Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Irakin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä0.10.10.20.10.1
Tuonnista0.30.30.20.30.2
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.20.20.20.20.1

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Irakiin (IQ) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 46.7 38.9 18.3 21.7 28.2 13.5 4.2 3.4 32.2 29.0
01. Liha ja lihatuotteet 1.5 1.2 3.6 4.2 1.6 0.8 2.6 2.1 2.4 2.1
04. Vilja ja viljatuotteet 44.3 37.0 13.6 16.1 25.9 12.4 0.1 0.1 28.5 25.7
05. Hedelmät ja kasvikset 0.3 0.2 0.1 0.1 0.4 0.2 0.2 0.1 0.9 0.7
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.5 0.4 1.1 1.3 0.3 0.1 1.3 1.1 0.4 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.7 1.4 0.10 1.1 0.6 0.3 0.5 0.4 0.7 0.6
25. Paperimassa 1.5 1.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.1 0.0 0.8 0.9 0.5 0.2 0.4 0.3 0.6 0.5
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.3 0.2 0.7 0.8 0.5 0.2 0.4 0.3 0.6 0.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.3 0.2 0.7 0.8 0.5 0.2 0.4 0.3 0.6 0.5
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.3 6.1 5.3 6.2 4.6 2.2 6.5 5.3 9.7 8.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.6 0.5
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 2.0 1.7 3.2 3.7 1.1 0.5 1.7 1.3 2.7 2.4
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.4 1.2 0.6 0.7 0.5 0.2 0.5 0.4 1.3 1.1
57. Muovit, valmistamattomat 0.4 0.3 0.1 0.0 1.1 0.5 0.1 0.0 1.6 1.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 3.1 2.5 1.2 1.4 1.7 0.8 3.9 3.2 3.1 2.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 4.0 3.3 2.9 3.4 2.9 1.4 2.8 2.3 2.1 1.9
67. Rauta ja teräs 0.6 0.4 0.6 0.7 0.6 0.2 0.6 0.4 0.2 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 2.9 2.3 1.9 2.2 2.1 1.0 1.9 1.5 1.4 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 43.7 36.4 46.10 55.7 152.2 73.0 91.5 75.8 47.4 42.6
71. Voimakoneet ja moottorit 6.6 5.5 16.6 19.6 8.7 4.2 54.6 45.2 4.7 4.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.5 4.5 4.10 5.9 3.2 1.5 5.2 4.2 6.10 6.2
73. Metalliteollisuuskoneet 0.2 0.1 0.3 0.2 0.8 0.4 0.5 0.3 0.2 0.2
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 6.5 5.4 6.3 7.5 8.9 4.2 10.0 8.3 10.8 9.7
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.3 0.6 0.7 1.3 0.6 0.9 0.7 0.9 0.8
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.7 1.4 0.8 0.9 3.0 1.4 4.9 4.1 4.2 3.7
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 11.0 9.2 9.7 11.4 9.7 4.6 7.7 6.3 7.2 6.4
78. Moottoriajoneuvot 5.9 4.9 5.6 6.6 113.2 54.3 4.9 4.0 9.5 8.5
79. Muut kuljetusvälineet 6.3 5.2 2.5 3.0 3.6 1.7 3.4 2.7 3.3 2.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 13.9 11.6 6.8 8.0 15.6 7.5 12.3 10.1 9.7 8.7
84. Vaatteet 0.3 0.2 0.1 0.1 0.8 0.3 0.8 0.6 0.4 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 11.5 9.5 5.5 6.5 13.7 6.6 10.0 8.3 7.2 6.5
89. Muut valmiit tavarat 1.6 1.3 0.8 0.9 0.9 0.4 1.1 0.9 1.4 1.2
9. Muut tavarat 1.9 1.5 2.3 2.7 3.9 1.9 2.2 1.8 8.9 8.0
93. Erittelemätön 0.2 0.1 1.2 1.3 0.10 0.4 0.5 0.4 7.4 6.6
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1.8 1.4 1.2 1.3 3.0 1.4 1.8 1.4 1.6 1.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 119.9 100.0 84.2 100.0 208.4 100.0 120.6 100.0 111.0 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Irakista (IQ) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 569.6 100.0 704.5 100.0 491.4 100.0 657.2 100.0 363.7 99.2
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 569.6 100.0 704.5 100.0 491.4 100.0 657.2 100.0 363.7 99.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.8 0.2
89. Muut valmiit tavarat 0.2 0.0 0 0.0 0 0.0 0.3 0.0 0.8 0.2
9. Muut tavarat 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 1.9 0.5
93. Erittelemätön 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1.9 0.5
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 569.9 100.0 704.6 100.0 491.5 100.0 657.5 100.0 366.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu