Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2019/1 - 2019/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2019 1
%
2019 2
%
2019 3
%
2019 4
%
2019 5
%
Viennistä0.50.70.60.50.6
Tuonnista0.50.40.40.40.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.50.40.5

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Turkkiin (TR) jaksolla 2019/1 - 2019/5

2019 / 12019 / 22019 / 32019 / 42019 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 46.6 7.5 44.7 5.0 66.2 7.5 32.9 4.7 49.5 5.8
00. Elävät eläimet 0.3 0.0 1.2 0.1 3.1 0.3 0 0.0 0 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 1.8 0.3 0.8 0.1 3.3 0.4 3.3 0.5 2.3 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 0.8 0.1 0.6 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 42.1 6.8 34.6 3.9 19.4 2.2 19.5 2.8 13.5 1.6
08. Rehuaineet 0.8 0.1 6.5 0.7 37.8 4.3 8.4 1.2 30.10 3.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 0.7 0.1 0.10 0.1 1.10 0.2 1.0 0.1 2.1 0.2
1. Juomat ja tupakka 1.3 0.2 0.6 0.1 4.2 0.5 2.8 0.4 0.3 0.0
11. Juomat 0.1 0.0 0.3 0.0 2.0 0.2 2.6 0.4 0.1 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.2 0.2 0.3 0.0 2.3 0.2 0.3 0.0 0.2 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 80.4 12.9 147.2 16.5 245.3 27.6 178.10 25.6 225.6 26.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.2 0.0 0.4 0.0 0.8 0.1 0.3 0.0 0.1 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.7 0.4 2.2 0.2 2.3 0.3 1.2 0.2 1.10 0.2
24. Puutavara ja korkki 4.2 0.7 1.4 0.2 1.1 0.1 1.6 0.2 1.5 0.2
25. Paperimassa 9.2 1.5 11.8 1.3 17.1 1.9 16.3 2.3 13.4 1.5
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 19.3 3.1 45.4 5.1 107.4 12.1 95.7 13.7 108.5 12.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 1.0 0.2 0.8 0.1 1.1 0.1 1.0 0.1 0.10 0.1
28. Malmit ja metalliromu 42.5 6.8 83.5 9.3 113.8 12.8 62.6 8.9 98.9 11.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.4 0.2 1.6 0.2 1.9 0.2 0.6 0.1 0.3 0.0
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 76.5 12.3 98.2 11.0 54.8 6.2 59.2 8.5 71.10 8.4
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 0.1 0.0 13.4 1.5 17.7 2.0 11.8 1.7 49.2 5.7
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 12.6 2.0 23.5 2.6 12.2 1.4 18.7 2.7 2.1 0.2
34. Kaasut 63.10 10.3 61.5 6.9 24.10 2.8 28.9 4.1 20.7 2.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.3 0.7 0.3 0.0 4.1 0.5 0.6 0.1 1.6 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 2.6 0.4 0.2 0.0 2.4 0.3 0.4 0.1 1.2 0.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.7 0.3 0.1 0.0 1.7 0.2 0.1 0.0 0.3 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 94.2 15.1 117.4 13.1 87.3 9.8 139.9 20.0 135.7 15.8
51. Orgaaniset kemialliset aineet 36.9 5.9 52.2 5.8 26.4 3.0 29.9 4.3 60.7 7.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.7 0.1 0.6 0.1 1.4 0.2 1.0 0.1 2.8 0.3
53. Väri- ja parkitusaineet 1.1 0.2 0.9 0.1 1.8 0.2 1.1 0.1 1.1 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 11.8 1.9 20.4 2.3 10.4 1.2 55.5 7.9 16.8 1.9
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.5 0.2 2.4 0.3 3.10 0.4 2.4 0.3 2.4 0.3
56. Lannoitteet, valmistetut 0.9 0.1 0.3 0.0 0.5 0.1 0.4 0.1 0.3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 32.9 5.3 32.1 3.6 28.8 3.2 35.4 5.1 41.2 4.8
58. Muovit, valmistetut 2.7 0.4 3.4 0.4 3.4 0.4 3.7 0.5 2.9 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.1 1.0 5.4 0.6 10.9 1.2 10.9 1.5 7.9 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 41.10 6.7 34.0 3.8 50.2 5.7 32.4 4.6 34.4 4.0
62. Kumituotteet 1.7 0.3 1.5 0.2 1.4 0.2 2.5 0.3 1.3 0.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.3 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.8 0.1 0.4 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.2 0.8 5.9 0.7 5.8 0.6 5.6 0.8 7.4 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 2.1 0.3 3.2 0.4 3.5 0.4 2.6 0.4 3.3 0.4
66. Kivennäisainetuotteet 3.1 0.5 4.0 0.4 6.2 0.7 2.1 0.3 3.0 0.3
67. Rauta ja teräs 12.0 1.9 2.5 0.3 16.1 1.8 1.2 0.2 2.10 0.3
68. Muut metallit 6.4 1.0 6.10 0.8 5.1 0.6 6.6 0.9 5.1 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 11.5 1.8 9.10 1.1 12.0 1.3 11.4 1.6 11.2 1.3
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 225.8 36.3 395.4 44.3 312.7 35.2 200.5 28.6 238.10 27.8
71. Voimakoneet ja moottorit 16.7 2.7 17.4 1.9 29.4 3.3 14.1 2.0 25.1 2.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 4.7 0.8 4.9 0.5 6.1 0.7 7.5 1.1 21.5 2.5
73. Metalliteollisuuskoneet 4.2 0.7 6.7 0.7 4.2 0.5 4.2 0.6 3.2 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 19.4 3.1 22.2 2.5 19.3 2.2 19.0 2.7 28.7 3.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 7.3 1.2 4.9 0.5 11.5 1.3 7.0 1.0 10.0 1.2
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 29.0 4.7 8.1 0.9 15.3 1.7 12.1 1.7 10.6 1.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 20.4 3.3 26.4 3.0 40.8 4.6 30.7 4.4 26.2 3.0
78. Moottoriajoneuvot 21.10 3.5 30.1 3.4 21.1 2.4 25.3 3.6 26.2 3.0
79. Muut kuljetusvälineet 102.5 16.5 275.1 30.8 165.5 18.6 80.10 11.6 87.8 10.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 35.4 5.7 36.8 4.1 48.0 5.4 38.9 5.6 86.9 10.1
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.2 0.2 0.6 0.1 0.6 0.1 0.4 0.0 0.5 0.0
82. Huonekalut 1.3 0.2 1.1 0.1 2.2 0.2 2.10 0.4 1.4 0.2
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.1
84. Vaatteet 0.8 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 1.8 0.3 0.8 0.1
85. Jalkineet 0.3 0.0 0.1 0.0 1.0 0.1 0.4 0.1 0.1 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 20.1 3.2 20.7 2.3 29.3 3.3 22.8 3.3 18.9 2.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.9 0.3 1.9 0.2 3.3 0.4 1.4 0.2 3.0 0.3
89. Muut valmiit tavarat 10.0 1.6 11.7 1.3 11.3 1.3 9.1 1.3 62.0 7.2
9. Muut tavarat 15.8 2.5 18.8 2.1 15.7 1.8 14.3 2.0 14.6 1.7
93. Erittelemätön 9.0 1.4 8.9 1.0 7.5 0.8 7.2 1.0 5.5 0.6
97. Kulta, ei monetaarinen 0.6 0.1 3.1 0.3 0 0.0 0.7 0.1 0.7 0.1
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 6.3 1.0 6.9 0.8 8.2 0.9 6.5 0.9 8.5 1.0
0-9. Kaikki ryhmät 621.9 100.0 892.9 100.0 888.1 100.0 700.1 100.0 859.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2019/1 - 2019/5

2019 / 12019 / 22019 / 32019 / 42019 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 76.2 8.0 73.9 10.4 73.1 7.9 71.3 8.5 71.4 7.8
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.5 0.4 2.8 0.4 4.2 0.4 3.2 0.4 3.2 0.3
04. Vilja ja viljatuotteet 11.7 1.2 16.3 2.3 7.1 0.8 11.6 1.4 11.8 1.3
05. Hedelmät ja kasvikset 43.1 4.5 36.2 5.1 40.4 4.4 33.1 3.9 34.3 3.7
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 8.3 0.9 8.1 1.1 11.1 1.2 8.7 1.0 9.8 1.1
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 6.1 0.6 3.10 0.5 5.4 0.6 5.0 0.6 5.1 0.6
08. Rehuaineet 1.0 0.1 4.1 0.6 0.8 0.1 5.10 0.7 4.0 0.4
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.4 0.2 2.5 0.3 4.3 0.5 3.5 0.4 3.1 0.3
1. Juomat ja tupakka 6.2 0.6 9.2 1.3 7.6 0.8 1.5 0.2 1.8 0.2
11. Juomat 0.5 0.0 0.3 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.5 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 5.8 0.6 8.9 1.2 7.1 0.8 1.2 0.1 1.4 0.1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 23.10 2.5 9.5 1.3 14.10 1.6 17.2 2.0 16.0 1.7
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 1.2 0.1 0.2 0.0 0.6 0.1 0.4 0.0 0.5 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 6.5 0.7 4.5 0.6 3.1 0.3 2.6 0.3 3.7 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 9.8 1.0 3.3 0.5 10.1 1.1 9.6 1.1 8.0 0.9
28. Malmit ja metalliromu 5.0 0.5 0.1 0.0 0.1 0.0 3.1 0.4 2.5 0.3
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.6 0.2 1.4 0.2 1.1 0.1 1.6 0.2 1.4 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 21.3 2.2 7.2 1.0 50.6 5.5 46.10 5.6 40.3 4.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 19.5 2.1 0.4 0.1 45.10 5.0 39.3 4.7 28.1 3.1
34. Kaasut 1.8 0.2 6.9 1.0 4.6 0.5 7.7 0.9 12.3 1.3
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 5.0 0.5 7.2 1.0 5.1 0.5 7.3 0.9 3.5 0.4
42. Kasviöljyt ja -rasvat 5.0 0.5 7.2 1.0 5.1 0.5 7.3 0.9 3.5 0.4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 31.6 3.3 28.1 3.9 39.5 4.3 31.4 3.7 42.6 4.6
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.9 0.2 11.7 1.6 7.9 0.9 2.2 0.3 12.4 1.4
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9.3 1.0 0.7 0.1 13.2 1.4 8.8 1.0 9.4 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 0.10 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1 1.4 0.2
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 1.0 0.1 1.3 0.2 1.5 0.2 0.1 0.0 0.9 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 2.7 0.3 2.8 0.4 2.8 0.3 4.8 0.6 4.3 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 7.8 0.8 2.9 0.4 4.1 0.4 6.9 0.8 5.5 0.6
58. Muovit, valmistetut 7.3 0.8 7.6 1.1 8.5 0.9 7.5 0.9 7.5 0.8
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.9 0.1 0.6 0.1 0.10 0.1 0.8 0.1 1.4 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 282.5 29.8 235.10 33.1 274.8 29.9 257.2 30.5 288.9 31.5
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.1 1.1 0.1 0.7 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1
62. Kumituotteet 17.4 1.8 16.6 2.3 18.8 2.0 17.1 2.0 17.7 1.9
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.9 0.1 0.6 0.1 0.5 0.0 1.0 0.1 1.3 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 4.3 0.5 4.2 0.6 3.8 0.4 4.4 0.5 5.5 0.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 99.4 10.5 87.9 12.3 105.2 11.4 96.8 11.5 104.4 11.4
66. Kivennäisainetuotteet 55.7 5.9 49.5 6.9 67.2 7.3 63.9 7.6 71.4 7.8
67. Rauta ja teräs 51.8 5.5 23.6 3.3 15.7 1.7 13.3 1.6 24.6 2.7
68. Muut metallit 30.7 3.2 22.1 3.1 28.0 3.0 24.3 2.9 28.2 3.1
69. Tuotteet epäjalosta metallista 22.1 2.3 30.7 4.3 35.3 3.8 35.10 4.3 35.7 3.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 333.6 35.2 183.0 25.7 268.1 29.1 204.8 24.3 287.3 31.4
71. Voimakoneet ja moottorit 56.6 6.0 36.4 5.1 51.7 5.6 37.10 4.5 39.1 4.3
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 15.2 1.6 14.0 2.0 24.8 2.7 8.1 1.0 36.5 4.0
73. Metalliteollisuuskoneet 4.8 0.5 5.2 0.7 6.5 0.7 4.4 0.5 6.1 0.7
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 40.4 4.3 31.0 4.4 39.3 4.3 34.6 4.1 40.1 4.4
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.7 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.6 0.2 1.3 0.2 2.5 0.3 2.6 0.3 1.3 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 36.2 3.8 32.7 4.6 37.3 4.0 35.8 4.2 47.4 5.2
78. Moottoriajoneuvot 145.2 15.3 35.6 5.0 71.4 7.7 49.4 5.9 74.3 8.1
79. Muut kuljetusvälineet 33.4 3.5 26.9 3.8 34.8 3.8 32.1 3.8 42.5 4.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 112.5 11.9 119.9 16.8 129.4 14.0 157.2 18.7 132.4 14.4
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.7 0.2 1.5 0.2 1.8 0.2 2.0 0.2 2.3 0.2
82. Huonekalut 12.6 1.3 9.6 1.3 12.4 1.3 15.8 1.9 16.4 1.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.1 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1 1.3 0.1 1.3 0.1
84. Vaatteet 50.2 5.3 55.1 7.7 56.2 6.1 54.0 6.4 56.3 6.1
85. Jalkineet 1.4 0.1 1.4 0.2 1.9 0.2 1.2 0.1 1.2 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 4.3 0.5 4.6 0.6 4.8 0.5 6.9 0.8 3.8 0.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 0.1 1.1 0.2 0.8 0.1 0.9 0.1 0.6 0.1
89. Muut valmiit tavarat 40.6 4.3 45.8 6.4 50.7 5.5 75.4 8.9 50.9 5.5
9. Muut tavarat 54.1 5.7 38.7 5.4 57.7 6.3 47.9 5.7 32.2 3.5
93. Erittelemätön 44.8 4.7 28.7 4.0 46.8 5.1 36.8 4.4 20.10 2.3
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 8.9 0.9 9.10 1.4 10.10 1.2 11.1 1.3 11.3 1.2
0-9. Kaikki ryhmät 946.5 100.0 712.3 100.0 920.4 100.0 842.3 100.0 916.1 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2019 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu