Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Libanonin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.10.10.10.10.1
Tuonnista0.00.00.00.00.0
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.00.00.00.00.0

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Libanoniin (LB) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 4.1 3.4 5.3 5.7 7.9 8.3 9.7 6.8 8.6 8.5
04. Vilja ja viljatuotteet 0.6 0.5 0.8 0.8 1.0 1.0 0.8 0.5 1.1 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 1.1 0.8 2.2 2.3 3.4 3.5 6.3 4.4 5.1 5.0
08. Rehuaineet 0.4 0.3 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6 0.4 0.5 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.3 1.0 1.5 1.6 1.10 2.0 1.5 1.0 1.6 1.5
1. Juomat ja tupakka 1.2 1.0 0.4 0.4 0.2 0.1 1.10 1.4 1.7 1.7
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.9 0.7 0.1 0.0 0 0.0 1.5 1.0 1.3 1.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 5.0 4.1 12.1 13.1 4.9 5.1 10.9 7.6 4.1 4.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0 0.0 8.5 9.2 0.2 0.1 9.2 6.4 0.1 0.0
24. Puutavara ja korkki 0.3 0.2 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 0.5 0.8 0.7
25. Paperimassa 1.3 1.1 1.0 1.1 1.9 1.9 0.4 0.2 1.1 1.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.4 2.7 2.1 2.3 2.0 2.1 0.1 0.0 1.6 1.6
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.1 0.0 0.1 0.0 0.4 0.4 0.6 0.4 0.7 0.7
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 67.2 55.4 23.3 25.3 36.9 38.9 55.10 39.4 38.5 38.3
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 67.2 55.4 23.3 25.3 36.9 38.9 55.10 39.4 38.5 38.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 6.6 5.4 8.9 9.6 5.2 5.4 9.1 6.4 8.8 8.8
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 4.6 3.8 6.4 6.9 1.8 1.8 5.9 4.1 4.9 4.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 0.8 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.9 0.6 0.7 0.7
57. Muovit, valmistamattomat 0.5 0.4 1.5 1.6 2.2 2.2 1.5 1.0 2.6 2.5
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.5 0.4 0.4 0.3 0.6 0.5 0.5 0.3 0.5 0.5
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.5 2.0 1.10 2.1 1.9 2.0 2.3 1.6 3.1 3.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 0.9 0.7 1.0 1.0 0.6 0.6 0.8 0.6 1.2 1.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 26.8 22.0 29.2 31.7 27.4 28.9 42.4 29.9 27.6 27.5
71. Voimakoneet ja moottorit 1.1 0.9 2.3 2.4 1.3 1.3 1.4 0.9 1.3 1.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 0.6 0.5 0.10 1.0 0.7 0.6 0.9 0.6 0.5 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 1.3 1.1 1.7 1.8 0.5 0.5 1.2 0.8 1.1 1.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 1.2 0.9 1.6 1.7 1.6 1.7 1.7 1.1 1.4 1.3
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 0.6 0.5 1.3 1.3 0.3 0.3 0.6 0.4 4.4 4.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 0.8 0.6 1.2 1.2 0.7 0.7 1.2 0.8 1.4 1.3
78. Moottoriajoneuvot 20.8 17.1 19.3 20.9 20.9 22.0 21.2 14.9 17.4 17.3
79. Muut kuljetusvälineet 0.6 0.5 1.2 1.3 1.7 1.8 14.6 10.3 0.5 0.4
8. Erinäiset valmiit tavarat 5.6 4.5 9.1 9.9 8.0 8.4 6.4 4.5 6.1 6.0
82. Huonekalut 0.6 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.3 0.2
84. Vaatteet 0.8 0.6 0.9 0.9 1.3 1.3 0.8 0.5 0.8 0.7
87. Kojeet,mittarit yms. 0.9 0.7 2.1 2.3 1.1 1.1 1.7 1.2 1.8 1.7
89. Muut valmiit tavarat 3.2 2.6 5.8 6.3 5.1 5.3 3.6 2.5 3.2 3.1
9. Muut tavarat 2.3 1.9 1.8 1.9 2.3 2.4 3.2 2.2 2.0 2.0
93. Erittelemätön 0.1 0.0 0.1 0.1 0.6 0.6 0.6 0.4 0.2 0.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 2.3 1.9 1.7 1.8 1.8 1.9 2.7 1.8 1.9 1.8
0-9. Kaikki ryhmät 121.4 100.0 91.9 100.0 94.7 100.0 141.9 100.0 100.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Libanonista (LB) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 2.0 20.3 1.7 19.8 2.1 21.1 1.9 16.5 2.3 23.2
05. Hedelmät ja kasvikset 1.3 12.6 1.4 16.1 1.5 15.0 1.2 9.7 1.6 16.2
1. Juomat ja tupakka 0.5 4.3 0.2 2.0 0.5 4.7 0.7 5.5 0.3 2.5
11. Juomat 0.5 4.3 0.2 2.0 0.5 4.7 0.7 5.5 0.3 2.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.5 4.7 0.4 4.2 0.5 4.5 0.4 3.3 0.8 8.3
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.5 4.7 0.4 4.2 0.5 4.5 0.4 3.3 0.8 8.3
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 0.5 4.3 0.9 9.5 0.6 5.0 0.6 5.2 0.5 4.4
66. Kivennäisainetuotteet 0.3 2.1 0.7 7.7 0.3 2.0 0.5 3.6 0.2 1.5
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 0.4 3.1 0.3 3.4 0.5 4.9 0.3 2.5 0.7 6.3
8. Erinäiset valmiit tavarat 4.0 41.3 4.4 50.9 5.0 50.1 6.6 57.2 4.10 51.8
89. Muut valmiit tavarat 3.4 34.5 3.9 45.3 4.4 43.3 6.0 52.4 3.9 40.1
9. Muut tavarat 1.5 14.6 0.4 3.9 0.7 6.5 0.8 6.7 0.2 2.0
93. Erittelemätön 1.4 13.8 0.2 1.7 0.6 5.5 0.7 5.7 0.1 0.8
0-9. Kaikki ryhmät 9.7 100.0 8.6 100.0 10.0 100.0 11.5 100.0 9.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu