Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Saudi-Arabian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-toukokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdsysvaltojen vienti Saudi-Arabiaan (5170) 2019 tammi-toukokuu

2019 1-5
milj. $
2018 1-5
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet452.6 484.7 -6.6
00. Elävät eläimet0.6 0.1 ..
01. Liha ja lihatuotteet8.1 10.3 -21.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat36.0 34.9 3.2
03. Kala- ja kalavalmisteet1.3 0.5 165.5
04. Vilja ja viljatuotteet113.2 186.8 -39.4
05. Hedelmät ja kasvikset142.0 107.5 32.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja4.5 4.10 -9.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä23.7 16.9 40.3
08. Rehuaineet73.0 81.6 -10.6
09. Erinäiset elintarvikkeet50.5 41.5 21.8
1. Juomat ja tupakka1.8 1.2 49.6
11. Juomat1.8 1.2 50.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 -25.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat100.7 99.1 1.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet18.9 17.9 5.3
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi5.3 7.10 -33.6
24. Puutavara ja korkki5.2 2.7 90.9
25. Paperimassa25.6 25.3 1.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.5 0.6 -13.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat4.4 16.0 -72.8
28. Malmit ja metalliromu25.8 15.5 67.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet15.4 13.5 14.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta26.3 57.1 -53.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.2 0.3 -42.8
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet25.9 56.7 -54.4
34. Kaasut0.3 0.2 146.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat36.6 38.4 -4.8
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.3 0.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat36.1 37.9 -4.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.5 -62.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet607.9 512.9 18.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet72.3 74.9 -3.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet35.4 12.10 173.3
53. Väri- ja parkitusaineet7.3 6.9 4.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet135.7 121.0 12.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet42.2 50.4 -16.3
56. Lannoitteet, valmistetut0.4 0.2 214.7
57. Muovit, valmistamattomat59.5 54.6 8.9
58. Muovit, valmistetut44.5 58.5 -23.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet211.0 133.7 57.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan268.10 290.7 -7.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.6 2.5 -76.5
62. Kumituotteet26.4 33.5 -21.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.3 2.10 -21.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä32.2 33.3 -3.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet26.7 19.0 40.3
66. Kivennäisainetuotteet12.3 13.9 -11.6
67. Rauta ja teräs46.3 45.5 1.9
68. Muut metallit25.9 44.9 -42.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista96.6 95.5 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet3,118.7 3,176.5 -1.8
71. Voimakoneet ja moottorit317.4 212.3 49.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet161.10 127.9 26.6
73. Metalliteollisuuskoneet13.7 17.0 -19.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet470.2 445.3 5.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet37.1 42.5 -12.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet117.9 151.1 -22.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet236.0 253.6 -6.9
78. Moottoriajoneuvot796.2 888.4 -10.4
79. Muut kuljetusvälineet968.6 1,038.7 -6.8
8. Erinäiset valmiit tavarat954.6 1,202.0 -20.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet9.6 11.5 -16.9
82. Huonekalut27.10 32.1 -12.7
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.10 2.2 -57.4
84. Vaatteet12.5 11.4 9.8
85. Jalkineet1.9 2.0 -6.5
87. Kojeet,mittarit yms.280.1 226.6 23.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot7.2 3.7 94.3
89. Muut valmiit tavarat614.7 912.9 -32.7
9. Muut tavarat324.4 156.7 107.1
93. Erittelemätön275.9 102.9 168.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.3 -72.8
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND48.4 53.5 -9.5
Kaikki ryhmät5,892.0 6,018.9 -2.1

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Saudi-Arabiasta (5170) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-toukokuu

2019 1-5
milj. $
2018 1-5
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet3.3 4.8 -31.4
03. Kala- ja kalavalmisteet0.6 1.3 -57.7
04. Vilja ja viljatuotteet0.5 0.5 -8.9
05. Hedelmät ja kasvikset2.1 2.9 -27.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.1 0.1 48.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.2 0.2 10.8
09. Erinäiset elintarvikkeet00.1 ..
1. Juomat ja tupakka0.8 1.3 -36.6
11. Juomat0.8 1.3 -36.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat11.3 29.7 -62.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi2.4 0.4 661.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet5.7 3.4 68.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.7 7.3 -90.4
28. Malmit ja metalliromu2.6 18.7 -86.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet00.1 ..
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta5,938.2 7,470.8 -20.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet5,938.2 7,470.8 -20.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.1 0..
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet263.6 279.3 -5.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet69.0 135.3 -49.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.2 0.1 509.4
53. Väri- ja parkitusaineet8.2 1.3 544.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet0.1 0.1 -36.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.4 0.9 -57.1
56. Lannoitteet, valmistetut140.4 109.3 28.4
57. Muovit, valmistamattomat31.1 18.7 66.2
58. Muovit, valmistetut11.2 7.3 54.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet3.4 6.7 -49.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan197.4 176.6 11.8
62. Kumituotteet0.1 0.1 -94.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0..
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.5 0.2 228.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet22.2 18.1 22.7
66. Kivennäisainetuotteet3.7 3.7 -0.2
67. Rauta ja teräs63.7 43.2 47.5
68. Muut metallit102.1 107.2 -4.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista5.4 4.4 24.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet13.3 82.0 -83.8
71. Voimakoneet ja moottorit0.5 0.5 2.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.4 0.1 594.7
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet9.4 5.5 70.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.2 0.3 -59.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.5 2.2 -80.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet1.8 6.2 -71.5
78. Moottoriajoneuvot0.2 0.1 ..
79. Muut kuljetusvälineet0.7 67.4 -99.1
8. Erinäiset valmiit tavarat2.7 4.1 -34.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.3 -99.7
82. Huonekalut0.3 0.2 30.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.00.1 ..
84. Vaatteet0.2 0.3 -59.5
85. Jalkineet0.1 0.1 -31.4
87. Kojeet,mittarit yms.0.5 0.4 24.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot00.1 ..
89. Muut valmiit tavarat1.10 2.10 -35.3
9. Muut tavarat96.7 131.4 -26.5
93. Erittelemätön95.8 130.5 -26.5
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY0.9 1.0 -14.6
Kaikki ryhmät6,526.9 8,179.7 -20.2

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu