Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Pakistanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2018 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdsysvaltojen vienti Pakistaniin (5350) 2018 tammi-marraskuu

2018 1-11
milj. $
2017 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet157.5 248.1 -36.5
00. Elävät eläimet3.7 3.2 16.9
01. Liha ja lihatuotteet17.7 16.1 10.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat32.8 43.3 -24.3
03. Kala- ja kalavalmisteet0.1 0.5 -94.9
04. Vilja ja viljatuotteet32.5 27.9 16.5
05. Hedelmät ja kasvikset55.8 88.2 -36.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja5.3 7.5 -29.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.8 1.3 -38.8
08. Rehuaineet3.7 53.6 -93.2
09. Erinäiset elintarvikkeet5.5 6.9 -20.4
1. Juomat ja tupakka0.3 0.1 310.0
11. Juomat0.2 0.1 189.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.2 0.1 831.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1,554.5 984.1 58.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.7 0.5 38.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet642.6 350.1 83.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi3.1 6.1 -49.8
24. Puutavara ja korkki52.5 56.5 -7.2
25. Paperimassa42.6 27.2 57.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet584.8 267.7 118.5
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat5.7 5.2 11.0
28. Malmit ja metalliromu216.6 263.5 -17.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet6.4 7.8 -19.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta90.8 44.5 104.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.10.9 5.10 84.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet7.5 4.9 54.7
34. Kaasut72.4 33.7 115.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.3 4.8 -95.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -56.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.2 4.6 -96.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.2 -47.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet182.2 167.9 8.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet26.4 21.3 24.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet3.7 3.2 15.2
53. Väri- ja parkitusaineet4.4 7.1 -37.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet30.1 35.7 -15.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet20.6 21.6 -4.5
56. Lannoitteet, valmistetut0.9 10.2 -91.2
57. Muovit, valmistamattomat41.6 23.6 76.7
58. Muovit, valmistetut4.7 3.9 21.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet50.1 41.8 20.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan71.7 76.8 -6.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.1 233.4
62. Kumituotteet4.8 4.7 2.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.2 0.4 -66.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä13.9 13.7 1.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet5.8 6.8 -14.0
66. Kivennäisainetuotteet2.5 5.3 -54.3
67. Rauta ja teräs28.8 24.5 17.7
68. Muut metallit4.8 2.6 86.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista11.1 19.0 -42.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet385.4 737.8 -47.8
71. Voimakoneet ja moottorit49.1 108.3 -54.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet42.4 66.5 -36.3
73. Metalliteollisuuskoneet1.9 5.3 -64.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet74.9 94.2 -20.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet43.5 41.6 4.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet28.2 25.10 8.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet31.1 37.3 -16.8
78. Moottoriajoneuvot13.9 13.9 -0.4
79. Muut kuljetusvälineet100.9 345.2 -70.8
8. Erinäiset valmiit tavarat110.10 140.7 -21.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.6 2.9 -10.4
82. Huonekalut1.7 2.7 -39.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.3 -46.1
84. Vaatteet1.6 2.1 -25.8
85. Jalkineet0.3 0.1 260.9
87. Kojeet,mittarit yms.85.4 75.1 13.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.8 3.0 -9.2
89. Muut valmiit tavarat16.9 54.8 -69.3
9. Muut tavarat107.1 114.4 -6.4
93. Erittelemätön13.3 33.4 -60.3
97. Kulta, ei monetaarinen56.5 46.3 22.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND37.4 34.9 7.3
Kaikki ryhmät2,660.5 2,518.7 5.6

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Pakistanista (5350) Yhdysvaltoihin 2018 tammi-marraskuu

2018 1-11
milj. $
2017 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet108.1 101.2 6.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0..
03. Kala- ja kalavalmisteet6.6 10.3 -35.9
04. Vilja ja viljatuotteet35.9 29.7 21.0
05. Hedelmät ja kasvikset10.2 8.9 14.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja29.1 31.4 -7.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä18.0 15.3 17.9
08. Rehuaineet3.8 2.3 66.4
09. Erinäiset elintarvikkeet4.7 3.7 27.3
1. Juomat ja tupakka2.2 2.4 -8.4
11. Juomat2.2 2.3 -2.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet00.2 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat100.6 89.4 12.5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -3.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet2.10 0.8 317.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet41.2 31.0 33.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat42.7 50.2 -15.0
28. Malmit ja metalliromu4.9 2.3 118.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet8.10 5.4 68.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.3 0.3 37.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -61.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.3 0.2 54.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet82.6 76.8 7.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.1 0..
53. Väri- ja parkitusaineet0.3 0.2 92.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet1.1 0.6 77.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.10 1.4 -29.7
57. Muovit, valmistamattomat76.2 71.4 6.8
58. Muovit, valmistetut3.8 3.0 25.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.4 0.5 -12.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,412.1 1,413.8 -0.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat6.10 5.5 26.9
62. Kumituotteet1.2 0.9 48.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.4 0.5 -17.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.2 0.4 -49.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1,355.9 1,351.8 0.3
66. Kivennäisainetuotteet4.4 6.4 -32.1
67. Rauta ja teräs15.3 18.5 -17.5
68. Muut metallit1.3 2.1 -37.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista26.7 28.1 -5.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet11.3 8.0 40.9
71. Voimakoneet ja moottorit2.9 0.3 ..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet1.4 1.1 31.2
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 -26.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet1.0 1.2 -16.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 ..
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.3 0.1 156.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet2.2 3.3 -34.3
78. Moottoriajoneuvot3.1 2.2 45.0
79. Muut kuljetusvälineet0.6 0.1 667.1
8. Erinäiset valmiit tavarat1,657.2 1,577.9 5.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet12.8 28.4 -54.8
82. Huonekalut43.7 44.2 -1.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.15.1 12.7 18.9
84. Vaatteet1,377.6 1,294.1 6.5
85. Jalkineet6.4 4.5 44.2
87. Kojeet,mittarit yms.90.8 81.8 11.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.5 1.5 0.9
89. Muut valmiit tavarat109.7 111.2 -1.4
9. Muut tavarat47.4 37.5 26.6
93. Erittelemätön26.2 18.3 42.8
97. Kulta, ei monetaarinen00.1 ..
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY21.3 19.2 11.2
Kaikki ryhmät3,421.5 3,306.10 3.5

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevan kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu