Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Jordanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-lokakuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Jordaniaan (5110) 2019 tammi-lokakuu

2019 1-10
milj. $
2018 1-10
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet172.8 153.9 12.3
00. Elävät eläimet0.3 0.2 102.6
01. Liha ja lihatuotteet8.7 11.4 -23.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat3.8 4.9 -21.3
03. Kala- ja kalavalmisteet0.6 0.5 18.5
04. Vilja ja viljatuotteet64.1 56.3 13.9
05. Hedelmät ja kasvikset61.10 48.7 27.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.6 1.6 -1.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä5.6 3.2 77.4
08. Rehuaineet5.9 6.1 -2.9
09. Erinäiset elintarvikkeet20.7 21.5 -4.1
1. Juomat ja tupakka2.7 3.0 -10.3
11. Juomat1.10 1.8 9.6
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.8 1.3 -38.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat18.2 19.9 -8.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.3 0.9 46.7
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.4 -84.5
24. Puutavara ja korkki2.2 2.8 -22.5
25. Paperimassa6.4 7.6 -15.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet3.5 4.3 -19.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.0 1.9 4.9
28. Malmit ja metalliromu0.1 0.2 -43.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.9 2.2 34.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta138.6 184.8 -25.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.04.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet12.3 15.5 -20.9
34. Kaasut126.3 165.2 -23.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat3.3 2.10 11.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.1 44.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat3.1 2.8 8.8
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.2 0.1 101.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet46.1 42.5 8.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet3.3 3.4 -3.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.8 0.9 -4.2
53. Väri- ja parkitusaineet0.9 0.8 14.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet19.4 16.4 17.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet7.5 6.7 12.8
56. Lannoitteet, valmistetut0.6 0.4 72.1
57. Muovit, valmistamattomat4.6 4.5 3.0
58. Muovit, valmistetut1.6 2.1 -26.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet7.8 7.7 1.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan27.4 28.4 -3.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.1 485.3
62. Kumituotteet3.6 4.5 -20.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.6 0.4 78.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä4.4 6.8 -35.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet2.2 2.2 3.1
66. Kivennäisainetuotteet1.10 2.1 -6.3
67. Rauta ja teräs1.5 2.3 -36.0
68. Muut metallit3.1 4.10 -38.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista10.3 5.6 84.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet573.6 735.10 -22.1
71. Voimakoneet ja moottorit6.2 10.6 -41.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet21.6 13.5 60.1
73. Metalliteollisuuskoneet1.1 0.9 28.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet25.9 35.6 -27.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet5.4 5.5 -2.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet14.5 59.5 -75.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet33.6 28.2 19.1
78. Moottoriajoneuvot350.3 474.6 -26.2
79. Muut kuljetusvälineet115.5 108.1 6.8
8. Erinäiset valmiit tavarat140.1 136.2 2.8
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet1.10 1.3 51.2
82. Huonekalut7.5 8.2 -8.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.5 0.2 174.0
84. Vaatteet2.4 2.4 3.2
85. Jalkineet1.3 1.0 30.2
87. Kojeet,mittarit yms.29.5 26.5 11.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.9 1.8 -51.5
89. Muut valmiit tavarat96.3 95.2 1.2
9. Muut tavarat37.3 35.9 3.9
93. Erittelemätön16.8 11.4 47.3
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND20.5 24.5 -16.3
Kaikki ryhmät yhteensä1,159.7 1,343.1 -13.7

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Jordaniasta (5110) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-lokakuu

2019 1-10
milj. $
2018 1-10
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet9.8 8.3 17.5
02. Maitotaloustuotteet ja munat0.4 0.7 -53.1
03. Kala- ja kalavalmisteet00.1 ..
04. Vilja ja viljatuotteet2.9 2.6 10.2
05. Hedelmät ja kasvikset2.1 1.3 60.3
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.6 0.3 80.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.3 2.0 12.7
09. Erinäiset elintarvikkeet1.9 1.6 20.3
1. Juomat ja tupakka2.3 3.1 -26.2
11. Juomat0.4 0.3 52.9
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet1.9 2.9 -33.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat4.8 1.1 377.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0.1 0.1 -7.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat0.1 0..
28. Malmit ja metalliromu3.3 0.5 624.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet1.6 0.6 180.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta29.4 0.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet29.4 0.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.5 0.5 -11.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.5 0.5 -13.3
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 38.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet65.2 50.6 29.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.1 0.2 -66.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet19.8 13.8 43.4
53. Väri- ja parkitusaineet0.1 0.1 161.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet43.1 35.1 22.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet2.2 1.4 58.1
57. Muovit, valmistamattomat0.1 0.1 86.1
58. Muovit, valmistetut0.1 0.2 -50.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet0.1 0.1 16.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan7.7 8.2 -5.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0..
62. Kumituotteet0.1 0.1 -91.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.1 0.2 -83.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.1 92.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet5.9 4.9 21.7
66. Kivennäisainetuotteet0.7 0.4 110.8
67. Rauta ja teräs02.0 ..
68. Muut metallit0.6 0.2 336.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.5 0.7 -25.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet56.9 43.4 31.1
71. Voimakoneet ja moottorit1.3 0.2 511.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet2.7 0.7 308.3
73. Metalliteollisuuskoneet0.1 0.1 6.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet38.10 33.8 15.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.1 0.3 -79.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.3 0.7 -66.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet6.2 4.2 46.6
78. Moottoriajoneuvot4.7 3.6 30.5
79. Muut kuljetusvälineet2.9 0..
8. Erinäiset valmiit tavarat1,618.2 1,386.8 16.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet0.1 0.1 21.8
82. Huonekalut0.5 0.6 -26.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.4 0.1 955.0
84. Vaatteet1,553.4 1,291.6 20.3
85. Jalkineet00.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.0.4 0.3 34.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.1 -90.9
89. Muut valmiit tavarat63.7 94.3 -32.4
9. Muut tavarat56.8 60.8 -6.7
93. Erittelemätön54.4 58.6 -7.1
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -66.7
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY2.4 2.3 7.1
Kaikki ryhmät yhteensä1,851.2 1,562.4 18.5

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu