Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Israelin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.70.70.70.60.7
Tuonnista0.60.60.70.50.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.60.60.70.60.6

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Israelin kanssa, vienti Israeliin ja tuonti Israelista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa 2020 Israel edusti 0.6 prosentin osuutta Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankaupasta, 0.7 prosenttia USAn viennistä ja 0.6 prosenttia tuonnista. Marraskuussa Israel oli Yhdysvaltain 25. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden 2.1 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 23.3 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Israelin kanssa oli Yhdysvalloille 487 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Israelista supistui 14.2 prosentilla edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 1.3 miljardia dollaria marraskuussa 2020. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Israelista olivat Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), joka edusti 26.5 prosentin osuutta tuonnista, Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 8.9 % sekä Sitc931 (erittelemätön) 4.8 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Israeliin oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden marraskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 831 miljoonaa dollaria marraskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), mikä edusti 21.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc764 (puhelinlaitteet ja niiden osat ja tarvikkeet, ryhmään 76 kuuluvat) 4.8 % sekä Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat) 4.4 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-25.2 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 23.2 miljardiin dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 13.9 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 9.3 miljardia dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 22.4 % ja viennin arvon osalla 29.2 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), arvon ollessa 3.1 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc667 (helmet sekä jalo- ja puolijalokivet, valmistamattomat ja valmistetut), arvon ollessa 1.9 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 4.6 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 4.8 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Israeliin (IL) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 34.8 4.4 34.1 4.4 39.7 4.9 33.7 3.9 40.6 4.9
01. Liha ja lihatuotteet 0.5 0.1 0.7 0.1 0.3 0.0 0.5 0.0 0.9 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 0.1 0.6 0.1 1.1 0.1 1.4 0.2 0.7 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 0.1 0.0 0.2 0.0 0.8 0.1 2.6 0.3 0.9 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 4.2 0.5 6.6 0.8 6.0 0.7 5.2 0.6 5.1 0.6
05. Hedelmät ja kasvikset 11.3 1.4 7.10 1.0 11.8 1.4 15.9 1.8 21.8 2.6
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.5 0.1 0.5 0.1 1.2 0.1 0.4 0.0 0.9 0.1
08. Rehuaineet 12.10 1.6 13.8 1.8 16.2 2.0 1.9 0.2 6.1 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 4.5 0.6 3.6 0.5 2.4 0.3 5.8 0.7 3.9 0.5
1. Juomat ja tupakka 0.9 0.1 1.1 0.1 0.6 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1
11. Juomat 0.9 0.1 1.1 0.1 0.6 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 12.6 1.6 4.9 0.6 11.8 1.4 3.5 0.4 8.7 1.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 9.8 1.2 0.4 0.0 7.7 0.9 0.2 0.0 4.8 0.6
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 0.1 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1 0.5 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.7 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1
25. Paperimassa 0.8 0.1 0.4 0.0 1.2 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 0.4 0.0 1.3 0.2 0.10 0.1 0.2 0.0 1.2 0.1
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.7 0.1 0.6 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.4 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.4 0.0 1.3 0.2 0.5 0.1 0.6 0.1 0.3 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 75.1 9.4 42.3 5.5 56.8 7.0 32.5 3.8 68.7 8.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 57.4 7.2 27.9 3.6 37.10 4.7 32.5 3.8 68.7 8.3
34. Kaasut 17.8 2.2 14.4 1.9 18.9 2.3 0.1 0.0 0.1 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.4 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 93.6 11.8 97.0 12.5 119.7 14.7 87.3 10.1 88.2 10.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 12.4 1.6 15.4 2.0 11.7 1.4 12.9 1.5 9.5 1.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.5 0.9 7.9 1.0 6.5 0.8 5.3 0.6 4.5 0.5
53. Väri- ja parkitusaineet 2.4 0.3 2.1 0.3 1.7 0.2 2.6 0.3 2.6 0.3
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 20.7 2.6 27.3 3.5 53.4 6.6 21.3 2.5 26.8 3.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 11.8 1.5 11.5 1.5 10.7 1.3 10.1 1.2 12.8 1.5
57. Muovit, valmistamattomat 20.7 2.6 16.5 2.1 15.0 1.8 13.9 1.6 14.1 1.7
58. Muovit, valmistetut 4.6 0.6 3.3 0.4 4.7 0.6 4.4 0.5 4.7 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 13.7 1.7 13.2 1.7 16.4 2.0 16.10 2.0 13.3 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 184.2 23.2 207.9 26.8 183.0 22.5 244.9 28.5 211.7 25.5
62. Kumituotteet 1.8 0.2 1.7 0.2 2.0 0.2 2.4 0.3 1.8 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.8 0.1 1.0 0.1 0.6 0.1 0.9 0.1 1.5 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.9 0.6 5.0 0.6 4.5 0.5 3.4 0.4 3.3 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.9 0.4 3.9 0.5 2.9 0.4 2.8 0.3 2.3 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 149.5 18.8 172.2 22.2 149.10 18.5 208.5 24.2 178.8 21.5
67. Rauta ja teräs 2.1 0.3 3.8 0.5 3.6 0.4 4.8 0.5 2.6 0.3
68. Muut metallit 9.6 1.2 11.6 1.5 7.7 0.9 10.6 1.2 11.5 1.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.7 1.6 8.9 1.1 12.1 1.5 11.8 1.4 10.2 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 255.2 32.1 239.0 30.8 235.7 29.0 291.6 33.9 270.6 32.5
71. Voimakoneet ja moottorit 29.1 3.7 15.2 2.0 31.9 3.9 14.4 1.7 40.0 4.8
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 36.6 4.6 15.5 2.0 15.9 2.0 31.7 3.7 19.8 2.4
73. Metalliteollisuuskoneet 2.4 0.3 1.5 0.2 3.8 0.5 1.4 0.2 1.2 0.1
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 21.9 2.7 18.7 2.4 19.3 2.4 23.6 2.7 19.7 2.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 21.0 2.6 23.8 3.1 24.4 3.0 37.2 4.3 30.2 3.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 21.8 2.7 24.4 3.1 24.7 3.0 48.7 5.7 40.2 4.8
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 56.0 7.0 72.8 9.4 48.4 6.0 64.10 7.6 50.5 6.1
78. Moottoriajoneuvot 17.2 2.2 32.9 4.2 26.1 3.2 19.2 2.2 34.8 4.2
79. Muut kuljetusvälineet 49.5 6.2 34.6 4.5 41.4 5.1 50.8 5.9 34.6 4.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 112.8 14.2 126.4 16.3 139.8 17.2 136.8 15.9 116.1 14.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.5 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1 0.8 0.1 1.2 0.1
82. Huonekalut 0.6 0.1 1.4 0.2 0.10 0.1 1.4 0.2 0.9 0.1
84. Vaatteet 1.9 0.2 2.5 0.3 1.7 0.2 1.8 0.2 2.1 0.2
85. Jalkineet 0.1 0.0 0.8 0.1 0.5 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 43.1 5.4 45.9 5.9 46.2 5.7 58.1 6.8 44.2 5.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 26.5 3.3 24.5 3.1 23.6 2.9 25.9 3.0 29.4 3.5
89. Muut valmiit tavarat 40.0 5.0 51.1 6.6 66.3 8.2 48.5 5.6 38.2 4.6
9. Muut tavarat 25.2 3.2 22.1 2.8 25.3 3.1 28.8 3.3 25.2 3.0
93. Erittelemätön 7.5 0.9 5.0 0.6 6.10 0.9 11.7 1.4 7.7 0.9
96. Metallirahat (pl.kultaraha ja käypä raha) 0.1 0.0 0.7 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 17.7 2.2 16.3 2.1 17.7 2.2 17.1 2.0 17.5 2.1
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 794.3 100.0 774.9 100.0 812.2 100.0 860.2 100.0 831.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Israelista (IL) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 28.1 2.3 20.3 1.7 21.9 1.6 21.9 1.8 23.7 1.8
00. Elävät eläimet 0.5 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.9 0.1 0.9 0.1 0.10 0.1 1.0 0.1 0.8 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.3 0.1 0.9 0.1 0.10 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 1.2 0.1 0.8 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1 1.4 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 6.2 0.5 3.10 0.3 7.0 0.5 5.3 0.4 6.2 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 7.8 0.6 5.4 0.4 5.2 0.4 5.2 0.4 6.2 0.5
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 1.5 0.1 0.6 0.0 0.9 0.1 1.2 0.1 0.6 0.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 3.7 0.3 2.6 0.2 3.2 0.2 3.1 0.3 2.9 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 5.3 0.4 4.8 0.4 3.4 0.2 4.9 0.4 4.9 0.4
1. Juomat ja tupakka 2.8 0.2 2.4 0.2 2.5 0.2 1.1 0.1 2.7 0.2
11. Juomat 2.8 0.2 2.4 0.2 2.5 0.2 1.1 0.1 2.7 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.4 0.4 7.7 0.6 10.8 0.8 5.3 0.4 4.9 0.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.0 2.2 0.2 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 2.1 0.2 1.5 0.1 2.9 0.2 2.2 0.2 1.8 0.1
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.8 0.2 3.7 0.3 7.4 0.5 2.9 0.2 2.7 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 2.4 0.2 0.7 0.1 0.4 0.0 3.1 0.3 2.6 0.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 2.4 0.2 0.7 0.1 0.4 0.0 3.1 0.3 2.6 0.2
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.3 0.2 0.9 0.1 1.3 0.1 1.4 0.1 3.2 0.2
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.3 0.2 0.8 0.1 1.3 0.1 1.3 0.1 3.2 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 226.10 18.7 254.8 21.1 325.7 23.1 192.3 16.2 230.2 17.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 24.2 2.0 15.5 1.3 19.7 1.4 15.8 1.3 24.8 1.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 5.7 0.5 5.6 0.5 7.2 0.5 6.5 0.5 12.3 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 5.1 0.4 8.3 0.7 9.2 0.7 7.4 0.6 9.2 0.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 131.5 10.8 174.1 14.4 213.10 15.2 99.1 8.3 130.7 9.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 19.1 1.6 17.2 1.4 29.6 2.1 21.4 1.8 16.1 1.2
56. Lannoitteet, valmistetut 8.1 0.7 9.2 0.8 11.7 0.8 9.2 0.8 3.1 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 7.8 0.6 5.2 0.4 8.5 0.6 9.4 0.8 10.5 0.8
58. Muovit, valmistetut 18.7 1.5 16.2 1.3 20.4 1.4 18.2 1.5 16.1 1.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.2 0.6 3.9 0.3 5.7 0.4 5.7 0.5 7.9 0.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 319.8 26.3 319.9 26.6 455.7 32.4 384.7 32.3 445.3 33.8
62. Kumituotteet 4.6 0.4 3.4 0.3 2.9 0.2 2.6 0.2 3.4 0.3
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.4 0.4 5.6 0.5 6.6 0.5 6.3 0.5 6.3 0.5
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 21.3 1.7 26.4 2.2 32.7 2.3 27.0 2.3 33.7 2.5
66. Kivennäisainetuotteet 254.8 21.0 246.0 20.4 377.6 26.8 303.3 25.5 359.9 27.3
67. Rauta ja teräs 7.7 0.6 7.6 0.6 5.5 0.4 6.9 0.6 8.9 0.7
68. Muut metallit 3.6 0.3 4.1 0.3 6.5 0.5 8.5 0.7 6.5 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 22.6 1.9 27.0 2.2 24.0 1.7 30.1 2.5 26.8 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 334.5 27.5 291.2 24.2 301.3 21.4 295.4 24.8 316.10 24.0
71. Voimakoneet ja moottorit 14.6 1.2 11.4 0.9 17.3 1.2 21.0 1.8 13.3 1.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 34.9 2.9 21.3 1.8 27.3 1.9 26.7 2.2 35.9 2.7
73. Metalliteollisuuskoneet 3.4 0.3 3.3 0.3 3.7 0.3 4.2 0.3 3.1 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 24.4 2.0 32.1 2.7 27.4 1.9 29.9 2.5 26.2 2.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 38.1 3.1 22.5 1.9 25.4 1.8 30.5 2.6 28.8 2.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 98.6 8.1 90.9 7.5 79.3 5.6 75.6 6.3 69.3 5.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 91.7 7.5 90.6 7.5 90.6 6.4 81.6 6.9 113.3 8.6
78. Moottoriajoneuvot 1.3 0.1 2.2 0.2 2.7 0.2 1.9 0.2 2.2 0.2
79. Muut kuljetusvälineet 27.8 2.3 17.4 1.4 27.10 2.0 24.4 2.0 25.3 1.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 228.2 18.8 225.8 18.7 216.8 15.4 224.7 18.9 220.3 16.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 4.1 0.3 3.9 0.3 4.6 0.3 5.8 0.5 5.4 0.4
82. Huonekalut 4.6 0.4 4.6 0.4 4.10 0.3 5.8 0.5 6.8 0.5
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.9 0.1 0.5 0.0 0.8 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1
84. Vaatteet 2.10 0.2 4.9 0.4 2.6 0.2 2.5 0.2 2.9 0.2
85. Jalkineet 1.6 0.1 1.5 0.1 1.0 0.1 0.6 0.0 0.9 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 120.5 9.9 115.5 9.6 112.9 8.0 109.3 9.2 109.0 8.3
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 11.4 0.9 14.1 1.2 13.6 1.0 12.1 1.0 16.1 1.2
89. Muut valmiit tavarat 82.4 6.8 81.2 6.7 76.7 5.4 88.3 7.4 78.7 6.0
9. Muut tavarat 65.5 5.4 81.5 6.8 71.1 5.0 60.4 5.1 69.0 5.2
93. Erittelemätön 60.2 5.0 76.3 6.3 66.0 4.7 54.9 4.6 63.5 4.8
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 5.4 0.4 5.2 0.4 5.0 0.4 5.6 0.5 5.6 0.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,215.6 100.0 1,204.8 100.0 1,407.1 100.0 1,189.9 100.0 1,318.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu