Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Irakin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/11 - 2020/3

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019/11
%
2019/12
%
2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
Viennistä0.00.10.10.00.1
Tuonnista0.30.30.20.30.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.2

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Irakiin (IQ) jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.4 5.3 6.2 4.9 3.5 4.8 3.4 5.4 3.1 3.9
01. Liha ja lihatuotteet 2.6 4.0 4.4 3.5 2.4 3.2 1.8 2.9 1.7 2.1
05. Hedelmät ja kasvikset 0.2 0.3 1.6 1.3 0.6 0.8 0.9 1.3 0.8 0.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.7 0.1 0.1 0.5 0.6 0.7 1.0 0.5 0.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.6 0.9 0.8 0.6 0.8 1.0 0.7 1.1 1.2 1.4
25. Paperimassa 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.6 0.7
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.5 0.8 0.8 0.6 0.8 1.0 0.5 0.8 0.5 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.7 1.0 1.2 0.9 0.8 1.0 1.3 2.1 1.1 1.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.7 1.0 1.2 0.9 0.8 1.0 1.3 2.1 1.1 1.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 4.4 6.8 5.5 4.4 6.5 8.9 8.6 13.9 5.8 7.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.4 0.5 0.1 0.0 1.9 2.5 0.1 0.1 0.4 0.4
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.0 1.5 1.6 1.3 3.1 4.1 6.6 10.5 1.6 2.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.6 0.8 0.5 0.4 0.7 0.8 0.7 1.1 0.7 0.8
58. Muovit, valmistetut 1.1 1.7 2.2 1.7 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.4 2.0 1.1 0.8 0.9 1.2 1.1 1.7 2.9 3.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.6 3.9 5.7 4.5 2.3 3.1 3.5 5.5 2.4 3.0
62. Kumituotteet 0.1 0.1 1.4 1.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1
67. Rauta ja teräs 0.10 1.4 1.9 1.5 0.8 1.0 0.5 0.8 0.8 0.9
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.4 2.1 1.8 1.4 1.1 1.4 2.5 4.0 1.4 1.7
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 39.6 61.5 89.0 71.3 35.6 48.8 30.10 50.0 54.0 68.6
71. Voimakoneet ja moottorit 3.2 4.9 32.9 26.3 6.4 8.8 4.1 6.6 10.8 13.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9.5 14.7 18.3 14.6 2.7 3.6 2.1 3.3 8.3 10.5
73. Metalliteollisuuskoneet 0.9 1.3 0.6 0.5 0.4 0.5 0.6 0.8 1.2 1.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.5 11.5 12.9 10.3 7.3 9.9 5.1 8.1 7.7 9.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.6 1.3 1.0 0.5 0.6 1.2 1.9 1.3 1.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.10 1.4 8.2 6.6 1.10 2.7 6.1 9.8 2.9 3.6
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.3 8.2 8.9 7.1 6.2 8.4 4.3 6.9 6.10 8.8
78. Moottoriajoneuvot 8.8 13.7 4.4 3.5 8.10 12.2 5.3 8.5 7.5 9.5
79. Muut kuljetusvälineet 3.5 5.3 1.10 1.5 1.5 2.0 2.5 4.0 7.7 9.7
8. Erinäiset valmiit tavarat 11.8 18.3 13.9 11.1 22.4 30.7 12.4 20.0 9.9 12.5
87. Kojeet,mittarit yms. 10.8 16.8 10.2 8.2 7.6 10.4 8.4 13.6 8.9 11.2
89. Muut valmiit tavarat 0.6 0.8 3.3 2.6 14.6 19.9 3.5 5.6 0.8 0.9
9. Muut tavarat 1.5 2.2 2.8 2.2 1.0 1.4 0.9 1.4 1.4 1.7
93. Erittelemätön 0.6 0.9 1.1 0.8 0 0.0 0.1 0.1 0.4 0.5
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 0.9 1.4 1.8 1.4 1.0 1.4 0.8 1.3 0.10 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 64.2 100.0 124.8 100.0 72.9 100.0 61.10 100.0 78.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Irakista (IQ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/11 - 2020/3

2019 / 112019 / 122020 / 12020 / 22020 / 3
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 530.5 100.0 675.2 100.0 472.9 99.6 525.6 99.0 439.8 100.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 530.5 100.0 675.2 100.0 472.9 99.6 525.6 99.0 439.8 100.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.1 0.0 0 0.0 0.7 0.1 0 0.0 0.1 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0 0.0 0 0.0 0.6 0.1 0 0.0 0 0.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.1 0.0 0.1 0.0 1.2 0.3 5.2 1.0 0.1 0.0
89. Muut valmiit tavarat 0.1 0.0 0.1 0.0 1.2 0.3 5.2 1.0 0.1 0.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 530.6 100.0 675.4 100.0 474.9 100.0 530.9 100.0 439.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-maaliskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu