Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Intian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Intiaan (5330) 2019 tammi-marraskuu

2019 1-11
milj. $
2018 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,005.6 939.10 7.0
00. Elävät eläimet3.2 2.9 8.5
01. Liha ja lihatuotteet0.7 0.7 9.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat5.3 5.2 2.0
03. Kala- ja kalavalmisteet21.5 17.1 25.9
04. Vilja ja viljatuotteet5.3 6.9 -23.2
05. Hedelmät ja kasvikset846.9 772.7 9.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja20.8 16.7 25.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä25.4 29.0 -12.7
08. Rehuaineet18.5 22.4 -17.4
09. Erinäiset elintarvikkeet58.4 66.9 -12.7
1. Juomat ja tupakka8.1 8.3 -2.4
11. Juomat7.6 7.3 5.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.5 1.1 -55.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat2,448.9 2,143.8 14.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at2.4 2.5 -3.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet6.2 1.5 328.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi56.3 53.2 5.7
24. Puutavara ja korkki42.5 37.9 12.2
25. Paperimassa637.3 683.9 -6.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet634.9 366.5 73.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat45.3 52.7 -14.0
28. Malmit ja metalliromu986.7 894.4 10.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet37.6 51.6 -27.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta7,616.2 6,045.1 26.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.1,174.4 1,516.8 -22.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet5,794.8 4,267.7 35.8
34. Kaasut647.1 260.8 148.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat3.10 6.4 -38.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -67.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat2.6 5.6 -53.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.1.4 0.8 85.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet4,699.8 4,156.1 13.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet2,000.4 1,547.7 29.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet363.9 330.2 10.2
53. Väri- ja parkitusaineet101.7 126.2 -19.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet454.8 482.5 -5.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet111.4 105.2 5.9
56. Lannoitteet, valmistetut96.5 32.3 198.7
57. Muovit, valmistamattomat652.6 617.2 5.7
58. Muovit, valmistetut126.5 137.7 -8.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet792.4 777.5 1.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan5,312.3 6,286.2 -15.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat17.5 16.4 6.6
62. Kumituotteet80.3 78.10 1.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut8.3 6.6 26.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä128.10 106.5 21.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet92.4 106.0 -12.8
66. Kivennäisainetuotteet4,370.9 5,270.9 -17.1
67. Rauta ja teräs101.5 110.4 -8.0
68. Muut metallit249.4 336.3 -25.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista263.3 254.7 3.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet6,358.6 6,552.8 -3.0
71. Voimakoneet ja moottorit451.2 367.6 22.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet324.3 294.10 9.9
73. Metalliteollisuuskoneet144.5 157.9 -8.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet850.6 793.2 7.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet536.4 399.2 34.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet447.8 448.6 -0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1,084.4 1,120.3 -3.2
78. Moottoriajoneuvot277.2 341.6 -18.9
79. Muut kuljetusvälineet2,242.7 2,629.8 -14.7
8. Erinäiset valmiit tavarat1,980.1 1,757.7 12.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet13.6 12.8 6.2
82. Huonekalut21.9 25.1 -12.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.2.4 2.0 17.4
84. Vaatteet17.1 7.2 140.1
85. Jalkineet3.9 3.5 12.7
87. Kojeet,mittarit yms.1,019.0 988.8 3.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot98.7 91.3 8.1
89. Muut valmiit tavarat803.8 627.3 28.1
9. Muut tavarat1,916.9 2,315.7 -17.2
93. Erittelemätön86.2 88.5 -2.6
97. Kulta, ei monetaarinen1,338.10 1,772.10 -24.5
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND491.7 454.3 8.2
Kaikki ryhmät yhteensä31,350.0 30,211.7 3.8

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Intiasta (5330) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-marraskuu

2019 1-11
milj. $
2018 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet3,631.7 3,409.3 6.5
00. Elävät eläimet0.1 0..
01. Liha ja lihatuotteet0.5 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat10.9 12.7 -14.0
03. Kala- ja kalavalmisteet2,282.8 2,153.2 6.0
04. Vilja ja viljatuotteet374.8 353.4 6.0
05. Hedelmät ja kasvikset240.7 284.9 -15.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja98.8 91.7 7.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä354.7 351.0 1.0
08. Rehuaineet210.1 102.1 106.0
09. Erinäiset elintarvikkeet58.8 60.8 -3.2
1. Juomat ja tupakka34.4 36.1 -4.8
11. Juomat8.5 7.7 11.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet25.9 28.5 -9.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat965.9 1,050.0 -8.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 49.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet108.1 112.8 -4.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi16.8 13.9 21.0
24. Puutavara ja korkki8.8 5.5 60.8
25. Paperimassa0.1 0.1 -66.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet81.5 108.7 -25.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat115.8 89.0 30.0
28. Malmit ja metalliromu16.1 15.8 2.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet619.0 704.6 -12.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta3,351.2 3,058.8 9.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.5 -93.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet3,351.2 3,058.3 9.6
34. Kaasut0.1 0.1 45.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat122.3 113.3 8.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.9 0.10 -6.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat105.2 100.2 5.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.16.3 12.2 33.8
5. Kemian teollisuuden tuotteet11,038.10 9,534.3 15.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet2,476.8 2,162.0 14.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet103.1 94.7 8.9
53. Väri- ja parkitusaineet284.8 263.1 8.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet7,138.4 5,961.6 19.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet328.5 303.1 8.4
56. Lannoitteet, valmistetut3.6 2.1 77.4
57. Muovit, valmistamattomat146.2 165.9 -11.9
58. Muovit, valmistetut242.4 209.8 15.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet315.5 372.3 -15.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan16,370.5 16,774.7 -2.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat78.9 69.8 13.2
62. Kumituotteet540.1 454.9 18.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut111.9 100.5 11.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä158.5 105.9 49.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet3,940.1 3,832.4 2.8
66. Kivennäisainetuotteet8,794.8 9,475.4 -7.2
67. Rauta ja teräs697.2 729.6 -4.4
68. Muut metallit602.5 704.6 -14.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista1,446.8 1,302.1 11.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet8,149.3 7,615.6 7.0
71. Voimakoneet ja moottorit1,130.0 862.4 31.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet555.3 645.7 -14.0
73. Metalliteollisuuskoneet70.6 61.6 14.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet2,075.1 1,961.2 5.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet126.4 95.5 32.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet318.6 236.1 35.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1,361.1 1,251.6 8.8
78. Moottoriajoneuvot2,315.6 2,278.7 1.6
79. Muut kuljetusvälineet196.9 223.2 -11.8
8. Erinäiset valmiit tavarat8,896.2 8,094.1 9.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet142.7 150.8 -5.4
82. Huonekalut749.4 689.3 8.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.316.5 281.9 12.3
84. Vaatteet4,015.1 3,784.5 6.1
85. Jalkineet435.5 410.8 6.0
87. Kojeet,mittarit yms.277.2 281.4 -1.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot10.2 11.4 -10.7
89. Muut valmiit tavarat2,949.8 2,484.2 18.7
9. Muut tavarat826.1 713.10 15.7
93. Erittelemätön523.1 432.2 21.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.4 0.4 -3.0
97. Kulta, ei monetaarinen0.4 2.0 -84.3
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY302.1 279.3 8.1
Kaikki ryhmät yhteensä53,386.1 50,399.7 5.9

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu