Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Jordanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Jordaniaan (JO) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 24.4 18.5 22.7 12.6 16.6 10.4 15.4 21.8 17.8 15.4
01. Liha ja lihatuotteet 0.9 0.6 1.2 0.6 1.2 0.7 1.5 2.1 1.6 1.3
04. Vilja ja viljatuotteet 11.8 9.0 9.1 5.0 7.4 4.6 7.9 11.2 6.3 5.4
05. Hedelmät ja kasvikset 8.8 6.7 9.6 5.3 4.7 2.9 3.4 4.7 8.2 7.1
08. Rehuaineet 0.6 0.4 0.7 0.4 0.5 0.3 0.6 0.8 0.6 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.6 1.2 1.7 0.9 1.10 1.2 1.1 1.5 1.0 0.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.0 1.5 1.6 0.9 2.1 1.3 2.0 2.8 2.2 1.8
25. Paperimassa 1.3 0.9 0.7 0.4 0.5 0.3 1.4 1.9 1.4 1.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 24.3 18.5 25.0 13.9 18.7 11.7 0.5 0.6 18.7 16.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.5 0.3 2.2 1.2 0.3 0.1 0.5 0.6 0.2 0.2
34. Kaasut 23.9 18.1 22.9 12.7 18.5 11.6 0.1 0.0 18.5 15.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 1.0 0.8 0.2 0.1 0.3 0.1 0.3 0.3 0 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.0 0.7 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.3 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 3.1 2.3 4.5 2.5 5.5 3.4 3.0 4.3 3.3 2.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.9 0.6 1.6 0.9 2.1 1.3 1.1 1.5 1.5 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.5 0.4 0.4 0.2 0.5 0.3 0.4 0.5 0.6 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 0.6 0.4 1.1 0.6 1.2 0.7 0.2 0.3 0.7 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.4 0.8 0.4 1.1 0.7 0.8 1.1 0.4 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.6 1.2 2.1 1.1 3.3 2.1 1.6 2.3 2.0 1.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.2 0.1 0.5 0.2 1.7 1.0 0.5 0.6 0.7 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.6 0.4 0.8 0.4 0.7 0.4 0.7 1.0 0.5 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 64.5 49.0 101.6 56.4 98.5 61.9 39.9 56.7 62.2 53.6
71. Voimakoneet ja moottorit 0.3 0.2 8.9 4.9 0.3 0.2 0.7 0.9 0.3 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.6 1.2 0.7 0.3 1.5 0.9 0.5 0.6 0.7 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.9 1.4 2.7 1.5 3.5 2.2 4.9 6.9 3.4 2.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.3 0.7 0.4 0.6 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.8 0.6 0.8 0.4 0.8 0.5 0.4 0.5 4.5 3.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 2.1 1.5 2.3 1.3 2.5 1.6 0.8 1.0 0.5 0.4
78. Moottoriajoneuvot 49.7 37.7 65.8 36.6 67.9 42.6 29.3 41.7 27.1 23.4
79. Muut kuljetusvälineet 8.2 6.2 19.5 10.8 21.6 13.5 3.4 4.7 25.5 22.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 7.2 5.4 18.3 10.2 11.0 6.9 5.9 8.3 6.9 5.9
82. Huonekalut 0.4 0.3 0.5 0.3 0.6 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 2.2 1.7 3.9 2.1 4.5 2.8 1.5 2.1 3.4 2.9
89. Muut valmiit tavarat 4.2 3.2 13.5 7.5 5.4 3.4 3.6 5.0 3.0 2.6
9. Muut tavarat 3.6 2.7 4.1 2.2 3.2 2.0 1.10 2.7 3.1 2.6
93. Erittelemätön 1.2 0.9 0.7 0.4 0.5 0.3 0.7 0.9 0.9 0.7
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 2.5 1.9 3.4 1.9 2.8 1.7 1.3 1.8 2.3 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 131.7 100.0 180.0 100.0 159.2 100.0 70.3 100.0 115.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Jordaniasta (JO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.1 0.6 1.4 0.7 1.4 0.7 1.2 1.0 0.5 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 0.4 0.2 0.6 0.3 0.4 0.2 0.5 0.4 0.2 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 0 0.0 21.5 11.3 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 0 0.0 21.5 11.3 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.10 4.6 6.4 3.3 6.1 3.2 7.7 6.6 3.6 4.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.6 0.9 0.9 0.5 0.3 0.1 0.4 0.3 0.2 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6.2 3.6 5.3 2.7 5.7 3.0 7.3 6.3 3.3 4.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.8 0.4 1.3 0.6 1.2 0.6 0.5 0.4 0.2 0.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.4 1.2 0.6 1.0 0.5 0.4 0.3 0.1 0.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3.5 2.0 3.3 1.7 2.5 1.3 2.4 2.1 1.8 2.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.3 1.3 2.4 1.2 1.10 1.0 1.8 1.5 1.6 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.7 0.3 0.6 0.3 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 154.0 89.0 176.3 90.6 152.4 80.4 102.3 88.5 68.1 85.1
84. Vaatteet 148.2 85.6 167.9 86.3 150.2 79.2 102.1 88.3 67.1 83.9
89. Muut valmiit tavarat 5.7 3.2 8.5 4.3 2.1 1.1 0.2 0.1 0.8 1.0
9. Muut tavarat 5.7 3.2 5.5 2.8 4.5 2.4 1.6 1.3 5.8 7.2
93. Erittelemätön 5.5 3.1 5.3 2.7 4.3 2.3 1.5 1.2 5.7 7.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 173.1 100.0 194.5 100.0 189.6 100.0 115.6 100.0 80.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu