Tavaroiden vienti Yhdysvalloista ja niiden tuonti Yhdysvaltoihin SITC-luokitus (Standard International Trade Classification)
in English

Turkkin ja Yhdysvaltain välisen kaupan jakautuminen SITC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti jaksolla 2018/8 - 2018/12

*) Standard International Trade Classification (YK:n ylläpitämä luokitusjärjestelmä)


Osuus Yhdysvaltain2018 8
%
2018 9
%
2018 10
%
2018 11
%
2018 12
%
Viennistä0.60.70.40.70.7
Tuonnista0.40.40.40.40.4
Tavaroiden ulkomaankaupasta0.50.50.40.50.5

Taulukko: Yhdysvaltain vienti Turkkiin (TR) jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 36.2 4.7 28.6 3.1 35.2 5.5 60.4 6.0 55.5 6.1
01. Liha ja lihatuotteet 4.3 0.6 2.10 0.3 6.1 0.9 5.0 0.5 5.3 0.6
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.6 0.1 0.4 0.0 0.4 0.1 0.3 0.0 0.9 0.1
04. Vilja ja viljatuotteet 0.7 0.1 0.5 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.3 0.0
05. Hedelmät ja kasvikset 9.3 1.2 9.8 1.1 25.9 4.0 48.8 4.8 46.9 5.2
08. Rehuaineet 19.1 2.5 11.2 1.2 0.3 0.0 4.7 0.5 0.4 0.0
09. Erinäiset elintarvikkeet 2.2 0.3 3.8 0.4 2.3 0.4 1.5 0.1 1.6 0.2
1. Juomat ja tupakka 2.4 0.3 2.0 0.2 0.3 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0
11. Juomat 2.4 0.3 1.10 0.2 0.3 0.0 0.6 0.1 0.3 0.0
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 141.4 18.4 161.7 17.6 100.4 15.7 119.1 11.8 95.1 10.5
21. Vuodat, nahat ja turkisnahat, raa'at 0.7 0.1 0.3 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.1 0.0 10.0 1.1 6.10 1.1 0.2 0.0 0.5 0.0
23. Luonnonkumi, synteettinen ja regeneroitu kumi 2.9 0.4 3.4 0.4 2.3 0.4 3.1 0.3 2.8 0.3
24. Puutavara ja korkki 1.1 0.1 11.1 1.2 0.7 0.1 2.8 0.3 1.6 0.2
25. Paperimassa 19.2 2.5 15.4 1.7 12.2 1.9 9.1 0.9 11.8 1.3
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 25.3 3.3 8.3 0.9 6.7 1.0 5.2 0.5 17.0 1.9
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 0.9 0.1 0.8 0.1 0.8 0.1 0.10 0.1 0.6 0.1
28. Malmit ja metalliromu 90.4 11.8 112.6 12.2 69.2 10.8 96.5 9.5 58.7 6.5
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 1.1 0.1 0.2 0.0 1.5 0.2 1.3 0.1 1.10 0.2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 97.5 12.7 104.5 11.3 77.4 12.1 121.4 12.0 108.10 12.0
32. Kivihiili, koksi, briketit yms. 49.4 6.4 24.9 2.7 33.6 5.2 21.9 2.2 0 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 31.9 4.1 28.9 3.1 8.8 1.4 22.2 2.2 19.3 2.1
34. Kaasut 16.3 2.1 50.8 5.5 35.1 5.5 77.4 7.7 89.7 9.9
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 2.9 0.3 1.2 0.2 1.9 0.2 1.8 0.2
41. Eläinöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 1.1 0.1 1.2 0.2 0 0.0 0.1 0.0
42. Kasviöljyt ja -rasvat 0.1 0.0 1.9 0.2 0.1 0.0 1.9 0.2 1.7 0.2
5. Kemian teollisuuden tuotteet 91.7 11.9 78.9 8.6 72.3 11.3 87.5 8.7 140.4 15.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 45.2 5.9 28.7 3.1 22.3 3.5 38.6 3.8 51.8 5.7
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 0.9 0.1 1.1 0.1 1.1 0.2 1.4 0.1 1.10 0.2
53. Väri- ja parkitusaineet 1.7 0.2 1.2 0.1 0.10 0.1 1.6 0.2 1.4 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 15.8 2.1 10.8 1.2 17.2 2.7 14.8 1.5 32.5 3.6
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.2 0.4 1.9 0.2 2.6 0.4 2.2 0.2 3.5 0.4
56. Lannoitteet, valmistetut 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.7 0.1 4.3 0.5
57. Muovit, valmistamattomat 15.3 2.0 18.9 2.1 18.6 2.9 20.8 2.1 35.5 3.9
58. Muovit, valmistetut 2.4 0.3 2.5 0.3 2.5 0.4 2.3 0.2 2.10 0.3
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 7.4 1.0 13.10 1.5 7.3 1.1 5.6 0.6 6.7 0.7
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 41.10 5.5 35.10 3.9 35.1 5.5 28.7 2.8 29.10 3.3
62. Kumituotteet 1.7 0.2 1.5 0.2 1.5 0.2 0.8 0.1 1.6 0.2
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 14.7 1.9 13.2 1.4 9.1 1.4 6.2 0.6 6.6 0.7
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 3.2 0.4 1.6 0.2 1.10 0.3 1.10 0.2 1.9 0.2
66. Kivennäisainetuotteet 2.8 0.4 2.3 0.2 2.6 0.4 2.6 0.2 3.0 0.3
67. Rauta ja teräs 2.7 0.3 2.0 0.2 2.8 0.4 1.6 0.1 2.0 0.2
68. Muut metallit 4.8 0.6 6.8 0.7 6.6 1.0 6.1 0.6 4.4 0.5
69. Tuotteet epäjalosta metallista 12.4 1.6 8.8 1.0 10.5 1.6 9.5 0.9 10.4 1.1
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 309.5 40.2 435.8 47.3 252.4 39.4 529.6 52.4 399.9 44.2
71. Voimakoneet ja moottorit 19.3 2.5 25.7 2.8 24.5 3.8 22.2 2.2 28.8 3.2
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 19.9 2.6 10.2 1.1 11.1 1.7 4.2 0.4 8.1 0.9
73. Metalliteollisuuskoneet 4.6 0.6 5.7 0.6 3.7 0.6 4.6 0.5 7.8 0.9
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 19.9 2.6 16.9 1.8 14.6 2.3 15.7 1.6 17.3 1.9
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 5.6 0.7 8.3 0.9 6.7 1.0 6.7 0.7 10.1 1.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 8.1 1.0 8.1 0.9 9.6 1.5 14.9 1.5 12.4 1.4
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 36.6 4.8 27.5 3.0 25.4 4.0 24.9 2.5 27.2 3.0
78. Moottoriajoneuvot 19.10 2.6 24.1 2.6 21.2 3.3 28.4 2.8 20.7 2.3
79. Muut kuljetusvälineet 175.8 22.9 309.5 33.6 136.1 21.2 408.3 40.4 267.10 29.6
8. Erinäiset valmiit tavarat 32.1 4.2 53.9 5.9 48.9 7.6 38.4 3.8 40.4 4.5
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 0.8 0.1 0.2 0.0 0.4 0.1 0.6 0.1 0.5 0.0
82. Huonekalut 0.9 0.1 0.5 0.1 0.5 0.1 0.10 0.1 0.10 0.1
84. Vaatteet 1.1 0.1 1.3 0.1 0.10 0.1 0.9 0.1 0.8 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 17.5 2.3 18.7 2.0 24.9 3.9 17.6 1.7 24.6 2.7
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 1.4 0.2 1.7 0.2 3.1 0.5 2.1 0.2 2.9 0.3
89. Muut valmiit tavarat 10.5 1.4 31.6 3.4 19.0 3.0 16.4 1.6 10.8 1.2
9. Muut tavarat 16.5 2.1 16.7 1.8 18.1 2.8 23.4 2.3 32.7 3.6
93. Erittelemätön 9.3 1.2 9.1 1.0 11.9 1.8 15.9 1.6 21.4 2.4
97. Kulta, ei monetaarinen 0.5 0.1 0.9 0.1 0.2 0.0 0.7 0.1 4.5 0.5
99. (USA Sitc) ESTIMATE OF NON-CANADIAN LOW VALUE SHIPMENTS; COMPILED LOW VALUE SHIPMENTS TO CANADA; AND VARIOUS EXPORT SHIPMENTS NOT IDENTIFIED BY KIND 6.8 0.9 6.8 0.7 6.2 1.0 6.10 0.7 6.9 0.8
0-9. Kaikki ryhmät 769.0 100.0 920.4 100.0 640.9 100.0 1,010.6 100.0 904.5 100.0

Lähde: US Census Bureau

Taulukko: Tuonti Turkista (TR) Yhdysvaltoihin jaksolla 2018/8 - 2018/12

2018 / 82018 / 92018 / 102018 / 112018 / 12
milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%milj. $%
0. Elintarvikkeet 50.8 5.4 39.1 5.1 68.3 7.2 52.2 6.2 73.5 8.2
02. Maitotaloustuotteet ja munat 0.8 0.1 0.1 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.5 0.0
03. Kala- ja kalavalmisteet 3.4 0.4 2.6 0.3 2.9 0.3 2.5 0.3 3.4 0.4
04. Vilja ja viljatuotteet 7.8 0.8 7.7 1.0 9.2 1.0 2.2 0.3 9.3 1.0
05. Hedelmät ja kasvikset 23.0 2.5 18.4 2.4 33.3 3.5 29.8 3.5 35.9 4.0
06. Sokeri ja sokerivalmisteet, hunaja 9.4 1.0 4.9 0.6 8.7 0.9 7.3 0.9 8.8 1.0
07. Kahvi, tee, kaakao, mausteet; tuotteet niistä 2.9 0.3 4.3 0.6 6.3 0.7 7.1 0.8 6.6 0.7
08. Rehuaineet 0.7 0.1 0.2 0.0 5.5 0.6 0.8 0.1 5.5 0.6
09. Erinäiset elintarvikkeet 3.2 0.3 1.2 0.1 2.2 0.2 2.4 0.3 3.8 0.4
1. Juomat ja tupakka 2.8 0.3 6.4 0.8 33.2 3.5 39.9 4.7 31.9 3.6
11. Juomat 0.7 0.1 0.2 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0 0.5 0.1
12. Tupakka ja tupakkavalmisteet 2.2 0.2 6.2 0.8 32.9 3.5 39.6 4.7 31.4 3.5
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 16.4 1.8 20.2 2.7 18.2 1.9 21.2 2.5 13.6 1.5
22. Öljysiemenet, öljypitoiset pähkinät ja ytimet 0.3 0.0 0.6 0.1 0.10 0.1 0.5 0.1 0.7 0.1
26. Tekstiilikuidut sekä niiden jätteet 3.1 0.3 4.5 0.6 5.4 0.6 5.5 0.6 5.0 0.6
27. Kivennäisaineet, valmistamattomat 10.1 1.1 9.10 1.3 8.9 0.9 11.4 1.4 6.7 0.8
28. Malmit ja metalliromu 2.1 0.2 4.2 0.5 1.6 0.2 3.2 0.4 0 0.0
29. Muut eläin- ja kasviraaka-aineet 0.10 0.1 1.0 0.1 1.5 0.2 0.8 0.1 1.3 0.1
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 110.9 11.9 11.9 1.6 22.6 2.4 0.1 0.0 0.1 0.0
33. Kivennäisöljyt ja kivennäisöljytuotteet 103.9 11.1 11.9 1.6 3.0 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0
34. Kaasut 7.1 0.8 0 0.0 19.6 2.1 0 0.0 0 0.0
4. Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat 3.8 0.4 5.1 0.7 7.6 0.8 3.6 0.4 9.9 1.1
42. Kasviöljyt ja -rasvat 3.8 0.4 5.1 0.7 7.6 0.8 3.6 0.4 9.9 1.1
5. Kemian teollisuuden tuotteet 42.3 4.5 33.5 4.4 55.3 5.9 33.3 4.0 31.3 3.5
51. Orgaaniset kemialliset aineet 16.1 1.7 1.1 0.1 17.2 1.8 1.4 0.2 2.5 0.3
52. Epäorgaaniset kemialliset alkuaineet 7.2 0.8 10.0 1.3 8.7 0.9 8.9 1.0 8.9 1.0
53. Väri- ja parkitusaineet 1.10 0.2 1.0 0.1 0.4 0.0 0.5 0.1 0.7 0.1
54. Lääkevalmisteet ja farmaseuttiset tuotteet 0.5 0.0 1.8 0.2 2.6 0.3 0.8 0.1 0.2 0.0
55. Haju-, kiillotus- ja puhdistusaineet 3.1 0.3 2.9 0.4 4.0 0.4 3.0 0.4 3.6 0.4
57. Muovit, valmistamattomat 6.3 0.7 9.7 1.3 15.4 1.6 11.7 1.4 9.4 1.0
58. Muovit, valmistetut 6.4 0.7 6.5 0.8 6.1 0.6 6.5 0.8 5.2 0.6
59. Erinäiset kemialliset tuotteet 0.10 0.1 0.7 0.1 1.2 0.1 0.9 0.1 1.2 0.1
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 316.7 33.9 280.0 36.9 286.7 30.4 261.5 31.1 261.4 29.3
61. Nahka,nahkatavarat ja muokatut turkisnahat 0.9 0.1 0.7 0.1 0.7 0.1 0.9 0.1 0.5 0.0
62. Kumituotteet 15.3 1.6 10.7 1.4 12.9 1.4 11.9 1.4 14.9 1.7
63. Puu- ja korkkituotteet, pl. huonekalut 1.0 0.1 0.5 0.1 0.6 0.1 0.4 0.0 0.6 0.1
64. Paperi ja pahvi sekä tuotteet niistä 3.3 0.3 1.10 0.3 2.4 0.2 3.9 0.5 3.8 0.4
65. Tekstiilituotteet, pl. vaatteet 110.2 11.8 86.4 11.4 112.6 12.0 100.2 11.9 92.0 10.3
66. Kivennäisainetuotteet 55.4 5.9 57.0 7.5 60.8 6.4 46.2 5.5 43.6 4.9
67. Rauta ja teräs 86.1 9.2 86.9 11.4 53.10 5.7 55.0 6.5 57.9 6.5
68. Muut metallit 18.6 2.0 17.4 2.3 20.8 2.2 19.8 2.4 23.0 2.6
69. Tuotteet epäjalosta metallista 26.3 2.8 18.10 2.5 22.2 2.4 23.6 2.8 25.6 2.9
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 240.3 25.7 210.1 27.6 251.6 26.7 255.8 30.5 299.9 33.6
71. Voimakoneet ja moottorit 31.2 3.3 35.9 4.7 36.1 3.8 39.9 4.7 40.1 4.5
72. Eri toimialojen erikoiskoneet 25.6 2.7 25.1 3.3 24.2 2.6 22.6 2.7 40.2 4.5
73. Metalliteollisuuskoneet 3.6 0.4 2.8 0.4 4.9 0.5 3.10 0.5 4.6 0.5
74. Yleiskäyttöiset teollisuuden koneet ja laitteet 34.8 3.7 25.3 3.3 31.7 3.4 35.3 4.2 35.5 4.0
75. Toimistokoneet ja atk-laitteet 0.2 0.0 0.3 0.0 0.5 0.0 0.6 0.1 0.5 0.1
76. Puhelin-,radio-,tv- yms. laitteet 1.7 0.2 2.4 0.3 3.3 0.3 3.0 0.4 1.7 0.2
77. Muut sähkökoneet ja laitteet 38.3 4.1 33.5 4.4 43.3 4.6 32.7 3.9 52.3 5.9
78. Moottoriajoneuvot 74.4 7.9 63.8 8.4 83.3 8.8 86.6 10.3 97.9 11.0
79. Muut kuljetusvälineet 30.9 3.3 21.4 2.8 24.6 2.6 31.5 3.7 27.5 3.1
8. Erinäiset valmiit tavarat 118.2 12.6 116.5 15.3 148.5 15.8 121.5 14.5 113.5 12.7
81. Tehdasvalmisteiset talot;lvi- ja valaisinkalusteet 1.5 0.2 1.6 0.2 1.10 0.2 1.2 0.1 1.7 0.2
82. Huonekalut 12.2 1.3 9.5 1.2 11.6 1.2 11.3 1.3 12.5 1.4
83. Matkatarvikkeet,laukut,kotelot yms. 1.2 0.1 1.2 0.1 1.7 0.2 1.9 0.2 1.4 0.1
84. Vaatteet 54.3 5.8 49.6 6.5 58.8 6.2 50.8 6.0 45.3 5.1
85. Jalkineet 1.1 0.1 1.4 0.2 0.8 0.1 1.3 0.2 0.10 0.1
87. Kojeet,mittarit yms. 3.4 0.4 2.9 0.4 3.8 0.4 4.9 0.6 3.4 0.4
88. Valokuvauskojeet ja -tarvikkeet;kellot 0.8 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1 1.2 0.1 0.6 0.1
89. Muut valmiit tavarat 43.10 4.7 49.7 6.5 68.9 7.3 49.3 5.9 47.9 5.4
9. Muut tavarat 33.2 3.5 37.4 4.9 50.7 5.4 50.9 6.1 57.8 6.5
93. Erittelemätön 22.9 2.4 27.2 3.6 39.2 4.2 38.6 4.6 48.4 5.4
98. (USA Sitc) ESTIMATE OF IMPORT ITEMS VALUED UNDER $251 AND OF OTHER LOW VALUED ITEMS NONEXEMPT FROM FORMAL ENTRY 10.3 1.1 10.3 1.3 11.5 1.2 12.3 1.5 9.5 1.1
0-9. Kaikki ryhmät 934.9 100.0 759.8 100.0 942.1 100.0 839.6 100.0 892.6 100.0

Lähde: US Census Bureau

Vuositason tiedot (Sitc)

Yhdysvaltain tavaroiden ulkomaankauppa alkusivu