Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Qatarin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/12 - 2019/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 12
%
2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
Viennistä0.20.10.30.40.2
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.20.20.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Qatariin (QA) jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 14.2 5.3 7.5 5.1 11.4 2.8 11.1 1.7 10.6 4.9
00. Elävät eläimet 3.7 1.4 0 0.0 1.1 0.3 0 0.0 0 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 3.3 1.2 1.9 1.3 2.7 0.7 2.7 0.4 3.5 1.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.2 0.6 0.4 1.2 0.3 0.9 0.1 1.1 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.9 0.3 0.8 0.5 0.9 0.2 1.5 0.2 1.3 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 3.1 1.1 2.1 1.4 2.2 0.5 3.7 0.6 1.8 0.8
08. Rehuaineet 1.1 0.4 0.6 0.4 1.5 0.4 0.7 0.1 1.2 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.6 0.6 1.2 0.8 1.6 0.4 1.5 0.2 1.4 0.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.8 0.3 0.8 0.5 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.1 0.0 0.2 0.1 4.3 1.1 0.4 0.0 0.3 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.1 0.0 0.2 0.1 4.3 1.1 0.4 0.0 0.3 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 14.4 5.4 12.10 8.9 13.9 3.5 16.6 2.5 17.4 8.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.9 0.3 0.9 0.6 0.5 0.1 0.8 0.1 1.6 0.7
53. Väri- ja parkitusaineet 1.0 0.4 0.7 0.4 0.6 0.1 0.7 0.1 0.7 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.3 0.8 1.5 1.0 2.4 0.6 3.6 0.5 1.2 0.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.9 0.7 0.6 0.4 2.2 0.5 1.8 0.3 1.3 0.6
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.2 1.10 1.3 2.8 0.7 3.6 0.5 3.9 1.8
58. Muovit, valmistetut 0.10 0.4 1.2 0.8 0.10 0.2 1.3 0.2 1.6 0.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.8 2.5 6.1 4.1 4.4 1.1 5.1 0.8 6.10 3.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 10.7 4.0 10.4 7.1 10.6 2.6 15.8 2.4 7.3 3.4
62. Kumituotteet 1.1 0.4 0.5 0.3 2.0 0.5 1.5 0.2 1.2 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.2 0.4 1.10 1.3 1.2 0.3 0.8 0.1 0.8 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 1.9 0.7 1.7 1.1 1.3 0.3 2.3 0.3 1.0 0.5
67. Rauta ja teräs 0.8 0.3 1.7 1.1 0.7 0.2 2.1 0.3 0.9 0.4
68. Muut metallit 0.4 0.1 0.7 0.4 0.8 0.2 0.4 0.1 0.5 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 5.3 2.0 3.9 2.6 4.5 1.1 8.4 1.3 2.9 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 188.9 70.7 84.9 58.1 242.4 60.6 532.3 81.8 149.7 69.8
71. Voimakoneet ja moottorit 5.0 1.9 13.9 9.5 3.4 0.8 5.5 0.8 11.4 5.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.9 1.5 3.5 2.4 3.8 0.9 8.6 1.3 7.8 3.6
73. Metalliteollisuuskoneet 0.9 0.3 0.6 0.4 0.3 0.1 0.10 0.1 0.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 17.3 6.5 14.0 9.6 14.5 3.6 14.9 2.3 15.5 7.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.1 1.5 4.5 3.0 2.6 0.6 4.3 0.6 1.8 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.7 2.5 4.4 3.0 77.1 19.3 79.8 12.3 3.5 1.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 17.1 6.4 18.9 12.9 46.3 11.6 136.2 20.9 11.8 5.5
78. Moottoriajoneuvot 26.6 9.9 8.4 5.7 17.1 4.3 25.2 3.9 15.8 7.3
79. Muut kuljetusvälineet 107.5 40.2 17.1 11.6 77.7 19.4 257.3 39.6 82.4 38.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 23.6 8.8 15.2 10.4 99.7 24.9 51.1 7.8 18.6 8.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.0 0.4 0.3 0.2 0.3 0.1 0.6 0.1 0.5 0.2
82. Huonekalut 2.7 1.0 2.1 1.4 1.7 0.4 2.1 0.3 2.5 1.1
84. Vaatteet 3.1 1.1 1.1 0.7 1.1 0.3 1.8 0.3 2.1 1.0
87. Kojeet,mittarit yms. 11.7 4.4 8.2 5.6 10.5 2.6 10.8 1.6 9.6 4.5
89. Muut valmiit tavarat 4.9 1.8 3.4 2.3 86.1 21.5 35.5 5.5 3.4 1.5
9. Muut tavarat 14.6 5.4 14.3 9.7 16.8 4.2 22.5 3.5 9.9 4.6
93. Erittelemätön 9.7 3.6 10.3 7.0 6.6 1.6 10.4 1.6 5.9 2.7
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 4.9 1.8 3.10 2.7 10.2 2.5 12.2 1.9 4.1 1.9
0-9. Kaikki ryhmät 267.1 100.0 146.2 100.0 399.8 100.0 650.4 100.0 214.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Qatarista (QA) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/12 - 2019/4

2018 / 122019 / 12019 / 22019 / 32019 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.0 3.5 3.8 1.3 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 4.0 3.5 3.8 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 36.9 32.3 157.4 54.4 133.5 56.3 61.10 34.1 37.8 22.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 36.9 32.3 157.4 54.4 133.5 56.3 61.10 34.1 37.8 22.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 46.6 40.8 66.3 22.9 57.2 24.1 46.7 25.7 88.8 52.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.0 3.3 1.1 0.1 0.0 3.3 1.8 0 0.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.7 5.0 2.5 0.8 3.9 1.6 3.8 2.1 2.10 1.7
56. Lannoitteet, valmistetut 40.4 35.4 60.3 20.8 52.9 22.3 39.8 21.9 84.9 50.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.4 0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.0 0.9 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 22.5 19.7 52.8 18.2 30.1 12.7 41.9 23.0 34.2 20.2
68. Muut metallit 21.4 18.8 52.3 18.0 30.0 12.6 41.1 22.6 33.3 19.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.2 1.0 0.6 0.2 0.2 0.0 0.9 0.4 0.9 0.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.6 0.5 0.5 0.1 0.5 0.2 0.6 0.3 0.3 0.2
89. Muut valmiit tavarat 0.6 0.5 0.5 0.1 0.3 0.1 0.5 0.3 0.3 0.1
9. Muut tavarat 3.5 3.0 8.7 3.0 15.9 6.7 30.5 16.8 7.3 4.3
93. Erittelemätön 3.4 3.0 8.7 3.0 15.8 6.6 30.5 16.7 7.3 4.3
0-9. Kaikki ryhmät 114.0 100.0 289.3 100.0 237.1 100.0 181.9 100.0 168.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-huhtikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu