Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Jordanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/10 - 2020/1

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/10
%
2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/1
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Jordaniaan (JO) jaksolla 2019/10 - 2020/1

2019 / 102019 / 112019 / 122020 / 12020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 15.2 13.9 21.9 12.4 23.8 17.1 24.4 18.5 24.4 18.5
01. Liha ja lihatuotteet 0.7 0.6 0.8 0.4 0.5 0.3 0.9 0.6 0.9 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 6.3 5.7 7.8 4.4 8.8 6.3 11.8 9.0 11.8 9.0
05. Hedelmät ja kasvikset 3.6 3.3 9.6 5.4 9.0 6.5 8.8 6.7 8.8 6.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.8 0.7 0.4 0.2 1.2 0.8 0.5 0.3 0.5 0.3
08. Rehuaineet 0.7 0.6 1.2 0.6 1.3 0.9 0.6 0.4 0.6 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.8 2.5 1.8 1.0 2.6 1.9 1.6 1.2 1.6 1.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.4 2.2 2.4 1.3 2.3 1.6 2.0 1.5 2.0 1.5
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.4 0.6 0.3 0.6 0.4 0.1 0.1 0.1 0.1
25. Paperimassa 0.10 0.9 1.1 0.6 0.6 0.4 1.3 0.9 1.3 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 4.1 3.7 31.5 17.8 21.7 15.7 24.3 18.5 24.3 18.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.2 0.1 3.4 1.9 0.2 0.1 0.5 0.3 0.5 0.3
34. Kaasut 3.10 3.6 28.2 15.9 21.5 15.5 23.9 18.1 23.9 18.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.2 0.2 0.1 0.4 0.3 1.0 0.8 1.0 0.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.2 0.2 0.1 0.4 0.2 1.0 0.7 1.0 0.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.0 6.4 4.3 2.4 6.1 4.3 3.1 2.3 3.1 2.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.2 0.8 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 0.4 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.2 3.8 1.5 0.8 2.4 1.7 0.9 0.6 0.9 0.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 0.6 0.8 0.4 0.8 0.5 0.5 0.4 0.5 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 0.7 0.6 0.4 0.2 1.2 0.8 0.6 0.4 0.6 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.1 1.0 0.6 0.3 1.4 1.0 0.5 0.4 0.5 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.8 2.6 3.3 1.8 1.7 1.2 1.6 1.2 1.6 1.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.5 0.4 0.8 0.4 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.10 0.9 0.5 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.9 0.8 0.7 0.3 0.10 0.7 0.6 0.4 0.6 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 67.8 62.4 59.2 33.5 64.1 46.3 64.5 49.0 64.5 49.0
71. Voimakoneet ja moottorit 0.6 0.5 0.5 0.3 0.6 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 6.0 5.5 3.2 1.8 2.10 2.1 1.6 1.2 1.6 1.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.10 1.8 3.3 1.8 2.3 1.6 1.9 1.4 1.9 1.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 0.5 0.7 0.4 0.7 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.6 0.6 0.9 0.5 2.7 1.9 0.8 0.6 0.8 0.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.7 5.2 5.8 3.3 2.3 1.6 2.1 1.5 2.1 1.5
78. Moottoriajoneuvot 40.9 37.6 41.1 23.3 49.9 36.0 49.7 37.7 49.7 37.7
79. Muut kuljetusvälineet 11.8 10.8 3.9 2.2 2.9 2.1 8.2 6.2 8.2 6.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.5 5.9 7.9 4.5 14.8 10.7 7.2 5.4 7.2 5.4
82. Huonekalut 0.6 0.5 0.6 0.3 0.3 0.1 0.4 0.3 0.4 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 3.1 2.8 1.8 1.0 4.9 3.5 2.2 1.7 2.2 1.7
89. Muut valmiit tavarat 1.9 1.7 5.4 3.1 9.3 6.7 4.2 3.2 4.2 3.2
9. Muut tavarat 2.7 2.5 45.9 26.0 3.8 2.7 3.6 2.7 3.6 2.7
93. Erittelemätön 0.9 0.8 42.6 24.1 1.2 0.8 1.2 0.9 1.2 0.9
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 1.9 1.7 3.4 1.9 2.6 1.9 2.5 1.9 2.5 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 108.8 100.0 176.5 100.0 138.4 100.0 131.7 100.0 131.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Jordaniasta (JO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/10 - 2020/1

2019 / 102019 / 112019 / 122020 / 12020 / 1
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.7 0.3 1.5 1.0 1.5 0.8 1.1 0.6 1.1 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 29.4 11.5 14.6 10.2 15.8 9.0 0 0.0 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 29.4 11.5 14.6 10.2 15.8 9.0 0 0.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 12.3 4.8 6.1 4.3 9.6 5.4 7.10 4.6 7.10 4.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.2 2.0 0.4 0.3 0.7 0.3 1.6 0.9 1.6 0.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6.10 2.7 5.3 3.7 8.7 4.9 6.2 3.6 6.2 3.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.0 0.4 1.5 1.0 1.9 1.0 0.8 0.4 0.8 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.9 0.3 1.3 0.9 1.7 0.9 0.7 0.4 0.7 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3.3 1.3 3.2 2.2 4.8 2.7 3.5 2.0 3.5 2.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.3 0.5 0.6 0.4 2.8 1.6 2.3 1.3 2.3 1.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.3 0.5 1.10 1.3 1.4 0.8 0.7 0.3 0.7 0.3
78. Moottoriajoneuvot 0.7 0.3 0.5 0.3 0.6 0.3 0.5 0.2 0.5 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 201.4 78.7 111.9 78.2 133.6 75.8 154.0 89.0 154.0 89.0
84. Vaatteet 195.6 76.4 103.0 72.0 126.7 71.9 148.2 85.6 148.2 85.6
89. Muut valmiit tavarat 5.7 2.2 8.6 6.0 6.8 3.8 5.7 3.2 5.7 3.2
9. Muut tavarat 7.8 3.0 3.10 2.7 8.9 5.0 5.7 3.2 5.7 3.2
93. Erittelemätön 7.6 2.9 3.8 2.6 8.7 4.9 5.5 3.1 5.5 3.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 256.0 100.0 143.1 100.0 176.2 100.0 173.1 100.0 173.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-helmikuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu