Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kuwaitin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.10.20.20.10.2
Tuonnista0.10.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Kuwaitin kanssa, vienti Kuwaitiin ja tuonti Kuwaitista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Kuwait oli Yhdysvaltain 61. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 14 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Kuwaitiin. Kuukauden 285 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 12.1 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Kuwaitin kanssa oli 153 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Kuwaitista supistui 25.2 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 66 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 65.0 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), 20.1 prosenttia tuonnista ja Sitc931 (erittelemätön) 12.3 %.

Viennin arvo Kuwaitiin supistui 7.2 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 219 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 22.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 15.2 % sekä Sitc782 (kuorma-,paketti- ja erikoisautot) 6.4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-35.6 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 2.7 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 643 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 2.0 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 49.6 % ja viennin arvon osalla 29.4 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 375 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 309 miljoonaa dollaria. Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Kuwaitin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 1.4 miljardia dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kuwaitiin (KW) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 12.4 9.8 11.6 4.9 13.7 6.8 15.7 9.3 20.3 9.3
01. Liha ja lihatuotteet 0.7 0.5 0.3 0.1 0.5 0.2 2.9 1.7 5.7 2.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.3 1.0 1.1 0.4 1.3 0.6 2.0 1.2 2.2 1.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.6 1.3 0.5 2.4 1.2 1.8 1.0 1.4 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 3.7 3.0 4.5 1.9 4.1 2.0 4.1 2.4 5.7 2.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.6 0.5 0.2 0.1 0.7 0.3 0.6 0.3 0.7 0.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.8 0.6 0.2 0.1 0.5 0.2 0.6 0.3 0.5 0.2
08. Rehuaineet 1.5 1.1 1.7 0.7 1.4 0.7 1.2 0.7 1.4 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.4 2.6 2.5 1.0 2.10 1.5 2.9 1.7 2.9 1.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2 0.9 1.4 0.6 1.4 0.7 1.4 0.8 1.6 0.7
28. Malmit ja metalliromu 0.9 0.7 0.8 0.3 1.0 0.5 0.7 0.4 0.9 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.1 0.6 0.3 0.5 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.1 56.10 24.2 20.4 10.2 19.1 11.4 0.3 0.1
34. Kaasut 0 0.0 56.10 24.2 20.0 10.0 18.6 11.1 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 9.6 4.1 0.2 0.1 0.1 0.0 10.7 4.9
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 9.6 4.1 0.1 0.0 0.1 0.0 10.7 4.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 12.2 9.7 11.3 4.8 28.0 14.0 13.9 8.3 18.9 8.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.6 0.5 0.4 0.1 0.2 0.1 0.9 0.5 0.7 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.5 1.2 1.9 0.8 9.5 4.7 4.5 2.7 5.9 2.7
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.3 1.8 1.5 0.6 0.10 0.5 1.3 0.8 1.6 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.3 1.1 0.4 1.0 0.5 0.4 0.2 0.8 0.4
58. Muovit, valmistetut 0.8 0.6 0.8 0.3 0.3 0.1 0.8 0.4 0.8 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.7 5.3 5.4 2.3 15.9 8.0 5.10 3.5 8.10 4.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.3 4.2 5.6 2.3 5.2 2.6 7.5 4.5 4.6 2.1
62. Kumituotteet 0.3 0.2 0.7 0.3 0.7 0.3 1.2 0.7 0.9 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.6 0.3 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2 1.0 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 0.2 0.3 0.1 0.5 0.2 0.5 0.3 0.6 0.2
67. Rauta ja teräs 0.6 0.5 0.6 0.2 0.2 0.1 1.5 0.9 0.2 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 3.1 2.4 3.6 1.5 3.6 1.8 3.3 1.9 1.9 0.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 56.4 45.0 86.2 36.6 86.5 43.3 84.1 50.1 93.1 42.5
71. Voimakoneet ja moottorit 4.4 3.5 1.5 0.6 1.10 1.0 2.0 1.2 1.9 0.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 3.6 2.9 5.7 2.4 5.3 2.6 7.6 4.5 3.7 1.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.3 5.0 11.6 4.9 7.7 3.9 6.8 4.0 6.2 2.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.1 4.1 1.9 0.8 2.4 1.2 2.6 1.5 2.1 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.4 1.0 3.6 1.5 4.7 2.3 1.10 1.2 1.7 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.1 7.3 11.5 4.9 8.5 4.3 8.5 5.1 10.5 4.8
78. Moottoriajoneuvot 26.1 20.8 49.4 21.0 53.1 26.6 52.5 31.3 66.4 30.3
79. Muut kuljetusvälineet 0.6 0.4 1.3 0.5 2.10 1.5 2.4 1.4 0.9 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 34.8 27.8 47.6 20.2 39.10 20.0 22.2 13.2 63.4 28.9
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.3 0.2 0.1 0.0 2.8 1.4 0.3 0.1 0.3 0.1
82. Huonekalut 1.2 0.9 1.2 0.5 3.5 1.7 3.5 2.1 6.10 3.2
84. Vaatteet 0.7 0.5 1.3 0.5 1.2 0.6 1.4 0.8 1.10 0.9
87. Kojeet,mittarit yms. 29.9 23.9 23.10 10.2 29.1 14.6 11.2 6.7 18.2 8.3
89. Muut valmiit tavarat 2.6 2.0 20.8 8.8 2.10 1.5 5.3 3.2 35.7 16.3
9. Muut tavarat 2.7 2.2 5.4 2.3 4.5 2.2 3.10 2.3 6.2 2.8
93. Erittelemätön 0.4 0.3 0.6 0.3 0.6 0.3 0.5 0.3 0.5 0.2
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0.2 0.1 0 0.0 0.2 0.1 1.4 0.6
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 2.4 1.9 4.7 2.0 3.10 2.0 3.3 2.0 4.4 2.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 125.2 100.0 235.3 100.0 199.5 100.0 167.7 100.0 218.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kuwaitista (KW) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 138.8 94.6 0 0.0 46.6 84.7 0 0.0 56.5 85.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 138.8 94.6 0 0.0 46.6 84.7 0 0.0 56.5 85.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 9.9 61.3 1.3 2.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6.2 38.3 0 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.7 23.1 1.3 2.0
9. Muut tavarat 7.9 5.3 16.10 98.1 8.4 15.1 6.2 38.5 8.3 12.4
93. Erittelemätön 7.8 5.3 16.9 97.8 8.3 15.0 6.2 38.2 8.2 12.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 146.7 100.0 17.3 100.0 55.0 100.0 16.0 100.0 66.3 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu