Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Kuwaitin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.20.10.20.20.3
Tuonnista0.10.10.10.10.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Kuwaitiin (KW) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 13.6 5.4 12.0 6.1 15.6 6.3 17.4 7.8 18.10 5.4
01. Liha ja lihatuotteet 3.2 1.2 2.0 1.0 3.1 1.2 4.6 2.0 3.5 1.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.1 0.4 1.1 0.5 1.1 0.4 1.1 0.5 0.9 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 1.4 0.5 1.6 0.8 1.3 0.5 1.9 0.8 1.8 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 3.5 1.4 3.8 1.9 5.1 2.0 6.6 2.9 6.8 1.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.7 0.2 0.4 0.2 0.9 0.3 0.4 0.2 0.5 0.1
08. Rehuaineet 0.6 0.2 1.0 0.5 0.8 0.3 0.4 0.1 0.4 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.10 1.2 1.10 1.0 3.7 1.5 2.3 1.0 4.7 1.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 15.9 6.3 1.2 0.6 1.1 0.4 2.1 0.9 14.5 4.1
25. Paperimassa 0.4 0.1 0.5 0.2 0.3 0.1 0.7 0.3 0.3 0.1
28. Malmit ja metalliromu 15.3 6.1 0.4 0.2 0.5 0.2 0.9 0.4 13.7 3.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 22.8 9.0 0.2 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
34. Kaasut 22.7 9.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 7.9 3.1 0.3 0.1 0.2 0.1 7.6 3.4 0.3 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 7.8 3.1 0.2 0.1 0.2 0.1 7.6 3.4 0.2 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 16.3 6.4 15.4 7.8 12.3 5.0 18.0 8.1 18.5 5.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.1 0.4 0.4 0.2 0.7 0.3 0.9 0.4 1.1 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 5.8 2.3 3.1 1.6 1.9 0.8 3.6 1.6 4.6 1.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.6 1.0 2.4 1.2 2.8 1.1 4.2 1.9 2.5 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 1.4 0.5 0.8 0.4 0.5 0.2 1.2 0.5 2.7 0.8
58. Muovit, valmistetut 0.3 0.1 0.8 0.4 0.8 0.3 0.5 0.2 0.6 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 4.6 1.8 7.7 3.9 5.3 2.1 7.3 3.2 6.9 2.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 8.8 3.5 6.9 3.5 9.9 4.0 8.4 3.7 10.2 2.9
62. Kumituotteet 1.8 0.7 1.3 0.6 1.8 0.7 1.2 0.5 2.7 0.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.2 0.4 0.2 1.4 0.6 1.1 0.5 0.4 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.5 0.2 0.5 0.2 0.3 0.1 1.5 0.6 0.3 0.1
66. Kivennäisainetuotteet 1.3 0.5 0.4 0.2 1.0 0.4 0.7 0.3 0.8 0.2
67. Rauta ja teräs 0.3 0.1 0.7 0.3 0.6 0.2 1.2 0.5 1.1 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.5 1.8 3.7 1.8 4.5 1.8 2.6 1.1 4.6 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 111.2 44.2 125.5 63.5 161.3 65.2 132.7 59.4 230.1 65.7
71. Voimakoneet ja moottorit 1.9 0.7 2.4 1.2 5.0 2.0 2.5 1.1 20.2 5.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.3 2.1 10.6 5.3 13.1 5.3 7.2 3.2 37.9 10.8
73. Metalliteollisuuskoneet 0.7 0.3 0.6 0.3 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 18.5 7.3 27.2 13.7 21.1 8.5 18.8 8.4 31.9 9.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.9 1.1 1.1 0.5 1.4 0.5 1.5 0.7 1.5 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 7.8 3.1 4.9 2.4 4.1 1.6 9.8 4.4 2.10 0.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 9.3 3.7 13.4 6.8 14.0 5.7 7.1 3.1 16.6 4.7
78. Moottoriajoneuvot 55.2 21.9 62.8 31.8 74.10 30.3 71.0 31.8 99.4 28.4
79. Muut kuljetusvälineet 9.10 3.9 3.0 1.5 27.9 11.3 14.7 6.6 19.7 5.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 45.0 17.9 30.8 15.6 37.7 15.2 29.10 13.4 43.5 12.4
82. Huonekalut 1.7 0.7 1.7 0.9 4.4 1.8 2.0 0.9 5.3 1.5
84. Vaatteet 1.7 0.7 3.10 2.0 2.5 1.0 1.8 0.8 2.1 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 9.1 3.6 17.2 8.7 19.4 7.8 12.5 5.6 20.8 5.9
89. Muut valmiit tavarat 31.10 12.7 7.4 3.7 10.6 4.3 13.2 5.9 14.8 4.2
9. Muut tavarat 10.7 4.2 5.4 2.7 9.1 3.7 7.3 3.3 14.2 4.0
93. Erittelemätön 5.5 2.2 1.7 0.8 4.5 1.8 2.10 1.3 7.4 2.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 5.1 2.0 3.8 1.9 4.6 1.8 4.3 1.9 6.8 1.9
0-9. Kaikki ryhmät 251.9 100.0 197.5 100.0 247.4 100.0 223.2 100.0 349.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Kuwaitista (KW) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 169.5 95.7 103.1 93.4 146.8 89.6 182.10 93.8 32.0 65.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 169.5 95.7 103.1 93.4 146.8 89.6 182.10 93.8 32.0 65.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.1 0.0 0.1 0.0 4.5 2.7 0.1 0.0 2.9 5.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.9 1.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0 0.0 0 0.0 4.5 2.7 0.1 0.0 2.0 4.1
9. Muut tavarat 7.2 4.1 7.2 6.4 12.4 7.5 12.1 6.2 13.8 28.3
93. Erittelemätön 7.2 4.0 7.1 6.4 12.3 7.5 12.0 6.1 13.7 28.1
0-9. Kaikki ryhmät 177.1 100.0 110.4 100.0 163.8 100.0 195.1 100.0 48.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu