Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kuwaitin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-lokakuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Kuwaitiin (5130) 2019 tammi-lokakuu

2019 1-10
milj. $
2018 1-10
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet163.0 154.8 5.3
00. Elävät eläimet1.8 1.3 40.1
01. Liha ja lihatuotteet27.9 31.4 -10.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat14.0 12.7 10.2
03. Kala- ja kalavalmisteet0.6 0.5 37.0
04. Vilja ja viljatuotteet17.6 14.1 24.8
05. Hedelmät ja kasvikset55.1 50.4 9.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja4.0 4.3 -6.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä5.9 6.2 -5.6
08. Rehuaineet8.9 6.1 47.1
09. Erinäiset elintarvikkeet27.5 28.2 -2.4
1. Juomat ja tupakka1.6 0.9 86.1
11. Juomat1.4 0.9 69.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.2 0.1 601.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat110.4 137.9 -19.9
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.1 0.1 -34.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.3 -72.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.2 0.2 -17.1
24. Puutavara ja korkki2.4 0.7 264.9
25. Paperimassa1.1 1.9 -41.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.1 0.3 -64.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat3.3 1.9 79.7
28. Malmit ja metalliromu93.10 129.3 -27.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet9.5 3.7 158.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta44.4 49.6 -10.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet2.5 4.1 -38.2
34. Kaasut41.9 45.5 -8.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat23.1 26.9 -14.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.2 -18.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat22.9 26.6 -14.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.2 -6.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet262.3 196.0 33.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet10.8 9.4 14.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet4.6 5.1 -9.3
53. Väri- ja parkitusaineet7.2 2.4 206.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet45.4 41.5 9.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet21.3 23.7 -10.0
56. Lannoitteet, valmistetut0.1 0.1 -21.2
57. Muovit, valmistamattomat14.7 16.8 -12.4
58. Muovit, valmistetut4.8 7.3 -33.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet153.8 90.2 70.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan96.1 90.9 5.7
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.5 -69.6
62. Kumituotteet14.4 17.10 -20.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut1.7 0.4 434.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä4.5 5.9 -23.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet7.6 4.9 55.0
66. Kivennäisainetuotteet7.6 7.6 -0.5
67. Rauta ja teräs7.2 5.5 30.7
68. Muut metallit2.4 4.1 -41.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista50.9 44.4 14.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,504.5 1,328.2 13.3
71. Voimakoneet ja moottorit38.8 40.7 -4.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet59.3 61.5 -3.5
73. Metalliteollisuuskoneet4.7 4.1 14.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet155.5 193.1 -19.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet17.3 19.5 -11.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet48.8 86.7 -43.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet168.3 139.7 20.4
78. Moottoriajoneuvot756.3 685.3 10.4
79. Muut kuljetusvälineet255.10 97.10 161.4
8. Erinäiset valmiit tavarat359.3 331.6 8.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet4.2 3.7 13.9
82. Huonekalut30.5 26.4 15.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.2 1.5 -23.3
84. Vaatteet14.9 21.9 -32.1
85. Jalkineet1.0 1.4 -27.1
87. Kojeet,mittarit yms.171.9 151.2 13.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot2.8 4.7 -41.4
89. Muut valmiit tavarat133.3 121.3 10.0
9. Muut tavarat84.5 94.7 -10.8
93. Erittelemätön31.9 46.10 -32.1
97. Kulta, ei monetaarinen1.3 1.1 22.8
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND51.4 46.8 9.8
Kaikki ryhmät yhteensä2,648.9 2,411.0 9.9

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Kuwaitista (5130) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-lokakuu

2019 1-10
milj. $
2018 1-10
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet0.2 0.2 -14.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.1 0..
04. Vilja ja viljatuotteet00.1 ..
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.2 0.1 52.5
09. Erinäiset elintarvikkeet0.1 0.1 -94.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat22.8 0.5 ..
28. Malmit ja metalliromu22.8 0.5 ..
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta1,034.10 1,672.8 -38.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet1,034.10 1,672.8 -38.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet2.1 51.5 -96.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.1 0..
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.1 0.1 -57.1
56. Lannoitteet, valmistetut034.2 ..
57. Muovit, valmistamattomat00.3 ..
58. Muovit, valmistetut0.1 0..
59. Erinäiset kemialliset tuotteet1.10 17.1 -88.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan0.10 0.1 ..
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.1 195.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet00.1 ..
66. Kivennäisainetuotteet0.1 0.1 11.9
67. Rauta ja teräs0.9 0..
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.1 0..
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1.6 0.8 89.0
71. Voimakoneet ja moottorit0.6 0.1 ..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.1 0.1 174.1
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.2 0.3 -46.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.1 44.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.1 0.2 -66.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet0.1 0.1 11.8
78. Moottoriajoneuvot0.1 0.2 -42.4
79. Muut kuljetusvälineet0.5 0..
8. Erinäiset valmiit tavarat1.4 0.8 69.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet00.2 ..
82. Huonekalut0.1 0.1 85.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 66.4
84. Vaatteet0.1 0.1 43.7
85. Jalkineet0.1 0.1 10.5
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0.5 -82.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.1 0.1 ..
89. Muut valmiit tavarat0.1 0.1 -33.9
9. Muut tavarat124.2 118.4 4.9
93. Erittelemätön122.7 117.8 4.2
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY1.5 0.7 122.1
Kaikki ryhmät yhteensä1,187.8 1,844.8 -35.6

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu