Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Jordanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/5 - 2019/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 5
%
2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Jordaniaan (JO) jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 15.4 12.1 12.2 9.6 14.6 14.0 11.2 11.2 12.2 11.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.9 0.7 0.7 0.5 1.3 1.2 0.6 0.6 0.5 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 4.7 3.7 5.8 4.5 4.9 4.6 5.6 5.6 5.4 4.9
05. Hedelmät ja kasvikset 6.8 5.3 2.1 1.6 4.5 4.3 2.4 2.4 3.4 3.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.1 0.0 0.4 0.3 0.7 0.7 0.3 0.3 0.3 0.2
08. Rehuaineet 0.8 0.6 0.10 0.7 0.6 0.6 0.3 0.3 0.5 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.9 1.5 1.8 1.4 2.4 2.3 1.8 1.8 1.6 1.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.7 1.3 1.5 1.1 2.4 2.2 1.8 1.7 1.6 1.4
25. Paperimassa 1.0 0.8 0.2 0.1 1.2 1.1 0.5 0.5 0.5 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 26.7 21.0 25.4 20.1 9.8 9.4 19.4 19.4 23.7 21.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 4.1 3.2 2.1 1.7 0.4 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3
34. Kaasut 22.7 17.8 23.4 18.4 9.5 9.1 19.1 19.2 23.3 21.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.1 0.10 0.7 0.6 0.5 0.2 0.2 0.2 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.1 0.9 0.7 0.5 0.4 0.2 0.2 0.2 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.10 3.1 3.5 2.8 3.7 3.5 5.3 5.2 3.3 2.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.6 1.2 1.3 1.0 1.3 1.2 2.5 2.5 0.7 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.1 0.9 0.7 0.5 0.5 0.4 0.9 0.8 0.8 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 0.3 0.2 0.3 0.2 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.6 0.4 0.7 0.5 0.7 0.6 0.7 0.6 0.8 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.7 4.5 2.10 2.3 2.2 2.1 2.9 2.8 2.1 1.9
62. Kumituotteet 0.1 0.1 0.4 0.3 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.4 0.3 1.1 0.8 0.5 0.4 0.6 0.5 0.5 0.4
68. Muut metallit 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.9 0.8 0.3 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 4.9 3.8 0.7 0.5 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 61.1 48.0 45.10 36.3 55.3 53.0 47.3 47.6 55.1 50.1
71. Voimakoneet ja moottorit 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.5 0.7 0.7 1.3 1.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.9 0.7 2.7 2.1 2.8 2.6 0.9 0.8 3.2 2.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.9 2.2 2.10 2.3 2.2 2.1 1.8 1.8 3.2 2.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 0.4 0.3 0.2 0.8 0.7 0.4 0.4 1.0 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.9 0.7 1.3 1.0 1.4 1.3 2.4 2.3 4.10 4.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.6 4.3 1.10 1.5 3.4 3.2 4.1 4.0 5.1 4.6
78. Moottoriajoneuvot 43.7 34.3 29.7 23.5 37.1 35.6 32.4 32.6 30.8 28.0
79. Muut kuljetusvälineet 6.2 4.9 6.7 5.2 7.3 7.0 4.10 4.9 5.5 5.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 8.10 7.0 29.4 23.1 11.7 11.1 6.7 6.7 8.4 7.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.2 0.1 0.1 0.1 0.7 0.6 0.1 0.1 0.2 0.2
82. Huonekalut 1.3 1.0 0.7 0.6 0.9 0.8 0.5 0.5 0.7 0.6
87. Kojeet,mittarit yms. 2.8 2.2 1.7 1.3 2.5 2.3 1.8 1.7 1.8 1.6
89. Muut valmiit tavarat 4.0 3.1 26.4 20.8 7.5 7.2 4.1 4.0 5.5 5.0
9. Muut tavarat 3.5 2.7 4.7 3.7 4.3 4.1 4.8 4.8 3.4 3.1
93. Erittelemätön 1.1 0.8 2.3 1.8 2.5 2.4 2.10 2.9 1.3 1.2
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 2.4 1.9 2.4 1.9 1.8 1.7 1.9 1.9 2.1 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 127.1 100.0 126.6 100.0 104.3 100.0 99.4 100.0 109.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Jordaniasta (JO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/5 - 2019/9

2019 / 52019 / 62019 / 72019 / 82019 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.5 1.0 0.7 0.5 0.8 0.3 1.2 0.5 0.8 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.4 0.3 0.2 0.4 0.2 0.2 0.1 0.3 0.1
1. Juomat ja tupakka 0.7 0.4 0.2 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.7 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 3.4 2.3 0.3 0.2 0.6 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
28. Malmit ja metalliromu 3.3 2.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.1 0.0 0.3 0.2 0.6 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.6 3.8 6.8 4.9 4.7 2.0 1.7 0.7 8.9 4.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 2.1 1.4 1.8 1.3 1.7 0.7 0.9 0.4 1.0 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.3 2.3 4.9 3.6 2.8 1.2 0.8 0.3 7.7 3.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.0 0.7 0.5 0.3 0.8 0.3 1.1 0.4 0.9 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.8 0.5 0.4 0.2 0.4 0.2 0.9 0.4 0.7 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 6.1 4.2 5.0 3.6 5.3 2.2 4.2 1.8 6.3 3.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.9 3.4 4.3 3.1 4.1 1.7 2.3 1.0 2.4 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.7 0.4 0.3 0.2 0.9 0.4 1.6 0.7 0.8 0.3
78. Moottoriajoneuvot 0.4 0.2 0.4 0.2 0.1 0.0 0.4 0.2 0.8 0.3
79. Muut kuljetusvälineet 0 0.0 0 0.0 0.2 0.1 0 0.0 2.4 1.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 122.4 84.5 118.3 86.3 211.10 91.3 214.8 94.4 188.4 88.9
84. Vaatteet 116.3 80.3 111.4 81.3 204.8 88.2 211.4 92.9 181.1 85.4
89. Muut valmiit tavarat 6.0 4.1 6.8 5.0 7.2 3.1 3.4 1.5 7.2 3.4
9. Muut tavarat 4.4 3.0 5.5 4.0 8.3 3.6 4.6 2.0 6.7 3.1
93. Erittelemätön 4.2 2.9 5.4 3.9 8.1 3.5 4.4 1.9 6.5 3.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 144.8 100.0 137.0 100.0 232.3 100.0 227.4 100.0 211.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu