Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Thaimaan ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.90.80.80.80.7
Tuonnista1.71.71.61.51.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.41.41.31.31.3

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Thaimaan kanssa, vienti Thaimaahan ja tuonti Thaimaasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Thaimaan osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta elokuussa 2020 oli 1.3 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.7 %:a ja 1.6 %:a tuonnista. Elokuussa Thaimaa oli Yhdysvaltain 18. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden 4.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 0.1 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Thaimaan kanssa oli Yhdysvalloille 2.5 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Thaimaasta oli 9.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 3.3 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Thaimaasta olivat Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), joka edusti 15.8 prosentin osuutta tuonnista, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 10.7 % sekä Sitc625 (ulko- ja sisärenkaat,kumia; vaihdettavat ulkorenkaan kulutuspinnat, vannenauhat) 8.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Thaimaahan supistui 25.9 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 807 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc776 (elektroniputket (kuumakatodi-, kylmäkatodi- tai valokatodiputket),esim. tyhjiöputket, höyry- tai kaasutäytteiset putket, elohopeatasasuuntausputket, katodisädeputket, televisiokameraputket, diodit, transistorit yms.), mikä edusti 12.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc333 (raakaöljy) 10.4 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 5.2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 31.6 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 3.7 prosenttia. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 23.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 7.6 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 9.6 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat), arvon ollessa 4.1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 1.0 miljardia dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 11.5 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 16.3 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 13.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Thaimaahan (TH) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 116.2 13.1 80.10 11.8 102.2 12.4 108.6 12.5 92.8 11.5
00. Elävät eläimet 2.5 0.3 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.7 0.1 0.6 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0 0.8 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 4.3 0.5 3.3 0.5 5.7 0.7 6.5 0.7 3.1 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 8.9 1.0 3.2 0.5 1.8 0.2 8.4 1.0 22.4 2.8
04. Vilja ja viljatuotteet 30.9 3.5 21.4 3.1 1.6 0.2 16.5 1.9 16.8 2.1
05. Hedelmät ja kasvikset 7.10 0.9 8.2 1.2 8.1 1.0 9.8 1.1 7.7 0.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.7 0.2 2.2 0.3 2.0 0.2 1.7 0.2 1.7 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.4 0.3 4.6 0.7 2.5 0.3 2.7 0.3 3.5 0.4
08. Rehuaineet 34.6 3.9 21.3 3.1 61.6 7.4 46.0 5.3 20.9 2.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 22.8 2.6 16.5 2.4 18.9 2.3 16.10 1.9 16.0 2.0
1. Juomat ja tupakka 1.6 0.2 0.5 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1 0.10 0.1
11. Juomat 1.5 0.2 0.5 0.1 1.0 0.1 0.9 0.1 0.10 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 88.4 10.0 80.10 11.8 72.8 8.8 80.8 9.3 72.5 9.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 4.9 0.5 1.8 0.3 1.7 0.2 1.5 0.2 0.7 0.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 22.9 2.6 17.9 2.6 11.6 1.4 10.3 1.2 11.6 1.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 6.3 0.7 3.1 0.4 1.8 0.2 3.5 0.4 3.4 0.4
24. Puutavara ja korkki 2.4 0.3 2.2 0.3 1.9 0.2 1.8 0.2 1.6 0.2
25. Paperimassa 12.4 1.4 15.5 2.3 11.9 1.4 14.2 1.6 10.9 1.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 13.5 1.5 13.1 1.9 9.5 1.1 9.5 1.1 8.10 1.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.6 0.3 2.1 0.3 1.6 0.2 1.3 0.1 2.2 0.3
28. Malmit ja metalliromu 19.9 2.2 23.0 3.4 31.5 3.8 37.6 4.3 32.2 4.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.10 0.4 2.7 0.4 1.6 0.2 1.4 0.2 1.2 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 78.3 8.9 21.6 3.2 64.10 7.9 75.6 8.7 90.4 11.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 44.1 5.0 1.4 0.2 64.10 7.9 75.6 8.7 90.4 11.2
34. Kaasut 34.2 3.9 20.2 2.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 155.8 17.6 132.9 19.4 124.1 15.0 95.9 11.0 94.1 11.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 18.5 2.1 15.3 2.2 13.0 1.6 8.9 1.0 11.4 1.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 11.0 1.2 5.0 0.7 3.8 0.5 6.5 0.7 7.5 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 15.2 1.7 8.7 1.3 3.3 0.4 3.4 0.4 6.0 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 21.3 2.4 13.2 1.9 16.3 2.0 9.9 1.1 10.3 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 16.1 1.8 14.9 2.2 11.0 1.3 16.6 1.9 12.0 1.5
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 35.8 4.1 35.6 5.2 33.8 4.1 24.10 2.9 19.9 2.5
58. Muovit, valmistetut 9.7 1.1 7.8 1.1 5.3 0.6 5.2 0.6 4.8 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 28.3 3.2 32.6 4.8 37.9 4.6 20.3 2.3 22.5 2.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 40.9 4.6 36.5 5.3 34.7 4.2 47.4 5.4 36.10 4.6
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 3.1 0.3 2.2 0.3 0.10 0.1 1.3 0.1 1.1 0.1
62. Kumituotteet 2.5 0.3 2.2 0.3 2.8 0.3 2.8 0.3 3.7 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.9 0.8 5.4 0.8 3.9 0.5 4.2 0.5 4.0 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.6 0.6 6.5 0.9 5.5 0.7 4.4 0.5 4.9 0.6
66. Kivennäisainetuotteet 9.2 1.0 6.6 1.0 8.7 1.1 19.4 2.2 11.6 1.4
67. Rauta ja teräs 2.4 0.3 3.8 0.5 2.7 0.3 3.10 0.5 1.9 0.2
68. Muut metallit 2.10 0.3 2.4 0.3 2.2 0.3 2.6 0.3 2.5 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.4 0.9 7.6 1.1 7.10 1.0 8.8 1.0 7.5 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 329.5 37.3 261.1 38.2 330.2 40.0 365.8 42.1 315.6 39.1
71. Voimakoneet ja moottorit 16.6 1.9 11.5 1.7 8.9 1.1 11.5 1.3 8.3 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 11.6 1.3 10.2 1.5 16.4 2.0 10.6 1.2 11.7 1.4
73. Metalliteollisuuskoneet 2.5 0.3 3.7 0.5 5.1 0.6 1.6 0.2 1.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 29.2 3.3 27.5 4.0 27.4 3.3 39.6 4.5 36.3 4.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 24.2 2.7 19.8 2.9 16.7 2.0 25.1 2.9 31.6 3.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 35.10 4.1 32.1 4.7 37.2 4.5 29.8 3.4 42.1 5.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 161.4 18.3 123.8 18.1 127.3 15.4 140.1 16.1 127.5 15.8
78. Moottoriajoneuvot 37.7 4.3 15.6 2.3 46.8 5.7 45.6 5.2 35.5 4.4
79. Muut kuljetusvälineet 10.8 1.2 17.3 2.5 44.9 5.4 62.3 7.2 21.8 2.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 56.8 6.4 57.4 8.4 75.8 9.2 79.4 9.1 87.9 10.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.0 0.8 0.1 1.3 0.1 1.5 0.2 1.5 0.2
82. Huonekalut 1.10 0.2 1.3 0.2 1.3 0.2 1.6 0.2 1.3 0.2
84. Vaatteet 0.3 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 27.5 3.1 30.7 4.5 36.5 4.4 34.4 4.0 31.4 3.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6.1 0.7 3.1 0.4 5.4 0.6 6.2 0.7 5.4 0.7
89. Muut valmiit tavarat 20.5 2.3 21.2 3.1 30.2 3.6 34.9 4.0 47.8 5.9
9. Muut tavarat 16.4 1.9 12.3 1.8 20.8 2.5 14.8 1.7 15.7 1.9
93. Erittelemätön 0.7 0.1 0.5 0.1 6.9 0.8 0.5 0.1 0.5 0.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0.5 0.1 0.5 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 1.9 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 15.3 1.7 11.4 1.7 13.1 1.6 13.5 1.5 13.3 1.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 883.6 100.0 684.1 100.0 826.3 100.0 869.0 100.0 806.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Thaimaasta (TH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 332.6 11.5 350.8 12.4 345.7 11.9 343.8 11.3 332.9 10.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.3 0.0 1.6 0.1 0.7 0.0 0.5 0.0 0.9 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 99.1 3.4 101.10 3.6 108.6 3.7 125.6 4.1 132.1 4.0
04. Vilja ja viljatuotteet 96.9 3.4 101.8 3.6 96.4 3.3 74.7 2.4 62.9 1.9
05. Hedelmät ja kasvikset 61.2 2.1 65.1 2.3 53.2 1.8 58.9 1.9 62.8 1.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6.3 0.2 9.2 0.3 7.8 0.3 5.3 0.2 6.1 0.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.1 0.1 1.7 0.1 1.4 0.0 1.3 0.0 1.4 0.0
08. Rehuaineet 33.3 1.2 33.5 1.2 42.2 1.4 43.7 1.4 33.6 1.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 32.7 1.1 36.1 1.3 35.4 1.2 33.7 1.1 33.0 1.0
1. Juomat ja tupakka 8.9 0.3 9.8 0.3 9.5 0.3 9.5 0.3 9.1 0.3
11. Juomat 8.9 0.3 8.8 0.3 9.5 0.3 9.5 0.3 7.9 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 1.1 0.0 0 0.0 0 0.0 1.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 54.8 1.9 44.5 1.6 37.7 1.3 37.1 1.2 40.2 1.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 35.4 1.2 32.2 1.1 15.2 0.5 17.10 0.6 22.2 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 8.4 0.3 6.3 0.2 5.2 0.2 7.5 0.2 7.2 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 6.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0.2 0.0 0.1 0.0 8.1 0.3 0 0.0 4.7 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 4.8 0.2 5.9 0.2 9.0 0.3 11.3 0.4 5.10 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 76.6 2.7 68.6 2.4 68.4 2.3 67.3 2.2 63.3 1.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet 18.4 0.6 13.4 0.5 17.9 0.6 14.8 0.5 10.6 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.7 0.1 4.5 0.2 2.1 0.1 2.5 0.1 3.6 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.0 0.5 0.0 0.10 0.0 0.9 0.0 0.7 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.9 0.1 2.4 0.1 2.6 0.1 4.1 0.1 4.4 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.9 0.2 3.6 0.1 2.6 0.1 4.6 0.1 4.10 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 16.3 0.6 16.3 0.6 13.4 0.5 11.10 0.4 11.10 0.4
58. Muovit, valmistetut 15.9 0.6 14.5 0.5 16.7 0.6 17.5 0.6 16.7 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 14.0 0.5 13.6 0.5 12.5 0.4 11.3 0.4 10.7 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 442.4 15.4 372.9 13.2 307.2 10.5 396.0 13.0 489.8 14.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.2 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0
62. Kumituotteet 249.3 8.7 193.8 6.9 148.1 5.1 208.9 6.8 294.9 8.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 7.9 0.3 5.10 0.2 7.1 0.2 8.8 0.3 8.9 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.7 0.2 6.0 0.2 5.4 0.2 4.9 0.2 4.0 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 21.6 0.7 24.7 0.9 23.3 0.8 24.3 0.8 25.5 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 14.8 0.5 14.7 0.5 17.2 0.6 17.8 0.6 21.10 0.7
67. Rauta ja teräs 13.5 0.5 29.3 1.0 11.7 0.4 11.1 0.4 13.7 0.4
68. Muut metallit 25.5 0.9 21.5 0.8 19.9 0.7 19.3 0.6 9.1 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 103.4 3.6 76.6 2.7 74.6 2.6 101.2 3.3 111.5 3.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,577.1 54.8 1,608.2 56.9 1,741.7 59.8 1,720.4 56.4 1,841.10 55.7
71. Voimakoneet ja moottorit 49.9 1.7 25.2 0.9 33.9 1.2 54.6 1.8 33.4 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 33.2 1.2 53.8 1.9 24.1 0.8 36.8 1.2 55.9 1.7
73. Metalliteollisuuskoneet 16.6 0.6 8.8 0.3 6.5 0.2 5.4 0.2 8.6 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 158.4 5.5 144.6 5.1 98.9 3.4 98.1 3.2 131.9 4.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 472.9 16.4 566.9 20.1 784.0 26.9 644.3 21.1 639.7 19.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 350.6 12.2 346.5 12.3 388.3 13.3 435.3 14.3 433.4 13.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 402.2 14.0 405.7 14.3 375.4 12.9 393.6 12.9 469.2 14.2
78. Moottoriajoneuvot 91.1 3.2 54.4 1.9 28.9 1.0 51.0 1.7 67.4 2.0
79. Muut kuljetusvälineet 2.6 0.1 2.8 0.1 2.0 0.1 1.7 0.1 2.9 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 355.2 12.3 343.3 12.1 376.2 12.9 447.9 14.7 488.6 14.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 7.7 0.3 6.7 0.2 6.3 0.2 7.2 0.2 9.5 0.3
82. Huonekalut 40.3 1.4 41.5 1.5 45.9 1.6 61.3 2.0 68.6 2.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 10.0 0.3 6.2 0.2 5.9 0.2 5.1 0.2 5.7 0.2
84. Vaatteet 104.5 3.6 95.10 3.4 116.5 4.0 141.3 4.6 142.1 4.3
85. Jalkineet 9.0 0.3 7.0 0.2 5.3 0.2 5.6 0.2 6.3 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 55.10 1.9 51.7 1.8 53.5 1.8 56.6 1.9 67.1 2.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 16.1 0.6 15.4 0.5 19.1 0.7 31.7 1.0 39.9 1.2
89. Muut valmiit tavarat 111.10 3.9 119.2 4.2 124.1 4.3 139.4 4.6 149.8 4.5
9. Muut tavarat 31.6 1.1 29.2 1.0 26.1 0.9 30.3 1.0 40.6 1.2
93. Erittelemätön 18.8 0.6 17.1 0.6 13.2 0.5 16.2 0.5 26.0 0.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 12.9 0.4 12.1 0.4 12.9 0.4 14.1 0.5 14.6 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,879.2 100.0 2,826.10 100.0 2,912.3 100.0 3,052.0 100.0 3,306.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu