Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin (5200) 2020 tammi-huhtikuu

2020 1-4
milj. $
2019 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet329.3 423.3 -22.2
00. Elävät eläimet9.4 13.9 -32.9
01. Liha ja lihatuotteet41.6 39.3 5.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat20.5 18.5 10.7
03. Kala- ja kalavalmisteet3.7 4.7 -20.6
04. Vilja ja viljatuotteet21.4 27.6 -22.5
05. Hedelmät ja kasvikset139.6 204.1 -31.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja3.10 2.8 40.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä9.0 11.7 -22.8
08. Rehuaineet29.6 49.6 -40.4
09. Erinäiset elintarvikkeet50.10 51.6 -1.2
1. Juomat ja tupakka13.1 10.4 25.6
11. Juomat8.2 7.9 3.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet4.9 2.5 94.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat64.1 62.6 2.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.6 -81.8
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi1.3 2.3 -42.8
24. Puutavara ja korkki5.1 8.8 -41.9
25. Paperimassa17.1 14.0 21.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet21.3 20.4 4.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat3.6 4.1 -10.8
28. Malmit ja metalliromu14.7 10.7 37.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.1 2.2 -48.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta254.4 403.2 -36.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet254.4 381.1 -33.3
34. Kaasut0.1 22.1 -100.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat6.10 7.2 -2.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.5 0.6 -24.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat6.4 6.4 1.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.3 -64.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet391.7 465.7 -15.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet31.8 54.6 -41.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet19.0 16.10 12.1
53. Väri- ja parkitusaineet15.4 14.5 5.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet71.8 67.2 6.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet96.0 122.7 -21.7
56. Lannoitteet, valmistetut0.5 0.3 44.2
57. Muovit, valmistamattomat54.8 61.9 -11.6
58. Muovit, valmistetut16.4 14.8 11.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet86.3 112.10 -23.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan386.4 527.7 -26.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.6 0.5 32.6
62. Kumituotteet28.6 27.9 2.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.8 3.6 -50.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä11.4 14.6 -22.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet13.1 17.8 -26.8
66. Kivennäisainetuotteet204.10 338.1 -39.4
67. Rauta ja teräs27.2 24.0 13.3
68. Muut metallit17.8 15.10 11.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista81.4 85.5 -4.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet3,116.9 3,595.8 -13.3
71. Voimakoneet ja moottorit140.1 97.1 44.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet94.5 93.6 1.0
73. Metalliteollisuuskoneet22.9 9.5 141.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet345.9 323.2 7.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet247.5 198.9 24.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet577.9 612.8 -5.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet214.1 172.0 24.5
78. Moottoriajoneuvot713.7 956.3 -25.4
79. Muut kuljetusvälineet760.6 1,132.8 -32.9
8. Erinäiset valmiit tavarat713.3 622.2 14.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet6.10 9.1 -23.6
82. Huonekalut21.8 23.3 -6.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.3.7 3.7 1.9
84. Vaatteet16.7 22.6 -26.0
85. Jalkineet4.9 4.9 0.6
87. Kojeet,mittarit yms.227.1 163.4 39.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot22.2 23.4 -5.0
89. Muut valmiit tavarat410.1 372.2 10.2
9. Muut tavarat286.10 319.4 -10.2
93. Erittelemätön117.9 112.7 4.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen64.10 92.7 -29.9
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind103.5 113.5 -8.9
Kaikki ryhmät yhteensä5,562.5 6,437.2 -13.6

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista (5200) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-huhtikuu

2020 1-4
milj. $
2019 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet10.6 11.2 -5.7
00. Elävät eläimet0.1 0.1 -91.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.2 0.1 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet1.10 4.1 -51.7
04. Vilja ja viljatuotteet1.5 1.7 -15.5
05. Hedelmät ja kasvikset3.8 3.2 18.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.2 -22.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3.1 2.1 51.4
09. Erinäiset elintarvikkeet0.2 0.2 -3.5
1. Juomat ja tupakka11.3 10.5 8.0
11. Juomat0.9 1.3 -27.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet10.4 9.2 12.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat3.4 9.6 -64.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 -96.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0..
24. Puutavara ja korkki0.1 0.1 7.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet1.5 1.6 -9.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.3 0.1 ..
28. Malmit ja metalliromu0.7 7.7 -92.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.1 0.2 -85.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta94.1 192.2 -51.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet94.1 192.2 -51.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.4 0.4 -5.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.3 0.4 -5.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -10.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet37.2 40.4 -7.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.3 0.2 44.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 0.3 -78.1
53. Väri- ja parkitusaineet0.2 0.3 -44.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet4.3 0.4 ..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet17.5 18.1 -3.2
56. Lannoitteet, valmistetut014.4 ..
57. Muovit, valmistamattomat6.4 1.2 476.5
58. Muovit, valmistetut8.1 4.9 66.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.6 0.9 -38.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan478.8 621.6 -23.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.2 -80.3
62. Kumituotteet0.7 0.4 97.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.3 0.1 849.9
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä3.1 1.2 166.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet14.10 23.9 -37.5
66. Kivennäisainetuotteet30.4 72.3 -58.0
67. Rauta ja teräs52.3 72.4 -27.7
68. Muut metallit353.7 425.1 -16.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista23.7 26.5 -10.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet125.6 111.3 12.8
71. Voimakoneet ja moottorit5.8 8.5 -31.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet8.7 14.3 -39.2
73. Metalliteollisuuskoneet1.4 0.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet73.6 34.8 111.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet1.0 3.3 -69.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet3.6 3.9 -8.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet23.2 36.6 -36.6
78. Moottoriajoneuvot3.5 4.7 -25.3
79. Muut kuljetusvälineet5.2 5.6 -7.2
8. Erinäiset valmiit tavarat29.2 29.3 -0.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet3.5 4.5 -23.5
82. Huonekalut4.8 1.8 180.0
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.2 -31.2
84. Vaatteet4.3 5.6 -23.1
85. Jalkineet0.4 0.1 286.3
87. Kojeet,mittarit yms.3.2 2.8 15.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.8 1.8 -54.6
89. Muut valmiit tavarat12.3 12.8 -4.2
9. Muut tavarat263.7 272.10 -3.4
93. Erittelemätön259.4 262.7 -1.3
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 5.9 -99.1
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry4.2 4.4 -4.8
Kaikki ryhmät yhteensä1,053.7 1,298.9 -18.9

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu