Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Jordanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/10 - 2019/2

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
2019 1
%
2019 2
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Jordaniaan (JO) jaksolla 2018/10 - 2019/2

2018 / 102018 / 112018 / 122019 / 12019 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 17.0 12.8 16.0 11.4 23.9 24.0 25.1 18.9 26.8 21.8
01. Liha ja lihatuotteet 1.5 1.1 0.6 0.4 0.7 0.6 1.1 0.8 1.3 1.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.1 0.0 0.7 0.4 0.1 0.1 0 0.0 0.2 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 6.8 5.1 4.9 3.5 9.1 9.1 9.2 6.9 8.4 6.8
05. Hedelmät ja kasvikset 3.5 2.6 5.9 4.2 9.5 9.5 9.6 7.2 12.6 10.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.7 0.5 0.6 0.4 1.4 1.3 0.8 0.6 1.6 1.2
08. Rehuaineet 0.4 0.3 0.6 0.4 0.6 0.5 0.6 0.4 0.7 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.7 2.8 2.5 1.8 2.3 2.3 3.2 2.4 1.10 1.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.9 1.4 1.5 1.1 2.4 2.3 1.1 0.8 2.1 1.7
25. Paperimassa 0.7 0.5 0.7 0.5 1.2 1.2 0.1 0.0 0.7 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.2 0.1 19.0 13.5 0.9 0.8 0.3 0.2 16.9 13.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.1 5.0 3.5 0.9 0.8 0.3 0.2 3.9 3.2
34. Kaasut 0 0.0 14.1 10.0 0 0.0 0 0.0 12.10 10.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.1 3.8 6.2 4.4 3.7 3.6 2.9 2.2 4.5 3.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.6 1.9 2.9 2.1 1.7 1.6 0.10 0.7 1.2 1.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.5 0.4 0.10 0.7 0.6 0.6 0.4 0.3 1.6 1.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.5 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.8 0.5 0.8 0.5 0.5 0.5 0.8 0.6 0.7 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.5 1.9 2.4 1.7 2.4 2.4 1.9 1.4 2.6 2.1
62. Kumituotteet 0.7 0.5 0.2 0.1 0.5 0.5 0.3 0.2 0.7 0.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.5 0.8 0.5 0.8 0.7 0.7 0.5 0.2 0.1
68. Muut metallit 0.4 0.3 0.6 0.4 0.1 0.0 0.2 0.1 0.9 0.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 0.4 0.4 0.2 0.7 0.7 0.4 0.3 0.5 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 93.8 70.8 63.2 45.1 52.4 52.7 80.9 61.1 41.2 33.5
71. Voimakoneet ja moottorit 0.5 0.4 0.7 0.5 0.8 0.7 0.3 0.2 1.1 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.6 1.1 0.7 0.5 1.7 1.7 0.9 0.7 1.2 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.7 2.0 2.7 1.9 3.2 3.2 2.3 1.7 1.10 1.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.3 1.0 0.10 0.7 1.2 1.1 0.6 0.4 0.3 0.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 9.6 7.2 5.4 3.8 1.5 1.5 0.8 0.6 0.6 0.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.7 2.0 1.5 1.0 5.0 5.0 3.5 2.6 1.5 1.2
78. Moottoriajoneuvot 69.5 52.5 41.7 29.7 32.9 33.1 31.8 24.0 29.1 23.7
79. Muut kuljetusvälineet 6.2 4.6 9.9 7.0 6.3 6.3 40.8 30.8 5.8 4.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.8 5.9 27.5 19.6 11.2 11.2 16.8 12.7 25.4 20.7
82. Huonekalut 1.2 0.9 0.7 0.5 0.3 0.3 0.3 0.2 0.10 0.8
87. Kojeet,mittarit yms. 2.1 1.6 1.10 1.4 4.7 4.6 7.2 5.4 1.9 1.5
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.0 0.7 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
89. Muut valmiit tavarat 3.2 2.3 24.2 17.3 5.6 5.6 8.7 6.6 22.2 18.0
9. Muut tavarat 4.0 3.0 4.4 3.1 2.8 2.8 3.2 2.4 3.4 2.8
93. Erittelemätön 1.6 1.2 1.9 1.3 1.0 1.0 1.1 0.8 1.1 0.9
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 2.5 1.8 2.6 1.8 1.9 1.8 2.2 1.6 2.4 1.9
0-9. Kaikki ryhmät 132.5 100.0 140.2 100.0 99.3 100.0 132.4 100.0 122.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Jordaniasta (JO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/10 - 2019/2

2018 / 102018 / 112018 / 122019 / 12019 / 2
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.9 0.5 0.10 0.8 0.8 0.6 0.6 0.3 1.3 0.9
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.3 0.3 0.2 0.4 0.3 0.1 0.0 0.3 0.2
1. Juomat ja tupakka 0.3 0.2 0.3 0.2 0.6 0.4 0.4 0.2 0.2 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.2 4.6 4.5 3.6 8.7 6.7 11.6 6.3 3.4 2.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.2 0.1 2.1 1.7 0.5 0.3 3.8 2.0 1.0 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7.8 4.3 1.9 1.5 7.9 6.1 7.5 4.1 2.1 1.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.2 0.6 0.8 0.6 0.6 0.4 0.8 0.4 0.6 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.6 0.3 0.7 0.5 0.4 0.3 0.7 0.3 0.5 0.3
67. Rauta ja teräs 0.6 0.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 6.9 3.9 4.5 3.6 2.10 2.3 4.5 2.4 2.10 2.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 5.10 3.3 4.2 3.4 2.6 2.0 3.7 2.0 2.4 1.7
78. Moottoriajoneuvot 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.3 0.5 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 153.5 86.1 103.7 84.3 110.9 86.3 159.6 87.1 126.10 91.1
84. Vaatteet 144.6 81.1 93.8 76.2 102.8 80.0 153.0 83.5 118.10 85.3
89. Muut valmiit tavarat 8.9 4.9 9.7 7.8 7.10 6.2 6.5 3.5 7.10 5.7
9. Muut tavarat 7.5 4.2 8.3 6.7 3.10 3.0 5.9 3.2 4.3 3.0
93. Erittelemätön 7.3 4.1 8.1 6.5 3.8 2.9 5.4 2.9 3.8 2.7
0-9. Kaikki ryhmät 178.3 100.0 123.0 100.0 128.5 100.0 183.3 100.0 139.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-helmikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu