Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Israelin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-maaliskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Israeliin (5081) 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet151.3 161.8 -6.5
00. Elävät eläimet0.3 0.4 -31.4
01. Liha ja lihatuotteet4.2 1.7 149.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat3.3 2.8 17.1
03. Kala- ja kalavalmisteet2.5 2.1 22.0
04. Vilja ja viljatuotteet25.4 29.9 -15.0
05. Hedelmät ja kasvikset62.6 70.10 -11.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0.10 1.2 -18.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä1.8 3.1 -42.0
08. Rehuaineet39.4 38.9 1.3
09. Erinäiset elintarvikkeet11.3 11.3 0.2
1. Juomat ja tupakka3.1 3.2 -5.0
11. Juomat3.1 3.2 -4.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 -92.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat31.8 33.7 -5.6
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.4 0.3 30.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet17.4 19.6 -11.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi1.2 1.7 -30.7
24. Puutavara ja korkki2.5 3.3 -24.0
25. Paperimassa3.1 3.9 -20.2
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.10 1.6 90.7
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.4 1.3 12.0
28. Malmit ja metalliromu0.3 0.4 -30.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.9 1.10 47.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta158.10 44.4 258.3
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 42.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet142.0 44.4 220.3
34. Kaasut16.10 0.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.3 0.9 51.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.3 0.2 21.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat1.1 0.7 69.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -76.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet291.10 296.2 -1.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet43.8 47.6 -8.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet25.2 17.2 47.0
53. Väri- ja parkitusaineet10.5 8.3 26.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet60.5 74.8 -19.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet34.5 28.9 19.2
56. Lannoitteet, valmistetut0.3 0.4 -21.7
57. Muovit, valmistamattomat63.5 63.7 -0.2
58. Muovit, valmistetut13.7 13.10 -2.0
59. Erinäiset kemialliset tuotteet40.4 41.7 -3.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,046.5 1,179.2 -11.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.2 4.7
62. Kumituotteet7.1 5.3 33.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut3.1 2.1 54.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä17.4 16.7 4.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet10.3 9.7 6.5
66. Kivennäisainetuotteet914.7 1,062.9 -13.9
67. Rauta ja teräs10.9 11.4 -4.4
68. Muut metallit33.4 31.4 6.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista49.7 39.9 24.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,013.10 1,019.5 -0.5
71. Voimakoneet ja moottorit65.0 46.4 40.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet72.1 118.6 -39.2
73. Metalliteollisuuskoneet4.1 6.6 -39.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet67.6 68.10 -2.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet89.1 86.7 2.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet97.1 72.5 34.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet172.8 190.0 -9.1
78. Moottoriajoneuvot96.1 76.6 25.5
79. Muut kuljetusvälineet350.4 353.5 -0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat385.1 390.9 -1.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet4.1 4.3 -5.1
82. Huonekalut3.8 2.9 31.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.0.7 0.10 -29.5
84. Vaatteet7.6 8.3 -8.5
85. Jalkineet1.4 2.7 -48.8
87. Kojeet,mittarit yms.129.1 151.8 -14.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot93.4 64.3 45.4
89. Muut valmiit tavarat145.3 156.1 -6.9
9. Muut tavarat79.6 79.0 0.7
93. Erittelemätön25.2 25.4 -0.8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -42.8
97. Kulta, ei monetaarinen0.3 0.5 -54.3
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind54.2 53.2 1.9
Kaikki ryhmät yhteensä3,163.1 3,208.4 -1.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Israelista (5081) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-maaliskuu

2020 1-3
milj. $
2019 1-3
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet92.1 90.9 1.3
00. Elävät eläimet1.1 0.8 51.5
01. Liha ja lihatuotteet3.2 3.0 4.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat2.1 3.2 -35.0
03. Kala- ja kalavalmisteet2.3 1.3 81.4
04. Vilja ja viljatuotteet25.6 22.4 14.5
05. Hedelmät ja kasvikset38.4 40.2 -4.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja3.3 3.6 -6.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä5.0 7.1 -29.5
08. Rehuaineet00.1 ..
09. Erinäiset elintarvikkeet11.4 9.7 17.5
1. Juomat ja tupakka14.1 12.4 13.3
11. Juomat14.1 12.4 13.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat20.9 22.4 -6.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet1.9 3.9 -52.5
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -20.6
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet00.1 ..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat7.6 7.1 7.7
28. Malmit ja metalliromu0.4 1.1 -71.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet11.2 10.2 8.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta6.7 5.3 27.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet6.7 5.3 27.7
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat5.0 3.6 40.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat00.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat5.0 3.5 41.7
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet821.6 976.1 -15.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet55.7 60.5 -8.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet37.1 44.2 -16.1
53. Väri- ja parkitusaineet17.5 14.4 22.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet532.7 645.10 -17.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet42.9 38.7 10.9
56. Lannoitteet, valmistetut24.2 53.4 -54.8
57. Muovit, valmistamattomat29.0 45.5 -36.2
58. Muovit, valmistetut53.9 41.3 30.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet29.0 32.6 -11.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,477.6 2,118.5 -30.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.1 -32.4
62. Kumituotteet8.7 8.4 3.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.3 0.7 -59.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä20.5 23.7 -13.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet59.5 61.3 -3.0
66. Kivennäisainetuotteet1,269.4 1,901.0 -33.2
67. Rauta ja teräs19.7 16.9 17.1
68. Muut metallit16.1 18.2 -11.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista83.8 88.5 -5.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet933.9 979.7 -4.7
71. Voimakoneet ja moottorit63.4 68.3 -7.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet95.4 94.7 0.7
73. Metalliteollisuuskoneet12.2 13.8 -11.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet76.6 77.5 -1.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet79.2 69.6 13.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet180.7 171.3 5.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet306.6 274.1 11.9
78. Moottoriajoneuvot7.10 7.8 3.0
79. Muut kuljetusvälineet112.1 203.2 -44.8
8. Erinäiset valmiit tavarat694.1 694.1 0.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet8.7 9.1 -4.3
82. Huonekalut8.9 9.5 -6.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.6 1.1 49.7
84. Vaatteet12.6 17.8 -29.6
85. Jalkineet6.7 8.8 -23.8
87. Kojeet,mittarit yms.385.5 375.6 2.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot30.6 23.2 32.1
89. Muut valmiit tavarat239.8 249.4 -3.8
9. Muut tavarat390.3 327.0 19.4
93. Erittelemätön374.4 309.6 20.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 142.1
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry15.10 17.5 -8.7
Kaikki ryhmät yhteensä4,455.9 5,229.6 -14.8

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu