Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Qatarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/3 - 2020/7

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
Viennistä0.10.50.20.10.3
Tuonnista0.10.10.10.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.30.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Qatarin kanssa, vienti Qatariin ja tuonti Qatarista vuoden 2020 heinäkuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Heinäkuussa Qatar oli Yhdysvaltain 59. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 6 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Qatariin. Kuukauden 360 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 40.6 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Qatarin kanssa oli 314 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Qatarista supistui voimakkasti eli 79.8 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 23 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Qatarista olivat Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet), joka edusti 46.1 prosentin osuutta tuonnista, Sitc684 (alumiini) 38.3 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 12.2 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Qatariin supistui 31.6 prosentilla edellisen vuoden heinäkuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 337 miljoonaa dollaria heinäkuussa 2020.

Vuoden 2020 tammi-heinäkuun kehitys

Tammi-heinäkuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-31.6 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 2.7 miljardiin dollariin. Tammi-heinäkuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 735 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 2.0 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 39.5 % ja viennin arvon osalla 28.2 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 225 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet), arvon ollessa 368 miljoonaa dollaria. Tammi-heinäkuun välinen Yhdysvaltain ja Qatarin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.3 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Qatariin (QA) jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 10,7 6.2 10,1 2.0 11,4 7.5 10,3 6.6 13,2 3.9
00. Elävät eläimet 0,4 0.2 0 0.0 0 0.0 0,1 0.0 0,6 0.2
01. Liha ja lihatuotteet 2,5 1.4 2,5 0.5 2,6 1.6 1,3 0.8 2,2 0.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1,5 0.8 0,7 0.1 0,8 0.5 0,9 0.5 1,3 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 1,4 0.8 0,9 0.2 0,7 0.5 1,5 0.9 1,6 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 2,1 1.2 2,7 0.5 2,5 1.6 2,4 1.5 1,9 0.5
08. Rehuaineet 1,1 0.6 1,8 0.3 3,9 2.5 2,9 1.8 4,1 1.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1,7 1.0 1,4 0.3 1,1 0.7 1,3 0.8 1,3 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,9 0.5 0,10 0.2 0,4 0.2 0,8 0.5 0,8 0.2
24. Puutavara ja korkki 0,3 0.2 0,8 0.1 0,2 0.1 0,2 0.1 0,1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0 0.0 0,1 0.0 0,2 0.1 0,6 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 6,3 3.6 0,5 0.1 0,3 0.2 0,2 0.1 7,4 2.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 6,2 3.6 0,5 0.1 0,3 0.2 0,2 0.1 7,4 2.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 16,10 9.8 14,2 2.8 20,7 13.6 22,2 14.2 12,5 3.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1,2 0.6 0,9 0.2 0,9 0.6 0,7 0.4 1,2 0.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0,7 0.4 0,3 0.0 0,3 0.2 0,2 0.1 0,3 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 1,2 0.7 0,8 0.2 2,2 1.4 0,3 0.2 0,5 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5,9 3.4 3,0 0.6 4,6 3.0 11,3 7.2 4,5 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1,3 0.7 2,2 0.4 1,4 0.9 0,9 0.6 1,2 0.3
57. Muovit, valmistamattomat 1,7 0.9 1,2 0.2 1,7 1.1 2,1 1.3 0,9 0.2
58. Muovit, valmistetut 1,3 0.7 0,8 0.2 1,1 0.7 0,6 0.3 0,9 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4,2 2.4 5,1 1.0 8,9 5.8 6,4 4.1 3,3 1.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10,5 6.0 10,2 2.0 8,0 5.3 8,9 5.7 9,3 2.7
62. Kumituotteet 1,2 0.7 1,10 0.4 0,10 0.6 1,1 0.6 0,7 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1,1 0.6 0,4 0.1 0,6 0.3 1,3 0.8 0,6 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 0,8 0.4 0,7 0.1 0,3 0.1 0,4 0.2 0,6 0.2
67. Rauta ja teräs 2,5 1.4 0,8 0.2 1,3 0.8 1,0 0.6 1,4 0.4
68. Muut metallit 0,5 0.3 0,10 0.2 0,4 0.2 0,8 0.5 1,9 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4,5 2.5 5,3 1.0 4,5 3.0 4,2 2.7 3,10 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 95,10 55.3 223,1 44.4 87,6 57.7 85,5 54.8 130,2 38.7
71. Voimakoneet ja moottorit 2,10 1.7 1,8 0.3 6,2 4.0 6,7 4.2 2,7 0.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9,8 5.6 4,7 0.9 9,4 6.1 9,1 5.8 6,1 1.8
73. Metalliteollisuuskoneet 0,4 0.2 1,8 0.3 0,2 0.1 0,5 0.3 0,2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 19,4 11.2 12,4 2.5 18,2 12.0 31,2 20.0 11,5 3.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4,5 2.6 2,1 0.4 7,5 4.9 2,7 1.7 5,10 1.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6,2 3.5 103,7 20.6 7,8 5.1 6,1 3.9 6,8 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 16,7 9.6 71,9 14.3 19,3 12.7 14,8 9.4 15,4 4.6
78. Moottoriajoneuvot 22,9 13.1 9,2 1.8 6,4 4.2 8,8 5.6 7,4 2.2
79. Muut kuljetusvälineet 13,5 7.8 15,10 3.2 12,9 8.5 6,1 3.9 74,4 22.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 19,8 11.4 220,5 43.9 13,3 8.7 16,5 10.6 146,4 43.5
82. Huonekalut 2,8 1.6 0,8 0.1 1,10 1.3 1,6 1.0 1,5 0.4
84. Vaatteet 1,6 0.9 0,5 0.1 0,5 0.3 0,4 0.2 0,10 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 9,2 5.3 12,6 2.5 6,6 4.3 8,6 5.5 7,8 2.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0,3 0.2 0,6 0.1 0,3 0.2 0,4 0.2 0,5 0.1
89. Muut valmiit tavarat 5,6 3.2 206,1 41.0 3,8 2.5 5,2 3.3 135,3 40.2
9. Muut tavarat 12,4 7.1 22,7 4.5 10,0 6.6 11,6 7.4 16,8 5.0
93. Erittelemätön 7,7 4.4 8,1 1.6 5,9 3.8 7,4 4.7 6,10 2.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 4,7 2.7 14,7 2.9 4,2 2.7 4,2 2.6 9,8 2.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 173,5 100.0 502,1 100.0 151,9 100.0 155,9 100.0 336,9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Qatarista (QA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/3 - 2020/7

2020 / 32020 / 42020 / 52020 / 62020 / 7
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1,3 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 1,3 0.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 40,6 16.4 59,1 38.7 41,9 40.1 23,5 47.7 0,1 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 40,6 16.4 59,1 38.7 41,9 40.1 23,5 47.7 0,1 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 37,4 15.1 63,0 41.2 38,0 36.3 10,7 21.7 11,2 48.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2,7 1.1 2,7 1.7 1,2 1.1 0,5 0.9 0,1 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 33,7 13.6 60,1 39.3 36,7 35.1 9,5 19.2 10,6 46.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1,0 0.4 0 0.0 0 0.0 0,7 1.4 0,4 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 15,2 6.1 16,5 10.7 21,7 20.7 11,1 22.4 8,9 38.3
68. Muut metallit 15,2 6.1 16,5 10.7 21,7 20.7 11,0 22.3 8,9 38.3
9. Muut tavarat 152,5 61.6 14,1 9.2 2,9 2.7 3,9 7.9 2,9 12.5
93. Erittelemätön 152,4 61.6 14,1 9.2 2,9 2.7 3,9 7.7 2,9 12.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 247,6 100.0 152,7 100.0 104,5 100.0 49,2 100.0 23,0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-heinäkuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu