Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Jordanian ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/1 - 2019/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.10.10.10.10.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.10.10.10.10.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Jordaniaan (JO) jaksolla 2019/1 - 2019/5

2019 / 12019 / 22019 / 32019 / 42019 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 25.1 18.9 26.8 21.8 24.9 23.1 15.6 12.9 15.4 12.1
01. Liha ja lihatuotteet 1.1 0.8 1.3 1.0 1.1 1.0 0.10 0.8 0.9 0.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.5 0.4 0.3 0.2 0.6 0.5 0.7 0.5 0.4 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 9.2 6.9 8.4 6.8 8.10 8.3 5.3 4.4 4.7 3.7
05. Hedelmät ja kasvikset 9.6 7.2 12.6 10.3 10.9 10.1 6.5 5.3 6.8 5.3
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.8 0.6 1.6 1.2 0.5 0.4 0.4 0.3 0.1 0.0
08. Rehuaineet 0.6 0.4 0.7 0.5 0.5 0.5 0.7 0.5 0.8 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.2 2.4 1.10 1.6 2.3 2.1 1.3 1.0 1.9 1.5
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.3 0.2 0.1 0.6 0.5 0.2 0.1 0.3 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.1 0.8 2.1 1.7 2.7 2.5 1.3 1.0 1.7 1.3
25. Paperimassa 0.1 0.0 0.7 0.5 0.10 0.9 0.6 0.5 1.0 0.8
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.3 0.2 0.5 0.4 0.9 0.8 0.2 0.1 0.2 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.4 0.3 0.4 0.3 0.6 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.3 0.2 16.9 13.7 0.5 0.4 12.2 10.0 26.7 21.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.3 0.2 3.9 3.2 0.5 0.4 0.4 0.3 4.1 3.2
34. Kaasut 0 0.0 12.10 10.5 0 0.0 11.8 9.7 22.7 17.8
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.1 0.2 0.1 0.8 0.7 0.2 0.2 0.2 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.2 0.1 0.2 0.1 0.8 0.7 0.2 0.1 0.1 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.9 2.2 4.5 3.6 7.1 6.5 5.4 4.4 3.10 3.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.3 0.2 0.4 0.3 0.7 0.6 0.3 0.2 0.3 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.10 0.7 1.2 1.0 3.5 3.2 2.4 2.0 1.6 1.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 0.3 1.6 1.2 0.6 0.5 0.7 0.5 1.1 0.9
57. Muovit, valmistamattomat 0.3 0.2 0.4 0.3 0.9 0.8 0.6 0.4 0.3 0.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.8 0.6 0.7 0.5 1.0 0.9 1.0 0.8 0.6 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.9 1.4 2.6 2.1 2.2 2.0 2.3 1.9 5.7 4.5
62. Kumituotteet 0.3 0.2 0.7 0.5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.7 0.5 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.1 0.4 0.3
67. Rauta ja teräs 0.1 0.0 0.1 0.1 0.9 0.7 0.1 0.0 0.1 0.0
68. Muut metallit 0.2 0.1 0.9 0.7 0.2 0.1 0.2 0.1 0.3 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.4 0.3 0.5 0.3 0.6 0.5 0.10 0.8 4.9 3.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 80.9 61.1 41.2 33.5 50.7 47.0 68.6 56.8 61.1 48.0
71. Voimakoneet ja moottorit 0.3 0.2 1.1 0.9 0.3 0.3 0.5 0.4 0.6 0.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.9 0.7 1.2 0.9 1.8 1.6 1.5 1.2 0.9 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 2.3 1.7 1.10 1.6 3.1 2.8 3.8 3.1 2.9 2.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.6 0.4 0.3 0.2 0.6 0.5 0.7 0.6 0.5 0.4
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.8 0.6 0.6 0.4 0.8 0.7 1.2 1.0 0.9 0.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 3.5 2.6 1.5 1.2 1.10 1.8 1.3 1.0 5.6 4.3
78. Moottoriajoneuvot 31.8 24.0 29.1 23.7 37.5 34.8 37.7 31.1 43.7 34.3
79. Muut kuljetusvälineet 40.8 30.8 5.8 4.7 4.6 4.3 22.2 18.3 6.2 4.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 16.8 12.7 25.4 20.7 15.5 14.3 11.2 9.2 8.10 7.0
82. Huonekalut 0.3 0.2 0.10 0.8 0.7 0.6 1.2 0.9 1.3 1.0
87. Kojeet,mittarit yms. 7.2 5.4 1.9 1.5 3.3 3.0 3.9 3.2 2.8 2.2
89. Muut valmiit tavarat 8.7 6.6 22.2 18.0 10.5 9.7 5.9 4.8 4.0 3.1
9. Muut tavarat 3.2 2.4 3.4 2.8 3.3 3.0 4.4 3.6 3.5 2.7
93. Erittelemätön 1.1 0.8 1.1 0.9 1.3 1.1 2.6 2.1 1.1 0.8
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 2.2 1.6 2.4 1.9 2.1 1.9 1.8 1.4 2.4 1.9
0-9. Kaikki ryhmät 132.4 100.0 122.9 100.0 107.9 100.0 120.8 100.0 127.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Jordaniasta (JO) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/1 - 2019/5

2019 / 12019 / 22019 / 32019 / 42019 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.6 0.3 1.3 0.9 1.4 0.8 1.2 0.8 1.5 1.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0.1 0.0 0.3 0.2 0.5 0.2 0.4 0.2 0.6 0.4
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.4 0.7 0.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.4 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.5 0.3 0.7 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.4 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 3.4 2.3
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3.3 2.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 11.6 6.3 3.4 2.4 6.1 3.5 4.5 3.1 5.6 3.8
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 3.8 2.0 1.0 0.7 2.1 1.2 0.7 0.4 2.1 1.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 7.5 4.1 2.1 1.5 3.8 2.2 3.6 2.4 3.3 2.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.8 0.4 0.6 0.4 0.9 0.5 0.6 0.4 1.0 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0.7 0.3 0.5 0.3 0.7 0.4 0.5 0.3 0.8 0.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 4.5 2.4 2.10 2.1 9.0 5.2 10.6 7.2 6.1 4.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.1 0.0 0 0.0 2.7 1.5 0.1 0.0 0 0.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 3.7 2.0 2.4 1.7 5.1 2.9 8.10 6.1 4.9 3.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.1 0.6 0.4 0.7 0.4
78. Moottoriajoneuvot 0.6 0.3 0.5 0.3 0.8 0.4 0.5 0.3 0.4 0.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 159.6 87.1 126.10 91.1 150.1 87.0 124.8 85.0 122.4 84.5
84. Vaatteet 153.0 83.5 118.10 85.3 145.7 84.4 115.5 78.7 116.3 80.3
89. Muut valmiit tavarat 6.5 3.5 7.10 5.7 4.4 2.5 9.0 6.1 6.0 4.1
9. Muut tavarat 5.9 3.2 4.3 3.0 5.2 3.0 4.6 3.1 4.4 3.0
93. Erittelemätön 5.4 2.9 3.8 2.7 5.0 2.9 4.4 3.0 4.2 2.9
0-9. Kaikki ryhmät 183.3 100.0 139.4 100.0 172.5 100.0 146.8 100.0 144.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu