Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/7 - 2020/11

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/7
%
2020/8
%
2020/9
%
2020/10
%
2020/11
%
Viennistä0.70.60.70.50.6
Tuonnista0.40.40.50.50.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.60.50.5

USAn tavaroiden ulkomaankauppa Turkin kanssa, vienti Turkkiin ja tuonti Turkista vuoden 2020 marraskuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama. Ohjelmisto on koeversio ja sääntökanta on vielä varsin rajoittunut.

Marraskuussa Turkki oli Yhdysvaltain 29. suurin ulkomaankauppakumppani tavaroiden osalta. Kuukauden suuruudeltaan 1.7 miljardin dollarin arvoinen tavarakauppa oli 1.8 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Marraskuussa kauppatase Turkin kanssa oli Yhdysvalloille 185 miljoonan dollarin verran alijäämäinen.

Tuonnin arvo Turkista oli 3.0 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 931 miljoonaa dollaria. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Turkista olivat Sitc659 (lattianpäällysteet yms.), joka edusti 9.3 prosentin osuutta tuonnista, Sitc661 (kalkki,sementti yms. rakennusaineet (paitsi lasi ja savi)) 5.8 % sekä Sitc897 (koruesineet,kulta- ja hopeasepäntuotteet) 4.7 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Turkkiin oli 0.2 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden marraskuussa, ollen suuruudeltaan 746 miljoonaa dollaria. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc282 (rauta- ja teräsromu), mikä edusti 12.4 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc343 (luonnonkaasu) 10.5 % sekä Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat) 8.9 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2020 tammi-marraskuun kehitys

Tammi-marraskuun aikana maiden välisen tavarakaupan arvo nousi 19.3 miljardiin dollariin. Kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon nähden oli 1.6 prosenttia. Tammi-marraskuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 10.0 miljardia dollaria. Viennin arvo oli 9.3 miljardia dollaria. Edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna tuonnin arvo kasvoi 2.3 prosentilla ja viennin arvo 0.790104741262067. Arvoltaan suurin tuonnissa on ollut Sitc659 (lattianpäällysteet yms.), arvon ollessa 806 miljoonaa dollaria. Vienninssä arvoltaan suurin tavararyhmä on ollut Sitc792 (ilma-alukset (esim. helikopterit ja lentokoneet); avaruusalukset (myös satelliitit) ja niiden kantoalukset; alusten osat), arvon ollessa 2.4 miljardia dollaria. Yhdysvaltain kannalta maiden välinen tammi-marraskuun kauppatase jäi alijäämäiseksi. Vajetta kertyi 705 miljoonan dollarin edestä. Kauppataseen vaje heikkeni edelleen vuoden 2019 vastaavaan jaksoon nähden. Tuolloin vajetta oli 554 miljoonan dollarin edestä.


Taulukko: Yhdysvaltain vienti Turkkiin (TR) jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 41.6 5.1 28.7 4.3 40.9 4.6 69.3 9.9 82.10 11.1
00. Elävät eläimet 0 0.0 0.3 0.0 0 0.0 0.4 0.1 0.9 0.1
01. Liha ja lihatuotteet 0.6 0.1 1.3 0.2 1.7 0.2 0.4 0.0 0.2 0.0
02. Maitotaloustuotteet ja munat 1.0 0.1 0.3 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0
04. Vilja ja viljatuotteet 0 0.0 0.1 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1 1.3 0.2
05. Hedelmät ja kasvikset 8.10 1.1 5.4 0.8 16.9 1.9 55.6 7.9 51.4 6.9
08. Rehuaineet 28.5 3.5 19.1 2.9 18.7 2.1 9.10 1.4 26.1 3.5
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.2 0.3 2.4 0.4 2.6 0.3 2.1 0.3 2.7 0.4
1. Juomat ja tupakka 2.2 0.3 1.8 0.3 1.2 0.1 3.9 0.5 2.1 0.3
11. Juomat 0.8 0.1 1.6 0.2 1.2 0.1 3.8 0.5 0.8 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 1.4 0.2 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0 1.3 0.2
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 162.8 19.9 213.10 32.1 80.4 9.0 132.8 18.9 126.8 17.0
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.7 0.1 0.6 0.1 0.2 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.3 0.2 1.7 0.2 1.6 0.2 1.10 0.3 2.1 0.3
24. Puutavara ja korkki 1.0 0.1 1.1 0.2 0.7 0.1 1.2 0.2 1.5 0.2
25. Paperimassa 10.4 1.3 10.9 1.6 12.4 1.4 9.4 1.3 7.2 1.0
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 49.9 6.1 35.3 5.3 14.4 1.6 15.6 2.2 19.2 2.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.8 0.1 0.7 0.1 1.0 0.1 0.9 0.1 0.7 0.1
28. Malmit ja metalliromu 98.1 12.0 162.9 24.4 49.6 5.6 102.1 14.5 95.3 12.8
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.1 1.2 0.2 0.4 0.0 1.7 0.2 1.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 96.9 11.8 33.9 5.1 80.5 9.0 65.9 9.4 146.3 19.6
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 43.5 5.3 6.4 1.0 16.9 1.9 13.7 1.9 11.1 1.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 5.9 0.7 4.6 0.7 10.1 1.1 10.8 1.5 4.10 0.7
34. Kaasut 47.6 5.8 22.9 3.4 53.6 6.0 41.5 5.9 130.4 17.5
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.3 0.4 0.1 0.0 1.2 0.1 0.1 0.0 0.2 0.0
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1.3 0.2 0.1 0.0 1.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 1.10 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 102.7 12.5 104.7 15.7 111.0 12.5 112.6 16.0 98.8 13.2
51. Orgaaniset kemialliset aineet 47.7 5.8 39.8 6.0 55.7 6.3 52.7 7.5 51.4 6.9
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 1.2 0.1 1.4 0.2 0.6 0.1 1.5 0.2 1.2 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.1 0.8 0.1 1.7 0.2 1.1 0.1 0.8 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 8.2 1.0 20.9 3.1 10.2 1.1 20.7 2.9 12.0 1.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.4 0.2 2.2 0.3 1.2 0.1 2.2 0.3 2.6 0.3
56. Lannoitteet, valmistetut 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 1.1 0.1
57. Muovit, valmistamattomat 35.9 4.4 31.8 4.8 32.1 3.6 23.8 3.4 20.8 2.8
58. Muovit, valmistetut 2.1 0.2 2.0 0.3 2.8 0.3 3.3 0.5 2.3 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.4 0.7 5.9 0.9 6.8 0.8 7.3 1.0 6.10 0.9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 42.9 5.2 29.4 4.4 27.7 3.1 30.4 4.3 26.6 3.6
62. Kumituotteet 1.5 0.2 1.9 0.3 1.5 0.2 1.4 0.2 1.6 0.2
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.5 0.1 0.6 0.1 0.5 0.0 0.6 0.1 0.8 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 6.8 0.8 7.7 1.1 7.4 0.8 7.4 1.0 7.8 1.0
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.8 0.2 1.4 0.2 1.7 0.2 2.3 0.3 1.7 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 1.6 0.2 2.4 0.4 2.2 0.2 1.8 0.3 2.8 0.4
67. Rauta ja teräs 13.4 1.6 1.4 0.2 2.1 0.2 2.10 0.4 2.4 0.3
68. Muut metallit 4.9 0.6 3.6 0.5 2.8 0.3 3.0 0.4 1.8 0.2
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.8 1.6 10.6 1.6 9.9 1.1 10.8 1.5 8.3 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 298.1 36.4 197.1 29.6 492.6 55.4 228.4 32.5 185.6 24.9
71. Voimakoneet ja moottorit 15.2 1.8 20.8 3.1 16.1 1.8 25.3 3.6 19.9 2.7
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.4 0.7 7.0 1.0 6.5 0.7 34.8 5.0 23.2 3.1
73. Metalliteollisuuskoneet 1.10 0.2 4.2 0.6 3.4 0.4 3.9 0.5 3.6 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 15.5 1.9 15.0 2.2 15.2 1.7 18.6 2.6 10.9 1.5
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 4.0 0.5 6.2 0.9 4.9 0.5 8.5 1.2 5.0 0.7
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 25.7 3.1 8.9 1.3 11.3 1.3 12.7 1.8 8.3 1.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 20.10 2.6 25.8 3.9 24.3 2.7 25.1 3.6 25.6 3.4
78. Moottoriajoneuvot 7.8 0.9 16.8 2.5 15.3 1.7 26.4 3.8 22.8 3.0
79. Muut kuljetusvälineet 201.8 24.7 92.8 13.9 396.1 44.5 73.6 10.5 66.8 9.0
8. Erinäiset valmiit tavarat 37.9 4.6 40.9 6.1 33.0 3.7 34.1 4.9 54.1 7.2
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.5 0.2 0.8 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0
82. Huonekalut 0.6 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0 0.4 0.0 0.5 0.1
84. Vaatteet 0.4 0.0 0.10 0.1 0.6 0.1 0.8 0.1 0.9 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 23.6 2.9 19.6 2.9 18.6 2.1 17.6 2.5 23.3 3.1
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.0 0.2 2.4 0.3 1.4 0.1 1.2 0.2 1.2 0.2
89. Muut valmiit tavarat 9.8 1.2 16.4 2.5 11.6 1.3 13.9 2.0 28.2 3.8
9. Muut tavarat 30.4 3.7 16.4 2.4 21.8 2.4 25.0 3.6 22.8 3.0
93. Erittelemätön 15.3 1.9 2.8 0.4 5.9 0.7 7.7 1.1 8.2 1.1
97. Kulta, ei monetaarinen 8.4 1.0 7.0 1.0 10.5 1.2 10.5 1.5 7.3 1.0
99. (USA Sitc) Arvio ei-kanadalaisista vähäarvoisista lähetyksistä; kootut vähäarvoiset lähetykset Kanadaan; sekä erilaiset vientikuljetukset, joita ei ole tunnistettu lajeittain 6.8 0.8 6.6 1.0 5.5 0.6 6.10 1.0 7.3 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 818.4 100.0 666.4 100.0 889.9 100.0 702.1 100.0 745.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/7 - 2020/11

2020 / 72020 / 82020 / 92020 / 102020 / 11
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 66.1 7.5 54.4 6.0 59.2 6.1 86.6 7.9 75.3 8.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.1 0.5 0.0 0.6 0.1 0.6 0.1 0.6 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.1 0.4 3.1 0.3 4.0 0.4 3.6 0.3 4.7 0.5
04. Vilja ja viljatuotteet 12.10 1.5 13.8 1.5 5.8 0.6 11.3 1.0 6.9 0.7
05. Hedelmät ja kasvikset 26.0 2.9 23.3 2.6 28.0 2.9 40.8 3.7 35.5 3.8
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9.7 1.1 6.9 0.8 7.6 0.8 13.1 1.2 10.9 1.2
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 6.7 0.8 4.10 0.5 7.8 0.8 9.10 0.9 8.1 0.9
08. Rehuaineet 3.6 0.4 0.6 0.1 3.6 0.4 3.2 0.3 5.4 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.7 0.4 1.7 0.2 2.1 0.2 4.2 0.4 3.6 0.4
1. Juomat ja tupakka 7.1 0.8 3.5 0.4 6.7 0.7 8.7 0.8 3.8 0.4
11. Juomat 0.7 0.1 0.4 0.0 0.6 0.1 0.7 0.1 0.5 0.0
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 6.5 0.7 3.2 0.3 6.2 0.6 7.10 0.7 3.4 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14.1 1.6 16.8 1.9 19.6 2.0 16.3 1.5 12.1 1.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 5.6 0.6 0.6 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1 1.1 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 2.0 0.2 2.6 0.3 2.4 0.2 3.7 0.3 3.3 0.3
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 4.5 0.5 9.6 1.1 15.5 1.6 8.10 0.8 6.5 0.7
28. Malmit ja metalliromu 1.3 0.1 2.8 0.3 0.1 0.0 0.5 0.0 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.9 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1 2.5 0.2 1.4 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 0.9 0.1 9.8 1.1 48.1 5.0 80.5 7.3 31.4 3.4
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 0.9 0.1 9.8 1.1 48.1 5.0 80.5 7.3 31.4 3.4
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 2.8 0.3 3.10 0.4 6.7 0.7 2.4 0.2 6.1 0.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 2.8 0.3 3.10 0.4 6.6 0.7 2.4 0.2 6.1 0.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 51.2 5.8 49.6 5.5 54.9 5.7 69.8 6.4 50.6 5.4
51. Orgaaniset kemialliset aineet 3.2 0.4 0.9 0.1 0.8 0.1 9.6 0.9 1.2 0.1
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 9.1 1.0 11.2 1.2 10.3 1.1 8.5 0.8 8.2 0.9
53. Väri- ja parkitusaineet 1.4 0.1 2.5 0.3 1.6 0.2 2.5 0.2 1.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.7 0.1 1.3 0.1 0.4 0.0 0.1 0.0 1.6 0.2
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 20.7 2.3 18.9 2.1 22.9 2.4 27.0 2.5 22.3 2.4
57. Muovit, valmistamattomat 1.10 0.2 1.6 0.2 1.5 0.1 3.3 0.3 2.4 0.3
58. Muovit, valmistetut 9.1 1.0 10.8 1.2 12.5 1.3 12.6 1.1 10.0 1.1
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 5.5 0.6 2.8 0.3 5.2 0.5 6.4 0.6 3.9 0.4
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 322.3 36.5 336.2 37.3 319.6 33.1 354.7 32.4 319.9 34.4
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.6 0.1 0.3 0.0 0.9 0.1 0.4 0.0 0.9 0.1
62. Kumituotteet 14.6 1.6 14.4 1.6 12.4 1.3 14.7 1.3 12.4 1.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.9 0.2 2.3 0.3 1.4 0.1 1.9 0.2 3.6 0.4
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 13.7 1.5 17.1 1.9 13.3 1.4 10.2 0.9 8.4 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 125.2 14.2 143.9 15.9 150.6 15.6 169.1 15.4 146.6 15.7
66. Kivennäisainetuotteet 77.6 8.8 75.1 8.3 83.9 8.7 83.2 7.6 79.1 8.5
67. Rauta ja teräs 22.2 2.5 21.1 2.3 4.8 0.5 28.8 2.6 25.6 2.7
68. Muut metallit 26.6 3.0 21.8 2.4 21.1 2.2 16.5 1.5 14.1 1.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 40.4 4.6 40.5 4.5 31.7 3.3 30.3 2.8 29.6 3.2
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 172.7 19.5 184.3 20.4 209.2 21.7 238.4 21.8 209.7 22.5
71. Voimakoneet ja moottorit 33.4 3.8 22.6 2.5 19.5 2.0 45.0 4.1 31.2 3.4
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 9.7 1.1 13.9 1.5 21.9 2.3 24.6 2.2 35.6 3.8
73. Metalliteollisuuskoneet 4.0 0.5 3.0 0.3 6.8 0.7 4.2 0.4 3.5 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 26.5 3.0 37.2 4.1 36.6 3.8 36.5 3.3 30.4 3.3
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.0 0.6 0.1 0.1 0.0 0.8 0.1 0.3 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.10 0.2 0.8 0.1 2.4 0.2 3.0 0.3 2.6 0.3
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 31.4 3.5 30.1 3.3 29.5 3.1 34.2 3.1 34.2 3.7
78. Moottoriajoneuvot 51.0 5.8 59.8 6.6 62.9 6.5 58.5 5.3 49.1 5.3
79. Muut kuljetusvälineet 14.7 1.7 16.8 1.9 29.8 3.1 31.10 2.9 23.1 2.5
8. Erinäiset valmiit tavarat 216.7 24.5 163.3 18.1 206.6 21.4 204.4 18.7 195.3 21.0
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.4 0.3 1.10 0.2 2.4 0.2 2.2 0.2 2.1 0.2
82. Huonekalut 24.5 2.8 22.1 2.4 24.2 2.5 23.8 2.2 16.6 1.8
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 0.9 0.1 1.4 0.2 1.0 0.1 1.3 0.1 1.10 0.2
84. Vaatteet 116.1 13.1 69.2 7.7 85.3 8.8 70.2 6.4 66.1 7.1
85. Jalkineet 1.0 0.1 1.4 0.1 1.2 0.1 1.6 0.1 1.5 0.2
87. Kojeet,mittarit yms. 2.7 0.3 1.8 0.2 2.9 0.3 3.6 0.3 3.6 0.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.1 0.1 1.6 0.2 1.1 0.1 1.5 0.1 1.8 0.2
89. Muut valmiit tavarat 68.2 7.7 64.2 7.1 88.8 9.2 100.5 9.2 101.8 10.9
9. Muut tavarat 30.7 3.5 80.6 8.9 34.1 3.5 33.3 3.0 27.3 2.9
93. Erittelemätön 16.8 1.9 49.2 5.4 18.5 1.9 15.6 1.4 15.8 1.7
97. Kulta, ei monetaarinen 5.7 0.6 22.2 2.5 3.9 0.4 5.8 0.5 0.1 0.0
98. (USA Sitc) Arvio tuontituotteista, joiden arvo on alle 251 dollaria, ja muista vähäarvoisista tuotteista, joita ei vapauteta virallisesta maahantulosta 8.3 0.9 9.3 1.0 11.8 1.2 11.10 1.1 11.5 1.2
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 884.1 100.0 902.1 100.0 964.3 100.0 1,094.5 100.0 930.10 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-marraskuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu