Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Iranin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Iraniin (IR) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2 22.9 2.1 32.3 2.5 26.6 0.4 8.1 0.9 18.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.2 22.9 2.1 32.3 2.5 26.6 0.4 8.1 0.9 18.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 1.2 24.2 2.6 40.4 1.10 21.1 1.1 24.7 1.1 24.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.1 21.6 1.3 19.5 1.5 16.1 0.7 15.5 0.5 9.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.1 0.5 1.3 20.1 0.5 5.0 0.4 9.0 0.7 14.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 1.7 33.5 0.3 4.0 2.1 22.1 1.1 24.6 0.9 20.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.5 29.3 0.3 3.5 2.1 21.9 1.1 24.4 0.9 19.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.6 11.2 1.5 23.0 2.3 23.9 1.9 41.5 1.6 35.6
87. Kojeet,mittarit yms. 0.2 2.1 0.8 12.2 1.9 20.2 1.2 26.0 1.0 22.4
89. Muut valmiit tavarat 0.5 9.1 0.7 10.8 0.4 3.7 0.7 15.5 0.6 13.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 4.10 100.0 6.4 100.0 9.3 100.0 4.4 100.0 4.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Iranista (IR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu