Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Irakin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/5 - 2020/9

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
Viennistä0.00.10.10.00.1
Tuonnista0.30.10.10.10.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.10.10.10.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Irakin kanssa, vienti Irakiin ja tuonti Irakista vuoden 2020 syyskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Syyskuussa Irak oli USAn 77. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 16 sijaa. Kuukauden 125 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 84.0 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Irakin kanssa oli 22 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Irakista supistui voimakkasti eli 92.2 prosentilla edellisen vuoden syyskuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 51 miljoonaa dollaria syyskuussa 2020. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 99.4 prosentin osuutta.

Viennin arvo Irakiin oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden syyskuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 74 miljoonaa dollaria syyskuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc598 (erinäiset kemialliset tuotteet), mikä edusti 23.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc716 (sähkögeneraattorit ja -moottorit ja niiden osat) 8.9 % sekä Sitc743 (pumput (muut kuin nestepumput), ilma- ja muut kaasukompressorit sekä tuulettimet; tuuletus- tai ilmankiertokuvut sisäänrakennetuin tuulettimin, myös jos niissä on suodattimet; lingot; nesteiden tai kaasujen suodatus- tai puhdistuskoneet ja -laitteet;) 7.9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-syyskuun kehitys

Tammi-syyskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-48.8 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 3.2 miljardiin dollariin. Tammi-syyskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 2.7 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 572 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna sekä tuonnin että viennin arvo vähenivät merkittävästi. Tuonnin kohdalla pudotusta oli 51.0 % ja viennin arvon osalla 35.7 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 2.7 miljardia dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc874 (mittaus-,tarkkailu- ja analyysikojeet), arvon ollessa 42 miljoonaa dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-syyskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 2.1 miljardin dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 4.6 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Irakiin (IQ) jaksolla 2020/5 - 2020/9

2020 / 52020 / 62020 / 72020 / 82020 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 5,7 12.5 3,2 4.8 3,1 5.3 4,4 7.9 4,2 5.6
01. Liha ja lihatuotteet 4,5 9.9 2,4 3.6 2,7 4.5 2,9 5.3 2,7 3.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 0,4 0.7 0,3 0.4 0,4 0.5 0,10 1.7 1,1 1.4
1. Juomat ja tupakka 0,1 0.1 0,1 0.1 0,5 0.7 1,2 2.2 0,4 0.4
11. Juomat 0,1 0.1 0,1 0.1 0,5 0.7 0,9 1.5 0,1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0,4 0.8 0,7 0.9 0,6 1.0 0,5 0.8 0,5 0.6
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0,2 0.3 0,3 0.3 0,2 0.3 0,9 1.5 0,7 0.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0,2 0.3 0,3 0.3 0,2 0.3 0,9 1.5 0,7 0.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6,5 14.3 6,6 9.9 4,9 8.3 8,4 15.3 20,5 27.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4,7 10.3 2,5 3.7 1,9 3.3 5,3 9.8 1,1 1.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0,7 1.4 0,8 1.1 0,4 0.7 0,7 1.2 1,1 1.4
57. Muovit, valmistamattomat 0,4 0.7 1,3 1.8 1,3 2.1 0,5 0.8 0,3 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0,7 1.5 2,1 3.1 0,10 1.6 1,3 2.3 17,9 24.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1,9 4.0 3,8 5.6 2,3 3.9 2,2 3.9 2,2 2.9
62. Kumituotteet 0,2 0.2 0,2 0.3 0,7 1.1 0,3 0.5 1,0 1.3
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 0,3 0.4 0,6 0.9 0,1 0.1 0,1 0.1 0,3 0.4
67. Rauta ja teräs 0,5 0.9 0,9 1.2 0,8 1.3 0,1 0.1 0,1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1,1 2.4 2,1 3.1 0,8 1.2 1,6 2.8 0,8 1.0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 25,4 56.5 45,5 68.6 30,4 52.2 28,2 51.8 36,7 49.7
71. Voimakoneet ja moottorit 1,8 3.9 15,3 23.0 5,9 10.0 3,10 7.3 10,5 14.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5,0 11.0 6,2 9.2 7,10 13.6 6,2 11.4 2,8 3.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4,5 10.0 10,2 15.3 2,5 4.2 5,4 9.9 11,7 15.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0,3 0.6 0,8 1.1 2,4 4.0 0,6 1.0 0,5 0.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 2,8 6.1 1,10 2.9 1,9 3.2 2,1 3.7 4,6 6.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 4,1 9.1 2,10 4.4 2,4 4.0 3,1 5.6 2,5 3.4
78. Moottoriajoneuvot 4,9 10.9 4,6 6.8 3,7 6.2 4,5 8.2 3,1 4.1
79. Muut kuljetusvälineet 1,9 4.2 3,8 5.6 3,7 6.3 2,5 4.6 1,2 1.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 3,5 7.7 5,6 8.3 15,8 27.0 8,1 14.8 7,9 10.6
84. Vaatteet 0,1 0.1 0,3 0.4 0,1 0.1 0,6 1.1 0,3 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 2,8 6.2 4,6 6.9 15,3 26.1 6,1 11.2 6,9 9.3
89. Muut valmiit tavarat 0,5 1.1 0,5 0.7 0,4 0.6 0,6 1.0 0,4 0.4
9. Muut tavarat 1,8 3.8 0,10 1.4 0,8 1.3 0,9 1.6 1,0 1.3
93. Erittelemätön 1,2 2.5 0,1 0.1 0 0.0 0,2 0.3 0 0.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0,7 1.4 0,9 1.3 0,8 1.3 0,8 1.3 1,0 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 44,9 100.0 66,3 100.0 58,3 100.0 54,3 100.0 73,7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Irakista (IQ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/5 - 2020/9

2020 / 52020 / 62020 / 72020 / 82020 / 9
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 443,1 100.0 91,1 99.9 139,6 99.9 263,8 99.2 51,2 99.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 443,1 100.0 91,1 99.9 139,6 99.9 263,8 99.2 51,2 99.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 0,1 0.0 0,1 0.0 0 0.0 2,1 0.8 0,1 0.2
89. Muut valmiit tavarat 0,1 0.0 0,1 0.0 0 0.0 2,1 0.8 0,1 0.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 443,1 100.0 91,2 100.0 139,7 100.0 265,10 100.0 51,5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-syyskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu