Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Irakin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.10.10.10.10.0
Tuonnista0.20.40.40.40.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.30.30.30.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Irakiin (IQ) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 18.1 18.1 32.5 31.2 45.8 43.9 60.10 58.5 9.8 14.8
01. Liha ja lihatuotteet 4.9 4.9 4.3 4.1 4.9 4.7 3.6 3.4 6.3 9.5
04. Vilja ja viljatuotteet 12.9 12.8 27.8 26.7 39.9 38.2 54.7 52.5 0.2 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 0.1 0.0 0.1 0.1 0.6 0.5 1.9 1.7 1.6 2.3
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.4 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 0.9 0.8 1.9 2.8
1. Juomat ja tupakka 0.3 0.2 0.2 0.1 0.6 0.5 0 0.0 0.1 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.5 0 0.0 0.1 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.8 0.7 0.5 0.4 0.7 0.6 0.9 0.8 1.3 1.9
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.6 0.6 0.3 0.3 0.3 0.3 0.6 0.5 0.3 0.4
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6 0.4 0.3 0.5 0.6
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6 0.4 0.3 0.5 0.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 2.7 2.7 3.2 3.0 17.4 16.7 2.1 2.0 4.10 7.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.7 0.6 0.10 0.9 11.9 11.3 0.3 0.3 3.0 4.5
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.4 0.4 0.8 0.7 0.9 0.8 0.6 0.6 0.6 0.9
57. Muovit, valmistamattomat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.9 0.8 0.1 0.0 0.1 0.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.5 1.5 1.1 1.0 3.1 2.9 1.0 0.9 1.1 1.6
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.6 2.6 2.10 2.8 1.4 1.3 2.5 2.3 1.10 2.9
67. Rauta ja teräs 0.9 0.9 0.4 0.3 0.1 0.0 0.3 0.3 0.2 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 1.1 1.1 2.0 1.9 0.10 0.9 1.7 1.5 1.4 2.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 45.6 45.7 46.3 44.5 24.2 23.2 24.9 23.8 39.10 60.4
71. Voimakoneet ja moottorit 17.4 17.4 21.2 20.3 2.7 2.5 1.4 1.3 4.6 6.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 2.9 2.9 1.7 1.6 2.3 2.1 2.7 2.6 2.9 4.3
73. Metalliteollisuuskoneet 0.1 0.1 0.2 0.2 2.5 2.3 0.2 0.2 3.1 4.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 4.8 4.7 4.8 4.6 4.2 3.9 5.0 4.8 11.1 16.8
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 0.5 1.4 1.3 0.5 0.5 0.7 0.6 0.8 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 6.4 6.4 2.5 2.4 0.8 0.7 1.5 1.4 1.4 2.0
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 5.1 5.1 4.5 4.3 5.6 5.3 7.5 7.2 9.4 14.2
78. Moottoriajoneuvot 4.6 4.6 4.3 4.1 2.8 2.7 2.5 2.3 3.6 5.4
79. Muut kuljetusvälineet 4.1 4.0 6.0 5.8 3.3 3.1 3.7 3.5 3.5 5.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 26.6 26.6 15.8 15.2 11.4 10.9 10.6 10.2 5.7 8.6
82. Huonekalut 0.2 0.1 0.8 0.7 0.1 0.0 0.2 0.1 1.3 1.8
84. Vaatteet 0.2 0.2 0.3 0.3 0.6 0.5 1.3 1.2 0.3 0.4
87. Kojeet,mittarit yms. 7.9 7.9 11.1 10.6 3.1 2.9 7.6 7.2 3.1 4.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.1 0.0 2.2 2.0 6.8 6.5 0.1 0.1 0.1 0.0
89. Muut valmiit tavarat 18.3 18.3 1.5 1.4 0.8 0.7 1.2 1.1 0.8 1.1
9. Muut tavarat 2.7 2.7 2.1 2.0 2.3 2.2 2.2 2.1 2.1 3.1
93. Erittelemätön 1.3 1.3 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 1.2 1.7
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1.4 1.4 1.4 1.3 1.6 1.5 1.5 1.4 0.10 1.4
0-9. Kaikki ryhmät 99.9 100.0 104.0 100.0 104.2 100.0 104.2 100.0 66.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Irakista (IQ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 469.8 99.9 850.2 100.0 949.6 100.0 821.9 100.0 393.4 100.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 469.8 99.9 850.2 100.0 949.6 100.0 821.9 100.0 393.4 100.0
0-9. Kaikki ryhmät 470.1 100.0 850.3 100.0 949.8 100.0 822.0 100.0 393.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu