Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2020/1 - 2020/5

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2020/1
%
2020/2
%
2020/3
%
2020/4
%
2020/5
%
Viennistä0.90.90.90.70.6
Tuonnista0.40.50.50.50.6
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.60.60.70.50.6

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Turkkiin (TR) jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 54.2 4.6 28.7 2.5 32.6 2.6 29.2 4.5 27.7 4.7
00. Elävät eläimet 1.2 0.1 0.1 0.0 1.2 0.1 0 0.0 0 0.0
01. Liha ja lihatuotteet 0.8 0.1 0.1 0.0 2.7 0.2 0.3 0.0 0.8 0.1
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.1 0.0 0.2 0.0 0.6 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.3 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 13.5 2.1 0.3 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 32.4 2.8 25.1 2.2 19.1 1.5 11.3 1.7 11.5 2.0
08. Rehuaineet 18.1 1.5 1.4 0.1 7.9 0.6 0.8 0.1 12.8 2.2
09. Erinäiset elintarvikkeet 1.4 0.1 1.5 0.1 1.1 0.1 3.0 0.5 1.8 0.3
1. Juomat ja tupakka 0.10 0.1 2.1 0.2 10.0 0.8 4.1 0.6 2.6 0.4
11. Juomat 0.2 0.0 2.1 0.2 1.7 0.1 4.1 0.6 0.5 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 0.8 0.1 0.1 0.0 8.4 0.7 0 0.0 2.2 0.4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 180.3 15.3 162.3 14.0 250.2 19.9 137.3 21.1 124.5 21.3
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.0 0.8 0.1 0.7 0.0 0.1 0.0 0 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 1.8 0.1 2.3 0.2 3.1 0.2 2.3 0.3 1.5 0.2
24. Puutavara ja korkki 1.5 0.1 1.6 0.1 6.8 0.5 0.8 0.1 3.9 0.7
25. Paperimassa 14.2 1.2 13.2 1.1 13.4 1.1 11.6 1.8 12.2 2.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 64.0 5.4 80.3 6.9 108.9 8.7 58.9 9.1 44.6 7.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.8 0.1 1.1 0.1 0.10 0.1 1.1 0.2 0.8 0.1
28. Malmit ja metalliromu 95.10 8.2 61.6 5.3 114.8 9.1 61.7 9.5 60.8 10.4
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 2.3 0.2 1.4 0.1 1.7 0.1 0.8 0.1 0.6 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 210.2 17.9 201.9 17.5 40.1 3.2 147.3 22.7 123.10 21.2
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 9.9 0.8 45.6 3.9 0 0.0 69.10 10.8 38.0 6.5
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 14.7 1.2 6.5 0.6 8.2 0.6 7.9 1.2 28.0 4.8
34. Kaasut 185.7 15.8 149.10 13.0 32.0 2.5 69.5 10.7 58.1 9.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 4.5 0.4 1.5 0.1 5.2 0.4 3.10 0.6 1.9 0.3
41. Eläinöljyt ja -rasvat 1.3 0.1 1.1 0.1 3.2 0.3 2.3 0.3 0.2 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.2 0.3 0.4 0.0 2.0 0.2 1.7 0.3 1.8 0.3
5. Kemian teollisuuden tuotteet 116.1 9.9 118.1 10.2 117.6 9.3 92.3 14.2 60.1 10.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 59.2 5.0 34.10 3.0 22.4 1.8 44.3 6.8 9.4 1.6
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.10 0.1 1.5 0.1 0.10 0.1 1.0 0.2 1.0 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 0.9 0.1 0.10 0.1 1.0 0.1 1.1 0.2 0.8 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 12.9 1.1 19.2 1.7 34.7 2.8 8.9 1.4 12.3 2.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 1.6 0.1 3.5 0.3 2.6 0.2 2.0 0.3 2.1 0.3
56. Lannoitteet, valmistetut 1.2 0.1 5.3 0.5 0.6 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
57. Muovit, valmistamattomat 30.6 2.6 40.7 3.5 41.3 3.3 21.8 3.3 22.2 3.8
58. Muovit, valmistetut 3.1 0.3 4.1 0.3 3.8 0.3 3.3 0.5 2.3 0.4
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 6.1 0.5 8.2 0.7 10.6 0.8 10.1 1.5 9.10 1.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 35.0 3.0 40.9 3.5 39.9 3.2 43.5 6.7 31.6 5.4
62. Kumituotteet 1.4 0.1 2.3 0.2 1.0 0.1 1.4 0.2 1.5 0.3
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.4 0.0 0.8 0.1 1.3 0.1 0.5 0.1 0.2 0.0
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 7.10 0.7 9.2 0.8 9.7 0.8 10.2 1.6 9.7 1.6
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 1.10 0.2 1.9 0.2 1.5 0.1 1.9 0.3 1.6 0.3
66. Kivennäisainetuotteet 2.10 0.3 3.2 0.3 5.4 0.4 3.2 0.5 3.2 0.5
67. Rauta ja teräs 1.9 0.2 1.8 0.2 1.7 0.1 13.0 2.0 1.1 0.2
68. Muut metallit 5.4 0.5 7.4 0.6 5.3 0.4 4.2 0.6 3.7 0.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 13.4 1.1 14.6 1.3 14.1 1.1 9.4 1.4 10.9 1.8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 520.7 44.3 543.3 47.0 695.7 55.3 146.2 22.5 171.4 29.3
71. Voimakoneet ja moottorit 13.1 1.1 20.2 1.7 25.2 2.0 19.9 3.0 11.1 1.9
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 5.4 0.5 7.7 0.7 7.1 0.6 8.5 1.3 5.6 0.9
73. Metalliteollisuuskoneet 3.1 0.3 7.2 0.6 2.3 0.2 3.6 0.5 2.1 0.4
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 13.9 1.2 18.7 1.6 18.6 1.5 14.4 2.2 11.1 1.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 9.8 0.8 9.0 0.8 6.10 0.6 4.5 0.7 9.4 1.6
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 11.6 1.0 14.4 1.2 10.4 0.8 12.2 1.9 18.1 3.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 31.1 2.6 21.2 1.8 21.4 1.7 21.9 3.4 28.2 4.8
78. Moottoriajoneuvot 28.10 2.5 27.9 2.4 26.4 2.1 8.6 1.3 5.3 0.9
79. Muut kuljetusvälineet 404.2 34.4 417.2 36.1 577.7 45.9 53.1 8.2 80.8 13.8
8. Erinäiset valmiit tavarat 35.6 3.0 38.8 3.3 48.6 3.9 31.5 4.8 26.3 4.5
82. Huonekalut 1.6 0.1 1.7 0.1 2.3 0.2 1.3 0.2 0.5 0.1
84. Vaatteet 0.9 0.1 0.9 0.1 0.6 0.0 0.1 0.0 0.2 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 20.8 1.8 20.7 1.8 29.5 2.3 18.4 2.8 19.1 3.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 2.0 0.2 1.6 0.1 2.2 0.2 4.0 0.6 0.9 0.2
89. Muut valmiit tavarat 9.9 0.8 13.5 1.2 13.9 1.1 7.5 1.2 5.6 1.0
9. Muut tavarat 18.6 1.6 19.3 1.7 17.8 1.4 15.2 2.3 15.8 2.7
93. Erittelemätön 9.2 0.8 9.5 0.8 10.1 0.8 7.1 1.1 5.7 1.0
97. Kulta, ei monetaarinen 0.8 0.1 1.6 0.1 0.1 0.0 1.6 0.2 4.4 0.7
99. (USA Sitc) Estimate of non-canadian low value shipments; compiled low value shipments to canada; and various export shipments not identified by kind 8.7 0.7 8.3 0.7 7.7 0.6 6.5 1.0 5.9 1.0
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 1,175.8 100.0 1,156.4 100.0 1,257.3 100.0 649.10 100.0 585.4 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2020/1 - 2020/5

2020 / 12020 / 22020 / 32020 / 42020 / 5
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 67.4 7.9 51.0 6.0 80.6 8.5 68.3 8.7 80.5 7.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.3 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1 0.7 0.1
03. Kala- ja kalavalmisteet 4.3 0.5 4.6 0.5 3.2 0.3 1.5 0.2 1.10 0.2
04. Vilja ja viljatuotteet 7.3 0.8 3.4 0.4 17.8 1.9 5.1 0.6 12.2 1.2
05. Hedelmät ja kasvikset 31.1 3.6 26.3 3.1 34.9 3.7 43.5 5.6 44.1 4.2
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9.9 1.2 7.8 0.9 9.8 1.0 9.2 1.2 9.4 0.9
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 5.9 0.7 5.6 0.6 6.1 0.6 4.6 0.6 7.0 0.7
08. Rehuaineet 5.7 0.7 0.6 0.1 5.6 0.6 0.4 0.0 0.8 0.1
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.2 0.4 2.7 0.3 3.1 0.3 3.8 0.5 4.6 0.4
1. Juomat ja tupakka 16.1 1.9 23.6 2.8 7.3 0.8 3.10 0.5 3.6 0.3
11. Juomat 0.1 0.0 0.3 0.0 0.4 0.0 0.6 0.1 0.9 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 16.0 1.9 23.4 2.8 6.10 0.7 3.4 0.4 2.8 0.3
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 14.5 1.7 25.6 3.0 19.4 2.1 14.9 1.9 19.9 1.9
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.10 0.1 0.4 0.0 0.7 0.1 0.6 0.1 0.7 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 4.3 0.5 3.9 0.5 3.1 0.3 4.10 0.6 4.3 0.4
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 8.1 0.9 20.0 2.4 13.3 1.4 6.3 0.8 13.8 1.3
28. Malmit ja metalliromu 0.1 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 1.8 0.2 0.2 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.1 0.1 1.3 0.1 2.2 0.2 1.4 0.2 1.1 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 46.1 5.4 4.7 0.5 21.7 2.3 13.2 1.7 0.10 0.1
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 44.6 5.2 4.7 0.5 21.7 2.3 13.2 1.7 0.10 0.1
34. Kaasut 1.5 0.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.3 0.4 7.6 0.9 6.5 0.7 4.4 0.6 6.7 0.6
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.3 0.4 7.6 0.9 6.5 0.7 4.4 0.6 6.7 0.6
5. Kemian teollisuuden tuotteet 33.1 3.9 35.5 4.2 37.1 3.9 33.8 4.3 35.2 3.3
51. Orgaaniset kemialliset aineet 1.4 0.2 9.7 1.1 2.6 0.3 8.1 1.0 2.10 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 10.6 1.2 6.1 0.7 15.10 1.7 2.0 0.2 10.8 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 1.9 0.2 1.7 0.2 2.8 0.3 1.6 0.2 1.2 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.3 0.0 0.5 0.1 0.3 0.0 0.4 0.0 1.4 0.1
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 5.2 0.6 6.7 0.8 6.0 0.6 9.0 1.2 8.4 0.8
57. Muovit, valmistamattomat 2.7 0.3 2.0 0.2 1.9 0.2 2.3 0.3 1.9 0.2
58. Muovit, valmistetut 9.8 1.1 7.3 0.9 6.2 0.7 9.2 1.2 6.3 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 1.6 0.2 1.8 0.2 1.6 0.2 1.5 0.2 2.6 0.2
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 259.4 30.5 266.7 31.4 274.6 29.1 263.8 33.8 252.7 23.9
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.4 0.0 0.7 0.1 0.8 0.1 0.4 0.0 0.4 0.0
62. Kumituotteet 13.5 1.6 12.4 1.5 16.5 1.7 14.9 1.9 11.2 1.1
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 0.9 0.1 1.2 0.1 2.1 0.2 1.2 0.1 1.4 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 5.7 0.7 5.9 0.7 8.3 0.9 7.7 1.0 9.7 0.9
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 115.8 13.6 106.5 12.5 107.9 11.4 103.2 13.2 88.5 8.4
66. Kivennäisainetuotteet 54.3 6.4 64.2 7.6 65.9 7.0 63.9 8.2 54.5 5.2
67. Rauta ja teräs 22.7 2.7 32.8 3.9 21.2 2.2 25.3 3.2 36.8 3.5
68. Muut metallit 16.3 1.9 12.6 1.5 24.5 2.6 21.10 2.8 25.5 2.4
69. Tuotteet epäjalosta metallista 30.3 3.6 30.8 3.6 27.7 2.9 25.7 3.3 25.2 2.4
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 238.8 28.1 246.2 29.0 321.8 34.1 200.2 25.6 173.4 16.4
71. Voimakoneet ja moottorit 39.5 4.6 59.5 7.0 81.6 8.6 28.6 3.7 31.10 3.0
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 13.5 1.6 28.3 3.3 28.2 3.0 14.5 1.8 10.3 1.0
73. Metalliteollisuuskoneet 4.7 0.5 2.5 0.3 5.1 0.5 2.5 0.3 6.1 0.6
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 33.4 3.9 38.8 4.6 45.5 4.8 30.1 3.8 33.7 3.2
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.4 0.0 0.9 0.1 0.5 0.0 0.5 0.1 0.5 0.0
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.2 0.1 1.1 0.1 1.2 0.1 1.5 0.2 1.1 0.1
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 33.10 4.0 41.7 4.9 32.1 3.4 41.6 5.3 40.7 3.8
78. Moottoriajoneuvot 77.7 9.1 49.7 5.9 91.1 9.6 48.6 6.2 26.5 2.5
79. Muut kuljetusvälineet 34.8 4.1 23.9 2.8 37.0 3.9 32.8 4.2 22.9 2.2
8. Erinäiset valmiit tavarat 126.2 14.8 139.7 16.4 121.8 12.9 142.6 18.2 467.4 44.3
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 2.3 0.3 1.7 0.2 1.8 0.2 2.0 0.3 1.0 0.1
82. Huonekalut 20.3 2.4 21.1 2.5 26.6 2.8 20.5 2.6 13.9 1.3
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.6 0.2 1.7 0.2 1.2 0.1 0.9 0.1 0.6 0.0
84. Vaatteet 56.9 6.7 55.2 6.5 46.5 4.9 21.9 2.8 44.6 4.2
85. Jalkineet 0.9 0.1 2.0 0.2 1.8 0.2 0.8 0.1 0.5 0.0
87. Kojeet,mittarit yms. 3.9 0.4 4.5 0.5 4.0 0.4 2.2 0.3 1.9 0.2
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.9 0.1 1.7 0.2 1.1 0.1 1.0 0.1 0.4 0.0
89. Muut valmiit tavarat 39.7 4.7 52.0 6.1 39.0 4.1 93.6 12.0 404.8 38.3
9. Muut tavarat 46.6 5.5 48.10 5.8 53.2 5.6 36.7 4.7 15.9 1.5
93. Erittelemätön 37.4 4.4 38.8 4.6 43.6 4.6 15.5 2.0 9.8 0.9
97. Kulta, ei monetaarinen 0 0.0 0 0.0 0 0.0 15.1 1.9 0.1 0.0
98. (USA Sitc) Estimate of import items valued under $251 and of other low valued items nonexempt from formal entry 9.3 1.1 10.2 1.2 9.7 1.0 6.2 0.8 6.1 0.6
0-9. Kaikki ryhmät yhteensä 850.10 100.0 849.1 100.0 943.6 100.0 781.5 100.0 1,055.7 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Vuoden 2020 tammi-toukokuu summa (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu