Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Israelin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-toukokuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Israeliin (5081) 2020 tammi-toukokuu

2020 1-5
milj. $
2019 1-5
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet262.6 271.3 -3.2
00. Elävät eläimet0.4 0.6 -37.9
01. Liha ja lihatuotteet4.7 5.3 -12.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat4.4 3.10 10.8
03. Kala- ja kalavalmisteet3.5 3.4 3.6
04. Vilja ja viljatuotteet78.3 50.8 54.2
05. Hedelmät ja kasvikset88.6 103.1 -14.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja1.3 1.10 -33.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä2.9 5.7 -49.7
08. Rehuaineet60.1 78.5 -23.4
09. Erinäiset elintarvikkeet18.8 18.3 2.6
1. Juomat ja tupakka4.6 5.4 -14.9
11. Juomat4.6 5.3 -13.4
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0.2 -79.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat40.4 41.3 -2.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at0.6 0.5 14.2
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet18.7 20.1 -7.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi2.3 1.8 29.0
24. Puutavara ja korkki3.2 5.4 -40.3
25. Paperimassa4.8 5.9 -18.9
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet5.1 2.4 114.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat2.2 2.3 -4.4
28. Malmit ja metalliromu0.4 0.6 -30.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3.5 2.7 30.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta195.5 158.0 23.7
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.1 0.1 42.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet178.5 157.9 13.0
34. Kaasut16.10 0.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat2.0 1.4 43.7
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.3 0.4 -40.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat1.8 0.10 86.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -81.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet494.2 475.5 4.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet73.9 82.7 -10.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet39.9 25.9 54.4
53. Väri- ja parkitusaineet16.2 12.9 25.6
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet119.2 119.2 -0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet53.5 45.9 16.6
56. Lannoitteet, valmistetut0.5 0.5 -6.9
57. Muovit, valmistamattomat102.7 101.5 1.2
58. Muovit, valmistetut21.1 21.6 -2.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet67.7 65.7 3.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,216.9 2,091.6 -41.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.2 42.4
62. Kumituotteet9.7 8.7 11.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut4.2 3.4 25.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä29.4 27.8 5.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet15.5 17.3 -10.4
66. Kivennäisainetuotteet1,013.0 1,901.0 -46.7
67. Rauta ja teräs17.1 17.9 -4.6
68. Muut metallit55.10 51.9 7.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista72.1 63.8 13.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,540.1 1,782.8 -13.6
71. Voimakoneet ja moottorit112.5 118.5 -5.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet129.9 186.4 -30.3
73. Metalliteollisuuskoneet6.5 9.9 -34.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet117.0 115.8 1.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet162.0 147.5 9.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet143.8 116.6 23.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet277.3 317.1 -12.6
78. Moottoriajoneuvot138.6 124.1 11.7
79. Muut kuljetusvälineet452.8 647.1 -30.0
8. Erinäiset valmiit tavarat594.7 620.5 -4.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet5.1 5.5 -6.4
82. Huonekalut5.2 7.0 -26.1
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.1.2 1.9 -35.2
84. Vaatteet11.2 12.7 -11.8
85. Jalkineet1.6 4.1 -62.5
87. Kojeet,mittarit yms.205.5 229.9 -10.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot147.10 106.6 38.9
89. Muut valmiit tavarat217.2 253.2 -14.2
9. Muut tavarat125.6 130.0 -3.4
93. Erittelemätön38.4 40.1 -4.3
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 -42.8
97. Kulta, ei monetaarinen0.4 0.7 -48.8
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain86.9 89.2 -2.5
Kaikki ryhmät yhteensä4,476.1 5,577.3 -19.7

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Israelista (5081) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-toukokuu

2020 1-5
milj. $
2019 1-5
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet135.4 133.4 1.5
00. Elävät eläimet1.8 1.5 16.9
01. Liha ja lihatuotteet5.4 4.9 11.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat3.10 4.7 -14.5
03. Kala- ja kalavalmisteet2.4 1.8 34.5
04. Vilja ja viljatuotteet32.0 29.7 7.9
05. Hedelmät ja kasvikset57.9 61.1 -5.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja4.4 4.6 -4.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä7.7 10.5 -27.1
08. Rehuaineet00.1 ..
09. Erinäiset elintarvikkeet20.2 15.0 34.6
1. Juomat ja tupakka17.1 15.10 6.9
11. Juomat17.1 15.10 6.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat30.3 33.8 -10.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet2.8 4.4 -36.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -3.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.3 0.2 109.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat12.8 11.8 8.4
28. Malmit ja metalliromu0.5 2.2 -77.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet14.0 15.4 -9.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta10.2 20.8 -50.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet10.2 20.8 -50.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat10.1 7.1 42.4
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.1 0.2 -46.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat10.1 7.0 43.5
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet1,426.2 1,534.6 -7.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet90.9 91.5 -0.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet67.5 65.2 3.4
53. Väri- ja parkitusaineet24.1 22.8 5.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet946.10 1,005.7 -5.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet64.5 66.8 -3.4
56. Lannoitteet, valmistetut51.4 85.0 -39.6
57. Muovit, valmistamattomat50.2 78.5 -36.2
58. Muovit, valmistetut90.0 74.2 21.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet41.1 45.3 -9.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan1,733.3 3,874.0 -55.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.1 0.2 -55.6
62. Kumituotteet13.9 12.8 9.0
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut0.6 1.1 -48.7
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä30.6 42.6 -28.1
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet97.1 98.8 -1.7
66. Kivennäisainetuotteet1,416.1 3,511.2 -59.7
67. Rauta ja teräs27.2 26.0 4.5
68. Muut metallit24.10 31.8 -21.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista122.10 149.9 -18.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet1,465.6 1,640.6 -10.7
71. Voimakoneet ja moottorit95.1 110.4 -13.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet135.6 155.6 -12.8
73. Metalliteollisuuskoneet17.3 24.2 -28.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet121.6 128.5 -5.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet132.4 125.4 5.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet314.3 299.7 4.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet476.10 438.8 8.7
78. Moottoriajoneuvot10.6 12.9 -17.6
79. Muut kuljetusvälineet162.0 345.5 -53.1
8. Erinäiset valmiit tavarat1,056.3 1,167.8 -9.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet15.4 14.3 8.1
82. Huonekalut11.8 17.1 -31.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.2.7 1.8 47.6
84. Vaatteet17.6 28.6 -38.5
85. Jalkineet8.0 11.8 -32.0
87. Kojeet,mittarit yms.602.1 647.8 -7.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot45.5 35.4 28.5
89. Muut valmiit tavarat353.6 411.4 -14.0
9. Muut tavarat557.0 595.8 -6.5
93. Erittelemätön532.7 566.9 -6.0
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0..
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 0.1 142.1
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta24.3 28.9 -15.8
Kaikki ryhmät yhteensä6,441.1 9,023.4 -28.6

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu