Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Jordanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Jordaniaan (5110) 2019 tammi-marraskuu

2019 1-11
milj. $
2018 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet194.6 170.0 14.5
00. Elävät eläimet0.3 0.2 70.2
01. Liha ja lihatuotteet9.4 12.0 -21.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat4.2 5.1 -17.9
03. Kala- ja kalavalmisteet0.6 1.1 -50.1
04. Vilja ja viljatuotteet71.8 61.0 17.6
05. Hedelmät ja kasvikset71.6 54.7 30.9
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.7 1.9 -8.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä5.9 3.7 58.9
08. Rehuaineet7.1 6.6 6.8
09. Erinäiset elintarvikkeet22.4 23.10 -6.5
1. Juomat ja tupakka2.9 3.1 -6.6
11. Juomat2.2 1.8 19.3
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.8 1.3 -42.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat20.5 21.4 -4.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.4 1.0 35.9
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.4 -84.5
24. Puutavara ja korkki2.8 3.2 -13.5
25. Paperimassa7.4 8.2 -10.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.8 4.5 -15.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.1 1.10 10.0
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.2 -43.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3.2 2.3 39.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta170.0 203.8 -16.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.04.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet15.6 20.5 -23.8
34. Kaasut154.5 179.2 -13.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat3.5 3.1 12.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.1 18.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat3.3 2.10 10.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.1 101.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet50.4 48.6 3.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet4.0 3.8 5.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.9 0.9 -1.7
53. Väri- ja parkitusaineet0.9 0.9 8.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet20.9 19.3 8.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet8.3 7.6 8.8
56. Lannoitteet, valmistetut0.7 0.6 19.7
57. Muovit, valmistamattomat4.10 5.1 -2.7
58. Muovit, valmistetut1.8 2.4 -22.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet8.3 8.4 -1.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan30.6 30.7 -0.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.1 416.0
62. Kumituotteet3.8 4.6 -17.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.9 0.5 87.8
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä5.1 7.5 -31.8
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.7 2.4 12.8
66. Kivennäisainetuotteet2.3 2.4 -2.9
67. Rauta ja teräs1.7 2.3 -25.4
68. Muut metallit3.4 5.5 -39.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista10.9 5.9 85.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet632.8 799.2 -20.8
71. Voimakoneet ja moottorit6.7 11.3 -40.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet24.7 14.2 74.9
73. Metalliteollisuuskoneet1.2 0.9 37.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet29.1 38.2 -24.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet6.1 6.5 -5.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet15.4 64.8 -76.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet39.3 29.6 32.8
78. Moottoriajoneuvot391.3 516.2 -24.2
79. Muut kuljetusvälineet119.4 117.9 1.2
8. Erinäiset valmiit tavarat147.9 163.6 -9.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet2.0 1.6 27.0
82. Huonekalut8.1 8.9 -9.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.5 0.2 154.3
84. Vaatteet2.6 2.5 2.7
85. Jalkineet1.3 1.1 25.9
87. Kojeet,mittarit yms.31.2 28.4 9.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.10 1.10 -52.3
89. Muut valmiit tavarat101.7 119.3 -14.8
9. Muut tavarat83.2 40.3 106.6
93. Erittelemätön59.3 13.2 349.7
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND23.9 27.1 -11.8
Kaikki ryhmät yhteensä1,336.1 1,483.4 -9.9

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Jordaniasta (5110) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-marraskuu

2019 1-11
milj. $
2018 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet11.2 9.3 20.8
00. Elävät eläimet0.1 0..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.4 0.7 -47.8
03. Kala- ja kalavalmisteet00.1 ..
04. Vilja ja viljatuotteet3.3 2.9 16.7
05. Hedelmät ja kasvikset2.2 1.5 51.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.6 0.4 41.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.7 2.3 16.5
09. Erinäiset elintarvikkeet2.2 1.7 31.5
1. Juomat ja tupakka2.5 3.4 -26.6
11. Juomat0.5 0.3 81.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet2.0 3.1 -35.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat5.1 1.2 358.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 -7.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0..
28. Malmit ja metalliromu3.3 0.5 624.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.8 0.7 179.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta43.9 0.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet43.9 0.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.5 0.6 -11.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.5 0.6 -11.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -14.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet71.3 54.10 29.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.1 0.2 -56.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet20.1 15.9 27.2
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.1 124.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet48.4 36.9 31.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.3 1.9 26.9
57. Muovit, valmistamattomat0.1 0.1 86.1
58. Muovit, valmistetut0.2 0.2 20.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.3 0.2 110.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan9.2 8.9 3.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0..
62. Kumituotteet0.1 0.1 -91.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.2 -83.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.1 104.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet7.2 5.5 31.5
66. Kivennäisainetuotteet0.8 0.4 101.5
67. Rauta ja teräs02.0 ..
68. Muut metallit0.7 0.3 205.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.5 0.7 -25.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet60.0 47.9 25.5
71. Voimakoneet ja moottorit1.4 0.3 393.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet2.8 0.8 272.6
73. Metalliteollisuuskoneet0.2 0.1 41.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet39.6 37.10 4.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.3 -79.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.3 0.7 -66.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet8.1 4.3 91.6
78. Moottoriajoneuvot5.2 3.8 37.7
79. Muut kuljetusvälineet2.9 0..
8. Erinäiset valmiit tavarat1,730.1 1,490.5 16.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 28.0
82. Huonekalut0.8 0.7 8.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.4 0.1 ..
84. Vaatteet1,656.4 1,385.3 19.6
85. Jalkineet00.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.0.4 0.6 -27.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.1 -90.9
89. Muut valmiit tavarat72.3 103.9 -30.5
9. Muut tavarat60.7 69.1 -12.2
93. Erittelemätön58.1 66.6 -12.8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -66.7
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY2.6 2.5 5.5
Kaikki ryhmät yhteensä1,994.2 1,685.4 18.3

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu