Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Jordanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Jordanian kanssa, vienti Jordaniaan ja tuonti Jordaniasta vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Jordania oli USAn 65. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Kuukauden 253 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 20.9 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Jordanian kanssa oli 23 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Jordaniasta supistui 19.8 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 115 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Jordaniasta olivat Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), joka edusti 23.4 prosentin osuutta tuonnista, Sitc843 (miesten ja poikien vaatteet, neulosta) 16.5 % sekä Sitc844 (naisten ja tyttöjen vaatteet,neulosta) 15.4 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Jordaniaan supistui 21.9 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 138 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 20.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc343 (luonnonkaasu) 16.8 % sekä Sitc342 (nesteytetty propaani ja butaani) 12.5 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Alkuvuoden 2020 tammi-marraskuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 3.0 miljardiin dollariin, laskun ollessa 11.6 %. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 1.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 1.2 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 13.1 prosentilla ja viennin arvo 9.4 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc845 (muut vaatteet,tekstiiliainetta), arvon ollessa 491 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), arvon ollessa 351 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 505 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 639 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Jordaniaan (JO) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 9.5 14.8 10.8 14.7 10.8 11.0 15.10 14.8 22.2 16.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.4 0.5 1.1 1.4 0.7 0.7 0.2 0.1 0.9 0.6
04. Vilja ja viljatuotteet 4.3 6.6 3.6 4.9 3.9 3.9 6.9 6.3 9.4 6.7
05. Hedelmät ja kasvikset 1.4 2.0 2.6 3.4 1.9 1.9 5.7 5.2 7.6 5.5
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 0.4 0.5 0.6 0.6 0.6 0.4 0.3 0.5 0.4
08. Rehuaineet 1.2 1.8 0.4 0.5 0.8 0.8 0.6 0.5 0.8 0.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.7 2.5 2.4 3.2 2.4 2.4 2.3 2.1 2.8 2.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.7 2.6 1.6 2.2 2.1 2.1 1.8 1.6 2.1 1.5
25. Paperimassa 0.6 0.8 0.9 1.2 0.10 0.9 0.7 0.6 0.10 0.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.5 0.6 0.7 0.4 0.3 0.5 0.4 0.2 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.5 0.7 6.9 9.4 29.4 29.8 16.4 15.2 44.7 32.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4.2 3.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.5 0.7 0.5 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.1 0.1
34. Kaasut 0.1 0.0 6.5 8.9 28.7 29.1 15.9 14.7 40.4 29.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.9 9.0 4.2 5.7 3.5 3.5 4.5 4.2 4.2 3.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.5 5.3 1.5 2.0 0.8 0.8 2.5 2.3 1.6 1.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.7 1.0 0.9 1.2 0.8 0.8 0.7 0.6 0.9 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.8 0.6 0.8 0.6 0.5 0.3 0.3 0.5 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.8 1.1 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.7 2.5 1.3 1.6 3.0 3.0 2.4 2.2 1.4 1.0
62. Kumituotteet 0.5 0.7 0.2 0.2 0.7 0.7 0.2 0.1 0.1 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.6 0.8 0.4 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.1 0.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6 0.5 0.2 0.1
67. Rauta ja teräs 0.1 0.1 0.1 0.0 0 0.0 0.8 0.7 0.5 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.4 0.6 0.4 0.4 1.8 1.8 0.4 0.3 0.5 0.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 27.2 42.2 37.5 51.4 39.6 40.2 54.7 50.6 51.1 37.0
71. Voimakoneet ja moottorit 0.5 0.7 0.6 0.7 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.8 1.1 1.2 1.6 0.9 0.9 1.7 1.5 1.8 1.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.9 2.8 2.8 3.8 4.2 4.2 2.9 2.7 2.1 1.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.7 0.9 0.7 0.9 0.3 0.2 0.7 0.6 0.9 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.3 2.0 1.0 1.3 0.5 0.5 1.3 1.2 2.1 1.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.1 1.6 1.6 2.1 0.8 0.8 0.7 0.6 2.9 2.0
78. Moottoriajoneuvot 16.8 26.1 22.5 30.8 25.0 25.4 38.8 35.9 33.4 24.2
79. Muut kuljetusvälineet 4.5 6.9 7.5 10.2 7.6 7.7 8.5 7.8 7.7 5.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 14.9 23.1 8.7 11.9 7.6 7.7 8.4 7.7 8.8 6.3
82. Huonekalut 0.9 1.4 0.2 0.1 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 7.6 11.8 1.4 1.9 2.5 2.5 1.9 1.7 2.10 2.1
89. Muut valmiit tavarat 5.7 8.8 6.8 9.2 4.4 4.5 5.8 5.3 5.1 3.7
9. Muut tavarat 3.2 4.8 1.10 2.7 2.4 2.4 3.7 3.4 3.6 2.6
93. Erittelemätön 1.10 3.0 0.6 0.8 0.6 0.5 1.7 1.5 0.10 0.7
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 1.2 1.8 1.4 1.9 1.9 1.9 2.1 1.9 2.7 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 64.4 100.0 73.0 100.0 98.5 100.0 107.9 100.0 138.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Jordaniasta (JO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.10 1.2 1.2 0.6 1.7 0.8 1.9 1.0 1.8 1.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.4 0.3 0.1 0.6 0.2 0.7 0.3 0.5 0.4
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.2 0.3 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 0.6 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.8 4.9 12.4 6.0 18.7 8.6 7.4 3.9 7.0 6.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.4 0.8 4.1 2.0 0.3 0.1 0.5 0.2 0.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 6.1 3.8 8.1 3.9 8.1 3.7 6.5 3.4 6.5 5.6
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 10.1 4.6 0 0.0 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.5 0.3 0.4 0.2 0.4 0.2 0.8 0.4 1.4 1.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 0.1 0.1 1.0 0.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 3.4 2.1 5.5 2.6 5.3 2.4 2.3 1.2 1.8 1.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.0 1.9 4.4 2.1 4.8 2.2 2.0 1.0 1.1 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.2 0.1 0.9 0.4 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 137.2 86.4 182.1 88.6 187.4 86.1 172.7 90.9 96.8 84.3
84. Vaatteet 125.8 79.2 172.6 84.0 176.1 80.9 161.0 84.7 83.5 72.7
89. Muut valmiit tavarat 11.4 7.2 9.5 4.6 11.1 5.1 11.6 6.1 13.4 11.6
9. Muut tavarat 7.6 4.8 3.9 1.9 3.9 1.8 4.8 2.5 5.7 4.9
93. Erittelemätön 7.5 4.7 3.8 1.8 3.7 1.7 4.6 2.4 5.5 4.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 158.8 100.0 205.6 100.0 217.6 100.0 190.1 100.0 114.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu