Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Israelin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.70.70.70.70.7
Tuonnista0.60.60.60.60.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.60.70.70.60.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Israelin kanssa, vienti Israeliin ja tuonti Israelista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Israelin osuus Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta elokuussa 2020 oli 0.6 prosentia. Osuus Yhdysvaltain kyseisen kuukauden viennistä oli 0.7 %:a ja 0.6 %:a tuonnista. Elokuussa Israel oli Yhdysvaltain 25. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 2.0 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 18.0 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Elokuussa kauppatase Israelin kanssa oli Yhdysvalloille 430 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Israelista supistui 14.2 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.2 miljardia dollaria elokuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Israelista olivat Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), joka edusti 19.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 13.0 % sekä Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 7.1 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Israeliin supistui 23.2 prosentilla edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 775 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), mikä edusti 21.7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 4.4 % sekä Sitc891 (aseet ja ampumatarvikkeet) 4.3 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-28.0 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 16.8 miljardiin dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 10.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 6.8 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 25.7 % ja viennin arvon osalla 31.1 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), arvon ollessa 2.0 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), arvon ollessa 1.4 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-elokuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 3.2 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 3.6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Israeliin (IL) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 48.3 7.3 63.1 9.7 59.3 7.8 34.8 4.4 34.1 4.4
01. Liha ja lihatuotteet 0.2 0.0 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.4 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 17.7 2.7 35.3 5.4 33.2 4.4 4.2 0.5 6.6 0.8
05. Hedelmät ja kasvikset 15.5 2.3 10.7 1.6 9.9 1.3 11.3 1.4 7.10 1.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.8 0.1 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1
08. Rehuaineet 9.8 1.5 10.10 1.7 9.7 1.3 12.10 1.6 13.8 1.8
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.5 0.5 4.1 0.6 4.4 0.6 4.5 0.6 3.6 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.2 0.0 1.4 0.2 1.0 0.1 0.9 0.1 1.1 0.1
11. Juomat 0.2 0.0 1.4 0.2 1.0 0.1 0.9 0.1 1.1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.1 0.6 4.6 0.7 4.7 0.6 12.6 1.6 4.9 0.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.5 0.1 0.9 0.1 1.0 0.1 9.8 1.2 0.4 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.5 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.5 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 0.7 0.1 0.6 0.1
25. Paperimassa 0.6 0.1 1.1 0.2 0.8 0.1 0.8 0.1 0.4 0.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.2 0.2 1.0 0.1 1.1 0.1 0.4 0.0 1.3 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.6 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.4 0.0 0.4 0.0 0.5 0.1 0.4 0.0 1.3 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 33.3 5.0 3.2 0.5 52.3 6.9 75.1 9.4 42.3 5.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 33.3 5.0 3.2 0.5 33.8 4.4 57.4 7.2 27.9 3.6
34. Kaasut 0.1 0.0 0.1 0.0 18.5 2.4 17.8 2.2 14.4 1.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 94.7 14.3 107.6 16.5 85.1 11.2 93.6 11.8 97.0 12.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 16.0 2.4 14.2 2.2 8.2 1.1 12.4 1.6 15.4 2.0
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.3 1.1 7.4 1.1 7.3 0.9 7.5 0.9 7.9 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 3.4 0.5 2.4 0.4 1.10 0.3 2.4 0.3 2.1 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 25.4 3.8 33.4 5.1 20.1 2.6 20.7 2.6 27.3 3.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 9.5 1.4 9.6 1.5 13.1 1.7 11.8 1.5 11.5 1.5
57. Muovit, valmistamattomat 16.3 2.5 22.10 3.5 18.1 2.4 20.7 2.6 16.5 2.1
58. Muovit, valmistetut 3.7 0.6 3.8 0.6 2.6 0.3 4.6 0.6 3.3 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13.4 2.0 14.1 2.1 14.0 1.8 13.7 1.7 13.2 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 75.8 11.5 94.7 14.5 166.8 21.9 184.2 23.2 207.9 26.8
62. Kumituotteet 1.5 0.2 1.2 0.2 1.8 0.2 1.8 0.2 1.7 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.0 0.8 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 1.0 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.5 1.0 5.5 0.8 5.6 0.7 4.9 0.6 5.0 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.7 0.4 2.6 0.4 2.8 0.4 2.9 0.4 3.9 0.5
66. Kivennäisainetuotteet 37.6 5.7 60.8 9.3 126.5 16.6 149.5 18.8 172.2 22.2
67. Rauta ja teräs 3.9 0.6 2.4 0.4 3.5 0.4 2.1 0.3 3.8 0.5
68. Muut metallit 11.9 1.8 10.7 1.6 12.6 1.6 9.6 1.2 11.6 1.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11.6 1.7 10.9 1.7 13.4 1.8 12.7 1.6 8.9 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 281.10 42.7 244.3 37.4 250.3 32.9 255.2 32.1 239.0 30.8
71. Voimakoneet ja moottorit 28.3 4.3 19.3 2.9 22.1 2.9 29.1 3.7 15.2 2.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 32.5 4.9 25.4 3.9 20.6 2.7 36.6 4.6 15.5 2.0
73. Metalliteollisuuskoneet 1.6 0.2 1.0 0.1 0.9 0.1 2.4 0.3 1.5 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 27.5 4.2 22.0 3.4 22.1 2.9 21.9 2.7 18.7 2.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 36.9 5.6 36.1 5.5 34.3 4.5 21.0 2.6 23.8 3.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 27.10 4.2 18.8 2.9 19.7 2.6 21.8 2.7 24.4 3.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 50.1 7.6 54.4 8.3 67.1 8.8 56.0 7.0 72.8 9.4
78. Moottoriajoneuvot 26.8 4.0 15.8 2.4 8.10 1.2 17.2 2.2 32.9 4.2
79. Muut kuljetusvälineet 50.7 7.7 51.8 7.9 54.10 7.2 49.5 6.2 34.6 4.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 97.7 14.8 112.0 17.2 117.7 15.5 112.8 14.2 126.4 16.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.4 0.1 0.7 0.1 0.4 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0
82. Huonekalut 0.8 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1 1.4 0.2
84. Vaatteet 1.5 0.2 2.2 0.3 2.1 0.3 1.9 0.2 2.5 0.3
85. Jalkineet 0.2 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 39.10 6.0 36.5 5.6 44.5 5.8 43.1 5.4 45.9 5.9
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 24.1 3.6 30.5 4.7 27.6 3.6 26.5 3.3 24.5 3.1
89. Muut valmiit tavarat 30.9 4.7 41.1 6.3 42.0 5.5 40.0 5.0 51.1 6.6
9. Muut tavarat 24.2 3.7 21.9 3.4 23.9 3.1 25.2 3.2 22.1 2.8
93. Erittelemätön 7.4 1.1 5.9 0.9 6.2 0.8 7.5 0.9 5.0 0.6
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.7 0.1
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 16.8 2.5 16.1 2.5 17.8 2.3 17.7 2.2 16.3 2.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 660.4 100.0 652.8 100.0 760.9 100.0 794.3 100.0 774.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Israelista (IL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 23.2 2.4 20.2 2.0 23.7 2.0 28.1 2.3 20.3 1.7
00. Elävät eläimet 0.4 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0 0.6 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 1.7 0.2 0.7 0.1 0.10 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.4 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 1.3 0.1 0.9 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 1.2 0.1 0.8 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 3.5 0.4 2.10 0.3 5.2 0.4 6.2 0.5 3.10 0.3
05. Hedelmät ja kasvikset 11.3 1.2 8.3 0.8 7.9 0.7 7.8 0.6 5.4 0.4
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 0.3 0.0 0.9 0.1 0.6 0.0 1.5 0.1 0.6 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 1.3 0.1 1.5 0.1 2.3 0.2 3.7 0.3 2.6 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.6 0.4 5.3 0.5 5.7 0.5 5.3 0.4 4.8 0.4
1. Juomat ja tupakka 2.2 0.2 0.10 0.1 1.10 0.2 2.8 0.2 2.4 0.2
11. Juomat 2.2 0.2 0.10 0.1 1.10 0.2 2.8 0.2 2.4 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 4.8 0.5 4.7 0.5 5.4 0.5 5.4 0.4 7.7 0.6
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.7 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 2.2 0.2
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.4 0.2 2.9 0.3 2.10 0.3 2.1 0.2 1.5 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 0.2 1.4 0.1 2.1 0.2 2.8 0.2 3.7 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.4 0.2 1.2 0.1 0.9 0.1 2.4 0.2 0.7 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.4 0.2 1.2 0.1 0.9 0.1 2.4 0.2 0.7 0.1
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.7 0.4 1.5 0.1 2.3 0.2 2.3 0.2 0.9 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.7 0.4 1.5 0.1 2.3 0.2 2.3 0.2 0.8 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 339.7 35.0 265.1 26.1 262.6 22.7 226.10 18.7 254.8 21.1
51. Orgaaniset kemialliset aineet 17.1 1.8 18.2 1.8 13.2 1.1 24.2 2.0 15.5 1.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 17.3 1.8 13.2 1.3 12.5 1.1 5.7 0.5 5.6 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 3.8 0.4 2.9 0.3 6.8 0.6 5.1 0.4 8.3 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 239.4 24.7 174.10 17.2 177.7 15.3 131.5 10.8 174.1 14.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 13.3 1.4 8.4 0.8 13.5 1.2 19.1 1.6 17.2 1.4
56. Lannoitteet, valmistetut 17.1 1.8 10.2 1.0 2.9 0.3 8.1 0.7 9.2 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 8.10 0.9 12.2 1.2 7.3 0.6 7.8 0.6 5.2 0.4
58. Muovit, valmistetut 17.2 1.8 19.1 1.9 17.8 1.5 18.7 1.5 16.2 1.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.9 0.6 6.4 0.6 11.4 1.0 7.2 0.6 3.9 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 82.9 8.5 172.8 17.0 279.7 24.2 319.8 26.3 319.9 26.6
62. Kumituotteet 2.6 0.3 2.8 0.3 2.4 0.2 4.6 0.4 3.4 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.8 0.6 4.4 0.4 3.6 0.3 5.4 0.4 5.6 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 18.1 1.9 19.6 1.9 20.0 1.7 21.3 1.7 26.4 2.2
66. Kivennäisainetuotteet 26.6 2.7 120.2 11.8 220.7 19.1 254.8 21.0 246.0 20.4
67. Rauta ja teräs 4.5 0.5 3.0 0.3 6.1 0.5 7.7 0.6 7.6 0.6
68. Muut metallit 5.3 0.5 3.7 0.4 4.9 0.4 3.6 0.3 4.1 0.3
69. Tuotteet epäjalosta metallista 20.1 2.1 19.2 1.9 22.2 1.9 22.6 1.9 27.0 2.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 250.1 25.8 281.7 27.7 290.5 25.1 334.5 27.5 291.2 24.2
71. Voimakoneet ja moottorit 16.8 1.7 15.0 1.5 14.5 1.2 14.6 1.2 11.4 0.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 20.8 2.1 19.5 1.9 26.0 2.2 34.9 2.9 21.3 1.8
73. Metalliteollisuuskoneet 2.1 0.2 3.1 0.3 2.3 0.2 3.4 0.3 3.3 0.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 23.5 2.4 21.5 2.1 28.5 2.5 24.4 2.0 32.1 2.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 22.9 2.4 30.5 3.0 21.1 1.8 38.1 3.1 22.5 1.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 55.0 5.7 78.7 7.7 81.3 7.0 98.6 8.1 90.9 7.5
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 84.1 8.7 86.4 8.5 89.4 7.7 91.7 7.5 90.6 7.5
78. Moottoriajoneuvot 1.9 0.2 0.8 0.1 0.9 0.1 1.3 0.1 2.2 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 23.3 2.4 26.7 2.6 26.10 2.3 27.8 2.3 17.4 1.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 172.1 17.7 190.3 18.7 205.3 17.7 228.2 18.8 225.8 18.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 3.4 0.3 3.4 0.3 4.6 0.4 4.1 0.3 3.9 0.3
82. Huonekalut 1.6 0.2 1.3 0.1 3.6 0.3 4.6 0.4 4.6 0.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.4 0.0 0.8 0.1 0.9 0.1 0.9 0.1 0.5 0.0
84. Vaatteet 1.7 0.2 3.4 0.3 3.9 0.3 2.10 0.2 4.9 0.4
85. Jalkineet 1.3 0.1 0.1 0.0 0.6 0.0 1.6 0.1 1.5 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 104.5 10.8 112.2 11.0 113.5 9.8 120.5 9.9 115.5 9.6
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 5.9 0.6 9.0 0.9 14.3 1.2 11.4 0.9 14.1 1.2
89. Muut valmiit tavarat 53.6 5.5 60.3 5.9 64.2 5.5 82.4 6.8 81.2 6.7
9. Muut tavarat 89.6 9.2 77.2 7.6 86.1 7.4 65.5 5.4 81.5 6.8
93. Erittelemätön 85.7 8.8 72.7 7.2 81.1 7.0 60.2 5.0 76.3 6.3
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 3.9 0.4 4.5 0.4 5.1 0.4 5.4 0.4 5.2 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 970.1 100.0 1,015.2 100.0 1,158.1 100.0 1,215.6 100.0 1,204.8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu