Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Iranin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2019 tammi-heinäkuussa

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)
Tärkeimmät tuotteet viennissä ja tuonnissa

Taulukko: Yhdysvaltojen vienti Iraniin (5070) 2019 tammi-heinäkuu

2019 1-7
milj. $
2018 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet1.5 8.1 -82.6
00. Elävät eläimet00.4 ..
01. Liha ja lihatuotteet00.4 ..
02. Maitotaloustuotteet ja munat00.6 ..
04. Vilja ja viljatuotteet0.3 0.7 -64.2
05. Hedelmät ja kasvikset00.3 ..
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä01.2 ..
08. Rehuaineet0.5 1.4 -62.3
09. Erinäiset elintarvikkeet0.7 3.5 -80.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat8.8 51.9 -83.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet025.4 ..
25. Paperimassa020.7 ..
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat00.1 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet8.8 5.9 49.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta00.1 ..
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat0.2 0..
41. Eläinöljyt ja -rasvat0.2 0..
5. Kemian teollisuuden tuotteet17.4 12.7 38.0
51. Orgaaniset kemialliset aineet0.1 0.5 -88.2
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet0.1 0.3 -98.7
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet14.0 8.2 71.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet0.4 0.9 -54.5
56. Lannoitteet, valmistetut00.4 ..
58. Muovit, valmistetut0.1 0.1 -45.7
59. Erinäiset kemialliset tuotteet2.10 2.6 15.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan0.1 0.4 -70.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä0.1 0.3 -80.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.1 0.1 26.0
68. Muut metallit00.1 ..
69. Tuotteet epäjalosta metallista0.1 0.1 -43.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet9.5 10.2 -6.5
71. Voimakoneet ja moottorit0.1 0.1 476.0
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet0.1 0.2 -65.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet0.3 0.2 83.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet0.2 0..
77. Muut sähkökoneet ja laitteet9.1 9.9 -8.5
8. Erinäiset valmiit tavarat10.6 14.8 -28.6
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet00.1 ..
84. Vaatteet0.1 0..
87. Kojeet,mittarit yms.7.2 9.8 -26.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot0.1 0.1 42.7
89. Muut valmiit tavarat3.3 4.10 -33.6
Kaikki ryhmät yhteensä47.9 97.9 -51.1

Lähde: Tulli

Taulukko: Tuonti Iranista (5070) Yhdysvaltoihin 2019 tammi-heinäkuu

2019 1-7
milj. $
2018 1-7
milj. $
Muutos
%
0. Elintarvikkeet0.1 3.6 -99.8
02. Maitotaloustuotteet ja munat00.2 ..
03. Kala- ja kalavalmisteet00.2 ..
04. Vilja ja viljatuotteet00.5 ..
05. Hedelmät ja kasvikset01.6 ..
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja00.6 ..
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä0.1 0.8 -98.8
09. Erinäiset elintarvikkeet00.2 ..
1. Juomat ja tupakka00.1 ..
11. Juomat00.1 ..
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat00.1 ..
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet00.1 ..
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
42. Kasviöljyt ja -rasvat00.1 ..
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan0.1 52.10 -100.0
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat00.1 ..
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet0.1 52.10 -100.0
66. Kivennäisainetuotteet00.1 ..
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet00.1 ..
72. Eri toimialojen erikoiskoneet00.1 ..
8. Erinäiset valmiit tavarat1.2 5.7 -78.9
82. Huonekalut00.1 ..
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms.00.1 ..
84. Vaatteet0.1 0.1 -41.4
85. Jalkineet00.1 ..
87. Kojeet,mittarit yms.0.1 0..
89. Muut valmiit tavarat1.2 5.7 -79.3
Kaikki ryhmät yhteensä1.3 62.3 -98.1

Lähde: Tulli

Viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot (Sitc)

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu