Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Libanonin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.00.00.00.00.1
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Libanonin kanssa, vienti Libanoniin ja tuonti Libanonista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Libanon oli USAn 93. suurin ulkomaankauppakumppani. Nousua edellisestä kuukaudesta 4 sijaa. Suurin osa tavarakaupan arvosta koostui Yhdysvaltain viennistä Libanoniin. Kuukauden suuruudeltaan 82 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 33.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Libanonin kanssa oli 45 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Libanonista oli 54.1 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 18 miljoonaa dollaria. Yli puolesta tuonnin arvosta vastasi Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) edustaen 50.0 prosentin osuutta. Muita suuria tuonnin tuoteryhmiä olivat Sitc058 (hedelmäsäilykkeet ja muut hedelmävalmisteet), 6.4 prosenttia tuonnista ja Sitc931 (erittelemätön) 5.9 %.

Viennin arvo Libanoniin oli 28.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 64 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), mikä edusti 19.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen) 18.8 % sekä Sitc542 (lääkkeet,myös eläinlääkkeet) 16.0 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-36.6 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 688 miljoonaan dollariin. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 173 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 515 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden jakson tuonnin arvo kasvoi 24.3 prosentilla. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), arvon ollessa 86 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 139 miljoonaa dollaria. Jakson viennin arvon kohdalla vähennys oli 45.6 % . Tammi-marraskuun välinen Yhdysvaltain ja Libanonin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 342 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Libanoniin (LB) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 0.8 2.8 0.5 0.9 1.2 2.3 1.8 2.8 5.5 8.5
05. Hedelmät ja kasvikset 0.3 0.9 0.1 0.0 0.7 1.2 1.0 1.5 4.5 6.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.3 0.8 0.2 0.4 0.4 0.6 0.5 0.7 0.6 0.9
1. Juomat ja tupakka 0.5 1.5 0.1 0.2 1.2 2.4 0.10 1.5 0.8 1.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.5 1.5 0 0.0 1.2 2.3 0.10 1.5 0.8 1.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.0 3.6 16.5 31.3 1.1 2.2 1.9 2.9 1.7 2.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 15.2 28.9 0.1 0.2 0.1 0.0 0 0.0
25. Paperimassa 0.4 1.1 0.5 0.9 0.5 0.9 1.4 2.2 1.2 1.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 9.9 35.2 14.2 26.9 26.6 53.4 13.5 21.5 12.7 19.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 9.9 35.2 14.2 26.9 26.6 53.4 13.5 21.5 12.7 19.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.7 24.0 6.2 11.7 7.2 14.3 23.8 37.9 16.1 25.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 15.6 24.8 0.2 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0.10 3.4 0.1 0.0 0.1 0.1 0.5 0.8 0.1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.2 14.9 4.8 9.0 6.1 12.1 6.4 10.2 15.1 23.6
57. Muovit, valmistamattomat 1.1 3.6 1.1 1.9 0.5 0.9 0.8 1.2 0.4 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.6 1.9 0.7 1.2 1.4 2.7 0.9 1.4 1.1 1.6
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.1 0.3 0.2 0.2 0.8 1.4 0.1 0.1 0.2 0.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 5.4 19.3 6.1 11.5 6.4 12.8 12.2 19.3 20.5 32.0
71. Voimakoneet ja moottorit 0.4 1.3 0.3 0.4 0.5 1.0 0.6 0.8 0.8 1.1
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.5 1.6 0.7 1.2 0.5 1.0 0.8 1.2 1.3 1.9
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.1 0.3 1.6 2.9 0.6 1.0 0.4 0.5 0.2 0.3
78. Moottoriajoneuvot 3.2 11.3 2.5 4.8 3.9 7.7 9.4 14.9 15.6 24.3
79. Muut kuljetusvälineet 0.9 3.1 0.5 0.9 0.3 0.5 0.6 0.9 1.9 3.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.8 6.4 5.8 10.9 1.6 3.1 4.9 7.7 3.0 4.7
84. Vaatteet 0.2 0.6 0.2 0.3 0.3 0.5 0.6 0.9 0.3 0.3
87. Kojeet,mittarit yms. 0.7 2.2 3.8 7.1 0.7 1.3 1.2 1.9 1.3 1.9
89. Muut valmiit tavarat 0.10 3.3 1.8 3.3 0.5 0.8 2.10 4.7 1.2 1.9
9. Muut tavarat 1.5 5.2 2.9 5.5 3.4 6.7 3.3 5.1 2.8 4.3
93. Erittelemätön 0 0.0 1.7 3.1 1.6 3.0 0.2 0.3 0.7 1.0
97. Kulta, ei monetaarinen 1.0 3.4 0.3 0.5 1.0 1.9 1.9 3.0 1.0 1.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.5 1.8 0.10 1.8 0.9 1.8 1.2 1.8 1.2 1.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 27.9 100.0 52.5 100.0 49.7 100.0 62.7 100.0 63.9 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Libanonista (LB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.5 13.5 2.2 8.4 1.7 7.3 3.7 13.2 3.1 16.7
05. Hedelmät ja kasvikset 1.8 9.4 1.5 5.7 0.9 3.7 2.4 8.7 1.8 9.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.2 1.0 0.2 0.7 0.3 1.3 0.7 2.3 0.7 3.3
1. Juomat ja tupakka 0.1 0.5 0.3 1.1 0.4 1.6 0.3 0.7 0.6 2.8
11. Juomat 0.1 0.4 0.3 1.0 0.4 1.6 0.3 0.7 0.6 2.8
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.1 0.3 0.5 1.5 0.1 0.3 0.1 0.1 0.8 4.1
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0.4 1.5 0 0.0 0 0.0 0.8 3.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.6 2.8 0.4 1.3 0.3 1.3 0.5 1.7 0.4 2.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 2.8 0.4 1.3 0.3 1.3 0.5 1.7 0.4 2.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.3 1.6 7.7 29.3 0.5 1.9 5.2 19.0 0.8 4.3
53. Väri- ja parkitusaineet 0.1 0.2 0.3 1.0 0.2 0.8 0.3 1.0 0.6 3.3
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 7.4 28.0 0 0.0 4.8 17.4 0 0.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.5 2.5 1.2 4.5 1.3 5.4 0.7 2.2 0.6 3.1
66. Kivennäisainetuotteet 0.4 1.8 0.9 3.1 1.1 4.6 0.4 1.3 0.3 1.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.8 4.0 0.5 1.8 1.5 6.5 1.3 4.8 1.1 5.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.7 3.6 0.5 1.6 1.3 5.7 1.1 4.0 0.8 4.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 13.4 73.7 13.2 50.3 16.8 74.4 15.4 56.4 10.1 54.7
89. Muut valmiit tavarat 12.9 70.8 12.6 47.8 16.4 72.5 14.5 53.1 9.6 51.9
9. Muut tavarat 0.3 1.2 0.5 1.8 0.3 1.3 0.6 1.9 1.3 6.6
93. Erittelemätön 0.1 0.3 0.2 0.8 0.2 0.8 0.5 1.5 1.1 5.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 18.2 100.0 26.2 100.0 22.5 100.0 27.3 100.0 18.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu