Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Intian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä1.71.81.91.92.1
Tuonnista2.02.12.42.42.3
Tavaroiden ulkomaankaupasta1.92.02.22.22.2

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Intian kanssa, vienti Intiaan ja tuonti Intiasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Intian osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta marraskuussa 2020 oli 2.2 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 2.1 %:a ja 2.3 %:a tuonnista. Marraskuussa Intia oli Yhdysvaltain kymmeneksi suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 7.6 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 4.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Intian kanssa oli Yhdysvalloille 2.2 miljardin dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Intiasta oli 8.6 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 4.9 miljardia dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Intiasta olivat Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), joka edusti 18.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 12.6 % sekä Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 6.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Intiaan supistui 1.9 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2.7 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc333 (raakaöljy), mikä edusti 20.0 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 12.9 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 8.4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 70.9 miljardiin dollariin, laskun ollessa 16.3 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 46.3 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 24.6 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 13.3 % ja viennin arvon osalla 21.3 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 7.2 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 3.6 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 21.7 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 22.1 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Intiaan (IN) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 70.1 3.7 84.10 3.9 156.7 6.9 128.7 5.1 118.3 4.4
00. Elävät eläimet 0.2 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 2.6 0.1 2.9 0.1 2.3 0.1 2.7 0.1 2.6 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 60.7 3.2 75.0 3.5 146.10 6.5 118.6 4.7 106.4 4.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.8 0.1 0.7 0.0 2.2 0.1 1.2 0.0 0.9 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0
08. Rehuaineet 1.6 0.1 1.3 0.1 1.8 0.1 2.3 0.1 2.4 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.8 0.1 3.9 0.2 2.7 0.1 3.1 0.1 3.10 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 111.8 6.0 142.6 6.6 164.3 7.2 194.8 7.7 205.7 7.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.0 1.7 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 4.7 0.2 3.10 0.2 5.2 0.2 5.8 0.2 6.3 0.2
24. Puutavara ja korkki 1.8 0.1 2.4 0.1 2.3 0.1 3.1 0.1 4.0 0.1
25. Paperimassa 23.3 1.2 34.5 1.6 38.10 1.7 53.9 2.1 63.4 2.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 11.1 0.6 14.7 0.7 15.1 0.7 17.5 0.7 25.2 0.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.2 0.2 4.5 0.2 4.1 0.2 4.5 0.2 4.3 0.2
28. Malmit ja metalliromu 63.1 3.4 78.6 3.7 94.6 4.2 107.2 4.2 95.8 3.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 3.9 0.2 4.2 0.2 4.3 0.2 2.7 0.1 5.2 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 388.2 20.7 432.8 20.1 526.5 23.2 624.9 24.7 774.8 28.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 39.7 2.1 48.8 2.3 92.9 4.1 82.4 3.3 96.9 3.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 297.1 15.8 261.6 12.2 380.6 16.8 386.5 15.3 587.7 21.9
34. Kaasut 51.5 2.7 122.5 5.7 53.1 2.3 156.1 6.2 90.2 3.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 336.2 17.9 353.1 16.4 343.4 15.1 440.1 17.4 423.0 15.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 156.7 8.4 131.7 6.1 124.3 5.5 189.2 7.5 202.5 7.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 27.1 1.4 40.6 1.9 54.2 2.4 53.2 2.1 44.7 1.7
53. Väri- ja parkitusaineet 4.1 0.2 4.10 0.2 6.8 0.3 9.1 0.4 10.6 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 35.3 1.9 46.1 2.1 43.8 1.9 55.5 2.2 37.8 1.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 8.10 0.5 9.1 0.4 9.8 0.4 11.10 0.5 10.6 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0.3 0.0 0.3 0.0 0.6 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 47.4 2.5 56.2 2.6 53.8 2.4 57.9 2.3 52.2 1.9
58. Muovit, valmistetut 10.8 0.6 11.10 0.6 10.9 0.5 9.8 0.4 11.9 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 45.9 2.4 52.6 2.4 39.6 1.7 53.7 2.1 52.9 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 410.9 21.9 309.5 14.4 411.0 18.1 535.3 21.2 430.5 16.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 0.10 0.0 0.8 0.0
62. Kumituotteet 6.4 0.3 8.3 0.4 6.7 0.3 7.8 0.3 8.3 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.2 0.1 0.4 0.0 1.8 0.1 0.3 0.0 0.6 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.7 0.4 7.7 0.4 9.4 0.4 10.8 0.4 9.3 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.0 0.3 6.3 0.3 6.4 0.3 9.1 0.4 5.7 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 342.1 18.2 224.7 10.4 331.8 14.6 453.9 18.0 356.1 13.3
67. Rauta ja teräs 5.1 0.3 5.8 0.3 7.1 0.3 8.8 0.3 7.6 0.3
68. Muut metallit 25.6 1.4 35.1 1.6 29.8 1.3 20.6 0.8 18.9 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 17.6 0.9 20.6 1.0 17.3 0.8 23.5 0.9 23.6 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 332.1 17.7 477.2 22.2 474.1 20.9 404.5 16.0 549.2 20.5
71. Voimakoneet ja moottorit 19.7 1.0 25.3 1.2 139.2 6.1 26.8 1.1 28.8 1.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 18.10 1.0 23.7 1.1 20.6 0.9 24.1 1.0 27.1 1.0
73. Metalliteollisuuskoneet 6.2 0.3 6.7 0.3 7.2 0.3 7.1 0.3 7.4 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 67.1 3.6 46.7 2.2 61.5 2.7 70.1 2.8 54.9 2.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 37.1 2.0 38.4 1.8 47.10 2.1 47.10 1.9 46.4 1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 48.4 2.6 43.9 2.0 55.2 2.4 68.9 2.7 48.3 1.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 74.9 4.0 84.2 3.9 83.4 3.7 92.6 3.7 75.10 2.8
78. Moottoriajoneuvot 19.8 1.1 25.1 1.2 25.8 1.1 40.6 1.6 27.9 1.0
79. Muut kuljetusvälineet 40.3 2.1 183.6 8.5 33.4 1.5 26.7 1.1 232.9 8.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 112.8 6.0 117.6 5.5 137.6 6.1 138.8 5.5 109.6 4.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.0 0.8 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0
82. Huonekalut 1.5 0.1 2.1 0.1 1.9 0.1 1.9 0.1 2.4 0.1
84. Vaatteet 0.4 0.0 1.1 0.1 0.10 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 67.8 3.6 70.4 3.3 79.3 3.5 82.8 3.3 61.2 2.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.9 0.2 1.7 0.1 2.7 0.1 3.1 0.1 4.6 0.2
89. Muut valmiit tavarat 39.8 2.1 41.3 1.9 52.3 2.3 50.0 2.0 40.7 1.5
9. Muut tavarat 113.5 6.0 233.10 10.9 57.9 2.5 57.10 2.3 72.6 2.7
93. Erittelemätön 12.1 0.6 6.0 0.3 15.2 0.7 3.6 0.1 6.1 0.2
97. Kulta, ei monetaarinen 72.8 3.9 198.10 9.2 6.1 0.3 16.4 0.6 26.6 1.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 28.7 1.5 29.1 1.3 36.4 1.6 38.0 1.5 39.9 1.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,875.7 100.0 2,151.10 100.0 2,271.9 100.0 2,525.4 100.0 2,683.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Intiasta (IN) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 367.6 8.9 431.3 10.0 404.9 8.2 446.4 8.3 372.4 7.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 2.7 0.1 2.5 0.1 2.8 0.1 2.3 0.0 1.9 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 212.4 5.2 282.1 6.6 225.8 4.6 276.5 5.1 223.3 4.5
04. Vilja ja viljatuotteet 52.6 1.3 49.0 1.1 51.2 1.0 53.5 1.0 44.6 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 27.5 0.7 24.6 0.6 31.2 0.6 26.5 0.5 24.4 0.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 6.3 0.2 6.9 0.2 16.8 0.3 8.5 0.2 5.1 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 34.4 0.8 36.10 0.9 38.5 0.8 40.6 0.8 37.4 0.8
08. Rehuaineet 25.4 0.6 22.3 0.5 30.0 0.6 28.10 0.5 27.3 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 6.6 0.2 7.2 0.2 8.5 0.2 9.8 0.2 8.6 0.2
1. Juomat ja tupakka 3.9 0.1 3.8 0.1 5.3 0.1 7.0 0.1 2.6 0.1
11. Juomat 0.7 0.0 0.4 0.0 0.8 0.0 1.1 0.0 0.6 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 3.2 0.1 3.4 0.1 4.6 0.1 5.10 0.1 2.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 74.7 1.8 73.3 1.7 85.6 1.7 86.9 1.6 67.5 1.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 6.4 0.2 8.3 0.2 9.9 0.2 7.5 0.1 7.2 0.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.0 0.0 1.2 0.0 2.7 0.1 1.5 0.0 1.0 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 8.6 0.2 8.5 0.2 8.8 0.2 7.6 0.1 8.6 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 3.7 0.1 3.4 0.1 10.4 0.2 7.7 0.1 4.1 0.1
28. Malmit ja metalliromu 0.8 0.0 0.7 0.0 1.7 0.0 0.8 0.0 0.6 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 54.4 1.3 51.1 1.2 52.3 1.1 61.9 1.2 46.1 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 197.6 4.8 196.8 4.6 129.1 2.6 90.1 1.7 57.8 1.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 197.6 4.8 196.8 4.6 129.1 2.6 90.1 1.7 57.8 1.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 12.1 0.3 12.2 0.3 12.6 0.3 8.5 0.2 9.8 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 9.4 0.2 10.2 0.2 10.9 0.2 6.3 0.1 8.5 0.2
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms. 2.8 0.1 1.10 0.0 1.8 0.0 2.3 0.0 1.4 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1,124.2 27.3 1,043.10 24.3 1,085.10 21.9 1,108.10 20.6 1,034.7 21.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 250.7 6.1 215.6 5.0 218.9 4.4 223.6 4.2 241.1 4.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9.2 0.2 8.2 0.2 11.5 0.2 10.2 0.2 11.2 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 24.5 0.6 21.1 0.5 25.7 0.5 27.1 0.5 23.8 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 737.7 17.9 714.9 16.6 727.6 14.7 749.1 13.9 656.5 13.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 40.3 1.0 35.6 0.8 39.10 0.8 41.1 0.8 44.2 0.9
57. Muovit, valmistamattomat 11.4 0.3 7.9 0.2 10.0 0.2 10.8 0.2 10.4 0.2
58. Muovit, valmistetut 26.10 0.7 24.1 0.6 29.5 0.6 26.4 0.5 25.8 0.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 23.4 0.6 16.7 0.4 22.9 0.5 20.6 0.4 21.9 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,078.9 26.2 1,179.7 27.5 1,593.2 32.1 1,795.6 33.4 1,726.9 35.1
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 5.5 0.1 6.10 0.2 8.9 0.2 9.3 0.2 9.0 0.2
62. Kumituotteet 40.8 1.0 44.4 1.0 48.4 1.0 58.0 1.1 51.7 1.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 6.3 0.2 9.9 0.2 17.3 0.3 18.3 0.3 16.8 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 16.8 0.4 15.4 0.4 18.0 0.4 16.10 0.3 18.1 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 305.5 7.4 381.9 8.9 405.7 8.2 480.2 8.9 425.5 8.6
66. Kivennäisainetuotteet 528.3 12.8 542.6 12.6 896.8 18.1 976.4 18.2 990.1 20.1
67. Rauta ja teräs 45.2 1.1 27.9 0.6 37.0 0.7 36.6 0.7 32.4 0.7
68. Muut metallit 29.5 0.7 18.5 0.4 14.7 0.3 19.6 0.4 31.6 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 101.4 2.5 132.4 3.1 146.9 3.0 180.6 3.4 152.0 3.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 670.10 16.3 672.6 15.7 779.0 15.7 821.8 15.3 710.0 14.4
71. Voimakoneet ja moottorit 124.7 3.0 110.9 2.6 158.9 3.2 125.2 2.3 83.4 1.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 39.4 1.0 56.9 1.3 56.8 1.1 60.6 1.1 72.6 1.5
73. Metalliteollisuuskoneet 4.2 0.1 4.9 0.1 5.5 0.1 5.4 0.1 6.1 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 124.8 3.0 137.9 3.2 163.2 3.3 155.5 2.9 148.7 3.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 10.3 0.2 11.4 0.3 11.8 0.2 12.9 0.2 8.6 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 98.4 2.4 62.3 1.4 61.9 1.2 64.6 1.2 76.2 1.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 168.1 4.1 144.8 3.4 154.4 3.1 162.5 3.0 135.8 2.8
78. Moottoriajoneuvot 87.9 2.1 109.1 2.5 151.2 3.0 214.5 4.0 158.1 3.2
79. Muut kuljetusvälineet 13.7 0.3 34.8 0.8 15.7 0.3 21.1 0.4 20.10 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 503.3 12.2 622.5 14.5 784.9 15.8 923.7 17.2 853.8 17.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 7.9 0.2 10.10 0.3 15.7 0.3 15.3 0.3 15.2 0.3
82. Huonekalut 45.3 1.1 66.0 1.5 87.1 1.8 93.3 1.7 90.3 1.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 11.3 0.3 15.8 0.4 21.6 0.4 26.6 0.5 22.8 0.5
84. Vaatteet 223.2 5.4 271.9 6.3 292.2 5.9 340.2 6.3 258.2 5.2
85. Jalkineet 21.3 0.5 26.8 0.6 28.6 0.6 30.4 0.6 24.3 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 25.3 0.6 22.6 0.5 24.8 0.5 27.8 0.5 26.5 0.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.3 0.0 1.1 0.0 1.7 0.0 1.10 0.0 1.7 0.0
89. Muut valmiit tavarat 167.9 4.1 207.7 4.8 313.6 6.3 388.4 7.2 415.2 8.4
9. Muut tavarat 79.1 1.9 58.10 1.4 80.3 1.6 83.1 1.5 84.9 1.7
93. Erittelemätön 54.8 1.3 33.2 0.8 50.5 1.0 52.6 1.0 54.7 1.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 24.3 0.6 25.8 0.6 29.8 0.6 30.3 0.6 30.0 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4,111.9 100.0 4,294.6 100.0 4,960.5 100.0 5,371.6 100.0 4,920.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu