Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Omanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Omanin kanssa, vienti Omaniin ja tuonti Omanista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Oman oli Yhdysvaltain 75. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Kuukauden 163 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 35.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Omanin kanssa oli 16 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Omanista supistui 7.7 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 73 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Omanista olivat Sitc582 (laatat,levyt,kalvot yms. muovia), joka edusti 28.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc684 (alumiini) 16.4 % sekä Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 11.5 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Omaniin oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 90 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 39.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 5.1 % sekä Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 5.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-34.7 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 1.8 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 742 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 1.0 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 32.2 % ja viennin arvon osalla 36.4 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc582 (laatat,levyt,kalvot yms. muovia), arvon ollessa 199 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 329 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Omanin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 288 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Omaniin (OM) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5.2 5.9 5.9 7.4 3.7 4.1 4.2 5.0 5.2 5.7
01. Liha ja lihatuotteet 0.1 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.8 0.9 0.7 0.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.7 0.8 1.0 0.1 0.1 0.4 0.5 0.7 0.7
04. Vilja ja viljatuotteet 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.6 0.6 0.7 0.7
05. Hedelmät ja kasvikset 0.6 0.7 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1.1 1.2
08. Rehuaineet 2.6 3.0 3.2 3.9 1.2 1.3 1.2 1.3 0.10 1.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.9 1.0 0.9 1.0 1.1 1.2 0.8 0.9 1.0 1.1
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.1 0.4 0.4 0.3 0.2 0.7 0.8 0.9 0.9
11. Juomat 0.1 0.1 0.4 0.4 0.3 0.2 0.7 0.8 0.9 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.9 1.0 0.4 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.7 0.8 0.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.7 3.1 0.2 0.2 0.3 0.3 3.2 3.8 2.5 2.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.7 3.1 0.2 0.2 0.3 0.3 3.2 3.8 2.5 2.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.3 9.5 7.4 9.2 4.2 4.7 5.9 7.0 6.9 7.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.7 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 1.3 1.5 1.1 1.3 1.1 1.2 1.1 1.2 1.5 1.6
58. Muovit, valmistetut 1.5 1.6 0.3 0.3 0.2 0.2 1.7 2.0 1.5 1.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.9 4.5 4.3 5.3 1.4 1.5 2.2 2.6 2.3 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.3 4.9 3.9 4.8 3.7 4.2 4.1 4.8 4.2 4.6
62. Kumituotteet 0.7 0.7 0.9 1.1 0.4 0.4 0.8 0.9 0.9 1.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.6 0.3 0.3 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
67. Rauta ja teräs 0.5 0.5 0.5 0.6 0.4 0.4 0.9 1.0 0.7 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.1 2.4 2.0 2.5 2.1 2.4 1.6 1.8 1.4 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 50.5 58.6 49.6 62.3 61.8 70.4 56.1 66.8 58.7 65.4
71. Voimakoneet ja moottorit 1.4 1.6 1.10 2.4 5.2 5.9 2.7 3.2 4.10 5.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.3 6.1 3.1 3.9 2.1 2.4 3.7 4.4 2.2 2.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 9.1 10.5 9.2 11.6 10.0 11.4 4.8 5.7 9.7 10.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 0.5 0.3 0.3 0.5 0.5 0.6 0.7 0.5 0.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.5 1.7 0.8 0.9 1.10 2.2 0.8 0.9 0.9 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4.2 4.8 3.1 3.8 2.7 3.1 2.2 2.6 1.9 2.0
78. Moottoriajoneuvot 27.1 31.5 30.6 38.5 38.7 44.0 38.6 45.9 38.3 42.6
79. Muut kuljetusvälineet 1.5 1.6 0.2 0.2 0.9 0.9 2.7 3.2 0.6 0.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 11.6 13.4 8.0 10.0 10.1 11.5 4.3 5.0 7.8 8.6
87. Kojeet,mittarit yms. 5.1 5.8 6.10 8.7 2.4 2.6 3.1 3.7 2.1 2.3
89. Muut valmiit tavarat 5.10 6.9 0.7 0.8 6.7 7.6 0.7 0.8 5.3 5.8
9. Muut tavarat 3.3 3.8 3.10 5.0 3.8 4.2 4.8 5.7 3.6 4.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0.9 1.0 0.4 0.4 1.3 1.5 0 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 3.2 3.6 3.0 3.8 3.3 3.7 3.1 3.7 3.4 3.7
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 86.1 100.0 79.6 100.0 87.8 100.0 83.10 100.0 89.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Omanista (OM) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.4 0.7 0.4 0.7 0.3 0.5 0.4 0.5 0.8 1.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.7 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.6 4.7 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 5.3 7.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.6 4.7 0 0.0 0 0.0 0.1 0.1 5.3 7.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 17.6 31.5 15.9 34.7 26.4 48.1 26.5 36.4 30.6 41.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.0 1.8 0.1 0.2 0.1 0.2 0.6 0.7 0.1 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.8 1.4 0.9 1.8 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 1.5 2.7 0.3 0.6 2.4 4.3 8.7 11.8 8.3 11.3
58. Muovit, valmistetut 14.3 25.7 14.7 32.1 23.9 43.6 17.3 23.7 22.2 30.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 26.8 48.2 20.10 45.8 22.7 41.4 29.10 41.1 21.9 29.8
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 1.0 0.2 0.4 0.4 0.7 0.3 0.4 0.6 0.8
67. Rauta ja teräs 0.9 1.4 0.6 1.1 1.9 3.4 1.7 2.3 1.8 2.4
68. Muut metallit 16.0 28.8 12.6 27.4 12.5 22.7 19.6 26.9 12.2 16.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 9.5 16.9 7.8 16.9 8.1 14.6 8.5 11.6 7.4 10.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.6 0.9 0.2 0.4 0.4 0.7 0.2 0.1 0.2 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.7 4.8 7.0 15.3 3.8 6.8 12.4 17.0 9.10 13.5
89. Muut valmiit tavarat 2.6 4.6 6.6 14.4 3.5 6.2 12.3 16.8 9.6 13.0
9. Muut tavarat 5.2 9.2 1.5 3.2 1.4 2.4 3.5 4.7 4.8 6.5
93. Erittelemätön 5.1 9.0 1.3 2.8 1.2 2.1 3.2 4.3 4.6 6.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 55.6 100.0 45.8 100.0 54.7 100.0 72.8 100.0 73.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu