Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bahrainin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdsysvaltojen vienti Bahrainiin (5250) 2019 tammi-huhtikuu

2019 1-4
milj. $
2018 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet22.9 24.3 -5.9
00. Elävät eläimet0.1 0.1 ..
01. Liha ja lihatuotteet4.4 5.1 -15.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat3.6 4.9 -26.9
03. Kala- ja kalavalmisteet0.5 0.1 410.4
04. Vilja ja viljatuotteet2.1 1.8 19.0
05. Hedelmät ja kasvikset6.7 5.5 23.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.4 0.5 -18.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.9 1.0 -10.8
08. Rehuaineet0.5 1.0 -54.1
09. Erinäiset elintarvikkeet4.1 4.7 -13.0
1. Juomat ja tupakka0.9 0.9 9.1
11. Juomat0.9 0.8 3.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 153.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat4.2 5.0 -16.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 96.4
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi00.1 ..
24. Puutavara ja korkki0.9 0.10 -3.1
25. Paperimassa0.9 0.4 108.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.2 3.5 -38.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.2 0.2 56.2
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.1 22.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.1 0.1 95.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.3 1.2 -75.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.3 1.2 -74.2
34. Kaasut0.1 0.1 -91.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.5 0.4 24.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -75.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.5 0.4 43.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet35.9 17.2 108.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.10 1.0 -3.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.2 0.2 53.4
53. Väri- ja parkitusaineet0.9 0.9 -1.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet6.5 1.3 399.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.3 2.9 -23.2
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 16.5
57. Muovit, valmistamattomat4.8 4.5 6.2
58. Muovit, valmistetut0.9 0.6 56.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet19.7 6.1 225.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan15.1 13.2 14.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -69.3
62. Kumituotteet1.7 0.8 125.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.7 -87.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.10 0.3 367.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet1.1 1.4 -22.5
66. Kivennäisainetuotteet4.5 1.2 272.1
67. Rauta ja teräs0.7 0.10 -29.1
68. Muut metallit0.4 1.7 -76.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista5.10 6.4 -7.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet320.4 324.8 -1.4
71. Voimakoneet ja moottorit6.4 3.4 88.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet12.7 20.9 -39.0
73. Metalliteollisuuskoneet2.1 3.2 -34.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet22.0 18.4 19.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet18.9 5.3 256.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet2.6 3.0 -15.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet16.7 16.2 2.9
78. Moottoriajoneuvot39.3 50.5 -22.2
79. Muut kuljetusvälineet200.1 204.3 -2.0
8. Erinäiset valmiit tavarat29.6 43.6 -32.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.0 1.3 62.1
82. Huonekalut1.2 1.5 -23.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.2 36.9
84. Vaatteet1.7 2.0 -18.7
85. Jalkineet0.1 0.5 -88.2
87. Kojeet,mittarit yms.9.2 27.1 -66.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.3 0.5 -46.0
89. Muut valmiit tavarat15.3 10.9 40.4
9. Muut tavarat80.7 65.1 24.0
93. Erittelemätön20.5 9.1 125.9
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND60.2 56.0 7.5
Kaikki ryhmät510.1 495.2 3.0

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Bahrainista (5250) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-huhtikuu

2019 1-4
milj. $
2018 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet0.5 0.6 -26.9
00. Elävät eläimet0.1 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.4 0.4 -1.4
03. Kala- ja kalavalmisteet0.1 0.3 -64.2
04. Vilja ja viljatuotteet0.1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat0.1 0..
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0..
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta40.0 45.8 -12.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet40.0 45.8 -12.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet14.5 9.3 56.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet02.10 ..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.10 1.9 -51.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.1 0.1 -71.7
57. Muovit, valmistamattomat0.2 0..
58. Muovit, valmistetut13.4 4.4 204.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan287.9 268.7 7.1
62. Kumituotteet00.1 ..
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0..
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0..
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet31.9 27.3 16.6
66. Kivennäisainetuotteet1.9 0.8 136.2
67. Rauta ja teräs0.1 10.7 -100.0
68. Muut metallit249.0 229.4 8.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista5.1 0.6 844.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet0.5 1.6 -67.7
71. Voimakoneet ja moottorit0.1 0.3 -65.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet00.10 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.1 0.2 -49.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.2 -97.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0..
77. Muut sähkökoneet ja laitteet00.1 ..
78. Moottoriajoneuvot0.2 0..
79. Muut kuljetusvälineet0.2 0.1 14.8
8. Erinäiset valmiit tavarat2.7 3.2 -15.5
82. Huonekalut0.1 0.1 -21.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.00.1 ..
84. Vaatteet1.1 0.8 32.4
87. Kojeet,mittarit yms.0.3 0.3 -11.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0..
89. Muut valmiit tavarat1.5 2.2 -32.6
9. Muut tavarat12.2 15.4 -21.4
93. Erittelemätön11.9 15.2 -21.9
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY0.3 0.3 14.5
Kaikki ryhmät357.10 344.2 4.0

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu