Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Iranin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2020 tammi-syyskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Iraniin (IR) 2020 tammi-syyskuu

2020 1-9
milj. $
2019 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1,9 1,5 26.6
00. Elävät eläimet1,5 0,1 ..
04. Vilja ja viljatuotteet00,3 ..
08. Rehuaineet00,5 ..
09. Erinäiset elintarvikkeet0,5 0,7 -41.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat3,1 11,6 -73.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet3,1 11,6 -73.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat00,4 ..
41. Eläinöljyt ja -rasvat00,4 ..
5. Kemian teollisuuden tuotteet7,5 20,5 -63.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet00,1 ..
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet00,1 ..
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet3,10 16,2 -75.8
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0,3 0,4 -48.4
58. Muovit, valmistetut0,1 0,1 -82.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet3,4 3,8 -11.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan0,1 0,5 -95.5
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä00,1 ..
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet00,1 ..
66. Kivennäisainetuotteet00,4 ..
68. Muut metallit0,1 0..
69. Tuotteet epäjalosta metallista0,1 0,1 -77.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet5,5 16,2 -66.1
71. Voimakoneet ja moottorit0,1 0,1 87.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0,1 0,1 -25.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0,1 0,3 -90.5
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0,1 0,2 -88.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet5,3 15,7 -66.2
79. Muut kuljetusvälineet0,1 0..
8. Erinäiset valmiit tavarat11,8 14,5 -19.1
82. Huonekalut0,1 0..
84. Vaatteet00,1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.9,7 10,2 -5.0
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0,2 0,1 ..
89. Muut valmiit tavarat2,0 4,3 -54.2
9. Muut tavarat0,1 0..
93. Erittelemätön0,1 0..
Kaikki ryhmät yhteensä29,7 64,10 -54.4

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Iranista (IR) Yhdysvaltoihin 2020 tammi-syyskuu

2020 1-9
milj. $
2019 1-9
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet0,4 0,1 ..
04. Vilja ja viljatuotteet0,1 0..
05. Hedelmät ja kasvikset0,4 0..
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja0,1 0..
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0,1 0,1 4.6
09. Erinäiset elintarvikkeet0,1 0..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat0,1 0..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0,1 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet0,1 0..
58. Muovit, valmistetut0,1 0..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan0,2 0,1 712.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0,2 0,1 712.7
8. Erinäiset valmiit tavarat3,0 1,4 126.2
84. Vaatteet0,1 0,1 527.6
87. Kojeet,mittarit yms.00,1 ..
89. Muut valmiit tavarat2,10 1,3 127.2
9. Muut tavarat0,1 0..
93. Erittelemätön0,1 0..
Kaikki ryhmät yhteensä3,6 1,4 165.0

Lähde: US Census Bureau

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu