Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Libanonin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/4 - 2020/8

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/4
%
2020/5
%
2020/6
%
2020/7
%
2020/8
%
Viennistä0.00.00.00.00.0
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Libanonin kanssa, vienti Libanoniin ja tuonti Libanonista vuoden 2020 elokuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Elokuussa Libanon oli Yhdysvaltain 92. suurin ulkomaankauppakumppani, pudotusta edellisestä kuukaudesta 12 sijaa. Kuukauden 79 miljoonan dollarin arvoinen tavarakauppa oli 35.5 prosenttia pienempi kuin edellisen vuoden elokuussa. Tarkastelukuukauden kauppatase Libanonin kanssa oli 26 miljoonan dollarin verran ylijäämäinen.

Tuonnin arvo Libanonista oli 134.9 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden elokuussa, ollen suuruudeltaan 26 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Libanonista olivat Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), joka edusti 47.7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) 28.0 % sekä Sitc058 (hedelmäsäilykkeet ja muut hedelmävalmisteet) 4.0 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Libanoniin supistui rajusti (52.6 prosentilla) edellisen vuoden elokuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 52 miljoonaa dollaria elokuussa 2020. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc222 (öljysiemenet,'pehmeiden' kasviöljyjen valmistukseen), mikä edusti 28.9 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut) 26.9 % sekä Sitc541 (lääkeaineet ja farmaseuttiset tuotteet; muut kuin ryhmän 542 lääkkeet) 6.2 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-elokuun kehitys

Tammi-elokuun aikana maiden välinen tavarakauppa laski jyrkästi (-44.6 %) vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon nähden. Kaupan arvo jäi 444 miljoonaan dollariin. Tammi-elokuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 105 miljoonaa dollaria. Viennin arvo oli 339 miljoonaa dollaria. Vuoden 2019 vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo väheni 0.9 prosentilla ja viennin arvo 51.2 %. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet), arvon ollessa 47 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc334 (kivennäisöljytuotteet,raffinoidut), arvon ollessa 88 miljoonaa dollaria. Tammi-elokuun välinen Yhdysvaltain ja Libanonin välisen tavarakaupan kauppatase oli USAlle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 234 miljoonaa dollaria.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Libanoniin (LB) jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 3.4 10.0 2.5 6.2 1.4 4.5 0.8 2.8 0.5 0.9
05. Hedelmät ja kasvikset 1.7 4.9 1.3 3.2 0.4 1.1 0.3 0.9 0.1 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.9 2.7 0.9 2.0 0.4 1.2 0.3 0.8 0.2 0.4
1. Juomat ja tupakka 1.3 3.8 0.6 1.5 0.5 1.5 0.5 1.5 0.1 0.2
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.3 3.8 0.6 1.4 0.5 1.5 0.5 1.5 0 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.6 4.7 9.9 24.6 8.9 29.0 1.0 3.6 16.5 31.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 7.1 17.7 6.6 21.6 0 0.0 15.2 28.9
25. Paperimassa 1.2 3.5 2.3 5.6 1.9 6.1 0.4 1.1 0.5 0.9
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0 0.0 4.3 10.5 0.2 0.5 9.9 35.2 14.2 26.9
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0 0.0 4.3 10.5 0.2 0.5 9.9 35.2 14.2 26.9
5. Kemian teollisuuden tuotteet 5.9 17.4 9.2 22.9 6.4 20.7 6.7 24.0 6.2 11.7
53. Väri- ja parkitusaineet 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.10 3.4 0.1 0.0
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 3.2 9.2 7.3 18.2 3.0 9.7 4.2 14.9 4.8 9.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.3 0.9 0.6 1.5 0.3 0.8 0.2 0.6 0.2 0.2
57. Muovit, valmistamattomat 0.9 2.5 1.0 2.4 1.10 6.3 1.1 3.6 1.1 1.9
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.5 4.4 0.3 0.6 0.10 3.0 0.3 0.8 0.2 0.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 1.1 3.2 0.6 1.5 1.5 4.9 0.6 1.9 0.7 1.2
66. Kivennäisainetuotteet 0.1 0.1 0.1 0.0 1.1 3.4 0.1 0.2 0.1 0.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 17.6 52.2 11.1 27.8 6.3 20.4 5.4 19.3 6.1 11.5
71. Voimakoneet ja moottorit 1.0 2.8 0.2 0.4 0.6 1.8 0.4 1.3 0.3 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0.7 1.9 0.5 1.1 0.3 0.9 0.3 0.8 0.3 0.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.3 0.7 0.2 0.5 0.3 0.9 0.5 1.6 0.7 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.0 2.9 0.4 0.9 0.3 0.8 0.1 0.3 1.6 2.9
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.1 0.3 0.6 1.4 0.3 0.7 0.2 0.6 0.4 0.6
78. Moottoriajoneuvot 1.2 3.4 1.2 2.8 3.9 12.6 3.2 11.3 2.5 4.8
79. Muut kuljetusvälineet 13.5 40.1 8.3 20.6 0.7 2.3 0.9 3.1 0.5 0.9
8. Erinäiset valmiit tavarat 2.3 6.6 1.2 2.8 4.2 13.5 1.8 6.4 5.8 10.9
87. Kojeet,mittarit yms. 2.1 6.0 0.9 2.1 3.2 10.3 0.7 2.2 3.8 7.1
89. Muut valmiit tavarat 0.2 0.4 0.3 0.7 0.4 1.3 0.10 3.3 1.8 3.3
9. Muut tavarat 0.7 1.8 0.8 1.9 1.6 5.0 1.5 5.2 2.9 5.5
93. Erittelemätön 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0 0.0 1.7 3.1
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0 0.0 1.0 3.1 1.0 3.4 0.3 0.5
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 0.6 1.8 0.8 1.8 0.6 1.8 0.5 1.8 0.10 1.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 33.7 100.0 39.9 100.0 30.6 100.0 27.9 100.0 52.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Libanonista (LB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/4 - 2020/8

2020 / 42020 / 52020 / 62020 / 72020 / 8
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.8 42.5 2.5 36.3 2.7 17.9 2.5 13.5 2.2 8.4
05. Hedelmät ja kasvikset 1.8 27.6 1.7 25.3 1.4 9.5 1.8 9.4 1.5 5.7
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 0.4 5.7 0.4 5.3 0.6 3.9 0.2 1.0 0.2 0.7
1. Juomat ja tupakka 1.3 19.1 0.6 8.3 0.2 1.1 0.1 0.5 0.3 1.1
11. Juomat 1.3 18.9 0.6 8.1 0.1 0.4 0.1 0.4 0.3 1.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.7 9.9 0.8 10.5 0.4 2.5 0.6 2.8 0.4 1.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.7 9.9 0.8 10.5 0.4 2.5 0.6 2.8 0.4 1.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 0.3 3.7 0.5 6.3 0.9 5.5 0.3 1.6 7.7 29.3
56. Lannoitteet, valmistetut 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7.4 28.0
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.6 9.1 0.5 6.6 0.3 1.4 0.5 2.5 1.2 4.5
66. Kivennäisainetuotteet 0.1 0.4 0.3 4.3 0.1 0.1 0.4 1.8 0.9 3.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.2 1.8 0.1 0.6 1.1 7.2 0.8 4.0 0.5 1.8
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 0 0.0 0.1 0.1 1.1 6.9 0.7 3.6 0.5 1.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 0.5 6.8 1.10 28.6 9.2 62.3 13.4 73.7 13.2 50.3
89. Muut valmiit tavarat 0.3 4.5 1.8 25.4 8.4 57.1 12.9 70.8 12.6 47.8
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 6.4 100.0 6.8 100.0 14.7 100.0 18.2 100.0 26.2 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-elokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu