Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Omanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/1 - 2019/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
Viennistä0.10.10.20.10.1
Tuonnista0.00.00.00.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Omaniin (OM) jaksolla 2019/1 - 2019/5

2019 / 12019 / 22019 / 32019 / 42019 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 17.7 17.6 11.0 7.2 4.10 1.7 5.1 4.7 6.3 5.6
01. Liha ja lihatuotteet 1.3 1.3 1.4 0.9 1.2 0.4 1.2 1.1 1.1 0.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.10 0.9 0.5 0.3 0.7 0.2 0.7 0.6 1.2 1.1
04. Vilja ja viljatuotteet 13.4 13.2 6.3 4.1 0.4 0.1 0.3 0.3 0.6 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0.7 0.7 1.5 1.0 0.9 0.3 0.8 0.7 0.9 0.8
08. Rehuaineet 0.5 0.5 0.6 0.4 0.8 0.3 0.9 0.8 1.8 1.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.10 0.9 0.8 0.5 0.10 0.3 1.1 1.0 0.8 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.6 0.5 0.8 0.5 0.7 0.2 0.5 0.5 1.2 1.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.1 28.2 18.4 3.7 1.3 4.6 4.2 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.1 28.2 18.4 3.7 1.3 4.6 4.2 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.4 2.3 0.1 0.0 1.5 0.5 0.1 0.0 1.1 0.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.4 2.3 0.1 0.0 1.4 0.5 0.1 0.0 1.1 0.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.5 8.4 28.3 18.5 15.0 5.2 11.6 10.8 9.8 8.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 0.5 18.2 11.9 0.6 0.2 0.10 0.9 0.7 0.6
53. Väri- ja parkitusaineet 0.3 0.3 0.4 0.2 0.6 0.2 0.5 0.5 0.4 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.5 0.5 1.0 0.7 0.5 0.2 1.4 1.3 2.3 2.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.5 0.5 0.3 0.2 0.8 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 1.6 1.6 3.4 2.2 4.9 1.7 4.1 3.8 2.7 2.4
58. Muovit, valmistetut 0.4 0.4 0.10 0.6 2.3 0.8 0.3 0.2 0.3 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.5 4.5 3.10 2.6 5.3 1.8 4.2 3.9 3.2 2.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.5 5.4 5.8 3.8 9.9 3.4 5.9 5.5 6.5 5.8
62. Kumituotteet 0.6 0.6 0.8 0.5 0.8 0.3 0.8 0.7 0.9 0.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.2 0.2 0.3 0.2 0.7 0.2 0.5 0.4 0.4 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 0.5 0.4 0.3 0.2 0.6 0.2 0.5 0.5 0.5 0.4
67. Rauta ja teräs 1.10 1.9 0.10 0.6 3.5 1.2 1.3 1.2 1.1 0.9
68. Muut metallit 0.1 0.0 0.6 0.3 0.8 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.2 2.2 2.10 1.9 3.4 1.2 2.3 2.1 3.5 3.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 52.4 52.0 62.1 40.6 231.2 80.2 64.8 60.6 69.0 61.8
71. Voimakoneet ja moottorit 2.9 2.9 4.1 2.7 7.5 2.6 4.10 4.6 2.2 1.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.4 3.3 2.5 1.6 7.7 2.7 3.10 3.7 3.9 3.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0.5 0.5 0.7 0.4 0.7 0.2 0.3 0.2 0.7 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 14.5 14.3 8.5 5.5 9.1 3.1 10.2 9.5 14.6 13.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 0.2 1.9 1.2 0.4 0.1 1.6 1.4 0.9 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.1 1.1 3.0 2.0 3.1 1.1 1.7 1.5 1.5 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.4 4.3 7.5 4.8 4.9 1.7 4.2 3.9 6.4 5.7
78. Moottoriajoneuvot 24.3 24.1 33.5 21.9 51.7 17.9 37.5 35.1 35.1 31.4
79. Muut kuljetusvälineet 1.3 1.2 0.8 0.5 146.5 50.8 0.8 0.7 4.1 3.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.8 4.7 8.5 5.5 12.7 4.4 6.6 6.1 7.10 7.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.1 0.1 2.9 1.9 0.3 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1
82. Huonekalut 0.9 0.8 1.1 0.7 0.2 0.1 0.2 0.2 0.6 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 2.7 2.7 3.4 2.2 3.4 1.2 3.5 3.3 4.1 3.6
89. Muut valmiit tavarat 0.10 0.9 0.10 0.6 8.4 2.9 2.3 2.1 2.9 2.6
9. Muut tavarat 8.9 8.8 8.4 5.5 8.9 3.1 7.10 7.4 9.9 8.8
93. Erittelemätön 1.8 1.7 0.3 0.2 1.5 0.5 0.3 0.3 1.2 1.0
97. Kulta, ei monetaarinen 3.5 3.4 2.5 1.6 2.2 0.8 3.8 3.5 4.7 4.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 3.8 3.7 5.7 3.7 5.3 1.8 3.9 3.6 4.1 3.6
0-9. Kaikki ryhmät 100.7 100.0 153.1 100.0 288.2 100.0 106.8 100.0 111.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Omanista (OM) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/1 - 2019/5

2019 / 12019 / 22019 / 32019 / 42019 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 1.8 1.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.6 0.4 1.7 1.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.9 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 5.3 3.8 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 5.3 3.8 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 28.8 31.2 27.1 31.6 29.5 30.3 32.3 23.1 48.9 38.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 5.5 4.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.2 0.1 0.8 0.9 0.1 0.1 0.8 0.5 0.2 0.1
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0 0.0 12.3 9.7
57. Muovit, valmistamattomat 1.1 1.1 0.6 0.6 1.1 1.1 1.6 1.1 0.2 0.1
58. Muovit, valmistetut 27.6 30.0 25.8 30.1 28.4 29.2 30.0 21.5 30.9 24.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 40.10 44.5 39.10 46.7 38.1 39.3 60.4 43.3 43.1 34.0
67. Rauta ja teräs 4.3 4.6 7.2 8.3 2.1 2.2 11.7 8.4 6.3 5.0
68. Muut metallit 24.5 26.6 23.5 27.4 27.2 27.9 38.8 27.8 27.2 21.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.2 13.2 9.1 10.6 8.9 9.1 9.9 7.1 9.6 7.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.1 1.1 0.9 1.0 1.2 1.2 3.0 2.1 0.7 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.5 0.5 0.8 0.9 0.7 0.7 0.6 0.4 0.2 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.6 0.6 0.1 0.1 0.5 0.4 2.2 1.6 0.3 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 14.2 15.3 12.2 14.2 23.0 23.7 24.8 17.7 26.3 20.7
89. Muut valmiit tavarat 13.8 14.9 11.10 13.9 22.7 23.3 24.5 17.6 26.1 20.6
9. Muut tavarat 6.0 6.5 5.1 5.9 4.8 4.9 13.0 9.3 5.9 4.6
93. Erittelemätön 5.9 6.3 4.9 5.6 4.5 4.6 12.8 9.2 5.7 4.4
0-9. Kaikki ryhmät 92.0 100.0 85.5 100.0 97.0 100.0 139.4 100.0 126.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu