Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Omanin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.10.10.20.10.2
Tuonnista0.10.00.10.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Omaniin (OM) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.8 3.6 3.4 2.0 3.9 1.2 3.5 3.1 5.1 1.9
01. Liha ja lihatuotteet 0.9 0.6 0.8 0.4 1.1 0.3 0.8 0.7 0.7 0.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 0.6 0.5 0.3 0.5 0.1 0.3 0.2 0.3 0.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.9 0.6 0.6 0.3 0.8 0.2 0.5 0.4 0.6 0.2
08. Rehuaineet 1.2 0.9 0.6 0.3 0.4 0.1 0.5 0.4 1.4 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.10 0.7 0.9 0.5 0.9 0.3 1.1 0.9 1.8 0.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.6 0.4 0.8 0.4 0.7 0.2 0.6 0.5 0.4 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 4.10 3.7 0.3 0.1 4.10 1.5 4.5 4.1 0.3 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4.10 3.7 0.3 0.1 4.10 1.5 4.5 4.1 0.3 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 1.6 0.9 0 0.0 5.3 4.8 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 1.5 0.9 0 0.0 5.3 4.8 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 17.10 13.3 12.1 7.0 24.7 7.6 11.6 10.5 10.7 4.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 9.7 7.2 0.5 0.3 7.7 2.4 0.8 0.7 0.3 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.4 0.2 0.7 0.4 0.3 0.1 0.3 0.3 0.4 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1.3 1.0 0.5 0.3 0.4 0.1 0.6 0.5 0.4 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 0.2 0.9 0.5 7.5 2.3 0.7 0.6 0.5 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 1.5 1.1 1.3 0.7 3.2 1.0 2.10 2.6 1.8 0.7
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.3 2.9 1.7 2.2 0.6 2.6 2.3 0.6 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.2 3.0 5.1 2.9 3.5 1.1 3.6 3.2 6.9 2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.8 4.2 6.4 3.7 7.6 2.3 7.0 6.3 6.10 2.6
62. Kumituotteet 0.8 0.6 0.7 0.4 0.8 0.2 0.4 0.3 0.6 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.1 0.0 0.4 0.2 0.3 0.1 1.3 1.1 0.3 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.7 0.2 0.4 0.4 0.2 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.4 0.5 0.3 0.9 0.2 0.6 0.5 0.4 0.1
67. Rauta ja teräs 0.6 0.4 1.8 1.0 0.10 0.3 0.9 0.8 2.0 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.3 2.4 3.0 1.7 3.9 1.2 3.3 3.0 3.4 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 83.9 62.2 133.0 77.3 261.3 80.5 61.3 55.6 222.5 83.5
71. Voimakoneet ja moottorit 1.8 1.3 11.1 6.4 11.3 3.5 5.4 4.9 5.7 2.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.6 5.6 16.2 9.4 2.7 0.8 3.3 2.9 3.6 1.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.6 0.4 0.4 0.2 0.6 0.2 0.3 0.2 0.7 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 12.6 9.3 12.1 7.0 10.5 3.2 12.3 11.1 16.1 6.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.8 0.6 0.9 0.5 0.8 0.2 1.5 1.3 0.7 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2.5 1.8 2.6 1.5 3.1 1.0 1.4 1.2 2.3 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.7 4.2 4.2 2.4 4.8 1.5 5.3 4.7 6.3 2.4
78. Moottoriajoneuvot 31.5 23.4 26.2 15.2 25.0 7.7 28.7 26.0 38.9 14.6
79. Muut kuljetusvälineet 21.2 15.7 59.8 34.7 202.8 62.5 3.7 3.3 148.6 55.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 8.8 6.5 6.8 3.9 11.2 3.4 10.6 9.5 11.8 4.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.1 0.1 0.0 1.8 0.5 2.8 2.5 0.3 0.1
82. Huonekalut 0.1 0.1 0.3 0.2 0.3 0.1 1.1 1.0 0.4 0.1
84. Vaatteet 0.4 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.7 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 4.2 3.1 3.1 1.8 7.5 2.3 3.4 3.0 4.9 1.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.1 0.1 0.6 0.3 0.3 0.1 0.3 0.2 0.1 0.0
89. Muut valmiit tavarat 3.9 2.8 2.7 1.6 1.4 0.4 2.4 2.1 6.2 2.3
9. Muut tavarat 7.9 5.8 8.1 4.7 10.6 3.2 6.2 5.6 8.7 3.3
93. Erittelemätön 0.2 0.1 0.3 0.1 1.2 0.4 0.5 0.4 0.1 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 2.8 2.0 3.7 2.1 4.9 1.5 1.8 1.6 4.3 1.6
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 5.0 3.7 4.2 2.4 4.6 1.4 3.10 3.6 4.4 1.6
0-9. Kaikki ryhmät 134.9 100.0 172.2 100.0 324.6 100.0 110.2 100.0 266.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Omanista (OM) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.5 1.3 0.7 0.6 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.2 1.0 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.4 0.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.1 0 0.0 6.2 5.2 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.1 0 0.0 6.2 5.2 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 38.7 33.3 39.3 37.9 32.0 26.8 29.3 29.3 31.1 34.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 4.6 3.9 0 0.0 5.1 4.2 0 0.0 0 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0 0.0 0.7 0.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.1 0.0 0.7 0.7 0.4 0.3 0.5 0.4 0.6 0.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 12.5 12.0 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 14.8 12.7 5.9 5.6 4.6 3.9 4.3 4.3 2.9 3.2
58. Muovit, valmistetut 19.4 16.6 19.7 19.0 22.0 18.5 24.6 24.6 27.7 30.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 40.10 35.2 30.9 29.8 37.9 31.8 43.0 43.1 36.2 39.7
67. Rauta ja teräs 5.2 4.4 3.8 3.6 5.3 4.4 4.2 4.1 3.1 3.4
68. Muut metallit 26.10 23.2 18.9 18.2 23.3 19.5 27.3 27.3 23.9 26.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 8.8 7.6 8.0 7.7 9.3 7.7 11.5 11.5 9.2 10.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.4 2.0 1.3 1.2 1.5 1.2 0.6 0.5 0.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.2 0.2 0.8 0.8 0.3 0.2 0.4 0.3 0.1 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.0 1.7 0.4 0.4 1.1 0.9 0.1 0.0 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 23.1 19.8 29.1 28.0 31.6 26.5 19.1 19.1 14.8 16.2
84. Vaatteet 8.3 7.1 5.9 5.7 7.4 6.2 2.6 2.6 1.2 1.2
89. Muut valmiit tavarat 14.5 12.4 22.7 21.9 23.9 20.0 16.4 16.3 13.5 14.8
9. Muut tavarat 9.6 8.2 2.6 2.4 9.1 7.6 7.1 7.1 8.4 9.2
93. Erittelemätön 9.4 8.1 2.4 2.3 8.9 7.4 6.8 6.8 8.2 9.0
0-9. Kaikki ryhmät 116.3 100.0 103.7 100.0 119.1 100.0 99.8 100.0 91.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu