Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Afganistanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.00.10.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Afganistanin kanssa, vienti Afganistaniin ja tuonti Afganistanista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Afganistan oli USAn 110. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Afganistaniin. Kuukauden 37 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 37.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Afganistanin kanssa oli 34 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Afganistanista oli 58.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 1.6 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Afganistanista olivat Sitc659 (lattianpäällysteet yms.), joka edusti 26.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 18.1 % sekä Sitc058 (hedelmäsäilykkeet ja muut hedelmävalmisteet) 13.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Afganistaniin oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 36 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet), mikä edusti 29.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 24.8 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7.3 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 661 miljoonaan dollariin, laskun ollessa 5.9 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 15 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 645 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 59.2 prosentilla ja viennin arvo 2.9 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc659 (lattianpäällysteet yms.), arvon ollessa 4.5 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 172 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Afganistanin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 630 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Afganistaniin (AF) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.6 3.4 2.0 2.0 0.8 1.5 0.4 0.8 0.7 1.8
01. Liha ja lihatuotteet 1.0 2.2 1.6 1.6 0.5 1.0 0.2 0.2 0.6 1.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.6 9.9 4.5 4.4 5.8 11.9 4.5 9.7 1.4 3.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.8 3.7 0.1 0.0 2.3 4.8 3.3 7.0 0.10 2.7
57. Muovit, valmistamattomat 0 0.0 0.8 0.7 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 2.7 5.8 3.4 3.4 3.4 6.9 1.2 2.4 0.4 1.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.5 3.2 0.9 0.8 1.2 2.4 1.3 2.7 0.6 1.5
62. Kumituotteet 0.3 0.6 0.4 0.4 0.8 1.6 0.8 1.6 0.1 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.7 1.4 0.4 0.4 0.2 0.3 0.3 0.5 0.3 0.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 28.5 62.0 87.7 88.2 34.7 72.0 19.2 41.5 19.2 53.9
71. Voimakoneet ja moottorit 3.9 8.3 2.0 2.0 1.4 2.8 0.7 1.4 9.0 25.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.2 4.7 1.3 1.2 2.6 5.3 2.2 4.6 1.3 3.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.0 2.1 1.9 1.9 0.6 1.1 0.4 0.7 0.4 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 5.8 12.6 4.4 4.4 3.3 6.7 1.2 2.5 1.6 4.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.8 6.1 4.6 4.6 3.10 8.2 11.5 24.7 3.8 10.7
78. Moottoriajoneuvot 1.2 2.6 0.8 0.7 17.7 36.7 1.2 2.5 0.5 1.4
79. Muut kuljetusvälineet 11.3 24.6 72.9 73.2 5.4 11.1 2.4 5.0 2.6 7.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 9.1 19.7 3.10 3.9 4.8 9.9 20.2 43.5 12.9 36.1
87. Kojeet,mittarit yms. 7.8 16.9 1.7 1.7 3.3 6.7 14.7 31.7 11.2 31.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0 0.0 0.6 0.5 0.6 1.1 0.3 0.5 0.6 1.5
89. Muut valmiit tavarat 1.0 2.1 1.2 1.2 0.8 1.5 4.8 10.2 0.5 1.2
9. Muut tavarat 0.8 1.7 0.5 0.5 1.1 2.2 0.9 1.8 1.0 2.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.7 1.5 0.5 0.4 0.8 1.6 0.8 1.7 0.7 1.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 46.0 100.0 99.4 100.0 48.2 100.0 46.3 100.0 35.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Afganistanista (AF) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.3 28.2 0.3 23.9 0.5 38.2 0.5 23.3 0.8 47.2
05. Hedelmät ja kasvikset 0.2 18.5 0.2 17.4 0.4 31.6 0.5 19.2 0.6 32.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.5 52.6 0.4 40.5 0.5 35.4 0.6 24.4 0.6 37.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 51.9 0.4 40.5 0.5 35.3 0.6 24.4 0.5 26.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.1 1.6 0.1 1.7 0.1 2.6 0.9 38.4 0.1 2.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.7 32.6 0.1 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 0.9 100.0 0.10 100.0 1.3 100.0 2.2 100.0 1.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu