Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Qatarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.30.60.30.30.2
Tuonnista0.00.10.10.00.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.30.10.20.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Qatariin (QA) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 14.0 3.0 8.3 1.0 12.4 3.1 9.2 2.1 14.1 5.3
00. Elävät eläimet 4.2 0.9 0.2 0.0 4.5 1.1 0.3 0.0 3.7 1.4
01. Liha ja lihatuotteet 2.10 0.6 2.4 0.3 2.4 0.6 2.5 0.5 3.1 1.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.1 0.2 0.8 0.1 0.7 0.2 0.8 0.2 0.6 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 1.0 0.2 0.7 0.1 0.9 0.2 0.7 0.1 0.9 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 2.2 0.5 2.1 0.2 1.10 0.5 2.3 0.5 3.1 1.1
08. Rehuaineet 0.6 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 1.2 0.3 1.1 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.8 0.4 1.4 0.2 1.1 0.3 1.3 0.3 1.6 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2 0.2 1.1 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.8 0.3
24. Puutavara ja korkki 0.9 0.2 0.6 0.1 0.3 0.1 0.4 0.1 0.3 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.4 0.1 10.7 1.3 7.7 1.9 13.1 2.9 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.4 0.1 10.7 1.3 7.7 1.9 13.1 2.9 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.4 3.0 14.5 1.7 19.6 4.9 21.1 4.7 14.4 5.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.3 0.3 0.7 0.1 0.10 0.2 1.2 0.2 0.9 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0.6 0.1 0.10 0.1 3.2 0.8 2.7 0.6 1.0 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.9 0.4 2.6 0.3 2.7 0.7 1.10 0.4 2.3 0.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.1 0.4 1.3 0.1 0.9 0.2 2.6 0.6 1.9 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 2.8 0.6 1.2 0.1 1.1 0.3 2.2 0.5 0.5 0.2
58. Muovit, valmistetut 0.5 0.1 1.0 0.1 1.2 0.3 0.8 0.2 0.10 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.4 1.1 7.0 0.8 9.4 2.3 9.9 2.2 6.8 2.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.9 1.9 10.5 1.3 11.3 2.8 13.0 2.9 10.7 4.0
62. Kumituotteet 1.7 0.3 0.9 0.1 1.6 0.4 1.9 0.4 1.1 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.1 0.2 0.5 0.1 1.2 0.3 1.5 0.3 1.2 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 1.1 0.2 0.8 0.1 2.3 0.6 2.4 0.5 1.9 0.7
67. Rauta ja teräs 1.1 0.2 1.7 0.2 1.5 0.4 1.7 0.4 0.8 0.3
68. Muut metallit 0.6 0.1 0.4 0.0 0.2 0.0 0.4 0.1 0.4 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.2 0.7 6.1 0.7 4.3 1.1 4.9 1.1 5.3 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 364.8 77.5 751.2 90.6 220.0 55.0 197.9 44.1 189.1 71.1
71. Voimakoneet ja moottorit 8.6 1.8 4.2 0.5 6.7 1.7 13.5 3.0 5.1 1.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.7 0.8 3.9 0.5 3.6 0.9 4.1 0.9 3.10 1.5
73. Metalliteollisuuskoneet 1.8 0.4 0.2 0.0 0.5 0.1 0.4 0.1 0.9 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 18.10 4.0 17.9 2.2 10.8 2.7 18.2 4.0 17.5 6.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.2 0.5 1.5 0.2 1.6 0.4 3.8 0.8 4.1 1.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 79.4 16.9 7.6 0.9 77.5 19.3 4.6 1.0 6.7 2.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 62.9 13.4 57.3 6.9 83.4 20.8 99.5 22.2 17.0 6.4
78. Moottoriajoneuvot 28.6 6.1 28.3 3.4 17.6 4.4 27.4 6.1 26.6 10.0
79. Muut kuljetusvälineet 158.9 33.7 630.5 76.1 18.8 4.7 26.8 6.0 107.7 40.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 48.10 10.4 20.7 2.5 110.3 27.5 172.1 38.3 22.2 8.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.4 0.3 0.7 0.1 1.4 0.3 0.6 0.1 1.0 0.4
82. Huonekalut 2.7 0.6 2.7 0.3 1.6 0.4 2.4 0.5 2.7 1.0
84. Vaatteet 2.8 0.6 1.2 0.1 1.6 0.4 0.10 0.2 3.1 1.1
87. Kojeet,mittarit yms. 8.2 1.7 9.8 1.2 69.3 17.3 9.4 2.1 10.2 3.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.2 0.0 0.5 0.1 0.2 0.0 0.8 0.2 0.3 0.1
89. Muut valmiit tavarat 33.6 7.1 5.8 0.7 36.1 9.0 157.8 35.2 4.9 1.8
9. Muut tavarat 18.1 3.8 12.1 1.4 18.5 4.6 21.6 4.8 14.6 5.5
93. Erittelemätön 8.6 1.8 6.0 0.7 6.9 1.7 8.8 2.0 9.7 3.6
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 9.6 2.0 6.1 0.7 11.7 2.9 12.8 2.8 4.9 1.8
0-9. Kaikki ryhmät 470.8 100.0 828.9 100.0 400.3 100.0 448.7 100.0 265.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Qatarista (QA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.0 3.5
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.0 3.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 42.2 38.1 46.0 32.6 64.1 48.5 31.9 35.8 36.9 32.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 42.2 38.1 46.0 32.6 64.1 48.5 31.9 35.8 36.9 32.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 28.5 25.7 43.1 30.5 42.6 32.2 33.3 37.4 46.6 40.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 1.6 1.1 8.3 6.2 0 0.0 0.1 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.1 4.5 3.10 2.8 4.1 3.1 2.3 2.6 5.7 5.0
56. Lannoitteet, valmistetut 23.4 21.1 37.2 26.3 29.9 22.6 30.9 34.7 40.4 35.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 32.8 29.6 42.8 30.3 13.8 10.4 19.5 21.9 22.5 19.7
68. Muut metallit 32.8 29.6 42.7 30.3 13.5 10.2 19.2 21.5 21.4 18.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.2 0.4 0.3 1.2 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.3 0.5 0.5 0.6 0.5
89. Muut valmiit tavarat 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.3 0.4 0.4 0.6 0.5
9. Muut tavarat 7.0 6.3 9.2 6.4 10.9 8.2 3.6 4.0 3.5 3.0
93. Erittelemätön 6.9 6.2 9.1 6.4 10.8 8.1 3.5 3.9 3.4 3.0
0-9. Kaikki ryhmät 110.7 100.0 141.2 100.0 132.1 100.0 88.9 100.0 114.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu