Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Pakistanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.20.20.20.20.2
Tuonnista0.20.20.20.20.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Pakistaniin (PK) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10.1 3.2 13.10 4.4 15.9 6.3 7.9 4.6 8.6 5.8
00. Elävät eläimet 0.6 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.4 0.1 0.6 0.2 0.6 0.2 0.4 0.2 0.4 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.5 0.4 2.7 0.8 1.7 0.7 0.4 0.2 1.6 1.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.1 0.0 0.6 0.2 0.7 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 6.9 2.2 8.7 2.8 12.3 4.9 5.1 2.9 5.3 3.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.2 0.6 0.2 0.5 0.2 0.6 0.3 0.7 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.2 0.1 0.5 0.2 0.3 0.1 1.2 0.7 0.2 0.1
1. Juomat ja tupakka 0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.2 0.1 0.0 0 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0 0.0 0.2 0.0 0.6 0.2 0 0.0 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 224.1 71.1 190.2 60.7 168.4 66.9 84.3 49.2 78.1 53.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 70.0 22.2 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
24. Puutavara ja korkki 4.9 1.6 4.2 1.3 4.2 1.6 2.4 1.4 1.7 1.1
25. Paperimassa 6.4 2.0 7.8 2.5 5.4 2.1 3.4 2.0 2.3 1.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 117.8 37.4 155.3 49.5 132.3 52.5 57.1 33.3 55.2 37.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.7 0.2 0.6 0.2 1.1 0.4 0.4 0.2 0.3 0.2
28. Malmit ja metalliromu 22.9 7.3 21.9 7.0 25.2 10.0 20.3 11.8 18.3 12.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.3 0.4 0.4 0.1 0.3 0.1 0.6 0.3 0.3 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 13.2 4.2 38.1 12.2 3.5 1.4 14.6 8.5 1.8 1.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.10 0.9 3.1 1.0 3.5 1.4 6.1 3.5 1.8 1.2
34. Kaasut 10.3 3.2 35.0 11.2 0.1 0.0 8.6 5.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 17.5 5.5 26.1 8.3 21.6 8.6 23.1 13.4 23.5 16.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.5 0.2 2.2 0.7 3.9 1.5 4.1 2.4 3.1 2.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.3 0.1 0.6 0.2 0.5 0.2 0.2 0.1 0.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.5 0.8 4.1 1.3 2.6 1.0 2.2 1.2 3.5 2.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.7 0.5 1.9 0.6 2.5 1.0 1.2 0.7 1.3 0.8
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.6 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 9.9 3.1 14.0 4.5 8.6 3.4 5.2 3.0 6.1 4.2
58. Muovit, valmistetut 0.7 0.2 0.7 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.9 0.6 2.8 0.9 3.3 1.3 10.1 5.9 8.2 5.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.9 1.2 5.2 1.6 4.9 1.9 5.5 3.2 2.5 1.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.1 0.3 0.4 0.1 1.1 0.4 0.10 0.6 1.2 0.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.1 0.4 0.1 0.6 0.2 0.5 0.3 0.1 0.1
67. Rauta ja teräs 1.4 0.4 2.10 0.9 1.7 0.7 3.0 1.7 0.8 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 0.2 0.6 0.2 0.7 0.2 0.6 0.3 0.2 0.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 30.7 9.7 25.5 8.1 20.4 8.1 27.5 16.0 24.4 16.6
71. Voimakoneet ja moottorit 2.1 0.7 3.3 1.0 2.1 0.8 2.1 1.2 4.4 3.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.1 0.6 1.4 0.4 2.3 0.9 1.0 0.6 2.1 1.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.7 1.8 3.6 1.1 3.8 1.5 8.4 4.9 2.7 1.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.4 1.4 2.8 0.9 2.8 1.1 1.9 1.1 1.5 1.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.1 0.3 0.4 0.1 1.1 0.4 1.1 0.6 0.4 0.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.8 1.2 5.6 1.8 2.6 1.0 1.9 1.1 2.7 1.8
79. Muut kuljetusvälineet 11.4 3.6 8.4 2.7 5.10 2.3 10.9 6.4 10.4 7.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 5.5 1.7 5.4 1.7 9.4 3.7 6.1 3.5 5.7 3.8
87. Kojeet,mittarit yms. 4.0 1.3 4.3 1.3 7.6 3.0 4.4 2.5 4.2 2.9
89. Muut valmiit tavarat 1.0 0.3 0.9 0.3 1.5 0.6 1.2 0.7 1.2 0.8
9. Muut tavarat 10.4 3.3 9.0 2.9 7.4 2.9 2.7 1.5 2.7 1.8
93. Erittelemätön 0.6 0.2 0.6 0.2 1.2 0.5 0.2 0.1 0.7 0.4
97. Kulta, ei monetaarinen 5.5 1.7 4.1 1.3 2.7 1.0 0 0.0 0 0.0
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 4.5 1.4 4.5 1.4 3.6 1.4 2.5 1.4 2.1 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 315.0 100.0 313.4 100.0 251.7 100.0 171.3 100.0 146.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Pakistanista (PK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10.9 3.1 11.6 4.0 14.4 4.5 13.9 4.8 13.2 7.6
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.5 0.1 0.9 0.3 0.6 0.2 0.4 0.1 0.1 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 4.9 1.4 3.0 1.0 5.6 1.7 5.2 1.8 7.7 4.4
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 0.2 0.8 0.3 0.9 0.3 1.0 0.3 0.6 0.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.3 0.7 3.8 1.3 2.8 0.9 3.6 1.2 2.4 1.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.8 0.5 2.2 0.7 3.8 1.2 2.7 0.9 1.6 0.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 0.2 0.8 0.3 0.8 0.2 1.0 0.3 0.7 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.3 2.7 5.4 1.9 6.7 2.1 14.7 5.1 10.6 6.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.6 1.0 3.6 1.2 4.6 1.4 4.0 1.4 3.6 2.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 5.2 1.5 1.5 0.5 1.4 0.4 9.10 3.4 6.4 3.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.1 0.4 0.1 0.8 0.2 0.7 0.2 0.5 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.3 1.5 5.3 1.8 4.3 1.3 9.3 3.2 8.1 4.7
57. Muovit, valmistamattomat 4.4 1.3 4.2 1.4 3.5 1.1 8.5 2.9 7.0 4.0
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.2 1.0 0.3 0.5 0.1 0.6 0.2 0.7 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 133.7 38.4 118.7 41.0 133.1 41.4 121.7 42.1 74.9 43.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.4 0.1 0.6 0.2 0.4 0.1 0.3 0.1 0.4 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 126.10 36.5 114.1 39.4 128.6 40.0 118.5 41.0 71.2 41.1
66. Kivennäisainetuotteet 1.3 0.4 0.3 0.1 0.5 0.1 0.3 0.1 0.1 0.0
67. Rauta ja teräs 0.10 0.3 0.7 0.2 0.9 0.3 0.7 0.2 1.5 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.5 1.0 2.8 0.9 2.6 0.8 1.7 0.6 1.7 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.10 0.3 1.0 0.3 1.0 0.3 1.0 0.3 0.5 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 183.5 52.8 144.2 49.8 158.0 49.2 125.10 43.6 63.5 36.7
82. Huonekalut 5.0 1.4 5.6 1.9 5.5 1.7 4.5 1.5 3.6 2.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.9 0.5 1.5 0.5 1.9 0.6 2.3 0.8 0.8 0.5
84. Vaatteet 144.6 41.6 116.2 40.2 131.2 40.8 107.7 37.3 47.2 27.3
85. Jalkineet 1.3 0.4 1.7 0.6 2.3 0.7 0.4 0.1 0.3 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 9.10 2.9 8.2 2.8 9.4 2.9 6.2 2.1 6.0 3.4
89. Muut valmiit tavarat 20.7 5.9 10.8 3.7 7.6 2.4 4.8 1.7 5.5 3.1
9. Muut tavarat 4.2 1.2 3.4 1.1 3.5 1.1 2.1 0.7 2.3 1.3
93. Erittelemätön 2.3 0.7 1.3 0.4 1.4 0.4 0.5 0.2 0.7 0.4
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 1.9 0.5 2.1 0.7 2.1 0.7 1.6 0.5 1.6 0.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 347.8 100.0 289.3 100.0 321.1 100.0 288.8 100.0 173.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu