Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Israelin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-huhtikuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdsysvaltojen vienti Israeliin (5081) 2019 tammi-huhtikuu

2019 1-4
milj. $
2018 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet223.9 190.4 17.6
00. Elävät eläimet0.5 0.3 42.1
01. Liha ja lihatuotteet3.5 3.3 7.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat3.5 7.2 -52.0
03. Kala- ja kalavalmisteet2.9 2.1 38.5
04. Vilja ja viljatuotteet38.7 44.7 -13.3
05. Hedelmät ja kasvikset88.8 73.0 21.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.6 1.6 6.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä4.4 3.5 24.2
08. Rehuaineet65.5 39.7 65.2
09. Erinäiset elintarvikkeet15.0 15.5 -3.3
1. Juomat ja tupakka4.3 3.10 7.9
11. Juomat4.2 3.9 8.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.1 -25.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat37.3 31.4 18.5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.4 0.5 -28.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet19.9 14.0 42.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi1.8 1.4 23.8
24. Puutavara ja korkki4.1 3.5 15.0
25. Paperimassa4.8 4.3 12.7
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet2.2 3.1 -28.8
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat1.8 1.9 -5.0
28. Malmit ja metalliromu0.5 0.9 -45.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet2.3 2.2 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta45.2 58.3 -22.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 -1.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet45.1 58.2 -22.6
34. Kaasut0.1 0.1 529.6
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat1.1 2.3 -50.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.3 0.2 58.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat0.8 1.9 -57.9
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.2 -72.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet392.4 332.7 17.9
51. Orgaaniset kemialliset aineet63.3 47.2 34.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet21.3 22.9 -6.9
53. Väri- ja parkitusaineet10.7 17.4 -38.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet105.6 85.10 22.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet38.6 42.2 -8.6
56. Lannoitteet, valmistetut0.4 0.3 39.1
57. Muovit, valmistamattomat81.1 51.8 56.7
58. Muovit, valmistetut17.4 20.4 -14.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet54.3 44.10 20.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,548.8 1,724.3 -10.2
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.2 0.3 -35.4
62. Kumituotteet7.3 7.4 -1.6
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.7 3.7 -28.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä21.5 27.6 -22.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet13.0 14.3 -8.9
66. Kivennäisainetuotteet1,394.1 1,564.1 -10.9
67. Rauta ja teräs15.0 12.6 19.5
68. Muut metallit44.5 38.5 15.7
69. Tuotteet epäjalosta metallista50.9 56.2 -9.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,471.6 1,660.1 -11.4
71. Voimakoneet ja moottorit87.6 100.3 -12.6
72. Eri toimialojen erikoiskoneet154.4 235.8 -34.5
73. Metalliteollisuuskoneet8.3 8.7 -4.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet88.8 102.8 -13.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet123.6 105.9 16.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet94.5 135.10 -30.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet251.1 266.9 -5.9
78. Moottoriajoneuvot95.7 81.1 18.0
79. Muut kuljetusvälineet568.0 623.2 -8.9
8. Erinäiset valmiit tavarat508.9 396.9 28.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet5.1 2.3 122.6
82. Huonekalut4.9 5.2 -6.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.2 0.9 32.8
84. Vaatteet10.6 10.9 -3.1
85. Jalkineet2.10 2.5 18.1
87. Kojeet,mittarit yms.193.10 161.8 19.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot83.3 52.9 57.5
89. Muut valmiit tavarat207.1 160.6 29.0
9. Muut tavarat104.8 97.6 7.4
93. Erittelemätön33.8 27.1 24.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 40.4
97. Kulta, ei monetaarinen0.7 1.1 -43.7
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND70.3 69.4 1.4
Kaikki ryhmät4,337.8 4,497.5 -3.6

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Israelista (5081) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-huhtikuu

2019 1-4
milj. $
2018 1-4
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet113.4 100.9 12.4
00. Elävät eläimet1.2 1.5 -23.2
01. Liha ja lihatuotteet3.8 4.3 -13.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat3.7 3.3 13.2
03. Kala- ja kalavalmisteet1.6 1.4 16.8
04. Vilja ja viljatuotteet25.4 20.8 22.5
05. Hedelmät ja kasvikset52.9 49.7 6.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja3.9 3.3 16.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä8.9 5.8 53.9
08. Rehuaineet0.1 0.1 63.8
09. Erinäiset elintarvikkeet12.4 11.1 11.5
1. Juomat ja tupakka14.8 13.8 6.6
11. Juomat14.8 13.8 6.6
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat27.9 29.8 -6.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet4.2 3.4 24.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.2 0.1 595.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat9.4 9.1 3.8
28. Malmit ja metalliromu1.4 2.3 -39.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet12.9 15.2 -15.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta8.1 6.3 27.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet8.1 6.3 27.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat5.6 7.8 -28.6
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.1 301.8
42. Kasviöljyt ja -rasvat5.5 7.8 -29.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet1,272.7 1,563.9 -18.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet75.5 91.8 -17.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet57.0 33.9 68.5
53. Väri- ja parkitusaineet19.7 17.1 15.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet831.7 1,129.5 -26.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet51.9 58.8 -11.6
56. Lannoitteet, valmistetut80.6 69.7 15.7
57. Muovit, valmistamattomat61.8 47.1 31.4
58. Muovit, valmistetut55.7 76.4 -27.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet39.0 40.1 -2.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan2,683.1 2,690.4 -0.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.2 -29.5
62. Kumituotteet10.4 12.2 -15.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.8 0.5 58.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä31.5 29.1 8.2
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet76.4 74.8 2.1
66. Kivennäisainetuotteet2,401.2 2,420.8 -0.8
67. Rauta ja teräs21.3 20.9 2.3
68. Muut metallit23.5 24.5 -3.8
69. Tuotteet epäjalosta metallista118.3 107.8 9.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,320.8 1,229.2 7.5
71. Voimakoneet ja moottorit88.2 94.8 -7.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet129.9 108.9 19.3
73. Metalliteollisuuskoneet19.1 17.7 8.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet103.3 96.4 7.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet98.1 113.10 -14.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet247.1 207.10 18.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet356.3 344.3 3.5
78. Moottoriajoneuvot10.3 23.4 -56.1
79. Muut kuljetusvälineet269.0 222.2 21.1
8. Erinäiset valmiit tavarat902.8 813.7 11.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet11.2 16.10 -33.9
82. Huonekalut12.7 26.1 -51.6
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.5 2.8 -49.8
84. Vaatteet23.4 16.9 39.0
85. Jalkineet10.3 10.5 -2.3
87. Kojeet,mittarit yms.494.5 429.4 15.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot28.4 34.8 -18.3
89. Muut valmiit tavarat321.3 276.6 16.1
9. Muut tavarat478.7 455.7 5.0
93. Erittelemätön455.7 433.2 5.2
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)00.1 ..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 -81.7
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY23.1 22.5 2.7
Kaikki ryhmät6,827.5 6,911.1 -1.2

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu