Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Jordanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2018 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdsysvaltojen vienti Jordaniaan (5110) 2018 tammi-marraskuu

2018 1-11
milj. $
2017 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet170.7 256.9 -33.6
00. Elävät eläimet0.2 0.2 13.6
01. Liha ja lihatuotteet12.1 15.3 -20.9
02. Maitotaloustuotteet ja munat5.2 5.1 1.7
03. Kala- ja kalavalmisteet1.1 0.5 162.6
04. Vilja ja viljatuotteet61.8 142.10 -56.8
05. Hedelmät ja kasvikset54.4 58.8 -7.6
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.9 1.6 18.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä3.7 3.3 15.5
08. Rehuaineet6.6 8.0 -17.8
09. Erinäiset elintarvikkeet24.1 21.6 11.6
1. Juomat ja tupakka3.1 2.0 57.0
11. Juomat1.9 1.4 30.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.3 0.6 121.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat20.5 24.0 -14.8
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.0 1.9 -49.1
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.4 0.4 -14.1
24. Puutavara ja korkki3.2 4.4 -27.8
25. Paperimassa7.3 6.7 9.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet4.5 5.7 -21.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.10 1.10 -0.3
28. Malmit ja metalliromu0.2 0.2 60.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.3 3.1 -27.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta227.8 189.9 19.9
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.4.1 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet20.6 11.3 83.4
34. Kaasut203.1 178.7 13.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat3.2 3.0 5.1
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.1 -29.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat3.0 2.8 10.0
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.2 -60.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet48.6 53.5 -9.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet3.8 3.5 9.5
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.9 1.0 -12.5
53. Väri- ja parkitusaineet0.9 1.4 -37.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet19.3 16.8 15.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet7.6 7.1 7.9
56. Lannoitteet, valmistetut0.6 0.5 17.1
57. Muovit, valmistamattomat5.1 8.3 -38.8
58. Muovit, valmistetut2.4 1.5 57.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet8.4 13.7 -39.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan30.7 28.1 9.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -56.1
62. Kumituotteet4.6 3.10 15.4
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.5 0.4 7.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä7.5 4.1 82.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.4 4.4 -45.8
66. Kivennäisainetuotteet2.4 2.3 3.4
67. Rauta ja teräs2.3 1.2 99.0
68. Muut metallit5.5 6.2 -11.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista5.9 5.7 2.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet799.2 1,025.4 -22.1
71. Voimakoneet ja moottorit11.3 8.7 29.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet14.1 16.10 -16.7
73. Metalliteollisuuskoneet0.9 1.8 -50.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet38.2 35.4 7.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet6.3 6.6 -4.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet64.8 32.2 101.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet29.6 25.1 18.0
78. Moottoriajoneuvot516.4 435.5 18.6
79. Muut kuljetusvälineet117.9 463.5 -74.6
8. Erinäiset valmiit tavarat163.7 138.5 18.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.6 1.0 58.5
82. Huonekalut8.9 9.3 -4.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.2 0.5 -55.7
84. Vaatteet2.5 3.10 -37.9
85. Jalkineet1.1 1.0 5.2
87. Kojeet,mittarit yms.28.4 34.3 -17.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot1.10 1.9 0.6
89. Muut valmiit tavarat119.4 86.8 37.5
9. Muut tavarat40.3 52.8 -23.7
93. Erittelemätön13.2 22.4 -40.9
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND27.1 30.5 -11.1
Kaikki ryhmät1,507.3 1,773.7 -15.0

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Jordaniasta (5110) Yhdysvaltoihin 2018 tammi-marraskuu

2018 1-11
milj. $
2017 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet9.3 9.9 -6.1
00. Elävät eläimet00.1 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.7 0.2 368.4
03. Kala- ja kalavalmisteet0.1 0.1 400.0
04. Vilja ja viljatuotteet2.9 3.6 -19.3
05. Hedelmät ja kasvikset1.5 1.6 -5.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.4 0.5 -3.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.3 2.8 -16.7
09. Erinäiset elintarvikkeet1.7 1.6 6.2
1. Juomat ja tupakka3.4 5.8 -41.2
11. Juomat0.3 0.1 157.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet3.2 5.7 -44.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat1.2 2.3 -50.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 298.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet00.1 ..
28. Malmit ja metalliromu0.5 0.9 -44.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet0.7 1.5 -54.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta0.1 0..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet0.1 0..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.6 0.7 -21.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.6 0.7 -23.6
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 136.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet54.10 48.6 13.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.2 0.1 133.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet15.9 11.3 41.0
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.2 -80.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet36.9 35.0 5.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet1.9 1.10 -5.3
57. Muovit, valmistamattomat0.1 0.2 -99.5
58. Muovit, valmistetut0.2 0.1 ..
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.2 0.1 255.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan8.9 4.6 95.8
62. Kumituotteet0.1 0.1 ..
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.2 0.1 157.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.2 -58.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet5.5 3.3 68.8
66. Kivennäisainetuotteet0.4 0.4 0.9
67. Rauta ja teräs2.0 0.1 ..
68. Muut metallit0.3 0.1 ..
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.7 0.8 -8.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet47.3 23.7 100.0
71. Voimakoneet ja moottorit0.3 0.2 123.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet0.8 0.1 ..
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.2 -37.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet37.4 20.3 84.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.3 0.1 408.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.7 0.3 130.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet4.3 2.0 114.9
78. Moottoriajoneuvot3.8 0.8 389.1
79. Muut kuljetusvälineet00.1 ..
8. Erinäiset valmiit tavarat1,490.1 1,376.7 8.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 ..
82. Huonekalut0.7 0.4 102.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.1 0.1 328.6
84. Vaatteet1,384.9 1,258.5 10.0
85. Jalkineet0.1 0..
87. Kojeet,mittarit yms.0.6 0.7 -15.8
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.3 -79.8
89. Muut valmiit tavarat103.9 116.9 -11.1
9. Muut tavarat69.6 88.5 -21.4
93. Erittelemätön67.1 86.5 -22.4
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY2.5 2.0 24.5
Kaikki ryhmät1,685.1 1,560.3 8.0

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevan kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu