Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.91.01.00.90.9
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.40.40.40.40.4

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa, vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin ja tuonti Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Yhdistyneet Arabiemiirikunnat oli Yhdysvaltain 35. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin. Kuukauden 1.2 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 30.0 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa oli 804 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista supistui voimakkasti eli 32.4 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 219 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista olivat Sitc931 (erittelemätön), joka edusti 28.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc684 (alumiini) 26.9 % sekä Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut) 8.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin supistui 29.4 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.0 miljardia dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), mikä edusti 9.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 8.0 % sekä Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 6.6 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-27.0 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 11.5 miljardiin dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 9.5 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 32.8 % ja viennin arvon osalla 25.6 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc931 (erittelemätön), arvon ollessa 503 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat), arvon ollessa 1.1 miljardia dollaria. Tammi-elokuun välinen Yhdysvaltain ja Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 7.5 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Yhdistyneisiin Arabiemiirikuntiin (AE) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 61.7 6.8 63.5 7.3 53.5 5.3 49.1 4.8 51.6 5.0
00. Elävät eläimet 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 0.7 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 7.5 0.8 4.5 0.5 2.9 0.3 2.10 0.3 5.2 0.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat 5.10 0.7 3.7 0.4 3.8 0.4 3.6 0.3 3.8 0.4
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.1 0.4 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 5.1 0.6 14.8 1.7 3.6 0.3 4.5 0.4 5.3 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 22.9 2.5 21.6 2.5 20.1 2.0 17.3 1.7 18.7 1.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.1 0.1 0.7 0.1 0.3 0.0 0.2 0.0 0.7 0.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.2 0.1 1.6 0.2 1.2 0.1 1.7 0.2 1.6 0.1
08. Rehuaineet 8.2 0.9 9.10 1.1 10.3 1.0 9.4 0.9 8.8 0.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 9.4 1.0 6.8 0.8 11.5 1.1 8.5 0.8 7.0 0.7
1. Juomat ja tupakka 3.7 0.4 2.10 0.3 3.3 0.3 1.4 0.1 1.8 0.2
11. Juomat 2.2 0.2 2.6 0.3 2.9 0.3 1.4 0.1 1.4 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.5 0.2 0.4 0.0 0.4 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 12.9 1.4 16.3 1.9 13.3 1.3 11.0 1.1 14.5 1.4
24. Puutavara ja korkki 1.7 0.2 1.1 0.1 1.1 0.1 0.8 0.1 1.3 0.1
25. Paperimassa 4.4 0.5 7.4 0.8 5.7 0.6 2.3 0.2 2.7 0.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.6 0.4 2.9 0.3 2.4 0.2 3.7 0.4 3.4 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.1 0.1 0.10 0.1 0.10 0.1 0.5 0.0 0.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 2.0 0.2 3.7 0.4 2.7 0.3 2.9 0.3 3.9 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.0 0.2 0.0 0.5 0.0 0.9 0.1 2.7 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 67.1 7.4 61.9 7.1 8.6 0.8 54.3 5.3 45.0 4.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0.7 0.1 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 67.1 7.4 42.7 4.9 8.6 0.8 32.3 3.2 45.0 4.4
34. Kaasut 0 0.0 18.6 2.1 0.1 0.0 22.0 2.1 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 0.4 0.0 2.3 0.2 0.2 0.0 0.6 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.0 0.2 0.0 2.3 0.2 0.2 0.0 0.5 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 95.9 10.6 79.7 9.1 89.6 8.8 74.5 7.3 96.3 9.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 8.4 0.9 6.5 0.7 6.0 0.6 10.5 1.0 5.8 0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9.2 1.0 4.8 0.5 6.7 0.7 5.0 0.5 5.0 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 4.1 0.5 5.1 0.6 2.5 0.2 2.4 0.2 1.5 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 24.4 2.7 20.10 2.4 20.8 2.0 14.9 1.4 33.5 3.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 13.3 1.5 14.3 1.6 21.3 2.1 18.6 1.8 21.2 2.1
57. Muovit, valmistamattomat 10.8 1.2 11.3 1.3 14.1 1.4 13.3 1.3 11.9 1.2
58. Muovit, valmistetut 3.1 0.3 2.9 0.3 2.2 0.2 2.5 0.2 3.2 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 22.10 2.5 14.1 1.6 16.3 1.6 7.7 0.7 14.2 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 49.7 5.5 46.7 5.4 39.6 3.9 74.1 7.2 55.6 5.4
62. Kumituotteet 7.2 0.8 5.2 0.6 4.9 0.5 4.4 0.4 5.6 0.5
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.4 0.4 3.10 0.4 3.7 0.4 4.5 0.4 4.2 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.1 0.3 2.7 0.3 1.5 0.1 3.4 0.3 2.1 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 6.5 0.7 10.5 1.2 9.1 0.9 39.4 3.8 21.4 2.1
67. Rauta ja teräs 6.5 0.7 5.7 0.7 3.8 0.4 8.1 0.8 6.6 0.6
68. Muut metallit 5.5 0.6 3.1 0.4 2.4 0.2 1.9 0.2 3.0 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 17.2 1.9 15.2 1.7 14.1 1.4 12.2 1.2 12.4 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 469.3 51.8 460.3 52.8 525.5 51.7 581.8 56.8 529.8 51.8
71. Voimakoneet ja moottorit 22.9 2.5 23.5 2.7 22.2 2.2 59.5 5.8 49.3 4.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 16.2 1.8 18.5 2.1 21.4 2.1 16.3 1.6 27.5 2.7
73. Metalliteollisuuskoneet 1.9 0.2 3.2 0.4 1.5 0.1 3.5 0.3 1.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 104.6 11.5 72.3 8.3 62.10 6.2 81.2 7.9 70.3 6.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 37.5 4.1 59.5 6.8 72.6 7.1 77.3 7.5 70.3 6.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 71.4 7.9 111.8 12.8 157.8 15.5 135.9 13.3 98.8 9.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 48.8 5.4 54.4 6.2 36.6 3.6 42.5 4.1 37.9 3.7
78. Moottoriajoneuvot 111.9 12.3 66.7 7.6 84.1 8.3 104.9 10.2 108.2 10.6
79. Muut kuljetusvälineet 54.6 6.0 50.6 5.8 66.7 6.6 61.1 6.0 66.8 6.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 100.9 11.1 92.9 10.7 239.6 23.6 124.10 12.2 174.4 17.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.4 0.1 1.3 0.1 1.3 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1
82. Huonekalut 3.8 0.4 2.10 0.3 5.1 0.5 3.4 0.3 3.1 0.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.6 0.1 0.2 0.0 1.6 0.2 0.8 0.1 0.6 0.1
84. Vaatteet 1.2 0.1 1.1 0.1 2.4 0.2 2.6 0.3 4.7 0.5
85. Jalkineet 0.5 0.1 0.3 0.0 0.5 0.0 0.2 0.0 0.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 56.4 6.2 49.3 5.7 46.8 4.6 46.10 4.6 47.3 4.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 3.10 0.4 5.3 0.6 5.7 0.6 6.3 0.6 3.7 0.4
89. Muut valmiit tavarat 33.4 3.7 32.9 3.8 176.5 17.4 64.4 6.3 113.6 11.1
9. Muut tavarat 44.9 5.0 47.2 5.4 41.0 4.0 53.5 5.2 54.1 5.3
93. Erittelemätön 22.4 2.5 21.2 2.4 19.8 1.9 29.0 2.8 30.7 3.0
97. Kulta, ei monetaarinen 3.2 0.4 8.9 1.0 1.2 0.1 4.3 0.4 2.8 0.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 19.4 2.1 17.2 2.0 20.2 2.0 20.2 2.0 20.7 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 906.1 100.0 871.5 100.0 1,015.9 100.0 1,024.4 100.0 1,023.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Yhdistyneistä Arabiemiirikunnista (AE) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.7 1.2 1.7 1.0 3.2 1.2 4.3 1.5 4.7 2.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.7 0.2 1.3 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 0.4 0.1 0.4 0.2 0.5 0.2 1.4 0.5 1.1 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 1.2 0.5 0.5 0.2 1.6 0.6 0.8 0.3 1.1 0.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.8 0.3 0.7 0.4 0.7 0.3 1.4 0.5 1.2 0.5
1. Juomat ja tupakka 4.4 2.0 2.9 1.7 1.5 0.6 2.9 1.0 4.1 1.8
11. Juomat 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.1 0.7 0.2 0.8 0.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 4.1 1.9 2.4 1.4 1.2 0.4 2.2 0.8 3.3 1.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.2 0.1 2.0 1.2 31.7 12.3 5.4 1.9 5.0 2.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.2 0.0 0.3 0.1 0.3 0.1 0.7 0.2 0.3 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.1 0.0 0.9 0.5 3.4 1.3 4.4 1.5 4.6 2.1
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0.10 0.5 28.0 10.9 0.3 0.1 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 6.9 3.1 16.6 9.6 73.7 28.7 50.5 17.6 2.9 1.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 6.9 3.1 16.6 9.6 73.7 28.7 46.5 16.2 0.5 0.2
34. Kaasut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.0 1.4 2.5 1.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.4 3.8 8.5 4.9 9.6 3.7 8.2 2.9 8.7 3.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.8 0.4 3.0 1.7 3.2 1.2 0.4 0.1 0.1 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.1 2.3 2.7 1.5 3.7 1.4 4.5 1.6 5.8 2.6
58. Muovit, valmistetut 1.8 0.8 2.4 1.4 2.6 1.0 2.4 0.8 1.10 0.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.8 0.3 0.4 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 115.2 52.9 87.10 51.4 37.8 14.7 51.8 18.1 107.10 49.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 1.4 0.6 0.9 0.5 0.5 0.2 0.5 0.1 2.5 1.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.9 1.8 2.5 1.4 4.4 1.7 3.4 1.2 4.1 1.8
66. Kivennäisainetuotteet 3.0 1.4 3.6 2.1 4.3 1.7 6.9 2.4 22.1 10.1
67. Rauta ja teräs 11.2 5.1 19.0 11.1 10.6 4.1 12.7 4.4 14.6 6.7
68. Muut metallit 90.4 41.5 55.1 32.1 12.5 4.8 24.2 8.4 58.10 26.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.1 2.3 7.1 4.1 5.5 2.1 4.1 1.4 5.7 2.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 33.4 15.3 8.1 4.7 11.7 4.5 23.8 8.3 11.3 5.1
71. Voimakoneet ja moottorit 1.0 0.4 0.3 0.2 0.6 0.2 12.9 4.5 1.2 0.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.6 0.7 2.10 1.7 1.7 0.6 2.2 0.7 1.4 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 25.2 11.5 1.5 0.8 3.2 1.2 4.6 1.6 3.6 1.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.2 0.1 0.3 0.2 0.9 0.3 0.7 0.2 0.8 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.0 0.5 0.1 0.0 0.4 0.1 0.4 0.1 0.6 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.5 1.1 2.2 1.3 2.8 1.1 1.10 0.7 1.4 0.6
78. Moottoriajoneuvot 0.8 0.4 0.8 0.4 1.1 0.4 0.6 0.2 0.10 0.4
79. Muut kuljetusvälineet 1.3 0.6 0.3 0.1 1.3 0.5 0.8 0.3 1.6 0.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.7 3.5 5.7 3.3 9.1 3.5 71.3 24.9 12.5 5.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.5 0.7 0.8 0.5 2.7 1.0 0.10 0.3 1.6 0.7
82. Huonekalut 2.4 1.1 1.3 0.7 0.7 0.3 1.4 0.5 1.3 0.6
84. Vaatteet 1.0 0.4 0.6 0.3 0.10 0.4 0.4 0.1 1.3 0.6
85. Jalkineet 0.4 0.2 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 0.1 0.0 0.2 0.1 0.7 0.2 0.8 0.3 0.2 0.1
89. Muut valmiit tavarat 2.1 0.9 2.8 1.6 3.10 1.5 67.8 23.7 7.5 3.4
9. Muut tavarat 39.3 18.0 38.2 22.3 78.7 30.7 68.3 23.9 62.2 28.4
93. Erittelemätön 38.5 17.7 37.4 21.8 77.8 30.3 67.2 23.5 61.3 28.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 0.8 0.3 0.8 0.4 0.9 0.3 1.0 0.3 1.0 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 217.9 100.0 171.3 100.0 256.7 100.0 286.0 100.0 219.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu