Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Pakistanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.20.20.20.20.1
Tuonnista0.20.10.10.10.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.10.10.20.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Pakistanin kanssa, vienti Pakistaniin ja tuonti Pakistanista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Pakistan oli Yhdysvaltain 52. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 479 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 7.3 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Pakistanin kanssa oli Yhdysvalloille 210 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Pakistanista oli 1.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 344 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Pakistanista olivat Sitc658 (muut valmiit tekstiilituotteet, pl. vaatteet), joka edusti 34.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta) 15.1 % sekä Sitc842 (naisten ja tyttöjen vaatteet, muuta kuin neulosta) 7.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Pakistaniin supistui 23.8 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 135 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc282 (rauta- ja teräsromu), mikä edusti 23.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc263 (puuvilla) 15.8 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 5.9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Vuoden 2020 tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakaupan arvo oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoa alempi. Kaupan arvo jäi 4.0 miljardiin dollariin, laskun ollessa 4.9 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.7 miljardia dollaria. Vuoden 2019 tammi-elokuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 12.5 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc658 (muut valmiit tekstiilituotteet, pl. vaatteet), arvon ollessa 755 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc263 (puuvilla), arvon ollessa 614 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 8.0 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 632 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Pakistaniin (PK) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.9 4.6 8.6 5.8 8.6 5.2 9.2 4.9 6.5 4.8
00. Elävät eläimet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 0.4 0.2 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.4 0.2 0.4 0.2 0.9 0.5 1.5 0.8 0.4 0.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.2 1.6 1.1 2.1 1.3 2.6 1.4 2.3 1.7
05. Hedelmät ja kasvikset 5.1 2.9 5.3 3.6 4.6 2.8 3.6 1.9 3.0 2.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.3 0.7 0.5 0.6 0.3 0.4 0.2 0.2 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.2 0.7 0.2 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 84.3 49.2 78.1 53.1 77.9 47.7 110.2 59.6 65.7 48.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 20.3 10.9 0 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.4 0.2 0.2 0.1 0.7 0.4 0.7 0.3 0.6 0.4
24. Puutavara ja korkki 2.4 1.4 1.7 1.1 2.7 1.6 3.2 1.7 3.1 2.2
25. Paperimassa 3.4 2.0 2.3 1.6 2.7 1.6 4.7 2.5 3.3 2.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 57.1 33.3 55.2 37.6 48.0 29.4 39.9 21.6 23.10 17.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.4 0.2 0.3 0.2 0.5 0.3 0.5 0.2 0.6 0.4
28. Malmit ja metalliromu 20.3 11.8 18.3 12.5 23.2 14.2 40.10 22.1 33.10 25.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.3 0.3 0.2 0.4 0.2 0.3 0.1 0.5 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 14.6 8.5 1.8 1.2 3.8 2.3 0.3 0.1 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 6.1 3.5 1.8 1.2 3.8 2.3 0.3 0.1 0.1 0.0
34. Kaasut 8.6 5.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 23.1 13.4 23.5 16.0 26.5 16.2 30.9 16.7 24.4 18.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.1 2.4 3.1 2.1 6.9 4.2 1.7 0.9 1.10 1.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.2 1.2 3.5 2.4 3.6 2.2 2.3 1.2 2.9 2.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.2 0.7 1.3 0.8 1.6 0.9 1.3 0.7 1.4 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0.6 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 5.2 3.0 6.1 4.2 12.0 7.3 14.6 7.9 8.6 6.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 10.1 5.9 8.2 5.5 1.9 1.1 10.2 5.5 9.3 6.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.5 3.2 2.5 1.6 3.7 2.2 3.7 2.0 4.10 3.6
62. Kumituotteet 0.3 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.6 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.10 0.6 1.2 0.8 0.5 0.3 0.8 0.4 1.0 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.3 0.1 0.1 0.2 0.1 0.7 0.3 0.5 0.4
67. Rauta ja teräs 3.0 1.7 0.8 0.5 0.8 0.5 1.1 0.6 2.5 1.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 0.3 0.2 0.1 1.6 1.0 0.6 0.3 0.4 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 27.5 16.0 24.4 16.6 31.5 19.3 20.9 11.3 22.4 16.6
71. Voimakoneet ja moottorit 2.1 1.2 4.4 3.0 5.6 3.4 5.2 2.8 1.5 1.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.0 0.6 2.1 1.4 1.5 0.9 1.6 0.8 1.7 1.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 8.4 4.9 2.7 1.8 6.0 3.6 3.4 1.8 5.5 4.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.9 1.1 1.5 1.0 1.6 1.0 2.8 1.5 3.5 2.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.1 0.6 0.4 0.3 0.7 0.4 0.8 0.4 0.6 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.9 1.1 2.7 1.8 2.5 1.5 1.10 1.1 1.4 1.0
78. Moottoriajoneuvot 0.4 0.2 0.4 0.3 0.6 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1
79. Muut kuljetusvälineet 10.9 6.4 10.4 7.1 13.3 8.1 5.2 2.8 8.3 6.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.1 3.5 5.7 3.8 8.7 5.3 6.2 3.3 4.3 3.2
87. Kojeet,mittarit yms. 4.4 2.5 4.2 2.9 7.9 4.8 3.8 2.0 3.4 2.5
89. Muut valmiit tavarat 1.2 0.7 1.2 0.8 0.8 0.4 2.2 1.2 0.6 0.4
9. Muut tavarat 2.7 1.5 2.7 1.8 2.8 1.7 3.6 1.9 6.7 5.0
93. Erittelemätön 0.2 0.1 0.7 0.4 0.5 0.3 0.8 0.4 1.7 1.2
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 3.2 2.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2.5 1.4 2.1 1.4 2.3 1.4 2.7 1.4 1.10 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 171.3 100.0 146.9 100.0 163.3 100.0 184.10 100.0 134.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Pakistanista (PK) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 13.9 4.8 13.2 7.6 12.6 5.1 13.1 4.3 10.3 3.0
04. Vilja ja viljatuotteet 5.2 1.8 7.7 4.4 7.5 3.0 6.6 2.2 6.2 1.8
05. Hedelmät ja kasvikset 1.0 0.3 0.6 0.3 0.5 0.2 0.7 0.2 0.5 0.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 3.6 1.2 2.4 1.4 3.2 1.3 2.8 0.9 1.4 0.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.7 0.9 1.6 0.9 0.7 0.3 1.7 0.6 1.1 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.0 0.3 0.7 0.4 0.6 0.2 1.2 0.4 1.0 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14.7 5.1 10.6 6.1 4.10 2.0 5.3 1.8 6.9 2.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.0 1.4 3.6 2.0 3.0 1.2 3.0 1.0 4.2 1.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 9.10 3.4 6.4 3.7 1.3 0.5 1.4 0.4 2.2 0.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.7 0.2 0.5 0.2 0.6 0.2 0.10 0.3 0.5 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 9.3 3.2 8.1 4.7 11.8 4.7 7.4 2.4 4.9 1.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.1 0.7 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 8.5 2.9 7.0 4.0 10.6 4.3 5.4 1.8 3.4 1.0
58. Muovit, valmistetut 0.6 0.2 0.7 0.4 0.9 0.3 1.4 0.5 0.6 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 121.7 42.1 74.9 43.2 95.7 38.5 127.7 42.4 147.4 42.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.3 0.1 0.4 0.2 0.3 0.1 0.6 0.2 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2 0.3 0.1 0.1 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 118.5 41.0 71.2 41.1 92.4 37.2 122.5 40.7 143.4 41.6
67. Rauta ja teräs 0.7 0.2 1.5 0.9 0.1 0.0 1.1 0.4 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.7 0.6 1.7 1.0 2.2 0.8 2.9 1.0 3.0 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.0 0.3 0.5 0.3 1.4 0.6 0.6 0.2 1.3 0.4
71. Voimakoneet ja moottorit 0.3 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.9 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.2 0.1 0.1 0.0 0.9 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 125.10 43.6 63.5 36.7 116.0 46.7 141.3 47.0 170.10 49.6
82. Huonekalut 4.5 1.5 3.6 2.1 4.2 1.7 5.7 1.9 6.5 1.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 2.3 0.8 0.8 0.5 0.5 0.2 1.8 0.6 1.6 0.5
84. Vaatteet 107.7 37.3 47.2 27.3 98.9 39.8 116.0 38.6 144.2 41.9
85. Jalkineet 0.4 0.1 0.3 0.1 0.6 0.2 1.3 0.4 0.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 6.2 2.1 6.0 3.4 6.8 2.7 9.3 3.1 8.4 2.4
89. Muut valmiit tavarat 4.8 1.7 5.5 3.1 4.9 2.0 7.2 2.4 9.2 2.7
9. Muut tavarat 2.1 0.7 2.3 1.3 5.7 2.3 5.4 1.8 2.8 0.8
93. Erittelemätön 0.5 0.2 0.7 0.4 3.10 1.6 3.4 1.1 0.7 0.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.6 0.5 1.6 0.9 1.7 0.7 2.1 0.7 2.1 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 288.8 100.0 173.1 100.0 248.3 100.0 300.8 100.0 344.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu