 18.1 0.5 38.8 1.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 7.5 0.2 7.2 0.2 9.3 0.3 8.5 0.2 9.5 0.3
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 4.7 0.1 3.9 0.1 14.3 0.4 11.0 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 11.3 0.4 5.10 0.2 8.6 0.2 8.5 0.2 6.5 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 0.6 0.0 1.9 0.1 1.1 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 0.6 0.0 1.9 0.1 1.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 67.3 2.2 63.3 1.9 66.0 1.9 64.1 1.8 70.10 2.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 14.8 0.5 10.6 0.3 15.3 0.4 11.9 0.3 13.7 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.5 0.1 3.6 0.1 2.6 0.1 3.6 0.1 5.7 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0 0.8 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.1 0.1 4.4 0.1 2.5 0.1 2.7 0.1 2.8 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.6 0.1 4.10 0.1 6.7 0.2 6.1 0.2 6.5 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 11.10 0.4 11.10 0.4 11.0 0.3 10.4 0.3 16.6 0.5
58. Muovit, valmistetut 17.5 0.6 16.7 0.5 17.0 0.5 18.3 0.5 15.3 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 11.3 0.4 10.7 0.3 10.3 0.3 10.9 0.3 9.8 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 396.0 13.0 489.8 14.8 505.10 14.7 502.8 14.1 460.7 13.7
62. Kumituotteet 208.9 6.8 294.9 8.9 308.0 9.0 299.6 8.4 267.1 8.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 8.8 0.3 8.9 0.3 10.6 0.3 11.2 0.3 10.6 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.9 0.2 4.0 0.1 4.7 0.1 4.0 0.1 3.4 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 24.3 0.8 25.5 0.8 24.1 0.7 21.0 0.6 19.8 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 17.8 0.6 21.10 0.7 19.3 0.6 24.5 0.7 20.0 0.6
67. Rauta ja teräs 11.1 0.4 13.7 0.4 6.7 0.2 8.5 0.2 16.2 0.5
68. Muut metallit 19.3 0.6 9.1 0.3 17.0 0.5 23.2 0.6 11.3 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 101.2 3.3 111.5 3.4 115.5 3.4 110.7 3.1 112.2 3.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,720.4 56.4 1,841.10 55.7 1,883.10 54.8 1,956.2 54.7 1,866.4 55.7
71. Voimakoneet ja moottorit 54.6 1.8 33.4 1.0 43.1 1.3 33.7 0.9 34.2 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 36.8 1.2 55.9 1.7 50.0 1.5 43.0 1.2 71.8 2.1
73. Metalliteollisuuskoneet 5.4 0.2 8.6 0.3 3.9 0.1 5.8 0.2 8.10 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 98.1 3.2 131.9 4.0 138.8 4.0 125.4 3.5 119.9 3.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 644.3 21.1 639.7 19.3 554.1 16.1 691.4 19.3 632.9 18.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 435.3 14.3 433.4 13.1 537.5 15.6 477.10 13.4 486.3 14.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 393.6 12.9 469.2 14.2 468.2 13.6 460.1 12.9 406.5 12.1
78. Moottoriajoneuvot 51.0 1.7 67.4 2.0 86.5 2.5 117.3 3.3 103.8 3.1
79. Muut kuljetusvälineet 1.7 0.1 2.9 0.1 2.3 0.1 1.9 0.1 2.5 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 447.9 14.7 488.6 14.8 557.7 16.2 622.1 17.4 555.1 16.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 7.2 0.2 9.5 0.3 10.3 0.3 16.0 0.4 10.4 0.3
82. Huonekalut 61.3 2.0 68.6 2.1 72.9 2.1 75.0 2.1 61.3 1.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 5.1 0.2 5.7 0.2 7.6 0.2 13.9 0.4 5.10 0.2
84. Vaatteet 141.3 4.6 142.1 4.3 151.8 4.4 163.10 4.6 150.4 4.5
85. Jalkineet 5.6 0.2 6.3 0.2 5.9 0.2 6.1 0.2 5.1 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 56.6 1.9 67.1 2.0 68.2 2.0 68.2 1.9 58.3 1.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 31.7 1.0 39.9 1.2 47.7 1.4 43.8 1.2 46.8 1.4
89. Muut valmiit tavarat 139.4 4.6 149.8 4.5 193.5 5.6 235.6 6.6 217.1 6.5
9. Muut tavarat 30.3 1.0 40.6 1.2 33.5 1.0 35.2 1.0 34.6 1.0
93. Erittelemätön 16.2 0.5 26.0 0.8 18.1 0.5 18.9 0.5 17.9 0.5
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 14.1 0.5 14.6 0.4 15.4 0.4 16.3 0.5 16.7 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 3,052.0 100.0 3,306.8 100.0 3,440.5 100.0 3,576.9 100.0 3,353.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu