Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Iranin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/5 - 2020/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Iranin kanssa, vienti Iraniin ja tuonti Iranista vuoden 2020 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Syyskuussa Iran oli USAn 184. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 10 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Iraniin. Kuukauden 2.9 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 34.0 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Iranin kanssa oli 2.6 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Iranista oli 138.4 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden syyskuussa, ollen suuruudeltaan 198.3 tuhatta dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Iranista olivat Sitc659 (lattianpäällysteet yms.), joka edusti 25.0 prosentin osuutta tuonnista, Sitc057 (hedelmät,tuoreet tai kuivatut,pähkinät) 18.2 % sekä Sitc058 (hedelmäsäilykkeet ja muut hedelmävalmisteet) 12.6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Iraniin oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 2.7 miljoonaa dollaria syyskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten), mikä edusti 36.5 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc774 (sähkölääkintä- ja röntgenlaitteet) 17.7 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 13.2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-syyskuun kehitys

Tammi-syyskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-50.0 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 33 miljoonaan dollariin. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 3.5 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 30 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 165.0 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc896 (taideteokset,kokoelma- ja antiikkiesineet), arvon ollessa 2.8 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc872 (lääkintäkojeet ja -laitteet kirurgisia ja hammas- tai eläinlääketieteellisiä tarkoituksia varten), arvon ollessa 7.2 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 54.4 % . Tammi-syyskuun välinen Yhdysvaltain ja Iranin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 26 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Iraniin (IR) jaksolla 2020/5 - 2020/9

2020 / 52020 / 62020 / 72020 / 82020 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0,1 2.9 1,2 31.6 0 0.0 0,4 8.0 0 0.0
00. Elävät eläimet 0 0.0 1,2 31.6 0 0.0 0,4 8.0 0 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0,5 15.2 0,8 20.2 0,7 30.6 1,1 26.4 0,10 33.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0,4 12.5 0,5 13.3 0,3 13.8 0,4 8.3 0,8 25.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,1 2.8 0,3 6.9 0,4 14.7 0,7 16.2 0,3 7.6
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1,1 39.6 0,4 10.8 0,7 28.6 0,8 18.1 0,5 17.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1,1 39.6 0,4 10.1 0,7 28.2 0,7 17.5 0,5 17.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,10 33.1 0,9 24.5 0,7 32.2 1,5 37.3 1,3 44.0
87. Kojeet,mittarit yms. 0,6 18.6 0,8 21.7 0,6 25.4 1,4 33.1 1,1 39.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 2,8 100.0 3,7 100.0 2,2 100.0 3,10 100.0 2,8 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Iranista (IR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/5 - 2020/9

2020 / 52020 / 62020 / 72020 / 82020 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu