Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Iranin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-marraskuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Iraniin (5070) 2019 tammi-marraskuu

2019 1-11
milj. $
2018 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1.6 11.3 -86.1
00. Elävät eläimet0.1 0.9 -89.4
01. Liha ja lihatuotteet00.4 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat00.6 ..
04. Vilja ja viljatuotteet0.3 0.9 -73.1
05. Hedelmät ja kasvikset00.3 ..
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä01.2 ..
08. Rehuaineet0.6 2.4 -76.8
09. Erinäiset elintarvikkeet0.7 4.8 -85.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat12.7 347.5 -96.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet0318.1 ..
25. Paperimassa020.7 ..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat00.1 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet12.7 8.7 46.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta00.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.4 0..
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.4 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet22.8 17.4 30.7
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.1 0.5 -88.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 0.3 -98.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet17.6 11.8 48.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.6 1.0 -48.8
56. Lannoitteet, valmistetut00.4 ..
58. Muovit, valmistetut0.1 0.1 -45.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet4.6 3.6 30.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan0.5 0.6 -12.8
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat00.1 ..
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.3 -63.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.1 0.1 26.0
66. Kivennäisainetuotteet0.4 0.2 129.1
68. Muut metallit0.1 0.1 -55.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.1 0.2 -62.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet14.1 21.2 -33.6
71. Voimakoneet ja moottorit0.1 0.1 236.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet00.1 ..
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.1 0.2 -65.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.3 0.2 45.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.2 0..
77. Muut sähkökoneet ja laitteet13.6 20.9 -34.9
79. Muut kuljetusvälineet0.1 0..
8. Erinäiset valmiit tavarat17.10 22.9 -21.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet00.1 ..
84. Vaatteet0.1 0..
87. Kojeet,mittarit yms.12.8 14.4 -11.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.1 -50.7
89. Muut valmiit tavarat5.1 8.4 -39.2
Kaikki ryhmät yhteensä69.9 420.6 -83.4

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Iranista (5070) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-marraskuu

2019 1-11
milj. $
2018 1-11
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet0.1 3.10 -99.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat00.2 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet00.2 ..
04. Vilja ja viljatuotteet00.5 ..
05. Hedelmät ja kasvikset01.7 ..
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja00.6 ..
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.8 -98.9
09. Erinäiset elintarvikkeet00.2 ..
1. Juomat ja tupakka00.1 ..
11. Juomat00.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat00.1 ..
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet00.1 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan0.1 58.7 -100.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat00.1 ..
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.1 58.7 -100.0
66. Kivennäisainetuotteet00.1 ..
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet00.1 ..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet00.1 ..
8. Erinäiset valmiit tavarat1.4 7.2 -80.8
82. Huonekalut00.1 ..
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.00.1 ..
84. Vaatteet0.1 0.1 -59.1
85. Jalkineet00.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0..
89. Muut valmiit tavarat1.4 7.2 -81.1
Kaikki ryhmät yhteensä1.4 69.9 -98.0

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu