Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Jordanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.00.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Jordanian kanssa, vienti Jordaniaan ja tuonti Jordaniasta vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Jordania oli Yhdysvaltain 63. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden 278 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 16.7 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Jordanian kanssa oli Yhdysvalloille 133 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Jordaniasta supistui 9.3 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 206 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Jordaniasta olivat Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), joka edusti 33.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc844 (naisten ja tyttöjen vaatteet,neulosta) 20.0 % sekä Sitc843 (miesten ja poikien vaatteet, neulosta) 16.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Jordaniaan supistui 32.3 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 73 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 26.6 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 10.2 % sekä Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 8.9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-elokuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 2.1 miljardiin dollariin, laskun ollessa 10.7 %. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.2 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 883 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 12.5 prosentilla ja viennin arvo 8.1 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), arvon ollessa 338 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 269 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 327 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 422 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Jordaniaan (JO) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 15.4 21.8 17.8 15.4 14.0 15.8 9.5 14.8 10.8 14.7
01. Liha ja lihatuotteet 1.5 2.1 1.6 1.3 1.2 1.3 0.4 0.5 1.1 1.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.4 0.4 0.1 0.0 0.6 0.7 0.5 0.7 0.4 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 7.9 11.2 6.3 5.4 4.2 4.7 4.3 6.6 3.6 4.9
05. Hedelmät ja kasvikset 3.4 4.7 8.2 7.1 5.4 6.1 1.4 2.0 2.6 3.4
08. Rehuaineet 0.6 0.8 0.6 0.5 1.1 1.2 1.2 1.8 0.4 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.1 1.5 1.0 0.9 1.1 1.2 1.7 2.5 2.4 3.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.0 2.8 2.2 1.8 1.5 1.6 1.7 2.6 1.6 2.2
25. Paperimassa 1.4 1.9 1.4 1.2 0.7 0.7 0.6 0.8 0.9 1.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.1 0.1 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.5 0.6 18.7 16.1 6.4 7.2 0.5 0.7 6.9 9.4
34. Kaasut 0.1 0.0 18.5 15.9 6.1 6.9 0.1 0.0 6.5 8.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.3 0 0.0 1.1 1.2 0.1 0.1 0.1 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.3 0 0.0 1.1 1.2 0.1 0.0 0.1 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.0 4.3 3.3 2.8 5.2 5.8 5.9 9.0 4.2 5.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.1 1.5 1.5 1.2 2.0 2.2 3.5 5.3 1.5 2.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 0.5 0.6 0.4 0.9 0.9 0.7 1.0 0.9 1.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.2 0.3 0.7 0.6 0.9 0.9 0.5 0.8 0.6 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.8 1.1 0.4 0.3 0.8 0.9 0.8 1.1 0.7 0.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.6 2.3 2.0 1.7 3.2 3.5 1.7 2.5 1.3 1.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0 0.0 0 0.0 1.2 1.3 0.1 0.0 0.1 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 0.6 0.8 0.4 0.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.7 1.0 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 39.9 56.7 62.2 53.6 33.6 37.8 27.2 42.2 37.5 51.4
71. Voimakoneet ja moottorit 0.7 0.9 0.3 0.3 0.6 0.6 0.5 0.7 0.6 0.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.5 0.6 0.7 0.5 1.3 1.4 0.8 1.1 1.2 1.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.9 6.9 3.4 2.9 2.4 2.7 1.9 2.8 2.8 3.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.7 0.9 0.7 0.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.4 0.5 4.5 3.9 1.2 1.3 1.3 2.0 1.0 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.8 1.0 0.5 0.4 2.2 2.4 1.1 1.6 1.6 2.1
78. Moottoriajoneuvot 29.3 41.7 27.1 23.4 18.10 21.4 16.8 26.1 22.5 30.8
79. Muut kuljetusvälineet 3.4 4.7 25.5 22.0 6.9 7.7 4.5 6.9 7.5 10.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 5.9 8.3 6.9 5.9 21.7 24.4 14.9 23.1 8.7 11.9
82. Huonekalut 0.3 0.3 0.2 0.1 0.3 0.3 0.9 1.4 0.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 1.5 2.1 3.4 2.9 2.10 3.3 7.6 11.8 1.4 1.9
89. Muut valmiit tavarat 3.6 5.0 3.0 2.6 18.2 20.5 5.7 8.8 6.8 9.2
9. Muut tavarat 1.10 2.7 3.1 2.6 2.3 2.6 3.2 4.8 1.10 2.7
93. Erittelemätön 0.7 0.9 0.9 0.7 0.7 0.7 1.10 3.0 0.6 0.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.3 1.8 2.3 1.9 1.7 1.9 1.2 1.8 1.4 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 70.3 100.0 115.9 100.0 88.7 100.0 64.4 100.0 73.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Jordaniasta (JO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.2 1.0 0.5 0.6 1.3 1.4 1.10 1.2 1.2 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 0.5 0.4 0.2 0.2 0.4 0.4 0.6 0.4 0.3 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.7 6.6 3.6 4.4 4.2 4.4 7.8 4.9 12.4 6.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.4 0.3 0.2 0.2 0.4 0.4 1.4 0.8 4.1 2.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7.3 6.3 3.3 4.0 3.6 3.8 6.1 3.8 8.1 3.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.5 0.4 0.2 0.2 0.6 0.6 0.5 0.3 0.4 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 2.4 2.1 1.8 2.2 2.1 2.2 3.4 2.1 5.5 2.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.8 1.5 1.6 2.0 1.7 1.8 3.0 1.9 4.4 2.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.2 0.1 0.9 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 102.3 88.5 68.1 85.1 83.1 89.1 137.2 86.4 182.1 88.6
84. Vaatteet 102.1 88.3 67.1 83.9 77.2 82.8 125.8 79.2 172.6 84.0
89. Muut valmiit tavarat 0.2 0.1 0.8 1.0 5.9 6.2 11.4 7.2 9.5 4.6
9. Muut tavarat 1.6 1.3 5.8 7.2 1.8 1.9 7.6 4.8 3.9 1.9
93. Erittelemätön 1.5 1.2 5.7 7.1 1.7 1.8 7.5 4.7 3.8 1.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 115.6 100.0 80.0 100.0 93.2 100.0 158.8 100.0 205.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu