Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Israelin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2018 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdsysvaltojen vienti Israeliin (5081) 2018 tammi-marraskuu

2018 1-11
milj. $
2017 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet539.4 442.5 21.9
00. Elävät eläimet0.8 1.2 -36.8
01. Liha ja lihatuotteet7.4 8.7 -14.7
02. Maitotaloustuotteet ja munat13.2 11.1 18.3
03. Kala- ja kalavalmisteet7.7 10.1 -24.4
04. Vilja ja viljatuotteet178.8 68.3 162.1
05. Hedelmät ja kasvikset156.9 163.7 -4.1
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja3.6 4.1 -11.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä10.8 10.1 6.2
08. Rehuaineet117.7 123.5 -4.7
09. Erinäiset elintarvikkeet42.10 42.1 2.1
1. Juomat ja tupakka9.6 9.10 -3.7
11. Juomat9.4 9.3 1.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.3 0.7 -69.7
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat82.2 67.8 21.2
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at1.2 1.8 -34.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet33.4 21.0 59.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi4.9 4.8 1.7
24. Puutavara ja korkki10.3 11.9 -13.1
25. Paperimassa11.3 10.5 8.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet6.6 4.2 60.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat4.6 5.3 -14.8
28. Malmit ja metalliromu1.8 1.3 46.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet8.4 7.5 12.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta195.4 173.7 12.5
32. Kivihiili, koksi, briketit yms.0.3 0.4 -38.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet195.1 173.0 12.7
34. Kaasut0.1 0.4 -71.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat5.6 3.9 42.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.4 0.8 -57.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat4.8 2.8 74.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.5 0.5 19.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet869.5 927.5 -6.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet125.2 120.4 4.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet50.2 52.10 -5.3
53. Väri- ja parkitusaineet38.8 38.7 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet238.8 245.1 -2.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet96.7 95.8 1.0
56. Lannoitteet, valmistetut0.7 1.1 -34.2
57. Muovit, valmistamattomat145.10 173.2 -15.7
58. Muovit, valmistetut48.8 43.3 12.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet124.8 157.6 -20.8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan4,908.2 4,946.3 -0.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.7 0.6 5.4
62. Kumituotteet21.3 28.9 -26.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut9.5 10.9 -13.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä84.9 77.2 9.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet37.1 32.10 12.5
66. Kivennäisainetuotteet4,440.2 4,541.2 -2.2
67. Rauta ja teräs40.7 32.5 25.2
68. Muut metallit122.6 86.8 41.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista151.6 135.6 11.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet4,438.5 3,564.5 24.5
71. Voimakoneet ja moottorit262.9 237.4 10.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet582.1 479.9 21.3
73. Metalliteollisuuskoneet22.1 19.1 15.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet279.7 241.7 15.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet276.4 281.2 -1.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet333.5 239.0 39.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet710.3 678.6 4.7
78. Moottoriajoneuvot247.2 263.6 -6.2
79. Muut kuljetusvälineet1,724.7 1,124.5 53.4
8. Erinäiset valmiit tavarat1,131.6 1,016.8 11.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet6.8 7.5 -8.9
82. Huonekalut12.4 12.9 -3.9
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.2.7 1.10 34.6
84. Vaatteet27.5 26.6 3.5
85. Jalkineet8.7 7.5 15.7
87. Kojeet,mittarit yms.458.4 427.3 7.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot132.5 102.5 29.3
89. Muut valmiit tavarat482.9 430.9 12.1
9. Muut tavarat296.7 259.0 14.6
93. Erittelemätön102.9 81.8 25.8
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.1 136.4
97. Kulta, ei monetaarinen2.1 2.3 -8.3
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND191.7 175.0 9.6
Kaikki ryhmät12,476.2 11,411.6 9.3

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Israelista (5081) Yhdysvaltoihin 2018 tammi-marraskuu

2018 1-11
milj. $
2017 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet236.7 225.2 5.1
00. Elävät eläimet2.7 2.5 11.4
01. Liha ja lihatuotteet14.1 12.5 13.4
02. Maitotaloustuotteet ja munat9.3 8.1 15.2
03. Kala- ja kalavalmisteet4.1 3.5 18.4
04. Vilja ja viljatuotteet47.10 46.1 4.1
05. Hedelmät ja kasvikset101.0 92.4 9.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja8.6 9.2 -6.8
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä19.3 20.7 -7.0
08. Rehuaineet0.1 0.1 487.8
09. Erinäiset elintarvikkeet29.8 30.6 -2.8
1. Juomat ja tupakka30.1 30.0 0.1
11. Juomat30.1 30.0 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet0.1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat73.9 73.6 0.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet3.8 2.6 45.2
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi0.1 0.1 -7.5
24. Puutavara ja korkki0.1 0..
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet0.2 1.1 -84.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat24.2 26.1 -7.5
28. Malmit ja metalliromu3.6 5.9 -39.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet42.3 38.0 11.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta16.9 15.5 9.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet16.9 15.4 9.7
34. Kaasut0.1 0.1 -93.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat14.1 11.6 21.9
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0.4 -55.5
42. Kasviöljyt ja -rasvat13.9 11.2 24.1
43. Valmistetut eläin- ja kasviöljyt yms.0.1 0.1 -49.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet4,410.5 5,152.8 -14.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet221.9 227.3 -2.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet125.1 107.5 16.3
53. Väri- ja parkitusaineet57.4 61.2 -6.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet3,276.8 4,071.10 -19.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet164.5 152.9 7.6
56. Lannoitteet, valmistetut146.7 127.9 14.6
57. Muovit, valmistamattomat133.7 100.1 33.7
58. Muovit, valmistetut211.5 220.8 -4.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet73.2 83.4 -12.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan8,072.5 7,508.6 7.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat0.3 0.1 500.9
62. Kumituotteet33.3 28.5 16.8
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut2.4 1.6 50.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä79.5 81.4 -2.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet209.6 203.6 3.0
66. Kivennäisainetuotteet7,317.7 6,809.6 7.5
67. Rauta ja teräs60.7 50.9 19.3
68. Muut metallit63.4 68.9 -7.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista305.9 264.6 15.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet3,556.5 3,762.2 -5.5
71. Voimakoneet ja moottorit260.9 287.4 -9.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet336.6 408.2 -17.5
73. Metalliteollisuuskoneet51.5 44.7 15.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet269.4 239.0 12.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet314.8 296.3 6.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet624.3 593.10 5.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet927.3 1,192.1 -22.2
78. Moottoriajoneuvot59.6 49.9 19.5
79. Muut kuljetusvälineet712.5 651.1 9.4
8. Erinäiset valmiit tavarat2,333.8 2,063.7 13.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet38.3 41.9 -8.6
82. Huonekalut52.7 49.9 5.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.6.8 7.2 -6.0
84. Vaatteet42.7 55.8 -23.5
85. Jalkineet26.2 26.3 -0.5
87. Kojeet,mittarit yms.1,259.5 1,065.8 18.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot84.3 77.9 8.3
89. Muut valmiit tavarat823.6 739.2 11.4
9. Muut tavarat1,378.5 1,369.7 0.6
93. Erittelemätön1,316.1 1,291.9 1.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha)0.1 0.2 -69.7
97. Kulta, ei monetaarinen0.1 15.5 -99.7
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY62.3 61.10 0.5
Kaikki ryhmät20,122.10 20,212.5 -0.4

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevan kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu