Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kuwaitin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.20.20.10.10.2
Tuonnista0.00.10.10.10.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kuwaitiin (KW) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 16.10 7.0 19.8 7.0 15.3 8.1 20.6 10.5 20.9 6.4
01. Liha ja lihatuotteet 2.0 0.8 3.1 1.1 2.4 1.2 5.1 2.6 4.2 1.3
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.3 0.5 1.7 0.6 1.6 0.8 2.5 1.2 1.6 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 1.6 0.6 2.5 0.9 2.1 1.1 2.3 1.2 2.3 0.7
05. Hedelmät ja kasvikset 5.8 2.4 7.4 2.6 4.5 2.4 5.8 3.0 7.2 2.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.5 0.2 0.6 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2 0.4 0.1
08. Rehuaineet 1.9 0.7 1.5 0.5 0.9 0.4 1.1 0.5 1.8 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.6 1.5 2.9 1.0 2.9 1.5 3.2 1.6 2.10 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.9 0.8 14.6 5.2 7.4 3.9 1.5 0.8 2.2 0.7
25. Paperimassa 0.2 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.0 0.8 0.2
28. Malmit ja metalliromu 1.3 0.5 13.10 5.0 7.0 3.7 1.1 0.5 0.6 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2 18.7 5.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.3 0.1 0.3 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2 0.8 0.2
34. Kaasut 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 0.0 18.0 5.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 6.7 2.7 0.3 0.1 0.6 0.3 7.10 4.0 0.4 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 6.7 2.7 0.3 0.1 0.6 0.3 7.9 4.0 0.4 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 22.5 9.2 21.2 7.5 13.9 7.3 16.7 8.5 24.3 7.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.5 0.2 0.7 0.2 0.6 0.3 0.8 0.4 0.9 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.6 0.2 0.2 0.0 0.4 0.2 0.7 0.4 0.5 0.1
53. Väri- ja parkitusaineet 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 1.0 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.9 2.0 8.5 3.0 2.5 1.3 2.4 1.2 10.7 3.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.1 0.8 2.2 0.8 2.3 1.2 3.7 1.9 3.2 1.0
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 0.3 2.7 0.9 1.2 0.6 4.2 2.1 2.7 0.8
58. Muovit, valmistetut 0.3 0.1 1.2 0.4 0.3 0.1 0.5 0.2 0.6 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13.4 5.5 5.9 2.1 6.8 3.5 4.4 2.2 4.9 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 6.2 2.5 9.9 3.5 7.1 3.7 8.4 4.2 6.8 2.1
62. Kumituotteet 1.5 0.6 1.3 0.5 0.7 0.4 1.6 0.8 0.8 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.3 0.1 0.2 0.0 1.3 0.6 0.2 0.1 0.9 0.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.2 0.8 0.3 0.5 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.6 0.2 1.3 0.4 0.3 0.1 0.7 0.3 0.4 0.1
67. Rauta ja teräs 0.3 0.1 0.4 0.1 0.8 0.4 1.1 0.5 0.5 0.1
68. Muut metallit 0.1 0.0 0.3 0.1 0.2 0.1 0.8 0.4 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.7 1.1 5.8 2.0 3.6 1.9 3.8 1.9 3.8 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 118.3 48.6 161.3 57.3 107.4 56.7 113.6 57.9 161.6 49.4
71. Voimakoneet ja moottorit 7.9 3.2 5.7 2.0 7.2 3.8 3.7 1.9 4.2 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 7.5 3.0 6.3 2.2 8.3 4.4 3.6 1.8 5.5 1.7
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.0 0.6 0.2 0.3 0.1 0.4 0.2 0.2 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 11.6 4.7 22.1 7.9 12.7 6.7 18.3 9.3 16.3 5.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.5 0.6 1.6 0.5 2.1 1.1 2.0 1.0 1.9 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 3.5 1.4 14.1 5.0 3.6 1.9 4.3 2.1 3.8 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.3 3.8 10.5 3.7 8.2 4.3 7.9 4.0 10.4 3.2
78. Moottoriajoneuvot 72.8 29.9 98.2 34.9 62.2 32.8 68.3 34.8 112.9 34.5
79. Muut kuljetusvälineet 4.6 1.9 2.5 0.9 3.2 1.7 5.5 2.8 6.9 2.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 65.2 26.8 47.1 16.7 18.2 9.6 22.1 11.2 84.8 25.9
82. Huonekalut 3.4 1.4 1.1 0.4 1.2 0.6 1.4 0.7 1.0 0.3
84. Vaatteet 1.5 0.6 1.5 0.5 1.2 0.6 1.3 0.6 1.0 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 15.3 6.3 21.8 7.7 9.10 5.2 13.2 6.7 78.7 24.1
89. Muut valmiit tavarat 44.8 18.4 22.2 7.9 5.3 2.8 5.9 3.0 3.8 1.1
9. Muut tavarat 5.6 2.3 6.10 2.5 19.5 10.3 5.2 2.6 7.3 2.2
93. Erittelemätön 0.8 0.3 1.4 0.5 15.8 8.3 1.2 0.6 0.8 0.2
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 4.9 2.0 5.4 1.9 3.8 2.0 3.8 1.9 6.4 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 243.4 100.0 281.3 100.0 189.4 100.0 196.1 100.0 326.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kuwaitista (KW) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.3 1.5 2.8 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0
28. Malmit ja metalliromu 1.3 1.5 2.8 1.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 72.1 81.2 130.2 91.9 117.3 91.5 82.5 74.9 43.9 79.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 72.1 81.2 130.2 91.9 117.3 91.5 82.5 74.9 43.9 79.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 17.10 16.3 3.10 7.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15.2 13.8 0 0.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 2.9 2.5 3.10 7.1
9. Muut tavarat 15.3 17.2 8.7 6.1 10.8 8.4 9.8 8.8 7.5 13.4
93. Erittelemätön 15.2 17.1 8.6 6.0 10.7 8.3 9.7 8.7 7.4 13.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 88.7 100.0 141.7 100.0 128.2 100.0 110.2 100.0 55.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu