Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Iranin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.10.00.10.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Iraniin (IR) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.1 0.7 1.10 3.5 0.1 0.1 0.3 0.9 0.5 9.5
08. Rehuaineet 0.8 0.5 0.4 0.6 0.1 0.1 0.1 0.2 0 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.3 0.1 1.1 1.9 0 0.0 0 0.0 0.5 9.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 141.5 94.5 45.5 82.4 103.9 95.1 22.1 85.2 0.8 14.1
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 141.0 94.1 44.5 80.5 102.6 93.9 21.9 84.7 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.3 1.1 1.9 1.3 1.1 0.2 0.5 0.8 14.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.5 0.3 1.1 1.9 2.7 2.4 0.7 2.4 0.8 14.9
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 0.2 1.1 1.8 1.9 1.7 0.6 2.0 0.7 12.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.2 0.1 0 0.0 0.8 0.7 0.1 0.3 0.2 2.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5.9 3.9 4.5 8.1 0.2 0.2 0.6 2.3 1.2 22.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.8 3.9 4.5 8.0 0.2 0.2 0.6 2.3 1.2 21.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.9 0.6 2.3 4.0 2.5 2.3 2.4 9.0 2.1 39.4
87. Kojeet,mittarit yms. 0.6 0.4 0.10 1.7 1.4 1.3 1.5 5.5 1.2 22.9
89. Muut valmiit tavarat 0.3 0.2 1.3 2.3 1.1 1.0 0.9 3.3 0.9 16.5
0-9. Kaikki ryhmät 149.8 100.0 55.2 100.0 109.2 100.0 25.9 100.0 5.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Iranista (IR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 5.8 81.0 0 0.0 0.1 0.2 0 0.0 0.1 2.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 5.8 81.0 0 0.0 0.1 0.2 0 0.0 0.1 2.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.1 14.4 0.1 100.0 0.2 99.8 0.4 100.0 0.1 97.6
89. Muut valmiit tavarat 1.1 14.3 0.1 88.8 0.2 99.8 0.4 100.0 0.1 97.6
0-9. Kaikki ryhmät 7.1 100.0 0.1 100.0 0.2 100.0 0.4 100.0 0.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu