Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.90.90.91.10.9
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.40.40.50.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa, vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin ja tuonti Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Yhdistyneet Arabiemiirikunnat oli Yhdysvaltain 31. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin. Kuukauden 1.5 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 29.7 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa oli 920 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista supistui 2.7 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 284 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista olivat Sitc684 (alumiini), joka edusti 31.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc931 (erittelemätön) 21.2 % sekä Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 11.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.2 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 19.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 14.1 % sekä Sitc752 (automaattiset tietojenkäsittelykoneet ja niiden yksiköt; magneettimerkkien lukijat ja optiset lukijat, koneet tietojen siirtämistä varten tietovälineelle koodimuodossa ja koneet tällaisten tietojen käsittelemistä varten, muualle kuulumattomat) 6.4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-28.1 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 16.0 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.8 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 13.2 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 30.7 % ja viennin arvon osalla 27.5 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc684 (alumiini), arvon ollessa 722 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 1.6 miljardia dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 10.4 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin (AE) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 49.1 4.8 51.6 5.0 66.4 6.2 112.1 7.7 87.8 7.3
00. Elävät eläimet 0.5 0.0 0.7 0.1 0.8 0.1 3.8 0.3 0.1 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 2.10 0.3 5.2 0.5 4.8 0.4 4.6 0.3 6.8 0.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 3.6 0.3 3.8 0.4 2.8 0.3 4.5 0.3 2.8 0.2
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.7 0.1 0.4 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 4.5 0.4 5.3 0.5 5.3 0.5 6.0 0.4 5.6 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 17.3 1.7 18.7 1.8 32.7 3.1 70.4 4.8 48.10 4.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.2 0.0 0.7 0.1 0.7 0.1 1.1 0.1 0.9 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.7 0.2 1.6 0.1 2.8 0.3 2.8 0.2 2.2 0.2
08. Rehuaineet 9.4 0.9 8.8 0.9 7.2 0.7 5.7 0.4 6.9 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 8.5 0.8 7.0 0.7 9.4 0.9 13.4 0.9 13.4 1.1
1. Juomat ja tupakka 1.4 0.1 1.8 0.2 2.8 0.3 2.5 0.2 3.1 0.2
11. Juomat 1.4 0.1 1.4 0.1 1.8 0.2 2.4 0.2 2.9 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.5 0.0 1.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 11.0 1.1 14.5 1.4 11.3 1.1 18.7 1.3 13.6 1.1
24. Puutavara ja korkki 0.8 0.1 1.3 0.1 1.5 0.1 1.3 0.1 0.10 0.1
25. Paperimassa 2.3 0.2 2.7 0.3 1.4 0.1 8.4 0.6 5.1 0.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.7 0.4 3.4 0.3 3.7 0.3 3.8 0.3 2.9 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.5 0.0 0.7 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0 1.1 0.1
28. Malmit ja metalliromu 2.9 0.3 3.9 0.4 3.2 0.3 3.6 0.2 2.3 0.2
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.1 2.7 0.3 1.3 0.1 1.3 0.1 1.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 54.3 5.3 45.0 4.4 37.4 3.5 37.9 2.6 9.2 0.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 32.3 3.2 45.0 4.4 37.4 3.5 37.9 2.6 9.2 0.8
34. Kaasut 22.0 2.1 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.6 0.1 0.5 0.0 0.10 0.1 0.8 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.10 0.1 0.6 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 74.5 7.3 96.3 9.4 86.0 8.1 94.8 6.5 97.8 8.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 10.5 1.0 5.8 0.6 8.4 0.8 7.9 0.5 7.2 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.0 0.5 5.0 0.5 2.5 0.2 6.5 0.4 6.5 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 2.4 0.2 1.5 0.1 2.1 0.2 2.4 0.2 1.8 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 14.9 1.4 33.5 3.3 17.3 1.6 13.8 0.9 27.9 2.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 18.6 1.8 21.2 2.1 19.5 1.8 28.5 1.9 22.7 1.9
57. Muovit, valmistamattomat 13.3 1.3 11.9 1.2 7.5 0.7 6.9 0.5 7.3 0.6
58. Muovit, valmistetut 2.5 0.2 3.2 0.3 4.3 0.4 3.5 0.2 2.9 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.7 0.7 14.2 1.4 24.7 2.3 25.8 1.8 21.7 1.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 74.1 7.2 55.6 5.4 96.0 9.0 96.5 6.6 57.6 4.8
62. Kumituotteet 4.4 0.4 5.6 0.5 4.2 0.4 4.4 0.3 4.2 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.0 0.6 0.1 1.1 0.1 1.0 0.1 0.3 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.5 0.4 4.2 0.4 1.6 0.1 2.1 0.1 2.5 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.4 0.3 2.1 0.2 3.9 0.4 4.2 0.3 2.1 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 39.4 3.8 21.4 2.1 62.4 5.9 58.8 4.0 28.4 2.4
67. Rauta ja teräs 8.1 0.8 6.6 0.6 5.9 0.5 7.3 0.5 2.9 0.2
68. Muut metallit 1.9 0.2 3.0 0.3 2.1 0.2 4.3 0.3 3.5 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.2 1.2 12.4 1.2 15.1 1.4 14.6 1.0 13.10 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 581.8 56.8 529.8 51.8 615.1 57.8 903.7 61.9 793.3 65.9
71. Voimakoneet ja moottorit 59.5 5.8 49.3 4.8 24.7 2.3 22.5 1.5 24.5 2.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 16.3 1.6 27.5 2.7 20.4 1.9 15.9 1.1 21.5 1.8
73. Metalliteollisuuskoneet 3.5 0.3 1.2 0.1 4.7 0.4 6.4 0.4 7.6 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 81.2 7.9 70.3 6.9 78.9 7.4 73.1 5.0 106.1 8.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 77.3 7.5 70.3 6.9 113.3 10.6 109.9 7.5 82.3 6.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 135.9 13.3 98.8 9.6 116.7 11.0 160.4 11.0 235.8 19.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 42.5 4.1 37.9 3.7 42.2 4.0 38.2 2.6 39.6 3.3
78. Moottoriajoneuvot 104.9 10.2 108.2 10.6 135.9 12.8 187.7 12.8 204.6 17.0
79. Muut kuljetusvälineet 61.1 6.0 66.8 6.5 78.8 7.4 289.10 19.8 71.6 5.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 124.10 12.2 174.4 17.0 103.8 9.7 147.2 10.1 101.2 8.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.6 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 1.3 0.1 1.2 0.1
82. Huonekalut 3.4 0.3 3.1 0.3 3.4 0.3 2.8 0.2 2.6 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.8 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.0 0.9 0.1
84. Vaatteet 2.6 0.3 4.7 0.5 3.7 0.3 3.4 0.2 3.5 0.3
85. Jalkineet 0.2 0.0 0.8 0.1 0.5 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 46.10 4.6 47.3 4.6 45.6 4.3 40.3 2.8 38.2 3.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 6.3 0.6 3.7 0.4 4.5 0.4 9.7 0.7 5.4 0.4
89. Muut valmiit tavarat 64.4 6.3 113.6 11.1 45.0 4.2 88.9 6.1 49.2 4.1
9. Muut tavarat 53.5 5.2 54.1 5.3 45.6 4.3 46.8 3.2 39.5 3.3
93. Erittelemätön 29.0 2.8 30.7 3.0 22.6 2.1 21.6 1.5 16.3 1.4
97. Kulta, ei monetaarinen 4.3 0.4 2.8 0.3 4.1 0.4 1.3 0.1 1.9 0.2
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 20.2 2.0 20.7 2.0 18.10 1.8 24.0 1.6 21.3 1.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,024.4 100.0 1,023.3 100.0 1,064.6 100.0 1,460.8 100.0 1,203.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista (AE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.3 1.5 4.7 2.1 5.1 2.1 8.5 2.8 8.0 2.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.7 0.2 1.3 0.6 0.5 0.2 0.3 0.1 0.7 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 1.4 0.5 1.1 0.5 2.1 0.9 5.6 1.8 5.6 1.9
05. Hedelmät ja kasvikset 0.8 0.3 1.1 0.5 1.3 0.5 1.1 0.4 0.8 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.4 0.5 1.2 0.5 1.2 0.4 1.5 0.5 0.8 0.3
1. Juomat ja tupakka 2.9 1.0 4.1 1.8 4.3 1.7 5.6 1.8 6.1 2.1
11. Juomat 0.7 0.2 0.8 0.3 0.6 0.2 0.5 0.2 0.4 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.2 0.8 3.3 1.5 3.8 1.5 5.1 1.7 5.8 2.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.4 1.9 5.0 2.3 0.5 0.2 1.3 0.4 0.10 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.7 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 1.0 0.3 0.7 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.4 1.5 4.6 2.1 0 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 50.5 17.6 2.9 1.3 27.3 11.1 88.6 29.2 31.3 11.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 46.5 16.2 0.5 0.2 27.3 11.1 88.6 29.2 31.3 11.0
34. Kaasut 4.0 1.4 2.5 1.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.2 2.9 8.7 3.9 11.9 4.8 12.7 4.2 11.7 4.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.0 0.1 0.0 2.10 1.2 0 0.0 0.1 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.2 0.1 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 4.5 1.6 5.8 2.6 5.9 2.4 9.0 3.0 8.1 2.8
58. Muovit, valmistetut 2.4 0.8 1.10 0.9 2.3 0.9 2.5 0.8 2.10 1.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.8 0.3 0.4 0.2 0.1 0.0 0.4 0.1 0.2 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 51.8 18.1 107.10 49.3 108.6 44.1 96.8 31.9 140.2 49.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.1 2.5 1.1 1.6 0.6 1.6 0.5 2.6 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.4 1.2 4.1 1.8 2.8 1.1 3.2 1.0 3.9 1.4
66. Kivennäisainetuotteet 6.9 2.4 22.1 10.1 5.3 2.1 4.9 1.6 6.6 2.3
67. Rauta ja teräs 12.7 4.4 14.6 6.7 13.4 5.4 10.7 3.5 19.3 6.8
68. Muut metallit 24.2 8.4 58.10 26.9 76.8 31.2 63.3 20.9 88.7 31.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.1 1.4 5.7 2.6 8.9 3.6 13.0 4.3 19.1 6.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 23.8 8.3 11.3 5.1 9.8 4.0 16.10 5.6 13.1 4.6
71. Voimakoneet ja moottorit 12.9 4.5 1.2 0.5 0.6 0.2 0.7 0.2 1.1 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.2 0.7 1.4 0.6 0.10 0.4 1.6 0.5 1.8 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.6 1.6 3.6 1.6 4.3 1.7 5.6 1.8 4.3 1.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.7 0.2 0.8 0.3 0.5 0.2 0.7 0.2 0.2 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.4 0.1 0.6 0.2 0.7 0.2 0.5 0.2 1.2 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.10 0.7 1.4 0.6 1.5 0.6 2.1 0.7 2.4 0.8
78. Moottoriajoneuvot 0.6 0.2 0.10 0.4 0.8 0.3 1.6 0.5 1.2 0.4
79. Muut kuljetusvälineet 0.8 0.3 1.6 0.7 0.7 0.3 4.2 1.4 1.3 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 71.3 24.9 12.5 5.7 10.2 4.1 12.4 4.1 11.4 4.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.10 0.3 1.6 0.7 1.1 0.4 1.7 0.5 2.3 0.8
82. Huonekalut 1.4 0.5 1.3 0.6 2.0 0.8 1.1 0.3 2.1 0.7
84. Vaatteet 0.4 0.1 1.3 0.6 0.3 0.1 0.8 0.2 1.2 0.4
85. Jalkineet 0.1 0.0 0.6 0.3 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 0.8 0.3 0.2 0.1 0.2 0.1 1.2 0.4 0.2 0.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.2 0.4 0.1
89. Muut valmiit tavarat 67.8 23.7 7.5 3.4 6.6 2.7 7.3 2.4 5.4 1.9
9. Muut tavarat 68.3 23.9 62.2 28.4 68.8 27.9 60.4 19.9 61.1 21.5
93. Erittelemätön 67.2 23.5 61.3 28.0 67.7 27.5 59.3 19.6 60.1 21.2
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 1.0 0.3 1.0 0.4 1.1 0.4 1.1 0.4 1.1 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 286.0 100.0 219.1 100.0 246.1 100.0 302.10 100.0 283.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu