Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Libanonin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/6 - 2019/10

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 6
%
2019 7
%
2019 8
%
2019 9
%
2019 10
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Libanoniin (LB) jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.5 5.2 4.10 7.0 5.6 5.0 5.4 3.8 6.6 8.4
01. Liha ja lihatuotteet 0.5 0.5 0.1 0.1 0.8 0.7 0.1 0.1 0.2 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 0.10 1.1 0.8 1.0 0.6 0.5 0.4 0.3 0.9 1.1
05. Hedelmät ja kasvikset 1.0 1.1 1.8 2.5 2.5 2.2 1.7 1.2 3.1 3.9
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.7 2.0 1.5 2.1 1.2 1.0 2.4 1.7 1.5 1.9
1. Juomat ja tupakka 0.4 0.4 0.7 1.0 1.1 0.9 1.2 0.8 1.5 1.8
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.1 0.0 0.6 0.8 0.8 0.7 1.1 0.8 1.1 1.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 2.5 2.9 3.7 5.1 4.2 3.8 14.3 10.2 3.5 4.4
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.1 0 0.0 0.1 0.1 10.4 7.4 0.1 0.1
24. Puutavara ja korkki 0.2 0.2 0.6 0.8 0.7 0.6 1.1 0.8 0.7 0.8
25. Paperimassa 0.6 0.6 0.10 1.3 1.0 0.9 1.3 0.9 1.1 1.4
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 1.5 1.7 1.9 2.6 2.2 1.9 1.5 1.0 1.4 1.8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 20.2 23.8 24.3 34.5 22.9 20.6 62.1 44.4 24.9 32.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 20.2 23.8 24.3 34.5 22.9 20.6 62.1 44.4 24.9 32.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.6 0.6 0.3 0.4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.4 8.7 5.2 7.3 12.2 10.9 6.1 4.3 6.1 7.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.6 5.4 2.5 3.5 8.1 7.3 2.5 1.7 2.3 2.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.4 1.6 0.5 0.6 0.9 0.8 0.4 0.3 0.7 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 0.8 0.9 1.6 2.2 1.7 1.5 1.4 0.9 2.5 3.2
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.6 0.5 0.6 1.3 1.1 1.5 1.1 0.4 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.1 2.4 2.4 3.4 2.6 2.3 2.5 1.7 2.5 3.2
62. Kumituotteet 0.2 0.2 1.0 1.4 0.9 0.8 0.8 0.5 0.1 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.3 0.3 0.4 0.5 0.8 0.7 0.3 0.2 0.7 0.8
66. Kivennäisainetuotteet 1.0 1.1 0.3 0.3 0.1 0.0 0.4 0.2 0.2 0.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 0.5 0.5 0.2 0.2 0.5 0.4 0.5 0.3 0.9 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 37.4 44.2 20.9 29.6 52.9 47.7 31.4 22.4 14.8 19.0
71. Voimakoneet ja moottorit 1.6 1.9 2.4 3.3 1.3 1.1 0.3 0.2 1.7 2.1
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.4 0.4 0.4 0.5 0.3 0.2 0.2 0.1 0.7 0.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.8 0.9 1.1 1.5 0.7 0.5 0.8 0.5 0.5 0.6
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.1 1.2 1.0 1.4 0.9 0.8 0.9 0.6 1.1 1.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.8 0.9 0.8 1.0 1.2 1.1 11.9 8.5 0.2 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 1.3 1.5 0.10 1.3 1.2 1.0 0.3 0.2 0.4 0.5
78. Moottoriajoneuvot 15.9 18.7 13.3 18.8 46.1 41.5 16.9 12.1 9.7 12.4
79. Muut kuljetusvälineet 15.10 18.8 1.2 1.6 1.6 1.4 0.4 0.2 0.8 1.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 8.5 10.0 6.10 9.8 7.3 6.5 14.3 10.2 16.5 21.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.7 0.8 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
84. Vaatteet 0.8 0.9 0.10 1.3 1.1 0.9 1.1 0.7 0.4 0.5
87. Kojeet,mittarit yms. 1.6 1.8 1.3 1.8 1.6 1.4 1.7 1.2 1.6 2.0
89. Muut valmiit tavarat 4.9 5.7 4.4 6.2 3.7 3.3 10.10 7.8 14.0 18.0
9. Muut tavarat 1.6 1.9 1.4 1.9 2.3 2.0 2.7 1.9 1.6 1.9
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 1.6 1.8 1.3 1.8 2.1 1.8 2.7 1.9 1.5 1.9
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 84.7 100.0 70.4 100.0 110.8 100.0 139.8 100.0 77.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Libanonista (LB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/6 - 2019/10

2019 / 62019 / 72019 / 82019 / 92019 / 10
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 1.4 23.4 2.8 21.3 3.0 26.9 2.2 19.5 3.1 30.5
05. Hedelmät ja kasvikset 1.0 16.7 1.9 14.2 1.9 16.3 1.7 14.5 2.0 19.4
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.3 4.7 0.4 2.6 0.7 5.5 0.2 1.5 0.5 4.6
1. Juomat ja tupakka 0.3 4.0 1.1 7.9 1.1 9.2 0.6 5.2 0.4 3.1
11. Juomat 0.3 3.7 1.1 7.8 1.1 9.0 0.6 4.5 0.3 2.9
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 0.1 0.3 0.7 5.1 0.1 0.1 0.4 2.7 0.1 0.4
28. Malmit ja metalliromu 0 0.0 0.6 4.6 0 0.0 0.3 2.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.6 9.3 0.5 3.8 0.2 1.0 0.5 4.2 0.5 4.7
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.6 9.3 0.5 3.8 0.2 1.0 0.5 4.2 0.5 4.7
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.5 7.5 0.7 4.9 1.3 11.0 1.7 14.5 1.2 11.3
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 3.8 0.5 3.5 0.9 7.8 0.8 6.9 0.4 3.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.4 5.6 0.4 2.9 0.10 8.5 0.8 6.5 0.7 6.8
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 4.0 0.3 1.8 0.7 5.9 0.6 4.6 0.6 5.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.1 35.5 6.5 49.3 4.3 37.8 5.1 44.5 3.8 36.5
84. Vaatteet 0.4 5.4 0.3 1.9 0.4 3.2 0.8 6.9 0.4 3.2
89. Muut valmiit tavarat 1.8 29.0 6.1 46.6 3.8 33.9 3.10 34.8 2.10 29.1
9. Muut tavarat 0.6 9.2 0.2 1.5 0.2 1.5 0.2 1.6 0.4 3.4
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 5.9 100.0 13.1 100.0 11.2 100.0 11.3 100.0 10.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-lokakuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu