Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Bahrainin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/2 - 2020/6

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
Viennistä0.10.10.10.10.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Bahrainiin (BH) jaksolla 2020/2 - 2020/6

2020 / 22020 / 32020 / 42020 / 52020 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 7.1 8.7 7.0 8.3 4.4 8.3 5.2 10.4 4.9 11.5
01. Liha ja lihatuotteet 1.6 2.0 1.0 1.1 0.8 1.3 0.2 0.3 0.4 0.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.2 1.4 1.1 1.3 1.2 2.3 1.8 3.5 1.9 4.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.7 0.9 1.0 0.4 0.6 0.8 1.5 0.5 1.1
05. Hedelmät ja kasvikset 2.2 2.7 2.3 2.6 0.9 1.5 1.1 2.1 1.4 3.3
08. Rehuaineet 0.2 0.2 0.4 0.5 0.2 0.3 0.7 1.4 0.2 0.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.2 1.4 1.5 1.7 1.0 1.8 0.7 1.2 0.6 1.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.7 2.1 1.2 1.3 1.0 1.9 0.7 1.3 0.5 1.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.5 1.8 0.8 0.9 0.9 1.6 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.6 5.6 5.2 6.1 5.1 9.5 4.9 9.8 5.3 12.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.1 0.1 0.0 1.1 1.9 1.3 2.6 0.6 1.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 0.3 0.5 0.5 0.4 0.6 0.4 0.8 0.7 1.6
57. Muovit, valmistamattomat 2.5 3.1 1.5 1.7 1.4 2.6 1.2 2.3 1.8 4.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.2 1.4 2.8 3.2 1.4 2.5 1.5 2.9 1.7 4.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.2 5.2 2.3 2.7 2.5 4.6 2.2 4.4 1.8 4.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.5 0.5 0.9 0.9 2.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.3 0.3 0.3 0.8 1.4 0.2 0.4 0.2 0.5
67. Rauta ja teräs 2.2 2.7 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.7 0.8 1.1 1.3 0.8 1.5 0.10 1.9 0.5 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 30.9 38.4 33.8 39.9 26.0 49.3 22.5 44.9 17.4 41.7
71. Voimakoneet ja moottorit 7.9 9.8 1.8 2.0 10.6 20.1 1.1 2.1 2.8 6.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.9 1.1 1.4 1.7 0.7 1.2 0.7 1.3 0.7 1.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.6 5.7 3.5 4.1 3.1 5.9 11.3 22.6 3.9 9.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.2 0.2 7.4 8.7 2.6 4.8 0.3 0.6 1.5 3.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.8 1.0 0.8 0.9 0.5 0.8 0.6 1.2 1.2 2.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.9 2.3 1.7 1.9 2.8 5.2 1.9 3.6 3.3 7.8
78. Moottoriajoneuvot 6.8 8.4 11.1 13.1 3.8 7.1 1.6 3.1 2.7 6.3
79. Muut kuljetusvälineet 8.0 9.9 6.0 7.0 2.1 3.8 5.2 10.4 1.4 3.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.5 8.1 6.3 7.4 2.8 5.2 3.4 6.7 3.3 7.9
82. Huonekalut 1.3 1.6 0.6 0.6 0.6 1.1 0.7 1.3 0.6 1.3
84. Vaatteet 0.4 0.5 0.7 0.8 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 3.1 3.8 2.7 3.2 1.2 2.2 1.5 3.0 1.4 3.2
89. Muut valmiit tavarat 1.6 1.9 2.3 2.6 0.7 1.3 1.2 2.2 0.7 1.5
9. Muut tavarat 25.1 31.2 28.5 33.7 10.4 19.7 10.9 21.8 8.4 20.0
93. Erittelemätön 11.5 14.3 13.1 15.5 0.10 1.8 1.9 3.7 1.0 2.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 13.7 17.0 15.4 18.2 9.5 17.9 9.1 18.1 7.4 17.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 80.2 100.0 84.6 100.0 52.7 100.0 49.10 100.0 41.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Bahrainista (BH) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/2 - 2020/6

2020 / 22020 / 32020 / 42020 / 52020 / 6
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.5 22.2
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 9.5 22.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 17.5 25.9 0 0.0 0.2 0.2 20.7 27.3 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 17.5 25.9 0 0.0 0.2 0.2 20.7 27.3 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.7 2.5 3.1 5.5 23.10 33.9 3.2 4.2 4.4 10.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0.7 1.3 0 0.0 0.7 0.8 0 0.0
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 21.5 30.5 0 0.0 0 0.0
58. Muovit, valmistetut 1.6 2.3 2.1 3.8 2.3 3.2 2.5 3.2 4.1 9.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 40.3 59.8 49.5 90.6 46.0 65.3 49.0 64.8 26.1 61.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 6.3 9.2 6.8 12.4 10.0 14.2 4.3 5.6 7.0 16.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.2 0.2 0.8 1.3 0.5 0.6 0.10 1.2 0.7 1.6
68. Muut metallit 33.5 49.8 41.6 76.1 33.4 47.3 40.4 53.4 16.10 39.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.4 0.5 0.5 0.8 2.3 3.1 3.4 4.5 1.5 3.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.7 2.5 0.3 0.4 0.1 0.0 0.3 0.4 0.1 0.1
89. Muut valmiit tavarat 1.6 2.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
9. Muut tavarat 6.2 9.2 1.7 3.0 0.3 0.4 2.5 3.2 2.7 6.3
93. Erittelemätön 6.2 9.1 1.6 2.9 0.3 0.3 2.4 3.2 2.7 6.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 67.3 100.0 54.6 100.0 70.5 100.0 75.7 100.0 42.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-kesäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu