Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Pakistanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.20.10.20.20.2
Tuonnista0.10.20.20.20.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.10.20.20.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Pakistanin kanssa, vienti Pakistaniin ja tuonti Pakistanista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Pakistan oli Yhdysvaltain 47. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden suuruudeltaan 665 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 1.7 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Pakistanin kanssa oli Yhdysvalloille 107 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Pakistanista oli 26.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 386 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Pakistanista olivat Sitc658 (muut valmiit tekstiilituotteet, pl. vaatteet), joka edusti 32.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 12.4 % sekä Sitc652 (puuvillakankaat) 6.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Pakistaniin supistui 19.9 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 279 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc263 (puuvilla), mikä edusti 24.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen) 19.1 % sekä Sitc282 (rauta- ja teräsromu) 9.2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 6.0 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 0.3 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.5 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 2.5 miljardia dollaria. Vuoden 2019 tammi-marraskuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 2.9 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc658 (muut valmiit tekstiilituotteet, pl. vaatteet), arvon ollessa 1.1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc263 (puuvilla), arvon ollessa 732 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 5.1 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 1.0 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.2 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Pakistaniin (PK) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.2 4.9 6.5 4.8 9.2 3.3 14.1 5.8 22.5 8.0
00. Elävät eläimet 0.9 0.4 0.2 0.1 1.1 0.4 0.4 0.2 0 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 1.5 0.8 0.4 0.2 0.5 0.2 0.4 0.1 0.1 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.6 1.4 2.3 1.7 1.2 0.4 2.6 1.0 0.10 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.9 0.8 12.0 4.3
05. Hedelmät ja kasvikset 3.6 1.9 3.0 2.2 5.0 1.8 8.3 3.4 8.3 2.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.4 0.2 0.2 0.1 0.5 0.2 0.2 0.1 0.6 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.2 0.4 0.2 0.5 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 110.2 59.6 65.7 48.7 126.5 45.9 105.3 43.6 163.3 58.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 20.3 10.9 0 0.0 68.7 24.9 28.6 11.8 53.4 19.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.7 0.3 0.6 0.4 0.4 0.1 1.0 0.4 0.4 0.1
24. Puutavara ja korkki 3.2 1.7 3.1 2.2 3.2 1.1 3.5 1.4 2.9 1.0
25. Paperimassa 4.7 2.5 3.3 2.4 2.9 1.0 5.2 2.1 4.5 1.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 39.9 21.6 23.10 17.7 17.7 6.4 35.9 14.8 70.7 25.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 0.2 0.6 0.4 0.5 0.2 0.6 0.2 0.7 0.2
28. Malmit ja metalliromu 40.10 22.1 33.10 25.2 33.3 12.1 30.1 12.4 29.0 10.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.3 0.1 0.5 0.4 0.3 0.1 0.8 0.3 2.0 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.3 0.1 0.1 0.0 59.7 21.7 37.5 15.5 20.3 7.3
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 59.7 21.7 37.4 15.5 20.3 7.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 30.9 16.7 24.4 18.0 14.2 5.1 15.1 6.2 14.7 5.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.7 0.9 1.10 1.4 0.9 0.3 0.9 0.3 2.6 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 0.3 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.3 1.2 2.9 2.1 2.3 0.8 1.9 0.8 2.1 0.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.3 0.7 1.4 1.0 1.4 0.5 2.1 0.8 1.6 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0.2 0.1 0 0.0 1.1 0.4 0 0.0 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 14.6 7.9 8.6 6.3 3.4 1.2 3.2 1.3 3.6 1.3
58. Muovit, valmistetut 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 0.1 0.6 0.2 0.8 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10.2 5.5 9.3 6.9 4.7 1.7 6.2 2.5 3.5 1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 3.7 2.0 4.10 3.6 4.7 1.7 5.2 2.1 4.6 1.6
62. Kumituotteet 0.3 0.1 0.6 0.4 0.4 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.8 0.4 1.0 0.7 0.8 0.3 1.4 0.6 0.9 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.3 0.5 0.4 0.4 0.1 0.5 0.2 0.3 0.1
67. Rauta ja teräs 1.1 0.6 2.5 1.8 1.7 0.6 1.7 0.7 1.8 0.6
68. Muut metallit 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 0.7 0.3 0.8 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 0.3 0.4 0.2 1.4 0.5 0.6 0.2 0.6 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 20.9 11.3 22.4 16.6 45.10 16.7 44.1 18.3 35.9 12.8
71. Voimakoneet ja moottorit 5.2 2.8 1.5 1.1 8.1 2.9 12.3 5.1 4.1 1.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.6 0.8 1.7 1.2 4.9 1.8 2.8 1.1 2.6 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.4 1.8 5.5 4.0 8.9 3.2 7.5 3.1 2.8 1.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.8 1.5 3.5 2.6 3.2 1.2 2.6 1.1 2.2 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.8 0.4 0.6 0.4 13.8 5.0 7.1 2.9 0.7 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.10 1.1 1.4 1.0 2.3 0.8 2.8 1.2 1.7 0.6
78. Moottoriajoneuvot 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.1 0.7 0.3 0.10 0.3
79. Muut kuljetusvälineet 5.2 2.8 8.3 6.1 4.6 1.6 8.6 3.5 21.1 7.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.2 3.3 4.3 3.2 4.1 1.5 6.5 2.7 5.6 2.0
87. Kojeet,mittarit yms. 3.8 2.0 3.4 2.5 3.3 1.2 4.7 1.9 3.5 1.2
89. Muut valmiit tavarat 2.2 1.2 0.6 0.4 0.6 0.2 1.5 0.6 1.8 0.6
9. Muut tavarat 3.6 1.9 6.7 5.0 11.3 4.1 13.10 5.8 12.4 4.4
93. Erittelemätön 0.8 0.4 1.7 1.2 0.4 0.1 0.9 0.4 1.3 0.4
97. Kulta, ei monetaarinen 0.2 0.1 3.2 2.3 7.0 2.5 9.7 4.0 7.3 2.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2.7 1.4 1.10 1.4 3.9 1.4 3.5 1.4 3.9 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 184.10 100.0 134.10 100.0 275.4 100.0 241.6 100.0 278.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Pakistanista (PK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 13.1 4.3 10.3 3.0 10.2 2.7 9.4 2.2 9.6 2.5
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.9 0.2 0.4 0.1 0.2 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 6.6 2.2 6.2 1.8 3.10 1.1 4.5 1.0 4.1 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 0.2 0.5 0.1 0.7 0.2 0.4 0.1 0.4 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 2.8 0.9 1.4 0.4 1.6 0.4 1.8 0.4 1.6 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.7 0.6 1.1 0.3 2.2 0.6 1.5 0.3 1.9 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.2 0.4 1.0 0.3 0.9 0.2 0.9 0.2 1.4 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.3 1.8 6.9 2.0 6.1 1.6 6.1 1.4 7.2 1.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.0 1.0 4.2 1.2 3.8 1.0 3.10 0.9 4.7 1.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.4 0.4 2.2 0.6 1.4 0.4 1.7 0.4 1.8 0.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.10 0.3 0.5 0.1 0.8 0.2 0.4 0.1 0.6 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.4 2.4 4.9 1.4 12.8 3.4 4.7 1.1 5.9 1.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.1 0.7 0.2 0.3 0.1 0 0.0 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 5.4 1.8 3.4 1.0 11.5 3.1 3.6 0.8 4.4 1.1
58. Muovit, valmistetut 1.4 0.5 0.6 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1 0.8 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 127.7 42.4 147.4 42.8 147.2 39.7 179.1 41.5 164.0 42.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.2 0.6 0.1 0.6 0.2 0.7 0.2 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.3 0.1 0.1 0.0 0.7 0.2 0.1 0.0 0.5 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 122.5 40.7 143.4 41.6 141.0 38.1 173.7 40.3 158.5 41.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0 0.5 0.1
67. Rauta ja teräs 1.1 0.4 0.1 0.0 0.6 0.2 0.2 0.0 0.3 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.9 1.0 3.0 0.9 3.4 0.9 3.9 0.9 3.6 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.6 0.2 1.3 0.4 0.8 0.2 0.9 0.2 1.0 0.2
71. Voimakoneet ja moottorit 0.2 0.0 0.9 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 141.3 47.0 170.10 49.6 189.6 51.2 228.1 52.9 189.2 49.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 1.0 0.2 0.9 0.2
82. Huonekalut 5.7 1.9 6.5 1.9 7.9 2.1 10.9 2.5 10.1 2.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.8 0.6 1.6 0.5 1.8 0.5 1.6 0.4 1.5 0.4
84. Vaatteet 116.0 38.6 144.2 41.9 155.7 42.0 182.8 42.4 145.1 37.6
85. Jalkineet 1.3 0.4 0.5 0.1 0.6 0.1 0.9 0.2 0.8 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 9.3 3.1 8.4 2.4 8.8 2.4 10.9 2.5 12.7 3.3
89. Muut valmiit tavarat 7.2 2.4 9.2 2.7 14.6 3.9 20.1 4.6 18.2 4.7
9. Muut tavarat 5.4 1.8 2.8 0.8 3.5 0.9 2.8 0.6 9.3 2.4
93. Erittelemätön 3.4 1.1 0.7 0.2 1.1 0.3 0.3 0.1 6.9 1.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 2.1 0.7 2.1 0.6 2.5 0.7 2.5 0.6 2.5 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 300.8 100.0 344.5 100.0 370.3 100.0 430.10 100.0 386.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu