Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Irakin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/12 - 2021/4

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/12
%
2021/1
%
2021/2
%
2021/3
%
2021/4
%
Viennistä0.10.00.00.10.1
Tuonnista0.00.10.10.20.1
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.10.10.10.1

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Irakin kanssa, vienti Irakiin ja tuonti Irakista vuoden 2021 huhtikuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Huhtikuussa Irak oli USAn 64. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 3 sijaa. Pääosa maiden keskinäisen tavarakaupan arvosta koostui tuonnista Yhdysvaltoihin. Kuukauden suuruudeltaan 345 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 16.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Huhtikuussa kauppatase Irakin kanssa oli Yhdysvalloille 194 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Irakista oli 13.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 269 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc333 (raakaöljy) edustaen 99.4 prosentin osuutta.

Viennin arvo Irakiin oli 26.3 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa, ollen suuruudeltaan 76 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc714 (muut voimakoneet ja moottorit (muut kuin ryhmien 712, 713 ja 718), pl.sähkömoottorit; näiden moottoreiden osat), mikä edusti 11.1 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 10.9 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 7.1 prosenttia viennin arvosta.

Alkuvuoden 2021 kehitys

Tammi-huhtikuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-37.1 %) vuoden 2020 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 1.2 miljardiin dollariin. Tammi-huhtikuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 956 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 273 miljoonaa dollaria. Vuoden 2020 tammi-huhtikuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 43.2 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmistä tuonnissa on ollut Sitc333 (raakaöljy), arvon ollessa 925 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet), arvon ollessa 19 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 0.4 % . Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-huhtikuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 682 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje supistui vuoden 2020 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 1.4 miljardin dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Irakiin (IQ) jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.10 7.3 2.3 3.7 1.10 3.5 1.7 2.1 2.8 3.6
01. Liha ja lihatuotteet 0.7 1.0 0.9 1.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.5 0.5
05. Hedelmät ja kasvikset 2.7 4.0 0.6 0.9 0.8 1.4 0.1 0.1 0.2 0.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.5 2.1 0.8 1.2 0.6 1.0 1.2 1.4 1.9 2.4
1. Juomat ja tupakka 0.7 1.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.7 1.0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.7 0.9 1.1 1.7 0.5 0.8 0.7 0.8 0.3 0.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.8 0.10 1.5 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 0.3
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.10 1.4 2.1 3.4 1.0 1.8 1.3 1.6 1.2 1.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.10 1.4 2.1 3.4 1.0 1.8 1.3 1.6 1.2 1.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.9 10.1 4.5 7.4 5.2 9.3 18.0 22.0 4.1 5.4
53. Väri- ja parkitusaineet 0.8 1.1 0.9 1.4 0.9 1.5 0.1 0.1 0.1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.10 5.9 1.5 2.4 2.9 5.3 15.5 19.0 2.3 3.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.10 1.4 0.4 0.7 0.2 0.3 0.6 0.6 0.9 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.9 1.3 1.6 2.6 0.10 1.6 1.7 2.0 0.7 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.1 1.5 1.8 3.0 1.6 2.9 3.7 4.4 2.5 3.3
62. Kumituotteet 0.2 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.8 1.0
66. Kivennäisainetuotteet 0.1 0.0 0.2 0.2 0.7 1.2 0.6 0.7 0.1 0.0
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.8 1.1 1.4 2.2 0.8 1.4 2.3 2.8 1.4 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 44.9 66.9 42.5 69.9 32.9 59.7 48.5 59.2 50.5 66.4
71. Voimakoneet ja moottorit 19.5 28.9 9.0 14.8 2.8 5.0 5.7 6.9 9.9 13.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 1.2 1.7 6.3 10.3 2.0 3.6 7.9 9.6 3.3 4.3
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 7.9 11.7 7.4 12.1 3.6 6.5 11.9 14.5 10.9 14.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 2.2 3.3 0.9 1.4 10.7 19.3 1.5 1.8 0.9 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.9 1.2 3.9 6.4 2.9 5.2 2.1 2.5 0.7 0.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.4 1.9 5.6 9.2 2.6 4.6 2.9 3.5 4.1 5.4
78. Moottoriajoneuvot 7.1 10.5 6.2 10.2 4.1 7.3 11.10 14.6 15.5 20.3
79. Muut kuljetusvälineet 5.2 7.6 3.4 5.5 4.5 8.1 4.6 5.6 5.5 7.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 6.5 9.6 5.9 9.6 11.3 20.5 7.1 8.6 13.8 18.2
84. Vaatteet 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.6 0.3 0.3 1.5 2.0
87. Kojeet,mittarit yms. 5.1 7.6 4.8 7.9 5.5 10.0 6.1 7.4 7.1 9.3
89. Muut valmiit tavarat 0.5 0.7 0.4 0.6 5.3 9.6 0.4 0.4 4.7 6.2
9. Muut tavarat 0.9 1.3 0.8 1.3 0.8 1.4 1.1 1.3 1.0 1.3
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.9 1.3 0.8 1.3 0.7 1.3 1.1 1.3 1.0 1.3
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 67.2 100.0 60.7 100.0 55.0 100.0 81.8 100.0 75.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Irakista (IQ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/12 - 2021/4

2020 / 122021 / 12021 / 22021 / 32021 / 4
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 89.6 99.6 163.3 100.0 149.1 99.4 372.9 100.0 267.10 99.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 89.6 99.6 163.3 100.0 149.1 99.4 372.9 100.0 267.10 99.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.5 0.1 0.0 1.3 0.5
89. Muut valmiit tavarat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.8 0.5 0.1 0.0 1.3 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 89.10 100.0 163.4 100.0 149.10 100.0 373.0 100.0 269.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2021 tammi-huhtikuu summa (Sitc)


Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuositason tiedot (ATP)

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) viimeisten tiedossa olevien kuukausien tiedot

Kehittyneen teknologian tuotteiden (ATP) vuoden 2021 tammi-huhtikuun summa (ATP)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu