Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bahrainin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.00.10.10.10.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Bahrainin kanssa, vienti Bahrainiin ja tuonti Bahrainista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Bahrain oli USAn 88. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Kuukauden 96 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 52.3 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Bahrainin kanssa oli 17 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Bahrainista supistui voimakkasti eli 49.4 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 40 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Bahrainista olivat Sitc684 (alumiini), joka edusti 49.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc658 (muut valmiit tekstiilituotteet, pl. vaatteet) 12.8 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 9.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Bahrainiin supistui rajusti (54.1 prosentilla) edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 57 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-42.3 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 1.3 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 590 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 730 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 38.8 % ja viennin arvon osalla 44.8 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc684 (alumiini), arvon ollessa 316 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 103 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Bahrainin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 140 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bahrainiin (BH) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.4 7.9 4.1 4.5 4.2 5.5 8.3 10.1 4.2 7.4
01. Liha ja lihatuotteet 0.6 1.3 0.7 0.7 0.6 0.7 1.1 1.3 1.0 1.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 1.7 0.5 0.5 0.8 1.0 3.5 4.2 0.6 0.9
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 1.5 0.6 0.7 0.7 0.8 0.6 0.7 0.4 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 0.6 1.3 1.2 1.3 0.10 1.3 1.2 1.4 0.9 1.4
08. Rehuaineet 0.2 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 1.2 1.4 0.2 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.6 1.4 0.8 0.8 0.9 1.1 0.7 0.8 0.9 1.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.5 1.1 0.7 0.7 0.7 0.8 0.3 0.3 0.3 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.2 7.5 9.7 10.9 3.4 4.4 4.9 5.8 4.0 7.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 0.5 5.0 5.6 0.8 0.9 1.5 1.7 0.9 1.6
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 1.7 2.3 2.6 0.8 1.0 0.8 1.0 0.5 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.5 3.5 1.6 1.8 0.8 1.0 2.1 2.4 1.5 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.6 5.9 1.0 1.1 1.3 1.7 2.1 2.5 4.2 7.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 1.8 0.2 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2
67. Rauta ja teräs 0.2 0.3 0.1 0.0 0.2 0.2 0.1 0.0 2.4 4.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.7 1.5 0.4 0.4 0.5 0.6 1.4 1.7 1.2 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 20.2 47.1 58.6 66.1 48.3 63.7 44.4 53.8 25.5 45.0
71. Voimakoneet ja moottorit 0.6 1.2 1.5 1.6 9.7 12.7 1.5 1.7 3.0 5.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.6 6.0 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 0.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.3 7.6 10.7 12.1 6.6 8.7 25.3 30.6 5.2 9.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 1.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.7 3.9 1.3 1.4 2.1 2.7 0.7 0.8 1.1 1.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.0 4.6 1.7 1.8 2.5 3.3 6.1 7.4 3.7 6.4
78. Moottoriajoneuvot 2.4 5.4 6.7 7.5 6.1 8.0 7.1 8.6 8.0 14.1
79. Muut kuljetusvälineet 7.2 16.6 35.8 40.3 20.4 26.9 2.2 2.6 4.4 7.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 5.1 11.8 3.8 4.3 3.7 4.8 5.9 7.1 5.8 10.2
82. Huonekalut 0.6 1.2 0.4 0.4 0.4 0.5 0.1 0.1 1.3 2.3
87. Kojeet,mittarit yms. 2.2 5.1 1.0 1.1 1.8 2.3 2.2 2.6 2.3 4.0
89. Muut valmiit tavarat 1.9 4.4 2.0 2.2 1.2 1.5 3.4 4.1 1.9 3.2
9. Muut tavarat 7.7 17.9 10.7 12.0 14.2 18.7 16.7 20.2 12.5 22.0
93. Erittelemätön 0.5 1.1 0.5 0.5 0.4 0.5 1.7 2.1 2.7 4.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 7.2 16.8 10.2 11.5 13.9 18.3 14.10 18.1 9.9 17.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 42.9 100.0 88.6 100.0 75.7 100.0 82.4 100.0 56.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bahrainista (BH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 9.2 20.4 0 0.0 0.3 0.8 0 0.0 0.4 0.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 1.2 0 0.0 0.3 0.8 0 0.0 0.4 0.8
28. Malmit ja metalliromu 8.6 19.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 2.9 9.4 0 0.0 6.8 12.8 3.7 9.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 2.9 9.4 0 0.0 6.8 12.8 3.7 9.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.2 7.0 3.3 10.7 3.1 8.2 3.4 6.5 2.10 7.3
58. Muovit, valmistetut 2.10 6.6 2.10 9.5 2.9 7.6 3.3 6.1 2.7 6.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 30.5 68.0 22.9 74.3 30.5 81.1 38.3 72.7 29.8 74.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.8 12.8 4.9 15.8 3.8 9.9 8.9 16.9 6.2 15.6
66. Kivennäisainetuotteet 0.7 1.4 0.3 0.7 0.3 0.6 0.4 0.7 0.5 1.0
68. Muut metallit 21.1 47.1 17.5 56.7 25.10 69.0 27.5 52.1 22.1 55.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.0 6.7 0.4 1.1 0.7 1.6 1.6 3.0 1.2 2.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.9 1.9 0.8 2.4 2.3 5.9 1.8 3.4 0.5 1.1
89. Muut valmiit tavarat 0.6 1.2 0.5 1.4 1.9 4.8 1.6 2.9 0.1 0.1
9. Muut tavarat 1.0 2.2 0.8 2.4 1.4 3.6 2.2 4.2 2.5 6.2
93. Erittelemätön 0.10 2.1 0.8 2.4 1.3 3.4 2.2 4.1 2.4 6.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 44.7 100.0 30.8 100.0 37.6 100.0 52.7 100.0 39.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu